Kaarna - Puuinfo

puuinfo.fi

Kaarna - Puuinfo

TALO B

VUOREKSEN PUISTOKATU

Arkkitehtuuri

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

2 / 11

TALO A

Isokuusen korttelirakenne muodostuu viistokattoisista rakennusmassoista, joiden välinen matala

rakennusosa rytmittää mittakaavaltaan korkeampaa puukerrostalorakentamista. Vuoreksen puistokadun

varrella asuinrakennukset niveltyvät osittain yhteen liiketilaosan avulla. Korttelin topografiaa hyödynnetään

siten, että maaston laskiessa torin luoteiskulmasta puistokadun suuntaan, liiketilat porrastuvat maaston

mukaan. Kulku korttelin sisäpihalle tapahtuu neljältä suunnalta. Pihalle käynti on porrastettu Puistokadun ja

eteläisen pihakadun suunnalta. Torilta ja lännenpuoleiselta kadulta on pihalle suorat maantasoyhteydet.

TALO C

Puukerrostalorakennusten tyypistö vaihtelee pienkerrostalosta aina korkeaan kerrostaloasumiseen.

Rakennusten kerroslukumäärä on korkeimmillaan kuusi ja puoli ja matalimmillaan kaksi ja puoli kerrosta.

Matalat kaksi ja puolikerroksiset rakennukset on sijoitettu korttelin eteläpuolelle, jotta korttelin pihan valoisuus

olisi paras mahdollinen rakennusten korkeuksien suhteen. Korkeat puukerrostalot on sijoitettu rajaamaan

torin ja Puistokadun reunaa.

RAITTI

Lapekattoinen rakennusmassoittelu muodostaa vaihtelevan ja polveileven taitekattoisen kokonaiskuvan

puukaupungin kortteleihin. Kaupunkikuvallisesti kilpailukorttelin korkein kohta, seitsemän kerroksinen

rakennus on haluttu sijoittaa Puistokadun varteen. Siten Puistokadun varrelle muodostuu useampia korkeita

puukerrostalorakennuksia. Painopiste torin luoteiskulmassa on toteutettu ulokkeella, jolla kaupunkikuvallinen

korostus on massoittelussa huomioitu kilpailun tavoitteiden mukaan.

RAITTI

Ajoyhteys kortteliin tapahtuu raitin puolelta. Pysäköinti on toteutettu korttelin keskelle maanalaisena

pysäköintinä. Muutama pysäköintipaikka on sijoitettu pihalle ajorampin läheisyyteen palvelemaan vieraita tai

talon asukkaita väliaikaisen pysäköinnin tarpeessa.

TALO D

Kilpailukorttelin pääjulkisivuväri on harmaa, jonka vastakohtina ovat voimakkaat / kirkkaat, hieman taitetut

tehostevärit eri osissa rakennusta. Pääajatus on, että alueen eri kortteleissa käytetään erilaisia päävärejä

kuten esim. keltaista, okraa, punaista, vihreää ja tummaa harmaata. Tehostevärit vaihtelevat samoin

kortteleittain. Isokuuseen muodostuu puukaupunki, jonka kortteleiden rakennuksilla on oma tunnusvärinsä.

Korttelissa ikkunoiden ja ikkunaovien sävy on tumma harmaa.

TALO A

TALO B

Julkisivuverhous on pääosin n. 200 mm leveää pystylautaa, maantasokerroksen osalla käytetään levy- ja /tai

puuverhouksia. Kattomateriaalina on viherkate ja tiilikate niillä kattopinnoilla, joissa käytetään

aurinkokeräimiä. Viherkatot ovat niin asuinkerrostaloissa kuin myös nivelrakennusten matalilla liiketilaosilla,

josta ne ovat näkyminä myös asuntoihin. Piharakennuksissa käytetään myös viherkaterakennetta.

RunkoPES-rakennejärjestelmä

TALO D

Rakennukset ovat CLT-runkorakenteisia RunkoPes mukaan. Välipohjat, ulkoseinät, huoneistojen- ja

porrashuoneiden seinät ja yläpohjarakenteet ovat puurakenteisia. Kellarikerrosrakenteet ovat betonia.

Viherkatot

RAITTI

VUOREKSEN PUISTOKATU

Viherkattojen hyödyt kaupungeissa ovat merkittävät, sillä katolla kasvavat kasvit viilentävät ja puhdistavat

kaupunki-ilmaa sekä eristävät melua. Kasvit sitovat itseensä ilmakehästä CO2:ta, siltä osin ilmakehän CO2-

pitoisuus pienenee.

Viherkatoilla saavutetaan kustannustehokkaita keinoja ympäristöongelmien hallintaan: ilmansaasteiden,

lämpösaarekeilmiön ja hulevesien hallinta, sadevesipulssien tasaus, melun vaimennus, kaupunkiilmanlaadun

parantuminen (happi, kosteus).

Tämän lisäksi tulevat säästöt energiakustannuksissa: huomattava eristysvaikutus talvella ja jäähdytys

kesällä. Viherrakentaminen tarjoaa enemmän, monipuolisempaa ja elämyksellisempää kaupunkiluontoa:

monimuotoisuuden edistäminen innovatiivisilla ratkaisuilla.

Runsaasti potentiaalia asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi: terveysvaikutukset, sosiaalinen

ja psykologinen hyvinvointi, palvelut. Säästöt tulevat tätä kautta mm. Terveydenhuollossa, ja markkinoita on

tarjolla ”viherkattopalveluille” (esim. uusia turistikohteita, terapiapuutarhoja, oppimisympäristöjä)

--> tuloksena laadukkaampi kaupunkielinympäristö.

TALO C

Ehdotuksen ”Kaarna” kattopinnat ovat viherkattoja, joissa päällimmäisenä kerroksena on esim.

maksaruohomatto. Katon kaltevuus aikaansaadaan kantavalla rungolla. Varsinainen vesieristys sijoitetaan

maksaruohon ja salaojakerroksen alle. Katon päällimmäiset kerrokset ovat salaojakerros ja maksaruohokate.

Vesieristeenä käytetään kaikissa katoissa kumibitumikermiä. Maksaruohokatteen kasvilajitelma on normaali

kasvusto-lajitelma siten, että vihreiden lajien osuus on mahdollisimman suuri.

More magazines by this user
Similar magazines