Aulangontie 16 tonttiesite - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Aulangontie 16 tonttiesite - Hämeenlinna

AULANGONTIE 16

ALK-TONTTI

Tarjousten jättöaika 4.6-25.6.2012

15-47-415


TONTIN SIJAINTI

Tontti 15-47-415, Aulangontie 16 sijaitsee alle 2 km keskustasta itään.

ALUEEN ASEMAKAAVA

Asemakaavassa on määrätty mm. rakennusten kerrosluku, joka on nyt jaossa olevalla tontilla on

1/2 II. Kaavamerkintä ALK on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue.

Alueella ei ole rakentamistapaohjeita.

TIEDOT TONTISTA

Tontilla sijaitsee purkukuntoinen omakotirakennus, jolle tuleva omistaja sitoutuu kustannuksellaan

hakemaan purkuluvat ja purkamaan sen.

Aulangontiellä kulkee kaukolämpöputki.

Tontin ostaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden yksityiskohtaisesta selvittämisestä sekä perustamistavan

suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kauppahinnan lisäksi ostaja joutuu maksamaan normaalit maksut mm.:

• varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta verottajalle

• tontin lainhuudatuksen maanmittaustoimistoon

• sähköliittymän Elenialle

• vesi- ja viemärilaitosmaksut Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:lle

• muut mahdolliset liittymismaksut ao.yhtiöille

• ajoneuvoliittymän rakentamisesta aiheutuvat maksut kaupungille

• kaikki tontin rakentamiseen liittyvät maksut

Kiinteistötunnus

Osoite

15-47-415

Aulangontie 16

Pinta-ala n. m 2

Rak.oik. k-m 2

1381

600

Kaavamääräykset ja

muuta erityistä

Pohjahinta €

ALK 1/2 II 60 000

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tontti myydään tarjousten perusteella. Tarjousaika on 4.6- 25.6.2012.

Tarjousten palautus suljetussa kirjekuoressa maanantaina 25.6.2012 klo 15.00 mennessä

osoitteella: Hämeenlinnan kaupunki, Maankäytön ja ympäristön palvelupiste, Sirpa Rahikainen,

Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna. Kuoreen merkintä ”Tonttitarjous Aulangontie”. Yksi tarjous

/ hakija.

Kaikki tarjoajat ovat samassa asemassa. Tontti myydään korkeimman tarjouksen tehneelle. Mikäli

korkeimpia tonttikohtaisia tarjouksia tulee samanhintaisia valitaan ostaja arpomalla.

Geodeetti tekee päätöksen tontin saajasta. Tontin kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden

kuluessa päätöksestä.


RAKENTAMISVELVOITE

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava asuttavaan kuntoon (käyttöönottokatselmus

kuntoon) kolmen vuoden kuluessa tontin ostosta.

ESITTELYT TONTILLA

Esittely tontilla ja mahdollisuus tutustua purettavaan rakennukseen torstaina 14.6 klo 15-16.

Paikalla palveluasiantuntija Sirpa Rahikainen ja edustaja tilapalveluista.

LISÄTIETOJA

Tontit, tarjouslomakkeet ja niiden palautus:

Maankäytön ja ympäristön palvelupiste, Wetterhoffinkatu 2, 2. krs, PL 63, 13101 Hämeenlinna

palveluasiantuntija Sirpa Rahikainen, puh. (03) 621 2525, sirpa.rahikainen@hameenlinna.fi

palvelupiste (03) 621 2310

Rakentaminen:

Rakennusvalvonta

Wetterhoffinkatu 2, 2. krs, 13101 Hämeenlinna

lupa-arkkitehti Tarja Niemenlehto, puh. (03) 621 2709, tarja.niemenlehto@hameenlinna.fi

Liitteet:

Ote ajantasakaavasta ja asemakaavamääräykset

Ote kantakartasta

15 3053 - Google Maps

17 3053 - Google Maps

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Osoite 15 3053

Osoite on summittainen

Osoite 17 3053

Osoite on summittainen

© 2012 Google

© 2012 Google


Ote ajantasa-asemakaavasta

MK 1:1000


8.64

104

40.86

40.88

105

40.92

37.70

413

Ote kantakartasta

MK 1:500

35

0.34

33

11.88

p

k

34

34.54

k

8.29

II

II

k

456

II

18

1414

27.718.00

33.03

15

5

415

460

109

100 1

531

662633

34.58

7

99 7

16

2207

100.340

AULANGONTIE

4

14

416

32.14

II

k

3

99

40.88

36.14

421

34.79

99 1

48

17 15 13

43.03

II

k

4

98 7

3

12

98 3

537

98 9

420

98 6

30.98

0 12 m

More magazines by this user
Similar magazines