Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

RUNGON LIITOKSET

Kuva 5.1 Esimerkki liitosdetaljienV201b ja V201d yhdistelystä.

Vaihtoehto d

Seinäelementtien alasidepuu on jaettu kahteen tai kolmeen

osaan. Elementtien liittämisessä käytetään erillisiä liitossoiroja,

joiden avulla seinäelementit liitetään ala- ja välipohjiin.

Suunnittelija voi vapaasti valita liitosratkaisut haluamistaan

liitosryhmistä. Eräitä liitoksia voidaan käyttää myös keskenään

ristiin, eli poimitaan valitusta detaljista tarvittava osa

ja toisesta loput. Esimerkki kahden välipohjaliitoksen yhdistelystä

on esitetty kuvassa 5.1.

Seinäelementtien pystyliitokset on helppo ja nopea tehdä

avonaisen asennusaukon kautta. Samasta asennusaukosta

elementin alasidepuu voidaan kiinnittää välipohjaan. Tällöin

elementti pysyy paikallaan ja asennustyö voi edetä. Elementin

alareunan lopullinen kiinnittäminen voidaan suorittaa

myöhempänä ajankohtana (kuva 5.2).

Ylänurkka sidotaan normaaliin tapaan ristiin menevillä

yläsidepuilla.

Kuva 5.2 Seinäelementin kiinnitys asennusaukon

kautta viereiseen seinäelementtiin ja alapuoliseen

välipohjaan.

55

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines