1. luku Opetussuunnitelma - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

1. luku Opetussuunnitelma - Hämeenlinna

JOHDANTO .......................................................................................................................................4

1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA ............................................................................................5

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN .........................................................................................5

1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ................................................................................................7

2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT............................................10

2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA .................................................................................................10

2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ ....................................................................................................11

2.3 PERUSOPETUKSEN RAKENNE .....................................................................................................14

3. LUKU OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN ..........................................................................17

3.1 OPPIMISKÄSITYS .......................................................................................................................17

3.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ ..................................................................................................................19

3.3 TOIMINTAKULTTUURI................................................................................................................21

3.4 TYÖTAVAT ................................................................................................................................24

4. LUKU OPISKELUN YLEINEN TUKI ..................................................................................26

4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ ..................................................................................26

4.2 OPPIMISSUUNNITELMA..............................................................................................................28

4.3 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN.....................................................................................................29

4.4 TUKIOPETUS..............................................................................................................................30

4.5. OPPILASHUOLTO ......................................................................................................................31

5. LUKU ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS ........................34

5.1 ERI TUKIMUODOT......................................................................................................................34

5.2 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS .................................................................................................35

5.3 ERITYISOPETUKSEEN OTETTUJEN TAI SIIRRETTYJEN OPETUS.....................................................36

5.5 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEITTAIN................................................................38

6. LUKU KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS .......................................................39

6.1 SAAMELAISET ...........................................................................................................................39

6.2 ROMANIT ..................................................................................................................................39

6.3 VIITTOMAKIELISET....................................................................................................................40

6.4 MAAHANMUUTTAJAT................................................................................................................41

7. LUKU OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT ................43

7.1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET ................................................................................43

7.1.2.Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ...........................................................................46

7.1.3. Viestintä ja mediataito .....................................................................................................49

7.1.4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys..............................................................................52

7.1.5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta................................56

7.1.6. Turvallisuus ja liikenne....................................................................................................63

7.1.7. Ihminen ja teknologia ......................................................................................................65

7. 2 ÄIDINKIELTEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU.........................................................67

7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS.....................................................................................................68

Suomi äidinkielenä.....................................................................................................................68

Ruotsi äidinkielenä (svenska som modersmål) ..........................................................................88

Saame äidinkielenä (eatnigiella) ...............................................................................................99

Romani äidinkielenä ................................................................................................................110

Viittomakieli äidinkielenä ........................................................................................................114

More magazines by this user
Similar magazines