учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

uctm.edu

учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

148 1. Английски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

b153 2. Руски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

b155 3. Френски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

b168 4. Немски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

Изборен блок – две от три

b280 1.Въведение в компютърните VII ТО 30 30 60 ІХ И

архитектури

15 15 30 5

b282 2. Въведение в компютърните VII ТО 30 30 60 ІХ И

мрежи

15 15 30 5

b303 3. Системи бази от данни VII ТО 30 30 60 ІХ И

15 15 30 5

Общо за семестъра:

375 28

b281 Проектиране на системи за

управление

VIII И

30 30 60

X И

15 15 30 5

b314 Промишлен мениджмънт VIII И

40 15 55

X И

20 8 28 4

b048 Автоматизация на технологични

процеси – II част

VIII И

45 30 75

X И

22 15 37 6

b028 Компютърни системи за

управление

VIII И

30 30 60

X И

15 15 30 5

Изборен блок – една от две

b304 1.Въведение в операционните

системи

VІІІ ТО

20 30 50

Х И

10 15 25 3

b305 2. Интернет технологии VІІІ ТО

20 30 50

Х И

10 15 25 3

Дипломна работа – 8 седмици VIII ДЗ X ДЗ

10

Общо за семестъра:

300 33

4

More magazines by this user