Käyttöohje - Rossmax

rossmax.com

Käyttöohje - Rossmax

1. Tekniset tiedot:

Malli: TE100

rossmax TH52Z

FI

Käyttöohje

www.rossmaxhealth.com

• Lämpötilan mittausalue: Otsa / korva: 34~42,2 °C (93,2~108 °F), skannaustila:

-22~80 °C (-7,6~176 °F)

• Käyttölämpötila-alue: 10~40 °C (50~104 °F)

• Säilytyslämpötila-alue: Laite tulee säilyttää huoneen lämmössä

-20~+50°C, RH Tämän toiminnon käyttöönotto vaatii ensin

"Reaaliaikainen kello"-asetuksen. Virran

ollessa pois kytkettynä näytössä näkyy huonelämpötila

ja -kuvake.

-> Katso oikean huonelämpötilan asettaminen

kohdasta "Kuumemittarin käyttäminen".

Kuumemittari on tarkoitettu käytännön käyttöön.

Se ei korvaa käyntiä lääkärin vastaanotolla.

Muista myös verrata mittaustulosta normaa-

Lämpötila

otsasta/

liin kehon lämpötilaasi.

korvasta:

-> Katso oikea kehon lämpötilan mittaaminen

kohdasta "Kuumemittarin käyttäminen".

Skannaustila

Kuumehälytys

Lämpötilaryhmät

Muistipaikat

°C/°Fvaihto

Skannaustilassa näkyy todellinen, säätämätön

pintalämpötila, joka on erilainen kuin kehon

lämpötila. Se auttaa valvomaan, että kohteen

lämpötila, esimerkiksi vauvan maidon, sopii

vauvalle tai potilaalle.

-> Katso oikea kohteen lämpötilan mittaaminen

kohdasta "Kuumemittarin käyttäminen".

Yksi pitkä piippaus ja kolme lyhyttä piippausta

kuuluu, jos kuumemittari havaitsee kehon lämpötilan

olevan > 37,5 °C. Se hälyttää mahdollisesta

kuumeesta.

Mitattaessa kehon lämpötila korvan alta tai

ohimolta ja jos kuumemittari havaitsee lämpötilan

< 37,5 °C syttyy "vihreä"-valosignaali; jos

lämpötila on > = 37,5 °C tai < 38,0 °C syttyy

"keltainen" valosignaali; jos lämpötila on >

=38,0 °C syttyy "punainen"-valosignaali.

Kehon mittauksille on yhteensä 9 muistipaikkaa.

Jokainen tallennettu mittaus sisältää myös

päivämäärän/kellonajan/tilakuvakkeen ja mittauspaikan.

-> Paina virran ollessa päällä "ON/MEM"-

painiketta ja näet tallennetun lämpötilan ja

-kuvakkeen.

-> "Virta poissa"-tilassa (LCD näyttää vain päivämäärän,

kellonajan ja huonelämpötilan).

Paina ja pidä "FOREHEAD"-painiketta, paina

sitten välittömästi "ON/MEM"-painike ja

vapauta se. Kuvake "°C" muuttuu kuvakkeeksi

"°F" 3 sekunnin päästä. (Samalla

tavalla saat takaisin kuvakkeen "°C".)

3. Kuumemittarin käyttäminen:

1. Varmista aina, että anturi on puhdas ja vaurioitumaton.

2. Virta päälle: Paina "ON/MEM"-painiketta (katso kuva 1)

3. Tilan valinta:

3.1 Mittaaminen korvasta: Paina "Korva"-painiketta, voit mitata kehon

lämpötilan korvasta kuultuasi kaksi piippausta. (katso kuva 1)

3.2 Mittaaminen otsalta: Paina "FOREHEAD"-painiketta, voit mitata

kehon lämpötilan otsasta kuultuasi kaksi piippausta. (katso kuva 2)

3.3 Skannaustila: Paina ja pidä "ON/MEM"-painiketta ja paina

sitten "FOREHEAD"-painiketta yhden kerran Paina tässä tilassa

"FOREHEAD"-painiketta, jotta saat tavoitepintalämpötilan.

Linssi

Anturi

Paristolokeron neulanreikä

Paristolokeron kansi

4. Lämpötilan mittaaminen:

4.1 Huomioitavaa mitattaessa lämpötilaa korvasta:

Huomioita: a. Suosittelemme mittamaan 3 kertaa samasta

korvasta. Jos nämä 3 mittausta ovat

erilaisia, valitse korkein niistä.

b. Ristikontaminaation välttämiseksi tulee

mittausanturi puhdistaa jokaisen käyttökerran

jälkeen kohdassa "Hoito ja puhdistaminen"

annettujen ohjeiden mukaisesti.

4.1.1 Suorista korvakäytävää vetämällä

korvalehteä taaksepäin (kuva 4.1.1)

ja aseta mittausanturi korvakäytävään,

kohti tärykalvoa, tarkan

mittaustuloksen aikaansaamiseksi

(kuva 4.1.2).

4.1.2 Paina ja pidä "Korva"-painiketta

Kuva 4.1.1 Kuva 4.1.2 kunnes kuulet piippausäänen. Ota

anturi pois korvasta ja lue mittauksen

tulos LCD-näytöltä.

c. Lämpötilan vaihteluväli terveillä henkilöillä

eri kehonosien välillä voi olla 0,2~1 °C

d. Kliininen toistettavuus: 0,23 ℃

(5-vuotiaat)

4.2 Huomioitavaa mitattaessa lämpötilaa otsasta:

Huomioita: a. Otsan lämpötila näytetään suusta mitatun

tilassa. Tämä tila muuntaa otsasta mitatun

lämpötilan "suusta mitattua vastaavaksi"

arvoksi.

b. Ennen mittaamista tulee oleskella vakaassa

ympäristössä 5 minuuttia, välttää liikuntaa

ja kylpyä 30 minuuttiin.

c. Muista pitää ohimoiden alue puhtaana ja

vapaana hiestä, kosmetiikasta lämpötilaa

mitattaessa.

Kuva 4.2.1 Kuva 4.2.2

Kuva 4.2.3

4.2.1 Ohimovaltimo on liitettynä sydämeen

kaulavaltimon kautta. Mittari on

suunniteltu mittamaan ihon lämpötila

ohimovaltimoiden ympäriltä (kuva

4.2.1).

4.2.2 Kosketa kuumemittarilla haluamaasi

mittauspistettä ohimolla (kuva 4.2.2).

(Voit valita vasemman tai oikean

ohimon.)

4.2.3 Paina "FOREHEAD"-painiketta ja

skannaa liikuttamalla mittaria ohimon

alueella (kuva 4.2.3). Skannatessasi

kuulet piippauksen, joka ilmaisee

uusimman mittauksen tapahtuneen.

Mittaus on tehty, kun kuuluu kaksi

lyhyttä piippausta ja ohimokuvake

lakkaa vilkkumasta. Mittaukseen

kuluva aika on noin 5~8 s (enintään

30 s). Aika riippuu siitä, kuinka kauan

laitteelta menee oikean ohimolämpötilan

mittaamiseksi.

4.3 Mittauslämpötila skannaustilassa:

4.3.1 Painamalla "FOREHEAD"-painiketta, saat välittömästi

oikea-aikaisen lämpötilan. Jos painat ja pidät "FOREHEAD"-

painiketta, mittauslukemat päivittyvät koko ajan.

4.3.2 Lämpötilan mittaussovelluksia on vedelle, maidolle, kankaalle,

iholle tai muulle kohteelle.

Huomio: Tässä tilassa näkyy todellinen, säätämätön pintalämpötila,

joka on erilainen kuin kehon lämpötila.

4.4 Huoneen lämpötilan mittaaminen

4.4.1 Tämän toiminnon käyttöönotto vaatii ensin "Reaaliaikainen

kello"-asetuksen. Virran ollessa pois kytkettynä näytössä

näkyy huonelämpötila ja -kuvake.

4.4.2 Kuumemittari tulee huonelämpötilan mittaamiseksi asettaa

pöydälle ja välttää suoraa auringonvaloa tai ilmastointilaitteen

puhallusta.

4.4.3 Huonelämpötilasta saadaan referenssi 15 minuutin kuluttua.

5. Mittauksen jälkeen:

5.1 Virran sammuttaminen: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä

pariston säästämiseksi, jos siihen ei kosketa 1 minuuttiin. LCDnäytössä

näkyy vain päivämäärä, kellonaika ja huoneen lämpötila.

5.2 Puhdista anturi jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta varmistat

tarkan mittauksen ja vältät ristikontaminaation. (Katso lisätietoja

kohdasta Hoito ja puhdistus.)

5.3 Muista laittaa anturiin suoja, kun se ei ole käytössä.


4. Reaaliaikaisen kellon asetus:

1. Virta päälle: Paina "ON/MEM"-painiketta. Kuumemittari

on valmis käyttöön, kun kaksi piippausta

kuuluu.

2. Paina ja pidä "ON/MEM"-painiketta 5 sekuntia.

Olet asetusnäytössä, kun näet "Aseta"-kuvakkeen

alkavan vilkkua (katso seuraava kuva).

3. Paina "FOREHEAD"-painiketta, jotta saat

"24"-kuvakkeen vilkkuminen. Tämä ilmaisee, että olet 12/24-tunnin

näytön asetuksessa. Paina "FOREHEAD"-painiketta asettaaksesi

12/24-tunnin formaatin "24" (24-tuntia) "12"(12-tuntia).

4. Paina "ON/MEM"-painiketta siirtääksesi asetukset vilkkumaan seuraavassa

järjestyksessä: tunti > minuutit > vuosi > kuukausi > päivä >

poistu asetusnäytöstä.

5. Kun tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä vilkkuu, käytä

"FOREHEAD"-painiketta muuttaaksesi sen arvoa.

5. Tärkeitä tiedotuksia:

Hoito ja

puhdistus

Anturi on kaikkein herkin osa

kuumemittarissa. Ole varovainen

puhdistaessasi sen linssiä vaurioiden

välttämiseksi.

a. Käytä mittauksen jälkeen alkoholiin (70

%) kostutettua pumpulipuikkoa anturin

sisäpuolella olevan linssin ja metalliosien

puhdistamiseen.

b. Anna mittausanturin kuivua kunnolla

ainakin 1 minuutti.

c. Säilytyslämpötila-alue: Laite tulee säilyttää

huoneen lämmössä

-20~+50 °C, RH60 %:n lasku Ei sovellettavissa Jos TE100-sarjan on toimittava jatkuvassa

UT:ssä) 5 jakson ajan

käytössä myös sähkökatkojen aikana, on

70 % UT(>30 %:n lasku Ei sovellettavissa suositeltavaa, että TE100 saa virran UPSvirtalähteestä

UT:ssä) 25 jakson ajan

tai akusta.

95 %:n lasku Ei sovellettavissa

UT:ssä) 5 sekunnin ajan

3 A/m 3 A/m Virran taajuuden magneettisten kenttien tulee

vastata tasoltaan tyypillistä liikehuoneisto

tai sairaalaympäristöä.

HUOMIO: UT tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testaustasoon siirtymistä.

Suositeltava erotusetäisyys kannettavien ja siirrettävien radiotaajuustietoliikennelaitteiden ja TE100 välillä

TE100 on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilyradiotaajuuksia valvotaan.

TE100-sarjan ostajan tai käyttäjän on autettava estämään sähkömagneettiset häiriöt säilyttämällä

vähintään minimietäisyys kannettavan tai siirrettävän radiotaajuustietoliikennelaitteen (lähettimet) ja TE100-

sarjan välillä alla olevien suositusten mukaan ja tietoliikennelaitteen maksimi lähtötehon mukaan.

Lähettimen nimellinen

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan /m

maksimi lähtöteho /

W

150 kHz - 80 MHz /

d=1,2√P

80 MHz - 800 MHz /

d=1,2√P

800 MHz - 2,5 GHz /

d=2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Nimelliselle maksimi lähtöteholla oleville lähettimille, joita ei ole edellä olevassa luettelossa, suositeltava erotusetäisyys

d metreinä (m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuden laskentaan tarkoitettua yhtälöä,

jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksiminimellisteho watteina (W).

HUOMIO 1: 80 MHZ ja 800 MHz, korkeamman taajuustason erotusetäisyyttä sovelletaan.

HUOMIO 2: Nämä ohjeet eivät päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat

rakenteiden, esineiden ja ihmisten vaimentuminen ja heijastuminen.

Rossmax International Ltd.

12F., No.189, Kang Chien Rd., Taipei 114, Taiwan.

Rossmax Swiss GmbH

Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland

Julkaisupäivä: 2011/05/06

IN0TE1000000000XX

www.rossmaxhealth.com

More magazines by this user
Similar magazines