учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

uctm.edu

учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

ХУМАНИТАРЕН ИЗБОРЕН

БЛОК

b056 1. Екология и техническа I И

I И

цивилизация

45 45

b066 2. Инженерна психология и I И

I И

ергономия

45 45

b177 3. Философия I И

45 45 I И

b1000 Физическо възпитание и спорт 60

22 22 3

22 22 3

22 22 3

Общо за семестъра: 375 30

b824 Информатика – II част II ТО

15 45 60

II И

8 23 31 4

b053 Математика – II част II И

60 60 120

II И

30 30 60 10

b089 Аналитична химия с

инструментални методи

II И

45 30 75

III И

22 15 37 6

b344 Техническа механика II И

45 30 75

II И

22 15 37 5

b412 Физика – I част II И

30 30 60

III И

15 15 30 5

b1000 Физическо възпитание и спорт 60

Общо за семестъра:

390

b039 Информационни технологии в III И

IV И

управлението

30 30 60

b806 Електротехника І част III И

45 30 75

b804 Електротехника ІІІ И

b166 Електроника IІІ И

30 30 60

V И

b050 Числени методи III ТО

24 21 45

IV И

b313 Физикохимия III И

45 45 90

IV И

b413 Физика – II част III И

30 30 60

IV И

b1000 Физическо възпитание и спорт 30

30

15 15 30 5

6

38 30 68 10

15 15 30 5

12 10 22 3

22 23 45 7

15 15 30 5

Общо за семестъра:

b807 Електротехника ІІ част IV И

b036 Електрически измервания IV ТО

b165 Приложна статистика IV И

b232 Процеси и апарати IV И

b012 Теория на управлението – I част IV И

390

31

30 30 60 4

30 30 60

V И

15 15 30 5

30 30 60

IV И

15 15 30 4

60 45 105

V И

30 22 52 8

45 45 90

V И

22 23 45 6

2

More magazines by this user