Kulttuuri alueen elinvoiman vahvistajana

nll.se

Kulttuuri alueen elinvoiman vahvistajana

Kulttuuri

alueen

elinvoiman

vahvistajana


www.nll.se

Kulttuuri tärkeä

läänin kehitykselle

Kulttuurin osuus läänin kehittymiselle on merkittävä.

Sillä on tärkeä tehtävä hyvän elämän, työtilaisuuksien ja

laadukkaan vapaaajan mahdollistamisessa.

Kulttuuri on paljon enemmän

kuin teatteri-, musiikki- ja

tanssiesitysten seuraamista.

Moninaisuus ja mahdollisuus omiin

kulttuuriharrastuksiin ovat yhtä

tärkeitä.

Kulttuuri ja terveys on alue, jonka

tuoreimmat tutkimustulokset

antavat uutta ulottuvuutta

hoitotyöhön ja kuntoutukseen.

Maakäräjät jakaa myös maan suurimman Rubus Arcticusnimisen

kulttuuristipendin ja kulttuuritarjontamme

kysyntä ulottuu kauas läänin ja valtakuntamme rajojen

ulkopuolelle.

Kulttuurin merkitys alueen kehittymiselle on tärkeä.

Se synnyttää sekä taloudellista kasvua että uusia

työpaikkoja läänin alueelle.

Maakäräjien johtaja

Musiikkia kaikkiin

makuihin

Norrbottenin musiikki (Norrbottensmusiken)

on maakäräjien oma musiikkikeskus, jonka

orkestereista esimerkiksi Norrbotten Big Band,

Norrbotten NEO ja Piteå Kammaropera ovat

kansainvälisestikin arvostettuja.

Toimintaan kuuluu myös AYJO nuorisoorkesteri,

tyttökuoro Arctic light sekä Norrbottens

Ungdomssymfoniker, NUS.

Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on

runsasta. Pedagogisia hankkeita on muun muassa

Piitimen Musiikkikorkeakoulun, Framnäsin

kansankorkeakoulun ja läänin kuntien musiikki- ja

kulttuurikoulujen kanssa. Toimintaan kuuluu myös

freelance-muusikkojen kiertueiden järjestäminen.

Norrbottenin musiikilla on myös oma

nuorisomusiikkiohjaaja, jonka tehtävänä on tukea,

kehittää ja järjestää koulutusta nuorille, jotka

haluavat soittaa ja järjestää omia konsertteja.

Norrbottenin museossa säilytetään Norrbottenin

musiikkiarkistoa, jossa on arkistoituna tuhansittain

musiikkikappaleita, lauluja, nuotteja ja tekstejä.

Hanke- ja toimintatuen kautta jaetaan avustuksia

yksittäisille ja ryhmille ja eri musiikkisuuntauksia,

kuten popmusiikkia, kansanmusiikkia, oopperaa ja

niin edelleen, edustaville muusikoille.

www.norrbottensmusiken.se

www.norrkorsang.se/


www.norrbottensmuseum.se

www.silvermuseet.se

Norrbottenin

kulttuuriperintö

Maakäräjien museotoiminnan ydin on Norrbottenin

museo, joka on samalla Norrbottenin läänin museo.

Vuonna 1886 toimintansa aloittanut museo harjoittaa

monen eri alan, esimerkiksi rakennusperinteen ja

arkeologian, tutkimusta ja kansansivistystyötä. Se

tekee myös laajaa nykydokumentointia ja museolla on

runsaita esinekokoelmia ja arkistoja.

Norrbottenin museo harjoittaa myös sivistystyötä

ja järjestää näyttelyitä sekä lääninmuseon tiloissa

Luulajassa että kiertävinä näyttelyinä eri puolilla lääniä.

Viime vuosina Norrbottenin museo on profiloitunut

erityisesti läänin vähemmistöihin ja alkuperäisväestöön

panostavana museona.

Luulajan Björksgatanilla sijaitsevassa tiloissa on myös

maakäräjien sekä läänin eri kansanliikkeiden arkistot.

Maakäräjät tukee myös Jokkmokin Ájtte Tunturi- ja

saamelaismuseon sekä arkeologiseen tutkimukseen

profiloituneen Arjeplogin Hopeamuseon työtä.

Kaikki teatteri

on tervetullutta

Maakäräjät toimii yhdessä Luulajan kunnan kanssa

Norrbottenin teatterin päämiehenä. Tämä Ruotsin

vanhin alueteatteri aloitti toimintansa vuonna

1967.

Luulajan pohjoissatamassa sijaitsevan

teatterimakasiinin näyttämöiden esityksissä

käy vuosittain noin 50 000 henkeä (määrässä

on mukana myös kiertävien esitysten yleisö)

seuraamassa teatterin laajaa ohjelmistoa, joka

sisältää kaikkea mahdollista norrbottenilaisten

kirjailijoiden draamoista maailmankuuluihin

klassikkonäytelmiin.

Norrbottenin teatteri tekee kiinteää yhteistyötä

Luulajan Teatterikorkeakoulun kanssa ja monet

oppilaista näyttelevät teatterin esityksissä.

Maakäräjät tekee yhteistyötä – ja avustaa – useita

vapaita teatteriryhmiä ja organisaatioita eri puolilla

lääniä.

Näitä ovat esimerkiksi Saamelaisteatteri,

Tornionlaakson teatteri, Teater Scratch, Lule

Stassteater, Kalixin Teatteriyhdistys Bröt,

Harrastajateattereiden valtakunnallinen liitto,

ATR, Riksteatern sekä erilaiset teatterihankkeet,

joita syntyy eri puolilla lääniä kuten Bengt

Pohjasen oopperatrilogia Joppausooppera,

Laestadius-ooppera ja Sotaooppera.

www.norrbottensteatern.se

www.tornedalsteatern.com


Kaikkien kulttuurioikeuksien puolesta

Norrbottenin kulttuuritoiminnan

tehtävänä on muun muassa olla mukana

kehittämässä lääniä vetovoimaiseksi

alueeksi, jossa kaikilla on hyvä asua ja

tehdä töitä.

Maakäräjät on yhteistyössä läänin

kuntien kanssa laatinut yhteisen

kulttuuritoiminnan strategian.

Kuntien ja yhdistysten kanssa

järjestetään säännöllisiä tapaamisia,

joiden tarkoituksena on kehittää

kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteistä

työtä Norrbottenin hyvinvoinnin ja

elinvoimaisuuden hyväksi.

Lapset ja nuoret ovat etusijalla

maakäräjien kulttuurityössä. Toiminnan

on oltava myös pitkäjänteisesti kestävää

ja sen on varmistettava osaamisen saanti

ja korkea laatu.

Dans i Nord on kulttuuriorganisaatio,

joka toimii pääasiassa lasten ja nuorten

parissa, ja jonka toimintaan kuuluu myös

läänin tanssitaiteen ohjaajan tehtävä.

Dans i Nord, jonka päämiehiä ovat

maakäräjät ja Piitimen kunta, tavoittaa

vuosittain suuren määrän lapsia.

Dans i Nord on läänin tanssitoiminnan

kehittämis- ja resurssikeskus. Toiminta

koostuu pääasiassa koulutuksesta,

pedagogisista hankkeista, omista

tanssituotannoista ja yhteistyöstä muiden

tanssituotantojen kanssa. Vuosittain

järjestetään noin 80 eri tanssiesitystä

vierasnäytäntöinä eri puolilla

Norrbottenia.

Toinen tärkeä alue on maakäräjien

panostus kuvataiteeseen. Työtä

johtaa läänin taidekonsulentti. Hänen

tehtävänään on tehdä aloitteita läänin

taide-elämää kehittäviksi hankkeiksi,

työskennellä lasten ja nuorisotaiteen

hyväksi, antaa tukea ja kehittää

yhteistyötä yksittäisten taiteilijoiden ja

taiteilijaryhmien kanssa.

Läänin taidekonsulentin työhön kuuluu

myös tulevan läänintaidemuseon

suunnittelun koordinointi.

Aktiivinen ja laaja kaikille sukupolville

suunnattu kulttuuritarjonta,

sekä osallistumisen että eläytymisen

kautta, on tärkeää norrbottenilaisten

hyvinvoinnille ja terveydelle.

Runsas kulttuuritarjonta, aktiivinen

vapaa-aika ja elävä kulttuuriympäristö

myötävaikuttaa alueen

vetovoimaisuuteen ja yrityselämän

kasvuun, luo työpaikkoja ja vaikuttaa

ihmisten asuinpaikan valintaan.

Maakäräjäsuunnitelmasta 2009

Maakäräjät on myös suuri taiteenostaja

ja sen kokoelmissa on runsaat 10

000 taideteosta, joita ylläpidetään,

restauroidaan ja asetetaan näytteille

maakäräjien toimitiloissa. Joka vuosi

hankitaan noin sata uutta teosta

paikallisilta ja muilta taiteilijoilta.

Yksittäiset taiteilijat voivat anoa

avustusta läänin ulkopuolella pidettäviin

näyttelyihin.

Opintoliitot ja kansankorkeakoulut

ovat perinteisesti olleet tärkeä osa

ruotsalaista kulttuurielämää. Työtä on

tehty kulttuurinvälittäjinä, kouluttajina/

jatkokouluttajina ja tarjoamalla puitteet,

joissa uudet ideat voivat syntyä ja kehittyä.

Maakäräjät antaa vuosittaista

toimintatukea

läänin

kansankorkeakouluille ja opintoliittojen

piirijärjestöille.

Maakäräjien koulutustoimintaan

kuuluu myös Öjebyssä sijaitsevan

Granin luonnonvaratalouskoulun

(Grans naturbruksskola) ja Kalixin

luonnonvaratalouslukion päämiehenä

toimiminen. Molemmat tarjoavat

laadukasta lukiotason koulutusta.

Maakäräjien vuotuinen kulttuuribudjetti

on noin 215 miljoonaa kruunua, mikä

vastaa 3,5 prosenttia maakäräjien

kokonaisliikevaihdosta.

www.dansinord.se www.K-I-N.SE www.teaterforeningenbrot.se www.Ájtte.se


www.str-t.com

www. hs-nord.hush.se

Kulttuuri tekee

terveeksi

Maakäräjät aloitti vuonna 2006 Kulttuuri ja Terveysnimisen

hankkeen, jonka oli tarkoitus jatkua kolmen

vuoden ajan.

Hanke onnistui kuitenkin niin hyvin, että se

vuodenvaihteessa 2009/2010 vakinaistettiin osaksi

maakäräjien pysyvää toimintaa.

Kun kulttuuriaktiviteetteja kuten kuvataidetta, tanssia,

draamaa ja muuta taidetta tuodaan maakäräjien

sairaaloiden ja terveyskeskusten hoito- ja hoivatyöhön,

kulttuurista tulee osa kuntoutumista.

Tutkimus on nimittäin osoittanut kulttuurin

vaikuttavan myönteisesti sekä fyysiseen että

psyykkiseen kuntoutumiseen.

Valtion kansanterveyslaitos on todennut

kulttuurielämyksien voivan vaikuttaa tervehtymiseen

monella eri tavoin aina immuunijärjestelmän

vahvistumisesta ja ongelmien ratkaisun paranemisesta

masentuneisuusriskin vähenemiseen.

Hankeaikana toimintaa on harjoitettu useilla eri

pilotti- ja kokeiluhankkeilla sekä maakäräjien ja

kuntien hoitohenkilöstölle, kunnan virkailijoille ja

kulttuurityöntekijöille järjestettyjen virkistyspäivien

muodossa.

Kehittävät

stipendit

Maakäräjät jakaa vuosittain Rubus Arcticus-nimisiä

kulttuuristipendejä, Kunnia- ja ansiostipendejä sekä

urheilustipendejä.

RUBUS ARCTICUS, kulttuuri- ja kehittämisstipendi,

on lajissaan yksi maan suurimmista. Se jaetaan

vuosittain neljälle stipendiaatille, joista jokainen saa

100 000 kruunua.

Stipendiaatteja ovat olleet esimerkiksi Mikael Niemi,

Katarina Fallholm, Jan Sandström, Anna Vnuk,

AnnaSofia Mååg ja Sofia Jannok.

KUNNIA- JA ANSIOSTIPENDIN arvo on 50 000

kruunua ja se myönnetään yhdelle stipendiaatille

kerrallaan. Sen ovat saaneet muun muassa Lars Pirak,

Ulla Ekh, Jarl Lindblad ja Göran Emerius.

URHEILUSTIPENDI, jonka suuruus on 50

000 kruunua,

jaetaan vuorotellen

aktiiviurheilijalle ja

u r h e i l u o h j a a j a l l e .

Norrbottenin Urheiluliitto

nimeää ehdokkaat.

Viimeisten vuosien

stipendiaatteja ovat olleet

Charlotte Kalla, Anton

Lahdenperä ja Ida-Theres

Nerell (ent. Karlsson).

www.nll.se/rubus

www.samiteahter.org


www.norrbottenslansbibliotek.nu

www.norrlitt.se/

Kaikentyyppistä

kirjallisuutta

Maakäräjät ottaa aktiivisesti osaa rikkaan ja

monipuolisen kirjallisuustoiminnan kehittämiseen

Norrbottenissa ja norrbottenilaisten kirjailijoiden

markkinointiin koko maassa.

Norrbottenin lääninkirjasto on yksi maakäräjien

kolmesta omasta kulttuurilaitoksista. Sen työtä

on muun muassa markkinointi ja verkostojen

rakentaminen kirjastojen, kirjailijoiden ja muiden

kulttuurituottajien välille.

Maakäräjät tukee kirjallisuustoimintaa muun muassa

määräaikaisten hankkeiden kautta ja kirjailijoiden

omia organisaatioita tukemalla.

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Norlannin

kirjallisuusseura sekä Luulajan kunnan järjestämä

Kirja- ja kuvamessut Luulajassa.

Maakäräjät on vuodesta 2005 lähtien yhdessä

Västerbottenin maakäräjien kanssa osallistunut

Göteborgin kirja- ja kirjastomessuille.

Näyttelytilassa on mukana kirjailijoita ja muita

henkilöitä, jotka markkinoivat lääniä iskulauseella

Norrbotten – monien kielten lääni.

Pohjoinen Kirjallisuusmatkailu –niminen EU-hanke

on myös Norrbottenin maakäräjien ja Västerbottenin

maakäräjien yhteishanke.

Opiskelua vihreämmän

tulevaisuuden

puolesta

Maakäräjät on Öjebyn Granin (Grans naturbruksskola)

luonnonvaratalouskoulun ja Kalixin luonnonvaratalouslukion

päämies.

Molemmat koulut tarjoavat lukiokoulutusta luonnonvaraohjelman

puitteissa läänin kuntien toimeksiannosta.

Koulut keskittyvät osittain eri ohjelmiin ja niistä molemmista

saa pätevyyden lukion jälkeisiin korkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Granin luonnonvaratalouskoulu, jossa on noin 240 oppilasta,

on pääasiallisesti suuntautunut maatalouteen, eläintenhoitoon,

koiriin, hevostenhoitoon ja luonnontieteisiin.

Koulun tavoitteena on toimia luonnonvaratalouden

keskuksena, joka tarjoaa koulutusta, tutkimusta, elämyksiä

ja alueellista kehitystyötä.

Kalixin luonnonvaratalouslukio, jossa on noin 180 oppilasta,

on ensisijaisesti suuntautunut metsänhoitoon, sahateollisuuteen

ja luontomatkailuun.

Opetus tapahtuu samaan tapaan kuin Granin luonnonvaratalouskoulussa,

elinkeinoelämän kanssa tiiviissä yhteistyössä

teoriaa ja käytännönharjoittelua yhdistämällä.

www.grans.naturbruksgymn.se

www.kalix.naturbruksgymn.se


Yhteystiedot

Norrbottenin läänin

maakäräjät

Kulttuuri ja koulutus

Robertsviksgatan 7

971 89 Luleå

Puh: vaihde 0920 28 40 00

kultur@nll.se

www.nll.se/kultur

Kulttuuripäällikkö

Elisabeth Lax

elisabeth.lax@nll.se

Norrbottenin museo

Storgatan 2, Luleå

norrbottens.museum@nll.se

www.norrbottensmuseum.se

Puh: vaihde 0920 24 35 00

Box 266

971 08 Luleå

Norrbottensmusiken

Kulturens Hus

Magasinsgatan 2

norrbottensmusiken@nll.se

Puh: vaihde 0920 23 66 66

Box 972

971 29 Luleå

Norrbottens länsbibliotek

www.norrbottenslansbibliotek.se

Puh: maakäräjien vaihde 28 40 00

Granin luonnonvaratalouskoulu

(Grans naturbruksskola)

Box 598

943 28 Öjebyn

Puh: vaihde 0911 23 31 01

www. grans.naturbruksgymn.se

Kalixin luonnonvaratalouslukio

(Kalix naturbruksgymnasium)

Anderstjärnsvägen 3

952 31 Kalix

Tel vx 0923 788 00

www.kalix.naturbruksgymn.se

Graafinen suunnittelu ja kuvat: Kjell Öberg, 2010 (jos ei toisin mainita)

Kuva: Anders Alm

More magazines by this user
Similar magazines