Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 5

Dnro YHLA:1654 /2010

5 § Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan muutos

YHLA 18.5.2010 § 64

Valmistelija: kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368

Vanajanlinnan alueella on käynnissä ympäristön kokonaisvaltainen tulevaisuuden

suunnittelu ja aluetta on tarkoitus kehittää matkailukohteena. Kaupunki

on solminut yhteistoimintasopimuksen Vanajanlinna Oy:n, Linna Golf

Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena

on kaavoittaa alueelle asuntorakennusoikeutta vapaa-ajan asuntoina siten,

että se mahdollistaa houkuttelevan ja elinvoimaisen kokonaisuuden toteuttamisen.

Tavoitteena on myös Vanajanlinnan alueen tasapainoinen kehittäminen,

vanhan miljöön ja rakennuskannan suojelu. Kaupunki on sitoutunut

kaavoittamaan alueen ja myymään maitaan hankeen toteuttamiseksi.

Valtuusto on antanut kaavoitustoimiston tehtäväksi alueen kaavoittamisen

keväällä 2008.

Alueen suunnittelua ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä Vanajanlinna

Visio 2015 sekä kaupunginvaltuuston hyväksymä osayleiskaava. Ensimmäinen

loma-asuntoalue golfklubin itäpuolelle valmistui 2009 voimassa

olevan osayleiskaavan pohjalta. Samalla laadittiin Vanajanlinnan alueelta

kaavarunko, missä on osayleiskaavaa tarkemmin mietitty Vanajanlinnan

alueen ja sen ympäristön käyttöä. Toisen vaiheen loma-asunnot sekä alueen

huoltokeskus on tarkoitus asemakaavoittaa golfkentän keskelle. Samanaikaisesti

kaupunki on hakemassa rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä

Vanajanlinnan päärakennuksesta ja puistosta muodostuvalle

kokonaisuudelle, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin

kulttuuriympäristöihin. Nykyiselle golfklubin alueelle on tarkoitus laatia suojelukaava.

Koska voimassa oleva osayleiskaava sallii rajoitetusti rakentamista golfkentän

alueelle, päätettiin kaavarunkotyön yhteydessä tehdä osayleiskaavan

tarkistus toisen loma-asuntoalueen asemakaavoituksen varmistamiseksi.

Osayleiskaavan muutos koskee Vanajanlinnan golfkentän aluetta.

Muutosalue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Kappolan, Hakumäen ja

Mäskälän kaupunginosissa. Muutosalueen etäisyys lähimmillään on n. 0,5

km kartanon päärakennuksesta ja n. 0,3 km Katumajärven itärannasta.

Suunnittelualueen koko on n. 84 ha. Tarkistettavan alueen rajaus noudattaa

nykyisen yleiskaavan aluerajoja siten, että se yhdessä ennalleen jäävän

kaavan kanssa tulee muodostamaan saumattoman kokonaisuuden.

Maakuntakaavassa muutosalue on merkitty urheilualueeksi (VU). Linnan

alue on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Sr), muuten ympäristö

on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Alueen läpi itä-länsisuunnassa ja

alueelta etelään kulkee ulkoilureitti. Voimassa olevassa osayleiskaavassa

alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), suurimmalla

osalla aluetta sallitaan toimintaa palveleva vähäinen rakentaminen ja alueella

tulee järjestää muun virkistysliikkumisen mahdollisuus (VU-1). Vanajanlinna

on merkitty rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi matkailupalvelujen

alueeksi (SR /RM). Golfalue rajoittuu on retkeily- ja ulkoilualueeseen

(VR). Alueen itäpuolella on mahdollisen tieväylätarpeen johdosta

ohjeellinen selvitysalue (VR / se). Linnan ympäristö on maisemallisesti arvokas

alue (ma). Muutosalueeseen rajoittuu myös kaksi paikallisesti arvokasta

luonnonsuojelualuetta (SL). Pohjoisessa on pieni kulttuurivaikuttei-

More magazines by this user
Similar magazines