Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16

KV 12.11.2012 § 8

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto

1. hyväksyy pysyvien vastaavien poisto- ja laskentaohjeen sekä poistosuunnitelman

perusteet liitteen mukaisena (liite 2/KH 29.10.2012).

2. päättää, että uutta pysyvien vastaavien poisto- ja laskentaohjetta noudatetaan

vuonna 2013 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden osalta ja että

aiemmin hankittu omaisuus poistetaan aiemmin vahvistettujen poistosuunnitelmien

mukaisten hyödykekohtaisten suunnitelmapoistojen

mukaisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antavat talousarviopäällikkö Päivi Selonen, p. 03 621 2212 ja talous-

ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323.

- - - -