Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

RUNGON LIITOKSET

Kuva 5.23 Alapohjaelementti A101b

5.3.2 Alapohja - kantava ja ei-kantava

ulkoseinä A101b,

Liitteenä olevat muut vaihtoehdot:

Alapohja - kantava huoneiston sisäinen väliseinä A110b,

alapohja - kantava ja ei-kantava huoneistojen välinen seinä

A120b

Kuvassa oleva vaihtoehto b

70

• Alaohjauspuun ja perustuksen välissä käytetään kapillaarisen

kosteuden nousun estävää eristettä.

• Alapohjaelementti voidaan ulkoseinillä kiinnittää vinoruuveilla.

Väliseinien kohdalla alapohjaelementti ruuvataan

kehäpalkin läpi alasidepuuhun. Ruuvausreiät tehdään

elementtitehtaalla.

• Seinäelementtien kiinnitys voidaan suorittaa molemmilta

puolilta. Näin liitoksesta saadaan lujempi kuin yhdeltä puolen

kiinnitettäessä.

• Liittiminä voidaan käyttää esiporattuja yleisruuveja tai

poraruuveja.

• Käyttämällä stopparia alapohjalaatan reunassa helpotetaan

seinäelementin asennusta ja vähennetään vinoruuvauksen

aiheuttamaa liukumista elementtien välillä.

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines