Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

RUNGON LIITOKSET

Kuva 5.4 Laattaelementtien liitoksissa vaikuttavat jäykistysvoimat: V1,2... tasan jakautunut leikkausvoima laattaelementtien

välissä, N t

kehäpalkissa vaikuttava vetovoima, N c

kehäpalkissa vaikuttava puristusvoima, N c

=N t

.

Pystyrakenteet

Tuulikuorma siirtyy vaakatasojen välityksellä pystyrakenteille.

Jäykistävien seinien ylä- ja alareunoihin syntyy vaakasuuntaisia

leikkausvoimia. Siirtymien estämiseksi pystyrakenteiden

reunat kiinnitetään ala- ja välipohjaan tai

perustuksiin.

Seinän yläosassa vaikuttava vaakakuorma aiheuttaa rakenteen

päätyihin nostavan tai puristavan voiman. Lisäksi levyjäykistetyn

seinän levysaumoissa esiintyy leikkausvoimia,

jotka syntyvät levyjen pyrkiessä siirtymään toistensa suhteen.

57

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines