Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

RUNGON LIITOKSET

Kuva 5.5 Seinäelementtien liitoksissa vaikuttavat jäykistysvoimat: F x,y

seinän ja ala-/väli-/yläpohjan välissä vaikuttava leikkausvoima.

Tuulen vaikutus x- tai y-akselin suunnassa, N x,y

seinän päässä vaikuttava vetävä tai puristava pystysuora voima, kun

tuulen vaikutus on x- tai y-akselin suunnassa, V seinäelementtien välisessä saumassa vaikuttava pystysuora leikkausvoima.

5.1.4 Jäykistävän seinän ankkurointi

Jäykistävän seinän pääty pyrkii nousemaan, jos seinää ei

ole ankkuroitu (vetävät ankkurointivoimat N x

ja N y

, kuva 5.5).

Seinän pääty voidaan ankkuroida kahdella periaatteella:

1. Jäykistävän seinän ja sen varassa olevien välipohjien ja

yläpohjan omaa painoa G s

(kuva 5.6) sekä jäykistävään

seinään kiinnitetyn poikittaisen seinän ja sen varassa olevien

välipohjien ja yläpohjan omaa painoa G p

(kuva 5.6)

hyödyntämällä.

2. Erillisillä ankkurointiteräksillä jäykistävän seinän päissä.

58

Edellisessä tapauksessa jäykistävän seinän pääty liitetään

poikittaiseen seinään pystyliitoksella siten, että kummankin

seinän ja väli-/yläpohjan omaa painoa voidaan hyödyntää.

Ohjeellisena mallina voidaan pitää kuvassa 5.6 esitettyä

ratkaisua, jossa seinien ja tasojen omaa painoa voidaan

hyödyntää viivoitetulta alueelta. Tehokkaaseen alueeseen

vaikuttaa suuresti muun muassa poikittaisen seinän rakenne,

ankkurointi, liitoksen jäykkyys sekä ovi- ja ikkuna-aukkojen

sijainti. Kuvassa 5.6 on annettu suuntaa antavia mittoja

oman painon arvioimiseksi.

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines