Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 27

Dnro KH:3462 /2012

13 § Vuoden 2013 tuloveroprosentin vahvistaminen

KH 29.10.2011 § 5

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, puh. 03 621 2323 ja

laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen, puh. 03 621 2605

Kuntalain 66 §:n mukaisesti kaupunginvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentti.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n

(1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle

viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Kunnat saavat ansiotulojen vuoden 2013 veroennakot koko kuntakentän

veromäärästä verohallinnon vahvistamalla kertoimella. Kerroin vahvistetaan

joulukuussa, joten vuoden 2013 verokertymä joudutaan ennakoimaan

tilausbudjettiin arviolaskelman mukaisesti.

Hämeenlinnan tuloveroprosentti 2012 on 19,50 %.

Vuoden 2013 veroennakoita kertyy eri veroprosenteilla arvion mukaan

seuraavasti (arvion laatimisessa on hyödynnetty Kuntaliiton ennustetta

Hämeenlinnan verokertymästä 2013):

19,00 % 205,5 M€

19,25 % 208,2 M€

19,50 % 210,9 M€

19,75 % 213,6 M€

20,00 % 216,3 M€

Tilausbudjettiesitys 2013 on laadittu nykyisen 19,50 veroprosentin pohjalta.

Vuoden 2013 verotulokohtaan kirjataan ko. vuoden veroennakkojen lisäksi

verotuslain mukaan kertyviä veroja vuosilta 2005−2012 sekä maksuunpanotilityksen

mukainen vähennys/lisäys vuodelta 2012. Nämä mukaan lukien

2013 verokertymäarvio nykyisellä veroprosentilla on 220,4 M€.

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi edelleen

19,50 %.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antavat talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323

ja laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen, p. 03 621 2605.

- - - -

KV 12.11.2012 § 13

More magazines by this user
Similar magazines