SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

store.apple.com

SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

(x) Kulutusosia, kuten akkuja, ellei vahinko ole ilmaantunut työ- tai materiaalivirheen johdosta; ja

(xi) Tuetun laitteiston ennalta ehkäisevää kunnossapitoa.

3. S opimuksen mukaisen korjauspalvelun saaminen

Saadakseen Palvelua asiakkaan tulee mennä AppleCare Protection Planin Pikaoppaassa mainitulle websivulle

tai soittaa Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Pikaopas sisältyy Protection Plan -

palvelupakettiin. Asiakkaan tulee web-sivulla seurata Applen antamia ohjeita. Asiakkaan ottaessa

yhteyttä puhelimitse asiakas yhdistetään Applen teknisen tuen edustajalle, joka kysyy

Palvelusopimusnumeron, antaa ohjeita ja päättää, tarvitseeko asiakkaan laitteisto palvelua ja millä tavoin

Apple sitä tarjoaa. Asiakkaan tulee säilyttää Palvelua koskeva Vahvistus ja Tuetun laitteiston alkuperäinen

ostokuitti sekä AppleCare Protection Plan -materiaali. Apple voi vaatia ostotositetta, jos ei ole täyttä

varmuutta siitä, kattaako palvelu asiakkaan tietyn tuotteen.

4. Teknin en tuki

a. Puhelintuki ja web-tuki. Apple tarjoaa teknistä puhelintukea ja web-pohjaisia tukiresursseja

Tuetulle laitteistolle, Applen käyttöjärjestelmälle (”Mac OS”) ja Apple-merkkisille kuluttajasovelluksille

(”Kuluttajaohjelmisto”), jotka on lisensoitu viimeisen kahden vuoden sisällä, lukuun ottamatta tässä

jaksossa määriteltyjä poikkeuksia. Apple pidättää oikeuden milloin tahansa vaihtaa Mac OS ja

Kuluttajaohjelmistoja, jotka kuuluvat Palvelun piiriin . Tekninen tuki kattaa avun, jota asiakas voi tarvita

asennuksessa, aloitustoimissa, asetusten määrittelyssä , vianetsinnässä ja laitteen toimintakuntoon

saattamisessa ( tietojen palautusta lukuun ottamatta), mukaan lukien tiedostojen tallennus,

uudelleenhakeminen ja hallinta, järjestelmän virheviestien tulkinta ja laitteen korjaustarpeen

määritteleminen.

b. Rajoitukset. Palvelu ei kata:

(i) Mac OS:n ja Kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinohjelmina;

(ii) Ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä (a) Mac OS, (b) Kuluttajaohjelmisto tai (c) kumpikin

uusimpaan saatavissa olevaan versioon mutta asiakas ei halua päivitystä;

(iii) Tuetun laitteiston, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmiston asiatonta käyttöä;

(iv) Muiden valmistajien tuotteita tai niiden Tuettuun laitteistoon, Mac OS:ään tai Kuluttajaohjelmistoon

aikaansaamia vaikutuksia;

(v) Asiakkaan Tuettuun laitteistoon, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmistoon tekemiä muutoksia, joita ei ole

tehty Applen tarkoittamalla tavalla;

(vi) Muita Applen ohjelmistoja kuin Mac OS:ää ja Kuluttajaohjelmistoa;

(vii) Mac OS –palvelinohjelmistoa;

(viii) Mac OS -ohjelmistoa tai muuta Apple-merkkistä ohjelmistoa, joka on ”beta-”, ”ennakko-” tai

”esikatseluversio” tai muu vastaava; ja

(ix) Muiden valmistajien web-selaimia, sähköpostiohjelmia ja internet-palveluntarjoajan ohjelmia tai

niiden käyttöön tarvittavia Mac OS -asetuksia.

5. S opimuksen mukaisen teknisen tuen saamin en

Asiakas saa teknistä tukea soittamalla AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Applen

teknisen tuen edustaja auttaa asiakasta saamaan teknistä tukea. AppleCare Pikaoppaassa kerrotaan,

milloin palvelu on käytettävissä. Palveluaikoja voidaan ajoittain muuttaa. Apple varaa itselleen oikeuden

muuttaa palveluaikoja ja puhelinnumeroita koska tahansa. Web-pohjaisia tukiresursseja tarjotaan

AppleCare Pikaoppaassa mainituilla Applen internet-sivustoilla.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Saadakseen tämän sopimuksen mukaisia palveluita asiakkaan on noudatettava seuraavia ehtoja:

a. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero sekä Tuetun laitteiston sarjanumero;

b. Asiakkaan on vastattava joukkoon kysymyksiä, jotka koskevat Tuetun laitteiston vikojen

ilmenemistapoja ja syitä;

More magazines by this user
Similar magazines