Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 17

Dnro KH:49 /2009

9 § Eron myöntäminen kunnallisesta luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali

KH 29.10.2012 § 21

Valmistelija: hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p. 03 621 2007

”Eroilmoitus

Ilmoitan eroavani Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen johtokunnasta allekirjoituspäivästä

lukien paikkakunnalta muuton vuoksi.

Hämeenlinna 9.10.2012

Seija Lång”

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2008 päättänyt perustaa

1.1.2009 alkaen mm. Linnan Lomituspalvelut –liikelaitoksen Samassa kokouksessa

valtuusto on hyväksynyt liikelaitosten johtosäännön osana kaupungin

hallintosääntöä (luku 12).

Liikelaitosten tehtävistä määrätään liikelaitosten johtosäännön 2 §:ssä.

Liikelaitosten johtosäännön 3 §:n mukaan liikelaitoksilla on toiminnan johtamista

varten kaupunginhallituksen alainen johtokunta.

Liikelaitosten johtosäännön 4 §:n mukaan valtuusto valitsee johtokuntaan

5-7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee

yhden (1) johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnan jäsen tai varajäsen ei voi olla sen kanssa sopimussuhteessa

olevan kaupungin toimielimen jäsen tai varajäsen.

Jäseniä valittaessa on tavoiteltava johtokunnan asiantuntemusta liikelaitoksen

toimialalla, taloudessa ja hallinnossa. Johtokuntaan voidaan valita

myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen tai lautakuntaan

tai jonka kotikunta ei ole Hämeenlinnan kaupunki.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentti:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä

sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä

lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."

Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava erikseen sekä varsinaisten että varajäsenten

kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä

ei tarvitse kuitenkaan olla samaa sukupuolta. Tasa-arvovaatimus

ei koske puheenjohtajistoa.

More magazines by this user
Similar magazines