SAMPO 3 tontit - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

SAMPO 3 tontit - Hämeenlinna

166

165180
173
167179

178

168


172177169
170176


171175

174
TONTTIEN SIJAINTI

Sampo 3 alue sijaitsee n. 6,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta lounaaseen. Alue

rajoittuu pohjoisessa Hirsimäen pientaloalueeseen, etelässä rakenteilla oleviin Sampo 1 ja 2

asemakaava-alueisiin, lännessä Sammon vanhaan kaatopaikkaan. Alue on osin avointa peltoaluetta

ja osin metsää. Alavan alueen vedet valuvat Sammonojan kautta Myllyjokeen, joka laskee

Lehijärveen.

Sammon aluetta on kaavoitettu useammassa eri vaiheessa. Nämä tontit ovat kolmannesta ja tällä

hetkellä viimeisestä vaiheesta.

Hirsimäki

Sampo 3
Sampo 1

Sammon

vanha

kaatopaikka


0 120 mSampo 2
PALVELUT

Päivähoito

Lähin päiväkoti, Hirsimäen päiväkoti sijaitsee n. 1 kilometrin päässä Sammon alueelta Hirsimäenkadun

varrella. Päiväkodissa on kuusi ryhmää. Päiväkodin tiloissa järjestetään myös monipuolista

iltatoimintaa alueen asukkaille. Lisätietoja Hirsimäen varhaiskasvatuskeskuksen alueen päiväkodeista

ja perhepäivähoidosta antaa johtaja Meritta Krankkala, puh. 03-621 3266, meritta.krankkala@hameenlinna.fi.

Nummen päiväkoti sijaitsee n. 1,7 km päässä Sammon alueelta osoitteessa Sammontie 3. Päiväkodissa

on kuusi ryhmää, joista esiopetusryhmä toimii Voutilakeskuksen tiloissa, Pollentie 35.

Lisätietoja Nummen varhaiskasvatuskeskuksen alueen päiväkodeistaja perhepäivähoidosta antaa

johtaja Satu Antikainen, puh. 03-621 3240, satu.antikainen@hameenlinna.fi.

Sampo 2 alueen asemakaavassa alle 1 km päässä on lähipalvelurakennusten korttelialue (PL),

jolle on ajateltu rakennettavan päiväkoti, mutta päiväkodin rakentamisvuodesta ei ole vielä tietoa.

2