Hämeenlinnan kaupungin

hameenlinna.fi

Hämeenlinnan kaupungin

1/2010

H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S T I E D O T E 1 / 2 0 1 0

Hämeenlinnan kaupungin

Palveluhakemisto


Kuva: Anja Saarinen

Palveluhakemistoa on painettu 40 000 kappaletta, joista n.

36 000 on jaettu suoraan kotitalouksiin. Hakemisto lähetetään

myös kaikille kaupunkiin muuttaville uusille asukkaille tervetulokortin

mukana. Loppuosa painoksesta on jaossa kaupungin

palvelupisteissä. Hakemistoa voi tilata sähköpostitse osoitteesta

hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi tai puhelimitse

numerosta 03 621 2571.

Kaupungin palveluhakemistoa päivitetään jatkuvasti.

Päivitetty, pdf-muotoinen luettelo löytyy kaupungin verkkopalvelusta

osoitteesta www.hameenlinna.fi/julkaisut.

Painetun palveluhakemiston lisäksi kaupungin yhteystiedot

löytyvät

1) osoitteesta www.hameenlinna.fi /yhteystietohaku sekä

2) Eniro 0100100 Numeropalvelusta. Numerotietoja voi

hakea joko soittamalla 0100100 numeroon tai käyttämällä

www.0100100.fi palvelua.

Palautetta palveluhakemistosta/puhelinluettelosta otetaan

mielellään vastaan. Palautteet pyydämme antamaan sähköpostitse

osoitteella hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi

tai puhelimitse numeroon 03 621 2327 tai 03 621 2385.

Hämeenlinnan kaupunki

Viestintäyksikkö


SISÄLLYSLUETTELO

Aakkosellinen asiasanahakemisto... 4

Hämeenlinna pähkinänkuoressa..... 9

Kaupungin yleiset yhteystiedot..... 10

PALVELUPISTEET.............................. 10

LUOTTAMUSHENKILÖ-

ORGANISAATIO............................... 14

Kaupunginvaltuusto....................... 14

Kaupunginhallitus.......................... 14

Lasten ja nuorten lautakunta ....... 15

Elämänlaatulautakunta.................. 15

Terveyden ja toimintakyvyn

lautakunta....................................... 15

Ikäihmisten lautakunta.................. 16

Yhdyskuntalautakunta................... 16

Ympäristö- ja rakennuslautakunta.17

Tarkastuslautakunta....................... 17

Pelastuslautakunta......................... 17

Aluetoimikunnat............................. 18

Tarkastustoimisto............................ 19

KONSERNIPALVELUT....................... 19

Talous- ja hallintopalvelut.............. 19

Henkilöstöpalvelut.......................... 21

Kehittämispalvelut.......................... 21

Hyvinvointipalvelujen

kehittämisyksikkö........................... 22

TILAAJAORGANISAATIO................. 24

Lasten, nuorten ja elämänlaadun

tilaajaorganisaatio.......................... 24

Terveyden ja toimintakyvyn sekä

ikäihmisten tilaajaorganisaatio..... 24

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen

tilaajaorganisaatio ......................... 25

PALVELUTUOTANTO....................... 26

Palvelutuotannon hallinto ............ 26

Varhaiskasvatuspalvelut ............... 26

Varhaiskasvatuspalvelujen johto ja

hallinto ........................................... 27

Erityisvarhaiskasvatus .................... 29

Opetuspalvelut............................... 31

Koulupiiri......................................... 31

Luokkakoot..................................... 31

Kouluvuosi 2010-2011.................... 32

Koulukuljetuksen yleisperiaatteet.32

Opetuspalvelujen hallinto.............. 32

Koulut, luokat 1-6........................... 33

Koulut, luokat 1-9........................... 35

Koulut, luokat 7-9........................... 35

Lukiot............................................... 36

Lasten ja nuorten kasvua tukevat

palvelut........................................... 37

Perhetyö ja lapsiperheiden

kotipalvelu ..................................... 37

Lastensuojelu.................................. 37

Lastensuojelun avohuolto.............. 37

Lastensuojeluilmoitukset................ 38

Lastensuojelun perhetyö................ 38

Sijaishuollon tiimi........................... 39

Perhepankki.................................... 39

Seudullinen sosiaalipäivystys.......... 40

Perhekeskus..................................... 40

Pollentien nuorisokoti.................... 40

Psykososiaaliset palvelut................ 40

Perheasiain yksikkö......................... 40

Perheneuvola.................................. 41

Puheterapia..................................... 41

Toimintaterapia.............................. 42

Oppilashuollon erityistyöntekijät.. 42

Avustajapalvelut............................. 43

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto..............................................

44

Nuorten terveysneuvontapiste...... 45

Varhaisen tuen palvelut................. 45

Ankkuritoiminta............................. 45

Äitiysneuvolat................................. 46

Lastenneuvolat................................ 48

Nuoriso- ja sovittelupalvelut......... 49

Nuorisotilat..................................... 50

Sovittelupalvelu.............................. 51

Kulttuuripalvelut............................ 52

Hämeenlinnan kaupungin

historiallinen museo....................... 52

Vankilamuseo.................................. 53

Sibeliuksen syntymäkoti................. 53

Palanderin talo................................ 53

Säästöpankkimuseo........................ 53

Hämeen linna.................................. 54

Taidemuseo .................................... 54

Suomen Tykistömuseo.................... 55

Sähkömuseo Elektra ...................... 55

Verkatehdas Oy, Kulttuuri- ja

kongressikeskus.............................. 55

Hämeenlinnan Teatteri .................. 55

Lippupiste........................................ 55

Lippupalvelu ................................... 55

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut...........................................

56

ARX-talo, Verkatehdas................... 56

Aimokoulu, kuvataidekoulu.......... 56

Käsityökoulu................................... 57

Miniteatteri (ry).............................. 57

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 1


Maahanmuuttajapalveluiden

monikulttuurinen työ ja

Maahanmuuttoinfo–hanke............ 57

Sibelius-opisto................................. 58

Kirjastot........................................... 58

Pääkirjasto....................................... 58

Lähikirjastot.................................... 58

Lähikirjastot-palvelupisteet............ 59

Kirjastoautot................................... 59

Vanajanverkon kirjastot................. 59

Liikunta............................................ 60

Uimahallit........................................ 60

Jäähallit........................................... 60

Isot liikuntahallit............................. 60

Ulkokentät...................................... 60

Kuntosalit........................................ 61

Kokous ja saunatilat....................... 61

Koulujen salit kaupunginosittain.. 61

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy.... 61

Ulkoliikunta-alueet ........................ 62

Aulangon Tekosaarten vuokrakota..................................................

62

Vuokrattavat mökit ja laavut......... 62

Kipinäniemen, Tervaniemen ja

Ahveniston saunat.......................... 62

Toimintakykyä edistävät palvelut .63

Mielenterveyspalvelut.................... 63

Psykologipalvelut............................ 63

Psykiatristen sairaanhoitajien

vastaanotto .................................... 64

Psykiatrinen päivätoiminta ........... 64

Mielenterveyskuntoutujien

asumispalvelut ............................... 65

Mielenterveyskuntoutujien

työtoiminta .................................... 65

Yleinen sosiaalityö.......................... 66

Hämeenlinnan seudun työvoiman

palvelukeskus.................................. 67

Maahanmuuttajapalvelut.............. 69

......................................................... 70

Immigration services....................... 71

Immigratsiooniteenindus............... 72

Services pour les immigrés............. 73

Biuro Usług dla Imigrantów........... 74

Иммиграционная служба .............. 75

Vammaispalvelut ........................... 76

Lähiötyö ja lähiökeskukset............. 76

Ikäihmisten palvelut....................... 77

Fysioterapeutit................................ 80

Turvapuhelimet............................... 81

Ateriapalvelut................................. 81

Kauppa-asiointi............................... 81

Kylvetys ja pyykkipalvelu................ 81

Avoin päivätoiminta ...................... 81

Sosiaalihuoltolain mukaiset

kuljetuspalvelut.............................. 82

Palvelusetelit................................... 82

Palveluasumisen palveluseteli........ 82

Kotihoidon palveluseteli .............. 82

Päivätoimintakeskukset.................. 82

Ikäihmisten sosiaalityö................... 83

Omaishoidontuki............................ 84

Asumispalvelut................................ 84

Palvelutaloon ja vanhainkotiin

hakeminen...................................... 84

Ikäihmisten pitkäaikaishoivan

palvelut............................................ 85

Vanhainkodit.................................. 85

Vanhusneuvosto............................. 87

Yhdyskuntarakenne....................... 88

Luontopalvelut................................ 88

Hoito- ja kunnossapitopalvelut...... 88

Rakentamispalvelut........................ 88

Viranomaispalvelut......................... 88

Hallinto............................................ 88

Maankäyttö ja ympäristö............... 89

Maankäytön ja ympäristön

palvelupiste..................................... 89

Maankäytön ja ympäristön

hallinto............................................ 89

Maankäytön suunnittelu................ 89

Paikkatieto- ja kiinteistöpalvelut... 90

Rakennusvalvonta ja ympäristö..... 91

Eläinlääkärivastaanotot.................. 92

Eläinlääkäripäivystys....................... 92

Kanta-Hämeen pelastuslaitos........ 93

LIIKELAITOKSET.............................. 94

Hämeenlinnan Terveyspalvelut .... 94

Pääterveysasema............................. 94

Terveysasemat................................. 94

Diabetesvastaanotto....................... 97

Reumavastaanotto.......................... 97

Silmänpohjakuvaukset................... 97

Tartuntatautivastaanotto /

hygieniahoitaja............................... 97

Matkailijoiden rokotukset.............. 97

Tutkimus- ja toimenpideyksikkö.... 97

Laboratorio..................................... 98

Röntgen........................................... 98

Fysioterapia..................................... 98

Nuorten terveysneuvontapiste...... 98

Apuvälinekeskus............................. 98

Hoitotarvikekeskus ja

diabetesvälineiden jakelu.............. 99

Hammashoito.................................. 99

Erityistyöntekijät............................. 99

Ravitsemusterapeutti...................... 99

Sosiaalityöntekijät........................ 100

2 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Toimintaterapeutti....................... 100

Sairaala ja geriatriset palvelut..... 100

Geriatrian poliklinikka.................. 100

IKÄ+ terveydenhoitopiste............ 101

Muistipoliklinikka......................... 101

Vanajaveden sairaala.................... 101

Lammin sairaala............................ 102

Linnan Ateria................................ 102

Hallinto ......................................... 102

Kaikille avoimet

ruokailumahdollisuudet .............. 102

Linnan Lomituspalvelut ............... 103

Maaseutupalvelut ........................ 103

Linnan Tilapalvelut ...................... 104

Toimitilojen vuokraus................... 104

Myytävät kohteet......................... 104

Talonrakennushankkeet............... 104

Kiinteistönhoito ja kunnossapito.105

MUITA PALVELUITA....................... 106

Ammatillisia oppilaitoksia............ 106

Apteekit......................................... 107

Asuminen...................................... 108

Kehittämiskeskus Oy Häme.......... 108

Etelä-Suomen aluehallintovirasto.109

Hämeen maanmittauslaitos......... 109

Hämeen Matkailu......................... 109

Hämeenlinnan Asunnot Oy.......... 110

Hämeenlinnan hallinto-oikeus..... 110

Hämeenlinnan Setlementti ry...... 110

Hämeenlinnan seudun työ- ja

elinkeinotoimisto.......................... 110

Hämeenlinnan seudun

työvalmennussäätiö Luotsi........... 110

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy.... 110

Hämeenlinna-Vanajan

4h-yhdistys..................................... 111

Jätehuolto ja kierrätys.................. 111

Kanta-Hämeen keskussairaala..... 111

Kanta-Hämeen käräjäoikeus........ 111

Kanta-Hämeen verotoimisto........ 111

KELA.............................................. 112

Kuluttajaneuvonta........................ 112

Maistraatti..................................... 112

Mannerheimin lastensuojeluliitto...............................................

112

Oikeusaputoimisto........................ 112

Palveleva puhelin.......................... 113

Poliisi.............................................. 113

Posti............................................... 113

Päihdepalvelut ............................. 113

Raatihuone.................................... 114

Rikosuhripäivystys......................... 114

Seurakunnat.................................. 115

Perheasiain neuvottelukeskus...... 116

Seutukeskus Oy Häme.................. 116

Seuturekry Oy............................... 116

Sosiaaliasiamies............................. 116

TEKME - Tekninen Palvelukeskus

Oy Häme........................................ 116

TyöSyke Oy.................................... 117

Vapaaehtoiskeskus Pysäkki.......... 117

Vattenfall oy................................. 117

Virvelinranta................................. 117

Yritystontit.................................... 117

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 3


Aakkosellinen asiasanahakemisto

Adoptioneuvonta .......................... 40

Aimokoulu...................................... 56

A-klinikka ..................................... 113

Akuutti kotihoito ........................... 80

Alkutuotannon valvonta ............... 92

Aluetoimikunnat............................ 18

Ammatillisia oppilaitoksia........... 106

Ankkuritoiminta............................ 45

Apteekit........................................ 107

Apuvälinekeskus............................ 98

Arkisto, kaupungin......................... 20

ARX-talo......................................... 56

Asemakaavat, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Asumispalvelut, ikäihmisten......... 84

Asumispalvelut, mielenterveyskuntoutujien..................................

65

Asumisterveys ................................. 92

Ateriapalvelut, ikäihmisen............ 81

Avoin päivätoiminta, ikäihmisten . 81

Avustajapalvelut, lasten................ 43

Biuro Usług dla Imigrantów........... 74

Diabetesvastaanotto...................... 97

Elinkeinoasiat................................ 108

Elinkeinotoimisto,

Hml:n seudun .............................. 110

Elintarvikemääräykset ................... 92

Elintarvikevalvonta ........................ 92

Elintarvikkeiden kuljettaminen .... 92

Eläinlääkäri ..................................... 92

Eläinperäiset sivutuotteet.............. 91

Eläinsuojelu .................................... 91

Elämänlaatulautakunta................. 15

Erityisvarhaiskasvatus ................... 29

Esiopetus ........................................ 27

Etelä-Suomen aluehallintovirasto............................................

109

Fysioterapeutit, ikäihmisten kotiin

tuotavat palvelut........................... 80

Fysioterapia.................................... 98

Galleria ARX ................................... 56

Geriatrian poliklinikka................. 100

Haittaeläimet ja –linnut ................ 92

Haja-asutusalueen jätevedet ......... 92

Hammashoito................................. 99

Henkilöstöpalvelut......................... 21

Hippalot .......................................... 56

Historiallinen museo...................... 52

Hml:n hallinto-oikeus.................. 111

Hml:n käräjäoikeus...................... 113

Hml:n Liikuntahallit Oy................. 61

Hml:n Setlementti ry.................... 107

Hml:n seudun työvoiman

palvelukeskus................................. 67

Hml:n Seudun Vesi Oy................. 110

Hml:n Teatteri................................ 55

Hml:n Terveyspalvelut .................. 94

Hml:n seudun työ- ja

elinkeinotoimisto......................... 110

Hoitotarvikekeskus ........................ 99

Hygieniahoitaja .............................. 97

Hämeen linna................................. 54

Hämeen maanmittauslaitos........ 109

Hämeen Matkailu ....................... 109

Hämeenlinna-Vanajan

4h-yhdistys.................................... 111.

IKÄ+ terveydenhoitopiste........... 101

Ikäihmisten lautakunta................. 16

Ikäihmisten palvelut...................... 77

Ikäihmisten pitkäaikaishoiva ......... 85

Ikäihmisten sosiaalityö.................. 83

Ikäihmisten tilaajaorganisaatio.... 24

Ilmansuojelu ................................... 92

Intokoulu ........................................ 56

Immigration Service....................... 71

Immigratsiooniteenindus ............. 72

Isot liikuntahallit............................ 60

Joukkoliikenne............................... 25

Jätehuoltomääräykset ................... 92

Jätevedet ........................................ 92

Jäähallit.......................................... 60

Kaavoitus, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Kaavoitus, kts. maankäytön

suunnittelu ..................................... 83

Kaivovedet ..................................... 92

Kansainväliset asiat ........................ 21

Kanta-Hämeen keskussairaala.... 111

Kanta-Hämeen pelastuslaitos....... 93

Kanta-Hämeen verotoimisto....... 111

Karanojan jätteidenkäsittelyalue 111

Karjanlannan varastointi ............... 92

Kartat, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Karttojen julkaisuluvat, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Katkaisuhoito ............................... 113

Katujen hoito ................................. 88

Kauppa-asiointipalvelut,

ikäihmisten ..................................... 81

Kaupungin vaihde......................... 10

Kaupungin vuokra-asunnot........ 108

4 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kaupungin yleiset yhteystiedot.... 10

Kaupunginarkisto .......................... 20

Kaupunginhallitus......................... 14

Kaupunginjohto.. ........................... 19

Kaupunginlakimiehet .................... 19

Kaupunginteatteri ........................ 55

Kaupunginvaltuusto...................... 14

Kaupunkikuva-asiat ....................... 91

Kehittämishankkeet ...................... 22

Kehittämiskeskus Oy Häme......... 108

Kehittämispalvelut......................... 21

Kehittämisyksiköt.......................... 22

KELA............................................. 112

Kemikaalivalvonta ......................... 92

Kerrostalotontit, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Keskussairaala .............................. 111

Kierrätyspalvelukeskus ................ 111

Kiertokapula Oy .......................... 111

Kiinteistönhoito ja kunnossapito.105

Kiinteistöt ..................................... 104

Kiinteistötoimitukset, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Kiinto- ja korkeuspistetiedot, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Kirjastoautot.................................. 59

Kirjastot.......................................... 58

Kokous- ja kongressikeskus

Verkatehdas ................................... 55

Kompostointi ................................. 92

Konsernipalvelut............................ 19

Kotihoidon palveluseteli .............. 82

Kotihoidontuen kuntalisä ............. 26

Kotipalvelu, ikäihmisten, ............... 77

Kotipalvelu, lasiperheiden............ 37

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto..............................................

44

Koulukuljetukset ............................ 32

Koulupiiri........................................ 31

Koulut, luokat 1-6.......................... 33

Koulut, luokat 1-9.......................... 35

Koulut, luokat 7-9.......................... 35

Kouluterveydenhuolto .................. 44

Kouluvuosi 2010-2011................... 32

Kuljetuspalvelut, ikäihmisten........ 82

Kulttuuripalvelut........................... 52

Kuluttajaneuvonta....................... 112

Kuntalisä ......................................... 26

Kuvataidekoulu .............................. 56

Kylvetys ja pyykkipalvelu,

ikäihmisten..................................... 81

Käsityökoulu.................................. 57

Laavut ja mökit............................... 62

Laboratorio.................................... 98

Lammin sairaala........................... 102

Lapsiperheiden kotipalvelu ........... 37

Lasten ja nuorten kasvua tukevat

palvelut ........................................... 37

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut

........................................... 56

Lasten ja nuorten lautakunta ...... 15

Lasten, nuorten ja elämänlaadun

tilaajaorganisaatio ......................... 24

Lastenneuvolat............................... 48

Lastensuojelu................................. 37

Lastensuojeluilmoitukset............... 38

Lastensuojelun avohuolto............. 37

Lastensuojelun perhetyö............... 38

Liikelaitokset.................................. 94

Liikunta........................................... 60

Liikuntahallit .................................. 60

Linnan Ateria............................... 102

Linnan Lomituspalvelut .............. 103

Linnan Tilapalvelut ..................... 104

Lippupalvelu .................................. 55

Lippupiste....................................... 55

Living room .................................. 114

Lohkominen, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Lukiot.............................................. 36

Luokkakoot..................................... 31

Luonnonmuistomerkin

rauhoitusanomukset ...................... 92

Luonnonsuojelu ............................. 92

Luontopalvelut............................... 88

Luotsisäätiö .................................. 111

Luottamushenkilöt ........................ 14

Lupa-arkkitehti .............................. 91

Lähikirjastot................................... 58

Lähikirjastot-palvelupisteet........... 59

Lähiötyö ja lähiökeskukset............ 76

Maa-ainesten ottoluvat, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Maahanmuuttajapalvelut ............. 69

Maahanmuuttoinfo ........... 11, 57, 69

Maan myyminen, ostaminen tai

vuokraaminen, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Maankäyttö ja ympäristö.............. 89

Maankäyttösopimukset, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Maankäytön ja ympäristön

palvelupiste ................................... 89

Maankäytön suunnittelu............... 89

Maaseutuasiamiehet................... 103

Maaseutupalvelut ....................... 103

Maastoliikenne .............................. 92

Maisematyölupa ............................ 91

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 5


Maistraatti.................................... 112

Mannerheimin lastensuojeluliitto............................................

112

Matkailijoiden rokotukset............. 97

Matkailuneuvonta ......................... 11

Meluasiat ........................................ 92

Mielenterveyskuntoutujien

asumispalvelut ............................... 65

Mielenterveyskuntoutujien

työtoiminta .................................... 65

Mielenterveyspalvelut................... 63

Miniteatteri ................................... 57

Mittauspalvelut, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Monikulttuurinen työ .................... 57

Muistipoliklinikka........................ 101

Muita asuntoja vuokraavia

yhtiöitä ......................................... 108

Muita palveluita........................... 106

Musiikkiopisto ................................ 58

Mökit ja laavut ............................... 62

Neuvolat ......................................... 46

Numeerinen kartta-aineisto, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Nuoriso- ja sovittelupalvelut......... 49

Nuorisoasunnot............................ 108

Nuorisotilat.................................... 50

Nuorten selviämisasema.............. 114

Nuorten terveysneuvontapiste.45, 98

Oikeusaputoimisto....................... 112

Omaishoidontuki........................... 84

Omakotitontit, kts. maankäytön

palvelupiste .................................... 89

Opaskartat , kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Opetuspalvelut............................... 31

Opiskelija-asunnot....................... 108

Opiskeluterveydenhuolto .............. 45

Oppilaaksiotto............................... 31

Oppilashuollon erityistyöntekijät. 42

Oppilashuolto ................................ 37

Osoitteet , kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Paikkatietoaineistot , kts.

maankäytön palvelupiste............... 89

Palanderin talo............................... 53

Palolaitos........................................ 93

Palveleva puhelin......................... 113

Palveluasumisen palveluseteli....... 82

Palvelukeskus, Hml:n seudun

työvoiman...................................... 67

Palvelupisteet................................. 10

Palvelusetelit.................................. 82

Palvelutalot .................................... 84

Palvelutuotanto............................. 26

Patterointi ...................................... 92

Pelastuslautakunta........................ 17

Perheasiain neuvottelukeskus,

seurakunnan................................ 116

Perheasiain yksikkö ...................... 40

Perhekeskus.................................... 40

Perheneuvola................................. 41

Perhepankki................................... 39

Peruskorjauskeskus Oy Häme...... 108

Poikkeamislupa .............................. 91

Poikkeamislupa, kts. maankäytön

palvelupiste..................................... 89

Poliisi............................................. 113

Pollentien nuorisokoti................... 40

Posti.............................................. 113

Psykiatrinen päivätoiminta .......... 64

Psykiatriset sairaanhoitajat .......... 64

Psykologipalvelut........................... 63

Psykososiaaliset palvelut, lasten ja

nuorten........................................... 40

Puheterapia, lasten ja nuorten..... 41

Puiden kaataminen asemakaavaalueella,

kts. maankäytön

palvelupiste..................................... 89

Puistojen hoito................................ 88

Puistojen rakentaminen................. 88

Puistojen suunnittelu...................... 88

Purkamislupa ja –ilmoitus ............. 91

Päihdepalvelut............................. 113

Päivähoito ...................................... 26

Päivähoito, ruotsinkielinen ryhmä,

kts. Ojoisten varhaiskasvatuskeskus

............................................. 27

Päivätoimintakeskukset,

ikäihmisten..................................... 82

Pääkirjasto...................................... 58

Pääterveysasema............................ 94

Raatihuone ................................... 114

Rajankäynnit, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Rakennetun ympäristön hoito,

kevätkatselmus .............................. 91

Rakennusjärjestys ........................... 91

Rakennuslupa ................................. 85

Rakennuslupa, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Rakennustapaohjeet, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Rakennustarkastajat ...................... 91

Rakennusvalvonta .......................... 91

Rakentamispalvelut....................... 88

Rantakaavat, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

6 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Ravitsemusterapeutti..................... 99

Reumavastaanotto......................... 97

Rikosuhripäivystys........................ 114

Rivitalotontit, kts. maankäytön

palvelupiste .................................... 89

Roskaaminen .................................. 92

Ruokamyrkytykset ......................... 92

Ruoppaukset .................................. 92

Ruotsinkieliset perusopetusryhmät,

kts. Ojoisten koulu ......................... 33

Röntgen.......................................... 98

Sairaala ja geriatriset palvelut.... 100

Services pour les immigrés............ 73

Seudullinen sosiaalipäivystys......... 40

Seurakunnat................................. 115

Seutukeskus Oy Häme ................ 116

Seuturekry Oy.............................. 116

Sibeliuksen syntymäkoti................ 53

Sibelius-opisto................................ 58

Sijaintikatselmus, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Sijaishuolto..................................... 39

Silmänpohjakuvaukset.................. 97

Sisäilma-asiat .................................. 92

Sosiaaliasiamies............................ 116

Sosiaalipalvelut ............................. 63

Sosiaalityön ja toimeentulotuen

neuvontapiste ................................ 66

Sosiaalityöntekijät....................... 100

Sovittelupalvelu............................. 51

Suomen Tykistömuseo................... 55

Suunnittelutarveratkaisut, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Sähkömuseo Elektra...................... 55

Säästöpankkimuseo....................... 53

Taidemuseo ................................... 54

Taikalamppu ................................... 56

Talonrakennushankkeet.............. 104

Talous- ja hallintopalvelut............. 19

Talous- ja velkaneuvonta ............... 68

Talousveden valvonta .................... 92

Tarkastustoimisto............................ 19

Tarkastuslautakunta...................... 17

Tartuntatautivastaanotto .............. 97

Teatteri ........................................... 55

Teiden hoito ................................... 88

Terveyden ja toimintakyvyn

lautakunta ...................................... 15

Terveyden ja toimintakyvyn sekä

ikäihmisten tilaajaorganisaatio .... 24

Terveydensuojelu ........................... 92

Terveydensuojelujärjestys .............. 92

Terveysasemat................................ 94

Terveyspalvelut .............................. 94

Terveystarkastaja ........................... 92

Tietohallinto ................................... 21

Tilaajaorganisaatio........................ 24

Tilapäinen elintarvikemyynti ........ 92

Toimeentulotuki ............................ 66

Toimenpideilmoitus ja -lupa, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Toimintakykyä edistävät palvelut .63

Toimintaterapeutti...................... 100

Toimintaterapia............................. 42

Toimitilat ja yritystontit................ 108

Toimitilojen vuokraus.................. 104

Tontit, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Tonttien vuokrasopimukset, kts.

maankäytön palvelupiste ............. 89

Tonttijako, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Tonttikartat, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Tuoteturvallisuusvalvonta ............. 92

Tupakkavalvonta ............................ 92

Turvapuhelimet.............................. 81

Tutkimus- ja toimenpideyksikkö... 97

Työmaakatselmus ........................... 91

TyöSyke Oy .................................. 117

Uimahallit....................................... 60

Uimapaikat ja -rannat .................. 88

Uimavesien ja uima-allasvesien

valvonta .......................................... 92

Ulkoilu- ja virkistysalueet ............. 88

Ulkokentät..................................... 60

Ulkoliikunta-alueet ....................... 62

Vaihde............................................. 10

Vammaispalvelut .......................... 76

Vanajanverkon kirjastot................ 59

Vanajaveden sairaala................... 101

Vanhainkodit................................. 85

Vanhusneuvosto............................ 87

Vanhusten vuokra-asunnot......... 108

Vankilamuseo................................. 53

Vapaaehtoiskeskus Pysäkki ........ 117

Varhaisen tuen palvelut................ 45

Varhaiskasvatuspalvelut ............... 26

Vattenfall Oy................................ 117

Veden laatuhäiriöt,

vikailmoitukset ............................. 110

Velkaneuvonta ............................... 68

Verkatehdas Oy, Kulttuuri- ja

kongressikeskus ............................. 55

Vesiensuojelu ................................. 92

Vesihuolto ...................................... 92

Vesijohtoviat ................................ 110

Vesikasvien niitto ........................... 92

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 7


Vesiliikenne .................................... 92

Viemäriviat ................................... 110

Viestintä ......................................... 21

Viheralueet .................................... 88

Viranomaispalvelut........................ 88

Virvelinranta................................. 117

Vuokrattavat mökit ja laavut........ 62

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen

tilaajaorganisaatio ...... 25

Yhdyskuntalautakunta.................. 16

Yhdyskuntarakennepalvelut......... 88

Yhteispalvelupiste, Kastelli ........... 10

Yhteispalvelupiste, Lammi ............ 12

Yksityinen päivähoito .................... 29

Yksityistiet, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Yleinen sosiaalityö......................... 66

Yleiskaavat, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Yleisten alueiden hoito ................. 88

Ympäristö ....................................... 91

Ympäristö- ja rakennuslautakunta.......................................

17

Ympäristölupa ................................ 92

Ympäristön tilan seuranta ............. 92

Ympäristönsuojelumääräykset ...... 92

Ympäristötarkastaja...................... 92

Ympäristövahingot ........................ 92

Yritysasiamiehet ........................... 109

Yrityspalvelut................................ 108

Yritystontit, kts. maankäytön

palvelupiste ................................... 89

Äitiysneuvolat................................ 46

Иммиграционная служба .............. 75

......................................................... 70

8 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Hämeenlinna pähkinänkuoressa

Väkiluku 30.11.2009 (ennakkotieto) ........................................................ 66 611

Maapinta-ala ....................................................................................1785,83 km 2

Vesipinta-ala ......................................................................................245,77 km 2

Pohjois-eteläsuunnassa pisin etäisyys rajalta rajalle ...........................63, 8 km

Itä-länsisuunnassa pisin etäisyys rajalta rajalle ....................................81,5 km

Läntisin paikka .....................................................................Kalvolan Kokkijärvi

Itäisin paikka ............................................................................. Lammin Vestola

Eteläisin paikka ................................................................ Rengon Keravalammi

Pohjoisin paikka ....................................................................Lammin Lehtimäki

................................................................................Nerosjärven pohjoispuolella

Kaupungin ympärysmitta rajoja pitkin ..................................................455 km

Tuloveroprosentti ............................................................................................ 19

Yleinen kiinteistövero ..................................................................................0,80

Käyttötalous, netto ..............................................................................297,5 M€

Lainaa per asukas .....................................................................................2645 €

Henkilöstömäärä (30.12.2009)..................................................................... 3785

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 9


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Kaupungin yleiset yhteystiedot

Kaupungintalo

Raatihuoneenkatu 9-11/PL 84

13101 HML

Puh. vaihde 03 6211

www.hameenlinna.fi

hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa

etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi

Tästä poikkeavat sähköpostiosoitteet on ilmoitettu yksikön tai henkilön

kohdalla

PALVELUPISTEET

Hämeenlinnan kaupungissa toimii kuusi palvelupistettä, joista

saa keskitetysti tietoa kaupungin organisaation palveluista sekä

palveluhakemuksia ja –esitteitä. Tarvittaessa palvelusihteereiltä saa myös

lomakkeiden täyttöapua.

Palvelupisteiden keskeisimmät palvelut:

••

tietoa kaupungin palveluista

••

esitteet, lomakkeet

••

asiakirjojen ja hakemusten jättö kaupungille

••

palvelujen ohjaus ja neuvonta

••

kaupungin virallisen ilmoitustaulun kuulutukset nähtävillä

Kanta-Hämeenlinna, Palvelupiste Kastelli (yhteispalvelupiste)

hameenlinna.fi/kastelli

Raatihuoneenkatu 11, PL 84, 13101 Hml

Puh. 03 621 3370

Faksi 03 621 3374

Avoinna ma 9-17, ti-pe 9-16.15,

kassa avoinna ma-pe 9-16

Palvelusihteeri Sointu Kyöstilä......................................................... 03 621 3372

Palvelusihteeri Satu Saarinen........................................................... 03 621 3322

Kaupunkineuvonta ja kassapalvelut

••

asumisoikeusasuntojen järjestysnumerot

••

Tervaniemen, Lähdeahon, Kipinäniemen ja Ahveniston saunan,

Aulangon kodan, Taruksen kämppien ja laavujen varaukset

••

Kanta-Hämeenlinnan kalastusluvat

••

Kanta-Hämeenlinnan soutuvenepaikkojen varaukset

••

Kanta-Hämeenlinnan moottoriveneiden laituripaikkojen varaukset

••

kaupungin, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n sekä Hämeenlinnan

Terveyspalvelut –liikelaitoksen laskujen maksu ilman käsittelymaksua

Myytävänä mm.

••

Hämeenlinnan uimahallin lippuvihkoja

••

Senioriliikuntakortti +70

••

avantouintikopin avaimia

10 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


••

ruokalippuja mm. Keinusaaren lounasruokalaan

••

asiakaskopiot à 0,40 € / kpl

Palvelupiste Kastellissa on myös

••

kaksi maksutonta asiakaspäätettä sekä langaton nettiyhteys

••

kaupungin virallinen ilmoitustaulu,

kts. myös hameenlinna.fi/sahkoinen ilmoitustaulu

Hämeenlinnan Matkailuneuvonta

hameenlinna.fi/matkailu

Kehittämiskeskus Oy Häme

Puh. 03 621 3373

Avoinna ma 9-17, ti-pe 9-16.15

myös kesä-elokuu la 11-15

Matkailuneuvonta palvelee kaupunkilaisia ja matkailijoita

••

Tietoa mm. Hmln seudun käyntikohteista, ravitsemuspalveluista,

majoituspaikoista ja tapahtumista

••

Esitteitä ja karttoja koko Suomesta

Poliisin lupapalvelut

Kanta-Hämeen Poliisilaitos

Puh. 071 87 37823

Puh. 071 87 30311 (Poliisin vaihde)

Avoinna ma 9-17, ti-pe 9-16.15 (suljettu päivittäin 12-13)

Poliisin lupapalvelupisteessä voi hoitaa kaikkia poliisin toimivaltaan

kuuluvia lupa-asioita:

••

henkilökortit, passit ja ajokortit

••

aseluvat

••

yleisötilaisuuksia koskevat luvat ja ilmoitukset

••

järjestyksenvalvoja- ja vartijakortit

Maahanmuuttajainfo

Opastusta ja neuvontaa maahanmuuttaja-asioissa

ma-ti klo 9.30-12 ja ke-to 13-15.30

Projektityöntekija Mari Walli........................................................... 03 621 2557

Projektipäällikkö Tanja Tauro.......................................................... 03 621 2552

Hauhon palvelupiste

hameenlinna.fi/hauho

Punnanmäentie 18, 14700 Hauho (Hauhon kirjasto)

Avoinna ma-ke klo 11-19, to-pe klo 10-16 ja la klo 10-15

Palvelusihteeri Hilkka Rekola........................................................... 03 621 2039

Sosiaalityöntekijät tavattavissa ajanvarauksella os. Vihniöntie 4,

14700 Hauho.

Puhelinaika klo 11-12

Sosiaalityöntekijä Maija-Liisa Oksala.............................................. 03 621 5432

Etuuskäsittelijä Virve Pimiä.............................................................. 03 621 5069

Etuuskäsittelijä Armi Havu............................................................... 03 621 2036

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 11


Kalvolan palvelupiste

hameenlinna.fi/kalvola

Hollaajantie 3, 14500 Iittala (Kalvolan kirjasto)

Avoinna ma-ke klo 11-19, to-pe klo 10-16, la 10-15

Palvelusihteeri Tuula Sinkkonen...................................................... 03 621 2032

••

Kalvolan Lepaanrannan vuokraus

••

Kalvolan Murhalammen vuokraus

••

Hukarin nuorisotalon vuokraus

••

Kalvolan alueen soutuvenepaikojen vuokraus

Sosiaalityöntekijä Paula Lehmusmaa tavattavissa ajanvarauksella

Puhelinaika 11-12.............................................................................. 03 621 5073

Lammin palvelupiste (yhteispalvelupiste)

www.hameenlinna.fi/lammi

Linjatie 4, 16900 Lammi (Lammin kirjasto)

Avoinna ma-to klo 10-19, pe 10-16, la 10-15

Palvelusihteeri Marita Rekola.......................................................... 03 621 2034

Palvelusihteeri Raija Salo.................................................................. 03 621 2035

Kassapalvelut

••

kaupungin, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n sekä Hämeenlinnan

Terveyspalvelut –liikelaitoksen laskujen maksu ilman käsittelymaksua

Sosiaalityöntekijät tavattavissa ajanvarauksella os. Linjatie 4

Puhelinaika 11-12

Sosiaalityöntekijä Maija-Liisa Oksala.............................................. 03 621 5432

Sosiaalityöntekijä Leila Kerola......................................................... 03 621 5071

Etuuskäsittelijä Virve Pimiä.............................................................. 03 621 5069

Etuuskäsittelijä Armi Havu............................................................... 03 621 2036

KELAn palvelut

Yhteispalvelusta voit hakea esitteitä ja lomakkeita, jättää hakemuksen ja

saada asiasi vireille kaikissa etuuksissa pois lukien kuntoutushakemukset,

työeläkehakemukset sekä työeläkejärjestelmän kuntoutushakemukset.

Asioidessasi yhteispalvelupisteessä ota mukaasi henkilöllisyystodistus kuten

ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai passi.

Yhteispalvelupisteessä voit saada opastusta vaihtoehtoisten

palvelukanavien käyttöön sinulle sopivimman asiointikanavan löytämiseksi.

Työvoimatoimiston asiakaspääte.

12 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Rengon palvelupiste

hameenlinna.fi/renko

Rengonraitti 7, 14300 Renko

Avoinna ma-ke klo 11-19, to-pe klo 10-16

Palvelusihteeri Leena Vilonen.......................................................... 03 621 2038

Sosiaalityöntekijä tavattavissa ajavarauksella

Puhelinaika klo 11-12........................................................................ 03 621 5073

Tuuloksen palvelupiste

hameenlinna.fi/tuulos

Pannujärventie 10, 14820 Tuulos (Tuuloksen kirjasto)

Avoinna ma-ke klo 11-19, to-pe klo 10-16

Palvelusihteeri Eira Salminen........................................................... 03 621 2030

Sosiaalityöntekijät tavattavissa ajanvarauksella Lammin palvelupisteessä,

Linjatie 4

Puhelinaika 11-12

Sosiaalityöntekijä Maija-Liisa Oksala.............................................. 03 621 5432

Sosiaalityöntekijä Leila Kerola......................................................... 03 621 5071

Etuuskäsittelijä Virve Pimiä.............................................................. 03 621 5069

Etuuskäsittelijä Armi Havu............................................................... 03 621 2036

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 13


LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja

aluetoimikuntien jäsenet, kokousajat, esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät

kaupungin internetsivuilta osoitteesta hameenlinna.fi/paatoksenteko

Kaupunginvaltuusto

Puheenjohtaja Iisakki Kiemunki (sd).............................................050 586 5697

iisakki.kiemunki@hameenlinna.fi

I varapuheenjohtaja Harri Lintumäki (kok)..................................040 759 3750

harri.lintumaki@hameenlinna.fi

II varapuheenjohtaja Reijo Saksa (kok).........................................0400 479 276

reijo.saksa@webinfo.fi

III varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu (vihr) 050 511 3140

kirsi.ojansuu@eduskunta.fi

Valtuuston sihteerit

Kaupunginlakimies Kari Suokas...................................................... 03 621 2398

Hallintopäällikkö Helena Hirviniemi...............................................03 621 2006

kirjaamo.kh@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Kaupunginvaltuuston kokouspäivä on pääsääntöisesti maanantai.

Jokaisesta kokouksesta ja kokouksen pöytäkirjan pitämisestä yleisesti

nähtävänä tiedotetaan erillisessä kokousilmoituksessa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä

kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja

päätösten mukaisesti.

Puheenjohtaja Tapio Vekka (kok)..................................................040 900 0150

tapio@vekka.fi

I varapuheenjohtaja Tarja Filatov (sd)............................................ 050 511 3112

tarja.filatov@eduskunta.fi

II varapuheenjohtaja Aarne Kauranen (sd).................................. 050 599 5547

aarne.kauranen@hameenlinna.fi

Hallituksen sihteerit

Hallintopäällikkö Helena Hirviniemi...............................................03 621 2006

Kaupunginlakimies Kari Suokas...................................................... 03 621 2398

kirjaamo.kh@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai,

paitsi ei valtuuston kokouspäivinä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään

yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15 talous- ja

hallintopalveluissa, Raatihuoneenkatu 9, 6. kerros.

14 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Lasten ja nuorten lautakunta

Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta,

lukiokoulutus, lastensuojelu, perheneuvonta, äitiys- ja lastenneuvolat,

terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilashuolto,

psykologipalvelut, puhe- ja toimintaterapia

Puheenjohtaja Juha Kallioinen (kok)............................................0500 635 044

juha.kallioinen@butzow.com

Varapuheenjohtaja Satu Aaltonen (sd).........................................040 354 4656

satu.aaltonen@hameenlinna.fi

Lautakunnan esittelijä

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä........................................................ 03 621 2555

Lautakunnan sihteeri

Päätösvalmistelupäällikkö Katri Kaukosalo.................................... 03 621 2007

kirjaamo.lanula@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Elämänlaatulautakunta

Kirjasto, museot, kulttuuri, vapaa sivistystyö, liikunta, taiteen perusopetus

muilta kuin alle 25-vuotiaiden osalta

Puheenjohtaja Ulla Appelroth (sd)................................................050 364 9450

ulla.appelroth@uta.fi

Varapuheenjohtaja Lulu Riikonen (kok)...................................... 040 586 4644

lulu.riikonen@aina.net

Lautakunnan esittelijä

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä........................................................ 03 621 2555

Lautakunnan sihteeri

Päätösvalmistelupäällikkö Yrjö Pispala...........................................03 621 2346

Terveyden ja toimintakyvyn lautakunta

Avosairaanhoito, hammashoito, sairaala- ja geriatriset palvelut,

työterveyshuolto, aikuisten mielenterveys, erikoissairaanhoito,

perusterveydenhuolto muilta kuin lasten ja nuorten ja ikäihmisten

lautakunnalle kuuluvilta osin, vammaispalvelut, sosiaalityö,

toimeentulotuki, maahanmuuttajat, työllistäminen, päihdehuolto

geriatria=iäkkäiden ihmisten hoitoon erikoistunut lääketiede

Puheenjohtaja John Alatalo (sd)....................................................050 912 1214

john.alatalo@gmail.com

Varapuheenjohtaja Antti Korpimaa (kok) 050 377 0454

antti.korpimaa@armas.fi

Lautakunnan esittelijä

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg.......................................................... 03 621 2325

Lautakunnan sihteeri

Päätösvalmistelupäällikkö Katri Kaukosalo.................................... 03 621 2007

kirjaamo.tetola@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 15


Ikäihmisten lautakunta

Laitospalvelut, palveluasuminen, omaishoidon tuki, sosiaalityö,

päivätoiminta, perhehoito, tukipalvelut, kulttuuritoiminta, erityisliikunta,

eläkeläistoiminta, kotihoito, kotisairaanhoito muilta kuin tehostetun

kotisairaanhoidon osalta.

Puheenjohtaja Sirpa Laakso (sd)....................................................050 599 3437

laakso.sirpa@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok).............................040 580 4603

kaija-leena.savijoki@hameenlinna.fi

Lautakunnan esittelijä

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg.......................................................... 03 621 2325

Lautakunnan sihteeri

Päätösvalmistelupäällikkö Katri Kaukosalo.................................... 03 621 2007

kirjaamo.ikla@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Yhdyskuntalautakunta

Kaupungin maaomaisuus, yleis- ja asemakaavoitus, kaupunkiympäristön

suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, kadut ja liikenne, vesi, viemäri,

pysäköinninvalvonta, lainmukaiset yksityistietoimitukset

Puheenjohtaja Timo Saviniemi (kok)............................................ 0400 842 488

timo.saviniemi@aina.net

Varapuheenjohtaja John Alatalo (sd)............................................050 912 1214

john.alatalo@gmail.com

Lautakunnan esittelijä

Tilaajajohtaja Päivi Saloranta........................................................... 03 621 2253

Lautakunnan sihteeri

Päätösvalmistelupäällikkö Yrjö Pispala...........................................03 621 2346

Joukkoliikennejaosto

Puheenjohtaja John Alatalo (sd)....................................................050 912 1214

Varapuheenjohtaja Erkki Kauppinen (kok).................................. 0400 524 619

Jaoston esittelijä Päivi Saloranta.................................................... 03 621 2253

sihteeri Maarit Kaartokallio ............................................................ 03 621 3850

Tiejaosto

Puheenjohtaja Jutta Äijälä (kok)................................................... 040 742 3961

Varapuheenjohtaja Mirja Piiroinen (sd)........................................050 349 8796

jaoston esittelijä Eija-Liisa Dahlberg............................................... 03 621 5419

sihteeri Rauno Lepistö......................................................................03 621 5085

kirjaamo.yhla@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

16 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristön- ja luonnonsuojelu, terveysvalvonta, eläinlääkintä,

rakennusvalvonta

Puheenjohtaja Pasi Vesala (sd)......................................................040 868 4267

pasi.vesala@toimihenkilounioni.fi

Varapuheenjohtaja Juha Tuomi (kok)...........................................040 500 5475

tuomi@aina.net

Lautakunnan esittelijä

Tilaajajohtaja Päivi Saloranta........................................................... 03 621 2253

Lautakunnan sihteeri

Päätösvalmistelupäällikkö Yrjö Pispala...........................................03 621 2346

kirjaamo.ymparisto@hameenlinna.fi

kirjaamo.rakennusvalvonta@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, osa

lautakunnista joka toinen kuukausi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä

kokousta seuraavan toisen kalenteriviikon ensimmäisenä arkipäivänä

talous- ja hallintopalveluissa, Raatihuoneenkatu 9, 5. kerros.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lautakunta arvioi, ovatko

valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lautakunta arvioi myös toimintatapojen ja palvelujen toimivuutta

ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain

arviointikertomukseen.

Puheenjohtaja Raija Niemi (sd)......................................................050 590 4835

raija.niemi@ity.fi

Varapuheenjohtaja Pekka Kääriäinen (kok)................................. 050 559 4013

pekka.kaariainen@sahti.fi

Lautakunnan sihteeri

Tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja.................................................... 03 621 2001

kirjaamo.tala@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarpeen mukaan. Pöytäkirjojen pitämisestä

yleisesti nähtävänä ilmoitetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla

Palvelupiste Kastellissa, Raatihuoneenkatu 11.

Pelastuslautakunta

Palo- ja pelastus, väestönsuojelukoulutus, nuohous, valmiussuunnittelu

Maakunnallinen lautakunta

Puheenjohtaja Jarmo Kulmala (kok).............................................0400 469 603

jarmo.kulmala@kantolankiinteistot.fi

Varapuheenjohtaja Jorma Höök (sd, Riihimäki)...........................050 593 8649

jorma.hook@kolumbus.fi

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 17


Esittelijä

Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen.......................................................... 03 621 2214

Lautakunnan sihteeri

Päätösvalmistelupäällikkö Yrjö Pispala...........................................03 621 2346

kirjaamo.pela@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Pelastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan

toisen kalenteriviikon ensimmäisenä arkipäivänä Kanta-Hämeen

pelastuslaitoksella, Kutalantie 1.

Linnan Ateria-, Linnan Lomituspalvelut-, Hämeenlinnan terveyspalvelutja

Linnan Tilapalvelut -liikelaitosten johtokunnat kokoontuvat tarpeen

mukaan. Pöytäkirjojen pitämisestä yleisesti nähtävänä ilmoitetaan

kaupungin virallisella ilmoitustaululla Palvelupiste Kastellissa,

Raatihuoneenkatu 11.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien,

aluetoimikuntien ja johtokuntien kokousaikatauluihin ja esityslistoihin sekä

pöytäkirjoihin voi tutustua myös kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa

hameenlinna.fi/paatoksenteko

Aluetoimikunnat

Alueen palvelut, kehittäminen, elinkeinopolitiikka, infrastruktuuri,

kuntarakennemuutoksen seuranta, linkki paikallisten toimijoiden ja

kaupunginhallituksen välillä

Ydin-Hämeen aluetoimikunta

Puheenjohtaja Jouni Lehtonen (kok)............................................ 040 589 3313

jouni.lehtonen@santramedia.fi

Varapuheenjohtaja Timo Myyryläinen (kesk) ..............................0500 552 641

timo.myyrylainen@aina.net

Kalvola-Renko aluetoimikunta

Puheenjohtaja Juha Mäkelä (sd)...............................juha.makela@pp.armas.fi

1. varapuheenjohtaja Ahlsten Ari (sdp)........................................0400 216 342

ari.ahlsten@virpi.net

2. varapuheenjohtaja Jaalama Erkki (kesk)..................................0400 742 163

erkki.jaalama@armas.fi

Aluetoimikuntien sihteeri

Kehittämispäällikkö Antti Leinikka................................................. 03 621 2016

kirjaamo.kehi@hameenlinna.fi

PL 84, 13101 Hml

Aluetoimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan. Pöytäkirjojen pitämisestä

yleisesti nähtävänä ilmoitetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla

Palvelupiste Kastellissa, Raatihuoneenkatu 11.

18 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


KAUPUNGIN/KONSERNIN JOHTO

Raatihuoneenkatu 9-11, 6. kerros, PL 84, 13101 Hml

Faksi 03 621 2585

Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén..................................................03 621 2900

––

konsernipalvelut, talous, strateginen toiminta,

tilaajalautakunnat, elinkeinopolitiikka, maankäyttö

Johdon sihteeri Maija Salo............................................................... 03 621 2875

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo............................................03 621 2300

––

palvelutuotanto, omistajaohjaus, liikelaitokset,

konserniyhteisöt ja -yhtiöt

Johdon sihteeri Anja Saarinen......................................................... 03 621 2322

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka.....................040 900 0150

––

kaupungintalolla maanantaisin

Tarkastustoimisto

Linnankatu 6, 3. kerros, PL 84, 13101 Hml

Tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja.................................................... 03 621 2001

Tarkastaja Päivi Salmén.................................................................... 03 621 2430

Tarkastussihteeri Marja Saarinen..................................................... 03 621 2024

KONSERNIPALVELUT

Talous- ja hallintopalvelut

Raatihuoneenkatu 9-11, 5. ja 6. kerros, PL 84, 13101 Hml

Faksi 03 621 2764 (5. krs) ja 621 3006 (6. krs)

––

kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien valmistelu- sihteerija

täytäntöönpanotehtävät

––

kaupungin asiakirjojen hallintajärjestelmä ja arkistointi

––

talousarvioehdotuksen laatiminen ja tilinpäätöksen sekä sen

liiteasiakirjojen valmistuminen

––

kaupunkikonsernin toiminnan, rahoituksen ja talouden ohjaus,

seuranta ja tukeminen

––

tuottavuuden, kustannuslaskennan ja tuotteistamisen kehittäminen ja

ohjaus

––

lainopilliset asiat ja sopimusoikeudelliset tehtävät sekä oikeudellinen

edunvalvonta

––

vaalit

––

kaupungin varautumisen koordinointi

Talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo......................................... 03 621 2323

Hallintopäällikkö Helena Hirviniemi...............................................03 621 2006

Kaupunginlakimies Kari Suokas ..................................................... 03 621 2398

––

kaupunginvaltuusto ja –hallitus, konserniyhteisöt, kaupungin

oikeudellinen edunvalvonta, elinkeinohankkeet, kiinteistökaupat

Kaupunginlakimies Merja Korhonen............................................. 03 621 2876

––

vaalit, lapset ja nuoret, ikäihmiset, kulttuuri ja liikunta,

Hämeenlinnan Terveyspalvelut –liikelaitos

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 19


Kaupunginlakimies Miia Luukko.....................................................03 621 4605

––

yhdyskuntarakenne, ympäristö, rakennusvalvonta,

pysäköinninvalvonta, palo- ja pelastustoimi, aluetoimikunnat,

liikelaitoksista Linnan Ateria, Linnan Lomituspalvelut,

Linnan Tilapalvelut

Hallintosihteeri Merja Mäntylä....................................................... 03 621 2243

Palvelusihteeri Virpi Tapaila............................................................ 03 621 2824

––

asiakaspalvelu

Päätösvalmistelupäällikkö Katri Kaukosalo................................... 03 621 2007

Palvelusihteeri Tarja Laitinen.......................................................... 03 621 2492

Päätösvalmistelupäällikkö Yrjö Pispala...........................................03 621 2346

Palvelusihteeri Seija Leinamo ........................................................ 03 621 2353

––

päätösvalmistelupäälliköiden lautakuntajako s. 10-13

Laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen.......................................... 03 621 2605

Talousarviopäällikkö Seija Hakala................................................... 03 621 2264

Controllerit (talouden asiantuntijat)

Eijaliisa Koskela................................................................................ 03 621 2467

Rauno Lehtonen............................................................................... 03 621 2003

Ake Sandelius.................................................................................... 03 621 2002

Päivi Selonen.................................................................................... 03 621 2212

Laskentasihteeri Sirkka Koivukangas..............................................03 621 2005

––

luottamushenkilöpalkkioiden maksatus

Palvelusihteeri Johanna Lamminen................................................ 03 621 3371

––

sosiaalisten luottojen laskutus

Laskentasihteeri Anneli Mihkelsaar.................................................03 621 2417

Laskentasihteeri Anne Mäkivirta................................................... 03 621 2761

Laskentasihteeri Terttu Rantanen.................................................. 03 621 2307

––

arava- ja antolainojen laskutus, rakennuslupien vakuudet

ja panttaussitoumukset

Kokousisäntä Janne Mela............................................................... 03 621 2801

––

Raatihuoneen varaukset

Virastomestari Pertti Oksanen....................................................... 03 621 2312

––

Raatihuone ja kaupungintalo

Postin käsittely:

Palveluavustaja Marjo Huhtimo..................................................... 03 621 2571

Vahtimestari Hannu Luoto............................................................... 03 621 2608

Kaupunginarkisto............................................................................ 03 621 3397

Lukiokatu 2, 13100 Hämeenlinna, avoinna ma-pe 9-12,

muulloin sopimuksen mukaan

Arkistopäällikkö Seija Hellberg........................................................03 621 2646

Tietopalvelusihteeri Anja Salmenaho.............................................03 621 2004

Palvelusihteeri Maire Lepistö............................................................03 621 5137

20 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Henkilöstöpalvelut

Raatihuoneenkatu 9-11, 5. kerros, PL 84, 13101 Hml

Faksi 03 621 2764

––

kaupungin henkilöstöhallinnon ja –politiikan johtaminen ja

koordinointi

––

keskitetyt henkilöstöpalvelut: työhyvinvointi, työterveys, tyhy-liikunta,

työsuojelu, henkilöstöetuudet sekä palvelussuhdeasiat

Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen..................................................... 03 621 2324

Palvelussuhdepäällikkö Hannu Kyyrö............................................. 03 621 2503

Työhyvinvointipäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä............................... 03 621 2298

Henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Mattila..........................03 621 2308

Henkilöstöpäällikkö Anneli Marttila...............................................03 621 2008

Palvelusihteeri Merita Mäkinen.......................................................03 621 2882

Palvelusihteeri Sanna Palo.............................................................. 03 621 2497

––

henkilöstöasioiden tiedotus

Kehittämispalvelut

Rauhankatu 8, 1. krs, PL 84, 13101 Hml

(Tietohallinto ja viestintä Raatihuoneenkatu 9-11, 5. ja 6. kerros,

PL 84, 13101 Hml)

––

kaupungin strategiatyö

––

kehittämispalvelut ja kehittämishankkeet

––

maaseudun palvelut ja aluetoimikunnat

––

kansainväliset asiat

––

tietohallinto

––

viestintä

––

kansalaisvaikuttaminen

Palvelusihteeri Kirsi Tikka................................................................ 03 621 2363

––

asiakaspalvelu

Kehitysjohtaja Tarja Majuri............................................................. 03 621 2656

Palvelusihteeri Marja-Leena Helkiö................................................ 03 621 2666

––

kansainväliset asiat

Kehittämispäällikkö Antti Leinikka................................................ 03 621 2016

––

maaseutuasiat, aluetoimikunnat, seutuyhteistyö,

yksityistieavustukset

––

yksityistietoimitukset...............................................................03 621 5085

Viestintäpäällikkö Tiina Vahtokari.................................................. 03 621 2385

Viestintäsihteeri Tuula Mäkinen..................................................... 03 621 2327

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 21


Tietohallintojohtaja Riku Moisio..................................................... 03 621 2244

ICT-suunnittelija Tiina Hemilä......................................................... 03 621 3768

ICT-suunnittelupäällikkö Ulla Pispala............................................. 03 621 2021

ICT-suunnittelija Aki Autiomäki......................................................03 621 4464

ICT-suunnittelija Marja Numminen................................................. 03 621 4453

ICT-suunnittelija Marko Saarinen....................................................03 621 4457

Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikön päätehtävä on tukea ja koordinoida tilaajalautakuntien

sekä tilaaja-tuottaja –organisaation kehittämistyötä, arviointia ja

tiedontuotantoa.

Rauhankatu 8, 2.krs, PL 84, 13101 Hml

Kehittämisyksikön johtaja Kirsti Mäensivu.................................... 03 621 2213

Kehittämispäällikkö Anne Tuominen............................................. 03 621 2336

Suunnittelija Pirkko Mattila............................................................ 03 621 2022

Kehittämispäällikkö Tarja Mikkola..................................................03 621 4660

Suunnittelija Heli Pirkkalainen....................................................... 03 621 2023

Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön hankkeet

Lasten kasvun tukeminen

Monialaisesti yhdessä lapsen parhaaksi Kasperi / Kaste -hankkeen

Hämeenlinnan osuuden koordinointi

Tarja Mikkola.................................................................................... 03 621 4660

Kasvatuskumppanuus lasten ja nuorten palveluissa

Arja Korhonen.................................................................................. 03 621 2190

Hyvinvointineuvola

Sirpa Seppänen................................................................................. 03 621 2192

Hoidollis-pedagoginen nivelluokka

Marika Tuomi.................................................................................... 03 621 2191

Monialainen arviointi ja intensiivipalvelut

Tytti Rantanen.................................................................................. 03 621 2481

Lastenkulttuuri

Taikalamppu (ARX)

Riikka-Leena Puistola.......................................................................03 621 3445

Antti Knuuttila................................................................................. 03 621 4651

Nuorisotyön kehittäminen

DigiArx – Digitaaliseen mediaan keskittyvä nuorten tieto- ja

neuvontapalvelu

Janne Kaakinen................................................................................ 03 621 4541

Nuorten Luotsi

Jaana Lintumäki ............................................................................. 040 869 6315

Nuorten tuetut opinpolut

Susanna Soininen.............................................................................. 03 621 4626

Ytyä – Ympäröivä yhteiskunta rikastavana oppimisympäristönä

Helena Lehkonen.............................................................................03 3551 3217

Tulta – nuorisopalvelujen kehittäminen

Mervi Hiltunen.................................................................................. 03 621 3974

22 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Oppilaan tukeminen

Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Johanna Hyytiä................................................................................. 03 621 2436

Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen

Pekka Paappanen............................................................................ 03 621 4746

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä

Johanna Hyytiä................................................................................. 03 621 2436

Oppilashuollon kehittäminen

Marika Paasikoski-Junninen.............................................................03 621 2909

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Koulukohtaiset opetuksen kehittämishankkeet (Koulujen

oppimisympäristö-, tiede- ja kansainvälisyyshankkeet)

Heli Pirkkalainen............................................................................... 03 621 2023

Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen

Tapani Räikkä.................................................................................... 03 621 2435

Sosiaalisen median hankkeet

TIKU – Tiedon ja kulttuurin avoin oppimisympäristö verkossa

Maija Saraste..................................................................................... 03 621 5134

AVO – Avoimet verkostot oppimiseen

Heli Pirkkalainen............................................................................... 03 621 2023

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Hämeenlinnan seudun maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän

kehittäminen

Tanja Tauro........................................................................................ 03 621 2552

Mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma

Anne Tuominen................................................................................ 03 621 2336

Palveluohjaus Pirkko Mattila........................................................... 03 621 2022

Virvelinranta Päivi Veikkola............................................................. 03 621 4210

Ikäihmisten palvelujen kehittämishankkeet

POLKKA – Ikäihmisten palvelujen kehittämishanke

Riitta Tuominen................................................................................ 03 621 2241

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 23


TILAAJAORGANISAATIO

Tilaajaorganisaatio vastaa ao. lautakuntien päätettäväksi tulevien asioiden

valmistelusta, budjetista ja palvelusopimuksista sekä vastuualueensa

kehittämisestä ja strategiasta.

Lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajaorganisaatio

Yksikkö vastaa lasten, nuorten ja elämänlaadun palveluiden strategisesta

suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Toimintaa

ohjaa 2 lautakuntaa: lasten ja nuorten lautakunta (LANULA) ja

elämänlaatulautakunta (ELALA).

Rauhankatu 8, 2. krs, PL 84, 13101 Hämeenlinna

Tapaamiset sopimuksen mukaan.

Palvelusihteeri Riikka Ylätalo.......................................................... 03 621 2507

Lasten, nuorten ja elämänlaadun palveluiden

tilaajajohtaja Markku Rimpelä........................................................ 03 621 2555

Liikuntapalveluiden tilaajapäällikkö

Päivi Joenmäki.................................................................................. 03 621 2382

Opetuspalveluiden tilaajapäällikkö

Antti Karrimaa.................................................................................. 03 621 2010

Kulttuuripalveluiden tilaajapäällikkö

Timo Koivu........................................................................................ 03 621 2463

Varhaiskasvatuspalveluiden tilaajapäällikkö

Päivi Joenmäki (vt)............................................................................ 03 621 2382

Lasten ja nuorten kasvua tukevien palveluiden

tilaajapäällikkö Jari Pekuri .............................................................. 03 621 2902

Terveyden ja toimintakyvyn sekä ikäihmisten tilaajaorganisaatio

Yksikkö vastaa terveyden, toimintakyvyn sekä ikäihmisten palveluiden

strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Toimintaa

ohjaa 2 lautakuntaa: terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

(TETOLA) ja ikäihmisten lautakunta (IKLA).

Rauhankatu 8, 2. krs, PL 84, 13101 Hml

Tapaamiset sopimuksen mukaan

Palvelusihteeri Kati Pasanen............................................................ 03 621 2025

Palvelusihteeri Päivi Ylitalo.............................................................. 03 621 2248

Terveyden ja toimintakyvyn sekä ikäihmisten

palveluiden tilaajajohtaja Jukka Lindberg...................................... 03 621 2325

24 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Tilaajaylilääkäri

Markku Nurmikari............................................................................ 03 621 2012

Ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö

Leena Harjula.....................................................................................03 621 2311

Vammaispalveluiden tilaajapäällikkö

Tomi Pakanen.................................................................................... 03 621 2014

Mielenterveyspalveluiden tilaajapäällikkö

Liisa Lepola........................................................................................ 03 621 2015

Yleisen sosiaalityön tilaajapäällikkö

Sirpa Ylikerälä................................................................................... 03 621 2013

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tilaajaorganisaatio

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastaa fyysiseen ympäristöön

kohdistuvasta toiminnasta ja sitä ohjaa kaksi lautakuntaa:

yhdyskuntalautakunta (YHLA) ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

(YMRALA).

Tehtävät jakautuvat toisaalta maapolitiikkaan, kaavoitukseen ja

muuhun suunnitteluun, rakennus- ja ympäristölupien käsittelyyn sekä

niihin liittyvään viranomaistyöhön ja toisaalta maanrakentamiseen ja

kunnossapitoon.

Raatihuoneenkatu 11, PL 84, 13101 Hml

Tapaamiset sopimuksen mukaan

Palvelusihteeri Sisko Hoikkala.......................................................... 03 621 2509

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden

tilaajajohtaja Päivi Saloranta........................................................... 03 621 2253

Tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg................................................. 03 621 5419

Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio ...................... 03 621 3850

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 25


PALVELUTUOTANTO

Palvelutuotanto vastaa Hämeenlinnan kaupungin oman organisaation

tuottamista palveluista budjetin ja palvelusopimusten mukaisesti.

Toimintaa ohjaa kaupunginhallitus.

Palvelutuotannon hallinto sijaitsee osoitteessa Wetterhoffinkatu 2, 13100

Hämeenlinna. Toimitaloa kutsutaan Wetteriksi.

Palvelutuotannon hallinto

Palvelutuotannon hallinto johtaa ja koordinoi palvelujen tuottamista.

Wetterhoffinkatu 2, 6. krs, PL 63, 13101 Hml

Tapaamiset sopimuksen mukaan.

Palvelusihteeri Sirpa Perho.............................................................. 03 621 2246

Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko............................................. .03 621 4661

Wetterin aulainfo (auditorion varaukset)........................................03 621 2011

Virastomestari................................................................................... 03 621 4288

Lounasravintola................................................................................03 621 3089

Varhaiskasvatuspalvelut

hameenlinna.fi/varhaiskasvatus

••

Kunnallinen päiväkoti- ja perhepäivähoito

••

Kotihoidon tuen kuntalisä

••

Avoin päiväkoti- ja kerhotoiminta

••

Esiopetus

••

Yksityinen päivähoito

••

Erityisvarhaiskasvatus

Miten saan päivähoitopaikan lapselleni?

Kunnalliseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon haetaan

päivähoitohakemuksella. Hakemuksia saa kaupungin internetsivuilta,

varhaiskasvatuskeskuksista ja palvelupisteistä.

Kotona hoitamista tuetaan kotihoidontuen kuntalisällä!

Kotihoidon tuen kuntalisää on mahdollisuus saada, jos perheessä on

ainakin yksi alle 3-vuotias päivähoidon valintaoikeuden piiriin kuuluva

lapsi.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on,että tuen piirissä oleva hakija ei

ole missään ansiotyössä.

Kotihoidontuen kuntalisähakemuksia saa kaupungin internetsivuilta,

lasten ja nuorten palveluiden hallinnosta ja palvelupisteistä.

Avoin päiväkoti- ja kerhotoiminta – palvelut perheille, joilla ei ole tarvetta

päivähoitoon

Avoin päiväkoti on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona

hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Toiminta on maksutonta eikä

osallistuminen vaikuta KELAn maksamaan kotihoidontukeen!

Kotihoidossa olevalla lapsella on mahdollisuus osallistua myös kerhoissa

ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Toimintaa on 2-3 kertaa viikossa ja se

26 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


on maksullista. Kerhoihin haetaan päivähoitohakemuksella.

Maksuton esiopetus

Lapsella on oikeus hakemuksesta saada maksutonta esiopetusta

oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuspaikkaa määriteltäessä

poikkeuksen muodostavat erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus,

ruotsinkielinen ja sekä yksityisten päiväkotien esiopetus.

Lisätietoja esiopetuksesta ja siihen hakeutumisesta saa

varhaiskasvatuskeskusten johtajilta.

Varhaiskasvatuspalvelujen johto ja hallinto

Wetterhoffinkatu 2, 6. krs

PL 63, 13101 Hml

Palvelusuunnittelija Matti Putkonen............................................... 03 621 5598

––

varhaiskasvatuspalvelujen ohjaus ja –neuvonta

Palvelujohtaja Marja-Liisa Akselin................................................... 03 621 2273

Päivähoitolaskutus ja kotihoidon tuen kuntalisä

Palvelusihteeri Sari Karonen............................................................ 03 621 2567

Palvelusihteeri Nina Lemström-Honkala......................................... 03 621 2760

Varhaiskasvatuskeskusten johtajat vastaavat alueensa

päivähoitopalveluista. Heihin voi ottaa yhteyttä, kun hakee lapselleen

päivähoitopaikkaa tai muissa päivähoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Hauhon varhaiskasvatuskeskus

Johtaja Taru Terho............................................................................03 621 3664

Riihipelto 15, 14770 Eteläinen

Kaivokadun varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Riitta Manninen.................................................................. 03 621 2958

Birger Jaarlin katu 35, 13100 Hml

Varuskunnan varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Anniina Iivonen ..................................................................03 621 2688

Suomen kasarmi, 13100 Hml

Kankaantaan varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Jarmo Vainio........................................................................03 621 2940

Karhunlukontie 8, 13100 Hml

Ojoisten varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Pirjo Lehtonen..................................................................... 03 621 3306

Kettumäentie 1, 13600 Hml

Tomtebo, ruotsinkielinen ryhmä

Kettumäentie 2a, 13600 Hml

Hätilän varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Merja Kaikkonen................................................................. 03 621 2931

Kutalantie 3, 13210 Hml

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 27


Idänpään varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Sinikka Kyyrö....................................................................... 03 621 2774

Anttilankatu 4, 13210 Hml

Ruununmyllyn varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Eija Riikonen........................................................................ 03 621 3516

Ruununmyllyntie 34, 13270 Hml

Katuman varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Eija Vikman..........................................................................03 621 2990

Mustikkatie 5, 1313250 Hml

Tarvasmäen varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Eliisa Soirila.......................................................................... 03 621 7041

Onkitie 4, 13300 Hml

Jukolan varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja vs.Sanna Kesti...................................................................... 03 621 3216

Jukolanraitti, 13500 Hml

Ahveniston varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Päivi Tiesmaa....................................................................... 03 621 3130

Marssitie 2, 13500 Hml

Nummen varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Satu Antikainen................................................................... 03 621 3240

Sammontie 3, 13500 Hml

Hirsimäen varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Meritta Krankkala............................................................... 03 621 3266

Hirsimäenkatu 29, 13500 Hml

Hattelmalan varhaiskasvatuskeskus, Hml

Johtaja Maaret Silvonen..................................................................03 621 3384

Lehmusrinne 3, 13100 Hml

Iittalan varhaiskasvatuskeskus, Kalvola

Johtaja Satu Kokkonen.................................................................... 03 621 3655

Nordstedtintie 2, 14500 Iittala

Lammin varhaiskasvatuskeskus

Johtaja Raili Hymander ................................................................... 03 621 3673

Evontie 8 16900 Lammi

Rengon varhaiskasvatuskeskus

Johtaja Arja Virkki............................................................................03 621 3648

Rengonraitti 42,14300 Renko

Tuuloksen varhaiskasvatuskeskus

Johtaja Leena-Maija Hakkarainen...................................................03 621 3683

Evontie 8, 16900 Lammi

28 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Yksityinen päivähoito ja yksityisen hoidon tuki

Yksityinen päivähoito on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa,

kaupungin valvomaa ja tukemaa päivähoitoa. Yksityistä päivähoitoa

haetaan suoraan halutusta päivähoito-paikasta. Palveluntuottaja päättää

sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksuista.

Kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla palveluntuottajalle

yksityisenhoidon tukea sekä kuntalisää. Myös palkatessaan lapsilleen

kotiin hoitajan vanhemmat voivat saada yksityisen hoidon tukea. Tällöin

perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa.

Yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:sta. Lisätietoja yksityisen hoidon

tuesta saa varhaiskasvatuspalveluiden tilaajapäällikkö Päivi Joenmäeltä.

03 621 2382.

Englanninkielinen päiväkoti

Rauhankatu 12, 13100 Hml.............................................................. 03 682 4510

koti.virpi.net/~enkkula

Päiväkoti Aurinkokumpu Oy

Pollentie 23, 13500 Hml.................................................................... 03 633 6763

www.aurinkokumpu.net

Jaarlin päiväkodit Oy

Miehistönkatu ,13130 Hml...............................................................040 5045467

www.jaarlinpaivakodit.fi

Erityisvarhaiskasvatus

Konsultoivat erityislastentarhanopettajat tekevät:

••

Lapsen toiminnan / kehityksen arviointeja

••

Yhteistyötä ja neuvontaa lapsen hoitopaikassa

••

Yhteistyötä perheiden kanssa

••

Yhteistyötä opetus- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa

••

Kouluttavat, konsultoivat, osallistuvat työnohjauksen järjestämiseen

tarvittaessa

Konsultoivien erityislastentarhanopettajien alueet ja yhteystiedot:

Länsi

Ahveniston, Hirsimäen, Nummen, Jukolan varhaiskasvatuskeskukset sekä

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja

Tiina Kämäräinen.............................................................................. 03 621 2892

Birger Jaarlin katu 33,13100 Hml

Iittalan varhaiskasvatuskeskus

Alue-erityislastentarhanopettaja

Marianne Dolmatoff........................................................................ 03 621 3687

Nordstedtintie 4, 14500 IITTALA

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 29


Keskusta

Hattelmalan, Kankaantaan, Ojoisten ja Rengon varhaiskasvatuskeskukset

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja

Jaana Haajanen................................................................................ 03 621 4398

Birger Jaarlin katu 33, 13100 HML

Kaivokadun ja Varuskunnan varhaiskasvatuskeskukset sekä

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja

Minna Mattila, Johtava erityislastentarhanopettaja..................... 03 621 2493

Birger Jaarlin katu 33, 13100 HML

Itä

Hätilän, Idänpään, Katuman ja Ruununmyllyn varhaiskasvatuskeskukset

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja

Kaija Takala....................................................................................... 03 621 2383

Birger Jaarlin katu 33, 13100 HML

Tarvasmäen varhaiskasvatuskeskus

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja

Jaana Haajanen................................................................................ 03 621 4398

Birger Jaarlin katu 33, 13100 Hml

Ydin-Häme

Hauhon, Lammin ja Tuuloksen varhaiskasvatuskeskukset

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja

Tuula Kallio.......................................................................................03 621 3686

Evontie 8,16900 Lammi

30 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Opetuspalvelut

www.hameenlinna.fi/Opetus-ja-koulutus

Wetterhoffinkatu 2, 6. krs, PL 63, 13101 Hml

Koulupiiri

Kaupunki muodostaa yhden koulupiirin, jossa suomenkielisen 1-6 luokan

oppilaan lähikoulu määräytyy mm. seuraavien kriteerien mukaan:

––

lähikoulu vastaa tekniikaltaan ja varustukseltaan oppilaan

erityistarpeita

––

luokan oppilasmäärä

––

etäisyydet ja liikenne asuntoalueella

––

oppilaan käymä esiopetusryhmä

Ruotsinkielisen 1-6 luokan oppilaan lähikoulu on Ojoisten koulu Kanta-

Hämeenlinnassa.

Myös englanninkielisiä ryhmiä on ja niihin oppilaat otetaan huoltajan

hakemuksen perusteella.

7. luokalle siirtyvien oppilaiden koulut liitoskunnissa (Hauho, Kalvola,

Lammi, Renko ja Tuulos)

1. Rengon kaupunginosan oppilaat - Lyseon koulu

2. Kalvolan kaupunginosan oppilaat - Iittalan yhtenäiskoulu

3. Hauhon kaupunginosan oppilaat - Hauhon yhtenäiskoulu

4. Lammin kaupunginosan oppilaat - Hakkalan koulu

5. Tuuloksen kaupunginosan oppilaat - Hakkalan koulu

Toissijaiseen kouluun hakeutumisen kriteereinä ovat mm. opintososiaaliset

ja terveydelliset syyt, sisarusten koulunkäynti samassa koulussa

samanaikaisesti sekä liikenteelliset syyt. Myös valinnaisaineiden jatkuminen

huomioidaan.

Luokkakoot

Ensimmäisen ja toisen luokan enimmäiskoko on 24 oppilasta ja 3-6

luokkien enimmäiskoko 28 oppilasta. Luokkien 7-9 enimmäiskoko

määritellään vuosittain.

Oppilaaksiotto

Kaupunki lähettää alkuvuodesta 1. ja 7. luokalle tulevien lasten

vanhemmille kirjeen kotiin, jossa on mm. oppilastietojen tarkistuslomake

sekä oppilassijoittelun aikataulu. Oppilassijoittelusta tehdään päätös

kevään kuluessa. Kouluihin järjestetään loppukeväästä tutustumispäivät.

Mikäli perusopetuspaikan tarve ilmenee muuna aikana esimerkiksi

paikkakunnalle muuton vuoksi, voi oppilastietolomakkeen tulostaa

kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.hameenlinna.fi/oppilaaksiotto

tai noutaa lähimmästä palvelupisteestä ja postittaa tai toimittaa se

osoitteeseen Hämeenlinnan kaupunki/Opetuspalveluiden hallinto/Johanna

Hyytiä/PL 63, 13101 Hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 31


Kouluvuosi 2010-2011

Kaupungin koulut

Syyslukukausi 2010:

Koulu alkaa tiistaina 10.8.2010

Syysloma 15.-24.10.2010 (viikko 41 perjantai ja vko 42)

Viimeinen koulupäivä keskiviikkona 22.12.2010

Kevätlukukausi 2011:

Koulu alkaa maanantaina 10.1.2011

Talviloma 28.2.-6.3.2011 (vko 9)

Viimeinen koulupäivä lauantaina 4.6.2011

Hämeenlinnan Normaalikoulu

Syyslukukausi 2010:

Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2010

Syysloma 18.-24.10.2010 (vko 42)

Viimeinen koulupäivä keskiviikkona 22.12.2010

Kevätlukukausi 2011:

Koulu alkaa maanantaina 10.1.2011

Talviloma 28.2.-6.3.2011 (viikko 9)

Viimeinen koulupäivä lauantaina 4.6.2011

Koulukuljetuksen yleisperiaatteet

Kaupunki järjestää maksuttoman kuljetuksen tai avustaa mikäli

––

esiopetuksessa olevan oppilaan matka kotoa esiopetukseen on 3

kilometriä pidempi

––

peruskoulun 1-2 luokalla olevan oppilaan matka on 3 kilometriä

pidempi

––

3-9 luokalla olevan oppilaan 5 kilometriä pidempi

Etuus voidaan myöntää ainoastaan esiopetukseen tai lähikouluun ja

takaisin kotiin. Toissijaiseen kouluun ei kuljetusta tai avustusta järjestetä.

Koulumatka määritellään lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä

käytössä olevaa tietä tai kevyenliikenteen väylää pitkin kotitontin portilta

opetuspaikan portille.

Opetuspalvelujen hallinto

Palvelujohtaja Mika Mäkelä............................................................. 03 621 2741

Palvelusuunnittelija Johanna Hyytiä............................................... 03 621 2436

Oppilaaksiotto, räätälöidyt erityispalvelut,

maahanmuuttajaopetus, palvelujohtajan varahenkilö

Palvelusuunnittelija Tapani Räikkä.................................................. 03 621 2435

Pedagoginen suunnittelu, toimintasuunnitelmat

Apulaisrehtori Ari Liettilä................................................................ 03 621 4707

Koulukuljetukset

Palvelusuunnittelija Matti Putkonen............................................... 03 621 5598

Esiopetuksen oppilaskuljetukset

Palvelusihteeri Aulikki Kilpinen....................................................... 03 621 2437

Palkkausasiat

32 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Palvelusihteeri Sirkku Matikka......................................................... 03 621 2219

Koulukuljetusten valmistelu

Palvelusihteeri Sari Oksanen............................................................ 03 621 3365

Oppilasrekisteri, koululaisten tapaturmat,

Palvelusihteeri Ulla Sapmann.......................................................... 03 621 2590

ARX, laskutukset

Koulut, luokat 1-6

Alvettula

Alvettulantie 183, 14680 Alvettula (Hauho)

Rehtori Jukka Isotalo........................................................................ 03 621 4754

Eteläinen

Hauhontie 1585, 14770 Eteläinen

Tapani Soittila....................................................................................03 621 5133

Jukola

Liivuorentie 24, 13500 Hml

Rehtori Taina Lind............................................................................. 03 621 3250

Opettajat........................................................................................... 03 621 3259

Kirkonkulma

Vanhanpappilantie 87, 13300 Hml

Rehtori Ulla Sara-aho....................................................................... 03 621 4582

Opettajat..................................................................... 03 621 4419, 03 621 4421

Luolaja

Vesitie 14, 13500 Hml

Rehtori Ismo Aho.............................................................................. 03 621 3470

Opettajat........................................................................................... 03 621 3477

Miemala

Alikyläntie 10, 13430 Hml

Rehtori Riitta Hietanen.................................................................... 03 621 4245

Opettajat...................................................................... 03 621 7011, 03 621 7013

Myllymäki

Ahokatu 20, 13130 Hml

Rehtori Teea Rotko-Varismäki.........................................................03 621 2680

Opettajat........................................................................................... 03 621 2682

Nummi

Kylätie 24, 13500 Hml

Rehtori Mika Seppänen.................................................................... 03 621 3260

Opettajat........................................................................................... 03 621 3261

Ojoinen

Mäyräntie 3, 13600 Hml

Rehtori Pasi Rangell..........................................................................03 621 3688

Opettajat........................................................................................... 03 621 2740

Koulusihteeri Aliisa Pouttu.............................................................. 03 621 2742

2 ruotsinkielistä perusopetusryhmää.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 33


Ortela

Ortelantie 1, 13210 Hml

Rehtori Marja Lehto......................................................................... 03 621 2817

Opettajat........................................................................................... 03 621 2747

Ruununmylly

Ruununmyllyntie 142, 13270 Hml

Rehtori Raija Peltola......................................................................... 03 621 3514

Opettajat...........................................................................03 621 3513, 621 3507

Vuorentaka

Haansuonpolku 1, 13500 Hml

Rehtori Jukka Virtanen.................................................................... 03 621 3478

Opettajat........................................................................................... 03 621 3479

Normaalikoulu

Seminaarinkatu 2, 13130 Hml

Rehtori Vesa Toivonen....................................................................050 5444 459

Opettajat.........................................................................................040 1904 206

Osastosihteeri Mervi Talla.............................................................. 040 1904 211

Vaihde..................................................................................................03 355 111

Taljala

Taljalantie 193, 14500 Iittala (Kalvola)

Rehtori Kari Murtonen.....................................................................03 687 8686

Kataloinen

Kataloistentie 683, 16900 Lammi

Rehtori Hannu Komonen................................................................. 03 621 4762

Koulusihteeri Kaarina Laine............................................................. 03 621 5410

Kirkonseutu

Urheilutie 2, 14300 Renko

Rehtori Marianne Penttilä............................................................... 03 621 4744

Opettajat........................................................................................... 03 621 4740

Konnari

Mommilantie 21, 16900 Lammi

Rehtori Nikke Keskinen.................................................................... 03 621 4757

Opettajat........................................................................................... 03 621 4748

koulusihteeri Kaarina Laine..............................................................03 612 5410

Kostila

Kostilantie 832, 16900 Lammi

Rehtori Jukka Erkamo...................................................................... 03 621 4763

Koulusihteeri Kaarina Laine............................................................. 03 621 5410

Lieso

Pitkäkuja 79, 16900 Lammi

Rehtori Marja Hakamo..................................................................... 03 621 4764

Koulusihteeri Kaarina Laine............................................................. 03 621 5410

34 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Nevilä

Hyvikkäläntie 1282, 14300 Renko

Rehtori Marianne Penttilä............................................................... 03 621 4744

Opettajat........................................................................................... 03 621 4742

Nummenkylä

Hämeen Härkätie 4151, 14300 Renko

Rehtori Marianne Penttilä............................................................... 03 621 4744

Opettajat........................................................................................... 03 621 4743

Tuulos

Suolijärventie 15, 14820 Tuulos

Rehtori Anssi Kulonen...................................................................... 03 621 4787

Opettajat........................................................................................... 03 621 4786

Koulusihteeri Kaarina Laine..............................................................03 612 5410

Koulut, luokat 1-9

Hauhon Yhtenäiskoulu

Tanhuantie 2, 14700 Hauho

Rehtori Pekka Paappanen................................................................ 03 621 4746

Opettajat......................................................................03 621 4750, 03 621 4749

Koulusihteeri Marjo Pyhälä.............................................................. 03 621 4747

Hmln Yhteiskoulu

Viertokatu 1,13210 Hml

Rehtori Arto Nykänen...................................................................... 03 621 2577

Opettajat........................................................................................... 03 621 2579

Koulusihteeri Marketta Palo............................................................ 03 621 2334

Iittalan Yhtenäiskoulu.........................................................................................

Hollaajantie 2, 14500 Iittala (Kalvola)

Va. rehtori Pasi Aalto........................................................................03 621 3988

Opettajat...........................................................................................03 621 3986

Koulusihteeri Riitta Huovilainen......................................................03 621 5113

Koulut, luokat 7-9

Ahvenisto

Turuntie 33, 13130 Hml

Rehtori Kati Hirvonen...................................................................... 03 621 2472

Opettajat........................................................................................... 03 621 2475

Koulusihteeri Rauno Karsio............................................................. 03 621 2471

Kauriala

Torikatu 33, 13130 Hml

Rehtori Pekka Saros...........................................................................03 621 2211

Opettajat......................................................................03 621 2215, 03 621 2201

Koulusihteeri Leena Eloranta.......................................................... 03 621 2839

Lyseo

Lukiokatu 8, 13100 Hml

Rehtori Pasi Seila............................................................................... 03 621 2538

Opettajat..................................................................... 03 621 2732, 03 621 2530

Koulusihteeri Tarja Kouhia............................................................... 03 621 2738

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 35


Hakkala

Lamminraitti 35, 16900 Lammi

Rehtori Olli Selin............................................................................... 03 621 4781

Opettajat..................................................................... 03 621 4769, 03 621 4778

Koulusihteeri Kristiina Wallenius..................................................... 03 621 4766

Erityiskoulu

Saaristen koulu

Saaristenkatu 13-15 A, 13100 Hml

Rehtori Anja Haataja........................................................................03 621 3002

Opettajat........................................................................................... 03 621 3549

Lukiot

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5, 13130 Hml

Rehtori Tuomo Iltanen..................................................................... 03 621 2670

Opettajat........................................................................................... 03 621 2674

Koulusihteeri Marjut Arvonen......................................................... 03 621 2673

yleisopetus ja tiedelinja

Lyseon lukio

Linnankatu 12-14, 13100 Hml

Rehtori Ilkka Kykkänen.................................................................... 03 621 2537

Opettajat...........................................................................................03 621 2540

Koulusihteeri Tiina Hokkanen......................................................... 03 621 2539

yleisopetus ja urheilulinja

Yhteiskoulun lukio

Viertokatu 1, 13210 Hml

Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén....................................................... 03 621 2578

Opettajat........................................................................................... 03 621 2579

Koulusihteeri Anu Pykälistö............................................................. 03 621 2576

yleisopetus ja yrittäjyyslinja

Aikuislukio

Linnankatu 12-14, 13100 Hml

Rehtori Jarmo Vaara......................................................................... 03 621 2672

Koulusihteeri Marianne Lindholm................................................... 03 621 2671

yleisopetus

Lammin lukio

Lamminraitti 35, 16900 Lammi

Rehtori Kyllikki Vilkuna.................................................................... 03 621 3999

Opettajat........................................................................................... 03 621 4768

Koulusihteeri Kristiina Wallenius..................................................... 03 621 4766

yleisopetus

36 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut

hameenlinna.fi/perhepalvelut

Wetterhoffinkatu 2, 6. krs, PL 63, 13101 Hml

Palvelujohtaja Eija Leppänen........................................................... 03 621 2483

Palvelusihteeri Kaisu Puuppo........................................................... 03 621 5130

Palvelusihteeri Sanna Ristolainen.................................................... 03 621 2207

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Birger Jaarlin katu 33, 13100 Hml

Vaahteramäen perhetyö

Perhetyö on ehkäisevää, arvioivaa ja kuntouttavaa koko perheen ja

yksittäisen perheenjäsenen kanssa tehtävää työtä. Terapeuttinen työ

on asiakkaan omia voimavaroja, elämänhallintaa ja toiminnallisuutta

edistävää.

Palveluiden piiriin kuuluvat kaikenikäiset lapsiperheet, myös vauvaa

odottavat perheet. Perhetyö on muun muassa vanhemmuuden,

vuorovaikutuksen ja jaksamisen arviointia.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa

konkreettista apua arjessa selviytymiseen erilaisissa elämän kriisitilanteissa.

Kriisitilanteet voivat olla esimerkiksi vanhemman uupumus, sairastuminen,

sairaalassaolo, loukkaantuminen, kuolema tai muu vaikea elämäntilanne.

Kotipalvelu on maksullista, kunnan tarjoamaa lakisääteistä palvelua.

Palveluesimies Anneli Lappavirta....................................................03 621 9008

Tilaukset, johtava perhetyöntekijä Virva Koivisto......................... 03 621 2593

Lastensuojelu

Palvelupäällikkö Marja Hänninen.................................................... 03 621 2495

Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna

Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun kuuluvat lastensuojelutarpeen

selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto

sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Lastensuojelusta vastaavat kaksi lastensuojelun avohuollon tiimiä (Läntinen

ja Keskustan/Ydin-Hämeen tiimit), sijaishuollon tiimi, Perhepankki

sekä kaupungin oma lastensuojelulaitos Perhekeskus (Taimistontien 2

asuinyksikköä ja Pollentien nuorisokoti Kanta-Hämeenlinnassa).

Lastensuojelun avohuolto

Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia voivat olla mm. taloudellinen tuki,

lapsen harrastusten tukeminen, tukiperhe, lapsen lomailun ja virkistyksen

tukeminen, erilainen ryhmätoiminta, perhearviointi ja perhekuntoutus

sekä avohuollon sijoitus. Tukitoimet suunnitellaan yhdessä perheen kanssa.

Avohuollon sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma, ke ja pe 11-12.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 37


Lastensuojeluilmoitukset

Päivystävälle sosiaalityöntekijälle 8-16....................03 621 2484, 040 707 2061

Ilmoitus tehdään lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä

vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun

tarpeen selvittämistä.

Kun lapsesta tulee lastensuojeluilmoitus, aloitetaan yleensä

lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitystyön kuluessa kaikkia perheenjäseniä

tavataan erikseen 2-4 kertaa. Vasta tämän työskentelyn jälkeen

sosiaalityöntekijät arvioivat yhdessä perheen kanssa, voisiko perhe hyötyä

lastensuojelun palveluista.

Akuuteissa lastensuojelutilanteissa virka-ajan ulkopuolella

soita hätäkeskukseen 112, jonka kautta saat yhteyden alueen

sosiaalipäivystäjään.

Avohuollon palvelusihteeri Ritva Kallionpää.................................03 621 3304

Keskustan ja Ydin-Hämeen tiimi

Moottoritien itäinen puoli ja Ydin- Häme (Hauho, Lammi, Tuulos)

Johtava sosiaalityöntekijä

Eija Luodes (sijaisena Sirpa Inkilä 31.7.2010 saakka)....................... 03 621 2469

Jälkihuolto

Salla Heiskanen (sijaisena Helena Salo 2.2.2011 saakka)............... 03 621 2238

Keskusta, Ojoinen, Kettumäki, Kirstula, Puistonmäki, Hauho

Vs. sosiaalityöntekijä Marika Aaltonen (1.4.2010 alkaen).............. 03 621 2823

Idänpää, Harakkamäki, Ruununmylly, Lammi, Tuulos

Sosiaalityöntekijä Sirpa Inkilä

(sijaisena Katri Nurmi 31.7.2010 saakka).........................................03 621 2488

Katuma, Käikälä, Harviala, Miemala, Hauho

Sosiaalityöntekijä Maria Svetloff

(sijaisena Kirsti Linna 31.7.2010 saakka).......................................... 03 621 2768

Asemanseutu, Katinen, Sairio, Hätilä, Lammi, Tuulos

Sosiaaliohjaajat Heidi Antinaho (sijainen 24.4.2010 alkaen)......... 03 621 2780

Sosiaaliohjaaja Hellevi Kiiliäinen..................................................... 03 621 3925

Lammi, Tuulos, Hauho

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun piirissä olevia lapsia ja perheitä voidaan tukea perhetyöllä.

Perhetyön suunnitelma tehdään yhdessä perheen kanssa.

Lastensuojelun perhetyötä tekevät avohuollon tiimien sosiaali- ja

perheohjaajat, Vaahteramäen perhetyö ja Alvari-perhetyöntekijät.

Perheohjaajat

Päivi Korpela (Lammi, Tuulos, Hauho/

sijainen Jani-Pekka Kajan 28.12.2010 saakka)................................. 03 621 3927

Marjatta Junnola.............................................................................. 03 621 4201

Merja Valkila..................................................................................... 03 621 4528

38 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Läntinen tiimi

Moottoritien länsipuoli, Kalvola, Renko

Johtava sosiaalityöntekijä Tuija Nieminen-Kurki............................ 03 621 3205

Jälkihuolto

Sosiaalityöntekijä Mariitta Vitie-Mäkelä........................................ 03 621 3208

Kalvola

Sosiaalityöntekijä Silja Järvelä......................................................... 03 621 2820

Renko

Sosiaalityöntekijä Merja Kaura........................................................ 03 621 2313

Sosiaalityöntekijä Sari Kaajala-Selkama (1.4.2010 alkaen)............. 03 621 2826

Sosiaaliohjaaja Sirpa Niskakoski (1.4.2010 alkaen)......................... 03 621 2823

Sosiaaliohjaaja Terhi Tikkala............................................................ 03 621 3213

Lastensuojelun perhetyö

Perheohjaajat

Leena Maununen.............................................................................. 03 621 4152

Marjut Suokas................................................................................... 03 621 3926

Sijaishuollon tiimi

Turuntie 1, 13100 Hml

Sijaishuolto tarkoittaa huostaan otetun, kiireellisesti tai hallinto-oikeuden

väliaikaisella määräyksellä sijoitetun lapsen hoitoa kodin ulkopuolella.

Sijaishuolto

––

vastaa sijaishuoltopaikkojen etsimisestä ja arvioinnista

––

valitsee sijaishuoltopaikan

––

tekee lapsen asiakassuunnitelman yhdessä lapsen, perheen ja

sijaishuoltopaikan kanssa

––

seuraa ja valvoo, että lapsen hoito, kasvatus ja muu huolenpito

tapahtuu lastensuojelu-lain säännöksiä noudattaen.

Johtava sosiaalityöntekijä Armi Väyrynen-Havila.......................... 03 621 2769

Sosiaalityöntekijä Sirkku Hirvikallio................................................ 03 621 2767

Sosiaalityöntekijä Mirja Tupala........................................................ 03 621 2789

Sijaishuollon palvelusihteerit

Maritta Lahti..................................................................................... 03 621 2849

Tuula Sipponen................................................................................. 03 621 3201

Perhepankki

Turuntie 1, 13100 Hml

Hämeenlinnan lisäksi Perhepankkiin kuuluvat Hattula, Hausjärvi ja

Janakkala.

Perhepankkiin kuuluvat sijaisperheet, kriisiperheet ja lastensuojelun

avohuollon tukiperheet.

Perhepankki vastaa uusien perheiden hankkimisesta ja valmentamisesta

(Pride-valmennus), perheiden tukemisesta ja täydennyskoulutuksesta ja

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 39


järjestää sijoitettujen lasten vertaisryhmiä.

Sosiaalityöntekijä Riitta Kostiainen................................................. 03 621 2496

Vastaava ohjaaja Päivi Tolvanen...................................................... 03 621 2862

Seudullinen sosiaalipäivystys

Turuntie 1, 13100 Hml

Sosiaalityöntekijä Tuula Sarkkola.................................................... 03 621 2850

Perhekeskus

Taimistontie 12, 13100 Hml

Vastaanotto- ja sijoitusyksikkö

Perhekeskus on 21-paikkainen, ympärivuorokautista hoitoa antava

lastensuojelulaitos. Taimistontien yksiköt tarjoavat lapsille pysähtymisja

arviointipaikan sekä lyhytaikaista hoitoa ja kasvatusta. Pollentien

Nuorisokoti mahdollistaa pitkäaikaisen hoidon. Sijoitusten aikana

työskennellään koko perheen kanssa.

Vastaava ohjaaja, perhekeskuksen esimiestehtävät

Mervi Järvinen..................................................................................03 621 3344

Vastaava ohjaaja Jaakko Jaatinen................................................... 03 621 3345

Vastaanottoyksikkö

Vs. perhetyöntekijä Eva Suova......................................................... 03 621 3047

Pollentien nuorisokoti

Pollentie 35, 13500 Hml

Vastaava ohjaaja Toni Latvala.......................................................... 03 621 3360

Asuinyksikkö..................................................................................... 03 621 3350

Psykososiaaliset palvelut

Uppsala- talo

Birger Jaarlin katu 33, PL 505, 13101 Hml

Palvelupäällikkö Marika Paasikoski-Junninen.................................03 621 2909

Palvelusihteeri Laila Mäkinen.......................................................... 03 621 2494

Palvelusihteeri Ansa Sipola.............................................................. 03 621 2418

Palvelusihteeri Hilkka Kolehmainen................................................ 03 621 3314

Perheasiain yksikkö

Birger Jaarlin katu 33, 1. krs, PL 505, 13101 Hml

Perheasiainyksikössä hoidetaan isyysasiat, lapsen huoltoon, asumiseen,

tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusasiat. Lisäksi tehdään oikeuden

pyynnöstä selvitykset lasten huolto-, asumis- ja tapaamisriidoista.

Käsitellään maksusitoumukset adoptioneuvontaan. Adoptioneuvonnan

hoitaa Pelastakaa Lapset ry Länsi-Suomen aluetoimisto puh.nro

010 843 5140 klo 10 – 15.

Ajanvaraus sosiaalityöntekijöille

ma-pe 10-12 ja ma 13-14................................................................... 03 621 2494

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma-pe 11-12,

vastaanotto ajanvarauksella

Sosiaalityöntekijä Pirkko Hansen-Haug.......................................... 03 621 3727

40 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Sosiaalityöntekijä Anja Kuusisto...................................................... 03 621 2343

Sosiaalityöntekijä Leena Raitasaari................................................. 03 621 3922

Perheneuvola

Birger Jaarlin katu 33, PL 505, 13101 Hml

Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä, kun

––

olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai kehityksestä

––

haluat keskustella vanhemmuudesta ja lasten kasvatuksesta

––

lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa

––

kotona on jatkuvia ristiriitoja

––

perheessä on kohdattu menetyksiä tai suuria muutoksia

––

perheessä harkitaan avioeroa tai on jo erottu

––

lasten tapaamisoikeus aiheuttaa pulmia.

Perheneuvola palvelee lapsiperheitä. Palvelut ovat luottamuksellisia,

maksuttomia ja vapaaehtoisia, lähetettä ei tarvita.

Hattulasta ja Janakkalasta perheneuvolaan hakeudutaan oman kunnan

palveluiden kautta.

Puhelinneuvonta ja ajanvaraukset

ma, ti ja to 10-12............................................................................... 03 621 3326

Toimisto, palvelee ma-pe 9-12 ja 13-15........................................... 03 621 3326

Johtava psykologi Ritva Launonen.................................................. 03 621 3323

Johtava perheneuvoja Heikki Sillanpää..........................................03 621 2846

Puheterapia

Puheterapeutit työskentelevät pääosin alle kouluikäisten lasten kanssa,

joilla on kielenkehitykseen tai kielellisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia.

Puheterapeutit arvioivat ja kuntouttavat lasten kielellisiä taitoja,

suunnittelevat yksilöllisiä harjoitusohjelmia ja tekevät yhteistyötä perheen

ja lapsen hoitohenkilöstön kanssa.

Palveluihin ohjaudutaan konsultoivien erityislastentarhanopettajien sekä

neuvolan kautta. Työntekijöihin voi olla myös suoraan yhteydessä.

Uppsala-talo II krs

Birger Jaarlin katu 33, PL 505, 13101 Hml

Puheterapeutti Marja-Leena Pesonen

Alue: Ojoinen, Idänpää ja Renko

puhelinaika ma 12-13........................................................................ 03 621 2414

Puheterapeutti Minna Tolppi

Alue: Länsi (Jukola, Nummi, Ahvenisto, Hirsimäki) ja Kalvola

puhelinaika ma 12-13........................................................................ 03 621 3256

Puheterapeutti Johanna Naamanka

Alue: Keskusta (Kaivokatu, Varuskunta, Kankaantaka, Hattelmala)

puhelinaika ma 12-13........................................................................ 03 621 3923

Puheterapeutti Outi Lepola

Alue: Itä (Katuma, Hätilä, Ruununmylly, Tarvasmäki)

puhelinaika ma 12-13........................................................................ 03 621 2419

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 41


Lammi, Tuulos, Hauho

Evontie 8, 16900 Lammi

Puheterapeutti Riitta Janhunen

puhelinaika ma 12-13........................................................................ 03 621 3924

Toimintaterapia

Uppsala-talo, II krs

Birger Jaarlin katu 33, PL 505, 13101 Hml

Toimintaterapeutti Katri Rouhento................................................ 03 621 3928

Puhelinaika ti 8-9.30

Toimintaterapeutti työskentelee pääosin alle kouluikäisten ja

alakouluikäisten lasten kanssa. Hän arvioi ja kuntouttaa

••

lasten päivittäistoimintojen sujumista

••

karkea- ja sensomotoriikkaa sekä kehonhallintaa

••

käden taitoja

••

kognitiivisia taitoja

sensomotoriikka: aisti- ja liiketoiminnot

kognitiiviset taidot: tiedon käsittelyn taidot

Toimintaterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen ja muiden lapsen

kanssa toimivien tahojen kanssa.

Toimintaterapeutille ohjaudutaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin

kautta sekä päivähoidon konsultoivien erityislastentarhanopettajien

kautta. Kouluikäiset ohjataan toimintaterapeutille koulun erityisopettajan

tai oppilashuollon erityistyöntekijän kautta

Oppilashuollon erityistyöntekijät

Uppsala- talo

Birger Jaarlin katu 33, PL 505, 13101 Hml

Oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilasta hänen koulunkäynnissään ja

vanhempia kasvatustehtävässä.

Palveluihin ohjaudutaan useimmiten koulun oppilashuoltoryhmän

kautta. Jos vanhempia huolestuttaa lapsensa koulunkäyntiin (oppiminen,

kaveriasiat, käyttäytyminen, kiusaaminen, alakuloisuus, poissaolot

ym.) liittyvät asiat, kannattaa ensin olla yhteydessä lapsen opettajaan

tai luokanvalvojaan, joka tarvittaessa konsultoi oppilashuoltoryhmää.

Työntekijöihin voi myös suoraan olla yhteydessä ja myös lapsi tai nuori voi

itse varata aikaa.

Alakoulut

Psykologi........................................................................................... 03 621 3728

Tuulos, Ortela, Nummi (Hml), Myllymäki-Kankaantaka, Luolaja

Psykologi........................................................................................... 03 621 3994

Kirkonseutu, Nevilä, Nummi (Renko), Jukola, Ruununmylly, Iittala ja Taljala

Psykologi........................................................................................... 03 621 5602

Konnari, Kataloinen, Kostila Lieso, Miemala, Ojoinen, Vuorentaka

42 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Psykologi............................................................................................03 621 5132

Eteläinen, Alvettula, Hauho, HYK Tuomela, Kirkonkulma

Yläkoulut

Kuraattori.......................................................................................... 03 621 2394

Lyseo, Ahvenisto

Kuraattori.......................................................................................... 03 621 3921

Hakkala, Kauriala

Kuraattori.......................................................................................... 03 621 2438

HYK, Hauhon yhtenäiskoulu

Avustajapalvelut

Palveluissa tuotetaan lasten avustamiseen ja ohjaamiseen tarvittavat

palvelut sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Avustajien

ja ohjaajien tehtävänä on tukea lasta päivittäistoiminnoissa, oppimisen

taidoissa sekä sosiaalisissa taidoissa. He osallistuvat myös lasten

kuntoutuksen toteuttamiseen.

Avustajapalvelut suunnataan ensisijaisesti vaikea-asteisten häiriöiden ja

tilanteiden hoitamiseen. Lievemmissä vaikeuksissa tuki toteutetaan muiden

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tukipalveluiden avulla. Jos vanhempi

arvioi lapsen tarvitsevan avustajapalvelua, hänen tulee olla yhteydessä

lapsen varhaiskasvatuskeskuksen johtajaan tai koulun rehtoriin.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 43


Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

hameenlinna.fi/koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Palvelupäällikkö Airi Kiimalainen.................................................... 03 621 3930

Viipurintie 1-3, 13100 Hml

Koululääkärit Päivi Mali ja Laura Hietala

Lääkäripalvelut tulevat Hämeenlinnan Terveyspalvelut -Liikelaitokselta.

Aika lääkärille varataan terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuolto

Lyseon lukio, Ojoinen, Saaristen koulu

Terveydenhoitaja Paula Järvinen..................................................... 03 621 3931

Kaurialan lukio, Luolaja

Terveydenhoitaja Marja Järvinen.................................................... 03 621 3932

HYK lukio ja yläkoulu

Terveydenhoitaja Tarja Rannikko.................................................... 03 621 3933

Lyseon yläkoulu, Ortela

Terveydenhoitaja Linda Lindholm................................................... 03 621 3934

Kaurialan yläkoulu

Terveydenhoitaja Aila Yli-Seppälä.................................................. 03 621 3935

Ahveniston yläkoulu, Jukola

Terveydenhoitaja Mirja Salminen.................................................... 03 621 3936

Tuomela, Kirkonkulma

Terveydenhoitaja Elina Autere........................................................ 03 621 3937

Ruununmylly, Kankaantaka, Myllymäki

Terveydenhoitaja Anne Paloposki................................................... 03 621 3938

Nummi, Hirsimäki

Terveydenhoitaja Seija Mäkelä........................................................ 03 621 3939

Normaalikoulu

Terveydenhoitaja Marja Liusjärvi.....................................................03 621 5125

Vuorentaka (Idänpään lastenneuvola)

Terveydenhoitaja Riikka Leminen................................................... 03 621 3959

Miemalan koulu (Katuman äitiysneuvola)

Terveydenhoitaja Päivi Päivärinta................................................... 03 621 7015

Hauhon koulut

Terveydenhoitaja Aija Saarinen.......................................................03 621 3946

Kalvolan koulut (Kalvolan lastenneuvola)

Terveydenhoitaja Marja-Leena Kouhia........................................... 03 621 3966

44 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Hakkalan koulu, Lammin lukio

Terveydenhoitaja Kirsi Rutonen...................................................... 03 621 4780

Lammin muut koulut ja Tuuloksen koulut

Terveydenhoitaja Tuula Lehti..........................................................03 621 3944

Rengon koulu (Rengon äitiys- ja lastenneuvola)

Terveydenhoitaja Tanja Jussila.........................................................03 621 3968

Opiskeluterveydenhuolto

HAMK, Lahdensivu, Visamäki

Terveydenhoitaja Terttu Miettinen.................................................03 621 3940

KK Tavastia (sote), HAMK, Lahdensivu........................................... 03 621 3941

Terveydenhoitaja Sirpa Lahtinen

KK Tavastia (muut alat)

Terveydenhoitajat

Anu Halinen...................................................................................... 03 621 3971

Liisa Seppälä ..................................................................................... 03 621 3943

Meijerialan instituutti, Forssan aikuikoulutus

Terveydenhoitaja Aija Saarinen.......................................................03 621 3946

Nuorten terveysneuvontapiste

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3 (F-siipi)

Terveydenhoitaja Tuula Koivistoinen............................................050 546 1389

Piste on tarkoitettu 14-25 –vuotiaille nuorille, jotka haluavat tukea ja

neuvontaa terveyteen liittyvissä asioissa (esim. mielenterveys, ehkäisy,

terveystarkastukset).

Mahdollisuus tavata terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi.

Varhaisen tuen palvelut

www.hameenlinna.fi/Lapsiperheiden-palvelut

Viipurintie 1-3, PL 560, 13111 Hämeenlinna

Palvelupäällikkö Airi Kiimalainen.................................................... 03 621 3930

Ankkuritoiminta

Ankkuri on Kanta-Hämeen poliisilaitoksella toimiva moniammatillinen

tiimi. Tiimiin kuuluvat poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen

sairaanhoitaja sekä nuorisotyöntekijä puolella työpanoksellaan.

Ankkurin kohderyhmän muodostavat poliisin kanssa tekemisiin

joutuneet rikoksiin syyllistyneet tai rikoksen uhriksi joutuneet, päihteitä

tai huumeita käyttäneet lapset ja nuoret ja heidän läheisensä sekä

perheväkivaltaperheet. Lastensuojeluilmoitus ja/tai rikosilmoitus on

tapaamisen lähtökohta.

Työn tavoitteena on varhainen ja nopea puuttuminen lasten ja

nuorten rikoksiin sekä perheväkivaltaan. Lisäksi tavoitteena on tarjota

moniammatillista apua rikolliseen toimintaan syyllistyneelle lapselle tai

nuorelle mahdollisen rikoskierteen katkaisemiseksi sekä heidän lisäkseen

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 45


myös uhreiksi joutuneille kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukemiseksi.

Pyrkimys on asiakkaan elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä

ohjaaminen tarkoituksenmukaisen avun tai tuen piiriin.

Ankkuritiimi:

Sosiaalityöntekijä ...........................................................................050 523 5226

Psykiatrian sairaanhoitaja..............................................................050 407 9184

Nuorisotyöntekijä Peter Petro puh. .............................................040 541 2790

Poliisi Martti Salonen puh. ............................................................ 050 523 5133

Neuvolat

hameenlinna.fi/neuvolat

Palvelupäällikkö Airi Kiimalainen.................................................... 03 621 3930

Palveluesimies Anneli Lappavirta....................................................03 621 9008

Äitiysneuvolat

Äitiysneuvolan toiminta perustuu kansanterveyslakiin ja se tarjoaa

perheelle palveluita raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana.

Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia hämeenlinnalaisille perheille.

Raskauden seuranta

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät määräajoin yksilölliset

terveystarkastukset

Vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrä vaihtelee äidin ja perheen

yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan

Raskaana olevan kannattaa ottaa yhteyttä oman asuinalueensa

äitiysneuvolan terveydenhoitajaan noin 7:llä raskausviikolla. Ensimmäinen

terveydenhoitajan vastaanotolla käynti ajoittuu 8. – 10. raskausviikolle.

Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla

9. - 28. raskausviikolla käynnit noin 4 viikon välein

30. - 36. raskausviikolla käynnit kahden viikon välein

36. raskausviikosta lähtien käynnit viikon välein synnytykseen saakka

Synnytyksen jälkeen kotikäynti ja 7 - 12 viikkoa synnytyksen jälkeen

terveystarkastus

Käynnit lääkärin vastaanotolla

Neuvolassa kolme kertaa ennen synnytystä (11. - 12., 26. - 28., 34. - 36.

raskausviikolla)

8-12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus

Ultraääni ja erikoissairaanhoidon tutkimukset

Ultraäänitutkimukset tehdään Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Tarkemman ohjauksen ultraäänitutkimuksiin menosta saa neuvolasta.

Tarvittavat raskauden seurantaan liittyvät erikoissairaanhoidon

tutkimukset toteutetaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa

Äitiysneuvolat

Hauho

Vihniöntie 5,14700 Hauho

Terveydenhoitaja Kirsi Hiltunen...................................................... 03 621 3967

ma-pe 10-11

46 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kanta-Hämeenlinna

Vanajavesi 1,Viipurintie 1-3, D-rakennus, 13200 Hml

Terveydenhoitaja Katariina Nurminen............................................ 03 621 3949

ma-pe 10-11

Keskusta

Viipurintie 1-3, D-rakennus, I krs, 13200 Hml

Terveydenhoitaja Anna Aalto..........................................................03 621 3948

ma-pe 10-11

Katuma, Mustikkatie 5, 13250 Hml

Terveydenhoitaja Päivi Päivärinta..................................................03) 621 3950

ma, ti, to ja pe 10-11

Idänpää, Anttilankatu 4, 13210 Hml

Terveydenhoitaja Pirkko Karhi........................................................ 03 621 3952

ma-pe 10-11

Ojoinen, Veteraanipolku 1, 13600 Hml

Terveydenhoitaja Virva Jäppinen.................................................... 03 621 3961

ma-pe 10-11

Kauriala, Viipurintie 1-3, D-rakennus, II krs, 13200 Hml

Terveydenhoitaja Pirkko Saari.........................................................03 621 3964

ma-pe 10-11

Jukola, Eeronkuja 6, 13500 Hml

Terveydenhoitaja Päivi Vaunuveräjä............................................... 03 621 3951

Terveydenhoitaja Tiina Nurminen................................................... 03 621 3962

Terveydenhoitaja Virpi Lahti........................................................... 03 621 3963

Terveydenhoitaja Titta Harjula....................................................... 03 621 3957

ma-pe 10-11

Kalvola

Nordstedtintie 6, 14500 Iittala

Terveydenhoitaja M-L Uusitalo....................................................... 03 621 3965

ma-pe 10-11

Renko

Rengonraitti 28, 14300 Renko

Terveydenhoitaja Tanja Jussila.........................................................03 621 3968

ma-pe 10-11

Pohjois-Lammi/Tuulos

Evontie 33, 16900 Lammi

Terveydenhoitaja Päivi Mustonen................................................... 03 621 3970

puhelinaika ma-pe 10-11

Etelä-Lammi

Evontie 33, 16900 Lammi

Terveydenhoitaja Sari Kotaniemi.................................................... 03 621 3969

puhelinaika ma-pe 10-11

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 47


Lastenneuvolat

Lastenneuvolan toiminta perustuu kansanterveyslakiin ja se tarjoaa

palveluita alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheille. Lastenneuvolan

palvelut ovat hämeenlinnalaisille lapsiperheille maksuttomia. Aika

lastenneuvolaan varataan oman asuinalueen terveydenhoitajalta.

Toimintamuodot

––

yksilölliset terveystarkastukset

––

vastaanottokäynnit ja kotikäynnit

––

perusrokotukset

Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla

––

alle kahden vuoden ikäiset lapset yhteensä n. 12 neuvolakäyntiä

––

2-6 –vuotiaat keskimäärin kerran vuodessa

Käynnit lääkärin vastaanotolla

––

alle vuoden ikäisen 3 kertaa (6 viikkoa, 4 kk, 8 kk)

––

1-6 –vuotiaat keskimäärin 2 kertaa (1½ v, 5 v)

Hauho

Vihniöntie 5,14700 Hauho

Terveydenhoitaja Kirsi Hiltunen...................................................... 03 621 3967

ma-to 10-11

Kanta-Hämeenlinna

Vanajavesi 1 (Asemantausta, Sairio, Hätilä, Myllymäki)

Viipurintie 1-3, D-rakennus, 13200 Hml

Terveydenhoitaja Lea Soittila.......................................................... 03 621 3955

ma-pe 10-11

Vanajavesi 2 (Kankaantaka, Visamäki, Miemala, Hattelmala)

Viipurintie 1-3, D-rakennus, 13200 Hml

Terveydenhoitaja Raija Ohtamaa.................................................... 03 621 3954

ma-pe 10-11

Keskusta,Viipurintie 1-3, E-rakennus II krs., 13200 Hml

Terveydenhoitaja Pirkko Rantala-Mansikka................................... 03 621 3953

ma-pe 10-11

Katuma, Mustikkatie 5, 13250 Hml

Terveydenhoitaja Taina Katainen.................................................... 03 621 3956

ma-pe 10-11

Idänpää, Anttilankatu 4, 13210 Hml

Terveydenhoitaja Leena Lehtimäki,

ma-pe 10-11....................................................................................... 03 621 3958

Terveydenhoitaja, ti 10-11................................................................ 03 621 3959

Ojoinen, Veteraanipolku 1, 13600 Hml

Terveydenhoitaja Paula Paavola......................................................03 621 3960

Terveydenhoitaja Virva Jäppinen.................................................... 03 621 3961

ma-pe 10-11

48 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kauriala, Viipurintie 1-3, D-rakennus II krs., 13200 Hml

Terveydenhoitaja Pirkko Saari.........................................................03 621 3964

ma-pe 10-11

Jukola, Eeronkuja 6, 13500 Hml

Terveydenhoitaja Anita Harjula...................................................... 03 621 3957

Terveydenhoitaja Virpi Lahti........................................................... 03 621 3963

Terveydenhoitaja Tiina Nurminen................................................... 03 621 3962

Terveydenhoitaja Päivi Vaunuveräjä............................................... 03 621 3951

ma-pe 10-11

Kalvola

Nordstedtintie 6, 14500 Iittala

Terveydenhoitaja M-L Kouhia......................................................... 03 621 3966

ma-pe 10-11

Renko

Rengonraitti 28, 14300 Renko

Terveydenhoitaja Tanja Jussila.........................................................03 621 3968

ma-pe 10-11

Etelä-Lammi

Evontie 33, 16900 Lammi

Terveydenhoitaja Sari Kotaniemi.................................................... 03 621 3969

puhelinaika ma-pe 10-11

Pohjois-Lammi/Tuulos

Evontie 33, 16900 Lammi

Terveydenhoitaja Päivi Mustonen................................................... 03 621 3970

puhelinaika ma-pe 10-11

Nuoriso- ja sovittelupalvelut

hameenlinna.fi/nuorisopalvelut

Birger Jaarlin katu 33, PL 505,13101 Hml

Nuorisopalvelut tuottaa nuorten vapaa-aika- ja harrastuspalveluja,

ennalta ehkäiseviä ja tukevia palveluja, tukee nuorten osallistumista

ja vaikuttamista, sekä tuottaa rikosten ja riitojen sovittelupalveluja.

Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin toimijoiden sekä seurakuntien

nuorisotyön kanssa.

Palvelupäällikkö Martti Hurskainen............................................... 03 621 2516

Johtava nuorisonohjaaja Kimmo Laiho.......................................... 03 621 3024

Sovittelunohjaaja Ansa Walden..................................................... 03 621 4691

Nuorisonohjaaja Piia Helin.............................................................. 03 621 3976

Nuorisonohjaaja Mervi Hiltunen..................................................... 03 621 3974

Nuorisonohjaaja Miia Koljonen...................................................... 03 621 2938

Nuorisonohjaaja Taina Laitinen...................................................... 03 621 3975

Nuorisonohjaaja Raili Lindfors......................................................... 03 621 4252

Nuorisonohjaaja Peter Petro........................................................... 03 621 2939

Nuorisonohjaaja Mikko Virta.......................................................... 03 621 2462

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 49


Nuorisotilat

Hämeenlinna – Itä

Kaivohaan nuorisotila

Kaivohaka 6, 13210 Hml.................................................................. 03 621 2462

Käikälän kisapirtti

Nujulantie 19, 13300 Hml................................................................. 03 621 3976

Nuorisotila

Vanajantie 10

Lennokkijaoston nimikkotila

Hämeenlinna – Keskusta

Airsoft-alue

Hiihtomaa

Hirvilammentie 32, 13130 Hml

yhdistys@linnasoft.org

Skeittipaikat

Hämeensaaressa Anttilan tavaratalon ja moottoritien liittymän välissä.

Laitos skatepark (Poltinahon skeittihalli)

Poltinahontie 7, 13130 Hml

Ruununmyllyn miniramppi

(Ruununmyllyntie 32)

Nummen skatepark, Kylätie 24

skatehml@gmail.com

Hämeenlinna - Länsi

Hukarin nuorisotalo

Iittalantie 211, 14500 Iittala............................................................. 03 621 3995

Nummen nuorisotalo

Kylätie 24, 13500 Hml........................................................................03 621 4117

Toiminnan järjestää ostopalveluna Hämeenlinnan 4H-yhdistys ry

Rengon nuorisotila

Rengonraitti 9 C, 14300 Renko

Toiminnan järjestää ostopalveluna Hämeenlinnan 4H-yhdistys ry

Nuorisotila

Poltinahon kasarmialue, 13130 Hml

Partiolaisten nimikkotila

50 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Hämeenlinna - Ydin-Häme

Lammin nuorisotilat

Turvantalo

Mommilantie 7, 16900 Lammi......................................................... 03 621 3975

Hauhon nuorisotila

Kirnu

Hauho kirkonkylä, Vihniöntie 6, 14700 Hauho.............................. 03 654 9261

Toiminnan järjestää ostopalveluna Hämeenlinnan 4H-yhdistys ry

Sovittelupalvelu

Rikosasioiden sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta

palvelua, jossa rikoksen osapuolet voivat käsitellä rikoksesta uhrille

aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja ja sopia niiden hyvittämisestä

puolueettoman vapaaehtoisen sovittelijan välityksellä.

Kuka tekee aloitteen sovittelusta?

––

rikoksen tai riidan osapuoli

––

poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen

––

lapsen tai nuoren huoltaja

Mitä voi sovitella?

––

omaisuusrikoksia

––

vahingontekorikoksia

––

pahoinpitelyrikoksia

––

pienehköjä riita-asioita

Kanta-Hämeen Sovittelutoimisto

Birger Jaarlin katu 33, 13100 Hämeenlinna

sovittelutoimisto@hameenlinna.fi

Ansa Walden, sovittelunohjaaja..................................................... 03 621 3013

Martti Hurskainen........................................................................... 03 621 2516

sovittelupalvelun vastuuhenkilö

Kimmo Laiho, johtava nuorisonohjaaja.......................................... 03 621 3024

vastuuhenkilön varahenkilö

Kanta-Hämeen Sovittelutoimisto

Riihimäen yksikkö, PL 125, Uudenmaankatu 1, 11100 Riihimäki

Tatja Kivimäki sovittelunohjaaja...................................................040 330 4755

tatja.kivimaki@riihimaki.fi

Kanta-Hämeen Sovittelutoimisto

Forssan yksikkö, Vapauden katu 4, 2. krs 30100 Forssa

Soili Kemppainen, sovittelunohjaaja............................................ 040 583 5669

soili.kemppainen@forssa.fi

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 51


Kulttuuripalvelut

Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo

hameenlinna.fi/historiallinenmuseo

sähköposti: historiallinenmuseo@hameenlinna.fi

Kustaa III:n katu 8, 13100 Hml......................................................... 03 621 2979

Avoinna ti-su 11-17

Liput 4,00 euroa, ilmainen sisäänpääsy alle 18-vuotiaille

Historiallinen museo esittelee kaupungin ja sitä ympäröivän seudun elämää

yli kahdensadan vuoden ajalta 1700-luvulta lähtien. Näyttelyyn liittyvä

filmi kertoo vuoden 1831 tuhoisasta kaupunkipalosta.

Historiallisen museon monitoimitilaa, ns. pohjoispäätyä vuokrataan

erilaisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin. Tilaan mahtuu enimmillään 100

henkilöä.

Historiallisella museolla on laajat esine-, arkisto- ja valokuvakokoelmat.

Tutkimus- ja kokoelmapalveluyksikkö neuvoo ja palvelee asiakkaita

toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. Museo toimii myös Kanta-Hämeen

alueen maakuntamuseona.

Historiallisen museon kohteisiin kuuluvat lisäksi Vankilamuseo, Palanderin

talo, Sibeliuksen syntymäkoti sekä Säästöpankkimuseo. Historiallisessa

museossa järjestetään myös erikoisnäyttelyitä.

Museonjohtaja Tuulia Tuomi...........................................................03 621 2840

Amanuenssi Soile Pietilä.................................................................. 03 621 2976

Tiedotus, markkinointi, yleisöpalvelu

Tutkija Saija Sillanpää....................................................................... 03 621 2921

Vankilamuseo

Tutkija Juha Vitikainen.....................................................................03 621 2842

Maakunnallinen museotyö

Amanuenssi Inka-Maria Laitila........................................................ 03 621 2841

Esinekokoelmat, näyttelyt

Tutkija Ulla Nieminen....................................................................... 03 621 2739

Valokuva-arkisto

Tekstiilikonservaattori Pirkko Virkki-Paakkinen............................. 03 621 2305

Museomestari Paula Ojakoski.......................................................... 03 621 2749

Kiinteistöasiat, kuljetukset

Palvelusihteeri................................................................................... 03 621 2528

Valokuva-arkiston asiakaspalvelu, toimistotehtävät

52 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Vankilamuseo

sähköposti: vankilamuseo@hameenlinna.fi

Kustaa III:n katu 8, 13100 Hml......................................................... 03 621 2977

Avoinna ti-su 11-17

Liput 5,00 ja 1,00 euroa (lapset 7-17v.)

Vankilamuseo kertoo Suomen vankeinhoidon historiasta ja vankilaelämästä

ennen ja nyt. Vankilamuseossa järjestetään myös vaihtuvia näyttelyitä.

Ylimmässä kerroksessa on vankilan entinen kirjasto- ja kouluhuone, jota

vuokrataan kokouskäyttöön.

Sibeliuksen syntymäkoti

sähköposti: sibeliuksensyntymakoti@hameenlinna.fi

Hallituskatu 11, 13100 Hml............................................................... 03 621 2755

Avoinna

2.5.-31.8. ti-su 10-16

1.9.-30.4. päivittäin 12-16

Liput 4,00 ja 1,00 euroa (lapset 7-17v.)

Kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen syntymäkoti on sisustettu

museoksi, jonka kodikkaissa huoneissa kävijä voi tutustua Sibeliuksen

lapsuuden ja nuoruuden tunnelmiin. Museo avattiin uudelleen yleisölle

suuren restaurointityön jälkeen vuonna 2007. Museon sisätilat on

kunnostettu 1860-luvun eli Pikku-Jannen lapsuuden aikaiseen asuun.

Salissa voi kuunnella Jean Sibeliuksen musiikkia äänitteinä.

Palanderin talo

sähköposti: palanderintalo@hameenlinna.fi

Linnankatu 16, 13100 Hml................................................................ 03 621 2967

Avoinna

1.6.-31.8. ti-su 12-15

1.9.-31.5. la-su 12-15

Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Liput 4,00 ja 1,00 euroa (lapset 7-17v.)

Palanderin talo on hämeenlinnalaiseksi porvariskodiksi sisustettu

kotimuseo. Talon runsaasti sisustetut huoneet tarjoavat mahdollisuuden

tutustua 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kaupunkiasumiseen.

Museossa on lisäksi esillä pukukokoelma ja sisäpihalla puutarha

perinnekasveineen.

Kotimuseoon tutustutaan oppaan johdolla. Opastetut kierrokset

kotimuseossa aukioloaikoina puolen tunnin välein, ensimmäinen alkaa klo

12 ja viimeinen klo 15.

Säästöpankkimuseo

Kustaa III:n katu 8, 13100 Hml......................................................... 03 621 2979

Avoinna ti-su 11-17

Liput 4,00 euroa, ilmainen sisäänpääsy alle 18-vuotiaille

Säästöpankkien tutkimussäätiö on tallettanut kokoelmansa kaupungin

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 53


historialliselle museolle. Kokoelmaan perustuvassa näyttelyssä on

mahdollista mm. kokea 1920-luvun pankkisalin tunnelmaa.

Opastukset

Historiallisessa museossa, Vankilamuseossa ja Sibeliuksen syntymäkodissa

opastukset vain sopimuksesta. Palanderin talossa opastuskierrokset

aukioloaikoina puolen tunnin välein.

Hämeen linna

www.nba.fi/fi/hameenlinna

Kustaa III:n katu 6, 13100 Hml.........................................................03 675 6820

Avoinna:

2.1.-31.5. ma-pe 10-16, la-su 11-16

1.6.-14.8. ma-su 10-18

15.8.-20.12. ma-pe 10-16, la-su 11-16

Taidemuseo

www.hameenlinna.fi/taidemuseo

sähköposti: taidemuseo@hameenlinna.fi

Viipurintie 2, 13200 Hml

Taidemuseo on avoinna ti–to 11–18, pe–su 11–17, ma suljettu

Näyttelyiden vaihdon aikana museorakennus tai sen osa voi olla suljettuna.

Muutokset aukioloajoissa mahdollisia.

Vuodesta 1952 toiminut Hämeenlinnan Taidemuseo sijaitsee Verkatehtaan

alueella. Esillä on omien kokoelmien lisäksi vaihtuvia näyttelyitä. Vuosittain

järjestetään 6–8 eri näyttelyä. Niiden yhteydessä on mm. yleisöopastuksia

ja taiteilijatapaamisia. Hämeenlinnan Taidemuseo on Kanta-Hämeen

aluetaidemuseo.

Taidemuseo lainaa pienoisnäyttelyitä ja virikeaineistoja päiväkotien,

koulujen ja vanhainkotien käyttöön.

Taidemuseon kirjasto- ja arkistoaineistoihin voi tutustua sopimuksen

mukaan.

Taidemuseo lainaa kuvia julkaisu- ja tiedotuskäyttöön. Palvelu on

maksullista.

Museonjohtaja Taina Lammassaari................................................ 03 621 2668

Amanuenssi Maria Laine................................................................. 03 621 2667

näyttelyt, tiedotus

Amanuenssi Päivi Viherluoto.......................................................... 03 621 2665

taidekokoelmat, kuvalainat, arkistot, aluetaidemuseotoiminta;

yhteistyö kuntien, oppilaitosten ja päiväkotien kanssa

Palvelusihteeri Satu Jokinen........................................................... 03 621 2202

Näyttelymestari Leena Niemi......................................................... 03 621 2881

näyttelytekniikka, taidekuljetukset, lainattavat pienoisnäyttelyt

Näyttelymestari Reima Määttänen................................................ 03 621 4690

näyttelytekniikka, graafinen suunnittelu, ATK-tukihenkilö

Näyttelymestari Marja-Leena Eloranta.......................................... 03 621 4223

näyttelytekniikka

54 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Museoavustajat/asiakaspalvelu

Virpi Siitonen.............................................................. 03 621 2669, 03 621 3017

Kirsi-Marja Soininen................................................... 03 621 2669, 03 621 3017

Helena Lahti................................................................ 03 621 2669, 03 621 3017

Kari Gustafsson........................................................... 03 621 2669, 03 621 3017

Pääsymaksut:

Normaalihinta 6 € / erikoisnäyttelyt 7 €

Alennettu hinta 4 € / erikoisnäyttelyt 5 € opiskelijoille, eläkeläisille ja

ryhmille (yli 10 hlöä)

Ilmaiseksi alle 18-vuotiaat, sota- ja rintamaveteraanit, sotainvalidit,

rintamanaiset, erityisryhmien avustajat, taideterapiaryhmät ohjaajan

johdolla

Suomen Tykistömuseo

www.tykistomuseo.fi

Linnankasarmi, 13100 Hml...............................................................03 682 4600

Avoinna joka päivä klo 11-17

Sähkömuseo Elektra

www.elektra.fi

Valvomotie 11, 13110 Hml......................................0400 205 361, 030 395 4326

Avoinna kesä-elokuussa ti-pe klo 11-18, la klo 10-17

Muulloin sopimuksesta

Verkatehdas Oy, Kulttuuri- ja kongressikeskus

www.verkatehdas.fi

Paasikiventie 2, 13200 Hml...............................................................03 621 6600

Lipunmyynti (0,50 €/min + pvm) .....................................................0600 16 060

Toimitusjohtaja Jouko Astor ........................................................... 03 621 6610

Myynti- ja viestintäpäällikkö Janne Nieminen ..............................03 621 6611

Myyntineuvottelija Rita Kujanpää .................................................. 03 621 6614

Tuotantopäällikkö Pasi Visakivi ......................................................03 621 6640

Kokoussuunnittelija Laura Laakso .................................................. 03 621 6647

Tekninen päällikkö Tommi Kantanen ............................................. 03 621 6641

Konserttipäällikkö Marke Vornanen .............................................. 03 621 6630

Hämeenlinnan Teatteri

www.hmlteatteri.fi

Lippukassa: Paasikiventie 2 Verkatehdas.....0600 102030 (0.39 € / min + pvm)

Valtakunnallinen lipunmyynti

Lippupiste

www.lippu.fi.................................................................................. 0600 900 900

Puhelun hinta 1,75 € / min + pvm, klo 7 - 22

Lippupalvelu

www.lippupalvelu.fi

Avoinna ma-la 8-21, su 8-18

(1,83 € / min + pvm)..........................................................................0600 10 800

(5,99 € / puhelu + pvm).....................................................................0600 10 020

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 55


Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut

hameenlinna.fi/lasten ja nuorten kulttuuri

ARX-talo, Verkatehdas

Keinusaarentie 1, 13200 Hml

www.hameenlinna.fi/arx

Verkatehtaan alueella toimiva ARX-talo on lastenkulttuurin tekijöiden

ja kokijoiden yhteinen talo. Talossa tehdään monenlaista kulttuuria

ihan pikkuvauvoista teineille ja aikuisille saakka. Oman talon meiningin

lisäksi kulttuuria viedään myös kouluihin, varhaiskasvatuskeskuksiin,

lähiökeskuksiin ja koteihin. ARX-talon katon alta löytyvät myös Lasten

taidefestivaali Hippalot, Aimokoulu, Intokoulu sekä

maahanmuuttajapalveluiden monikulttuurinen työ

Johtaja Noora Herranen .................................................................. 03 621 4592

Galleria ARX, Hippalot

Ann-Mari Virta................................................................................. 03 621 3026

Tiedotus ja markkinointi, Taikalamppu-hanke

Riikka-Leena Puistola ......................................................................03 621 3445

Kouluyhteistyö, Taikalamppu-hanke

Antti Knuuttila................................................................................. 03 621 4651

Digitaaliseen mediaan keskittyvä nuorten

tieto- ja neuvontapalveluverkosto

Janne Kaakinen................................................................................ 03 621 4541

Intokoulu, työpajat, varhaiskasvatusyhteistyö

Ann-Marie Fagerström..................................................................... 03 621 3451

Intokoulu

Kädentaitojen ohjaaja Pirjo Korhonen...........................................03 621 3447

Tilat ja tekniikka

Panu Koskinen..................................................................................03 621 4649

Matematiikkaa ulkona luonnossa -hanke

Aulikki Laine..................................................................................... 03 621 4612

Aulankokeskus.................................................................................. 03 621 4547

aulankokeskus@hameenlinna.fi

Galleriavalvoja.................................................................................. 03 621 4557

arxgalleria@hameenlinna.fi

Aimokoulu, kuvataidekoulu

Kuvataidekoulussa yli 5-vuotiaat hämeenlinnalaiset lapset ja nuoret saavat

visuaalisten taiteiden perusopetusta kuvataiteen eri osa-alueilta kuten

maalaus, grafiikka, valokuvaus, keramiikka, digitaalinen kuva, piirustus,

elokuvaus, kuvanveisto jne.

56 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


ARX-talon 2. kerros

Keinusaarentie 1, 13200 Hml........................................................... 03 621 2657

www.aimokoulu.com

Rehtori Pekka Lehtimäki ................................................................ 03 621 2657

Kuvataideopettaja Riitta Virtanen ................................................ 03 621 3491

Kuvataideopettaja Mervi Suomalainen ....................................... 03 621 3417

Kuvataideopettaja Antti Hämäläinen ........................................... 03 621 4658

Tuntiopettaja, kuvanveisto Olli Larjo ......................................... 040 516 9599

Tuntiopettaja, grafiikka Satu Kiuru .............................................040 589 2627

Tuntiopettaja, keramiikka Anni Honkajuuri ................................040 869 6487

Käsityökoulu

Käsityökoulussa yli 5-vuotiaat hämeenlinnalaiset lapset ja nuoret oppivat

kädentaitoja. Visuaalisten taiteiden käsityön perusopetuksessa opiskellaan

käsityön eri alueita. Ompelu, värjäys, kankaanpainanta, kudonta, puutyöt,

huovutus ja keramiikka ovat käsityön ilmaisuvälineitä. Opinnoissa

perehdytään oman ja muiden kulttuurien käsityöhön.

ARX-talon 3. kerros

Keinusaarentie 1, 13200 Hml .......................................................... 03 621 3452

www.aimokoulu.com

Marjo Hast ....................................................................................... 03 621 3452

Milla Saari.......................................................................................... 03 621 3450

Kikka Jelisejeff ............................................................................. 0400 917 578

Olli Larjo ....................................................................................... 040 516 9599

Opettajat 15.30 jälkeen ...................................................................03 621 3446

Miniteatteri (ry)

www.miniteatteri.fi

Verkatehdas, ARX- talo, Keinusaarentie 13, 13200 Hml

Toiminnanjohtaja .......................................................................... 040 564 4082

Lasten ja nuorten harrastajateatteri

––

antaa teatteri-ilmaisuopetusta

––

valmistaa 2–3 näytelmää vuodessa

––

nuoret voivat mm. kirjoittaa itse käsikirjoituksia, ohjata, suunnitella

musiikkia, valaistuksia ja puvustusta

Maahanmuuttajapalveluiden monikulttuurinen työ ja Maahanmuuttoinfo–

hanke

ARX-talo 3. kerros, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna

Avoinna 1.3.2010 alkaen ma 10 - 14, to - pe 10 - 14

Monikulttuurinen työ pyrkii edistämään ymmärrystä erilaisista

kulttuureista, tukemaan oman kulttuurin säilyttämisessä sekä luomaan

mahdollisuuksia toimia tasavertaisena kaupunkilaisena.

Monikulttuurinen työ järjestää mm. vapaa-ajan toiminnan, ryhmiä ja

tapahtumia. ARX-talon 3.kerroksessa toimii uusi kulttuuriolohuone, joka

tarjoaa toimintatilaa mm. monikulttuurisille ryhmille ja järjestöille.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx,

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 57


lähiökeskukset, Etelä-Hämeen Martat, Setlementti, Nuorisotoimisto ja eri

seurakunnat.

Maahanmuuttoinfo –hanke ohjaa ja neuvoo maahanmuuttajia, yrittäjiä,

kaupunkilaisia sekä henkilöstöä oikeaan paikkaan maahanmuuttajaasioissa.

Palvelupiste Kastellissa opastusta ja neuvontaa maahanmuuttaja-asioissa.

Katso tarkemmat tiedot sivulta 6.

Monikulttuuriohjaaja Emmi Fjällström .......................................... 03 621 2560

Maahanmuuttoinfo–hanke

Projektityöntekijä Mari Walli.......................................................... 03 621 2557

Sibelius-opisto

www.sibeliusopisto.fi

Toimisto

Paasikiventie 2, 13200 Hml............................................................... 03 644 6711

Avoinna ma 12-17, ti-pe 12-16

Opetus

Verkatehtaan opistotalo, Verkatehtaankuja 9, 13200 Hml

Monipuolinen musiikkioppilaitos, joka palvelee sekä hämeenlinnalaisia että

lähikuntien musiikkiharrastajia.

Kirjastot

hameenlinna.fi/kirjasto

Pääkirjasto

Lukiokatu 2, 13100 Hml

Avoinna ma-ti 10-20, ke-pe 10-19, la 10-15, su lehtisali ja IT-asema 12-16

Kesäaikana 7.6.-8.8.2010 ma-pe 10-19, la 10-15, su suljetttu

Lainaus ..............................................................................................03 621 2612

lainaus.kirjasto@hameenlinna.fi

Tietopalvelu ..................................................................................... 03 621 2598

tietopalvelu@hameenlinna.fi

Lehtisali ............................................................................................03 621 3040

Kita (tietokonealue).........................................................................03 621 3040

Editointitilan varaukset ...................................................................03 621 3040

Kahvila Novelli................................................................................050 496 8722

Lähikirjastot

Jukolan kirjasto

Eeronkuja 5, 13500 Hml...................................................................03 621 3468

Avoinna ma-ke 12-19, to-pe 10-17

Tuomela kirjasto

Tuomelankatu 20, 13210 Hml.......................................................... 03 621 2619

Avoinna ma-ke 12-19, to-pe 10-17

58 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Lähikirjastot-palvelupisteet

Hauhon kirjasto-palvelupiste

Punnanmäentie 18, 14700 Hauho..............................03 621 1237, 03 621 2039

Avoinna ma-ke 11-19, to-pe 10-16, la 10-15

Kalvolan kirjasto-palvelupiste

Hollaajantie 3, 14500 Iittala ...................................... 03 621 3634, 03 621 2032

Avoinna ma-ke 11-19, to-pe10-16, la10-15

Lammin kirjasto-yhteispalvelupiste

Linjatie 4, 14900 Lammi ............................................ 03 621 3641, 03 621 2034

Avoinna ma-to 10-19, pe 10-16, la 10-15

Rengon kirjasto-palvelupiste

Rengonraitti 7, 14300 Renko...................................... 03 621 3639, 03 621 2038

Avoinna ma-ke 11-19, to-pe 10-16

Tuuloksen kirjasto-palvelupiste

Pannujärventie 10, 14820 Tuulos .............................. 03 621 3645, 03 621 2030

Avoinna ma-ke 11-19, to-pe 10-16

Kesäaikana 7.6.-8.8.10 kaikki lähikirjastot-palvelupisteet

avoinna ma-ke 12-18, to-pe 10-16, la suljettu.

Tuomela suljettu 21.6.-18.7.10, Jukola suljettu 5.7.-1.8.10.

Kirjastoautot

PIETARI ....................................................................03 621 2616, 040 869 6207

AARO ...................................................................... 03 621 3631, 0500 213 751

Lainojen uusinnat .......................................................................... 03 621 2612

kirjastoauto@hameenlinna.fi

Koulujen loma-aikoina koulupysäkeillä ei käydä aamupäivisin.

Kirjastoauto ei kulje juhannuksen ja heinäkuun lopun välisenä aikana eikä

joulun ja uudenvuoden välillä.

Kirjastoauto Aaro liikkuu Hauhon, Lammin ja Tuuloksen alueilla.

Kirjastoauto Pietari palvelee kantakaupungin, Kalvolan ja Rengon alueita.

Lisäksi se hoitaa Hauhon Eteläisten iltapysäkin.

Katso kirjastoautojen pysäkit ja aikataulut: hameenlinna.fi/kirjasto

Aikatauluja on saatavilla myös kaikista kirjastoista.

Vanajanverkon kirjastot

Hämeenlinnan kirjastokortilla voi asioida lähikuntien, Hattulan ja

Janakkalan, kirjastoissa.

Seutuvarauksella voi varata aineistoa Hattulan ja Janakkalan kirjastojen

kokoelmista. Aineiston saa lainaksi omasta lähikirjastosta ja sen voi

palauttaa omaan lähikirjastoon.

Verkkokirjasto palvelee sinua ajasta tai paikasta riippumatta osoitteessa

hameenlinna.kirjas.to

Hämeenlinnan kirjastossa paikalla olevan aineiston varaukset ovat ilmaisia.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 59


Liikunta

www.hameenlinna.fi/Liikunta-ja-ulkoilu

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy on Hämeenlinnan kaupungin omistama

osakeyhtiö ja toimii liikuntapalveluiden tuottajaorganisaationa.

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy hallinnoi kaupungin areenoita,

liikuntahalleja, suurkenttiä, uimahalleja ja sisäliikuntatiloja sekä tuottaa

liikunnanohjauspalveluita.

Internetosoitteesta www.hmlliikuntahallit.fi saat lisätietoja mm.

eTimmi-varauskalenterista, josta löydät liikuntapaikkojen ajantasaisen

varaustilanteen.

Uimahallit

Hämeenlinnan uimahalli, Uimarintie 2

Kassa.................................................................................................. 03 621 2428

Avoinna ma, ke, to, pe 6-20.30, ti 12-20.30, la-su 11-17

Lippujen myynti lopetetaan tuntia ennen sulkemisaikaa ja uintiaika loppuu

puolta tuntia ennen sulkemista.

Lammin Liikuntakeskuksen uimahalli, Lamminraitti 37

Kassa................................................................................................040 455 7045

Uinninvalvojat.................................................................................040 455 7046

Avoinna ti ja to klo 6.00 – 20.00, ke ja pe klo 13.00 – 20.00, la klo 10.00 –

17.00

Lippujen myynti lopetetaan tuntia ennen sulkemisaikaa ja uintiaika loppuu

puolta tuntia ennen sulkemista.

Jäähallit

Patria-areena, Poltinahontie 11

Metritiski-areena, Poltinahontie 11

Jääliikuntakeskus Hakio, Poltinahontie 9B

Isot liikuntahallit

Lammin Liikuntakeskuksen liikuntasali, Lamminraitti 37

Hämeenkaari, Hämeensaarentie 3

Iittala-halli, Hollaajantie 2

Poltinahon Salibandyhalli, Poltinahontie 9B

Punaportin liikuntahalli, Hattelmalantie 25

Säästöpankki Areena, Hämeen Härkätie 17

Ulkokentät

Hämeensaaren kenttä, Hämeensaarenpolku 3

Iittalan urheilukenttä, Kotkajärventie 119

Kaurialan kenttä, Brahenkatu 4

Pullerin kenttä, Meijerikatu 1

60 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kuntosalit

Hauhon koulukeskuksen kuntosali, Tanhuantie 2

Hämeenlinnan uimahallin kuntosali, Uimarintie 2

Iittala-hallin kuntosali, Hollaajantie 2

Iittalan kentän voimailusali, Kotkajärventie 119

Lammin Liikuntakeskuksen kuntosali, Lamminraitti 37

Lyseon kuntosali, Lukiokatu 7

Kokous ja saunatilat

Punaportin liikuntahallin sauna, Hattelmalantie 25

Koulujen salit kaupunginosittain

Hauho

Eteläisten koulu

Hauhon koulukeskus

Kanta-Hämeenlinna

Ahveniston yläkoulu Kirkonkulman koulu Ortelan koulu

Hätilän yläkoulu ja lukio Luolajan koulu Ruununmyllyn koulu

Jukolan koulun liikuntahalli Lyseon koulu

Saaristen koulu

Kaurialan lukio Miemalan koulu Tuomelan koulu

Kaurialan yläkoulu Myllymäen koulu Vuorentaan koulu

Keskuskoulu

Ojoisten koulu

Kalvola

Nuhala (=entinen yläaste)

Lammi

Konnarin koulu

Pasaapelin koulu

Renko

Kirkonseudun koulu

Tuulos

Tuuloksen monitoimitalo

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy

Poltinahontie 9 A yläkerta, 13130 Hämeenlinna

Asiakaspalvelu ma-pe 9-15

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hmlliikuntahallit.fi

Toimistosihteeri Virve Saarinen ...................................................... 03 621 2558

toimisto@hmlliikuntahallit.fi

––

asiakaspalvelu, liikuntapaikkojen varaukset ja laskutus.

Toimitusjohtaja Jorma Hassinen ................................................... 0400 617 615

––

hallinto

Työnjohtaja Pertti Sopenperä.......................................................... 03 621 2714

––

jäähallit, Hämeensaaren kenttä, Kaurialan kenttä, Pullerin kenttä,

Säästöpankki Areena, Punaportin liikuntahalli ja Poltinahon

Salibandyhalli

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 61


Työnjohtaja Hannu Örn.................................................................... 03 621 5562

––

Iittala-halli, Iittalan urheilukenttä ja koulujen sisäliikuntatilat

Hallipäällikkö Jouko Heinilä............................................................. 03 621 2429

––

uimahallit, Hämeenkaari

Johtava liikunnanohjaaja Markus Rantsi ....................................... 03 621 5561

––

liikunnanohjaus

Erityisliikunnanohjaaja Hilkka Leskinen-Nikander......................... 03 621 2416

Liikunnanohjaaja Anne Niemi......................................................... 03 621 5422

Liikunnanohjaaja Tomi Alkio........................................................... 03 621 2559

Liikunnanohjaaja Maija Hassinen.................................................... 03 621 4397

Hämeenlinnan kaupunki / Yhdyskuntarakenteen palvelutuotanto

Ulkoliikunta-alueet

Ulkoliikunta-aluemestari Jukka Kuvaja........................................... 03 621 2561

hameenlinna.fi/Liikunta-ja-ulkoilu

Aulangon Tekosaarten vuokrakota

Varaukset Palvelupiste Kastellista .................................................. 03 621 3370

hameenlinna.fi/Nuotiokodat

Vuokrattavat mökit ja laavut

Varaukset Palvelupiste Kastellista ................................................. 03 621 3370

tai hameenlinna.fi/Mokit-ja-laavut

Kipinäniemen, Tervaniemen ja Ahveniston saunat

Varaukset Palvelupiste Kastellista .................................................. 03 621 3370

62 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Toimintakykyä edistävät palvelut

hameenlinna.fi/Sosiaalipalvelut

Palvelujohtaja Risto Jokinen............................................................ 03 621 2376

Palvelusihteeri Teija Konttila........................................................... 03 621 2362

Mielenterveyspalvelut

hameenlinna.fi/mielenterveys

Oma terveysasema on ensisijainen hoitopaikka myös mielenterveyteen ja

henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa lääkäri varaa ajan

mielenterveyspalveluiden psykologeilta tai psykiatrisilta sairaanhoitajilta.

Mikäli perusterveydenhuollon antama apu ei riitä, lääkäri harkintansa

mukaan konsultoi tai tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat psykologien ja psykiatristen

sairaanhoitajien vastaanotoista, psykiatrisesta päivätoiminnasta,

mielenterveyskuntoutujien työtoiminnasta ja asumispalveluista.

Psykologipalvelut

Psykologin vastaanotolle tullaan ajanvarauksella ja mieluummin

lääkärin tai terveydenhoitajan ohjaamana tai lähetteellä.

Psykologin neuvontavastaanotoilla käydään tavallisesti 1-5 kertaa.

Lyhytterapiahoidossa käyntikertoja on noin 20. Odotusaika psykologien

vastaanotoille on 4-5 viikkoa. Käynnit ovat maksuttomia.

Psykologien vastaanotolle voi hakeutua, kun

––

kokee terveydenhoitoon, sairastumiseen tai kuntoutumiseen liittyvää

psyykkisen tuen tarvetta

––

kokee haittaavaa ahdistusta, jännitystä tai masennusta

––

on työssä tai opiskelussa jaksamiseen liittyviä ongelmia

––

raskauteen, synnytykseen tai vauvan vanhemmuuteen liittyvät asiat

huolestuttavat

––

on tuen tarvetta elämäntilannekriiseissä tai järkyttävien kokemusten

henkisen tuen jälkihoidon tarvetta

Raimo Heinonen .............................................................................. 03 621 5077

Palvelupäällikkö, psykologi, psykoterapeutti

Puhelinajat ma 12-13 ja to 9-10

Tarja Prunnila (1.4 saakka)............................................................... 03 621 5078

Psykologi, psykoterapeutti

Puhelinajat ti 9.30-10.30 ja to 9.30-10.30

Viipurintie 1-3 (G-siipi, P-kerros), 13200 Hml.

Ydin Hämeen alue (Hauho, Lammi, Tuulos)

Psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotto

Psykiatrian sairaanhoitajien työn tavoitteena on tuottaa mielenterveystyön

avopalveluja alueen aikuisväestölle. Työhön kuuluu psykiatrisen diagnoosin

saaneiden potilaiden hoito, myös jatkohoito sairaalahoidon jälkeen. Lisäksi

työhön kuuluu uusien asiakkaiden vastaanotto, tilannearviot ja hoidon

suunnittelu. Psykiatriset sairaanhoitajat antavat tukea ja keskusteluapua

erilaisissa elämäntilannevaikeuksissa ja mielenterveyteen liittyvissä

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 63


ongelmatilanteissa. Työmuotoina ovat yksilökäynnit, perhetapaamiset,

kotikäynnit ja kriisityö. Vastaanottoajan asiakas varaa itse puhelinaikoina.

Käynnit ovat maksuttomia.

Pirjo Virtanen ...................................................................................03 621 5080

Psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti, työohjaaja

Puhelinaika ma-pe 11-12

Kati Suvisuo....................................................................................... 03 621 5079

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Puhelinaika ma-pe 8-9

Psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotto

Evontie 33 (II kerros), 16900 LAMMI

Muu Hämeenlinna

Psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotto

Viipurintie 1-3 (G-siipi, P-kerros), 13200 Hml.

Psykiatristen sairaanhoitajien työn tavoitteena on tuottaa alueen

aikuisväestölle psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja lähinnä

terveyskeskuksen työntekijöiden lähetteillä tulleille asiakkaille

Kohderyhmään kuuluvat masennuspotilaat, joiden psyykkinen oireilu

on kestänyt vain vähän aikaa, sekä arkielämän kriisitilanteiden vuoksi

oireilevat. Hoito on lyhytterapeuttista. Psykiatristen potilaiden jatkohoito

ja psykiatrisen diagnoosin saaneiden hoito eivät tällä hetkellä kuulu

toimenkuvaan. Asiakas varaa itse ajan puhelinaikoina. Käynnit ovat

maksuttomia.

Vastaanotolle voi hakeutua mm seuraavista syistä:

––

masennus

––

paniikkihäiriötuntemukset

––

sosiaalisten tilanteiden pelko

––

ahdistuneisuus

––

uupumus

––

erilaiset elämäntilannekriisit, esim. avioero tai oma tai perheenjäsenen

sairastuminen

Sari Myllykangas .............................................................................. 03 621 5081

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, työnohjaaja

Puhelinaika ma-pe klo 11-12

Satu Holopainen................................................................................03 621 5127

psykiatrinen sairaanhoitaja

Puhelinaika ma-pe klo 11-12

Psykiatrinen päivätoiminta

Palokunnankatu 12, 13100 Hml

Psykiatrinen päivätoiminta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ryhmiä,

joiden tarkoituksena on lisätä sosiaalisuutta ja toiminnallista aktiivisuutta

sekä tukea päivittäisessä elämässä tarvittavia taitoja. Ryhmissä harjoitellaan

kädentaitoja, liikuntaa ja rentoutusta, luovia toimintoja sekä keskustelu- ja

vuorovaikutustaitoja tukien kuntoutujien omia voimavaroja.

64 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Tarvittaessa on asiakkaalla mahdollisuus kahdenkeskeiseen ohjaukseen,

jossa tavoitteena on helpottaa toimintaan osallistumista tai

päivätoiminnasta eteenpäin suuntautumista.

Toimintaan osallistuminen on maksutonta. Materiaaleista peritään

kohtuuhintainen maksu. Päivätoimintaan tulevilta edellytetään lähetettä

yhteistyötaholta sekä tutustumiskäyntiä.

Ohjaaja, toimintaterapeutti Ismo Husso

Ohjaaja, Leena Mäkinen

Ohjaaja, mielisairaanhoitaja Maija Kangas-Vattulainen

Puh 03 621 3300, 03 621 3312, 03 621 5128

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Kaupunki ostaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita yksityisiltä

palveluiden tuottajilta ja Erityisasuntosäätiöltä sekä tuottaa pienen määrän

asumispalveluja itse Sullitun ryhmäkodissa Hauholla.

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö on perustettu vuonna 1986 yhteistyössä

kaupungin, ev.lut. seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Länsituulen

mielenterveyskuntoutujien palvelu on sosiaalihuoltolain alaista,

mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua kuntouttavaa, ympärivuorokautista

palveluasumista.

Asukaspaikkoja Länsituulessa on 31 ja yksi tilapäispaikka. Asukkaan

kuntoutuksen tueksi laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma sekä

nimetään tukihenkilö.

Ennen lopullista muuttopäätöstä toivotaan tutustumiskäyntiä tulevaan

kotiin ja sen toimintaperiaatteisiin.

Kaikkiin asumispalveluihin haetaan yhteisellä hakemuksella.

Asuntohakemuslomakkeita saa sosiaaliohjaajalta, puh. 050-5379376 tai

palvelupiste Kastellista, Raatihuoneenkatu 11 sekä Hauhon,Kalvolan,

Lammin, Rengon ja Tuuloksen palvelupisteistä. Kts. Hämeenlinnan

kaupungin verkkosivuilta hameenlinna.fi/mielenterveys

Länsituuli

Tiina Väänänen, vastaava sairaanhoitaja ....................................... 03 621 3368

Hoitajat............................................................................................. 03 621 3367

Larin Kyöstin katu 31, 13130 Hml

Sosiaaliohjaaja Piia Hämäläinen (22.3. saakka).......03 621 5116, 050 537 9376

Viipurintie 1-3, G-siipi, P-kerros, 13200 Hml

Mielenterveyskuntoutujien työtoiminta

Mielenterveyskuntoutujien työtoiminta on osa Hämeenlinnan seudun

työvalmennussäätiö Luotsin toimintaa. Palveluita Luotsi-säätiössä tarjoaa

Työtoiminta Majakka. Asiakkaat ohjautuvat työtoimintayksikköön

pääasiassa Kanta-Hämeen keskussairaalan ja terveyskeskusten eri

yksiköiden lähetteellä.

Kuntoutussuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti yhdessä kuntoutujan ja

hänen tukiverkostonsa kanssa. Kuntoutumisen välineenä työtoiminnassa

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 65


käytetään yhteisöllisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä, vertaistukea, työn

tekemistä ja virkistäytymistä. Työmuotoina ovat erilaiset alihankintatyöt,

opetuskeittiö, siivous, kankaankudonta ja avotyötoiminta. Lisäksi

toimintaan kuuluvat retket, tapahtumat, ulkoilu- ja urheilupäivät ja

yhteisökokoukset. Työsalilla käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia

Mielenterveyskuntoutujien työtoimintayksikkö Majakka

Viipurintie 36, 13210 Hml

Ohjaajat...........................................................................................040 869 6378

www.luotsisaatio.fi

Yleinen sosiaalityö

Yleisen sosiaalityön palvelukokonaisuuteen kuuluvat ohjaus ja

neuvonta, toimeentulotuki, kuntouttava sosiaalityö, -työtoiminta,

maahanmuuttajapalvelut, työllistäminen, sosiaalinen luototus, talous- ja

velkaneuvonta, seudullinen työvoiman palvelukeskus.

Tarkoituksena on edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista

turvallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa asukkaiden

toimintakykyä ja terveyttä.

Toimintaa ohjaavat sosiaalihuoltolaki, lait toimeentulotuesta,

kuntouttavasta työtoiminnasta, sosiaalisesta luototuksesta, talousja

velkaneuvonnasta, lastensuojelulaki, laki maahanmuuttajien

kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja asetus

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden

vastaanotosta.

Vs. palvelupäällikkö Merja Vyyryläinen..........................................03 621 5068

Johtava sosiaalityöntekijä Arja Theis, toimeentulotuki................. 03 621 2587

Toimeentulotuen takaisinperintä Mirja Saxholm...........................03 621 2964

Toimeentulotukilaskut Irma Salmela............................................... 03 621 2965

Yleisen sosiaalityön ja toimeentulotuen neuvontapiste

Wetterhoffinkatu 2

Avoinna ma – pe klo 9 – 12 ja 13 – 15

Puhelinneuvonta ma – pe klo 8 – 12 ja klo 13 – 15.45

Kirsi-Marja Tamminen, etuuskäsittelijä........................................... 03 621 2410

Tuija Hyytiäinen, vs. sosiaaliohjaaja................................................03 621 5444

Kanta-Hämeenlinnan tiimi

Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hml

Sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajan ja etuuskäsittelijöiden puhelinaika

klo 11-12.

Ajanvaraus sosiaalityöntekijöiltä itseltään.

Sosiaalityöntekijät

Helka-Marjatta Maaranen............................................................... 03 621 3209

Marjo Uusitalo.................................................................................. 03 621 3071

Tuija Taskinen.................................................................................... 03 621 5074

Anne Murtonen................................................................................ 03 621 3210

66 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kristiina Ahlgrén............................................................................... 03 621 3305

Rauni Pirkkamaa................................................................................03 621 2411

Sosiaaliohjaaja Johanna Rantanen.................................................. 03 621 3303

Etuuskäsittelijät

Kati Arvela........................................................................................03 621 5402

Johanna Salminen............................................................................03 621 5442

Pasi Ternola....................................................................................... 03 621 3074

Leena Parvela....................................................................................03 621 4895

Sirpa Pyykkönen............................................................................... 03 621 4897

Heini Saukkola, vs............................................................................. 03 621 2393

Renko

Rengonraitti 7, 14300 Renko

Vain ajanvarauksella. Ajanvaraus sosiaalityöntekijältä itseltään.

Sosiaalityöntekijä Paula Lehmusmaa.............................................. 03 621 5073

Etuuskäsittelijä Sirpa Pyykkönen..................................................... 03 621 4897

Iittala

Hollaajantie 3, 14500 Iittala (Kalvolan kirjasto)

Vain ajanvarauksella. Ajanvaraus sosiaalityöntekijältä itseltään.

Sosiaalityöntekijä Paula Lehmusmaa.............................................. 03 621 5073

Ydin-Hämeen tiimi

Lammi, Tuulos, Hauho

Lammi

Linjatie 4, 16900 Lammi

Hauho

Vihniöntie 4, 14700 Hauho

Sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijöiden puhelinaika klo 11-12.

Vain ajanvarauksella. Ajanvaraus sosiaalityöntekijöiltä itseltään.

Sosiaalityöntekijä Maija-Liisa Oksala.............................................. 03 621 5432

Vs. sosiaalityöntekijä Leila Kerola.................................................... 03 621 5071

Etuuskäsittelijä Virve Pimiä.............................................................. 03 621 5069

(neuvonta klo 11 - 12)

Armi Havu......................................................................................... 03 621 2036

Toimeentulotukihakemuslomakkeita on saatavissa ja hakemuksia

vastaanotetaan kaupungin palvelupisteissä. Lomakkeita saa myös

internetistä hameenlinna.fi/toimeentulotuki

Sähköpostitiedusteluihin voimme tietosuojasyistä vastata vain puhelimitse

tai kirjeellä.

Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskus

Sibeliuksenkatu 4, 13100 HML (neuvonta)...................................... 03 621 3585

Avoinna ma-pe 9-12, 13-15.45

Puhelinneuvonta ma – pe klo 8 – 12 ja klo 13 – 15.45

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 67


Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijän puhelinaika Hämeenlinnassa on

klo 11-12. Ajanvaraus sosiaalityöntekijöiltä itseltään.

Sosiaalityöntekijät

Arto Rouhiainen .............................................................................. 03 621 2378

Heikki Tarri........................................................................................ 03 621 3072

Ritva Vihersalo..................................................................................03 621 2848

Etuuskäsittelijä Virpi Helminen....................................................... 03 621 2762

Etuuskäsittelijä Mari Tammilehto....................................................03 621 4896

Työhönvalmentaja Unto Parikka..................................................... 03 621 2209

TE-toimiston palvelut

Tarja Vikman................................................................................... 010 60 45348

Pekka Heikkinen............................................................................. 010 60 45351

Merja Niemi.................................................................................... 010 60 45349

Pipsa Nurmi..................................................................................... 010 60 45354

Petri Siren........................................................................................ 010 60 45353

Marika Englund.............................................................................. 010 60 45352

Talous- ja velkaneuvonta

Wetterhoffinkatu 2

Puhelinaika klo 13 – 14

Matti Yli-Sarja, talous- ja velkaneuvoja.......................................... 03 621 2765

Sari Lindberg, talous- ja velkaneuvoja............................................ 03 621 2763

68 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Maahanmuuttajapalvelut

Linnankatu 6 C 4. kerros, PL 84, 13101 Hämeenlinna

Avoinna ma-to 13-15.30

Maahanmuuttotyön suunnittelija Tua Sjöblom ............................ 03 621 2556

Vs. sosiaalityöntekijä Maria Liu....................................................... 03 621 2249

Terveydenhoitaja Marja Lilja .......................................................... 03 621 2489

Ohjaaja Liisa Koskinen ..................................................................... 03 621 2482

Sosiaaliohjaaja.................................................................................. 03 621 2814

Palvelusihteeri Heini Nieminen ....................................................... 03 621 2815

Maahanmuuttoinfo–hanke

Projektipäällikkö Tanja Tauro ................................ 03 621 2552, 050 3277 471

Tehtäväalueet

Maahanmuuttajapalvelut (MMP) koordinoi maahanmuuttaja-asioita ja

vastaa pakolaisten vastaanotosta.

Tehtäviin kuuluu mm. ohjaus, toimiminen linkkinä asumisen,

varhaiskasvatuksen, peruskoulun, suomen kielen ja yhteiskunnan

opetuksen, työllistymiseen ja muuhun tärkeään arkeen liittyvään

toimintaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu kuntouttava sosiaalityö pakolaisena

vastaanotetuille henkilöille.

- pakolaiset - ensimmäiset 3 maassaolovuotta

- paluumuuttajat ja työikäiset - ensimmäiset 6 kk

- eläkeikäiset - 1-5 vuotta.

Lisäksi Maahanmuuttajapalvelut järjestää työvoimatoimiston ja

kansalaisjärjestöjen kanssa koulutusta niille henkilöille, jotka eivät pysty

osallistumaan kotouttamiskoulutukseen.

Maahanmuuttajapalveluiden monikulttuurinen työ ja

Maahanmuuttoinfo–hanke

ARX-talo 3. kerros, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna

Avoinna ma 10-14, to-pe 10-14

Monikulttuuriohjaaja Emmi Fjällström ........................................03 621 2560

Maahanmuuttoinfo–hanke

Projektityöntekijä Mari Walli .......................................................03 621 2557

Monikulttuurinen työ pyrkii edistämään ymmärrystä erilaisista

kulttuureista, tukemaan oman kulttuurin säilyttämisessä sekä luomaan

mahdollisuuksia toimia tasavertaisena kaupunkilaisena.

Monikulttuurinen työ järjestää mm. vapaa-ajan toiminnan, ryhmiä ja

tapahtumia. ARX-talon 3. kerroksessa toimii uusi kulttuuriolohuone, joka

tarjoaa toimintatilaa mm. monikulttuurisille ryhmille ja järjestöille.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx,

lähiökeskukset, Etelä-Hämeen Martat, Setlementti, Nuorisotoimisto ja eri

seurakunnat.

Maahanmuuttoinfo ohjaa ja neuvoo maahanmuuttajia, yrittäjiä,

kaupunkilaisia sekä henkilöstöä oikeaan paikkaan maahanmuuttajaasioissa.

Palvelupiste Kastellissa on saatavissa opastusta ja neuvontaa

maahanmuuttaja-asioissa ma-ti klo 9.30-12 ja ke-to klo 13-15.30.

Kaupungin internetsivuilla, osoitteessa www.hameenlinna.fi/

maahanmuuttajapalvelut on materiaalia eri kielillä.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 69


خدمات امور مهاجرين

خيابان لينا,‏ شماره ٦, C طبقه چهارم,‏ صندوق پستى ٨٤, کد پستى ١٣١٠١, همن لينا

(Linnankatu 6 C 4. Kerros, PL 84, 13101 Hämeenlinna)

ساعات کار روزهاى دوشنبه تا پنج شنبه بين ساعت ىک الى سه ونيم بعد از ظهر

برنامه رىز امور مهاجرت توآ سيوبلوم Sjöblom) (Tua ٢٥٥٦ (٠٣) ٦٢١

کارمند ارشد امور اجتماعى مارىا ليو Liu) (Maria ٢٢٤٩ (٠٣) ٦٢١

پرستار مارىا ليليا Lilja) (Marja ٢٤٨٩ (٠٣) ٦٢١

راهنما ليسا کسکينن Koskinen) (Liisa ٢٤٨٢ (٠٣) ٦٢١

راهنماى امور اجتماعى (٠٣) ٦٢١ ٢٨١٤

منشى خدمات هينى نيه مينن Nieminen) (Heini ٢٨١٥ (٠٣) ٦٢١

پروژه اطلاعات مهاجرت -hanke) (Maahanmuuttoinfo

مدىر پروژه تانيا تائورو Tauro) (Tanja ٤٧١ (٠٣) ٦٢١ ٢٥٥٢ , ٠٥٠ ٣٢٧٧

وظاىف و فعاليت ها

خدمات امور مهاجرىن ‏(خ ا م)‏ هماهنگ کننده امور مهاجرىن بوده و مسئوليت امور مربوط به پذىرش پناهندگان را بر عهده

دارد.‏

موارد زىر از جمله امورى هستند که تحت مسئوليت اىن ارگان مى باشند:‏ راهنمائى,‏ فعاليت کردن به عنوان پل و پيوند بين

مهاجرىن و امور مربوط به اسکان,‏ امور تربيت کودکان,‏ مدرسه ابتدائى و راهنمائى,‏ آموزش زبان و جامعه فنلاندى,‏ کار ىابى

و دىگر امور مهم روزمره.‏ علاوه بر اىن موارد امور مربوط به کارهاى توانبخشى اجتماعى براى اشخاصى که به عنوان

پناهنده پذىرفته شده اند نيز جزو مسئوليت هاى اىن ارگان هستند.‏

- پناهندگان - در دوران ٣ سال اول اقامت شان در کشور

- مهاجرىن بازگشته به وطن و اشخاصى که در سن کار هستند - در ٦ ماه اول

- آنهائى که بازنشسته هستند بين ١ تا ٥ سال اقامت اوليه شان در کشور.‏

علاوه بر اىن خدمات امور مهاجرىن در همکارى با اداره کار و سازمان هاى غير دولتى براى آن دسته از اشخاصى که قادر

به شرکت در دوره هاى آموزشى وفق ىابى نيستند دوره هاى آموزشى برگذار مى کند.‏

کار چند فرهنگى خدمات امور مهاجرىن و پروژه اطلاعات مهاجرت

ساختمان آرکس,‏ طبقه سوم,‏ خيابان کينو سارى شماره ١, کد پستى ١٣٢٠٠, همن لينا

(ARX-talo 3.kerros, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna)

ساعات کار روزهاى دوشنبه بين ساعت ده صبح الى دو بعد از ظهر,‏ روزهاى پنج شنبه و جمعه بين ساعت ده صبح الى دو

بعد از ظهر

راهنماى امور تعدد فرهنگى امى فيه الستروم Fjällström) (Emmi ٢٥٦٠ (٠٣) ٦٢١

پروژه اطلاعات مهاجرت

کارمند پروژه مارى والى Walli) (Mari ٢٥٥٧ (٠٣) ٦٢١

فعاليت هاى مربوط به امور چند فرهنگى سعى بر پيشبرد درک صحيح از فرهنگ هاى مختلف,‏ کمک در حفظ فرهنگ خود و

اىجاد امکانات براى انجام امور به عنوان شهروندى برابر با دىگران را دارد.‏

فعاليت هاى مربوط به امور چند فرهنگى از جمله فعاليت هاى اوقات آزاد,‏ گروه هاى متفاوت و وقاىع گوناگون برگذار مى

کند.‏ سالن پذىرائى فرهنگى جدىدى که محل کار در اختيار از جمله گروه ها و سازمان هاى چند فرهنگى قرار مى دهد در

ساختمان آرکس در طبقه سوم افتتاح شده است.‏

ارگان هاى همکار از جمله عبارتند از کانون امور فرهنگى کودکان و نوجوانان آرکس ,(Arx) مراکز منطقه اى

,(lähiökeskukset) مارتا هاى همن جنوبى Martat) ,(Etelä-Hämeen ستله منتى ,(Setlementti) دفتر جوانان

(Nuorisotoimisto) وانجمن هاى کليسائى مختلف.‏

پروژه اطلاعات مهاجرت به مهاجرىن,‏ به کاسبکاران و اشخاص با مشاغل آزاد,‏ به ساکنين شهرستان و نيز به کارمندان در

مورد مراجعه به محل صحيح در ارتباط با امور مهاجرىن راهنمائى و مشاورت ارائه مى نماىد.‏ در مرکز خدمات کاستلى

(Kastelli) در روزهاى دوشنبه و سه شنبه بين ساعت نه و نيم صبح الى ١٢ ظهر و نيز در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه

بين ساعت ىک الى سه ونيم بعد از ظهردر ارتباط با امور مهاجرىن راهنمائى و مشاورت ارائه داده مى شود.‏

در صفحات اىنترنتى شهرستان,‏ در آدرس www.hameenlinna.fi/maahanmuuttajapalvelut مطالبى به زبان

هاى مختلف وجود دارد.‏

70 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Immigration services

Linnankatu 6 C 4th floor, P.O. Box 84, FI-13101 Hämeenlinna

Open Mon-Thu 1 p.m.-3.30 p.m.

Immigration Work Planner Tua Sjöblom ................................ .+358 3 621 2556

Acting Social Worker Maria Liu................................................ +358 3 621 2249

Nurse Marja Lilja........................................................................+358 3 621 2489

Counsellor Liisa Koskinen ........................................................ .+358 3 621 2482

Social Welfare Counsellor........................................................ .+358 3 621 2814

Service Secretary Heini Nieminen ........................................... +358 3 621 2815

Immigration Info Project

Project Manager Tanja Tauro.................... .+358 3 621 2552, +358 50 3277 471

Duties

Immigration Services coordinate immigration affairs and are in charge of

the reception of refugees.

Duties include counselling and acting as a link in housing, early education,

basic education, teaching in the Finnish language and society, employment

and other important activities relating to daily life. Social work in

rehabilitation for persons received as refugees is also included in the

duties.

- refugees for the first 3 years of residence in the country

- returnees and those of employment age for the first 6 months

- those of retirement age for 1-5 years.

Immigration Services also organise training for persons outside the scope

of integration training, in cooperation with the Employment Office and

non-governmental organisations.

Multiculturalism work and the Immigration Info Project

ARX building, 3rd floor, Keinusaarentie 1, FI-13200 Hämeenlinna

Open Mon 10 a.m.-2 p.m., Thu-Fri 10 a.m.-2 p.m.

Multiculturalism Counsellor Emmi Fjällström.......................... +358 3 621 2560

Immigration Info Project

Project Worker Mari Walli........................................................ +358 3 621 2557

Multiculturalism work aims at promoting awareness of different

cultures, providing support in preserving one’s own culture, and creating

opportunities for equal participation.

The activities of multiculturalism work include the organisation of leisure

activities, groups and events. The 3rd floor of the ARX building houses

a cultural lounge, which offers facilities for multicultural groups and

organisations, for example.

Cooperation partners include the Arx Arts Centre for children and youth,

suburban centres, the Martha organisation, the Hämeenlinna Settlement

Association, the Youth Office and various congregations.

Immigration Info provides steering and counselling for immigrants,

entrepreneurs, citizens and personnel on whom to turn to in immigrationrelated

affairs. Advice and counselling on immigration affairs is available at

the Kastelli service point Mon-Tue 9.30 a.m.-12 noon and Wed-Thu 1 p.m.-

3.30 p.m.

Material in different languages is available on the City website at

www.hameenlinna.fi/maahanmuuttajapalvelut.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 71


Immigratsiooniteenindus

Linnankatu 6 C 4. korrus, PL 84, 13101 Hämeenlinna

Avatud E-N 13-15.30

Immigratsioonitöö planeerija Tua Sjöblom ............................ +358 3 621 2556

Sotsiaaltöötaja kt Maria Liu...................................................... +358 3 621 2249

Tervishoiutöötaja Marja Lilja....................................................+358 3 621 2489

Juhendaja Liisa Koskinen ........................................................ .+358 3 621 2482

Sotsiaaltööjuhendaja................................................................. +358 3 621 2814

Teenindussekretär Heini Nieminen.......................................... +358 3 621 2815

Immigratsiooniinfo projekt

Projektijuht Tanja Tauro ........................... .+358 3 621 2552, +358 50 3277 471

Tegevusvaldkonnad

Immigratsiooniteenused (Maahanmuuttajapalvelut, MMP) koordineerib

immigratsiooniga seotud

tegevust ning korraldab pagulaste vastuvõtmist.

Immigratsiooniteeninduse ülesandeks on toimida vahelülina olmelise

elukorralduse, laste koolieelse kasvatuse, soome keele omandamise

ja ühiskonnaõpetuse, tööhõive ning muude tähtsate igapäevaelu

probleemide lahendamistega seotud tegevuses. Lisaks sellele tegeleb

Immigratsiooniteenindus ka rehabiliteeriva sotsiaaltööga pagulastena riiki

vastuvõetud inimeste hulgas.

Immigratsiooniteenindus teenindab:

– pagulasi esimese kolme Soomes viibimise aasta jooksul;

– kodumaale tagasipöördujaid ja tööealisi esimesed kuus kuud;

– pensionäre 1–5 aastat.

Lisaks sellele korraldab Immigratsiooniteenindus koos tööjõubüroo ja

ühiskondlike organisatsioonidega koolitust neile inimestele, kes ei saa

osaleda kohanemiskoolitustel.

Immigratsiooniteeninduse multikultuuriline töö ja Immigratsiooniinfo

projekt

ARX-talo 3. korrus, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna

Avatud E 10-14, N-R 10-14

Multikultuurilise töö juht Emmi Fjällström ............................. +358 3 621 2560

Immigratsiooniinfo projekt

Projektitöötaja Mari Walli........................................................ .+358 3 621 2557

Multikultuuriline töö püüab edendada erinevate kultuuride mõistmist,

toetada oma kultuuri säilitamisel ning luua võimalusi tegutsemiseks

võrdväärse elanikuna.

Multikultuuriline töö korraldab näit. vaba aja tegevust, rühmi ja üritusi.

ARX-talo 3. korrusel tegutseb uus kultuurituba (kulttuuriolohuone),

mis pakub tegutsemisruumi mh. multikultuurilistele rühmadele ja

organisatsioonidele.

Koostööpartneriteks on mh. laste ja noorte kultuurikeskus Arx,

elamurajoonikeskused, Lõuna-Häme Martad (Etelä-Hämeen Martat),

Setlement (Setlementti), Noorsoobüroo (Nuorisotoimisto) ja mitmed

kogudused.

Immigratsiooniinfo juhendab ja juhatab immigrante, ettevõtjaid,

linnaelanikke ning personali immigratsiooniga seotud küsimustes õigesse

kohta. Teeninduspunkt Kastelli juhendab ja nõustab immigratsiooniga

seotud küsimustes E-T kl 9.30-12 ja K-N kl 13-15.30.

Linna veebilehel, aadressil www.hameenlinna.fi/maahanmuuttajapalvelut

on materjali paljudes keeltes.

72 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Services pour les immigrés

Linnankatu 6 C 4e étage, BP 84, 13101 Hämeenlinna

Ouvert lun-jeu 13h-15h30

Tua Sjöblom, planification de l’immigration........................... +358 3 621 2556

Maria Liu, responsable, assistante sociale.............................. .+358 3 621 2249

Marja Lilja, infirmière................................................................+358 3 621 2489

Liisa Koskinen, animatrice ....................................................... .+358 3 621 2482

Monitrice socio-éducative ........................................................ +358 3 621 2814

Heini Nieminen, secrétaire du service...................................... +358 3 621 2815

Projet Info Immigration

Tanja Tauro, chef de projet........................ +358 3 621 2552, +358 50 3277 471

Domaines de responsabilité

Les services pour les immigrés (MMP) coordonnent les affaires concernant

les immigrants et sont chargés de l’accueil des réfugiés.

Ils ont notamment pour tâche de fournir des services d’orientation,

d’assurer un rôle de liaison pour les questions relatives au logement, à

l’éducation préscolaire, à l’enseignement fondamental, à l’enseignement

de la langue finnoise et au fonctionnement de la société finlandaise,

à l’obtention d’un emploi et aux autres activités essentielles liées à la

vie quotidienne. En outre, ils sont chargés de l’action sociale visant la

rééducation des personnes accueillies sous le statut de réfugié.

- réfugiés : durant les trois premières années de séjour dans le pays

- rapatriés : durant les six premiers mois

- personnes ayant l’âge de la retraite : entre 1 et 5 ans

De plus, les Services pour les immigrés organisent, avec l’Agence pour

l’emploi et les ONG, des formations à l’attention des personnes qui ne

peuvent pas participer à la formation d’intégration.

Action multiculturelle des Services pour les immigrés et projet Info

Immigration

ARX-talo 3e étage, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna

Ouvert lun 10h-14h, jeu-ven 10h-14h

Emmi Fjällström, animatrice action multiculturelle................ +358 3 621 2560

Projet Info Immigration

Mari Walli, chargée de projet ................................................. +358 3 621 2557

L’action multiculturelle vise à promouvoir la compréhension des différentes

cultures, à soutenir la préservation de sa propre culture ainsi qu’à créer des

possibilités pour agir en tant que citadin égal.

L’action multiculturelle organise, entre autres, des activités de temps libre,

des groupes et des évènements. Le 3e étage de la maison ARX abrite une

nouvelle salle culturelle qui offre des locaux d’activités à l’attention des

groupes et des organisations multiculturelles, par exemple.

Parmi les partenaires de coopération, citons le centre culturel pour les

enfants et les jeunes, Arx, les centres de banlieues, les associations Martta

et Setlementti de la Finlande du Sud, le bureau de la jeunesse et les

différentes paroisses.

Info Immigration oriente et conseille les immigrants, les entrepreneurs, les

citadins ainsi que le personnel pour trouver le bon interlocuteur dans les

questions relatives aux immigrants. Le point service Kastelli met à votre

disposition des services de conseil et d’orientation dans les questions liées à

l’immigration, lun-mar 9h30-12h et mer-jeu 13h-15h30.

Vous trouverez plus d’informations en plusieurs langues sur le site Internet

de la Ville à l’adresse www.hameenlinna.fi/maahanmuuttajapalvelut.

.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 73


Biuro Usług dla Imigrantów

Adres: Linnankatu 6 C, 4. piętro, PL 84, 13101 Hämeenlinna

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00-15.30

Planowanie usług dla imigrantów: Tua Sjöblom .+358 3 621 2556

Pracownik socjalny: Maria Liu.................................................................. +358 3 621 2249

Pielęgniarka: Marja Lilja ........................................................................ ..+358 3 621 2489

Instruktor: Liisa Koskinen......................................................................... +358 3 621 2482

Doradca socjalny:..................................................................................... +358 3 621 2814

Sekretariat: Heini Nieminen ..................................................................... +358 3 621 2815

Projekt Info Imigranta

Kierownik projektu: Tanja Tauro .............................. .+358 3 621 2552, +358 50 3277 471

Zadania Biura

Biuro Usług dla Imigrantów (MMP) koordynuje sprawy związane z imigracją i

odpowiada za przyjmowanie uchodźców.

Do zadań biura należy m.in. doradztwo, pośrednictwo w kwestiach mieszkaniowych,

opieki przedszkolnej, edukacji na poziomie podstawowym, nauki języka fińskiego i

szerzenia wiedzy nt. społeczeństwa fińskiego, zatrudnienia oraz innych ważnych spraw

życia codziennego. Biuro zajmuje się również działalnością społeczną związaną z

przyjęciem i integracją uchodźców.

Biuro obsługuje:

- Uchodźców - w okresie pierwszych 3 lat

- Obywateli powracajacych z imigracji, w wieku zdolności do pracy - w okresie

pierwszych 6 miesięcy

- Emerytów i rencistów - w okresie od pierwszego roku do 5 lat pobytu w Finlandii

Dodatkowo Biuro Usług organizuje wspólnie z Urzędem Pracy i organizacjami

społecznymi szkolenia dla osób, które nie mają możliwości skorzystania ze szkoleń

organizowanych w ramach programu integracyjnego.

Działalność wielokulturowa i projekt Info Imigranta

Adres: Centrum ARX, 3. piętro, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna

Godziny otwarcia: w poniedziałki w godz. 10.00-14.00, od czwartku do piątku w godz.

10.00-14.00

Instruktor ds. wielokulturowych: Emmi Fjällström ...................................+358 3 621 2560

Projekt Info Imigranta

Pracownik projektu: Mari Walli ............................................................... .+358 3 621 2557

Działalność wielokulturowa ma na celu szerzenie zrozumienia pomiędzy różnymi

kulturami, pomoc w zachowaniu własnej tożsamości kulturowej oraz stworzenie

równych możliwości uczestnictwa w życiu miasta.

Organizowane są m. in. kołka zainteresowań, spotkania grupowe i wydarzenia

kulturalne. W centrum ARX na 3. piętrze powstał nowy klub kultury, który oferuje lokum

różnych grupom i organizacjom wielokulturowym.

Partnerzy w pracy wielokulturowej to m. in. centrum kultury dziecięcej i młodzieżowej

Arx, dzielnicowe ośrodki kultury, klub Mart z regionu Etelä-Häme (Etelä-Hämeen

Martat), stowarzyszenie Setlementti, organizacja Nuorisotoimisto oraz różne grupy

parafialne.

Zadaniem Programu Info Imigranta jest doradztwo i kierowanie imigrantów,

przedsiębiorców, mieszkańców miasta oraz pracowników do odpowiedniego urzędu ds.

imigracji. W punkcie informacyjnym Kastelli otrzymają Państwo informacje i poradę w

sprawach imigrantów w pon. i wt. w godz. 9.30-12.00 oraz w śr. i czw. w godz. 13:00-

15.30.

Na stronie internetowej miasta pod adresem www.hameenlinna.fi/

maahanmuuttajapalvelut znajdą Państwo materiały informacyjne w różnych językach.

74 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Иммиграционная служба

Linnankatu 6 C, 4 этаж, PL 84, 13101 Hämeenlinna

Часы работы: пн-чт 13-15.30

Ответственный за разработку программ по работе

с иммигрантами Туа Шёблом................................................................+358 3 621 2556

Исполняющий обязанности социального работника Мариа Лиу..... +358 3 621 2249

Медсестра Марья Лилья........................................................................+358 3 621 2489

Консультант Лийса Коскинен............................................................... .+358 3 621 2482

Консультант по социальной работе .................................................... +358 3 621 2814

Секретарь Хейни Ниеминен.................................................................. +358 3 621 2815

Проект «Иммиграционный инфоцентр»

Руководитель проекта Танья Тауро...................... +358 3 621 2552, +358 50 3277 471

Сфера деятельности:

Иммиграционная служба (ММР) координирует вопросы, связанные с работой с

иммигрантами, и отвечает за прием беженцев.

В сферу деятельности Иммиграционной службы входят консультирование,

оказание посреднической помощи в вопросах обеспечения жильем,

решение вопросов, связанных с дошкольным воспитанием и обучением

в общеобразовательных учреждениях, с обучением финскому языку и

ознакомлением с финским обществом, содействие в трудоустройстве, а

также другая работа по оказанию помощи в решении повседневных вопросов.

Кроме того, к функциям Иммиграционной службы относится проведение

реабилитационной социальной работы с лицами, въехавшими в страну в

качестве беженцев.

- беженцы – первые 3 года пребывания в стране

- репатрианты и лица трудоспособного возраста – первые 6 месяцев

- лица пенсионного возраста - 1-5 лет

Кроме того, вместе с бюро по трудоустройству и общественными организациями

Иммиграционная служба организует обучение лиц, которые не имеют

возможности участвовать в интеграционной программе.

Многокультурная программа Иммиграционной службы и проект

«Иммиграционный инфоцентр»

ARX-talo 3. kerros (Дом творчества ARX, 3 этаж), Keinusaarentie 1, 13200

Hämeenlinna

Часы работы: пн 10-14, чт-пт 10-14

Консультант многокультурной программы Эмми Фьяллстрём.........+358 3 621 2560

Проект «Иммиграционный инфоцентр»

Сотрудник проекта Мари Валли........................................................... +358 3 621 2557

Цель многокультурной программы – содействие пониманию различных культур,

оказание поддержки в вопросах сохранения своей культуры, а также создание

предпосылок для обеспечения равноправия горожан-иммигрантов.

В рамках многокультурной программы проводятся различные мероприятия,

организуются группы по интересам и координируется досуговая деятельность в

целом. На 3 этаже Дома творчества ARX работает новая арт-гостиная, которая

служит местом встречи для многокультурных групп и организаций.

В число партнеров входят Центр культуры для детей и молодежи Arx, местные

центры, региональное отделение Ассоциации домашней экономики «Мартта»

в Южном Хяме, региональное отделение Ассоциации «Сетлементти», отдел по

работе с молодежью и различные церковные приходы.

Иммиграционный инфоцентр предоставляет иммигрантам, предпринимателям,

горожанам и сотрудникам городских служб различные консультации по

вопросам, связанным с интеграцией иммигрантов, и направляет их в

соответствующие инстанции. Пункт обслуживания Кастелли предоставляет

консультации и информацию по вопросам интеграции иммигрантов в следующие

дни: пн-вт 9.30-12, ср-чт 13-15.30.

На сайте города Хямеенлинна по адресу www.hameenlinna.fi/

maahanmuuttajapalvelut размещена информация на различных языках.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 75


Vammaispalvelut

hameenlinna.fi/vammaispalvelut

Vammaispalveluihin kuuluu vammaispalvelulain mukaiset etuudet ja

palvelut, kehitysvammahuollon palvelut ja vaikeavammaisten omaishoidon

tuki.

Raatihuoneenkatu 11, PL 84, 13101 Hm

(Palvelupiste Kastelli)

Palvelupäällikkö Janne Parikka........................................................ 03 621 2553

Palvelusihteeri Johanna Ruponen................................................... 03 621 5076

Palvelusihteeri Jenni Kainulainen.................................................... 03 621 5097

Sosiaalityöntekijät (vammaispalvelut)

Ari Niemi........................................................................................... 03 621 2266

Tuula Ruohonen............................................................................... 03 621 2377

Sosiaaliohjaajat (kehitysvammahuolto)

Annaliisa Korpelainen...................................................................... 03 621 2447

Katriina Sillman................................................................................. 03 621 2459

Minna Järvinen................................................................................. 03 621 2454

Tulkkikeskus

Viittomakielen tulkki................................................ 03 621 2301, 040 722 9184

Yksiköt

Kehitysvammaisten asuntola, Parolantie 40, 13130 Hml

a-talo.................................................................................................03 621 3443

b-talo.................................................................................................03 621 3444

Vastaava ohjaaja Sirkka-Liisa Syvänen............................................03 621 3448

Kehitysvammaisten päivätoimintakeskus

Saaristenkatu 15, 13100 Hml............................................................03 621 3003

Vastaava ohjaaja Liisa Salmela......................................................... 03 621 3007

Sullitun ryhmäkoti

Sullituntie 5, 14700 Hauho................................................................03 621 4118

Vastaava hoitaja Tuula Luukkanen

Lähiötyö ja lähiökeskukset

hameenlinna.fi/lahiotyo

Lähiökeskukset ovat kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa voi

seurustella muiden kävijöiden kanssa, käydä kahvilla, lukea lehtiä, ottaa

kopioita ja käyttää tietokonetta (tarvittaessa opastusta).

Lähiökeskuksissa järjestetään useiden yhteistyötahojen kanssa

monipuolista toimintaa ja niissä voi osallistua erilaisiin kerho- ja

harrasteryhmiin esim. kieli-, askartelu-, käsityö- ja liikuntaryhmiin (ryhmät

kokoontuvat yleensä aukioloajan ulkopuolella), kursseihin, luentoihin,

teemapäiviin, tapahtumiin ja retkiin.

Toimintakalenterit saa lähiökeskuksista tai internetistä.

76 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Lähiökeskukset ovat avoinna ma ja pe 11-15 sekä ti, ke ja to 11-17.

Sosiaaliohjaaja Tarja Säynäjoki........................................................ 03 621 3257

Wetterhoffinkatu 2, 1. krs, PL 63, 13101 Hml

Itäinen lähiökeskus .......................................................................... 03 621 3238

Kanervatie 1, 13250 Hml

Toiminnanohjaaja Marianna Roine..................................................03 621 4125

Läntinen lähiökeskus........................................................................ 03 621 3236

Sammontie 4, 13500 Hml

Toiminnanohjaaja Tuula Heinonen................................................. 03 621 3234

Ikäihmisten palvelut

hameenlinna.fi/ikäihmisten palvelut

Wetterhoffinkatu 2, 5. krs., PL 63,13101 Hämeenlinna

Palvelujohtaja Tuovi Sohlberg, 03 621 4920

Kotihoidon kokonaisuus koostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta,

gerontologisesta sosiaalityöstä, erilaisista tukipalveluista mm. ateriaja

palvelusetelit, turvapalvelut, kuljetuspalvelut, päivätoiminta,

omaishoidontuki sekä palveluasuminen. Kotihoidon toiminnan tavoitteena

on turvata ikäihmisten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään.

Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin, öisin ja myös

viikonloppuisin.

Jokaiselle säännöllistä kotihoitoa tarvitsevalle asiakkaalle laaditaan

hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa arvioidaan palvelun tarve ja sovitaan

asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa kotihoidon palveluiden

sisällöstä ja määrästä. Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon sekä

kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, miten paljon asiakas

tarvitsee palvelua.

Kotihoidon palveluja järjestetään alueellisesti Ydin - Hämeen, Keskustan,

Läntisen ja Itäisen palveluyksiköiden alueiden tiimeissä. Kotihoidon

palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen

palveluyksikön palveluohjaajaan.

Kotisairaanhoito on lääkärin lähetteen perusteella annettavaa ja lääkärin

valvomaa sairaanhoitoa kotona. Valvottu kotisairaanhoito on säännöllistä

ja jatkuvaa hoitoa, jossa hoidon tarve on yli 3 kk. Hoitoon ottopäätöksen

tekee aina lääkäri. Potilaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Tilapäinen kotisairaanhoito on alle 3 kuukautta kestävää yksittäistä tai

jatkoksi määriteltyä hoitoa, johon tullaan hoitajan ja lääkärin arvioimana.

Akuutin kotihoidon avulla hoidetaan asiakkaiden äkillisestä sairastumisestä

johtuvia ongelmia kotona. Akuuttiin kotihoitoon kuuluu akuutti kotihoito,

kotiutus ja kotisairaanhoito.

Kotihoidon painopistealueena on ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä

edistävä toiminta. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tehdään vuoden 2010

aikana 75 -vuotta täyttäville hämeenlinnalaisille.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 77


Ikäihmisten palvelujen hakeminen

Neuvonta........................................................................................... 03 621 3103

Neuvontayksikkö antaa yli 65-vuotiaille sekä heidän läheisilleen tietoa ja

ohjausta ikäihmisten palveluista.

Palveluohjaus

Palveluohjaajat neuvovat uusia asiakkaita julkisen, yksityisen sekä

kolmannen sektorin toimijoiden palveluista. He kartoittavat kotikäynnillä

asiakkaan palvelutarpeen sekä auttavat tarvittaessa hakemusten

täyttämisestä.

Ikäihmisten palveluohjaajat............................................................ 03 621 2870

puhelinaika arkisin klo 9-11

Sini Peltoniemi (Läntinen palvelualue)

Helena Kantojärvi (Itäinen ja Ydin-Hämeen palvelualue)

vs. Marika Saari-Thurén (Keskustan palvelualue)

Ydin-Hämeen palvelualue (Lammi-Tuulos-Hauho)

Palvelupäällikkö Helvi Mäyrä........................................................... 03 621 4921

Kotihoidon esimies Sirpa Kouhia (Lammi-Tuulos).......................... 03 621 4927

Kotihoidon esimies Marjo Männistö-Honkamäki (Hauho)............ 03 621 4973

Vastaava hoitaja Katri Harhama (Lammi-Tuulos)........................... 03 621 4981

Sairaanhoitaja (Naskali, Lammi)...................................................... 03 621 4976

Sairaanhoitaja (Birgitta-koti, Tuulos)..............................................03 621 4982

Sairaanhoitaja (Palkkisilta, toimisto)...............................................03 621 4980

Vastaava hoitaja Päivi Jokinen (Hauho)..........................................03 621 5054

Sairaanhoitajat Koivukoto............................................................... 03 621 3669

Peiponpesä........................................................................................ 03 621 5055

Pääskynpesä...................................................................................... 03 621 5056

Kiurunpesä........................................................................................ 03 621 5058

Tilhenpesä......................................................................................... 03 621 5057

Metsonpesä ja Teerenpesä.............................................................. 03 621 5401

Kotihoidon sairaanhoitajat

Sairaanhoitaja Riikka Saarinen (Lammi)......................................... 03 621 4923

Sairaanhoitaja Margit Tila (Lammi)................................................. 03 621 4922

Sairaanhoitaja Leila Mattila (Tuulos)............................................... 03 621 4925

Sairaanhoitaja Petra Teno (Hauho)................................................. 03 621 4970

Sairaanhoitaja Heli Poutiainen (Hauho).......................................... 03 621 4936

Psykiatrinen sairaanhoitaja Susanna Mäkelä.................................03 621 4946

Kotihoidon päivystysnumerot

Lammi klo 9-15.................................................................................. 03 621 4932

Lammi klo 15-21................................................................................ 03 621 4947

Tuulos klo 9-21.................................................................................. 03 621 4955

Hauho klo 9-21................................................................................. 03 621 4969

Päivätoiminta

Lammi................................................................................................ 03 621 4938

Hauho................................................................................................ 03 621 4910

78 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Keskustan palvelualue

Palvelupäällikkö Anne Nurminen.................................................... 03 621 4983

Kotihoidon esimies Maria Mantere................................................. 03 621 2717

(Keskustan kotihoito, Keinusaaren päivätoiminta)

Kotihoidon sairaanhoitajat

Sairaanhoitaja Hannele Iso-Sipilä....................................................03 621 4986

Sairaanhoitaja Sirkku Hölttä............................................................03 621 4984

Sairaanhoitaja Sini Lehtinen............................................................03 621 4988

Sairaanhoitaja Katja Uusitalo.......................................................... 03 621 4985

Sairaanhoitaja Henna Keränen........................................................03 621 4990

Sairaanhoitaja Ulla Koivisto............................................................. 03 621 4987

Psykiatrinen sairaanhoitaja Raila Suhonen..................................... 03 621 4492

Kotihoidon päivystysnumerot klo 9-21

Keinusaari........................................................................................ 050 509 1269

Lukiokatu........................................................................................040 869 6246

Niittykatu........................................................................................040 869 6222

Palvelukodit

Vastaava hoitaja Virva Kartano (Saariskoti ja Virpola).................. 03 621 4373

Saariskodin ja Virpolan sairaanhoitaja.............................................03 621 4112

Saariskodin henkilökunta.......................................... 03 621 4697, 03 621 3420

Virpolan henkilökunta..................................................................... 03 621 3423

Vastaava hoitaja Merja Lehtonen

(Idänpään palvelutalo ja Vuorentaan asumisyksikkö)...................03 621 4444

Sairaanhoitaja Idänpää ja Vuorentaka...........................................03 621 4838

Henkilökunta, Idänpää.....................................................................03 621 4836

Henkilökunta, Vuorentaka.............................................................. 03 621 7918

Itäinen palvelualue

Palvelupäällikkö Eija Kivekäs-Rytkönen.......................................... 03 621 4993

Kotihoidon esimies Göran Saal (Itäinen alue)................................ 03 621 2773

Kotihoidon sairaanhoitajat

Sairaanhoitaja Anja Helminen (Myllymäki).................................... 03 621 4999

Sairaanhoitaja Merja Toivonen (Myllymäki)...................................03 621 5000

Sairaanhoitaja Päivi Pärssinen (Idänpää)........................................03 621 5002

Sairaanhoitaja Seija Piirainen (Idänpää).........................................03 621 5003

Sairaanhoitaja Arja Hannula (Idänpää/Aulangontie)..................... 03 621 5001

Kotihoidon päivystysnumerot klo 9-21

Aulangontie...................................................................................... 03 621 4395

Myllymäki.......................................................................................... 03 621 4109

Heikkilänkatu.................................................................................... 03 621 4134

Viipurintie .........................................................................................03 621 4133

Läntinen palvelualue

Palvelupäällikkö Riikka Iso-Pietilä...................................................03 621 5005

Kotihoidon esimies vs. Sari Rönkkönen ......................................... 03 621 2523

(Kauriala-Ojoinen-Kalvola-Keikkalakoto ja

Kalvolan päivätoiminta)

Kotihoidon esimies Marika Hämäläinen......................................... 03 621 3214

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 79


(Jukola-Renko, Voutilan ja Rengon päivätoiminta)

Voutilan päivätoiminta, kiinteä.......................................................03 621 4400

Voutilan päivätoiminta, avoin päivätoiminta ................................ 03 621 3565

Rengon päivätoiminta, avoin päivätoiminta ................................. 03 621 5052

Kalvolan päivätoiminta, kiinteä.......................................................03 621 5043

Keikkalakoto Kalvola, arkiaamuisin................................................03 621 5043

Keikkalakoto Kalvola, viikonloppuisin............................................03 621 5044

Keikkalakoto Kalvola, iltaisin........................................................... 03 621 5025

Kotihoidon sairaanhoitajat

Sairaanhoitaja Sari Virolainen (Ojoinen).........................................03 621 5009

Sairaanhoitaja sij. Leena Nummela (Renko)................................... 03 621 9515

Sairaanhoitaja Marja Urponen (Kalvola).........................................03 621 5006

Sairaanhoitaja Pirjo Rautakoski (Kalvola)....................................... 03 621 5007

Sairaanhoitaja Tuula Arola (Jukola)................................................ 03 621 5010

Sairaanhoitaja Riikka Vaaja (Kauriala)............................................ 03 621 4994

Sairaanhoitaja Jaana Lammi (Kauriala)........................................... 03 621 4995

Sairaanhoitaja sij. Liisa Tahvanainen (Kauriala).............................. 03 621 4996

Sairaanhoitaja sij. Essi Purhonen (Jukola)....................................... 03 621 4991

Psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Kakriainen.................................. 03 621 4972

Kotihoidon päivystysnumerot klo 9-21

Renko................................................................................................. 03 621 5035

Kalvola............................................................................................... 03 621 5025

Ojoinen.............................................................................................. 03 621 4139

Kauriala............................................................................................. 03 621 4474

Jukola................................................................................................ 03 621 4218

Akuutti kotihoito

Vastaava sairaanhoitaja Tarja Nykänen.......................................... 03 621 5011

Sairaanhoitaja Pipsa Keinänen (akuutti kotihoito)........................ 03 621 4258

Lähihoitaja Tuija Ruohonen (akuutti kotihoito)............................. 03 621 4158

Lähihoitaja Sanna Huhta (akuutti kotihoito).................................. 03 621 4989

Sairaanhoitaja Eija Kallio (akuutti kotisairaanhoito)...................... 03 621 5011

Sairaanhoitaja Tarja Niittumäki (akuutti kotisairaanhoito)........... 03 621 5011

Sairaanhoitaja Jenni Vainio (akuutti kotisairaanhoito)................. 03 621 5011

Päivystysnumero (akuutti kotisairaanhoito)................................... 03 621 5011

Kotiutushoitaja Tarja Seppänen (kotiutushoitaja)......................... 03 629 4555

Kotiutushoitaja Marjukka Riippi (kotiutushoitaja)......................... 03 621 4998

Fysioterapeutit

Kotona asuville ikäihmisille, joiden toimintakyky on heikentynyt

Teija Siltakorpi .................................................................................03 621 4406

Aija Honkanen.................................................................................. 03 621 4926

Ritva-Liisa Salonen............................................................................03 621 5004

Kari Myllymäki.................................................................................. 03 621 2831

Kotihoidon tukipalvelut

Kotona selviytymisen tueksi on mahdollisuus saada kotihoidon lisäksi

tukipalveluja. Tukipalveluja ovat mm. ateria-, sauna-, kuljetus-, kauppa- ja

turvapalvelu.

80 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Turvapuhelimet

Kaupungin turvapuhelimista peritään 31,00 €/kk. Hintaan sisältyy

puhelimen asennus, huolto ja hälytysten vastaanotto.

Asiakkaiden omista turvapuhelimista peritään 15,50 €/kk. Hintaan sisältyy

hälytysten vastaanotto.

Turvapuhelinhälytyksistä peritään tilapäisen kotihoidon käyntihinta 8,70 €/

kerta muilta kuin säännöllisen kotihoidon asiakkailta.

Ateriapalvelut

Ateriat voidaan tuoda kotiin tai asiakas voi käydä palvelukeskuksessa

ruokailemassa.

Kotiin kuljetettava ateria 8,00 €

Palvelukeskuksissa tarjottava ateria 6,80 €.

Mäyräntien ja palvelutalojen kevytateria 3,90 €.

Avopalvelun ateriapäivä 12,90 € (sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin,

päivällisen ja iltapalan).

Kauppa-asiointi

Kauppa-asioinnit hoitaa asiakas, omaiset, lähipiiri, yksityiset

palvelutuottajat tai kotihoidon kauppapalvelu. Säännöllisen kotihoidon

asiakkaalla maksu sisältyy kotihoidosta perittävään maksuun, mikäli asiakas

itse pystyy lähtemään mukaan kauppaan. Kotihoidon kauppa-asiointi 10,00

€/käynti.

Kylvetys ja pyykkipalvelu

Sauna ja kylvetysjärjestelyt järjestetään palvelukeskuksessa, jos asiakkaalla

ei ole kotona asiallisia peseytymismahdollisuuksia tai asiakas käy

muutoinkin palvelukeskuksessa. Kylvetyksestä ja saunotuksesta peritään

5,50 €/kerta silloin, kun se tapahtuu kodin ulkopuolella, asiakas maksaa

kuljetuksen itse.

Ensisijaisesti pyykkihuollosta huolehtii asiakas itse, omainen tai yksityinen

palvelutuottaja. Mikäli asiakkaalla ei asiallisia pyykinpesumahdollisuuksia,

pyykit voidaan pestä kaupungin yksikössä. Pyykkipalvelusta peritään 7,00

€/koneellinen.

Avoin päivätoiminta

Avoimeen päivätoimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat ikäihmiset,

jotka ovat omatoimisia ja pärjäävät ilman henkilökohtaista hoivaa ja

avustamista. Ei erillistä hakeutumista tai hakulomaketta.

Kiinteät päivätoimintaryhmät

Asiakkaina runsaasti apua tai tukea tarvitsevat ikäihmiset, joilla

päivätoiminta on säännöllistä ja jatkuvaa. Päivätoiminta tukee kotihoidon

palveluja. Ryhmiin otetaan rajattu määrä asiakkaita ja asiakkaat sitoutuvat

käymään sovittuina päivinä toimintaryhmissä. Toimintaan sisältyy

virkistystoiminnan ja yksilöllisen avustamisen lisäksi mm. liikuntaa,

kuntoutusta, saunomista sekä päivän ateriat. Tavoitteena on kotona

selviytymisen tukeminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen kokeminen ja

virkistäytyminen. Hakeudutaan erillisellä hakulomakkeella.

Päivän hinta koostuu aterioiden hinnasta ja kuljetuksesta. Lisäksi peritään

avustamisen, järjestettyjen ryhmätoimintojen, virkistyksen, saunotuksen ja

kuntoutuksen osuus, joka on 5,50 €/päivä.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 81


Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointija

virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-,

sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta

muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi KELAsta.

Matkat myönnetään kalenterikuukausittain, eikä niitä voi siirtää

seuraavalle kuukaudelle.

Vaihtoehdot:

––

Kahdeksan (8) kuljetuspalvelumatkaa oman kaupunginosan alueella

(Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko tai Tuulos)

––

Neljä (4) kuljetuspalvelumatkaa oman kaupunginosani alueelta

Hämeenlinnan keskustaan ja tai/oman kaupunginosani alueella

––

Neljä (4) matkaa harkinnan mukaan, mikäli tarkoituksenmukainen

asiointipaikka on naapurikunnassa

Lisätietoja antaa

Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut, Alli Harald............................ 03 621 4430

Puhelinaika arkisin ma-pe klo 9-12.

Palvelusetelit

Palveluasumisen palveluseteli

Tarjotaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa niille asiakkaille,

jotka täyttävät nykyiset ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin

pääsyn kriteerit eli heille on tehty toimintakykyarvio ja sen tuloksena tehty

hoitotasoratkaisu. Vaihtoehtoisesti asiakas voi jäädä kaupungin omien

palveluiden piiriin.

Lisätietoja antaa

sosiaalityöntekijä Tuija Levola ........................................................ 03 621 2770

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palveluseteliä myönnetään harkinnan mukaan kotihoidon

kriteerien pohjalta.

Päivätoimintakeskukset

••

Voutilakeskus: avointa päivätoimintaa ja kiinteää (hoivaa tarvitsevien)

päivätoimintaa

••

Keinusaari: avointa päivätoimintaa Keinukamarin tiloissa

••

Lammi: kiinteää (hoivaa tarvitsevien) päivätoimintaa

••

Hauho: kiinteää (hoivaa tarvitsevien) päivätoimintaa

••

Kalvola: kiinteää (hoivaa tarvitsevien) päivätoimintaa

••

Renko: avointa päivätoimintaa

••

Yksityiset: Sisälähetyksen Olokolo

••

Kössin palvelutalo

••

Päivärinteen Päivänkaari

Lisätietoja:

Voutilakeskus, Pollentie 35, 13500 Hämeenlinna

kotihoidon esimies Marika Hämäläinen (Voutila, yksityiset)........ 03 621 3214

Keinusaaren päivätoiminta, Pikkujärventie 6, 13200 Hämeenlinna

kotihoidon esimies Maria Mantere................................................. 03 621 2717

82 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Lammin kotihoito, Evontie 33, 16900 Lammi

kotihoidon esimies Sirpa Kouhia (Lammi ja Tuulos)....................... 03 621 4927

Hauhon kotihoito, Vihniöntie 5, 14700 Hauho

kotihoidon esimies Marjo Männistö-Honkamäki (Hauho)............ 03 621 4973

Kalvolan päivätoiminta, Iittalantie 404, 14500 Iiittala

kotihoidon vs. esimies Sari Rönkkönen........................................... 03 621 2523

Rengon päivätoiminta, Rengonraitti 19, 14300 Renko

kotihoidon esimies Marika Hämäläinen.......................................... 03 621 3214

Ikäihmisten sosiaalityö

Ikäihmisten sosiaalityö on jaettu kolmelle sosiaalityöntekijälle alueittain.

Mikäli oman alueen sosiaalityöntekijä ei ole tavoitettavissa, niin yhteyttä

voi ottaa toisen alueen sosiaalityöntekijään.

sosiaalityöntekijä Eija Vento-Jokinen.............................................. 03 621 2893

alueet: Idänpää, Sairio, Hätilä, Katinen, Ruununmylly, Katuma,

Käikälä, Harviala, Miemala, Jukola, Nummi, Loimalahti, Voutila,

Luolaja, Hirsimäki, Vuorentaka, Ahvenisto, Hattelmala

––

omaishoidontuki

––

toimeentulotuki (säännöllisen kotihoidon, omaishoidontuen ja

palveluasumisen asiakkaat)

––

palveluasumisen maksut (Päivärinteen palvelutalo, Nuutintupa,

Tanhuakoti, Serafiinakoti, MedOne/Jukola)

sosiaalityöntekijä Camilla Strang......................................................03 621 5124

alueet: Kauriala, Pullerinmäki, Rinkelinmäki, Nuppola, Hauho,

Lammi ja Tuulos

––

omaishoidontuki

––

toimeentulotuki (säännöllisen kotihoidon, omaishoidontuen ja

palveluasumisen asiakkaat)

––

palveluasumisen maksut (Larin Kyöstikoti, Kaurialan palvelutalo,

Ilonpisara, Saarnikoti ja Loviisan Kammari)

sosiaalityöntekijä Martta Tommila.................................................. 03 621 2490

alueet: Hämeenlinnan keskusta, Myllymäki, Kankaantaka, Asemanseutu,

Keinusaari, Kantola, Ojoinen, Puistonmäki, Kalvola ja Renko

––

omaishoidontuki

––

toimeentulotuki (säännöllisen kotihoidon, omaishoidontuen ja

palveluasumisen asiakkaat)

––

palveluasumisen maksut (Keinukamari, Keinula, Kalvolakodit,

Mariakoti ja Esperi/Lintumäki)

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 83


Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan

henkilön kotona annettavan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi

myönnettävää hoitopalkkiota ja/tai palveluita.

Tukea myönnetään silloin, kun omaishoito korvaa säännöllisen kotihoidon,

palveluasumisen tai laitoshoidon ja kun hoito on ympärivuorokautisesti tai

jatkuvasti päivittäin sitovaa.

Hoidon tarve selvitetään lääkärinlausunnolla ja yhteistyössä

kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kanssa sekä kotikäynnillä ja hoito- ja

palvelusuunnitelman avulla. Tuen myöntää yli 65-vuotiaiden osalta

Ikäihmisten palvelut ja alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalvelu.

Hoitopalkkiot:

Kotihoitoa korvaava maksuluokka............................ hoitopalkkio 347,41 €/kk

Palveluasumista korvaava maksuluokka.................. hoitopalkkio 419,00 €/kk

Laitoshoitoa korvaava maksuluokka........................ hoitopalkkio 581,00 €/kk

Erityismaksuluokka.................................................. hoitopalkkio 1438,00 €/kk

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut

Palvelut, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän

ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa.

Palvelun maksu 10,60 €/vrk.

Lisätietoja antaa

Sosiaalityöntekijä Eija Vento-Jokinen............................................ 03 621 2893

Sosiaalityöntekijä Camilla Strang.................................................... 03 621 5124

Sosiaalityöntekijä Martta Tommila................................................ 03 621 2490

Asumispalvelut

––

esteettömät ja palvelujen lähellä sijaitsevat vanhusten vuokra-asunnot

––

tehostetun palveluasumisen yksiköt, henkilökunta käytössä

ympärivuoden

Vanhusten vuokra-asuntoihin haetaan asuntohakemuslomakkeella, joita

saa:

••

Kanta-Hämeen SKV Oy:n toimistosta, Saaristenkatu 3, 13100

Hämeenlinna

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimistosta, Raatihuoneenkatu 7, 13100

Hämeenlinna

••

Hämeenlinnan Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut osastolta,

Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna

••

Palvelupiste Kastelli, Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna

Hakemus toimitetaan Kanta-Hämeen SKV Oy:lle, Saaristenkatu 3, 13100

Hämeenlinna

Palvelutaloon ja vanhainkotiin hakeminen

Palvelutaloon ja vanhainkotiin haetaan palvelutalo- ja

vanhainkotihakemuskaavakkeella, johon liitetään hoito- ja

palvelusuunnitelma sekä lääkärinlausunto.

84 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Hakemukset toimitetaan

Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut

sosiaalityöntekijä Tuija Levola

Viipurintie 1-3, B-talo

13200 Hämeenlinna

Hakemukset käsitellään ja vapautuneet hoitopaikat täytetään yhdessä

akuutin kotihoidon työryhmän kanssa.

Lyhytaikaispaikat

Lyhytaikaishoitoa palvelutalo/vanhainkodissa voi hakea

lyhytaikaispaikkahakemuksella.

Hakemukset toimitetaan

Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut

sosiaalityöntekijä Tuija Levola

Viipurintie 1-3, B-talo

13200 Hämeenlinna

Lisätietoja

sosiaalityöntekijä Tuija Levola......................................................... 03 621 2770

hameenlinna.fi/palvelutalot

Ikäihmisten pitkäaikaishoivan palvelut

hameenlinna.fi/vanhainkodit

Wetterhoffinkatu 2, 5. krs, PL 63, 13101 Hämeenlinna

Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko ....................................................... 03 621 2554

Palvelupäällikkö Leena Kemppainen ............................................. 03 621 5053

Vanhainkodit

Pitkäaikaishoiva on tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää

tehostettujenkaan palvelujen turvin selviä kotona tai palvelutalossa.

Pitkäaikaishoivan yksikössä tarjotaan myös lyhytaikaishoitoa eli

jaksohoitopaikkoja ja akuuttipaikkoja. Kaupungilla on yhdeksän omaa

vanhainkotia, minkä lisäksi pitkäaikaishoivaa ostetaan Sisälähetys ry:ltä.

Voutilakeskus

Pollentie 35, 13500 Hämeenlinna

Voutilakeskuksessa on kolme vanhainkotiyksikköä, joissa on yhteensä 149

asukaspaikkaa

Uppsalankaari

52 pitkäaikaishoivan asukaspaikkaa, joista 26 dementiapaikkaa

4 intervallipaikkaa

1 akuuttipaikka

Palveluvastaava Riitta-Leena Ranta................................................ 03 621 3595

Yksikön esimies Hannele Helminen ...............................................03 621 4463

Vakkala..............................................................................................03 673 5504

Aurala................................................................................................ 03 673 5501

Rukkila............................................................................................... 03 673 5502

Tiinula................................................................................................ 03 673 5503

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 85


Impivaara

52 pitkäaikaishoivan asukaspaikkaa, joista 26 dementiapaikkaa

2 intervallipaikkaa

1 akuuttipaikka

Palveluvastaava Eeva Korvajärvi .....................................................03 621 4488

Yksikön esimies Sirpa Virta .............................................................03 621 4462

Hopeatupa........................................................................................03 673 5401

Kultasiipi............................................................................................03 673 5402

Kotikammari ....................................................................................03 673 5403

Sinisiipi ..............................................................................................03 673 5405

Kanta-Voutila

45 pitkäaikaishoivan asukaspaikkaa

Palveluvastaava................................................................................. 03 621 3476

Yksikön esimies Paula Huovinen-Aalto ..........................................03 621 3488

Hoitajat alakerta ..............................................................................03 621 3485

Hoitajat välikerros ...........................................................................03 621 3484

Hoitajat yläkerta...............................................................................03 621 3483

Vuorentaan vanhainkoti

Marssitie 40, 13500 Hämeenlinna

Vuorentaan vanhainkoti tarjoaa hämeenlinnalaisille vanhuksille

pitkäaikaishoitoa. Vuorentaan vanhainkodissa on kaksi

vanhainkotiyksikköä, joissa on yhteensä 55 asukaspaikkaa.

Koivupirtti

29 pitkäaikaishoivan asukaspaikkaa

Palveluvastaava Aino Tervonen....................................................... 03 621 7927

Yksikön esimies Pirjo Heinonen ...................................................... 03 621 7923

Metsäpirtti

26 pitkäaikaishoivan asukaspaikkaa

Palveluvastaava Aino Tervonen ...................................................... 03 621 7927

Yksikön esimies Pirjo Heinonen ...................................................... 03 621 7923

Tuuloksen vanhainkoti (Tuuloksen Hoivatuuli)

Syrjäntaantie 62, 14820 Tuulos

22 pitkäaikaishoivan asukaspaikkaa, joista 4 dementiapaikkaa ja

6 intervallipaikkaa

Yksikön esimies Riitta Lehtonen .....................................................03 621 5064

Sairaanhoitaja ..................................................................................03 621 5066

Osasto ............................................................................................... 03 621 5067

Koivurinne

Iittalantie 404, 4500 Iittala

Pitkäaikashoivan asukaspaikat 14 ja 1 intervallipaikka

sekä dementiayksikkö 7 paikkaa.

Yksikön esimies Arja Lepistö ........................................................... 03 621 5039

Solaris,hoivaosasto, palvelu/vuorovastaava....................................03 621 5042

Franssila, dementiaosasto................................................................03 621 5040

86 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Lammin vanhainkoti

Evontie 33, 16900 Lammi

Pitkäaikaishoivan asukaspaikkoja 41 ja

1-3 intervallipaikkaa.

Yksikön esimies Päivi Helen ............................................................ 03 621 5059

Iltarusko, hoivaosasto ......................................................................03 621 5060

Iltatähti, dementiaosasto ................................................................ 03 621 5061

Lounatuuli, osasto ja kanslia ...........................................................03 621 5062

Revontuli, dementiaosasto .............................................................03 621 5063

Raitaharjun palvelukoti (vanhainkoti)

Rengonraitti 21 A, 14300 Renko

Pitkäaikaishoivan asukaspaikkoja 30 ja

1 intervallipaikka

Yksikön esimies Kaija Salo...............................................................03 621 5048

Osaston kanslia ................................................................................ 03 621 5050

Sisälähetys ry (yksityinen)

Turuntie 13, 13100 Hämeenlinna

Osastonhoitaja Satu Heikkilä.......................................................... 03 631 6210

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten

sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa

ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhusneuvoston nimeää ikäihmisten lautakunta ja neuvoston toimikausi

on valtuustokauden mittainen eli 4 vuotta.

Puheenjohtaja Ulla Murtonen....................................................... 050 492 5814

Kanta-Hämeenlinna, Kansalliset Seniorit

ulla.murtonen@aina.net

Varapuheenjohtaja Veikko Rantanen........................................... 050 511 8065

Kalvola, Eläkeliitto

veikko.rantanen@kotikone.fi

Sihteeri

Suunnittelija Pirkko Mattila............................................................. 03 621 2022

Ikäihmisten palvelujen sekä terveyden

ja toimintakyvyn edistämisen kehittämisyksikkö

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 87


Yhdyskuntarakenne

hameenlinna.fi/Kartat-kadut-ja-liikenne

hameenlinna.fi/Liikunta-ja-ulkoilu

hameenlinna.fi/ymparisto

Asiakaspalvelu.................................................................................. 03 621 2390

Faksi................................................................................................... 03 621 2776

Wetterhoffinkatu 2, 3. krs, PL 63, 13101 HML

Luontopalvelut

Asiakaspalvelu.................................................................................. 03 621 2390

Rakentamattoman luontoympäristön hoito- ja kehittäminen.

Luonnonvarojen hyödyntäminen. Vesi- ja ranta-alueiden hoito sekä

maastorakenteiden kunnossapito.

Luontopalvelujen ajankohtaiset työohjelmat:

hameenlinna.fi/Luontopalvelut-tyoohjelma

Hoito- ja kunnossapitopalvelut

Asiakaspalvelu............................................................ 03 621 2293, 03 621 2702

Lumenkaatopaikat........................................................................... 03 621 2535

Katu-, tie- ja yleisten alueiden kunnossapito. Viheralueiden ja

ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito. Maan- ja lumenkaatopaikat.

Hoito- ja kunnossapitopalveluiden ajankohtaiset työohjelmat:

hameenlinna.fi/Hoito-ja-kunnossapitopalvelut-tyoohjelma

Rakentamispalvelut

Asiakaspalvelu............................................................ 03 621 3474, 03 621 3541

Katu-, tie- ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen. Verkosto- ja

vihersuunnittelu sekä rakentaminen. Geotekniset mittaukset. Ulkoliikuntaalueiden

suunnittelu ja rakentaminen.

hameenlinna.fi/Rakentamispalvelut-tyoohjelma

Viranomaispalvelut

Asiakaspalvelu.................................................................................. 03 621 2390

Pysäköinti- ja aluevalvonta sekä liikenteen turvallisuus. Katu-, tie- ja

yleisten alueiden kaivuu-, toimenpide- ja käyttöluvat. Lupa-, vuokraus- ja

viranomaispalvelut. Romuajoneuvot, veneet, laituri- ja siltahankkeet.

Tapio Rinta-Jyllilä, kaivuluvat ja katualueiden vuokraus............... 03 621 2621

Irma Pere, pysäköinti- ja aluetarkastaja, romuajoneuvot.............. 03 621 2568

Hallinto

Wetterhoffinkatu 2, 3. krs., 13100 Hml

Palvelujohtaja Timo Tuomola ......................................................... 03 621 2367

Palvelusihteerit ................................................................................ 03 621 2390

88 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Maankäyttö ja ympäristö

hameenlinna.fi/asuminen

hameenlinna.fi/Kaavat-ja-rakentaminen

hameenlinna.fi/Kartat-kadut-ja-liikenne

hameenlinna.fi/ymparisto

Maankäytön ja ympäristön palvelupiste

Asiakaspalvelu.................................................................................. 03 621 2310

Wetterhoffinkatu 2, 2. krs, PL 63, 13101 Hml

Avoinna 8-16

Faksi................................................................................................... 03 621 3779

Palvelupiste hoitaa maankäytön suunnittelun, paikkatieto- ja

kiinteistöpalveluiden, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden

asiakaspalvelutehtävät.

Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto, neuvonta, ajanvaraukset,

lomakkeet, kaavatiedot, karttojen tilaukset, omistajaselvitykset,

kiinteistörekisteriotteet, lainhuutotodistukset, rasitustodistukset,

rakennusvalvontatoimiston arkisto.

Palvelupisteessä toimivat asiantuntijat:

Palveluasiantuntija, asuminen Virpi Ahonen..................................03 621 2444

Palveluasiantuntija, tontit ja kiinteistöt Sirpa Rahikainen............. 03 621 2525

Terveystarkastaja Pirjo Suominen................................................... 03 621 3776

Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen............................................. 03 621 3764

Maankäytön ja ympäristön hallinto

Wetterhoffinkatu 2, 3. krs, PL 63, 13101 Hml

Maankäytön suunnittelu

••

Palvelujohtaja Samuli Alppi

Rakennusvalvonta ja ympäristö

••

Palvelupäällikkö Juha Lahti

Paikkatieto ja kiinteistö

••

Palvelupäällikkö Rauno Lepistö

Ajanvaraukset:

••

Palvelusihteeri Marjut Laaja.................................................... 03 621 3770

Maankäytön suunnittelu

Wetterhoffinkatu 2, 3. krs, PL 63, 13101 Hml

Maankäytön suunnitteluyksikkö vastaa kaupungin yleis- ja

asemakaavoituksesta, poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehankkeiden

valmistelusta sekä maapoliittisten tehtävien hoitamisesta. Alla mainitut

henkilöt vastaavat alueittain toimialaa koskeviin kysymyksiin. Vireillä

olevien kaavoitushankkeiden vastuuhenkilöt käyvät ilmi internetistä ja niitä

voi tiedustella myös maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä.

Asiakaspalvelu

Maankäytön ja ympäristön palvelupiste........................................ 03 621 2310

Avoinna 8-16

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 89


Keskusta ja Vanajaveden länsipuoliset kerrostalovaltaiset alueet

••

Arkkitehti Markku Kaila

Kanta-Hämeenlinnan Vanajaveden länsipuoliset pientalovaltaiset

asuinalueet, Kalvolan ja Rengon taajamat

••

Kaavasuunnittelija Marja Suutari

Vanajaveden itäpuoliset kerrostalovaltaiset alueet

••

Arkkitehti Tuula Leppämäki

Kanta-Hämeenlinnan Vanajaveden itäpuoliset pientalovaltaiset

asuinalueet,Hauhon, Lammin ja Tuuloksen taajamat

••

Kaavasuunnittelija Irina Pohjola

Haja-asutusalueet ja ranta-alueet

••

Yleiskaavapäällikkö

Yleispiirteinen suunnittelu

••

Palvelujohtaja Samuli Alppi

••

Yleiskaavapäällikkö

Maan osto, vuokraus, myynti, maankäyttösopimukset, yritystontit,

kerrostalotontit

••

Geodeetti Aki Järvinen

Katujen ja kunnallistekniikan verkoston yleissuunnittelu

••

Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija Hannu Sainio

Ympäristöasiat, luonnonsuojelu, vesiensuojelu

••

Ympäristöasiantuntija Heli Jutila

Paikkatieto- ja kiinteistöpalvelut

Wetterhoffinkatu 2, 2. krs ja 3. krs, PL 63, 13101 Hml

Yksikkö tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa kaupungin omiin tarpeisiin

sekä osoite- ja opaskarttoja sekä painettuna että internettiin.

Yksiköltä voi hankkia rakennuslupahakemukseen liitettävät kartat

ja omistajaselvitykset. Yksikkö suorittaa myös rakennusvalvonnan

edellyttämät viranomaismittaukset.

Yksikkö vastaa kantakaupungin asemakaava-alueen tonttijakojen

laatimisesta ja muuttamisesta, kiinteistötoimituksista (lohkomiset,

rajankäynnit, rasitetoimitukset) sekä kiinteistörekisterinpidosta. Yksikkö

myy rekisteriotteita kiinteistötietojärjestelmästä.

Kiinteistöinsinöörit toimivat myös kiinteistökaupan julkisina

kaupanvahvistajina.

Asiakaspalvelu

Maankäytön ja ympäristön palvelupiste........................................ 03 621 2310

Wetterhoffinkatu 2, 2. krs, PL 63, 13101 Hml

Avoinna 8-16

90 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kiinteistörekisteri

••

Kiinteistörekisterin hoitaja Marketta Jylhä

Tonttijaot, osoitteet

••

Maanmittausteknikko Jaana Rahkola

Lohkominen kantakaupungin asemakaava-aluella, kiinteistötoimitukset

••

Maanmittausteknikko Esa Rytkönen

Lohkominen muilla alueilla

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto...............................................020 690 639

Koulukatu 13 (PL 117)

13101 Hml, avoinna 8-16.15

Mittauspalvelut, kiinto- ja korkeuspistetiedot, sijaintikatselmukset

••

Maanmittausteknikko Hannu Turkia

Teemakartat, karttojen julkaisuluvat, numeerinen kartta-aineisto

••

Paikkatietosuunnittelija Kari Jokela

Tonttien vuokraus

••

Maankäyttösihteeri Pia Hyvärinen

Rakennusvalvonta ja ympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa

rakennustoimintaa ja kaavojen noudattamista sekä huolehtia rakentamista

ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan

valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Rakennusvalvonnan tehtäväkenttään kuuluu myös huolehtia rakentamisen

yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnassa valmistellaan

lisäksi kaupunkikuva-asioita ja maa-ainesten ottamislupia.

Ympäristöpalvelut vastaa Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan

kunnan ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon

tehtävistä. Ympäristönsuojelun lupa-, valvonta- ja edistämistehtävien

hoidossa ehkäistään ympäristön pilaantumista sekä edistetään

luonnontaloudellisesti kestävää käyttöä sekä kuntalaisten

ympäristötietoisuutta.

Terveysvalvonnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön

ja yksilön terveyttä ja tavoitteena on elinympäristöstä ihmiseen

kohdistuvien haittojen ja vaarojen ennaltaehkäiseminen sekä jo

olemassa olevien haittojen minimoiminen. Eläinlääkintähuolto vastaa

peruseläinlääkäripalvelujen toteuttamisesta. Eläinlääkintähuoltoon

kuuluvat myös eläintautivalvonta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden

alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta sekä eläinsuojelu.

Maankäytön ja ympäristön palvelupiste........................................ 03 621 2310

Wetterhoffinkatu 2, 2. krs, PL 63, 13101 Hml

Avoinna 8-16

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 91


Rakennusvalvonta

Wetterhoffinkatu 2, 2. kerros, PL 63, 13101 Hml

Kanta-Hämeenlinnan kaupunkikuva-asiat ja toimenpidelupakäsittely

••

Lupa-arkkitehti Tarja Niemenlehto

Kanta-Hämeenlinna

••

Johtava rakennustarkastaja Timo Lehtinen

••

Rakennustarkastaja Harri Turunen

Kalvola ja Renko

••

Rakennustarkastaja Juhani Nieminen

Hauho, Tuulos (valtatien 12 pohjoispuoliset alueet)

••

Rakennustarkastaja Jouko Salminen

Lammi, Tuulos (valtatien 12 eteläpuoliset alueet)

••

Rakennustarkastaja Timo Rekola

Ympäristöpalvelut

Wetterhoffinkatu 2, 2. kerros, PL 63, 13101 Hml

Palveluasiantuntijat:

Pirjo Suominen, terveystarkastaja................................................... 03 621 3776

Sirpa Viholainen, ympäristötarkastaja............................................ 03 621 3764

Eläinlääkärivastaanotot

Ajanvaraus arkisin 8-9.30

Kanta-Hämeenlinna

Turuntie 22, 13130 Hml ................................................................... 03 621 3757

Kunnaneläinlääkäri Tiina Tretjakov ................................................ 03 621 3757

Kunnaneläinlääkäri Minna Kauppi-Kuusinen ................................ 03 621 4730

Hauho

Vihniöntie 38 A, 14700 Hauho

Kunnaneläinlääkäri Talvikki Järvinen ............................................ 03 621 4731

Lammi

Mutastentie 4, 16900 Lammi

Johtava kunnaneläinlääkäri Leena Suojala....................................03 621 3080

Eläinlääkäripäivystys

Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan kunta................................... 03 621 3757

Arkisin 16-8 ja viikonloppuisin perjantaista alkaen klo 16, jatkuen

maanantaihin klo 8.

92 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kanta-Hämeen pelastuslaitos

hameenlinna.fi/turvallisuus

www.pelastuslaitos.fi

Kanta-Hämeen pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja sekä

sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluja kolmen seutukunnan (Hämeenlinna,

Forssa, Riihimäki) ja 11 kunnan alueella.

Johto- ja kehittämisyksikkö

Kutalantie 1 b, 13210 Hämeenlinna

etunimi.sukunimi@pelastuslaitos.fi

Faksi .................................................................................................. 03 621 2373

Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen ......................................................... 03 621 2214

Pelastuspäällikkö Timo Kaistinen.................................................... 03 621 2452

Pelastuspäällikkö Petri Talikka......................................................... 03 621 2453

Ensihoitopäällikkö Markku Saarinen...............................................03 621 4805

Paloinsinööri Raimo Niemi...............................................................03 621 4800

Suunnittelija (varautuminen) Paavo Jokinen.................................. 03 621 2456

Suunnittelija (viestiliikenne) Hannu Mäkelä................................... 03 621 2294

Valmiussuunnittelija Tommi Karlsson.............................................03 621 4840

Palvelusihteeri .................................................................................. 03 621 2455

Hämeenlinnan seutukunta (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala)

Kutalantie 1 b, 13210 Hämeenlinna

etunimi.sukunimi@pelastuslaitos.fi

Faksi................................................................................................... 03 621 2719

Palopäällikkö Kari Anttonen ...........................................................03 621 2440

Palvelusihteeri, sairaankuljetus Raija Mikkola................................ 03 621 2441

Palomestari (Hml) Tero Haapala ..................................................... 03 621 2457

Palomestari (Hml) Maria Murtola ................................................... 03 621 2358

Palomestari (Hml) Seppo Vilpas ...................................................... 03 621 2357

Palomestari (Hml) Tuomo Virkkala..................................................03 621 4807

palomestari (Hauho/Lammi/Tuulos) Antti Jäämaa.........................03 621 4808

Palomestari (Hattula/Kalvola/Renko) Kari Ursin............................. 03 621 2359

Palomestari (Janakkala)................................................................... 03 621 2355

Palomestari (Hml).............................................................................03 621 4832

Päivystävä palomestari .................................................................... 03 621 2443

Päivystävä paloesimies, Hml ........................................................... 03 621 2442

Päivystävä lääkintäesimies, Hml......................................................03 621 4842

Päivystävä paloesimies, Turenki ..................................................... 03 621 4833

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 93


LIIKELAITOKSET

Hämeenlinnan Terveyspalvelut

hameenlinna.fi/terveys

Pääterveysasema

Viipurintie 1-3, PL 560, 13111 Hml..................................... 03 621 9000 Vaihde

Kirjaamo G-rakennus, P kerros ...................................................... 03 621 9921

Faksi, kirjaamo ................................................................................. 03 621 9920

kirjaamo.terveys@hameenlinna.fi

Ensiapu, toimisto .............................................................................03 629 4500

Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20

Henkeä uhkaavat tai muut kiireellistä hoitoa

edellyttävät sairaudet ja vammat

Toimitusjohtaja Risto Mäkinen .......................................................03 621 9900

Toimistopäällikkö vs. Kati Marttila ................................................. 03 621 9936

Avosairaanhoito

ylilääkäri Virpi Kröger ..................................................................... 03 621 9903

ylihoitaja Suna Eloranta .................................................................. 03 621 9907

palveluesimies, osastonhoitaja Kirsti Helkiö .................................03 621 9908

palveluesimies, osastonhoitaja, Hauho ja Lammi ......................... 03 621 9705

Sairaala ja geriatriset palvelut

ylilääkäri Vesa Koivisto .................................................................... 03 621 9901

ylihoitaja Lilli Väisänen ................................................................... 03 621 9902

Hoidolliset tukipalvelut

palveluosaston päällikkö Marjatta Laukkanen ............................. 03 621 9912

palveluesimies, osastonhoitaja Jaana Hirva, fysioterapia ............ 03 621 9262

palveluesimies, siivoustyönjohtaja Elina Kunnasmaa ................... 03 621 9891

Suun terveydenhuolto

johtava ylihammaslääkäri Sirkkasisko Arinen ................................ 03 621 9300

apulaisylihammaslääkäri Pekka Arvio ........................................... 03 621 9732

apulaisylihammaslääkäri Tarja Haukioja ....................................... 03 621 9306

palveluesimies, osastonhoitaja Maija Pulkkinen .......................... 03 621 9301

Potilasasiamies Kimmo Askola ........................................................03 621 9880

Potilastoimisto........................................................... 03 621 9941, 03 621 9942

NEUVOLAT, katso Lasten ja nuorten kasvua tukeva palvelut

Terveysasemat

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella. Hämeenlinnan

terveysasemilla on käytössä vastasoittojärjestelmä:

Soittakaa terveysaseman ajanvarausnumeroon ja toimikaa vastaajan

antamien ohjeiden mukaan. Numeronne tallentuu järjestelmään myös, kun

kuuntelette nauhoitteen loppuun.

Hoitaja tekee teille vastasoiton mahdollisimman pian. Voitte varata

ajan vastaanotolle myös terveysaseman toimistossa henkilökohtaisesti

asioimalla.

94 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Hoitajat tekevät hoidon tarpeen arvioinnin, antavat ohjausta ja

neuvontaa ja tarvittaessa ohjaavat teidät laboratoriotutkimuksiin, tekevät

ajanvarauksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle tai antavat

soittoajan lääkärille tai sairaanhoitajalle. Terveysasemilla hoidetaan

mm. päivystysluonteisia sairauksia sekä pitkäaikaissairauksia ja niiden

kontrolleja.

Hauhon terveysasema

Vihniöntie 5, 14700 Hauho ............................................................. 03 621 9140

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe klo 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 10-15

Hammashoito .................................................................................. 03 621 9100

Laboratorio

Avoinna arkisin ma-pe 7.30-10

Ajanvaraus ma-pe 10-15.................................................................. 03 629 3355

tai khshp.varauskirja.fi

Fysioterapia

Ajanvaraus ma 12-13 ........................................................................03 621 9600

Idänpään terveysasema

Anttilankatu 4 ................................................................................. 03 621 9145

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 10-11

Jukolan terveysasema

Eeronkuja 6 ...................................................................................... 03 621 9150

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 10-15

Kalvolan terveysasema

Nordstedtintie 6, 14500 Iittala......................................................... 03 621 9160

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe 10-15

Hammashoito .................................................................................. 03 621 9100

Laboratorio

Avoinna ma.ke, pe 7.30-10

Ajanvaraus ma-pe 10-15 .................................................................. 03 629 3355

tai khshp.varauskirja.fi

Fysioterapia

Ajanvaraus ti 13-14 .......................................................................... 03 621 9512

Kaurialan terveysasema

Pääterveysasema, D-rakennus, 2. krs ............................................ 03 621 9155

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 10-15

Keskustan terveysasema

Pääterveysasema, E-rakennus, 1. kerros ........................................ 03 621 9165

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 10-15

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 95


Lammin terveysasema

Evontie 33, 16900 Lammi

Terveysaseman fax ......................................................................... 03 621 9701

Sairaalan fax .................................................................................... 03 621 9702

Lammin vastaanotto, pohjoinen ................................................... 03 621 9130

Lammin vastaanotto, eteläinen ...................................................... 03 621 9120

Kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-9

Kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 13-14.30

Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja

puhelinaika ma-pe klo 12-13 .......................................................... 03 621 9707

Sairaanhoitaja ma-pe klo 12-13 ...................................................... 03 621 9706

••

ravitsemusterapia-asiat • rokotukset ja matkailijarokotukset

••

diabetes

Tuuloksen vastaanotto .....................................................................03 621 9110

Kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-9

Kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 13-14.30

Vastaanoton osastonhoitaja........................................................... 03 621 9705

Hoitotarvikejakelu, avoinna ti, to klo 14-15

puhelinaika ma-pe klo 12-13........................................................... 03 621 9743

Laboratorio, ajanvaraus ma-pe klo 10-15...................................... 03 629 3355

näytteenotto ma-pe klo 8-14.30

Röntgen puhelinaika/ajanvaraus ti, pe klo 10.00-11.00.................. 03 6219750

––

ajanvaraus ma, ke, to klo 8.00-15.00 ......................................... 03 621981

Fysioterapia, puhelinaika ma-pe klo 12-13..................................... 03 621 9751

Apuvälineyksikkö, puhelinaika ma-pe klo 12-13 .......................... 03 621 9752

Ojoisten terveysasema

Veteraanipolku 1 ............................................................................ 03 621 9170

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 10-15

Rengon terveysasema

Rengonraitti 28, 14300 Renko........................................................ 03 621 9175

Lääkäreiden ja sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta

ma-pe 10-15

Sairaanhoitaja, ajanvaraus ja neuvonta ma-pe 8-10

Hammashoito ................................................................................... 03 621 9100

Laboratorio

Avoinna ti, to ja pe 7.30-10 ............................................................. 03 629 3355

Ajanvaraus ma-pe 10-15 tai khshp.varauskirja.fi

Fysioterapia

Ajanvaraus ma 12-13 ........................................................................ 03 621 9276

Vanajaveden terveysasema

läntinen puoli

Pääterveysasema,A-rakennus, ....................................................... 03 621 9180

itäpuoli

Pääterveysasema A-rakennus ........................................................ 03 621 9185

Kiireelliset ajanvaraukset ma-pe 8-10

Kiireettömät ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 10 - 15

96 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Pääterveysaseman erityisvastaanotot

Diabetesvastaanotto

D-rakennus, 2. kerros ..................................................................... 03 621 9354

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma-pe 10-11.30

Diabeteshoitajan tehtävänä on diabetekseen liittyvien asioiden

henkilökohtainen opetus ja neuvonta sekä hoidon seuranta.

Reumavastaanotto

hameenlinna.fi/reuma

D-rakennus, 2. kerros ...................................................................... 03 621 9352

••

tulehduksellisten reumasairauksien avosairaanhoitopaikka

••

reumasairauksiin perehtyneen sisätautilääkärin ja sairaanhoitajan

palvelut

••

hoidon turvallisuuden ja tehon seuranta sekä hoidon toteutus

••

potilailta edellytetään lähetettä

••

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 10-11.30, sairaanhoitajan

vastaanotto ajanvarauksella.

Silmänpohjakuvaukset

D-rakennus, 2. kerros ...................................................................... 03 621 9355

Ma-pe 10-11 (parittomina viikkoina)

Tartuntatautivastaanotto / hygieniahoitaja

D-rakennus, 2. kerros ...................................................................... 03 621 9353

Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe 8-9

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe 10-11.30

Vastaanotolla

••

annetaan neuvontaa sukupuolitautien ehkäisyyn liittyvissä asioissa

••

hoidetaan sukupuolitauteja

••

HIV-testaukset, neuvonta ja tuki (ei nimettömänä)

••

todettujen salmonella-tapausten hoito ja seuranta

••

tartuntatautilaissa määriteltyjen tautien selvittely ja seuranta

••

tartuntatauteihin liittyvät ajankohtaiset asiat

••

ruokamyrkytysselvitykset yhteistyössä terveysvalvontayksikön kanssa

••

ruiskuhuumeiden käyttäjien hepatiitti- ja influenssarokotukset

Matkailijoiden rokotukset

D-rakennus, 2. kerros ................................................ 03 621 9352, 03 621 9353

••

Matkailijoiden rokotusneuvonta

••

rokotussuunnitelmien teko, reseptit ja rokotukset

••

keltakuumerokotukset ja kansainvälisten rokotustodistusten kirjoitus

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus arkisin 10-11.30

Tutkimus- ja toimenpideyksikkö

E-rakennus, 2. kerros........................................................................ 03 621 9382

Tutkimuksiin hakeudutaan terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Tutkimukseen

kutsutaan kirjeitse.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 97


Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma-to 14-15

••

Tähystystutkimukset

••

Spirometrioiden (keuhkojen hengityskapasiteetin/puhalluskyvyn

mittaaminen)

puhelinneuvonta ja ajanvaraus

ma, ke ja pe 14-14.45........................................................................ 03 621 9383

Laboratorio

hameenlinna.fi/laboratorio

P-kerros ............................................................................................ 03 629 3355

Ilman ajanvarausta ma-pe 7.30-14.30,

mahdollisuus ajanvaraukseen ma-pe 8-15 tai khshp.varauskirja.fi

Röntgen

hameenlinna.fi/rontgen

E-rakennus, 3. kerros........................................................................ 03 621 9281

Ajanvaraus ma-to 8-15 ja pe 8-13.30

Fysioterapia

hameenlinna.fi/fysioterapia

E-rakennus 2. kerros ....................................................................... 03 621 9260

tarkoitettu kaikenikäisille kaupungin asukkaille, joilla on erilaisia tuki- ja

liikuntaelinongelmia tai toimintarajoitteita

••

fysioterapeuttinen tutkimus, ohjaus ja neuvonta ilman lääkärin

lähetettä ajanvarauksella

••

kriteerien mukainen yksilöllinen liiketerapia, lääkinnällinen kuntoutus

ja fysikaalinen hoito lääkärin lähetteellä

••

aika varataan fysioterapian toimistosta

••

tutkimuksen perusteella suunnitellaan asiakkaalle yksilölliset

kuntoutus- ja hoito-ohjeet

Ajanvaraus ma, ti, to ja pe 8-12 ja 13-15, ke 10-12 ja 13-15

Nuorten terveysneuvontapiste

hameenlinna.fi/nuorten terveysneuvonta

Viipurintie 1-3 (F-siipi)

Terveydenhoitaja Tuula Koivistoinen ...........................................050 546 1389

Piste on tarkoitettu 14-25 –vuotiaille nuorille, jotka haluavat tukea ja

neuvontaa terveyteen liittyvissä asioissa (esim. mielenterveys, ehkäisy,

terveystarkastukset).

Mahdollisuus tavata terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi.

Apuvälinekeskus

hameenlinna.fi/apuvalineet

Pääterveysasema, E-rakennus, P-kerros.......................................... 03 621 9266

ma-ti, to-pe, 8-10 ja 12-14, ke 12-18

Apuvälinepalvelu sisältää:

••

apuvälineiden sovittaminen, kokeilu, käytön ohjaus, lainaus ja

seuranta

••

apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arviointi

Apuvälinekeskuksesta lainataan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja

helpottavia apuvälineitä lyhytaikaiseen käyttöön. Pitkäaikaiskäyttöön ja

98 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


omaksi apuvälineitä myönnetään Valtava-lain ja asiantuntijalausunnon

perusteella.

Hoitotarvikekeskus ja diabetesvälineiden jakelu

hameenlinna.fi/hoitotarvikkeet

Pääterveysasema, 1. kerros

Hoitotarvikkeiden/hoitovälineiden saaminen perustuu hoitavan

terveyskeskuslääkärin määrittelemään yksilölliseen tarpeeseen ja tarpeen

on arvioitu olevan pitkäaikainen eli yli 3 kk.

Avoinna ma, ti 8-12, ke-to 15-17...................................................... 03 621 9269

Hammashoito

hameenlinna.fi/hammashoito

Hammassärkypäivystys

La, su ja arkipyhät klo 10-11

tiedustele päivystyspaikka

•Hämeenlinnan pääterveysasema, Viipurintie 1-3, E-rakennus. 03 621 9100

tai

• Turengin hammashoitola, Tapailankuja 8................................... 03 680 1458

Arkisin

Särkyaikoja omalle hammaslääkärille........................................... 03 621 9100

Yhteinen arkipäivystys

ilman ajanvarausta 14.00–15.30

tiedustele päivystyspaikka .............................................................. 03 621 9100

Ajanvaraus

Keskitetty ajanvaraus ma-pe 7.45 -15.30 ...................................... 03 621 9100

Hammashoitolat

Hauhon terveysasema ..................................................................... 03 621 9100

Vihniöntie 5

Hämeenlinnan pääterveysasema .................................................... 03 621 9100

Viipurintie1-3

Hätilän hammashoitola ................................................................... 03 621 9100

Viipurintie 32

Jukolan terveysasema ..................................................................... 03 621 9100

Eeronkuja 6

Kalvolan terveysasema .................................................................... 03 621 9100

Nordstedtintie 6

Lammin terveysasema ..................................................................... 03 621 9100

Evontie 33,

Rengon terveysasema .................................................................... 03 621 9100

Rengonraitti 28

Erityistyöntekijät

Ravitsemusterapeutti

Pääterveysasema,D-rakennus, 2. kerros..........................................03 621 9885

Ravitsemusterapia on terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn

sekä sairauden hoitoon ja erityisruokavalioihin liittyvää asiakaslähtöistä

ohjausta ja neuvontaa. Ravitsemusterapeutin työhön kuuluvat sekä

asiakas- että asiantuntijapalvelut. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 99


tullaan lääkärin ja hoitajan lähetteellä. Ruokapäiväkirjapohja löytyy

osoitteesta hameenlinna.fi/ravitsemusterapia

Sosiaalityöntekijät

Terveyssosiaalityöntekijältä saa ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon

palveluihin, tukea sairauden aiheuttamassa elämänmuutoksessa sekä

tietoa kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista ja kotihoitoa

tukevista palveluista.

Sosiaalityöntekijän vastaanotolle tullaan ajanvarauksella lääkärin tai

hoitohenkilökunnan ohjauksesta.

Avosairaanhoito

terveysasemat, erityisvastaanotot, kuntoutus, aivohalvauspotilaiden

yhdyshenkilö

Pääterveysasema, G-rakennus, P -kerros

Puhelinaika ja ajanvaraus ti 9-11 ....................................................03 621 9884

Geriatrian poliklinikka

Muistipoliklinikka ja Ikä+terveydenhoitopiste

Pääterveysasema, G-rakennus, P-kerros

Puhelinaika ja ajanvaraus ti 9-11 ....................................................03 621 9880

Sairaalat

Vanajaveden sairaala, Lammin sairaala, SAS-toiminta

Pääterveysasema E-rakennus 2. kerros

Puhelinaika ja ajanvaraus

ma,ti, ke, pe klo 9.15-10.15, to klo 14-15 ........................................03 621 9882

Toimintaterapeutti

Pääterveysasema, G-rakennus, P-kerros

Puhelinaika ma 11-12 ....................................................................... 03 621 9881

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka

avulla ihmistä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään.

Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi, että asiakas selviytyy hänelle

merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta

toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä.

Sairaala ja geriatriset palvelut

Ylilääkäri Vesa Koivisto ................................................................... 03 621 9901

Ylihoitaja Lilli Väisänen ................................................................... 03 621 9902

Geriatrian poliklinikka

Viipurintie 1-3, D-rakennus, 2. kerros

Geriatrian poliklinikalla toimii erikoislääkärikonsultaatio -luonteisesti

palvellen 70 vuotta täyttäneitä hämeenlinnalaisia sisätautigeriatrisia

potilaita.

Potilaat tulevat geriatrian poliklinikalle lääkärin lähetteellä.

Geriatrian ja sisätautien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Ulla Helin

Osastonsihteeri Tiina Lähevirta ......................................................03 621 9867

100 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


IKÄ+ terveydenhoitopiste

Viipurintie 1-3, D-rakennus, 2 kerros

PL 560, 13111 Hämeenlinna

IKÄ+terveydenhoitopiste on tarkoitettu yli 70-vuotiaille hämeenlinnalaisille

ikäihmisille. IKÄ+terveydenhoitopisteessä toimii sairaanhoitajan

vastaanotto. Sairaanhoitaja työskentelee yhteistyössä fysioterapeutin ja

muiden geriatrian poliklinikan työntekijöiden kanssa. Sairaanhoitajan

vastaanotto toimii ajanvarauksella. Asiakas voi varata ajan itse tai

tulla ohjattuna. Puhelinajalla voi varata ajan vastaanotolle tai saada

puhelinneuvontaa ja -ohjausta.

Vastaanotolla sairaanhoitaja kartoittaa asiakkaan terveydentilan ja

toimintakyvyn yhdessä asiakkaan kanssa. Sairaanhoitaja ohjaa ja neuvoo

terveydenhoitoon liittyvissä asioissa ja ohjaa toimintoihin/palveluihin.

Fysioterapeutti tekee liikkumis- ja toimintakykyarvion. Tarvittaessa

sairaanhoitaja konsultoi ja jatko-ohjaa muille geriatrian yksikön

työntekijöille tai muulle taholle.

IKÄ+terveydenhoitopisteessä on myös tarjolla tietoa ikäihmisille

tarkoitetuista palveluista ja toiminnoista.

Sairaanhoitaja Katja Kontio ............................................................03 621 9864

Ajanvarausaika ma-pe 10-11.30

Muistipoliklinikka

Viipurintie 1-3, D-rakennus, 2. kerros

Muistipoliklinikalla tutkitaan ja diagnostisoidaan yli 75-vuotiaita

muistihäiriö- ja dementiapotilaita. Potilaat tulevat muistipoliklinikalle

lääkärin lähetteellä.

Geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Jouni Alaviitala

Muistihoitaja, sairaanhoitaja Tiina Husso ...................................... 03 621 9873

Osastonsihteeri Tiina Lähevirta ......................................................03 621 9867

Vanajaveden sairaala

Sairaala toimii pääterveysaseman yhteydessä neljällä osastolla.

Osasto1

Osasto on suuntautunut akuuttipotilaiden hoitoon.

Potilaat tulevat osastolle yhteispäivystyksestä tai erikoissairaanhoidon

päivystyspoliklinikoilta.

Osaston kanslia ................................................................................ 03 621 9813

Osastonhoitaja Ritva Lindblom....................................................... 03 621 9818

Osasto 2

Osasto on suuntautunut murtuma- ja aivohalvauspotilaiden

kuntoutukseen.

Potilaat tulevat keskussairaalan kirurgian, ortopedian ja neurologian

osastoilta.

Osaston kanslia ................................................................................03 621 9823

Osastonhoitaja Maija Rajapuro ..................................................... 03 621 9828

Osasto 3

Osasto on suuntautunut keskussairaalan sisätauti- ja keuhko-osastoilta

tulevien potilaiden jatkohoitoon ja kuntoutukseen.

Osaston kanslia ................................................................................ 03 621 9833

Osastonhoitaja Virpi Kirisaari .........................................................03 621 9838

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 101


Osasto 4

Osasto on suuntautunut tutkimuspotilaiden hoitoon sekä dementian

akuuttihoitoon.

Potilaat tulevat omien lääkäreiden lähetteillä terveysasemilta, geriatrian ja

muistipoliklinikoilta sekä keskussairaalan osastoilta.

Osaston kanslia ................................................................................03 621 9843

Osastonhoitaja Päivi Saarinen ........................................................03 621 9848

Lammin sairaala

Evontie 33, 16900 LAMMI

Osasto on suuntautunut pitkäaikaispotilaiden hoitoon.

Osaston kanslia ................................................................................ 03 622 9735

Osastonhoitaja Armi Koivisto-Yrjölä .............................................. 03 621 9774

Linnan Ateria

www.linnanateria.fi

Linnan Ateria on ateriapalveluita tuottava Hämeenlinnan kaupungin

omistama liikelaitos. Ateriapalveluita tuotetaan 55 palvelukohteeseen noin

170 ammattilaisen voimin.

Hallinto

Linnan Ateria

PL 600 (Rauhankatu 8)

Toimisto avoinna ma-pe 9-15

Toimitusjohtaja Nina Rokkila .......................................................... 03 621 2750

Ruokapalvelupäällikkö Leena Voittonen ....................................... 03 621 2745

Vastuualueet: Kanta-Hämeenlinnan koulujen ja päiväkotien keittiöt

Ruokapalvelupäällikkö Ritva Gyldén .............................................. 03 621 5345

Vastuualueet: Kalvolan, Rengon, Lammin, Hauhon ja Tuuloksen

alueiden koulujen, päiväkotien ja palvelukotien keittiöt.

Ruokapalveluasiantuntija Riitta Kantinkoski ................................. 03 621 2754

Laskutus............................................................................................. 03 621 2661

Kaurialan keskuskeittiö

Keskuskeittiöpäällikkö Niina-Liisa Erkkilä....................................... 03 621 2662

Keinusaaren keskuskeittiö

Keskuskeittiöpäällikkö Katja Pöyry................................................. 03 621 3182

Voutilan keskuskeittiö

Keskuskeittiöpäällikkö Sirpa Virkki..................................................03 621 3176

Kaikille avoimet ruokailumahdollisuudet

Linnan Ateriassa

Keinusaaren palvelutalo

Pikkujärventie 6 ............................................................................... 03 621 3181

Avoinna ma-su 11.30-17.00

Lounas tarjolla 11.30–13.30

päivällinen 16–17.00

kahvila ma-su 11.30-17.00

102 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Voutilakeskus

Pollentie 35 ...................................................................................... 03 621 3175

Avoinna ma-pe 11-13 (arkipäivisin)

Lounas tarjolla 11-13

Kahvila avoinna ma-pe 9-15

Tarjoamme myös pienimuotoista catering-palvelua yksityisille henkilöille,

yrityksille ja muille yhteisöille.

Linnan Lomituspalvelut

hameenlinna.fi/lomituspalvelut

www.lomitus.fi

Linnan Lomituspalvelut

Vanajantie 10 B, 13110 HML

Toimitusjohtaja Kaisa Tyrni .............................................................03 621 3843

Puhelinaika ma-pe 9-11 ja 12–14

Lomituspalveluohjaaja Kirsti Koski.................................................. 03 621 4613

Lammi, Tuulos, Hauho

Puhelinaika ma-pe 9-11 ja 12–13

Lomituspalveluohjaaja Laura Kaihilahti.......................................... 03 621 4615

Hattula, Hml, Janakkala, Kalvola ja Renko

Puhelinaika ma-pe 9-11 ja 12–13

Maaseutupalvelut

hameenlinna.fi/maaseutupalvelut

Vanajantie 10 (ProAgrian talo, 3. kerros), 13110 Hml

- lomituspalvelut ja metsänhoitoyhdistys samassa kerroksessa

Avoinna ma-pe 9 -15

Kuntaliitoksen myötä viljelijöiden tukiasioiden hoito on siirtynyt uuden

Hämeenlinnan maaseutupalvelulle. Päätoimisto sijaitsee Hämeenlinnassa,

mutta palveluja saa myös liittyneiden kuntien alueilta.

Maaseutuasiamiesten yhteinen sähköposti on

maaseutupalvelut@hameenlinna.fi ja

henkilökohtainen sähköposti etunimi.sukunimi(@)hameenlinna.fi

maaseutuasiamies Merja Hacklin.................................................... 03 621 2651

(myös kaupungin peltojen vuokraus)

maaseutuasiamies Aulis Rekola....................................................... 03 621 2019

maaseutuasiamies Marja Leena Souru............................................ 03 621 2018

maaseutuasiamies Antero Pöysti..................................................... 03 621 2020

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 103


Kaikki maaseutuasiamiehet ovat maanantaisin Vanajantie 10:ssä.

Liitoskuntien palvelupisteissä on joku heistä seuraavasti:

Hauho

Kalvola

Lammi

Renko

Tuulos

tiistai/Aulis Rekola

torstai/Antero Pöysti

perjantai/Marja-Leena Souru

keskiviikko/Antero Pöysti

tukihakemusten vastaanotto 21.4.-23.4. klo 8-11 ja

27.4.-29.4. klo 8-11 (Aulis Rekola, Marja Leena Souru).

Muina aikoina vastaanotot sopimuksen mukaan.

Linnan Tilapalvelut

hameenlinna.fi/tilapalvelut

Raatihuoneenkatu 11 A 11 (toimisto) tai Rauhankatu 8 (suunnittelu ja

rakennuttaminen), PL 84, 13100 Hml

Avoinna arkisin 9-15

Toimitusjohtaja Raili Salminen ........................................................ 03 621 2655

Linnan Tilapalvelut - liikelaitos on kaupungin toimitilahallinnosta,

tilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöpalveluiden

järjestämisestä vastaava yksikkö.

Se vuokraa toimitilat ensisijaisesti kaupungin omille hallinto- ja

palveluyksiköille.

Toimitilojen vuokraus

Vuokrattavana olevat tilat

Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto ................................................. 03 621 2227

Myytävät kohteet

Kiinteistökehityspäällikkö Antero Aho........................................... 03 621 5331

Toimitusjohtaja Raili Salminen......................................................... 03 621 2655

Talonrakennushankkeet

Suunnittelupäällikkö Pekka Rintanen............................................. 03 621 2341

Rakennuttajapäällikkö Risto Saari................................................... 03 621 2316

Toimistopalvelut

Palvelusihteeri Kaarina Sundman.................................................... 03 621 2319

Palvelusihteeri Kirsti Salo................................................................. 03 621 3375

Palvelusihteeri Tuija Kuusisto........................................................... 03 621 2620

Palvelusihteeri Paula Nurmesniemi................................................. 03 621 3381

104 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Kiinteistönhoito ja kunnossapito

Ei kiireelliset korjaustarpeet ja toiveet

(mieluiten sähköpostilla etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi)

Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto ................................................. 03 621 2227

Tekninen isännöitsijä, itäinen alue

Kari Ahonen...................................................................................... 03 621 5334

Tekninen isännöitsijä, läntinen alue

Kalevi Väinölä................................................................................... 03 621 5333

Yllättävät pikaista korjausta vaativat kiinteistöviat/

TEKME - Tekninen Palvelukeskus Oy Häme

Ma-to 7-16, pe 7-15

Rakennustekniset työt

Palvelupäällikkö Timo Tuominen..................................................... 03 621 2222

Palveluesimies Timo Kujanpää (länsi).............................................. 03 621 2963

Palveluesimies Markku Luhtinen (12-tie, itä).................................. 03 621 5570

Putki- ja ilmanvaihtotyöt

Palveluesimies Jukka Salonen.......................................................... 03 621 2223

Sähkötyöt

Palveluesimies Risto Koukkula.........................................................03 621 2968

Toimitilapalvelut (siivous ja kiinteistönhoito)

Palvelupäällikkö Teresa Ritala.......................................................... 03 621 4270

Tekninen suunnittelija Pekka Heikkilä............................................ 03 621 2788

Päivystysaikoina

Kanta-Hämeenlinna......................................................................... 03 621 2432

Hauho ja Tuulos..............................................................................0500 633 234

Lammi.............................................................................................. 0500 712 596

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 105


MUITA PALVELUITA

Ammatillisia oppilaitoksia

Hämeen ammatti-instituutti

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMI

Visakaarre 16, 13100 Hml........................................................................ 03 6461

••

Maatalousala

••

Matkailuala

••

Meijeriala

••

Metsäala

••

Puutarhatuotanto

••

Viherala

Hämeen ammattikorkeakoulu

www.hamk.fi

Visamäki, Visamäentie 35, 13100 Hml.................................................... 03 6461

HAMK tarjoaa myös täydennyskoulutusta, englanninkielisiä

korkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulutukintoja.

Hämeen Ammattikorkeakoulu toimii Hämeenlinnan lisäksi

Valkeakoskella, Evolla, Lepaalla, Riihimäellä, Forssassa ja Mustialassa.

Koulutuskeskus Tavastia

www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8,13100 Hml................................................................ 03 65 811

••

Kulttuuriala

••

Luonnontieteiden ala

••

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

••

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

••

Tekniikan ja liikenteen ala

••

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

••

Aikuiskoulutus

Lihateollisuusopisto

www.ltk.fi

Luukkaankatu 8.............................................................................. 020 761 9484

––

iha-alan opetusta antava erikoisoppilaitos, jossa voi

suorittaa elintarvikealan perustutkinnon lihateknologian

suuntautumisvaihtoehdon.

––

toimii yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos

www.uta.fi/laitokset/okl

Luokanopettajan koulutus

Erottajakatu 12, 13100 Hml.................................................................03 355 111

106 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Apteekit

Päivystävän apteekin voi tarkistaa nettisivulta

http://palvelut.aina.fi/apteekit

Keskusapteekki

www.keskusapteekki.com

Raatihuoneenkatu 8, 13100 Hml.....................................................03 682 3631

Avoinna: ma-pe 8-19, la 9-15

Raatihuoneen apteekki

www.raatihuoneenapteekki.fi

Sibeliuksenkatu 3, 13100 Hml......................................................... 03 682 2018

Avoinna: ma-pe 8.30-18, la 9-15

Tori-Apteekki

www.toriapteekki.fi

Hallituskatu 18, 13100 Hml................................................................03 630 600

Avoinna joka päivä 8-21

Kaurialan apteekki

www.kaurialanapteekki.fi

Turuntie 4-6, 13130 Hml ..................................................................03 682 4400

Avoinna: ma-pe 8.30-19, la 9-14

Kesällä ma-pe 8.30-18

Aulangon apteekki

www.aulangonapteekki.fi

Viipurintie 34, 13210 Hml...................................................................03 622 900

Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14

Tiiriön apteekki

www.tiirionapteekki.fi

Wartiamäentie 2, 13130 Hml (Prismakeskus)........ 03 61 500 500, 03 674 2321

Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-16

Hauhon apteekki

www.apteekit.org/hauho

Hauhontie 19, 14700 Hauho.............................................................03 675 1117

Avoinna ma-pe 9-17, la 9-14

Kalvolan apteekki

Kotkajärventie 1, 14500 Iittala..........................................................03 676 5155

Avoinna ma-pe 9-17

Rengon apteekki

www.turenginapteekki.netsor.fi/rengonapteekki

Rengonraitti 20, 14300 Renko........................................................ 03 652 7171

Avoinna ma-pe 9-17

Lammin apteekki

www.lamminapteekki.fi

Huovintie 3, 16900 Hml.................................................................... 03 633 2260

Avoinna ma-pe 8.30-17, la 9-13

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 107


Tuuloksen apteekki

www.lamminapteekki.fi

Kauppakeskus Tuulonen,

Tuulosentie 1, 14810 Tuulos...........................................................044 3399 060

Avoinna ma-pe 10-19, la 9-17, su 12-16

Asuminen

Kaupungin vuokra-asunnot

Hämeenlinnan Asunnot Oy ............................................................. 03 625 161

Raatihuoneenkatu 7, 13100 Hml

Nuorisoasunnot

Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry ................................... 03 621 3347

Saaristenkatu 13–15, 13100 Hml

nuorisoasunnot@hameenlinna.fi

Opiskelija-asunnot

Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö

Tiedustelut SKV Isännöinti Oy...................................................... 010 228 7010

Saaristenkatu 3, 13100 Hml

Vanhusten vuokra-asunnot

Kanta-Hämeen SKV Oy ................................................................. 010 228 7005

Saaristenkatu 3, 2 krs., 13100 Hml

Vanhusten asuntojen muutostyöt

Peruskorjauskeskus Oy Häme

www.peruskorjauskeskus.fi

Turuntie 7, 13130 Hml....................................................................... 03 621 2499

Muita asuntoja vuokraavia yhtiöitä mm.

VVO Kotikeskus...............................................................................020 508 4200

Sibeliuksenkatu 2, 13100 Hml

Avara Suomi Oy ............................................................................ 0201 774 500

Aleksanterinkatu 9, 15110 Lahti

Elinkeinoasiat ja yrityspalvelut

Kehittämiskeskus Oy Häme

www.kehittamiskeskus.fi

etunimi.sukunimi@kehittamiskeskus.fi

Kehittämiskeskus Oy Häme tarjoaa yrittäjille mm. rahoitusneuvontaa,

kehittämisprojekteja, yritysyhteistyötä, sijoittumispalveluita sekä ylläpitää

yritys-, toimitila- ja kokoustilarekisteriä.

Raatihuoneenkatu 17 A, 5 krs, 13100 Hml............................................ 03 6211

Faksi................................................................................................... 03 621 2366

Toimitusjohtaja Heikki Hietanen................................................... 050 373 0303

Toimistosihteeri Seija Tähtivalo.....................................................040 868 6014

Viestintäkoordinaattori Kaarina Suvisuo......................................040 841 3342

108 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Asiantuntija, kv-liiketoiminta Anastasia Kanervisto....................050 440 0306

Matkailupäällikkö Leena Puumalainen.........................................0400 997 914

Assistentti Anne Repola.................................................................040 709 8562

Yrityspalvelupäällikkö Ari Räsänen...............................................040 866 7501

Yritysasiamies Markku Lind.......................................................... 050 411 8051

Yritysasiamies/Kalvola

Jukka Pettersson.............................................................................040 822 5467

Iittalantie 130, 14500 Iittala

Yritysasiamies/Hauho, Lammi, Renko ja Tuulos

Timo Kärkkäinen............................................................................050 336 7872

Kauppakeskus Tuulonen, Tuulosentie 1, 2. krs, 14810 Tuulos

Yhteistyökumppaneina:

Finnvera Oyj ...................................................................................... 020 460 11

Hämeenlinnan maistraatti..............................................................071 873 0161

Hämeenlinnan työ- ja elinkeinotoimisto...................................... 010 604 0041

Hämeen kauppakamari................................................................... 03 653 3100

Hämeen Messut, Eija Vainio...........................................................045 111 5775

Hämeen Uusyrityskeskus............................................................... 040 559 1547

Hämeen Yrittäjät ry......................................................................... 03 682 1153

Hämeenlinnan Yrittäjät ry / Kalevi Lauronen...............................044 733 2240

Kaupunkikeskustayhdistys ry / Emma Salminen.......................... 040 831 8716

ProAgria Häme................................................................................020 747 3000

Pääomasijoitusyhtiö Virtaa Hämeeseen Oy /Sampsa Sysi-Aho....040 770 1092

Teknologiakeskus Innopark Oy......................................................03 6241 0000

––

Ohjelmajohtaja Mikko Koivulehto .......................................040 868 2163

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.avi.fi/fi/virastot/etelasuomenavi

Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hml

Puhelinvaihde.................................................................................020 636 1040

Puhelinvaihde (työsuojelu)............................................................. 020 636 1500

Avoinna ma-pe 8-16.15

Hämeen maanmittauslaitos

www.maanmittauslaitos.fi

Koulukatu 13, 13100 Hml.................................................................020 690 639

Avoinna ma-pe 8-16.15

Hämeen Matkailu

www.hameenmatkailu.fi

Verkatehdas, Viipurintie 4, 13100 Hml......................................... 010 617 2300

Matkailukohteet ja –paketit, kokous- ja kongressikohteet

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 109


Hämeenlinnan Asunnot Oy

Linnan Isännöinti Oy Hämeenlinna

www.hmlasunnot.fi

etunimi.sukunimi@hmlasunnot.fi

Raatihuoneenkatu 7, 13100 Hämeenlinna

Avoinna ma 9-17, ti-to 9-16, pe 9-15

Asiakaspalvelu................................................................. (03) 625 1620, 625 161

Toimitusjohtaja Matti Riekkola.....................................................(03) 625 1623

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

www.oikeus.fi/5991.htm

Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hml

Asiakaspalvelu............................................................................... 010 364 2210

Avoinna ma-pe 8-16.15

Hämeenlinnan Setlementti ry.

www.hmlsetlementti.net

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta

Kaarisilta-keskus, työllistäminen, koulutus- ja palvelutoiminta

Monikulttuurinen perhe- ja kriisityö

Rikosuhripäivystys

Toimisto Eteläkatu 14 B 3. krs, 13100 Hml

Kaarisilta-keskus Arvi Kariston katu 9 lh 3, 13100 Hml

Toiminnanjohtaja............................................................................050 562 0873

Hämeenlinnan seudun työ- ja elinkeinotoimisto

www.mol.fi/hameenlinna

Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hml

Avoinna 9-15.45

Puhelinpalvelu 9-16................................................. 010 19 4041, 010 60 40041

Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi

www.luotsisaatio.fi

työvalmennusta, kierrätystä, paja- ja työtoimintaa

Aulangontie 1, 132310 Hml

Toimitusjohtaja Liisa Tiilikkala.....................................................0400 840 0726

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

www.hsvesi.fi

Paroistentie 7, 13600 Hml................................................................. 03 621 2279

Avoinna 9-15

Laskutus............................................................................................ 03 621 3722

Vikailmoitukset (24 h)

Viemäriviat.........................................................................................03 616 1144

Vesijohtoviat.................................................................................... 03 621 3717

Veden laatuhäiriöt........................................................................... 03 621 2225

110 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Hämeenlinna-Vanajan 4h-yhdistys

hameenlinna.yhdistykset.4h.fi

Vanajantie 10 A, 13110 Hml

Toimisto............................................................................................ 03 621 2527

Toiminnanjohtaja............................................................................. 03 621 2526

Dogsitter-palvelu ja -kurssit, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta,

harrastekerhot, kurssit, nuorisoillat, koululaisten kesätoiminta

Jätehuolto ja kierrätys

Kiertokapula oy

www.kiertokapula.fi

Karanojan jätteidenkäsittelyalue

Karanojantie 145, 13430 Hämeenlinna...........................................03 628 5900

avoinna ma - pe klo 7 - 19

arkipyhien aattoina klo 7 - 17

toukokuussa 3.5. - 31.5. lauantaisin klo 9 - 14

Hallinto

Vankanlähde 7, 13100 Hml.................................................................03 622 980

Kierrätyspalvelukeskus

Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö

Aulangontie 1, 13210 Hml

www.luotsisaatio.fi

Huonekalut ja taloustavarat

Avoinna ma-pe 8-17........................................................................ 03 687 6312

Rakennusmateriaalit

Suosaarentie 2, 13200 Hml

Avoinna ma-pe 8-17........................................................................ 03 687 6313

Kanta-Hämeen keskussairaala

www.khshp.fi.......................................................................................... 03 6291

Ensiapu, Ahvenistontie 20

Henkeä uhkaavat tai muut kiireellistä hoitoa edellyttävät

sairaudet ja vammat

Ensiavun toimisto.............................................................................03 629 4500

Kanta-Hämeen käräjäoikeus

www.oikeus.fi/6059.htmi

Arvi Kariston katu 5, 13100 Hml

Vaihde............................................................................................ 010 36 47300

Neuvonta.................................................................. 010 36 47316, 010 36 47317

Kanta-Hämeen verotoimisto

www.vero.fi

Lukiokatu 26, 13100 Hml..................................................................... 03 622 41

Avoinna ma-pe 9-16.15, 1.6.-31.8. ma-pe 9-15

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 111


KELA

www.kela.fi

Rauhankatu 1, 13100 Hml

Avoinna ma klo 9–17, ti-pe klo 9–16

Valtakunnalliset palvelunumerot ma-pe 8-18, kts. poikkeukset www.kela.fi

––

asevelvollisuusasiat...................................................................020 692 200

––

asuminen................................................................................... 020 692 201

––

eläkeasiat.................................................................................. 020 692 202

––

kela-kortit................................................................................. 020 692 203

––

kuntoutus.................................................................................. 020 692 205

––

lapsiperheiden tuet..................................................................020 692 206

––

maasta- ja maahanmuutto...................................................... 020 692 207

––

omaisen kuoltua.......................................................................020 692 208

––

opiskelijatuet............................................................................ 020 692 209

––

sairastaminen............................................................................020 692 204

––

työttömyys................................................................................ 020 692 210

––

vammaistuet............................................................................. 020 692 211

Kuluttajaneuvonta

Palvelusta vastaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet

sijaitsevat maistraateissa.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta ............................................. 071 8731 901

Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja,

ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalveluista löytyy

verkkopalvelusta

www.kuluttajaneuvonta.fi

Maistraatti

www.maistraatti.fi

Birger Jaarlin katu 13, 13100 Hml...................................................071 873 0161

Avoinna ma-pe 9-16.15

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Hämeenlinnan Yhdistys

http://hameenlinna.mll.fi

Turuntie 24 A 10, 13100 Hml........................................................045 7730 2002

Lastenhoitopalvelun varaus arkisin 8-12.........................................03 254 5420

lastenhoitotoiminta.hame@mll.fi

Oikeusaputoimisto

www.oikeus.fi/6230.htm

Sibeliuksenkatu 21, 13100 Hml...................................................... 010 366 0620

Ajanvaraus oikeusavustajille ma-pe 8-16.15................................ 010 3660 624,

................................................................................. 010 3660 623, 010 3660 622

112 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Palveleva puhelin

Palvelevan puhelimen numero on kaikkialla Suomessa

••

suomenkielisille ........................................................................ 01019 0071

••

ruotsinkielisille ..........................................................................01019-0072

Puhelinpäivystys: su-to 18-01, pe ja la 18-03

Poliisi

www.poliisi.fi/kanta-hame

Kasarmikatu 14, 13100 Hml.............................................................071 873 0311

Avoinna ma-pe 8.16.15

Poliisin lupapalvelut, Palvelupiste Kastelli

Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hml................................................. 071 87 37823

ma 9-17, ti-pe 9-16.15

Huom. suljettuna päivittäin ruokatunnin ajan klo 12-13

Lammin palvelutoimisto

Hämeentie 18, 16900 Lammi......................................................... 071 873 7804

faksi .................................................................................................. 03 633 6181

ma-pe 9-15

Posti

www.posti.fi.....................................................................................020 071 000

Päihdepalvelut

www.a-klinikka.fi/hameenlinna

A-klinikka

Viipurintie 1-3 D, 3. krs, 13200 Hml ................................................03 621 2400

Toimisto ............................................................................................ 03 621 2422

Antaa avohoidollisia palveluja päihde- ja muihin riippuvuuksiin

seudun asukkaille Arvioi ja ohjaa eri hoitopalveluihin Antaa koulutus-,

konsultaatio- ja työnohjauspalveluja.

Päivystys- ja kriisitoiminta ilman ajanvarausta ma-pe klo 8–10 ja

puhelinaika klo 11–12.

Palvelut ovat maksuttomia

Ehkäisevä päihdetyö

Raatihuoneekatu 7A, 13100 Hml .............................. 03 621 2402, 03 621 4380

Antaa ja välittää tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista sekä hoidoista

ja ennaltaehkäisystä Palveluja voivat käyttää kaupunkilaiset, koulut,

oppilaitokset, työyhteisöt, järjestöt jne.

Holstilan kuntoutumisyhteisö

Kekkurinkuja 2, 13200 Hml ............................................................. 03 621 3280

Holstilan kuntoutumisyksikkö on 22-paikkainen päihdeongelmaisten

kuntoutumis- ja asumisyhteisö Yksikköön voi hakeutua suoraan tai

A-klinikan kautta Asuminen on maksullista

Katkaisuhoito

Viipurintie 1-3 D, 3. krs, 13200 Hml ..........................03 621 2404, 03 621 2405

Antaa lyhytaikaista hoitoa Hmln seudun asukkaille, erityisesti

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 113


päihderiippuvuuden katkaisemiseksi sekä siitä kuntoutumiseksi.Hoidosta

peritään maksuasetusten mukainen hoitopäivämaksu .

Hoitoontulo ma-pe klo 8 – 10 A-klinikan päivystysvastaanoton kautta.

Living room

Turuntie 1, 13100 Hml ...................................................................... 03 621 3366

Avoinna: ma-ti 12-15.30, ke-to 11.-15.30, pe 11.-13.30

Erityisesti huumeongelmaisille tarkoitettu kohtaamis- ja hoitopaikka

Terveysneuvontaa ja ohjausta sekä mahdollisuuden vaihtaa likaiset

neulat ja ruiskut puhtaisiin Mahdollisuus käydä HIV, klamydia ja

C-hepatiittitesteissä, testit tekee sairaanhoitaja ma-to 12-14 ilman

aikavarausta .

Palvelut ovat seudullisia ja maksuttomia

Päihdeongelmaisten asumispalvelut

Raatihuoneenkatu 7 A 3, 13100 Hämeenlinna

Vastaava ohjaaja..............................................................................03 621 2844

Ohjaaja............................................................................................. 03 621 4362

Palvelut ovat tarkoitettu hämeenlinnalaisille päihdeongelmaisille, joilla on

asumiseen liittyviä erilaisia pulmia

Nuorten selviämisasema

Turuntie 1, 13100 Hml ....................................................................040 520 8262

Toimii pääasiassa perjantain ja lauantain välisenä yönä Hämeenlinnan

kaduilla Auttaa ja tukee kaduilla liikkuvia nuoria ja ohjaa tarvittaessa

muihin palveluihin

Lisätietoja toiminnanohjaajalta klo15 jälkeen .............................040 869 6308

Raatihuone

hameenlinna.fi/raatihuone

Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hml

Raatihuone on kaupungin juhla- ja kokoustila. Kaupungin oman käytön

lisäksi tiloja vuokrataan osittain yhteisöjen käyttöön. Kokoustiloissa on

nykyaikainen kokoustekniikka.

Varaukset, kokousisäntä Janne Mela.............................................. 03 621 2801

janne.mela@hameenlinna.fi

Ravintola

Chaine des Rotisseurs –ravintola

Pirjo Päivärinta, Maunviljelijät Oy...........................03 621 3396, 040 543 3269

pirjo.paivarinta@maunviljelijat.fi

Rikosuhripäivystys

Käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea

AUTTAVA PUHELIN ...........................................................................020 316 116

päivystää ma-ti 13-21 ja ke-pe 17-21

Puhelimessa voi keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen

kohteeksi joutuminen voi merkitä.

Juristineuvontaa tarjotaan rikoksen kokeneille

ti-to 17-19...........................................................................................020 316 117

Puhelimessa voi tarkistaa rikoksen uhrin tai rikosasian todistajan

lainmukaisia oikeuksia ja saada niihin liittyvää ohjausta.

114 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


TODISTAJAN TUKI -puhelimen päivystysaika on

ma-ke klo 17-19 .................................................................................020 316 118

Puhelimessa saa ohjausta ja neuvontaa todistajan oikeuksista ja

velvollisuuksista. Puhelimessa voi keskustella rikoksen herättämistä

ajatuksista ja tunteista.

Puhelimiin voi jättää päivystysaikojen ulkopuolella soittopyynnön.

Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä. Puhelumaksut ovat

lankapuhelimesta n. 0,08 € / puhelu + 0,02 € / minuutti ja

matkapuhelimesta n. 0,08 € / puhelu + 0,23 € / minuutti.

Rikosuhripäivystyksen Hämeenlinnan palvelupiste

Kanta-Hämeen perhetyön kehittämisyhdistys ry, Lukiokatu 16, 13100 Hml

Aluesihteeri Rebekka Wadhwa ....................................................050 378 2877

Seurakunnat

Hml-Vanajan seurakunta (ev.lut)

www.hameenlinna-evl.fi

Kirkkoherranvirasto

Rauhankatu 14, 13100 Hml

Avoinna ma-pe 9-15 sekä to 16-17

Vaihde avoinna ma-pe 9-15................................................................ 03 626 41

Virkatodistustilaukset......................................................................03 626 4200

Päivystävä pappi arkisin 9-15 ..........................................................03 626 4222

Hauhon seurakunnan kirkkoherranvirasto

www.verkkoviestin.fi/hauhonseurakunta

Kotkontie 3, 14700 Hauho.................................................................03 622 940

Kalvolan seurakunnan kirkkoherranvirasto

www.kalvolanseurakunta.fi

Hallintotie 3, 14500 Iittala.............................................................. 03 676 5252

Avoinna ti, to ja pe 9-12 ja to 16-17

Lammin seurakunta kirkkoherranvirasto

www.lamminseurakunta.fi

Kappelintie 2, 16900 Lammi........................................................... 03 653 9523

Avoinna ma-pe 9-13 sekä to 16-17

Rengon seurakunnan kirkkoherranvirasto

www.evl.fi/srk/renko

Topenontie 144, 14300 Renko........................................................ 03 6527 104

Avoinna ma ja to klo 9 – 12

Tuuloksen seurakunta kirkkoherranvirasto

www.evl.fi/sertika/perus/tuuloksenseurakunta_fi.htm

Pappilantie 17, 14820 Tuulos.............................................................03 6379 112

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 115


Perheasiain neuvottelukeskus

Keskusseurakuntatalo

Rauhankatu 14, 3. krs. 13100 Hml.

Tiedustelut, ajanvaraus ma-pe klo 8.30-12.....................................03 626 4244

Seutukeskus Oy Häme

www.seutukeskus.fi

etuninimi.sukunimi@seutukeskus.fi

Arvi Kariston katu 1 b, PL 1000, 13100 Hml....................................03 621 3800

Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnassa sijaitseva kunnallisen alan

palvelukeskus. Yhtiön omistavat Hämeenlinnan seudun kunnat: Hattula,

Hämeenlinna ja Janakkala. Palvelualat: taloushallinto, palkkahallinto,

tietohallinto, tietotekniikkapalvelut, hankinta- ja kilpailuttamispalvelut ja

sekä projektihallintapalvelut.

Asiakaspalvelu..................................................................................03 621 3866

Toimitusjohtaja Mika Kantola.......................................................... 03 621 3801

Asiakaspalvelujohtaja Ari Räsänen................................................. 03 621 3824

Seuturekry Oy

www.seuturekry.fi

seuturekry@seuturekry.fi

etunimi.sukunimi@seuturekry.fi

Raatihuoneenkatu 9, 13100 Hml.....................................................03 621 3900

Seuturekry Oy on kunnallinen henkilöstöpalveluyritys, jonka kautta

voi hakeutua lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ja hakea Seuturekry Oy:n

asiakasorganisaatioiden avoinna oleviin työpaikkoihin.

Johtaja Jaana Jantola....................................................................... 03 621 3901

Toimistosihteeri Ludmilla Viik.......................................................... 03 621 3913

Sosiaaliasiamies

www.pikassos.fi

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

––

neuvonta, avustaminen, tiedotus, oikeuksien toteutumisen

seuranta seuraavilla alueilla: sosiaalityö, toimeentulotuki,

kasvatus- ja perheneuvonta, päivähoito, kehitysvammaisten

huolto, vammaispalvelut, lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasiat,

elatusturva, isyysasiat, lastensuojelu, vanhustenhuolto,

omaishoito ja päihdehuolto sekä kuntouttava työtoiminta.

Wetterhoffinkatu 4, 13100 Hml

Satu Loippo.......................................................................................03 621 2908

Puhelinajat ma 12-15, ti-to 9-12

satu.loippo@pikassos.fi

TEKME - Tekninen Palvelukeskus Oy Häme

www.tekme.fi

etunimi.sukunimi@tekme.fi

Siivous-, kiinteistönhoito-, huolto-, rakentamis- sähkö-, LVI- ja

automaatiopalvelut

Suosaarentie 4, 13210 Hml...............................................................03 621 7000

116 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Toimitusjohtaja Ilkka Aho................................................................03 621 3380

Asiakkuuspäällikkö Paula Asikainen............................................... 03 621 2409

Kiinteistötekniikka ja rakentamispalvelut...................................... 03 621 2222

Toimitilapalvelut (siivous ja kiinteistönhoito)................................. 03 621 4270

Päivystyspalvelu (normaalityöajan ulkopuolella)

Kanta-Hämeenlinna................................................. 03 621 2432, 050 509 0721

Hauho ja Tuulos..............................................................................0500 633 234

Lammi.............................................................................................. 0500 712 596

TyöSyke Oy

www.tyosyke.fi

etunimi.sukunimi@tyosyke.fi

TyöSyke Oy on Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen

sairaanhoitopiirin omistama lakisääteisiä ja kokonaisvaltaisia

työterveyspalveluja tarjoava työterveysyksikkö.

Turuntie 4-6, 13130 Hml

Ajanvaraus......................................................................................... 03 621 5500

ma-to 8-15.30, pe 8-15

Toimitusjohtaja Jari Kattainen......................................................... 03 621 5501

Palvelupäällikkö Taina Heinonen..................................................... 03 621 5506

Vapaaehtoiskeskus Pysäkki

www.hameenlinna.fi/pysakki

Raatihuoneenkatu 7 B, 13100 HML

Pysäkki on Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinna-Vanajan

seurakunnan ylläpitämä vapaaehtoistyön toimintakeskus

avoin arkisin 10-15

Toimisto, Leena Mikola.................................................................... 03 621 3556

avunvälitys, aamukorva

Toiminnanohjaaja Arja Ratava-Laine.............................................. 03 621 3555

laitostoiminta, ohjelmatoiminta

Diakoni Marko Pasma....................................................................... 03 626 4253

ystävätoiminta, hengellinen toiminta, viestintä

Vattenfall oy

www.vattenfall.fi

Asiakaspalvelu ja myynti

Yksityisasiakkaat...............................................................................020 690 022

Vikailmoitukset................................................................................ 020 690 911

Virvelinranta

hameenlinna.fi/virvelinranta

Toiminnanjohtaja Päivi Veikkola..................................................... 03 621 4210

Yritystontit

Kehittämiskeskus Häme.................................................................. 03 621 2536

Raatihuoneenkatu 17 A 5 krs.

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 117


Muistiinpanoja:

118 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Muistiinpanoja:

Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto 119


Muistiinpanoja:

120 Hämeenlinnan kaupungin – Palveluhakemisto


Hämeenlinnan kaupungin organisaatiokaavio

Keskusvaalilautakunta

Lasten ja nuorten

lautakunta

Yksilöjaosto

Elämänlaatulautakunta

Terveyden ja toimintakyvyn

edistämisen

lautakunta

Yksilöjaosto

Ikäihmisten lautakunta

Yksilöjaosto

Yhdyskuntalautakunta

Tiejaosto

Joukkoliikennejaosto

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Aluetoimikunnat

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Tapani Hellsten

Apulaiskaupunginjohtaja

Juha Isosuo

Konsernipalvelut

Talous- ja ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo

Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

Kehitysjohtaja Tarja Majuri

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä

Tilaajapäälliköt:

Antti Karrimaa

Jari Pekuri

Timo Koivu

Päivi Joenmäki

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg

Tilaajapäälliköt:

Markku Nurmikari

Leena Harjula

Tomi Pakanen

Sirpa Ylikerälä

Liisa Lepola

Kehittämisyks.

johtaja:

Kirsti Mäensivu

Palvelutuotantojohtaja

Päivi

Raukko

Tilaajajohtaja

Päivi Saloranta

Tilaajapäällikkö

Eija-Liisa Dahlberg

1

Tarkastuslautakunta

Tarkastuspäällikkö

Juho Ainasoja

Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelujohtaja

Marja-Liisa Akselin

Opetuspalvelut

Palvelujohtaja Mika Mäkelä

Lasten ja ja nuorten kasvua

tukevat palvelut

Palvelujohtaja Eija Leppänen

Kulttuuripalvelut

Liikuntapalvelut

Toimintakykyä edistävät

palvelut

Palvelujohtaja Risto Jokinen

Hämeenlinnan Terveyspalvelut

-liikelaitos

Toimitusjohtaja Risto Mäkinen

Koti- ja ja asumispalvelut

Palvelujohtaja Tuovi Sohlberg

Asukkaat

ja ja

palvelujen

käyttäjät

Johtokunta

Asukasraadit,

palautejärjestelmät

Vanhusten hoivapalvelut

Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko

Yhdyskuntarakenne

Palvelujohtaja Timo Tuomola

Maankäyttö ja ja ympäristö

Palvelujohtaja Samuli Alppi

Palo- ja ja pelastustoimi

Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen

Maakunnall.

Pelastusltk.

Linnan Tilapalvelut -liikelaitos: tj. Raili Salminen

Linnan Ateria -liikelaitos: tj. Nina Rokkila

Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos: tj. Kaisa Tyrni

Johtokunnat


Asukastiedote

1/2010

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Hauhon palvelupiste

Punnanmäentie 18, 14700 Hauho

(Hauhon kirjasto)

avoinna ma-ke 11-19, to-pe klo 10-16 ja la klo 10-15

Hämeenlinnan palvelupiste Kastelli

Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna

avoinna ma klo 9-17, ti-pe klo 9-16.15

Hämeenlinnan matkailuneuvonta

avoinna myös kesä-elokuussa la klo 11-15

Kaupungin palvelutuotanto muutti

tammikuussa Wetterille

Poliisin lupapalvelut

avoinna ma 9-17, ti-pe 9-16.15

(suljettu päivittäin klo 12-13)

Kalvolan palvelupiste

Hollaajantie 3, 14500 Iittala

(Kalvolan kirjasto)

avoinna ma-ke klo 11-19, to-pe klo 10-16, la 10-15

Julkaisija:

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Viestintäyksikkö

PL 84, 13101 Hämeenlinna

Puh. (03) 621 2385

Fax (03) 621 2585

Painopaikka:

Painoyhtymä Oy

Kannen kuva:

Tuula Mäkinen

ISSN 1796-2501

Lammin palvelupiste

Linjatie 4, 16900 Lammi

(Lammin kirjasto)

avoinna arkisin klo 8-16

Rengon palvelupiste,

Rengonraitti 7, 14300 Renko

(Rengon kirjasto)

avoinna ma-ke 11-19, to-pe 10-16

Tuuloksen palvelupiste

Pannujärventie 10, 14810 Tuulos

(Tuuloksen kirjasto)

avoinna ma-ke klo 11-19, to-pe klo 10-16

More magazines by this user
Similar magazines