Ravinteiden kierrätyksen edistäminen [pdf, 549 kt] - MTK

mtk.fi

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen [pdf, 549 kt] - MTK

Ravinteiden kierrätyksen

edistäminen

Ravinteiden kierrätyksen toimijatapaaminen

30.5.2013, Turku

Tarja Haaranen, YM


Raki-ohjelman 2012-2015 taustaa

• 2010 Suomen hallitus antoi Itämeri‐huippukokouksessa

sitoumuksen, jonka mukaan ryhdytään tehostettuihin toimiin

Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020

mennessä ja Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen

esimerkkialueeksi.

• Työryhmämuistio "Suomesta ravinteiden kierrätyksen

mallimaa" 2011. Visio, miten ravinteiden kierrätys toimii

Suomessa, miten Saaristomeren hyvä tila saavutetaan vuonna

2020 ja mitä toimenpiteitä tarvitaan.

Tarja Haaranen, YM 2


Raki-ohjelma 2012-2015

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta hankkeet, jotka

edistävät ravinteiden kierrätystä

vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta

tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma‐alueiden

maatalouden vesiensuojelua.

Rahoitusta varattu noin 3 miljoona euroa vuosittain.

Ei tutkimusohjelma vaan kehittämisohjelma (pilotointia,

kokeilutoimintaa, tutkimustulosten siirtämistä käytäntöön,

käytännön ongelmien ratkaisuja).

Tarja Haaranen, YM 3


Ohjelman hanketeemat

maatalouden vesiensuojelun tehostaminen

lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistäminen

jäteveden ja jätevesilietteen käsittelyn tehostaminen

veneilyn jätehuollon ja jätevesien käsittelyn tehostaminen

Saaristomeren alueella

ravinteiden kerääminen vesistöistä ja hyötykäyttöön

palauttaminen

Tarja Haaranen, YM 4


Ohjelman hanketeemat

vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen liittyvän

kansalaistoiminnan edistäminen

vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelun,

vaikutustenarvioinnin ja seurannan mallityökalujen

kehittäminen päätöksenteon avuksi

liete‐ ja biojätepohjaisten lannoitevalmisteiden kehittäminen

Tarja Haaranen, YM 5


Minkälaisia hankkeita toivotaan?

huomattavia vesiensuojeluvaikutuksia

innovatiivisia ratkaisuja ravinteiden tehokkaaksi kierrättämiseksi

välittömiä tai välillisiä vaikutuksia

kustannustehokkaita, kestäviä, toistettavia

nopeasti käynnistettäviä

yhteisrahoitteisia

edistävät kansalaisten osallistumista

Tarja Haaranen, YM 6


Mitä edellytetään?

1-3-vuotisia hankkeita

Omarahoitusosuus 20–50 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen

kehittämishankkeissa voidaan kuitenkin harkita pienempää

omarahoitusosuutta.

Omarahoitukseksi katsotaan myös oma työaika, mikäli se

voidaan todentaa kirjanpidossa.

Mahdolliset alihankintapalvelut tulee tarvittaessa kilpailuttaa

hankintalain perusteella.

Tarja Haaranen, YM 7


Viestintä

Viestinnällä on tärkeä merkitys ohjelman toteuttamisessa

Ohjelman viestintäsuunnitelma

Viestintää kehitetään yhdessä ravinteiden kierrätyksen

seurantaryhmässä

Kukin hanke tekee oman viestintäsuunnitelmansa, jolla

varmistetaan että tulokset ovat laajasti tiedossa ja

hyödynnettävissä.

Tarja Haaranen, YM 8


Hankehaku

Seuraava haku syksyllä 2013, päätökset vuoden loppuun

mennessä.

Rahoitusta 3 miljoonaa euroa

Haussa maatalousteema

Lanta

Orgaaniset lannoitevalmisteet

Tarja Haaranen, YM 9


Alustavia toimenpiteitä ja teemoja…

‣ Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi

‣ Kasvinviljely- ja kotieläintilojen yhteistyön lisääminen

‣ Lannan ja orgaanisten keräilyn, kuljetuksen ja levityksen

urakointipalvelujen tuottaminen ja tukeminen

‣ Lantapörssin ja muiden lannan luovuttajan ja vastaanottajan

kohtaamista helpottavien nettipalvelujen kehittäminen

Ravinteiden kierrätys luomussa

Tarja Haaranen, YM 10


Alustavia toimenpiteitä ja teemoja…

‣ Alueellisten ravinteiden kierrätyksen yleissuunnitelmien

edistäminen

‣ Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotteistamisen edistäminen ja

niiden turvallisen, ympäristöystävällisen ja tehokkaan käytön

varmistaminen

‣ Vajaahyödynnettyjen peltobiomassojen keräilyn ja käytön

tehostaminen

‣ Menetelmät, joilla sitoa ravinteita joko pelloilla, peltojen reunaalueilla,

ojastoissa, kosteikoissa tai vesistöissä

‣ Kansalaistoiminta ravinteiden kierrätyksessä

Tarja Haaranen, YM 11


Lisätietoa

Raki ohjelma 2012-2015

www.ym.fi > Luonto > Itämeri ja merensuojelu > Ohjelmat ja

strategiat

Tarja Haaranen

tarja.haaranen@ymparisto.fi

p. 0400915242

Barbara Appel

barbara.appel@ymparisto.fi

p. 0504101852

Tarja Haaranen, YM 12


Kiitos!

More magazines by this user
Similar magazines