Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

RUNGON RAKENNUSOSAT

Kuva 3.19 Palkkirakenteisten yläpohjaelementtien reunamuodot. Höyrynsulun ulosvetoja reunoista sekä niiden limitystä ei ole

esitetty kuvissa.

3.4.3 Rakennetyypit

Palkkirakenteisten yläpohjien kantava rakenne on vapaasti

valittavissa. Kantavana rakenteena voidaan käyttää sahatavara-,

viilupuu-, liimapuu- tai uumalevypalkkeja. Palkkikoko

ja -jako suunnitellaan kuormitusten asettamien vaatimusten

mukaan. Elementtien liitoksen kohdalle tuleva tuplapalkki

kannattaa ottaa huomioon jakovälin suunnittelussa (kuvat

3.17 ja 3.19).

Vinojen yläpohjien suunnittelussa on tärkeää huolehtia rakenteen

riittävästä tuuletuksesta. Tuulensuojan ja aluskatteen

väliin varataan vähintään 100 mm tuuletusväli, joka on

varustettu harjalla ja räystäällä olevilla tuuletusraoilla.

Tuuletusvälin rakenne suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Vesikaton alusrakenteena käytetään vanerilevytystä, harva-

tai umpilaudoitusta valitun katemateriaalin mukaan.

Umpinaisen alusrakenteen yhteydessä ei välttämättä tarvita

erillistä aluskatetta. Elementtien koossa pysyminen

nostojen ja kuljetusten aikana varmistetaan riittävillä väliaikaisilla

tuennoilla.

42

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines