учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

uctm.edu

учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

1000 Физическо възпитание и спорт 30

b1022 Производствена практика IV

2

Общо за семестъра: 375 29

b019 Технически средства за

V И

автоматизация

45 30 75

b014 Теория на управлението – II част V И

45 60 105

b851 Контролно – измервателна V И

техника

45 30 75

b672 Методи за експериментални V И

изследвания

30 30 60

b325 Производствена безопасност V ТО

25 20 45

b1000 Физическо възпитание и спорт 30

VII

VI

VI

VI

VI

И

И

И

И

И

22 15 37 6

22 30 52 8

22 15 37 6

15 15 30 5

12 10 22 3

Общо за семестъра: 360

b621 Основи на химичните и

VI И

металургичните технологии

60 45 105

b043 Идентификация VI И

30 30 60

b260 Цифрова техника VІ И

30 30 60

b279 Микропроцесорна техника VІ ТО

30 30 60

b791 Методи за оптимизация VI И

45 30 75

Изборен блок – един от езиците:

VIII

VII

VІІ

VІІ

VIII

И

И

И

ТО

И

28

30 23 53 8

15 15 30 4

15 15 30 5

15 15 30 5

22 15 37 6

b148 1. Английски език VI ТО

30 30

b153 2. Руски език VI ТО

30 30

b155 3. Френски език VI ТО

30 30

b168 4. Немски език VI ТО

30 30

b1000 Физическо възпитание и спорт 30

VII

VII

VII

VII

И

И

И

И

15 15 2

15 15 2

15 15 2

15 15 2

b1022 Производствена практика VI

Общо за семестъра:

b008 Автоматизация на технологични VII И

процеси – I част

b072 Моделиране на технологични VII И

процеси

b196 Икономика и мениджмънт VII И

Изборен блок – един от езиците:

2

390 32

IX И

60 45 105

30 22 52 7

IX И

30 30 60

15 15 30 5

30 30 60

VIII И

15 15 30 4

3

More magazines by this user