Antiikin Kreikasta helmiponttiin - listaprofiilien historiaa (pdf) - Puuinfo

puuinfo.fi

Antiikin Kreikasta helmiponttiin - listaprofiilien historiaa (pdf) - Puuinfo

Antiikin Kreikan ja Rooman arkkitehtuurista

Jokainen puutavaraa käyttänyt tai ostanut tietää mitä tarkoittaa helmipontti. Se on usein seinä- ja kattopaneeleissa käytettyä

lautaa, jonka ponttireunassa on halkaisijaltaan puoliympyrän- tai 3/4 ympyränmuotoinen pullea nauha. Mutta mistä muoto

ja sen nimi ovat peräisin? Sen selvittääkseen on mentävä ajassa taaksepäin yli 2000 vuotta antiikin Kreikkaan asti. Kreikan

klassisen arkkitehtuurin kukoistusaikaa olivat vuosisadat 800 – 300 e.Kr., jonka jälkeen Rooman vallan vaikutus alkoi kasvaa.

Roomalaiset käyttivät kuitenkin Välimeren alueella yhä kreikkalaista muotokieltä lisäten siihen uuden tärkeän elementin,

holvaustekniikan. Rooman vallan kausi kesti vuodesta 300 e.Kr. vuoteen 300 j.Kr.

Sima eli räystäslista

Tympanon eli päätykolmio

Palkisto

Kapiteeli eli pylvään pääty

Pylvään varsi

Pylvään jalusta

Joonialainen temppelipääty ja sen osien nimet.

2

Julkaisija:

Lauta Oy

Tampereentie 166,

PL 10, 37551 Lempäälä

www.lauta.fi

Teksti, valokuvat, piirrokset:

Arkkitehti Tuula Rauma

Kiitän yhteistyöstä:

Professori Ove Hidemark, Tukholma

Museovirasto, Helsinki

Taitto ja paino:

Minna Jousmäki

Domus-Offset Oy, Tampere

ISBN 952-91-9313-0 (nid.)

ISBN 952-91-9314-9 (PDF)

Kansikuva:

Erekteion Akropolis, Ateena,

joonialainen pylväsjärjestelmä,

v. 410 e.Kr.

More magazines by this user
Similar magazines