Rakentamisen hiilijalanjälki - Puuinfo

puuinfo.fi

Rakentamisen hiilijalanjälki - Puuinfo

Puurakennusten hiilijalanjälki

Matti Kuittinen

Lauri Linkosalmi


1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan?

2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu?

3. Esimerkki PES-elementin laskennasta

4. Yhteenveto


11.3.2013


Hiilidioksidin määrä ilmakehässä korkeimmillaan 650 000 vuoteen


Noin 40% kasvihuonekaasuista on peräisin rakennetusta ympäristöstä.

Yksin sementin valmistus tuottaa 5-7% vuotuisista päästöistä.


Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hallinnassa


Auringon valo

6CO 2 C 6 H 12 0 6

6O 2

6H 2 O

Fotosynteesissä ilmakehän hiilidioksidi varastoituu puumassaan


H

6%

50%

C

O

44%

Puolet puusta on hiiltä


Kehityssuunta

Rakennusten

energiatehokkuus

EPBD-direktiivi

Lähes

nollaenergiatalot

2020

Sama energiatehokkuus voidaan

saavuttaa erilaisin ympäristövaikutuksin


Puukerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki – nykytilanne

€CO2-tutkimushankkeen alustavien tulosten mukaan

TUOTTEEN

VALMISTUS

RAKENTA-

MINEN JA

KULJETUS

KÄYTTÖ

ELINKAAREN

LOPPU

0 200 400 600 800

Hiilijalanjälki (kg CO 2 /m 2 )


Puukerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki – passiivitalo

€CO2-tutkimushankkeen alustavien tulosten mukaan

TUOTTEEN

VALMISTUS

RAKENTA-

MINEN JA

KULJETUS

KÄYTTÖ

ELINKAAREN

LOPPU

0 200 400 600 800

Hiilijalanjälki (kg CO 2 /m 2 )


1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan?

2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu?

3. Esimerkki PES-elementin laskennasta

4. Yhteenveto


CO 2

CO 2

CO 2

C

C

±

s

C

s

C

C

s

C

C

s

CO 2

C

C CO 2

CO 2

CO 2

CO 2

C

s

REPAIR KORJAUS

RAAKA-AINE VALMISTUS RAKENTAMINEN KÄYTTÖ LOPPU

s KORVAUSVAIKUTUS

±

METSÄALAN

MUUTOKSET

CO 2

RAKENNUSTUOTTEET ENERGIALÄHTEET PÄÄSTÖT


Pitäisikö hiili varastoida metsään vai tuotteisiin?

200

0

250

Suurin hiilitaso

1000 kg C / ha

150

100

50

Metsä sitoo

voimakkaimmin hiiltä

välillä 30...70 vuotta

istutuksesta

30+

21-30

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Kaavio mukailtu artikkelista

Lippke et.al: ”Life cycle impacts of forest management

and wood utilization on carbon mitigation.”

Carbon management 2011, ss. 303-333.


Pitäisikö hiili varastoida metsään vai tuotteisiin?

800

700

600

500

400

1000 kg C / ha

300

200

100

1. Hiilitasapaino

Substituutio

Sahatavara

Hakkuujäte

Latvusto

0

Juuret

Runko

-100

Valmistus

2160

2150

2140

2130

2120

2110

2100

2090

2080

2070

2060

2050

2040

2030

2020

2010

2000

Kaavio mukailtu artikkelista

Lippke et.al: ”Life cycle impacts of forest management

and wood utilization on carbon mitigation.”

Carbon management 2011, ss. 303-333.


1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan?

2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu?

3. Esimerkki PES-elementin laskennasta

4. Yhteenveto


Laskennan reunaehdot

• Standardit

• Laskennan rajaukset

• Inventaarion tarkkuus

• Tietolähteet


Laskentaan vaikuttavat standardit

2011 2012 2013

EN 15643-2

EN 15978

TUOTE RAKENNUS

Assessment of

buildings.

Framework for

the assessment

of environmental

performance

Assessment of

environmental

performance of

buildings.

Calculation

method.

EN 15084

Environmental

product

declarations

prEN 16485

Environmental product declarations -

Product category rules for wood and

wood-based products for use in

construction

ISO DIS 14067

Carbon footprint of products


Laskennan rajaukset

Elinkaari

A1-3

TUOTTEEN

VALMISTUS

Raaka-aineen

tuotanto

Kuljetus

Valmistus

A4-5

RAKENTAMINEN

JA KULJETUS

Rakennustyöt

Kuljetus

B

KÄYTTÖ

Käyttö

rakennuksessa

Huolto

Korjaukset ja

muutokset

Energian ja

veden kulutus

C

ELINKAAREN

LOPPU

Purkaminen

Kuljetus

Kierrätys ja

uusiokäyttö

Jätteen

loppusijoitus

D

LISÄTIEDOT

Mahdollliset lisähaitat tai

hyödyt

Mahdollisuus

uusiokäyttöön tai

kierrätykseen

Standardin EN 15978 mukaan


Laskennan rajaukset: Rakennuksen osat

Kodinkoneet ja

huonekalut

Rakennus

Ilmanvaihto

Väliaikaiset työmaatilat,

telineet, koneet

Vesi ja viemäröinti

Sähkö ja asennukset

Suositus rajaukseksi suunnitteluvaiheen

arvioinnissa

Standardin EN15978 mukainen rajaus

Tontti

Lähde:

Atsushi Takano

€CO2 / WP4


Esimerkkilaskelma: PES-seinäelementti


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Julkisivulaudoitus 172,60 0,07 -1,835 12,08 -316,73


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Tuulensuojalevy (kipsi) 120,60 0,39 0 47,03 0


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Lämmöneriste (lasivilla) 38,32 0,80 0 30,66 0


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Runko (kertopuu) 153,29 0,23 -1,835 35,26 -281,29


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Runko (sahatavara) 279,90 0,07 -1,835 19,59 -513,62


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Höyrysulkumuovi 3,55 2,10 0 7,46 0


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Sisälevy (vaneri) 46,82 0,60 -1,835 28,09 -85,92


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Kiinnikkeet 6,00 1,04 0 6,24 0

Kovalevyt (HDF) 11,37 0,13 -1,835 1,48 -20,87

Ilmasulkupaperi 0,72 2,10 -1,474 1,51 -1,06


Materiaali

Määrä

(kg)

Päästö

CO 2 e / kg

Varasto

Hiilijalanjälki

Hiilivarasto

Julkisivulaudoitus 172,60 0,07 -1,835 12,08 -316,73

Tuulensuojalevy (kipsi) 120,60 0,39 0 47,03 0

Lämmöneriste (lasivilla) 38,32 0,80 0 30,66 0

Runko (kertopuu) 153,29 0,23 -1,835 35,26 -281,29

Runko (sahatavara) 279,90 0,07 -1,835 19,59 -513,62

Höyrysulkumuovi 3,55 2,10 0 7,46 0

Sisälevy (vaneri) 46,82 0,60 -1,835 28,09 -85,92

Kiinnikkeet 6,00 1,04 0 6,24 0

Kovalevyt (HDF) 11,37 0,13 -1,835 1,48 -20,87

Ilmasulkupaperi 0,72 2,10 -1,474 1,51 -1,06

833,18 189,40 -1219,49

(sisältää materiaalihukat)

Elementti on hiilivarasto


Mistä suurimmat päästöt syntyvät?

Rakennusmateriaalien

osuus elementin

kokonaispainosta

Hiilijalanjäljen

jakautuminen

rakennusmateriaaleittain


1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan?

2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu?

3. Esimerkki PES-elementin laskennasta

4. Yhteenveto


1.

Hiilijalanjäljen laskenta ei ole

rakettitiedettä. Sen ottaminen osaksi

suunnittelua edellyttää vain yhteisten

laskentarajausten sopimista.


2.

Materiaalivalinnnat vaikuttavat

merkittävästi talon hiilijalanjälkeen, kun

siirrytään lähes nollaenergiataloihin.


3.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

kannattaa suosia pitkäikäisiä rakenteita,

joihin on varastoitunut paljon ilmakehän

hiilidioksidia.


11.3.2013


Borgrund, Norja

Rakennettu 1150 jKr.

VARASTOIDAAN HIILI RAKENNUKSIIN!


Kiitos

mielenkiinnosta!

More magazines by this user
Similar magazines