Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

LIITTYVÄT RAKENNUSOSAT

4 LIITTYVÄT RAKENNUSOSAT

4.1 Portaat

4.1.1 Suunnitteluperusteet

Portaat voidaan toimittaa esivalmisteisina runkoelementteinä

tai lähes täysin valmiina rakenteina. Runkoelementtitoimitukseen

sisältyvät ainoastaan kantavat palkit ja aluslattialevy.

Täyselementtivaihtoehdossa myös portaiden pintamateriaalit

on asennettu jo tehtaalla. Tällöin porrasaskelmat

on suojattava työmaan aikaisia kolhuja vastaan.

4.1.2 Mitat ja rakenne

Mitat

Portaiden askelmien nousu ja etenemä ratkaistaan valitun

kerroskorkeuden mukaan. Mittojen valinnassa on otettava

huomioon RakMk:n osan F2 asettamat vaatimukset paloteknisten

uloskäytävien nousun maksimille (180 mm) ja

etenemän minimille (270 mm).

Rakenne

Portaiden kantavana rakenteena toimii tapauskohtaisesti

mitoitettava palkkirakenne. Palkit voivat olla sahatavaraa,

liima- tai viilupuuta. Askelmien päällä käytetään aluslattialevyä,

joka toimii työnaikaisena porrasaskelmana.

46

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines