SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

store.apple.com

SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

mukaisesti. Kun huolto on suoritettu, Applen korjauspiste palauttaa Tuetun laitteiston asiakkaalle. Apple

maksaa kuljetuksen asiakkaalta ja asiakkaalle, jos kaikkia annettuja ohjeita on noudatettu.

(iv) Tee-se-itse-palvelu on saatavilla monille Tuetuille laitteistoille. Tee-se-itse-osien avulla asiakas voi itse

huoltaa oman tuotteensa. Jos kyseinen palvelu on saatavilla, siihen sovelletaan seuraavaa menettelyä.

(a) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple vaatii asiakasta palauttamaan korvatun osan. Apple saattaa pyytää

luottokorttivaltuutusta varaosan myyntihinnan ja toimituskulujen osalta. Jos asiakas ei pysty antamaan

luottokorttivaltuutusta, Tee-se-itse-palvelu ei ehkä ole saatavilla, ja Apple tarjoaa vaihtoehtoisen tavan

huollon suorittamiseen. Apple toimittaa asiakkaalle varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana

ovat myös ohjeet korvatun osan mahdollisesta palauttamisesta. Jos ohjeita noudatetaan, Apple peruu

luottokorttivaltuutuksen, eikä asiakasta laskuteta osasta tai toimituksesta. Mikäli korvattua osaa ei

palauteta ohjeiden mukaisesti, Apple veloittaa luottokortilta valtuutetun summan.

(b) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple ei vaadi korvatun osan palauttamista. Apple toimittaa asiakkaalle

ilmaiseksi varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvattavan osan

mahdollisesta hävittämisestä.

(c) Yleistä. Apple ei vastaa mistään Tee-se-itse-palveluun liittyvistä työvoimakustannuksista. Mahdollisissa

lisäkysymyksissä asiakasta kehotetaan ottamaan yhteyttä AppleCare Pikaoppaassa annettuihin Applen

numeroihin.

Apple pidättää oikeuden muuttaa tarjoamiaan korjaus- ja vaihtopalveluja ja Tuetun laitteiston

mahdollisuutta tietynlaiseen korjauspalveluun koska tahansa, mukaan lukien paikan päällä tapahtuva

korjauspalvelu. Asiakkaan mahdollisuus tietynlaiseen korjaus- tai vaihtopalveluun vaihtelee maittain

varaosien saatavuudesta riippuen.

d. Korvaavat osat ja tuotteet. Siinä tapauksessa, että Apple korjaa Tuetun laitteiston tai toimittaa

korvaavan tuotteen, asiakas hyväksyy sen, että Applen tarjoamat korvaavat tuotteet ja osat voivat olla

uusia, kunnostettuja tai toimivia käytettyjä osia. Korvaavat tuotteet ja osat ovat toiminnallisesti vastaavia

kuin korvatut tuotteet tai osat ja niihin sovelletaan tätä Palvelusopimusta sopimuksen jäljellä olevana

voimassaoloaikana. Apple saa omistusoikeuden korvattuihin osiin ja tuotteisiin.

e. Rajoitukset. Palvelu ei kata:

(i) Tuetun laitteiston asennusta, poistamista tai hävittämistä tai muun kuin Tuetun laitteiston asennusta,

poistamista, korjausta tai huoltoa (mukaan lukien oheislaitteet, lisävarusteet ja muut laitteet kuten

ulkoiset modeemit) tai Tuetun laitteiston ulkopuolista sähköistä huoltoa;

(ii) Korjaustarvetta, joka aiheutuu onnettomuuden, väärinkäytön, huolimattomuuden (mukaan lukien

muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan suorittama virheellinen asennus, korjaus

tai huolto), luvattoman muokkauksen, sopimattoman käyttöympäristön (mukaan lukien väärä lämpötila

tai kosteus), poikkeuksellisen fyysisen tai sähköisen rasituksen tai häiriön, sähkökatkoksen tai –häiriön,

salaman, staattisen sähkön, tulen tai luonnonvoimien aiheuttamasta vahingosta;

(iii) Sellaista laitteistoa, jonka sarjanumeroa on muutettu, tahrittu tai joka on poistettu;

(iv) Muiden kuin Tuetun laitteiston aiheuttamia ongelmia, mukaan lukien muiden valmistajien tuotteet

riippumatta siitä, onko ne hankittu samanaikaisesti Tuetun laitteiston kanssa;

(v) Mitään viranomaisten määräysten mukaisia huoltopalveluja, jos määräykset ovat tulleet voimaan

tämän Palvelun hankintapäivän jälkeen;

(vi) Tuetun laitteiston sisältämien tietojen tai ohjelmien palauttamista tai vaihtamista;

(vii) Korvaavan laitteen toimittamista Tuetun laitteiston ollessa korjattavana;

(viii) Sellaista laitteistoa, joka on kadonnut tai varastettu. Palvelua annetaan vain sellaisille Tuetuille

laitteistoille, jotka on kokonaisuudessaan palautettu Applelle;

(ix) Tuetulle laitteistolle syntyneitä kosmeettisia vahinkoja (kuten esimerkiksi naarmuja, lommoja,

liittimien rikkoutuneita muoviosia, jotka eivät vaikuta laitteen toiminnallisuuteen tai muulla tavoin

olennaisesti haittaa sen käyttöä);

More magazines by this user
Similar magazines