1. luku Opetussuunnitelma - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

1. luku Opetussuunnitelma - Hämeenlinna

1.2 Opetussuunnitelman sisältö


Perusopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen mukaan kuin opetuksen

järjestäminen edellyttää:

• arvot ja toiminta-ajatus

• yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

• kieliohjelma

• noudatettava paikallinen tuntijako

• toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset

• opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus

• opetuksen mahdollinen eheyttäminen

• aihekokonaisuuksien toteuttaminen

• opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai opintokokonaisuuksittain

vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa

• valinnaisaineiden opetus

• tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle

• yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa

• kodin ja koulun yhteistyö

• yhteistyö muiden tahojen kanssa

• oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen

• oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet

• ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt

• kerhotoiminnan järjestäminen

• tukiopetuksen järjestäminen

• erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

• eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus

• oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin

• opinnoissa etenemisen periaatteet

• todistukset

• tietostrategia

• toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen.

More magazines by this user
Similar magazines