Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

LIITTYVÄT RAKENNUSOSAT

4.3. Märkätilaelementit

Märkätilat voidaan rakentaa omana erillisenä tuoteosakokonaisuutena

eli ns. tilaelementteinä. Märkätilaelementit

ovat täysin käyttövalmiita kokonaisuuksia sisältäen kalusteet

ja sisustuksen.

4.3.1 Sijoitus rakennusrunkoon

Märkätilaelementtien seinät eivät ole kantavia, joten kuormien

siirtämiseksi tarvitaan elementin ulkopuolella kantavia

rakenteita. Värähtelyjen estämiseksi sekä suuremmasta

kuormasta ja matalammasta palkkikorkeudesta johtuen

kantavien seinärakenteiden tulee olla välittömästi elementin

vieressä.

Asuintilojen ja märkätilan lattian välinen korkeusero tulee

olla alle 25 mm (RakMk:n osa G2). Märkätilojen kohdalla

käytetään normaalia välipohjaa matalampaa palkkia, jonka

korkeus ja jako valitaan ympäröivän lattiarakenteen ja tilaelementin

pohjalaatan asettamien vaatimusten mukaan

(kuva 4.5).

4.3.2 Viemärien vaatima tila

Ohuet viemäriputket Ø 32 mm voidaan normaalisti asentaa

betonisen pohjalaatan sisään. Suuremmat viemärit ja vesilukolliset

kaivot vaativat tilaa pohjalaatan alapuolelta.

Kaivojen ja WC-istuimen sijainti on otettava huomioon suunnittelun

alkuvaiheessa, jotta viemärit voidaan johtaa kantavien

palkkien suuntaisesti pystyhormiin. Vaihtoehtoisesti

WC-istuin voidaan sijoittaa pystyhormin viereen, jolloin viemäri

on mahdollista vetää suoraan pystyhormiin pohjalaatan

päällä.

51

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines