Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 11

Dnro KH:3181 /2012

7 § Takauksen myöntäminen / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

KH 8.10.2012 § 10

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kirje 21.9.2012:

”Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) aloittaa Hämeenlinna-Hattula-

Iittala-Toijala vesihuoltolinjan rakentamisen 2013 aikana. Hankkeella on

useita pitkäaikaisia vaikutuksia, joista tässä yhteydessä voisi mainita: entisen

Kalvolan kunnan alueen puhdasvesihuollon varmentaminen, Kalvolan

jätevesien siirtäminen pääosin Toijalaan käsiteltäväksi, vesihuoltolinjan rakentaminen

ja sen mukanaan tuomat maankäytölliset mahdollisuudet

VT130 läheisyyteen ja haja-asutuksen vesihuoltotilanteen paraneminen

alueella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14,1 M€. Rahoitusta varten

tullaan hakemaan takausta myös Akaan kaupungilta ja Hattulan kunnalta

ja sitä varten on saatu vesihuoltorahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön

varoista.

Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparannuksen aloittaminen on tarkoitus

aloittaa 2013. Ahveniston laitos on peruskorjauksen tarpeessa, mutta

myös vedenkäsittelyyn on tarkoitus tehdä ajanmukaistuksia. Hankkeen

kustannusarvio on 3 M€. Lisäksi kuluvan vuoden investointirahoitus edellyttää

1 M€ lainoitusta.

Yhtiön omistajien kesken 7.2.2012 allekirjoitetussa osakassopimuksessa

sovitaan seuraavaa ”Yhtiö rahoittaa kaikki investointinsa ja osakaskuntiensa

verkostojen ja laitosten lunastamisen omalla pääomalla, yhtiön ottamilla

lainoilla ja mahdollisella julkisella tuella. Tarvittaessa kukin osakaskunta sitoutuu

antamaan yhtiölle omavelkaisen takauksen vähintään siltä osin,

kuin investoinnin voidaan osoittaa palvelevan ko. kunnan tai kuntien vesihuoltoa.”

Yhtiön hallitus käsitteli hankkeiden rahoituksen hankkimista kokouksessaan

21.9.2012 ja päätyi siihen, että yhtiö ottaa 7,5 M€ luoton tarjouskilpailun

perusteella Handelsbankenilta ja pyytää siihen Hämeenlinnan kaupungilta

omavelkaista takausta. Lainan ehdot ovat pääosin seuraavat:

- luotto 7,5 M€, laina-aika 20 v, tasalyhennykset kahdesti vuodessa

- luoton kiinteäkorkoisen osuuden (3,75 M€) korko on 2,45 % (per

6.9.2012, kiinteä korko tarkistetaan vastaamaan lainan nostohetken

korkotasoa) 10 vuoden ajan, tämän jälkeen kiinteäkorkoinen osuus

muuttuu vaihtuvakorkoiseksi

- luoton vaihtuvakorkoisen osuuden (3,75 M€) korko Euribor 6 kk + 0,65

%. Lisäksi pankki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa vaihtuvan koron

lisäksi perittävän marginaalin suuruutta 5 vuoden kuluttua lainan nostosta

- ehdot edellyttävät Hämeenlinnan kaupungin omavelkaista takausta.”

Talous- ja hallintojohtaja 2.10.2012:

”Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n omistus jakautuu seuraavasti: Hämeenlinna

76,6 %, Akaa 14,78 % ja Hattula 8,7 %. Kaupungin takaamia lainoja

oli yhtiöllä 31.12.2011 yhteensä 3.383.991,30 €. Yhtiö on aina hoitanut lainansa

velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

More magazines by this user
Similar magazines