Järjestötoiminta [pdf, 274 kt] - MTK

mtk.fi

Järjestötoiminta [pdf, 274 kt] - MTK

Järjestötoiminta

Avaintehtävät

1. Tyytyväiset jäsenet, tehokas järjestö

2. Järjestön toiminnallisen rakenteen kehittäminen

3. Onnistunut liittokokous ja 90-vuotisjuhla

4. Organisaation sitoutuminen metsäjäsenhankintaan

MTK:n 90-vuotisjuhlaa vietettiin Turussa kesäkuun lopussa.

Tyytyväiset jäsenet, tehokas järjestö

Järjestö painosti voimakkaasti maan hallitusta ja komissiota

liittymissopimuksen artiklan 141 pohjalta käytävissä

Etelä-Suomen kotieläin- ja puutarhatalouden

neuvotteluissa. Asiaan vaikutettiin erilaisissa neuvotteluissa,

tapaamisissa sekä myös järjestöllisin toimin

joukkotilaisuuksissa.

Joukkotilaisuuksia kertomusvuoden aikana järjestettiin

kaksi. Ensimmäinen oli ministeri Sirkka-Liisa Anttilan

evästystilaisuus Helsinki-Vantaan lentoasemalla

6.5.2007 hänen lähtiessään neuvottelemaan 141-tuesta

komissaarin kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin MTK:n

141-tavoitteet, joihin myös hallitus yhtyi. Evästystilaisuuteen

osallistui noin 70 henkilöä. Tilaisuus keräsi

paikalle runsaasti myös median edustajia.

Toinen järjestöllinen toimenpide oli viljelijäkokous, joka

järjestettiin Helsingissä Balder-salissa ja Esplanadin

puistossa 10.10.2007. Tilaisuudessa ministeriä vaadittiin

pitäytymään MTK:n ja hallituksen yhteisessä 141-tavoitteessa.

Maaseutunuoret luovuttivat maa- ja metsätalousministerille

numerolla 141 varustetun pelipaidan,

jota ministeri piti yllään mm. eduskunnassa. Koolla ollut

noin 300 henkilön joukko luovutti pääministeri Matti Vanhaselle

osoitetun kirjeen valtiosihteeri Risto Volaselle.

Tilaisuuden lopuksi väkijoukko marssi ruisleipää jaellen

Esplanadin puistoon EU-komission Helsingin toimiston

eteen ja luovutti komission puheenjohtaja Barrosolle tarkoitetun

kirjeen apulaispäällikkö Paavo Mäkiselle.

Molempien kirjeiden sisältö oli sama. Kirjeissä arvosteltiin

EU:n sokeriuudistusta ja muistutettiin Suomen

liittymissopimuksen artikloiden 141 ja 142 tärkeydestä

ja vaadittiin komission puheenjohtajaa ja Suomen

pääministeriä edistämään myönteisen 141-ratkaisun

aikaansaamista Suomen esityksen pohjalta.

Jäsenhankintaa aktivoitiin jäsenhankintakilpailulla ja

kilpailun voittaja, Pohjois-Suomen Metsänomistajien

Liitto, palkittiin Turun liittokokouksen yhteydessä.

Vuoden 2007 aikana neuvoteltiin ja julkaistiin uusia

jäsenetuja. MTK:n jäsenedut löytyvät osoitteesta www.

mtk.f/jäsenedut

Vuoden lopussa mahdollistettiin opiskelijoiden liittyminen

MTK:n jäseniksi edulliseen hintaan. MTK:n opiskelijajäseneksi

voi liittyä oppilaitoksessa opiskeleva ja

kirjoilla oleva 15 vuotta täyttänyt nuori henkilö, jolla

ei ole omaa maa- tai metsätilaa. Suositus opiskelijajäsenen

jäsenmaksuksi vuodelle 2008 on 10 euroa.

Eläinaktivistit aktivoituivat loppuvuodesta Suomessa,

varsinkin Lounais- ja Länsi-Suomessa. MTK järjesti kertomusvuoden

lopussa yhdessä eläinlääkintäviranomaisten

ja poliisin kanssa kaksi asiaa käsittelevää tilaisuutta

ja laati asiaan liittyvät toimintaohjeet kotieläintiloille.

Järjestön toiminnallisen

rakenteen kehittäminen

Edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden tehostamiseksi

muodostettiin viisi alueellista yhteistyöryhmää käsittäen

alueiden maataloustuottajien ja metsänomistajien liitot.

Alueellisten yhteistyöryhmien tehtävänä on organisoida

ja rakentaa yhteinen toimintatapa yhteistyössä hoidettaviin

asioihin, kuten jäsenpalvelut, jäsenhankinta, asiantuntijaresurssien

yhteiskäyttö, maaseutuyrittäjyys jne.

Mallilla halutaan tiivistää liittojen ja keskusliiton yhteistyötä,

tehostaa edunvalvontaa ja jäsenpalveluja sekä

vastata järjestön kehittämistä koskeviin haasteisiin.

Alueelliset yhteistyöryhmät ovat:

Pohjois-Suomi: MTK-Kainuu, MTK-Lappi, MTK-Pohjois-Pohjanmaa,

Pohjois-Suomen mo-liitto, Kainuun moliitto,

Keski-Pohjanmaan mo-liitto, MTK-Keski-Pohjanmaa

Länsi-Suomi: MTK-Etelä-Pohjanmaa, MTK-Keski-

Pohjanmaa, Länsi-Suomen mo-liitto (Seinäjoen tsto)

Itä-Suomi: MTK-Keski-Suomi, MTK-Pohjois-Karjala,

MTK-Pohjois-Savo, MTK-Etelä-Savo, Pohjois-Karjalan

mo-liitto, mo-liitto Järvi-Suomi, Kaakkois-Suomen moliitto

Etelä-Suomi: MTK-Etelä-Karjala, MTK-Häme, MTK-

Kymenlaakso, MTK-Uusimaa, Etelä-Suomen mo-liitto,

Kaakkois-Suomen mo-liitto

Lounais-Suomi: MTK-Pirkanmaa, MTK-Satakunta,

MTK-Varsinais-Suomi, Länsi-Suomen mo-liitto (Porin,

Tampereen ja Turun toimistot)

Onnistunut liittokokous ja

90-vuotisjuhla

Järjestön 90-vuotista taivalta juhlittiin liittokokouksen

ja MTK:n 90-vuotisjuhlan merkeissä Turussa

29.–30.6.2007. Liittokokous oli poikkeuksellisesti nor-

70


MTK vaikutti artiklasta 141 käytäviin neuvotteluihin myös järjestöllisin toimin. Helsingissä Balder-salissa pidettiin joukkokokous. Joukkokokouksen

jälkeen jaettiin ruisleipää Esplanadin puistossa.

maalia laajempi, sillä MTK:n valtuuskunta päätti kutsua

kokoukseen liittojen jäseninä olevista tuottajayhdistyksistä

yhden edustajan kutakin alkavaa 500 jäsentään

kohden ja metsänomistajien liittojen jäseninä olevista

metsänhoitoyhdistyksistä yhden edustajan kutakin

alkavaa 1 000 jäsentä kohden. Virallisia liittokokousedustajia

kokoontui Turkuun lähes 900. Juhla kokosi

noin 2 500 juhlavierasta.

Näitä tapahtumia on selostettu tarkemmin osassa

kokoukset.

Organisaation sitoutuminen

metsäjäsenhankintaan

Vuonna 2007 metsäjäsenyyttä markkinoitiin aktiivisesti

mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Suuret

tapahtumat ja messut toivat hyvin jäseniä koko järjestölle.

Kaikkien liittojen kesken järjestettiin kevättalvella

jäsenhankintakilpailu.

Muun muassa Tapiola-ryhmän kanssa jatkettiin tuloksellista

yhteistyötä jäsenhankinnassa useiden metsänomistajien

liittojen alueilla. Hyviä tuloksia saatiin

henkilökohtaisella kohtaamisella messuilla ja tapahtumissa.

Vuoden 2007 aikana metsäjäsenmäärä kasvoi

492 uudella jäsenellä 6 639 metsäjäseneen (kts. liite).

Maaseutunuorten toiminta

Vuosi 2007 alkoi maaseutunuorten seminaariristeilyllä

tammikuun puolessa välissä. Seminaarin teemana

oli maaseutuyrittäjyys. Osallistujia oli noin 250. Tammikuussa

valittiin myös Vuoden nuori metsänomistaja

yhteistyössä MTK:n metsälinjan ja Nordean kanssa.

Vuoden 2007 nuori metsänomistaja oli Tuomo Wirman

Artjärveltä.

Tammikuun lopussa MTK:n maaseutunuoret luovuttivat

puolueille nuorten vaaliviestin ja lähettivät ehdokkaat

vaalityöhön. Evääksi maaseutunuoret lahjoittivat

puolueille toimintatonnin sekä esittivät seuraavalle hallitukselle

kymmenen kohdan ohjelman, jolla edistetään

kestävää kehitystä, luodaan suomalaista hyvinvointia

ja kansantalouden kasvua.

Kevätparlamentti kokoontui maaliskuun lopulla Helsingissä.

Kevätparlamenttiin osallistuivat liittojen maaseutunuorten

valiokuntien puheenjohtajat ja sihteerit.

Huhtikuussa järjestettiin ”Kiitoskurssi” Haikon kartanossa.

Kurssi oli tarkoitettu alueillaan aktiivisesti toimineille

maaseutunuorille.

Maaseutunuoret esittäytyivät jälleen Farmarissa

MTK:n ja Viestilehtien yhteisellä osastolla. Edellisen vuoden

tapaan Farmarissa maaseutunuorten osastolla oli

treffilato, jossa kaikilla halukkailla oli mahdollisuus jättää

oma ilmoituksensa. Farmarin yhteydessä Lapinlahdella

ajettiin myös toistamiseen valtakunnallisen karting-ajokilpailun

finaali, jonka jälkeen nuoret kokoontuivat viettämään

kesäiltaa läheiselle leirintäalueelle.

Elokuussa maaseutunuoret edustivat MTK:ta Suomen

ensimmäisessä Lähiruokaviestissä, joka poljettiin

27.–31.8.2007 Rovaniemeltä Helsinkiin. Viesti eteni Oulun,

Jyväskylän ja Tampereen kautta päättyen Helsinkiin

Eduskuntatalon portaille. Viestin tavoitteena oli muistuttaa

päättäjiä ja kuluttajia lähiruoan merkityksestä.

Lokakuussa maaseutunuoret luovuttivat ministeri

Sirkka-Liisa Anttilalle 141-pelipaidan viljelijäkokouksessa

Helsingissä. Lisäksi vuoden aikana maaseutunuorten

kummitilatoiminta levittäytyi lähes koko maan

alueelle. Kummitilatoiminnassa alueen kansanedustajille

annetaan omat kummitilat, joiden kautta kansanedustajilla

on mahdollisuus tutustua tilojen arkeen.

Marraskuussa maaseutunuoret kokoontuivat syysparlamenttiin

Imatralle. Syysparlamentin aiheena oli

bioenergia. Syysparlamenttiin osallistui noin 80 nuorta.

Joulukuussa maaseutunuoret juhlistivat 90-vuotiasta

Suomea polttamalla jätkänkynttilöitä maanteiden varsilla.

Lisäksi joulun alla sytytettiin perinteiset joulutulet

teiden varsille valaisemaan joulunviettoon matkaavien

tietä.

Naisten toiminta

Naistyöryhmän kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia

maa- ja metsätalouden kysymyksiä, järjestön tulevaisuusstrategiaa,

koulutusta, maaseudun naisten päivän

tapahtumia ja toiminnan kehittämistä.

Naistyöryhmän ja valtuuskunnan naisjäsenten yhteisissä

kokouksissa olivat esillä valtuuskunnan kokousasiat

ja luottamushenkilöiden valinnat. Pellervo-Instituutissa

järjestettiin naisten seminaari, jossa aiheina

olivat kansainvälinen osuustoimintayhteistyö, maa- ja

metsätalousyritysten talouskysymykset, maaseudun

71


asema vaalien jälkeen, järjestön tulevaisuuden näkymät

ja järjestöasiat.

Kansainvälisen maaseudun naisten päivän teemaa

”The right to food” toteutettiin maaseudun naisten haastatteluina

maakuntalehdissä. Naisten ajatukset näkyivätkin

useiden lehtien 15.10. julkaisemissa artikkeleissa.

Naistyöryhmä järjesti eduskunnan naiskansanedustajille

tilaisuuden, jossa työryhmän edustajat toivat esiin ajankohtaisia

maa- ja metsätalouden kysymyksiä omien tilojensa

näkökulmasta. Työryhmä ja Maa- ja kotitalousnaisten

Keskuksen hallitus pitivät yhteisen kokouksen,

jossa oli esillä kansainvälinen naisten toiminta, naisjärjestöjen

yhteistyö ja koulutuskysymykset.

Naistyöryhmän puheenjohtaja Ilona Alhoniemi edusti

MTK:n naistyöryhmää COPA:n naisten komitean kokouksissa,

IFAP:in kongressissa ja NBC:n seminaarissa.

Naistyöryhmän yhteydessä toimiva metsänomistajanaisten

jaosto käsitteli kokouksissaan ajankohtaisia

metsäasioita.

Metsänomistajanaisten seminaari pidettiin Oulussa.

Aiheina olivat vakuutus- ja rahoituskysymykset, sukupolvenvaihdosasiat,

naisten vaikuttaminen, metsänhoitoyhdistysten

toiminta ja järjestön tulevaisuusstrategiat.

Metsänomistajanaisten jaoston jäsenet osallistuvat

Farmari-maaseutunäyttelyn ja Elma-messujen osastolla

metsäjäsenhankintaan ja järjestön esittelyyn.

Järjestökoulutus

Vuoden 2007 aikana MTK:n järjestökoulutukseen

osallistui kaikkiaan noin 1 600 henkilöä. Heistä suuri

osa oli luonnonvara-alan opiskelijoita sekä järjestön

luottamushenkilöitä. Koulutus osallistui toimintavuoden

aika noin 140 eri tilaisuuteen.

Toiminta Pellervo-Instituutissa (= MTK opistolla) päättyi

keväällä. Koulutustoiminnan jatkamisen suunnittelu

ja toteuttaminen siirtyi MTK:hon Simonkadulle. Toiminnallinen

muutos siirtää koulutus- ja kurssitoimintaa yhä

enemmän maakuntiin ja näin liitto-/yhdistysyhteistyön

merkitys korostuu.

MTK:n johtokunta asetti erityisen koulutustyöryhmän

miettimään koulutuksen kehittämistä. Työryhmän työn

pohjaksi teetettiin kyselytutkimus, jonka toteutti Maaseudun

Sivistysliitto ry (MSL). Kehittämistyöhön liittyi myös

verkko-opetusta/-oppimista koskeva selvitys sekä toteutuksen

koulutus ja hankkeistaminen. Kehittämistyön

myötä MTK:n järjestökoulutusta linjattiin seuraavasti:

1. siirtyy MTK viestintäryhmään

2. avoin koulutusjärjestelmä säilyy

3. koulutus suunnataan paremmin kaikille

jäsenryhmille

4. tasokoulutusjärjestelmää kehitetään

5. verkko-opetus liitetään vähitellen osaksi koulutusta

Toimintavuoden aikana yhteistyö luonnonvara-alan

oppilaitosten (AMK) kanssa laajeni erityisesti metsäalan

suuntaan. Toimintakaudella toteutettiin kaikkiaan

15 maaseutu- ja maatalous-metsäalan seminaaria.

Näihin tilaisuuksiin osallistui yli 400 opiskelijaa.

Järjestökoulutus osallistui MTK:n kehittämisryhmän

työhön sekä liittojen ja yhdistysten kehittämisseminaareihin.

Maaseutuyrittäjäryhmän ja Maaseudun

Maaseutunuoret Jari Orjala ja Liisa Salmela luovuttivat 141-pelipaidan

ministeri Sirkka-Liisa Anttilalle Balder-salissa pidetyssä joukkokokouksessa.

Työnantajaliiton kanssa toteutettiin niin sanottuja työnantajatilaisuuksia.

Järjestökoulutuksen rahoitusta tukee MTK:n säätiö

ja Juho Jännes ‐rahasto. Juho Jännes ‐rahasto on

erikseen tukenut myös MTK-järjestön toimihenkilöiden

johtamiskoulutusta (JOT-koulutus) sekä nuorten

kansainvälisyysseminaaria (Pellervo-Instituutti Oy).

Yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton kanssa jatkui.

MTK-Viesti

MTK:n järjestölehti, MTK-Viesti, ilmestyi kahdeksan

kertaa. Lehden painosmäärä oli 10 000 kpl. Maaliskuussa

ilmestynyt jäsenlehti (nro 2) jaettiin kaikkiin

jäsentalouksiin. Sen painos oli noin 80 000 kpl.

Maaliskuun lehden välissä oli toista kertaa 13 MTKliiton

omille jäsenilleen jakama 4-sivuinen liite. Metsäjäsenille

tehtiin oma liite. Tällä liitteellä varustettua

lehteä jaettiin vuoden mittaan messuilla ja muissa tilaisuuksissa.

Lehden teemoja olivat järjestöasioiden lisäksi tuki- ja

markkina-asiat, metsä‐, maaseutuyrittäjyys‐, energiaja

ympäristöasiat. Jäsenlehdessä käsiteltiin erityisesti

jäsenetuja. Numero 5 oli omistettu pelkästään liittokokoukselle.

Lehdessä julkaistiin Osaava maaseutu

‐tulevaisuusasiakirja. Tässä numerossa oli myös yhteistyötahojen

onnitteluilmoituksia.

Lehdessä oli asiantuntijakirjoitusten ja ‐haastattelujen

lisäksi kirjoituksia maataloustuottajien liitoista ja

yhdistyksistä sekä metsänomistajien liitoista. Lehden

vakiopalstoja olivat: puheenjohtajan puheenvuoro,

Brysselin kuulumisia, pääkirjoitus ja Mielikki-pakina.

72

More magazines by this user
Similar magazines