Tukikoulutus 2013 eläinosio/Hanna Mäntylä 7.3.13 [pdf, 273 kt] - MTK

mtk.fi

Tukikoulutus 2013 eläinosio/Hanna Mäntylä 7.3.13 [pdf, 273 kt] - MTK

ELÄINTUKIEN JA –EHTOJEN

MUUTOKSET VUONNA 2013

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä

11.3.2013 1


• Hevostuen minimieläinyksikkömäärä nousee 1,5 → 3,0

eläinyksikköön

• EU:n lypsylehmäpalkkion tukiehtoihin tarkennus

– Lehmien säännöllinen poi’ittaminen

– Maidon toimitus myyntiin tai jalostaminen

• Kansallisen kotieläintuen emolehmähiehon yläikäraja 4-

vuotta

• C2-tukialueen pohjoisten kotieläintukien (emolehmät, -

hiehot, sonnit, härät, teurashiehot, uuhet, kutut ja

hevoset) rajoitteen ylittävistä eläinyksiköistä maksetaan

25 % ko. tuesta

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

2


• Koko maassa sika- ja siipikarjatalouden tukitaso laskee

ja AB-alueilla emolehmien sekä emolehmähiehojen

tukitaso hieman nousee kansallisen kotieläintuen osalta

• Eläinten hyvinvoinnin tukeen ei tehdä täysin uusia

sitoumuksia v. 2013

– Yhden vuoden jatkositoumusta voi hakea 2008

alkaneelle ja 2013 loppuvalle sitoumukselle

•Sitoumuksessa 2008 sitoumusehdot ja tukitaso

•Samat lisäehdot kuin päättyvässä sitoumuksessa,

määrää ei voi lisätä eikä pääsääntöisesti vaihtaa

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

3


VALVONNASTA

2013 NAUTOJEN MERKINNÄN JA REKISTERÖINNIN

VALVONNASSA YKSILÖKOHTAINEN TARKASTELU

ILMOITUSAJOISTA→ VAIKUTUS TÄYDENTÄVIEN

EHOTOJEN KAUTTA

• KORVAMERKIT JA ELÄINREKISTERIT

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

4


Eläinten hyvinvointituki valvonnan

näkökulmasta

(Vuoden 2012

sitoumusehdot)

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä

11.3.2013 5


Tuen perustana eläinrekisterit

• Naudat korvamerkittyjä, rekisteritiedot kunnossa,

nautaeläinluettelo kunnossa

• Sikarekisteritiedot kunnossa ja tilalla pidetty

sikakirjanpitoa

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

6


Perusehtojen valvonta

• Terveydenhuoltosopimus

• Terveydenhuoltokäynti

• Terveydenhuoltosuunnitelma (lomakkeelta löydyttävä tekstiä)

• Tautivapaus

– Th-lomakkeelta

• Naudat: salmonella, BVD

• Siat: salmonella, porsasyskä, aivastustauti, dysenteria,

kapi

• Emakkosikaloissa sikaruusurokotukset ja loislääkitykset

• Ruokinta- ja rehuhygienia

– Ulosteperäisten taudinaiheuttajien torjunta

– Eläimet puhtaita

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

7


Perusehtojen valvonta

• Rehujen tuonti: tuontirehut ja rehuaineet hankitaan ETT:n

positiivilistan yrityksiltä tai salmonellatutkimukset tehty

• Naudat: siirretyille tai ostetuille siitoseläimille on tehty

salmonellatutkimukset (enint. 2 kk ennen siirtoa)

• Siat: lihasiat hankitaan vähintään terveydenhuollon

vaatimukset täyttävästä porsastuotantosikalasta.

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

8


Perusehtojen valvonta

• Ruokinta ja hoito

– Tuotantoseuranta

– Ruokintasuunnitelma (naudoilla karkearehua

jatkuvasti saatavilla)

– Juomavesi

– Eläimiä ei pidetä yksin

– Lihanautoja ei pidetä kytkettynä

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

9


Perusehtojen valvonta

• Toimintahäiriöihin varautuminen nautatilalla

– Kirjallinen varautumissuunnitelma (kuvaus laitteistojen

varajärjestelmä)

– Palontorjunta- ja pelastussuunnitelma

• Toimintahäiriöihin varautuminen sikatilalla

– Kirjallinen varautumissuunnitelma

•Oma varavoima, jos hyvinvointi siitä riippuvainen

•Hälytysjärjestelmä lämpötilan muutosten,

sähkökatkosten jne varalle (pystyttävä

vastaanottamaan kaikkina vrk:n aikoina)

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

10


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pintaalavaatimuksilla

– Pinta-alan tarkastaminen => 0-3kk 1,8 m², 3-6kk 2,25


– Puolet em. pinta-alasta kiinteäpohjaista, kuivitettua,

puhdasta, pitävää ja pehmeää

– Lämmitysmahdollisuus

– Juomarehu tutista imemällä tai imettäjälehmä

– Nupoutuksessa eläinlääkärin antama kivunlievitys

– Väli- ja loppukasvattamoissa erillisosasto 2 kk saakka

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

11


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

– Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu, puhdas,

pitävä ja pehmeä

– Lämmitysmahdollisuus

– Juomarehu tutista imemällä tai imettäjälehmä

– Nupoutuksessa eläinlääkärin antama kivunlievitys

– Väli- ja loppukasvattamoissa erillisosasto 2 kk saakka

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

12


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Yli 6 kk:n ikäisten nautojen pito-olosuhteiden

parantaminen

– Kaikkien eläinten mahduttava makuulle yhtä aikaa

– Makuualue kiinteäpohjainen, kuivitettu ja pehmeä

– Ei eriarvoisia eläimiä samassa karsinassa

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

13


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Nautojen laidunnus kasvukaudella (60 vrk) ja jaloittelu

kasvukauden ulkopuolella(2x vko sään salliessa)

– Laidunnus koskee kaikkia yli 6 kk:n ikäisiä eläimiä;

sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla

– Jaloittelu kasvukauden ulkopuolella ei koske

emolehmiä, eikä kytkemättömiä lypsylehmiä tai

lypsylehmähiehoja

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

14


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Nautojen laidunnus kasvukaudella (75 pv)

– Koskee kaikkia muita yli 6 kk:n ikäisiä nautoja, paitsi

EI sonneja

• Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus kasvukaudella (90

pv)

– Koskee kaikkia muita yli 6 kk:n ikäisiä nautoja, paitsi

EI sonneja

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

15


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Kytkettyjen nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

– Riittävän väljät kytkyt

– Kuivitettu ja pehmeä makuualue

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

16


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

– Jos poikimakarsinan karsinaseinät eivät ole siirtyviä,

karsinan pituuden oltava väh. 3,5 m

– Lämmitysmahdollisuus

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

17


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Sikatilojen lisäehdot

– Pinta-alojen mittaaminen ehdoissa, joihin se liittyy

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

18


Lisäehtojen huomiot valvonnan

näkökulmasta

• Lisäehtojen puutteiden seuraamus on pääsääntöisesti

lisäehdon tuen menetys + 5 % leikkaus perusehdon

tukeen; vain hyvin pienissä puutteissa voidaan antaa

huomautus

Satakunnan ELY-keskus, Hanna Mäntylä 11.3.2013

19

More magazines by this user
Similar magazines