Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

RUNGON RAKENNUSOSAT

Kuva 3.20 Palkkirakenteisten yläpohjaelementtien kantava rakenne voi vaihdella. Vesikaton alusrakenne valitaan katemateriaalin

mukaan.

3.4.4 Työnaikainen sääsuojaus

Yläpohjaelementtien sääsuojana toimii rakenteessa oleva

aluskate. Elementtien saumojen kohdalla aluskate limitetään

viereisen elementin aluskatteen kanssa. Mikäli katossa ei

käytetä erillistä aluskatetta on materiaalien oltava säänkestäviä

tai rakenne on suojattava erillisillä pressuilla. Lisäksi

on huolehdittava, että saumoista mahdollisesti läpi

pääsevä vesi ei vahingoita alapuolisia rakenteita.

43

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines