HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

hameenlinna.fi

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

7

- Maaseutuohjelma hyväksyttiin (KV 21.5.2012).

- Hämeenlinnan rakennusjärjestys uusittiin (KV 10.12.2012).

- Maaomaisuuden hallinnan ja maankäytön strategian periaatteet uudistettiin (KV 10.12.2012).

- Kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelma ja kiinteistökehittämiskohteet valmisteltiin ja hyväksyttiin

(KH 13.2.2012).

- Hämeenlinnan monikulttuurisuusohjelma vuosille 2012–2015 hyväksyttiin (KV 8.10.2012).

- Teknologiakeskus Innopark Oy:n tytäryhtiörakennetta tiivistettiin ja hyväksyttiin periaatteet korkojohdannaisten

tuottojen käytölle (KV 2.4.2012).

- Linnan Ateria Oy:n varsinaista ateriapalvelutoimintaa varten perustettiin uusi yhtiö, Linnan Ateriapalvelut

Oy (KV 2.4.2012).

- Hyvinvointialan kehittämistoiminnan järjestelyistä ja korkeakoulukeskussopimuksen toteuttamisesta yhteistyötahojen

kanssa sovittiin (KH 16.4.2012).

- Hämeenlinna antoi lausuntonsa kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitykseen ja kuntauudistukseen

liittyviin muihin uudistuksiin (KV 2.4.2012).

- Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa toteutettiin uusi kilpailutus puitejärjestelyllä ajalle

1.10.2012–2016 (Ikla 18.4.2012).

- Kaupungin vakuutukset vuosille 2013–2016 kilpailutettiin (KH 27.8.2012).

- Ruokapalvelut kilpailutettiin Kalvolan ja Rengon alueella (KH 28.5.2012). Kokonaistaloudellisesti edullisimman

tarjouksen tehnyt Blue Service Partners Oy aloitti toimintansa 2013 alusta lukien.

Toiminta ja investoinnit

- Tampereen yliopisto siirsi opettajakoulutuksen 1.8.2012 alkaen Tampereelle. Samassa yhteydessä Hämeenlinnan

normaalikoulun oppilaat siirtyivät kaupungille. Tiloihin perustettiin noin 700 oppilaan Seminaarin

koulu (oppilasluvussa ovat mukana myös Ojoisten oppilaat, uusia oli noin 360).

- Tuomelan koulun sisäilma- ym. ongelmat aiheuttivat helmikuusta alkaen koko vuoden kestäneen väistötilatarpeen.

Väistötilat saatiin Wetterhoff-säätiön kiinteistöstä ja Meijerioppilaitoksesta. Meijerioppilaitos

oli väistötilana vain kevätkauden. Syyskaudella sen korvasi vanha kirjastotalo.

- Hämeenlinnassa on vuosikaudet tehty työtä korkeita siirtoviivekustannuksia aiheuttavan erikoissairaanhoidon

jatkohoitojonon hallitsemiseksi. Vuonna 2012 tavoitteessa onnistuttiin kotiuttamistyön, kotihoidon,

palveluasumisen ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen yhteistyön tuloksena. Siirtoviivekustannukset

olivat 1,3 milj. euroa vuonna 2009, 0,7 milj. euroa vuonna 2010, 0,9 milj. euroa vuonna 2011

ja vuonna 2012 vain 0,1 milj. euroa.

- Osana hoitorakenteen keventämistä lakkautettiin loppuvuonna 2012 Hämeenlinnan Terveyspalvelut

-liikelaitoksen Lammin sairaala.

- Hämeenlinnan seudun sosiaalipäivystys laajennettiin 1.1.2012 alkaen koko Kanta-Hämeen maakunnan

kattavaksi.

- Hämeenlinna lähti mukaan hallitusohjelmaan sisältyvään pitkäaikaistyöttömien Työn Paikka

-kuntapilottiin 2012–2015.

- Näkyvimpänä rakennushankkeena Hämeenlinnassa oli koko vuoden Länsireuna-hanke eli moottoritien

kattaminen, sen päälle tulevan liikekeskuksen rakentaminen, samaan kortteliin tuleva asuntorakentaminen

sekä moottoritien siltojen uusiminen.

- Keskeisiä vuoden 2012 uudisrakennus- ja investointikohteita olivat Ojoisten koulu ja varhaiskasvatuskeskus,

Rengon Kirkonseudun koulu, Kalvolan varhaiskasvatuskeskus, Saaristen korttelin rakennusten

peruskorjaus ja pääterveysaseman peruskorjaus.

- Entisen Lammin kunnan Kostilan, Kataloisten ja Lieson alakoulut lakkautettiin elokuun alusta ja niiden

oppilaat siirtyivät Konnarin kouluun. Rengon Kirkonseudun koulun laajennus ja peruskorjaustyöt valmistuivat

joulukuussa 2012. Uuteen kouluun siirtyivät vuoden 2013 alusta myös lakkautettavien Nummenkylän

ja Nevilän koulujen oppilaat.

- Linnan Tilapalvelut -liikelaitos jatkoi menestyksellisesti tarpeettomiksi jääneiden tilojen realisointia. Kaikkiaan

viime vuonna myytiin 25 kohdetta, joista osakehuoneistoja oli 8 kpl. Myytyjen kohteiden kauppahinta

oli yhteensä 3,9 milj. euroa, josta myyntivoittoa saatiin 1,1 milj. euroa.

Talouden kehitys ja tilinpäätöstilanne

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2011 Hämeenlinnan tilausbudjetin vuodelle 2012. Vuoden 2012 budjetti

laadittiin tasapainoon (ylijäämä noin 0,1 milj. euroa). Budjettiin sisältyi kunnallisveron korottaminen 19,00

prosentista 19,50 prosenttiin. Lisäksi kiinteistöveroja korotettiin (yleinen kiinteistövero 0,80 %:sta 1,05 %:iin,

vakituinen asunto 0,35 %:sta 0,45 %:iin ja vapaa-ajan asunto 0,95 %:sta 1,00 %:iin). Budjetin laadinnan aikaan

Kuntaliitto ennusti verotulojen keskimääräiseksi kasvuksi 0,8 %. Kuntaliitoksista saatu yhdistymisavustus

lakkasi 2011 ja näin ollen 2012 tulopohja supistui noin 3,7 milj. euroa.

More magazines by this user
Similar magazines