Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2011 ja 2012

hameenlinna.fi

Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2011 ja 2012

Suolijärvi on pieni humusjärvi, jonka ekologinen tila on ELY-keskuksen päätöksen mukaan

hyvä.

8.12. Takanen

(35.791.1.002; A= 35,34 ha, suurin syvyys 6 m, V= 700 000 m 3 , kokonaisrantaviiva 3,44

km, valuma-alue A= 1151 ha)

Lammin biologinen asema on tutkinut Takasen veden laatua ja kasvi- ja eläinplanktonia

talvella 1997. Pieneen, matalahkoon (5,9 m) ja sameavetiseen Takaseen laskevat vedet puhtaasta

Kastanajärvestä Kuoruejärven kautta sekä Okslammesta. Valuma-alueella on runsaasti peltoja (23

%), mikä tarkoittaa runsasta kuormitusta ja näkyy Takasen veden laadussa. Rehevä Takanen on

tutkimuksessa arvioitu yleisluokaltaan tyydyttäväksi ja virkistyskäyttöominaisuuksiltaan hyväksi

sekä raaka- ja kalavesiluokituksessa tyydyttäväksi.

Hertta-tietokannasta löytyy kahdeksan Takasta koskevaa vesistönäytekertaa, joista kuusi on vuodelta

2012, jolloin Takasen tilaa seurattiin tiiviisti ennen ja jälkeen fosforin kemiallisen saostuksen.

Kaksi aiempaa näytettä on otettu 14.8.2006 ja 18.8.2009.

Runsasta kasviplanktonia vallitsivat selvityksen mukaan nielulevät. Seuraavaksi runsaimpia olivat

panssarilevät. Myös bakteeribiomassa oli korkea. Talven 1998 eläinplanktonnäytteitä vallitsivat

rataseläimet.

Kuva 47

Näkymä Takasen etelärannalta kohti pohjoista.

Takasen veden väri on ruskea ja sameus on lievää. Neutraali pH ja hyvä alkaliteetti luonnehtivat

Takasta. Sähkönjohtavuus on hieman kohonnut ilmeisesti valuma-alueelta tulevista ravinteista johtuen

ja kemiallinen hapenkulutuskin on vähän normaalia korkeampi. Neljässä metrissä (0,1 mg/l)

happi oli 18.8.2009 lähes loppu ja viidessä metrissä se oli nollassa. Tämä näkyikin sitten kokonais-

73

More magazines by this user
Similar magazines