Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 9

Dnro KH:3243 /2012

6 § Kiinteistö Oy Metsäpirtti -nimisen yhtiön osakkeiden myyminen Hämeenlinnan

Asunnot Oy:lle

KH 8.10.2012 § 9

Talous- ja hallintojohtaja 2.10.2012:

”Kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.10.2010 § 13 kaupunki luovutti apporttijärjestelyllä

Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle yhden asunto-osakeyhtiön

sekä 7 kiinteistöä rakennuksineen. Vastineeksi kaupunki sai maksullisessa

osakeannissa 33 966 yhtiön osaketta. Järjestelyn euromäärä oli

2.285.068,44 €.

Omistusoikeus luovutuksen kohteisiin siirtyi Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle

1.1.2011. Vuoden 2011 aikana yhtiö maksoi kaupungin kanssa sopimallaan

tavalla luovutettuihin kohteisiin kuuluneiden Lamminraitti 2 ja Lamminraitti

4 kiinteistöjen aravalainat 1.493.920,64 €, maksu kuuluu lopullisesti

kaupungille. Kaupungin ja yhtiön tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti kaupunki

otti vastaavalla summalla kassalainan Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä.

Nyt kaupungin kiinteistöomistuksen ja konsernirakenteen selvittämistä jatketaan

ja samalla maksetaan kassalaina Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle.

Hämeenlinnan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Metsäpirtti -nimisen yhtiön

(Aulangontie 40) koko osakekannan. Osakkeiden arvo kaupungin taseessa

on 25.228,19 €. Yhtiö omistaa tontin ja sillä olevan rakennuksen.

Kiinteistöyhtiöllä on tällä hetkellä kaupungin takauksella olevaa lainaa jäljellä

114.430,39 €.

Kyseessä on nelikerroksinen kerrostalo, jossa on 32 asuntoa. Asunnot

ovat 30,5 – 79,5 m2 ja huoneistotyypit ovat 1h+55, 2h+kk, 2h+k ja 3h+k.

Vuosina 1996 - 1998 on tehty kylpyhuone- ja keittiösaneeraukset. Vuonna

2007 on tehty parvekeovi- ja ikkunasaneeraus. Julkisivun ja parvekkeiden

saneeraus sekä parvekkeiden lasitus on tehty 2010.

Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy on 20.8.2012 antanut arvion, että

yhtiön markkina-arvo on 1.700.000 € +/- 15 %.

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n edustajan kanssa on neuvoteltu ja yhtiö on

valmis ostamaan Kiinteistö Oy Metsäpirtin osakkeet 1.586.000 euron hinnalla

(1.700.000 € - 114.430,39 € (lainat) = 1.585.569,61€).

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää omaisuuden

luovuttamisesta, kun toimenpiteen arvo on enintään 1 M€ eli tämä

myynti menee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kauppasummasta vähennetään lyhytaikainen laina 1.493.920,64 €, jonka

kaupunki on ottanut Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä.”

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että Kiinteistö Oy Metsäpirtti -nimisen yhtiön osakkeet myydään

Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle 1.586.000 euron kauppahinnalla.

More magazines by this user
Similar magazines