Toimintakertomus 2007 [pdf, 9,4 mt] - MTK

mtk.fi

Toimintakertomus 2007 [pdf, 9,4 mt] - MTK

Liiton kokoukset

KEVÄTKOKOUS

MTK-Varsinais-Suomen sääntömääräinen kevätkokous

pidettiin 12.4.2007 iltakokouksena Paimion Kinossa.

Paikalla oli 115 henkilöä, joista 89 virallista kokousedustajaa.

Paimion kunnanhallituksen puheenjohtaja

Unto Teinilä toivotti kokousväen tervetulleeksi Paimioon

ja toivoi mm. Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksen

toiminnan turvaavan omistuspohjan löytyvän

neuvotteluissa.

Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Jaakko Halkilahti.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin MTK-Paimion

puheenjohtaja Jaakko Kuusvuori ja sihteeriksi Ville

Kalluinen MTK-Varsinais-Suomen toimistosta.

Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja tilit

vuodelta 2006 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden

vuoden 2006 tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille. Tilikauden

tulos oli nolla euroa, liiton taseen loppusumma

oli 2 281 893,27 euroa.

Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten kerhojen

välisten toimintakilpailujen parhaat vuodelta 2006 palkittiin.

Kilpailun tulokset:

Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää:

1. Vehmaa 489 p.

2. Loimaan seutu 427 p.

3. Koski TL 383 p.

Maataloustuottajayhdistykset alle 100 viljelmää:

1. Kodisjoki 282 p.

2. Pyhäranta 208 p.

3. Lokalahti 196 p.

Tuottajayhdistysten välisen toimintakilpailun kiertopalkinnon

sai suurimmalla pistemäärällä vuodeksi haltuunsa

MTK- Vehmaa.

Maaseutunuorten kerhot:

1. Vehmaan maaseutunuorten kerho 530 p.

2. Koski TL:n nuorten tuottajien kerho 400 p.

3. Peimarin nuorten tuottajien kerho 310 p.

Liiton kevätkokous pidettiin Paimion Kinossa 12.4.2007.

Paikalla oli 89 virallista kokousedustajaa.

Maaseutunuorten kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa

Vehmaan maaseutunuorten kerho.

Kertomusvuoden alusta tuottajayhdistyksen puheenjohtajina

aloittaneille annettiin puinen puheenjohtajan

nuija. Paikalla kokouksessa oli Esa Lindroos

Kuusjoelta. Hänen lisäkseen uusina puheenjohtajina

ovat aloittaneet Kalle Lehtinen Kiikalasta ja Riitta Virtanen

Meri-Naantalista.

Kokouksen jälkeen Markku Suojanen MTK:sta puhui

maataloustuotteiden markkinoista ja tilojen kannattavuudesta.

Tukipolitiikasta hän nosti esille ajankohtaisen

141-tuen ja ympäristötuen tilanteen. Lopuksi hän

kertasi, mitä maatalouspolitiikassa on lähiaikoina tapahtunut

ja mitä jatkossa on suunnitteilla. Keskustelussa

esille nousi mm. maataloushallinnon byrokratia.

Kevätkokouksen antama julkilausuma

Paimioon kokoontunut MTK-Varsinais-Suomen kevätkokous

odottaa toimintansa aloittavalta hallitukselta

artiklan 141 mukaisten tukijärjestelmien jatkamista

vuodesta 2008 pitkäaikaisena. Kannattavan maataloustuotannon

edellytykset on turvattava koko maassa.

Suomen liittymissopimuksessa EY:n kanssa sovittiin

Suomen maatalouden ilmastollisten haittojen korvaamisesta

mm. artiklan 141 avulla. Artiklaa on sovellettu

vuodesta 2000 alkaen, jolloin se korvasi siirtymäkauden

tuen. Seuraavan kerran artiklan 141 neuvotte-

Vehmaan tuottajayhdistys otti kevätkokouksen 2007 yhteydessä

uuden lipun käyttöönsä. Lippua ovat naulaamassa Jari Kaskinen

ja Elina Heino.

Liiton kevätkokouksen väkeä.

14

More magazines by this user
Similar magazines