Vista on nopea ja yhteensopiva - MikroPC

mikropc.net

Vista on nopea ja yhteensopiva - MikroPC

WINDOWS VISTA

ong>Vistaong> on nopea

ja yhteensopiva

ong>Vistaong>n vauhti on herättänyt ihmetystä,

vaikka uuden käyttöjärjestelmän piti olla hidas.

Varmistimme nopeuden lisätesteillä.

TEKSTI JA TESTIT: TONI VIRTA

Urbaanien legendojen

mukaan aina uuden

Windows-version ilmestyessä

koneeseen tarvitaan

nopeampia komponentteja,

mutta siitä

huolimatta vanhat sovellukset toimivat hitaammin,

jos ollenkaan.

ong>Vistaong>-päivityksessä voi ohjelmien osalta

aiheuttaa harmaita hiuksia, ettei se ole

vain päivitys Windows XP:lle, vaan kokonaan

uusi käyttöjärjestelmä. Siksi ei ole itsestään

selvää, että vanhat XP-sovellukset

toimivat ong>Vistaong>ssa. Onneksi käytännön tasolla

ongelmaa ei juuri ole.

Microsoftin ilmoittamat minimivaatimukset

ong>Vistaong>-koneen komponenteille antavat

olettaa, että uusi käyttöjärjestelmä

vaatii selvästi enemmän suorituskykyä

kuin XP.

Edellisessä MikroPC:ssä testattiin nopeutta

erilaisilla laitekokoonpanoilla ja

Worldbench-testiohjelmalla. Päätimme

laajentaa testikokoelmaa MikroPC:n perustesteillä

varmistaaksemme tulokset.

ong>Vistaong>n suorituskyky on tosiaan hyvin

lähellä XP:tä. Toimistotyötä ja grafiikan

piirtoa mittaavissa testeissä ong>Vistaong> on tosin

hitaampi kuin Windows XP, mutta ero

on varsin mitätön. Lisäksi ong>Vistaong>-ajurit ovat

vielä tuoreita, eikä niitä ole vielä optimoitu

viimeiseen asti. Kunhan näytönohjainajurit

päivittyvät pariin otteeseen, ong>Vistaong>n grafiikan

suorituskyky paranee varmasti.

Lähes yhtä nopea kuin XP

ong>Vistaong>n ja XP:n suorituskykytestit ajettiin

pc:llä, johon on asennettu rinnakkain molemmat

käyttöjärjestelmät. Näin tulokset

ovat täysin vertailukelpoisia.

ong>Vistaong>n osalta testitulokset eivät kerro

koko totuutta käyttöjärjestelmän ominai-

32 MikroPC 3 / 2007

WWW.MIKROPC.NET


Yhteensä

Suoritin

Muisti

Grafiikka

Kiintolevy

PCMark04 MikroPC 3/2007

4063

4274

3872

4259

3588

3727

4114

4771

8531

10028

Pidempi parempi

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Pistettä

ong>Vistaong> 32bit Windows XP

PCMark05 MikroPC 3/2007

Pidempi parempi

Yhteensä

3361

4003

Suoritin

3136

3418

Muisti

3015

3333

Grafiikka

Kiintolevy

4317

6343

4681

5048

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

ong>Vistaong> 32bit Windows XP

Pistettä

PCMark-testit kertovat pc:n yleisestä suorituskyvystä. Ero XP:n ja ong>Vistaong>n välillä on molemmissa testeissä mitättömän pieni, ainoastaan grafiikan suorituskyvyssä

on merkittävämpää eroa. Tämän selittää osin se, että ensimmäiset ong>Vistaong>n Geforce-ajurit ilmestyivät alle viikko ennen testien suorittamista,

joten niiden optimointi on vielä kesken. Testikoneena oli AMD Athlon 64 4000+, 2 Gt muistia ja Geforce 7900 GT.

ong>Vistaong> 32bit

Windows XP

3DMark03 build 360 MikroPC 3/2007

Pidempi parempi

14579

15876

0 5000 10000 15000 20000

1024x768, fsaa: ei, optimaalinen suodatus Pistettä

3DMark03:ssa sekä ong>Vistaong> että XP nappaavat huippulukemat. Tulos kertoo suorituskyvystä

vanhemmilla peleillä.

Grafiikkaintensiivinen Far Cry -pelitesti ajettiin kahdella eri pc-kokoonpanolla.

Odotetusti XP nappaa pidemmän korren, mutta myös ong>Vistaong>n tulos on hyvä.

Selkeämmin ong>Vistaong> jää XP:n jalkoihin hitaammalla näytönohjaimella varustetussa

koneessa.

Core 2 Duo, 2,4 GHz,

Radeon X1600, 1 Gt

Athlon 64x2 4200+,

Geforce 7600GS, 1 Gt

Pelitesti, Far Cry MikroPC 3/2007

Pidempi parempi

123

121

140

85

85

114

0 30 60 90 120 150

ong>Vistaong> 32bit

Ruudunpäivitystä sekunnissa

ong>Vistaong> 64bit

1024x768, fsaa: ei

Windows XP

Yhteensä

3DMark05 MikroPC 3/2007

Pidempi parempi

6689

6283

Yhteensä

3DMark05 MikroPC 3/2007

Pidempi parempi

4582

4397

Suoritin

3466

4213

Suoritin

3346

5099

Fill rate, multi

texturing (Mtexels/s)

Pixel shader (fps)

212

168

9345

10618

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

ong>Vistaong> 32bit

Windows XP

1024x768, 4xfsaa, anisotr. suodatus Pistettä

Fill rate, multi

texturing (Mtexels/s)

Pixel shader (fps)

96

93

8612

10754

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

ong>Vistaong> 32bit

1600x1200, 4xfsaa, anisotr. suodatus Pistettä

Windows XP

3DMark05 ajettiin sekä 1024x768- (vasemmalla) että 1600x1200-tarkkuudella (oikealla). ong>Vistaong>n ja XP:n tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan,

mutta hieman yllättäen ong>Vistaong> nappaa niukasti paremman yhteistuloksen molemmissa testeissä. Testeissä käytettiin nelinkertaista reunanpehmennystä

ja aninotrooppista suoritusta. Testikoneena oli AMD Athlon 64 4000+, 2 Gt muistia ja Geforce 7900 GT.

>

WWW.MIKROPC.NET

MikroPC 3/2007

33


WINDOWS VISTA

suuksista, koska testiohjelmat on rakennettu

Windows XP -testejä varten.

Tuloksilla on kuitenkin merkitystä, sillä

nykysovellukset on joka tapauksessa

suunniteltu Windows XP:tä varten. Siksi

ong>Vistaong>n kyky ajaa XP-sovelluksia kertoo, mikä

on käyttöjärjestelmän todellinen suorituskyky

tällä hetkellä.

Yleistä pc-suorituskykyä mittaavissa

PCMark-testeissä Windows XP on nopeampi,

mutta erot ovat mitättömän pieniä.

Käytännön tasolla käyttöjärjestelmien nopeuseroilla

ei ole merkitystä.

3DMark-testit ja Far Cry -pelitesti keskittyvät

grafiikanpiirron mittaamiseen, ja

kertovat miten hyvin kone suoriutuu peleistä

tai muista grafiikkaintensiivisistä sovelluksista.

Myös näissä testeissä erot jäävät pieniksi,

joten ong>Vistaong> istuu pelikäyttöön yhtä

hyvin kuin XP:kin. Yllättäen ong>Vistaong> nappaa

niukan pistevoiton 3DMark05-testissä.

Tämän välilehden asetukset auttavat hankalia

sovelluksia toimimaan Windows ong>Vistaong>ssa. Laittamalla

ruksi ylimpään laatikkoon, ohjelma ajetaan Windows

XP -yhteensopivuustilassa. Ruksi alimmassa laatikossa

puolestaan antaa ohjelmalle järjestelmänvalvojan

oikeudet. Vielä XP-aikaan oli tavallista, että sovellukset

ajettiin järjestelmänvalvojana, joten yllättävän monet

sovellukset vaativat sitä toimiakseen. Oletusarvoisesti

ong>Vistaong> rajaa oikeuksia, jolloin vanhemmat sovellukset eivät

suostu toimimaan ilman tältä välilehdeltä annettuja

lisäoikeuksia.

XP-yhteensopivuus on hyvä

Koska ong>Vistaong> ei perustu suoraan Windows

XP:n koodiin, yleistä takuuta XP-sovellusten

toiminnasta ong>Vistaong>ssa ei voi antaa. Parin

kymmenen erityyppisen sovelluksen

kokeilun perusteella voi kuitenkin sanoa,

että yhteensopivuus on hyvällä tolalla.

Hyvien 3DMark- ja PCMark-tulosten lisäksi

on huomattavaa, että testiohjelmat

ylipäätään toimivat ongelmitta ong>Vistaong>-koneella.

Yhteensopivuusongelmat näkyvät

usein testisovelluksissa, koska ne rasittavat

käyttöjärjestelmää ja komponentteja

monilla eri tavoilla. Esimerkiksi Windows

XP -aikaan jo uuden service packin julkistus

saattoi johtaa siihen, ettei testisovellus

enää toiminut.

Yhteensopivuutta testattiin myös noin

tusinalla uudehkolla pelillä, koska myös

ne asettavat käyttöjärjestelmän, ajurit ja

komponentit lujille. Joka ikinen testattu

peli toimi ongelmitta, eivätkä pelit pyöri

silminnähden hitaammin kuin Windows

XP:ssä.

Microsoftin Flight Simulator X:n toiminta

on itsestään selvää, koska sitä on

mainostettu nimenomaan ong>Vistaong>-yhteensopivaksi.

Sen lisäksi esimerkiksi Medieval

2, Falcon 4 AF, Lock On: Modern Fighters,

IL-2 ja Half Life 2 kaikki toimivat ong>Vistaong>lla.

Myös tyypilliset toimistosovellukset ja

grafiikkasovellukset kuten Photoshop tai

IrfanView toimivat.

Microsoft pitää yllä listaa takuuvarmasti

ong>Vistaong>-yhteensopivista sovelluksista. Lista

on osoitteessa support.microsoft.com/

kb/933305. Lista ei ole kaikenkattava, eli

sovelluksen puuttuminen listalta ei tarkoita,

etteikö se toimisi ong>Vistaong>ssa. ■

Anna sovelluksille riittävästi oikeuksia

JOS OHJELMA EI SUOSTU käynnistymään

normaalisti kuvaketta klikkaamalla, se ei

vielä tarkoita, ettei sovellus toimisi ong>Vistaong>ssa.

Erittäin monet ”hankalaksi heittäytyvät”

ohjelmat saa käynnistymään pienellä

virittelyllä.

Ensimmäinen keino on ajaa sovellus yhteensopivuustilassa.

Ohjelman kuvaketta

klikataan hiiren oikealla napilla ja valitaan

listalta Properties (Ominaisuudet). Auki

pomppaavasta valikosta siirrytään välilehdelle

Compatibility (Yhteensopivuus).

Tältä välilehdeltä ohjelma pakotetaan

toimimaan Windows XP -yhteensopivuustilassa,

joka auttaa käynnistysongelmiin.

Jos kyseessä on todella vanha sovellus,

yhteensopivuustilan voi määritellä myös

Windows 98:lle.

Esimerkiksi lento-ohjaintikun ajuripaketti

on tehty Windows XP:lle. Kun ajurin

asennusohjelmaa yrittää käynnistää ong>Vistaong>ssa,

virheilmoitus ilmoittaa ohjelman

vaativan XP:n eikä ohjelma käynnisty. Kun

asennusohjelman ajaa Windows XP -yhteensopivuustilassa,

ohjelma toimii ja itse

ajuritkin toimivat ongelmitta.

Yhteensopivuustilaa kannattaa siis

kokeilla niin asennusohjelmien kuin itse

sovellustenkin kanssa. Yhteensopivuustila

asetetaan klikkaamalla ohjelman exe-kuvaketta.

Toinen yleinen ongelma XP-ohjelmien

kanssa on ong>Vistaong>n antamat puutteelliset

käyttöoikeudet sovelluksille.

Vielä Windows XP:ssä oli tavanomaista,

että koneella ollaan admin- eli järjestelmänvalvojan

oikeuksin, ja samalla myös

sovellukset toimivat täysillä oikeuksilla.

ong>Vistaong> ei kuitenkaan automaattisesti anna

täysiä oikeuksia.

Monet XP-sovellukset kuitenkin vaativat

admin-oikeuksia, tai ne eivät toimi.

Admin-oikeudet annetaan sovelluskohtaisesti

samaiselta Compatibility-välilehdeltä,

jolla säädetään XP-yhteensopivuuskin.

Valikosta ruksataan kohta ”Run this

program as administrator”, jonka jälkeen

ohjelmalla on täydet toimintavaltuudet.

Testisessiossa ong>Vistaong>-koneelle asennettiin

parikymmentä ohjelmaa kuten

pc-pelejä, Firefox-selain, Thunderbird-sähköpostiohjelma,

kuvankäsittelyohjelmia,

toimisto-ohjelmia sekä erilaisten lisälaitteiden

XP-pohjaisia ajureita.

Yksikään testatuista ohjelmista ei vaatinut

XP-yhteensopivuustilaa toimiakseen,

mutta noin yksi viidestä ohjelmasta vaati

järjestelmänvalvojan oikeudet. ■

34 MikroPC 3 / 2007

WWW.MIKROPC.NET

More magazines by this user
Similar magazines