Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

LUKIJALLE

Tässä oppaassa esitetään avoimen puurakennusjärjestelmän

mukaisten elementtirakenteiden pääperiaatteet ja tärkeimmät

rakenneyksityiskohdat. Järjestelmä on kehitetty

pääasiassa palvelemaan ns. projektirakentamista.

Opas on jatkoa aikaisemmin julkaistuille avointa puurakennusjärjestelmää

käsitteleville oppaille ja julkaisuille,

joista tärkeimpiä ovat seuraavat:

• RT-kortti 82-10678 Avoin puurakennejärjestelmä. Rakennustietosäätiö,

lokakuu 1998

• RT-kortti 82-10679 Puukerrostalon rakenteet 1. Avoin puurakennejärjestelmä.

Rakennustietosäätiö, lokakuu 1998

Avoin puurakennejärjestelmä. Arkkitehtisuunnittelu. Puuinfo

Oy, 1999

Avoin puurakennejärjestelmä. Rakennesuunnittelu. Puuinfo

Oy, 1999

• PLATFORM-pientalo-opas. Suunnittelu ja rakentaminen.

Puuinfo Oy, 1999

Lukijaa suositellaan perehtymään näihin julkaisuihin. Tiedot

löytyvät myös internetosoitteesta www.woodfocus.fi.

Lukijan oletetaan olevan perehtynyt soveltuvin osin Suomen

rakentamismääräyskokoelman määräyksiin ja ohjeisiin sekä

tuntevan puurakentamisen yleiset suunnittelu- ja/tai rakentamisperiaatteet

ja -käytännöt. Opas on siten tarkoitettu lähinnä

rakennusalan ammattilaisille eli arkkitehti-, rakenneja

elementtisuunnittelijoille, elementtien valmistajille sekä

työmailla elementtien asennuksesta ja liitosten teosta vastaaville

henkilöille. Opasta voidaan käyttää myös opetustarkoituksiin

alan oppilaitoksissa.

Oppaan sisältö

Oppaan teksti on jaettu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä ja

toisessa luvussa esitetään elementtijärjestelmän yleiset

periaatteet, tavoitteet, soveltamisala ja rajoitukset. Lisäksi

annetaan ohjeita, joiden avulla järjestelmän edut voidaan

parhaiten käyttää hyödyksi.

Kolmannessa ja neljännessä luvussa esitetään elementtijärjestelmän

mukaiset tekniset ratkaisut. Ne kohdistuvat

6

More magazines by this user
Similar magazines