Kemikaali-ilmoitus 2013.pdf - MTK

mtk.fi

Kemikaali-ilmoitus 2013.pdf - MTK

Maatalouden kemikaalit 2013

Turvallinen Pirkanmaa


Turvallinen Pirkanmaa


Turvallinen Pirkanmaa


Turvallinen Pirkanmaa


Turvallinen Pirkanmaa


Turvallinen Pirkanmaa


Teollista käsittelyä ja varastointia

koskevat säädökset muutoksen jälkeen

Hallinnolliset menettelyt

Tekniset vaatimukset

Laki vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 390/2005

Vna vaarallisten kemikaalien

käsittelyn ja varastoinnin

valvonnasta ( kemikaalit,

nestekaasu, öljylämmitys)

Vna vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja

varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (kemikaalit)

Vna nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista

KTMp vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja

varastoinnista jakeluasemalla (415/1998)

KTMp bensiinin käsittelystä ja varastoinnista

(181/2000);

KTMp päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985)

Valmisteilla: säiliöitä koskeva asetus, pieniä

öljylämmityslaitoksia koskeva asetus

TUKES:in materiaalia

Turvallinen Pirkanmaa

7


käsittelyä ja varastointia

• Esimerkkejä ilmoitusvelvollisuudesta:

• 10 tonnia diesel/polttoöljyä

• 10 tonnia syövyttäviä (esim. muurahaishappo)

• 10 tonnia (ärsyttäviä/haitallisia kemikaaleja)

Turvallinen Pirkanmaa


Turvallinen Pirkanmaa


Toiminnanharjoittajan ilmoitusraja voi täyttyä kun

varastoidaan…

• 10 tonnia diesel/polttoöljyä

• 1 tonnia bensiiniä

• 0,2 tonnia nestekaasua

• 10 tonnia syövyttäviä (muurahaishappo)

• 10 tonnia ärsyttäviä/haitallisia kemikaaleja

• 0,5 tonnia myrkyllistä kemikaalia

• ympäristölle (vesieliöille) vaarallista kemikaalia R50/53,

R50

Turvallinen Pirkanmaa


Liite I: luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja

suuronnettomuus-vaaran torjuntaa koskevien

velvoitteiden määräytyminen

» OSA 1: Nimetyt kemikaalit (osa taulukosta)

Kemikaali Sarake 1

Ilmoitus

Ammoniumnitraatti

(huomautus 1)

Ammoniumnitraatti

(huomautus 2)

Ammoniumnitraatti

(huomautus 3)

Ammoniumnitraatti

(huomautus 4)

Arseenipentoksidi, arseeni-

(V)happo ja/tai sen suolat

Sarake 2 Sarake 3

Lupa Toimintaperiaateasiakirja

tonnia tonnia tonnia

tonnia

500 2 000 5 000 10 000

1 100 1 250 5 000

0,2 10 350 2 500

0,2 10 50

0,1 1 1 2

Arseenitrihydridi (arsiini)*) 0,2 0,2 1

Sarake 4

Turvallisuussel

vitys

| TUKES…

Turvallinen Pirkanmaa

11


• OSA 2: Kemikaaliluokat. Kemikaalin luokitukseen

perustuvat vähimmäismäärät (Q)

Kemikaali

R-lausekkeet

ja räjähdeluokat

Sarake 1

Ilmoitus

tonnia

Sarake 2

Lupa

tonnia

Sarake 3

Toimintaperiaateasiakirja

tonnia

Sarake 4

Turvallisuusselvitys

tonnia

1. Erittäin myrkylliset R26, R27,

R28

2. Myrkylliset R23, R24,

R25

0,1 2 5 20

0,5 10 50 200

3. Hapettavat R7, R8, R9 5 10 50 200

4. Räjähtävät

(huomautus 2a)

5. Räjähtävät

(huomautus 2b)

6. Syttyvät

(huomautus 3a)

7a. Helposti syttyvät

(huomautus 3bI)

1.4 0,05 50 200

1.1, 1.2, 1.3,

1.5, 1.6, R2,

R3

0,05 10 50

R10 5 100 5 000 50 000

R17 1 10 50 200

21.10.2010 | Alatunnistetietojen muokkaus: Näytä >

Turvallinen Pirkanmaa

12


Kemikaali-ilmoituksen käsittely

• Ilmoitus vähäisestä toiminnasta (2012/855 32 §)

• Ilmoituksesta tehtävä päätös (2012/855 35 §)

• Käyttöönottotarkastus (2012/855 36 §) ennen toiminnan aloittamista

• Ilmoitus tilapäisestä vähäisestä toiminnasta (2012/855 33 §)

• Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusikuukautta

kestävää toimintaa kuten kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai

kilpailuissa (aiemmin vain nestekaasulla).

• Tilapäisestä vähäisestä toiminnasta on tehtävä päätös (2012/855)

• Tilapäisen toiminnan käyttöönottotarkastus (2012/855 37 §) on tehtävä ennen

toiminnan aloittamista

Turvallinen Pirkanmaa


Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite

Turvallinen Pirkanmaa


Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite

Turvallinen Pirkanmaa


Kemikaali-ilmoituksen pohja…

Turvallinen Pirkanmaa

More magazines by this user
Similar magazines