Sisällys [pdf, 80 kt] - MTK

mtk.fi

Sisällys [pdf, 80 kt] - MTK

SISÄLLYS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS............................................................. 6

TILASTOJA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ

MAA- JA METSÄTALOUDESTA............................................................. 8

..................................................................................................................

MTK:N TOIMINTA VUONNA 2007......................................................... 9

Talouspolitiikka........................................................................... 10

Hallitusohjelmaan ja valtion vuoden 2008

talousarvioon vaikuttaminen............................................. 10

EU:n maatalouspolitiikka, WTO ja laajentuminen ...................... 10

EU:n maatalouspolitiikka.................................................. 10

WTO-neuvottelut.............................................................. 12

EU:n laajentuminen........................................................... 12

Maataloustuotteiden tuotanto ja markkinointi............................ 13

Maito................................................................................. 13

Liha................................................................................... 16

Sianliha............................................................................. 17

Naudanliha........................................................................ 17

Siipikarjanliha.................................................................... 18

Lampaanliha..................................................................... 19

Kananmunat..................................................................... 19

Viljat.................................................................................. 20

Mallasohra........................................................................ 22

Kylvösiemen..................................................................... 22

Öljykasvit.......................................................................... 23

Sokerijuurikas................................................................... 24

Peruna.............................................................................. 25

Tärkkelysperuna............................................................... 26

PerunaSuomi ry................................................................ 26

Puutarhatuotanto.............................................................. 27

Avomaavihannesten tuotekohtaiset yhdistykset.............. 27

Luomutuotanto................................................................. 27

Kasvinsuojelu ................................................................... 28

Satovahingot.................................................................... 28

Eläinterveys...................................................................... 28

Maatalouden tulo- ja tukipolitiikka.............................................. 31

Maatalouden tulo- ja kannattavuuskehitys....................... 31

Etelä-Suomen kansallisen tuen jatko............................... 31

Etelä-Suomen kasvituotannon tuet.................................. 32

Vuoden 2007 kansallisen tuen tarkistus........................... 32

Vuoden 2008 kansallisen tuen ratkaisu............................ 33

Tukikoulutus/EU-avustajat................................................ 33


Rakennetukijärjestelmän uudistaminen...................................... 34

Rahoituspäätökset vuonna 2007...................................... 34

Maaseutuyrittäjyys...................................................................... 35

Turkistilojen investointitarpeet.......................................... 35

Hevosalan edunvalvonta.................................................. 35

Energiapolitiikka ja ‐yrittäjyys..................................................... 36

Alue- ja maaseutupolitiikka sekä huoltovarmuus....................... 37

Maaseudun kehittäminen................................................. 38

Sosiaalipolitiikka......................................................................... 39

Maatilayrittäjien sosiaalivakuutusturvan parannukset...... 39

Maatilayrittäjien työssä jaksamisen ja

menestymisen edistäminen.............................................. 40

Veropolitiikka............................................................................... 42

Ympäristö- ja maapolitiikka........................................................ 42

Jokamiehenoikeuksien rajojen selventäminen................. 42

Ympäristöluvat ja kuntien ympäristönsuojelumääräykset 43

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu.............................. 43

Riistapolitiikka............................................................................. 44

Metsänomistajien puukaupallinen asema................................... 45

Puumarkkinoiden toimivuus............................................. 45

Metsäpolitiikka............................................................................ 48

Kansallisen metsäohjelman 2010 tarkistaminen.............. 48

Kestävän metsätalouden rahoituslaki............................... 48

Metsänparannusvarojen riittävyys.................................... 48

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden

toimintaohjelma 2008–2016 (METSO II)........................... 49

Maa- ja metsätalousministeriön

metsävaratietostrategia 2008–2015................................. 51

Kasvinterveyden suojeleminen......................................... 52

Yhteismetsälaki................................................................ 52

LUODIN-hanke................................................................. 53

Julkiset hankinnat............................................................. 53

Metsäasioiden kansainvälinen edunvalvonta............................. 54

Euroopan unioni ja metsät................................................ 54

Kansainväliset metsä- ja ympäristöprosessit................... 55

Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa...................... 56

Muu kansainvälinen toiminta............................................ 56

Muu metsätaloudellinen toiminta................................................ 57

Tutkimustoiminta.............................................................. 57

Suomen Metsäsäätiö........................................................ 57

Maa- ja metsätalousyrittäjien oikeusturva.................................. 58

Jäsenten oikeusturvan parantaminen............................... 58

Vaikuttaminen eri valituselimissä...................................... 58

Muu toiminta..................................................................... 58

Ruokakulttuuri............................................................................. 58

Kuluttajatyö................................................................................. 59

Viestintä...................................................................................... 60

Verkkoviestinnän mahdollisuudet käyttöön...................... 60

MTK:n 90-vuotisjuhlan ja uuden ilmeen

hyödyntäminen viestinnässä............................................ 60


Metsänomistajaorganisaation viestintäsuunnitelman

toteuttaminen................................................................... 61

Maataloustukien hyväksyttävyyden edistäminen............. 61

Tiedotteet, tiedotustilaisuudet ja sidosryhmätapaamiset........................................................................

61

Kansainvälinen järjestö- ja muu yhteistyö.................................. 62

EU:n tuottajajärjestö COPA.............................................. 62

EU:n nuorten viljelijöiden järjestö CEJA........................... 62

EU:n talous- ja sosiaalikomitea ECOSOC........................ 62

Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen

Keskusneuvosto NBC...................................................... 63

Kansainvälinen viljelijäjärjestö IFAP.................................. 64

Kehityspolitiikka................................................................ 64

Brysselin toimisto....................................................................... 65

MTK:n antamia lausuntoja.......................................................... 66

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y..... 68

Organisaatio ja jäsenistö............................................................. 68

Osaava maaseutu 2020 ‐tulevaisuusasiakirja ja periaateja

tavoiteohjelman väliarviointi.................................................... 69

MTK:n visuaalisen ilmeen uudistaminen..................................... 69

Järjestötoiminta.......................................................................... 70

Tyytyväiset jäsenet, tehokas järjestö................................ 70

Järjestön toiminnallisen rakenteen kehittäminen.............. 70

Onnistunut liittokokous ja 90-vuotisjuhla......................... 70

Organisaation sitoutuminen metsäjäsenhankintaan......... 71

Maaseutunuorten toiminta................................................ 71

Naisten toiminta................................................................ 71

Järjestökoulutus............................................................... 72

MTK-Viesti........................................................................ 72

Keskusliiton hallinto ja toimielimet.............................................. 73

Valtuuskunta..................................................................... 73

Johtokunta........................................................................ 74

Johtoryhmä....................................................................... 74

Tilintarkastajat.................................................................. 74

MTK:n valiokunnat............................................................ 74

MTK-liittojen johtokunnat ja toiminnanjohtajat........................... 76

MTK:n 90- ja metsänhoitoyhdistystoiminnan 100-vuotisjuhla

Turussa....................................................................................... 77

Kokoukset................................................................................... 78

MTK:n 32. liittokokous Turussa........................................ 78

Valtuuskunnan kokoukset................................................. 82

MTK-liittojen puheenjohtajakokoukset............................. 82

Johtokunnan kokoukset................................................... 83

Johtoryhmän kokoukset................................................... 84

Toimihenkilökokoukset..................................................... 84

Valiokuntien toiminta........................................................ 84

Metsänomistajaorganisaatio....................................................... 86

Metsänomistus................................................................. 86

Metsänhoitoyhdistykset.................................................... 86

Metsänomistajien liitot...................................................... 87

Yhteistoiminta metsätilanomistajayhdistysten kanssa..... 87


Yhteistoiminta yhteismetsien kanssa............................... 87

Organisaation kehittäminen.............................................. 88

Metsäjäsenyys.................................................................. 89

Vuoden nuori metsänomistaja.......................................... 89

Metsänhoitoyhdistysten ja mo-liittojen koulutus.............. 89

Mo-liittojen hallitukset ja toiminnanjohtajat...................... 89

Metsävaltuuskunta........................................................... 89

Metsäjohtokunta............................................................... 90

Kokoukset................................................................................... 90

Metsävaltuuskunnan kokoukset....................................... 90

Metsäjohtokunnan kokoukset.......................................... 96

Keskusliiton ja Viestilehdet Oy:n toimihenkilöt........................... 97

PELLERVO-INSTITUUTTI OY.............................................................. 99

MAATALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITON SÄÄTIÖ ....................... 100

MTK:N JA PELLERVON TIETOPALVELU.......................................... 100

MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS OY..................................... 101

TIETOHALLINTO............................................................................... 101

TIETOJA MTK:N TALOUDESTA......................................................... 102

VIESTILEHDET OY............................................................................ 103

LIITETAULUKOT................................................................................ 107

More magazines by this user
Similar magazines