Esse 14/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 14/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

14 | 4.4.2013 | www.esse.fi

Tuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara | Olari | Tapiola | Kauniainen

Virve Soini

kutsuu messuun

✚✚7

Miten toimia, kun

omainen kuolee?

✚✚2

Ville Talola: kirkolla

on yksi pappisvirka.

✚✚4

Kristinusko on kuin teltta,

sanoo Petri Luomanen.

✚✚8


www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

14 | 4.4.2013

Tuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara

Olari | Tapiola | Kauniainen

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

2

Merkittävä

avustus

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto

jakoi viikko sitten kansainvälisen

vastuun eli lähetystyön

ja kansainvälisen auttamistyön määrärahan.

Taloudellisesti kyse on merkittävästä

avustuksesta. Espoon tuki,

kaksi miljoonaa euroa, on 4,1 prosenttia arvioiduista

verotuloista ja sen suhteellinen osuus on

valtakunnallisesti korkein.

Kyse on muutenkin merkittävästä asiasta. Lähetystyö

ja humanitaarinen apu ovat kirkon ytimessä.

Lähetystyötä tekemällä kirkko toteuttaa

olemustaan ja kertoo armahtavasta Jumalasta

sanoin ja teoin. Vapahtajasta kertominen, kärsivän

ihmisen auttaminen ja oikeudenmukaisuuden

puolesta taisteleminen maailmanlaajuisesti

on kirkolle luovuttamatonta.

Uutinen oli kuitenkin se, että valtuusto päätti

luopua Kansanlähetyksen ja Kylväjän tukemisesta

asteittain vuoteen 2015 mennessä. Aiemmin Espoossa

on jo evätty avustukset kahdelta muulta

järjestöltä. Helsingissä ja Vantaalla on toimittu samalla

tavalla. Mistä on kysymys?

Päätöksen pohjalla on järjestöjen suhtautuminen

naispappeuteen ja sukupuolivähemmistöihin.

Valtuutettujen enemmistö katsoi nyt, että

Kansanlähetys ja Kylväjä eivät sitoudu kirkon

linjauksiin näissä asioissa. Verovaroin halutaan

tukea vain sellaista toimintaa, joka on kirkon virallisten

päätösten mukaista ja jossa esimerkiksi

naispappeus ei aiheuta ongelmia.

Päätös ei ollut yksimielinen. Viime vuonna äänestys

päättyi vastakkaisiin lukemiin. Todennäköisesti

niin päätöksen kannattajat kuin vastustajat

kokevat, että lähetystyön osalta olisi hyvä

päästä keskustelemaan myös muista sisällöllisistä

asioista. Näin ei riittävässä mittakaavassa tule

tapahtumaan ennen kuin lähetysjärjestöjen sitoutuminen

yhteisiin päätöksiin on ratkaistu koko

kirkon tasolla.

Naisten tasa-arvo ja sukupuolivähemmistöjen

oikeudet eivät silti poistu keskustelusta, sillä

maailmanlaajuisesti niissä on vielä paljon tekemistä.

Kirkon lähetystyön tehtävä on tukea paikallisia

kirkkoja näidenkin tavoitteiden saavuttamisessa.

PS.

Seurakuntien avustukset ovat harkinnanvaraisia

eli kenelläkään ei ole niihin

mitään automaattista

oikeutta. Pienemmät

seurakunnat kanavoivat

apun sa usein vain yhden

järjestön kautta.

Urpu Sarlin

päätoimittaja

urpu.sarlin@evl.fi

Surun sävyttämät

järjestelyt

Läheisen saattaminen hautaan

vaatii konkreettisia ponnisteluja

murheen keskellä.

Teksti Noora Melaanvuo

Kuva Matti Karppinen

Päivitys

Yhteisen kirkkovaltuuston

keskustelu oli toisinto

lukemattomista viime

vuosien debateista. Kuinka

kauan konservatiivisten

lähetysjärjestöjen kannattajat

ostavat tarinan,

jossa tukien ehtyminen

johtuu oikeauskoisiin

kohdistuvasta syrjinnästä

eikä lainkaan järjestöjen

omasta toiminnasta?

Tasa-arvolinja tiukentui | s. 4

Taneli Kylätasku

Jos ihminen kuolee

muualla kuin laitoksessa,

paikalle täytyy

soittaa viranomaiset.

Kuoleman toteaa aina

lääkäri.

Espoolaisella vainajalla on

oikeus tulla haudatuksi Espooseen

riippumatta siitä, kuuluuko

hän seurakuntaan. Hautapaikasta

ja hautojen hoidosta

tehdään sopimukset seurakuntayhtymän

palvelukeskuksen

hautatoimiston kanssa Espoon

keskuksessa (Kirkkokatu

1). Palvelukeskuksesta varataan

myös siunausaika kappelista

tai kirkosta sekä pappi ja

kanttori.

Espoon seurakuntien hautatoimiston

toimistoesimies Mikael

Wilén suosittelee miettimään

valmiiksi, halutaanko

arkku- vai tuhkahautaus. Espoossa

79 prosenttia vainajista

tuhkataan. Uusia arkkuhautoja

on vain Kellonummen hautausmaalla.

Siunaustilaisuuden järjestelyihin

kannattaa Wilénin mukaan

varata ainakin pari viikkoa.

Siunauksen jälkeen arkkuhautaus

tapahtuu heti. Tuhkahautauksessa

vainaja menee

tuhkattavaksi siunausta seuraavalla

viikolla. Uurnan voi sijoittaa

hautaan yleensä aikaisintaan

parin viikon päästä siunauksesta

ja viimeistään vuoden

kuluessa tuhkauksesta.

Varaustilanteeseen ei tarvitse

ottaa mukaan dokumentteja,

jos kyse on espoolaisesta

henkilöstä. Oikeus veteraanihautaan

täytyy tosin todistaa

sotilaspassilla tai Kela-kortilla,

jossa on R-tunnus.

Kuolintieto näkyy seurakuntayhtymälle

väestörekisterijärjestelmän

kautta. Sairaalan antamaa

hautauslupaa saatetaan

tarvita, jos ulkopaikkakuntalaisen

kuolinaikakirjaus ei vielä

näy tai ihminen on kuollut ulkomailla.

”Silloin ollaan pitkällä, jos

omainen tietää vainajan henkilötunnuksen

ja sen, kuuluuko

tämä seurakuntaan”, sanoo

Wilén.

Varauksia otetaan vastaan

sekä paikan päällä palvelukeskuksessa

että puhelimitse. Niiden

tekemisen voi antaa hoidettavaksi

myös yksityiselle

hautaustoimistolle, jolta omainen

ostaa muut hautaamiseen

liittyvät palvelut.

Hautaustoimistosta tulee tilata

arkku, uurna ja kuljetukset.

”Kukkalaitteet, muistotilaisuus

ja lehti-ilmoitukset eivät

ole pakollisia. Ne kuuluvat lähinnä

perinteeseen”, selventää

Suomen Hautaustoimistojen

Liiton puheenjohtaja Kyllikki

Forsius.

Omien toiveiden ja budjetin

mukaan hautaustoimistoista

voi hankkia laajemmankin palvelukokonaisuuden.

Seurakunnan työntekijöillä tai

viranomaisilla ei ole lupaa suositella

tiettyä hautaustoimistoa.

Sopivaa liikettä voi yrittää

etsiä vaikkapa Hautaustoimistojen

liiton jäsenyritysten kautta

(www.hautaustoimistojenliitto.fi).

Hautaustoimiston ei tarvitse

sijaita Espoossa.

Hautaustoimistojen liitolla

ja hautaustoimistoilla on päivystäviä

numeroita, joista saa

akuuteissa tilanteissa neuvoja

virka-ajan ulkopuolellakin. Liitto

on koonnut ohjeita myös Ensiohjeita

hautausta järjestävälle

-opasvihkoon. Sitä on jaettu

liiton hautaustoimistojen, viranomaisten

ja laitosten kautta.

Sama teksti löytyy liiton nettisivuilta.

Lisäksi neuvoja löytyy Hautaustoimistojen

liiton viime

vuonna julkaisemasta Tiimalasi-lehden

erikoisnumerosta

Kuoleman kohdatessa. Leh-

www.espoonseurakunnat.fi

www.esboforsamlingar.fi

”Silloin ollaan pitkällä, jos omainen

tietää vainajan henkilötunnuksen ja

sen, kuuluuko tämä seurakuntaan”.

Hautatoimiston toimistoesimies Mikael Wilén

teä voi kysyä maksutta liitosta

ja siihen kuuluvista hautaustoimistoista.

Seurakuntayhtymä on puolestaan

julkaissut Hautausjärjestelyt

Espoossa -nimisen esitteen.

Alimmillaan hautaustoimiston

ja seurakunnan pakolliset

Leppävaaran seurakunta

Sponsored by LeSe UA

yhteiskustannukset voivat Forsiuksen

arvion mukaan jäädä

alle tuhanteen euroon. Muistotilaisuus

ja lehti-ilmoituksen

laittaminen saattavat moninkertaistaa

summan. Jos vainaja

on varaton, sosiaalitoimistolta

voi anoa maksusitoumusta.

Seurakunnan perimiin kuluihin

vaikuttaa hautaustapa.

ti ja to alkaen 9.4.

klo 17–20

Leppävaaran kirkon

autotalleilla

os. Veräjäkallionkatu 2,

kirkon alapiha

Espoonlahden seurakunta

Hääiltapäivä:

Suunnitteletko

häitäsi?

su 14.4.

klo 15–17

SOUKAN

KAPPELI

Saat tietää kaiken, mitä

olet aina halunnut tietää

kirkollisesta vihkimisestä.

Myös tilaisuuden musiikista.

Lopuksi maistellaan hääkakkua.

Mukana pastori Olli-Pekka Ylisuutari,

kirkkoherra Jouni Turtiainen,

kanttorit Elja Puukko ja Helena Yli-Jaskari.

Arkkuhautaus maksaa yleensä

enemmän kuin tuhkaushautaus.

Samoin on eri asia, lunastetaanko

uusi sukuhauta vai

onko käytettävissä vanha sukuhauta.

Uusista hautapaikoista

vähiten kuluja tulee tuhkan sirottelusta

tai anonyymiin muistolehtoon

hautaamisesta.

Siunaustilaisuuden järjestäminen

on kappeleissa ja kirkoissa

seurakunnan jäsenelle

maksutonta. Jos kirkkoon

kuulumaton henkilö siunataan

kristillisesti hautaan, peritään

kappelivuokra ja palvelumaksu.

Jäsenen muistotilaisuutta

varten seurakunnan tiloja voi

varata ilman vuokraa. Liinojen

ja astioiden käytöstä menee

pieni maksu. Kahvitukset omaiset

järjestävät itse.

Omat kulunsa tulevat perunkirjoituksesta,

joka vainajasta

on teetettävä tai tehtävä

kolmen kuukauden sisällä. Espoon

seurakunnissa sukuselvityksiä

ja virkatodistuksia voi

tilata perunkirjoitusta varten

palvelukeskuksesta.

Palvelukeskuksessa päivystää

aukioloaikoina (arkisin kello

8–15) pappi, joka vastaa kirkollisia

toimituksia koskeviin kysymyksiin.

Myös siunaustilaisuuteen

varattu pappi soittaa omaiselle

ja sopii tapaamisen.

TIETOA

KIRKKO-

HÄISTÄ

Olarin seurakunta

Surevan urakka. Jotkut

kokevat läheisensä hautajaisten

järjestelyt raskaana,

toisia konkreettinen

tekeminen helpottaa.

Siunauskeskustelussa pastori

kertoo, miten tilaisuus etenee.

Samalla hän kyselee vainajan

elämästä saadakseen selville,

ketä ollaan saattamassa.

”Jotkut tuovat valokuvia. Itse

pidän siitä. Espoossa pääsee

harvoin siunaamaan ihmistä,

jonka olisi tuntenut”, Espoon

tuomiokirkkoseurakunnan pastori

Marja Malvaranta sanoo.

Keskustelun aikana omaisella

on mahdollista puhua myös

surustaan. Läheisen menetystä

voi työstää myös seurakunnan

sururyhmässä. Ryhmään kannattaa

kuitenkin mennä vasta,

kun hautajaisista on jo kulunut

hieman aikaa.

Su 7.4. klo 18

Matinkappelissa Liisankuja 3

Matinmessu

-juhlamessu

25

vuotta

Reijo Telaranta, Antti Malinen

Silja Hyvärinen, Reijo Soini

Heidi Merisalo ja musiikkiryhmä

Lapsille on oma messukerho

täytekakkukahvit

messun jälkeen

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

3


Jätehuollon

keräysautot

starttaavat

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen

(HSY) jätehuollon

keräysautot vastaanottavat

maksutta kotitalouksien vaarallisia

jätteitä sekä metalli- ja

sähkölaiteromua. Keräyskierros

alkaa tällä viikolla ja jatkuu

Espoossa ja Kauniaisissa

23.5. saakka.

Vaarallisia jätteitä ovat

muun muassa energiansäästölamput,

loisteputket, maalit,

liuottimet, torjunta-aineet

ja siivouskemikaalit. Sähkölaiteromua

ovat muun muassa

käytöstä poistetut kylmälaitteet,

sähköhellat, pesukoneet,

puhelimet ja leivänpaahtimet.

Tarkat aikataulut ja pysähtymispaikat

ovat HSY:n verkkosivuilla

www.hsy.fi tai niitä

voi tiedustella soittamalla

puh. (09) 1561 2110.

Finnoonsatama

arvioinnissa

Uudenmaan Ely-keskus on

asettanut nähtäville ympäristövaikutusten

arviointiohjelman,

joka koskee Finnoonsataman

alueen ruoppausta,

täyttöä ja läjitystä. Ohjelma

on nähtävillä 27. toukokuuta

saakka.

Hankkeen kuulemistilaisuus

pidetään 10. huhtikuuta

kello 18–20 Kaitaan koululla,

Iivisniementie 1.

Suurista, ympäristöä kuormittavista

hankkeista tulee

tehdä ympäristövaikutusten

arviointi (YVA). Sen menettelytavat

ja aikataulut säätelee laki.

Arvioinnin aikana kansalaisilla

on mahdollisuus kertoa

mielipiteensä hankkeesta.

Kaupunginhallitus puolestaan

päätti maaliskuun lopulla

Kaitaa–Iivisniemi osayleiskaavan

tavoitteista. Näihin sisältyy

muun muassa se, että

alueelle kaavoitetaan asuntoalueita

noin 6 000 uutta asukasta

varten.

Tasa-arvolinja tiukentui

Espoon seurakuntayhtymä

leikkaa kahden lähetysjärjestön

saamaa tukea.

Espoon seurakuntayhtymän

yhteinen

kirkkovaltuusto

päätti keskiviikkona

27. maaliskuuta

lopettaa Kansanlähetyksen

ja Kylväjän lähetystyön tukemisen

asteittain vuoteen 2015

mennessä. Tänä vuonna kummankin

järjestön tukiosuutta

leikataan kolmanneksella.

Päätös syntyi värikkään,

mutta asiallisen keskustelun

jälkeen äänestyksellä, jossa valtuutettu

Lauri Tunkelon tekemä

muutosesitys voitti yhteisen

kirkkoneuvoston esityksen

äänin 32–21. Yhteisen kirkkoneuvoston

esitys olisi pitänyt

molemmat järjestöt tuen piirissä.

Äänestyksen jälkeen kaksikymmentä

valtuutettua jätti

eriävän mielipiteen.

Keskustelussa Tunkelon tekemää

esitystä perusteltiin sillä,

että kirkollisverovaroja tulee

jakaa vain niille järjestöille,

jotka sitoutuvat tasa-arvoon ja

kirkon virkakäsitykseen myös

käytännössä eli toimivat yhteistyössä

naispappien kanssa.

Esityksen vastustajien mielestä

tuen epääminen estää lähetystyön

ja köyhien auttamisen

alueilla, joilla tarve on kaikkein

suurin.

Ennen viimeviikkoista kokousta

Espoon seurakuntayhtymä

lähetti neljälle lähetysjärjestölle

kaksi kysymystä. Järjestöiltä

kysyttiin, ovatko ne valmiita

yhteistyöhön naispuolis-

ten pappien kanssa sekä parisuhteensa

rekisteröineiden tai

heitä tukevien pappien kanssa.

Lisäksi kysyttiin, sallivatko järjestöt

työntekijöilleen ja jäsenilleen

omantunnonvapauden

samoissa asioissa.

Tukea Espoosta. Koululaiset

opiskelevat Kirkon Ulkomaanavun

toimittamissa kouluteltoissa haitilaisessa

Danotin kaupungissa.

Ennen ratkaisevaa äänestystä

Tunkelon muutosesitys voitti

valtuutettu Topi Haarlaan esityksen,

jossa ehdotettiin määrärahan

jakamista kaikille kirkon

virallisille lähetysjärjestöille.

Haarlan esitys kaatui luvuin

21–32.

Haarlaa perusteli esitystään

sillä, että kirkon kaikki lähetysjärjestöt

ovat ilmaisseet valmiutensa

sitoutua valmisteilla

olevaan kirkon ja lähetysjärjestöjen

väliseen perussopimukseen.

Haarlaan esitys olisi nostanut

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen

(SLEY) ja

Sari Kaipiainen/Kirkon Ulkomaanapu

sen ruotsinkielisen sisarjärjestön

SLEF:n takaisin Espoon

seurakuntayhtymän tuen piiriin.

Espoo päätti vuonna 2007

luopua SLEY:n ja SLEF:n lähetystyön

avustamisesta järjestöjen

torjuvan naispappeuskannan

vuoksi. Tuesta luovuttiin

asteittain kolmessa vuodessa.

Tukien leikkaus Kansanlähetykseltä

ja Kylväjältä ei pienennä

järjestöille annettavan

tuen kokonaissummaa. Espoon

seurakunnat tukevat kirkon

lähetystyötä ja kansainvälistä

avustustoimintaa yhteensä

kahdella miljoonalla eurolla.

Määrä on 4,1 prosenttia arvioiduista

verotuloista. Tänä

vuonna tuesta ei irroteta erikseen

jaettavaa projektimäärärahaa.

Suomen Lähetysseuran

työtä tuetaan 841 000 eurolla

ja Kirkon Ulkomaanapua

708 000 eurolla. Kansanlähetykselle

myönnettiin 168 000

euroa, Kylväjälle 83 000 euroa,

Sanansaattajille 131 000 euroa

ja Pipliaseuralle 92 000 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto

päätti myös hautausmaksujen

korottamisesta. Tavoitteena

on se, että maksut kattaisivat

20–25 prosenttia hautaustoimen

kustannuksista.

Haudan lunastushintaan ja

toimenpidehintaan tulee kymmenen

prosentin korotukset.

Toimenpidehinta kattaa haudan

avaamisen ja peittämisen

tai vaihtoehtoisesti tuhkan sirottelun

sekä haudan kunnostuksen

hautauksen jälkeen.

Kirkkoon kuulumattomilta peritään

kappelin käyttömaksun

yhteydessä suntion palkkakuluja

kattava palvelumaksu.

Myös vainajan tuhkauksen

hintaa korotetaan.

Taneli Kylätasku

Viikon kasvo

Esa Malkamäki

Olen ensimmäistä kautta Tapiolan seurakuntaneuvostossa

sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kiinnostuin seurakuntien

hallinnosta 2008 Espoon Herättäjäjuhlien järjestelytoimikunnassa.

Olen kotoisin Nivalasta, Pohjanmaalta. Tulin opiskelemaan

Otaniemeen 1980, Tapiolaan muutimme vuonna 1989.

Luottamuselimissä tehtävät päätökset

vaativat perusteellista paneutumista.

Toimin useissa luottamustehtävissä,

sitä kautta saan laajemman

kokonaiskuvan asioista. Haluan

tuoda maalaisjärkeä seurakunnan

hallintoon.

Laulan seurakunnan kuorossa, kamarikuorossa

alkoi juuri 24. vuosi. Kuorossa,

luottamustehtävissä ja elämässä

yleensäkin tärkeitä minulle ovat

ihmiset, yhdessä tekeminen ja

seurakuntayhteys.

Kirkon perheneuvonta

auttaa sateenkaariperheitä

Vaikka suhtautuminen samaa

sukupuolta olevien avioliittoon

vaihtelee kirkossa, avioliittolain

muutoksella ei olisi suuria

konkreettisia vaikutuksia kirkon

käytännön perhetyöhön.

Näin arvioi kirkkohallituksen

perhe- ja parisuhdetyöstä vastaava

työalasihteeri Arja Seppänen.

”Kaikilla perhetyön tasoilla,

kasvatuksen kentässä, vahvistavassa

perhetyössä, diakoniassa

ja perheneuvonnassa, kohdataan

jo nyt samaa sukupuolta

olevia pareja ja sateenkaariperheitä.

Perheneuvonta on

kirjoittanut myös auki sen, että

avun pariin pääsevät myös samaa

sukupuolta olevat ja kirkkoon

kuulumattomatkin”, Seppänen

sanoo.

Kotimaa24.fi / Noora Wikman

Nyt lehtipisteessä.

Patrik Lindström

Kolumni | Ville Talola Kirjoittaja on tv-toimittaja ja pastori. ville.talola@gmail.com Samaan aikaan verkossa

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

4

Pieni piiri puhkuu puhdasoppisuuttaan

Suomen ensimmäiset naispuoliset papit vihittiin

virkoihinsa vuonna 1988. Kirkkokansan

enemmistö olisi päästänyt naiset alttarille jo

vuonna 1963, jolloin asiasta äänestettiin ensimmäistä

kertaa kirkolliskokouksessa.

Aloite tarvitsi läpi mennäkseen äänistä

kuitenkin kolmen neljäsosan enemmistön. Sitä

ei tuolloin tullut. Matka kesti lopulta 25

vuotta.

Osalla juna on yhä lähtölaiturilla. Minussa

asuu ymmärtävä mieli satavuotiaita ikäihmisiä

kohtaan, joille ajatus naisesta papin tehtävissä

ei istu. Heidän maailmassaan miehet istuvat

pitäjänneuvoksina ja naiset ompeluseurassa.

Käsityskykyni on paljon vähäisempi,

kun tapaan oppineita nuoria ihmisiä, joilla on

asiaan sama kanta.

Raamatusta voidaan, kun kynsimällä kynsitään,

löytää tukea sellaisellekin uskontulkinnalle,

että naisen paikka ei ole papinkaavun

sisällä. Kirkon ratkaisu kuitenkin perustui

sekin Raamattuun.

Jää lukijan itsensä päätettäväksi, haluaako

hän sitoutua nurjaan tulkintaansa vai päivittää

maailmankuvansa nykyoloja vastaavaksi.

Kirkolla on vain yksi pappisvirka. Virkaan

vihitty ei voi kyseenalaistaa kenenkään toisen

oikeutta toimia virassa, ajattelipa itse

asiasta mitä tahansa. Vasta tämän sisäistäminen

avaa keskustelun, jonka kautta eri tavoin

ajatteleville löytyy tilaa. Samalla voidaan luoda

puitteet, jossa myös naisten pappeudesta

toisin ajattelevat voivat toimia kirkossa.

Yksi ryhmä on liputtanut itsensä näistä

keskusteluista pysyvästi ulos. Uutisissakin

viime viikkoina esiintynyt, puhdasoppisuutta

puhkuva pieni Lähetyshiippakunta ei hyväksy

naisia papeiksi eikä naisia papeiksi

hyväksyviä ehtoollispöytiinsä. Muutama

viikko sitten lyötiin yhdelle henkilölle

myssy päähän ja sanottiin, että tässä

on nyt meidän oma – ja ainoa oikea

piispa.

Pompöösin marttyyriuhman

ja retorisen pyörittelyn

voisi hyvin kohdata huumorillakin.

Tuomiokapituleissa

ei asia kuitenkaan

naurata. Pappiskirjojen

pois kerääminen uuteen

hiippakuntaan ilmoittautuneilta

kirkon papeilta

teettää paljon ylimääräistä

työtä.

Kotimaa24.fi

Brändi on jotain, jota voi ostaa

tai jolla on ainakin mitattava

arvo. Minusta kirkossa olisi

nyt korkea aika käydä vähintäänkin

vakava keskustelu

brändäyksen sopivuudesta uskonnon

yhteyteen.

Erikoistutkija Katja Valaskivi

/ Kotimaa24.fi -uutiset

Helsinkiläislapsista enää alle

puolet kastetaan luterilaiseen

kirkkoon, selviää kaupungin

tietokeskuksen ennakkotiedoista

viime vuodelta.

Kotimaa24.fi -uutiset

Monet asetelmat Suomessa

muistuttavat pikemminkin

myöhäisantiikin yhteiskuntaa

ja sitä myötä varhaiskristillisyyden

haasteita. On esimerkiksi

uskontojen kohtaamisen

haaste ja kristinuskon rinnalla

on monia muita tapoja katsoa

todellisuutta.

Kotimaa24.fi -uutiset

Konservatiivit ovat pastori

Antti Kylliäisen mielestä kirkossa

samassa asemassa kuin

homoseksuaalit aikoinaan eli

sorrettu vähemmistö.

Pääsihteeri Jyri Komulainen

/ Kotimaa24.fi -uutiset

Blogeissa

Raamattu temmataan käsistäni

ja jään haromaan ilmaa:

”Annapa kun pohjoisen konservatiivinen

pappissetä näyttää,

että mistä kohdista sitä

Raamattua kuuluu lainata näinä

vaikeina aikoina.”

Helena Paalanne / Kotimaa24.fi -blogit

Muutoksen tarpeesta kertovat

vuodesta toiseen suosiota kasvattavat

lastenmessut, lasten

joululaulut ja puurojuhlat. Sen

sijaan kirkonmenot vain harvoin

saavuttavat suuren yleisön.

Raija Helena Meriläinen

espoonseurakunnat.fi -blogit

Sekä Raamatun että meidän

aikanamme otsikkoihin nousseet

ihmiset ovat pohjimmiltaan

tavallisia ihmisiä, jotka eivät

varmaankaan suunnitelleet

päätyvänsä lehtien palstoille

asioissa, jotka heitä leimaavat.

Jukka Keskitalo Suomen

Kuvalehden rajalla -blogi

www.askellehti.fi

Voit tilata Askelen myös kotiisi

Tilauspalvelu 020 754 2333 tilauspalvelut@kotimaa.fi

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

5


Radio & TV

Hoivalla ja kuntoutuksella

tukea toimintakykyysi!

Tarjoamme monipuolisia kotihoiva-,

kuntoutus- ja asumispalveluita pääkaupunkiseudulla.

Tilaa ammattitaitoinen

hoitaja tai fysioterapeutti omaan kotiisi

arkielämän ja itsenäisen selviytymisen

tueksi tai tule jakamaan kanssamme

virikkeiden rikastuttamaan arkea

Hoivakoti Harmoniassa.

Soita ja kysy lisää:

Debora Kotihoito 010 320 8844

Hoivakoti Harmonia 010 320 8848

Debora Oy, Kaupintie 10,

00440 Helsinki, www.debora.fi

Yle Radio 1

TORSTAI 4.4.

06.15 Aamuhartaus. Piispa Jari

Jolkkonen, Kuopio.

18.50 Iltahartaus. Khra Matti

Hirvilammi, Oulainen.

PERJANTAI 5.4.

06.15 Aamuhartaus. Metropoliitta

Panteleimon,

Ortodoksinen kirkko, Oulu.

Uusinta klo 7.50.

18.50 Iltahartaus. Aluekappalainen

Kari Rossi, Mikkeli.

LAUANTAI 6.4.

06.15 Aamuhartaus. Piirikunnanjoht.

Pasi Runonen,

Metodistikirkko, Pori.

18.00 Ehtookelloina Lappeenrannan

Sammonlahden kirkon

kellot.

18.01 Iltahartaus. Past. Matti

Mikkola, Kuru.

SUNNUNTAI 7.4.

09.55 Helsingin Temppeliaukion

kirkon kellot kutsuvat.

10.00 Mieskuoroliiton Talvipäivien

jumalanpalvelus

Temppeliaukion kirkosta

Helsingistä. Saarnaajana

past. Kai Vahtola. Virret:

449; 167:1,2,3; 462.

11.00 Ortodoksinen liturgia

Pyhän Kolminaisuuden

kirkosta Lahdesta. Palveluksen

toimittaa khra Aki

Leskinen.

18.00 Horisontti. Ohjelma

uskonnoista ja elämänkatsomuksista.

MAANANTAI 8.4.

06.15 Aamuhartaus. Kappalainen

Päivi Jussila, Oulu. Uusinta

klo 7.50.

18.30 Hengellisen musiikin

toivekonsertti.

18.50 Iltahartaus. Elsa Saisio

lukee Matteuksen evankeliumia.

TIISTAI 9.4.

06.15 Aamuhartaus. Piispa

Kaarlo Kalliala, Turku.

Uusinta klo 7.50.

18.50 Iltahartaus. Past. Kai Almgren,

Vapaakirkko, Valkeala.

KESKIVIIKKO 10.4.

06.15 Aamuhartaus. Diakoni,

kotiäiti Kristiina Huotari,

Espoo. Uusinta klo 7.50.

18.50 Iltahartaus. Tiedottaja

Minna Ylimäki-Hemminki,

Seinäjoki.

TORSTAI 11.4.

06.15 Aamuhartaus. Toimittaja

Johanna Korhonen, Vantaa.

18.50 Iltahartaus. Nuorisotyönohj.

Laura Suomela,

Tampere.

Terveisiä

vuokrahelvetistä

Liian kallista, tuumaa Kirsi

Hakkarainen (kuvassa)

keskustan vuokra-asunnosta,

jonka hinta on 990 euroa

kuussa. Asuntoa tarjotaan

ensisijaisesti nuorille ja

hyvätuloisille vuokralaisille.

✚✚Silminnäkijä Yle TV2 to 4.4.

klo 20.00.

Erilainen iltakirkko

vapaaehtoinen. Virve

Soini on ollut alusta asti järjestämässä

Matinmessuja.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

6

Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

Rohkeasti uutta luoden

Innostu keväästä ja linnuista! Tule lintukurssille!

Lintukurssi

Vivamossa, Lohjalla 3.–5.5.2013

Sisältää retken Hankoniemeen.

Asiantuntijaoppaana: tri, dosentti Lennart Saari.

Kurssimaksu: 50 €.

Täysihoito koko ajalta: 147,50–167,50 € (-10% eläkekortilla)

Ilmoittautuminen: 26.4. mennessä puh. 0207 681 760.

Yhteisillä juurilla

-kurssi Vivamossa, Lohjalla 7.–9.5.2013

Kurssilla tutustutaan pyhiin marttyyreihin Agnekseen ja

Perpetuaan, hellittämättömään rukoilijaan Monnicaan -

Augustinuksen äitiin sekä moniin muihin kirkkoäiteihin ja

hengellisiin esikuviin, joilla on asiaa myös meidän aikamme

pyhiinvaeltajille. Kurssi huipentuu Vivamon Pyhän Birgitan

kappelin 10-vuotisjuhlaan.

Mukana: dosentti Anni Maria Laato Turun yliopisto, kirjailija

Maija Nyman KRS, TM Kristiina Nordman Vivamo-opisto/KRS

Kurssimaksu: 35 €.

Täysihoito koko ajalta: 144–164 € (-10% eläkekortilla)

Ilmoittautuminen: 29.4. mennessä puh. 0207 681 760.

Tapahtumat yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa

Vivamo-opisto

0207 681 760 vivamo@sana.fi, www.vivamo-opisto.fi

www.kansanraamattuseura.fi

0207 681 760 vivamo@sana.fi, www.vivamo-opisto.fi

Kotimaan matkaklubi

Joutsenlammen

balettimatka

Tallinnaan

26.-27.4.2013

Uusimme suositun balettimatkan Tallinnaan!

Lähde kanssamme kaupunkilomalle Tallinnaan kokemaan upea Joutsenlampi

baletti Estonia teatterissa. Kahden päivän aikana koet hienon

kulttuurielämyksen, nautit Tallinnan tunnelmasta ja vietät rentouttavaa

aikaa hyvästä ruuasta nauttien. Kotimaan Matkaklubin matkanjohtajana

Tarja Haapala.

Matkaohjelma 26.4. Perjantai

klo 10.45 Kokoontuminen Katajanokan terminaalissa

klo 11.30 Viking XPRS lähtee kohti Tallinnaa

klo 14.00 Laiva saapuu Tallinnaan. Bussi on ryhmää vastassa,

majoittuminen Radisson Blu Hotel Tallinnaan

klo 16.00 kolmen ruokalajin illallinen ravintola Crussa

klo 19.00 Joutsenlampi baletti Estonia teatterissa

27.4. Lauantai

Aamiainen hotellissa, huoneiden luovutus

klo 13.00 opastettu retki lentosatamaan Vanhalle jäänmurtajalle.

Kierros päärakennuksessa opastuksella sekä omin päin tutustuminen

Suur-Töll jäänmurtajaan

klo 16.00 kuljetus terminaaliin, jossa vielä mahdollisuus ostoksiin

klo 18.00 Viking XPRS lähtee kohti Helsinkiä

klo 18.15 Bistro buffet laivalla ruokajuomineen

klo 20.30 laiva saapuu Helsinkiin

Matkan hinta: 210 euroa / hlö / 2 hh + toimitusmaksu 10 euroa / tilaus

258 euroa / hlö / 1 hh + toimitusmaksu 10 euroa / tilaus

Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat Hel-Tall-Hel *majoitus valitussa huonetyypissä

1 vrk * aamiainen hotellissa *kuljetus satama-hotelli *menokuljetus

hotelli-ravintola *lippu Joutsenlampi balettiin * 3 ruokalajin illallinen ravintola

Crussa *opastettu retki *Bistro buffet illallinen laivalla.

Tarkemmat tiedot ja varaukset: Matkapojat Oy, p. 010 2323 109 tai

ryhmat.helsinki@matkapojat.fi

Välitämme.

ILMOITUSMARKKINOINTI

020 754 2000/vaihde

Mitä

mieltä?

Kerro

mielipiteesi

Essestä ja

osallistu

kilpailuun!

Vastaa

www.

laatulehdet.

fi/esse-4

Kilpailun voittoina

laadukas

kompakti kamera ja

kirjapalkintoja.

Matinmessussa vanhoista kaavoista on

luovuttu ja messun runko on rakennettu

uudestaan seurakunnan työntekijöiden

ja vapaaehtoisten yhteistyönä.

Messussa tavoitellaan uudenlaista

lähestymistapaa ja rentoa tunnelmaa. Punaisena

lankana Matinmessussa on ollut aina vapaaehtoisuus.

Saarnaa ja liturgiaa lukuun ottamatta kaikki tehtävät

hoidetaan vapaaehtoisvoimin.

”Yhteisöllisyys innosti koko perheemme mukaan

Matinmessun vapaaehtoisiksi. Jo ensimmäisellä kerralla

25 vuotta sitten ajattelin, että tässä haluan olla

mukana”, alusta saakka Matinmessuja järjestämässä

ollut Virve Soini kertoo.

Aviomies Reijo Soini on myös aktiivisesti mukana

messun taustavoimissa. Perheen tytär on toiminut

useita vuosia Matinmessun musiikkivastaavana.

Virve Soini vastaa juontajien etsimisestä. Työ vaatii

heittäytymiskykyä, sillä toisinaan messuavustaja joutuu

perumaan osallistumisensa viime hetkellä. Silloin

Soini paikkaa tilanteen hoitamalla itse tehtäviä.

Dr. Evl vastaa

Miten vertaus epärehellisestä

taloudenhoitajasta (Luuk.

16:1–9) pitäisi ymmärtää? Etenkin

jae 9 tuntuisi olevan kovasti

vastaan sitä, mitä jo seuraavissakin

jakeissa kerrotaan. Pitäisikö

kuitenkin kerätä aarteita

myös maan päällä?

Aarre taivaassa

”Joskus olen päätynyt useampaankin rooliin yhden

messun aikana.”

Ensimmäisessä Matinmessussa vuonna 1988 tunnelma

oli jännittynyt ja odottava. Osallistujia oli yli sata,

ja kirkkosalia piti laajentaa heti kättelyssä. Lapsiperheitä

oli mukana paljon.

”Vanhemmat veivät lapset messukerhoon, jossa lapsille

järjestettiin muun muassa oma pieni hartaus. Nykyisin

messukerhossa ei ole enää pyhäkoulun piirteitä.

Kerho toimii lasten hoitopaikkana, jotta vanhemmat

voivat osallistua messuun rauhassa”, Soini kertoo.

Dr. Evl vastaa lukijoiden lähettämiin kysymyksiin ✚

Lähetä kysymyksesi osoitteessa www.espoonseurakunnat.fi/dr-evl

Matinmessun kävijämäärä on laskenut tapahtuman

alkuvuosista.

”Samaan aikaan sunnuntaisin on niin paljon muitakin

hyviä tapahtumia ja konsertteja, joiden kanssa kilpailemme

kävijöistä,” Soini toteaa.

Parhaillaan suunnitellaan keinoja ihmisten mielenkiinnon

lisäämiseksi. Yhteistyö on aloitettu muun

muassa Colourful Espoo -projektin vapaaehtoisten

ja työntekijöiden kanssa. Matinmessu goes Colourful

-tapahtumat ovat suomen- ja englanninkielisiä ja niissä

on musiikkia eri puolilta maailmaa.

”Sitäkin on mietitty, että tulevaisuudessa Matinmessu

järjestettäisiin harvemmin. Ei messua kuitenkaan

lopettamassa olla, sillä kävijöitä on vähimmilläänkin

reilut kuusikymmentä.”

Helsingin Tuomasmessu ja Espoon Matinmessu ovat

saaneet alkunsa samaan aikaan. Pohjalla on idea matalan

kynnyksen messusta. Matinmessussa lauletaan

virsien lisäksi uusia, hengellisiä lauluja ja messun jälkeen

kirkkoväki voi jäädä kahville juttelemaan vaikkapa

päivän saarnasta yhdessä papin kanssa.

Messun ajaksi vanhemmat voivat halutessaan viedä

lapsensa messukerhoon. Kerhossa lapset leikkivät

ja askartelevat yhdessä ohjaajan kanssa.

Matinmessu järjestetään joka kuukauden ensimmäinen

sunnuntai kello 18. Matinkappelissa. 25-vuotisjuhliaan

Matinmessu viettää sunnuntaina 7. huhtikuuta.

Kysymys on haasteellinen ja Dr.

Evl:kin on usein miettinyt samaa

asiaa. Kyseisessä kohdassa

Jeesus kertoo vertauksen, jossa

tuhlauksen vuoksi erotettu

taloudenhoitaja pohtii sitä, mitä

hänen tulisi tehdä, jotta hän

ei joutuisi kerjäläiseksi tai tekemään

raskasta ruumiillista työtä.

Taloudenhoitaja päättää ennen

lähtemistään kutsua entisen

isäntänsä velalliset luokseen

ja merkitsee heidän velkakirjoihinsa

vähemmän velkaa

kuin he alun perin olivat. Tällä

tavoin taloudenhoitaja yrittää

päästä muiden rikkaiden suosioon

ja elätettäväksi.

Jotta vertausta olisi helpompi

ymmärtää, on hyvä tietää,

että vertaus edustaa antiikin

maailmasta tuttua vastavuoroisuuden

etiikkaa: jos teet hyvää

toiselle, se velvoittaa vastavuoroiseen

palveluun. Toisin

sanoen taloudenhoitajan päämäärä

oli vain pelastaa oma

nahkansa. Taloudenhoitaja jatkaa

aiempaa tuhlaavaisuutta,

jonka takia hänet erotettiin,

mutta nyt hän turvasi tuhlaavaisuudella

tulevaisuutensa.

Meidän näkökulmastamme

vertaus edustaa huonoa

etiikkaa. Varsinaisesti kyseessä

ei olekaan eettistä opetusta

antava vertaus. Vertauksen

päämäärä käy ilmi sen lopusta.

Vertauksen tarkoituksena

on suunnata huomio tulevaisuuteen

ja ikuiseen elämään.

Toisin sanoen Jeesus kehottaa

vertauksessa laittamaan rikkauden

sijasta toivon suurempaan

rikkauteen eli ikuiseen

elämään.

Näin ollen Jeesus ei kehota

keräämään aarteita maan päälle.

Päinvastoin hän kehottaa

palvelemaan rahan ja mammonan

sijasta Jumalaa. Yksinkertaisesti

sanottuna Jeesus opettaa,

että kristityn tulee kaikissa

asioissa ja toimissaan ottaa

huomioon tuleva elämä ja kiinnittää

sydämensä väärän rikkauden

sijasta Jumalaan ja toivonsa

ikuiseen elämään. Sen

✚✚Dr. Evl ja hänen lemmikkinsä muistuttavat Austin Powers

-elokuvista tuttua kollegaa Dr. Eviliä. Kumpaakin hahmoa

kiinnostavat pahuuteen liittyvät kysymykset, mutta

Dr. Evl kokee olevansa hyvisten puolella. Katso koko

vastaukset osoitteesta www.espoonseurakunnat.fi/dr-evl

Teksti Maaret Väkinen

Kuva Jukka Granström

vuoksi kristityn tulee käyttää

”väärää rikkautta” siten, että

myös muut ja etenkin köyhät

hyötyvät siitä.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

7


Paljaan taivaan alla

Telttamajan keveys. Mistä tahansa teltan

nurkasta pääsee sisään, kun yhteisö ei rakenna

ympärilleen muureja, toteaa Petri Luomanen.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

8

Professori Petri Luomanen

vertaa kristinuskoa telttaan.

Se oli alkanut kohota jo

ennen Jeesuksen kuolemaa.

Teksti Kaisa Halonen

Piirros Anssi Rauhala

Tämän tarinan olemme kuulleet ennenkin:

Jonkinlaisen profeetan maineessa oleva

Jeesus Nasaretilainen matkustaa oppilaineen

ja seuraajineen Jerusalemiin viettämään

juutalaista pääsiäistä. Roomalaiset

sotilaat pidättävät hänet, ja kuulustelujen jälkeen hänet

tuomitaan ristiinnaulittavaksi.

Jeesuksen kuoltua eräs hänen seuraajistaan hautaa

hänet. Kun muutamia Jeesuksen mukana liikkuneita

naisia menee pääsiäisaamuna haudalle voidellakseen

Jeesuksen ruumiin, he löytävät haudan tyhjänä.

Kuolleista noussut Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen

ja seuraajilleen. Myöhemmin hän ilmestyy myös

kristittyjen vainoajana kunnostautuneelle Paavalille,

jonka elämän suunnan kokemus muuttaa täysin.

Tarinassa ei ole mitään kovin ihmeellistä. Sitä mieltä

on Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin

ja kirjallisuuden professori Petri Luomanen

Helsingin yliopistosta.

”Ristiinnaulitseminen oli toki häpeällinen ja tuskallinen,

muttei mitenkään tavaton rangaistus. Noihin aikoihin

ihmisiä ristiinnaulittiin sankoin joukoin. Kuolemantapa

on alkanut tuntua erikoiselta vasta jälkikäteen,

kun tällä tavalla kuolleesta henkilöstä tulikin uuden

uskonnon keskushahmo.”

Luomasen mukaan myöskään se, että jonkun ajateltiin

heränneen kuolleista, ei ollut tuon ajan juutalaisuudessa

mitenkään outoa. Fariseukset esimerkiksi

uskoivat kuolemanjälkeisen elämän olevan mahdollista.

Myös kreikkalais-roomalaisen kulttuurin piirissä

tunnettiin ajatus, että ihmisen sielu voi jatkaa elämää

kuoleman jälkeen.

”Erikoista sen sijaan oli se, että pieni Jeesuksen seuraajien

muodostama liike jatkoi toimintaansa ja kasvoi

nopeasti. Seuraajien kokemusta Jeesuksen ylösnousemuksesta

on joskus kutsuttu alkuräjähdykseksi,

jota ilman kristinuskoa ei olisi syntynyt. Se puhalsi

hengen yhteisöön.”

Mitä ensimmäisenä pääsiäisenä tarkalleen tapahtui?

Luomasen mielestä se, että jotkut sanoivat nähneensä

tyhjän haudan, on vain pieni sivujuonne tarinassa.

”Olennaista on, että paljon suurempi joukko koki

sen, että kuolemastaan huolimatta Kristus voi olla

läsnä seurakunnan kokoontumisissa. Todellinen ihme

ja yhteisön käyttövoima on eläväksi koetussa Kristuksessa.”

Kristinuskoa voi verrata telttaan. Tätä mieltä on

professori Luomanen.

”Jeesus kääntyi yhteiskunnassa

heikoimmassa asemassa

olevien puoleen.”

Petri Luomanen

Jo Jeesuksen eläessä häntä seuranneelle joukolle oli

alkanut kehittyä omia tarinoita, käyttäytymisnormeja

ja jonkinlaisia rituaalejakin.

Näistä muodostui teltan kolme ensimmäistä kulmaa:

tarinoiden, rituaalien ja eetoksen kulmat. Luomasen

mukaan ne kannattelivat liikettä ja niiden varassa

liike kehittyi. Myöhemmin teltta sai myös neljännen

kulman, kun oppia alettiin tietoisesti pohtia ja

muotoilla.

Tarinoiden nurkassa olivat Jeesuksen kertomukset

ja vertaukset.

”Jeesus ei kehittänyt mitään tietoista ideologiaa tai

selkeitä oppirakennelmia. Hän oli tarinankertoja. Se

näkyy evankeliumeissakin: kun Jeesukselta kysytään

jotakin, hän vastaa kertomuksella tai vertauksella”,

Luomanen sanoo.

Teltan rituaalinurkassa oli ensin kaste, myöhemmin

sinne lisättiin myös ehtoollinen. Jo Jeesus antoi

Johannes Kastajan kastaa itsensä ja Luomanen arvioi,

että myös monet Jeesuksen seuraajista ovat olleet mukana

kastajaliikkeessä. Jeesus ei kuitenkaan vaatinut

kastetta häntä seuraamaan lähteneiltä ihmisiltä. Kristilliseksi

sisäänpääsyriitiksi kaste muodostui vasta

Jeesuksen kuoleman jälkeen.

Eetoksen nurkka rakentui sille esimerkille, jonka

Jeesus toiminnallaan antoi.

”Jeesus kääntyi yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa

olevien puoleen ja otti heidät täysvaltaisina jäseninä

liikkeeseen mukaan. Se rikkoi perinteisiä valta-asetelmia.”

Luomasen mukaan Jeesuksen julistus oli rohkaisevaa,

lohduttavaa ja uutta luovaa. On helppo kuvitella,

että ihmiset, jotka ovat olleet elämässään ahtaalla,

ovat kokeneet, että tilanteeseen on tulossa muutos.

Muutoksen odotus vain vahvistui Jeesuksen kuoleman

jälkeen. Luomasen mukaan Jeesuksen ylösnousemus

antoi ihmisille luottamuksen, että Jumalan valtakunta

koittaa kaikesta huolimatta.

”Heillä oli usko siihen, että ylösnoussut Jeesus on

olemassa ja Jumala on tämän kärsimykseltä vaikuttavan

elämän ja kaiken kaaoksen ja vastoinkäymisten

keskellä. Jumalan todellisuus on se, joka lopulta voittaa.”

Aluksi Jeesuksen oppilaat odottivat Jeesuksen palaavan

pian maan päälle. Jumala oli herättänyt Jeesuksen

kuolleista ja osoittanut voimansa. Tämä maailmanaika

oli lähestymässä loppuaan, Jumalan valtakunta

oli koittamassa. Aikaa kului, Jeesus ei palannut.

Odotus hiipui, mutta liike ei.

”Jos varhaista kristillisyyttä kuvataan vain eskatologiseksi,

lopun aikojen odotukseen suuntautuneeksi

liikkeeksi, syntyy helposti sellainen kuva, että koko

projekti meni pieleen, kun odotus ei toteutunutkaan”,

Luomanen sanoo.

Hän arvioi, että jos eskatologinen odotus olisi ollut

liikkeen ainoa kantava voima, koko liike olisi sammunut

pettymykseen ja jäänyt vain pieneksi sivujuonteeksi

juutalaisuuden pitkässä historiassa.

”Jossakin olisi säilynyt ehkä irrallisia mainintoja

liikkeestä, joka johtajansa kuoleman jälkeen uskoi pikaiseen

Jumalan valtakunnan koittamiseen. Niin ei tapahtunutkaan,

ja kalastajat palasivat kalastamaan”,

Luomanen hahmottelee.

Jeesuksen seuraajilla oli telttansa, joka pysyi pystyssä,

vaikka Jeesus ei palannutkaan.

”Jo varhaisessa vaiheessa kristinusko koostui monesta

asiasta. Yksi juonne, Jeesuksen pikaisen paluun

odotus, osoittautui vääräksi, mutta yhteisö ei kaatunut

siihen. Seurakunta tuli viikoittain yhteen, ate rioi

yhdessä, vietti ehtoollista ja koki Kristuksen läsnäoloa.”

Ensimmäisten vuosisatojen aikana kristittyjen telttaan

rakennettiin vauhdilla neljättä nurkkaa, teologiaa.

Piti ratkaista, miten suhtaudutaan juutalaiseen

lakiin, ja pohtia esimerkiksi neitseestäsyntymistä ja

lopunaikojen tapahtumia. Sitä mukaa, kun opillinen

nurkka kasvoi, teltasta alkoi muodostua kirkkorakennus,

keskiajalle tultaessa jo katedraali.

”Kirkon historiassa on ollut erilaisia nurkanvaltaajia,

jotka ovat halunneet määrätä, mitä kautta kristinuskoon

saa tulla sisään. Usein on korostettu juuri oppia.

On rakennettu muureja ja laitettu vahteja, Luomanen

kuvailee.

Luomasta itseään viehättää enemmän ajatus telttamajan

teologiasta. Siinä on mukana telttailun keveys

ja vapaus. Hän muistuttaa, että idea on tuttu jo Vanhasta

testamentista. Ennen kuin Jerusalemin temppeli

rakennettiin, paimentolaisten pyhäkkönä oli mukana

kuljetettava teltta. Nykykristityt voisivat pitää majaa

vaikka kupolimallisessa Sopu-teltassa.

”Kristillinen identiteetti on kuin teltan kupoli, jossa

yhdistyy neljä nurkkaa: oppi, tarinat, eetos ja rituaalit.”

Luomanen huomauttaa, että yhteisön sisä- ja ulkopuolisen

erottamiseen ei tarvita paksuja muureja,

telttakangas riittää. Uskoa ei ole pakko lähestyä opin

kautta, vaan mistä tahansa nurkasta pääsee sisään.

Joillekin esimerkiksi rituaalien nurkka voi olla helpommin

lähestyttävä.

Luomanen jatkaa telttavertaustaan huomauttamalla,

että aikojen kuluessa ja säiden vaihdellessa telttakangas

kuluu, ja se täytyy kutoa uudestaan. Silloin teltantekemisen

traditioon yhdistyvät uudet materiaalit

ja uusi kokemus.

Niinkin saattaa käydä, että jonakin päivänä teltan

kupoli aukeaa ja taivas tulee läpi.

”Ihminen kehittyy ja saavuttaa elämässään Jumalan

antaman tarkoituksen. Viimeisenä päivänä kristityn

identiteetti yhdistyy Jumalan identiteettiin”, Luomanen

kuvailee.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

9


Seurakunnissa tapahtuu

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

10

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

(09) 8050 3800 arkisin klo 9–15

etunimi.sukunimi@evl.fi

Espoon tuomiokirkko,

Kirkkopuisto 5, 02770 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Espoon tuomiokirkko

Kirkkopuisto 5

Konfirmaatiomessu la 6.4. klo 10,

Hvittorp II -rippikoulu. Liturgia ja

saarna Alarik Corander, avustaa

Mari Mathlin, kanttori Anna-Liisa

Haunio.

Messu su 7.4. klo 10. ”Ylösnousseen

todistajia” Liturgia ja saarna

Hannu Mäenpää, avustaa Päivi Linervo,

urkuri Anna-Liisa Haunio,

kanttori Lea Waaraniemi. Kirkkokahvit

seurakuntatalossa.

Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo

Kirkkoranta 2

Englanninkielinen jumalanpalvelus

joka sunnuntai klo 16.30.

Suomenkielinen pyhäkoulu lapsille,

kirkkokahvit. Järj. Espoon seurakunnat

ja International Evangelical

Church in Finland (IEC).

Perhekerho to klo 10–11.30.

Eläkeläiskerho to 4.4. klo 13, Anna-Liisa

Haunio.

Pitäjäntupa

Aarteenetsijöiden miestenilta

ma 8.4. klo 19. ”Kerran pelastettu

– aina pelastettu?”, alustajana

Kari Jutila.

Auroran kappeli

Heiniemenpolku 1

Messu ”Ylösnousseen todistajia”

su 7.4. klo 12. Liturgia Tuija Filppula,

saarna teol. yo Tommi Berts,

kanttori Lea Waaraniemi. Kirkkokahvit.

Pyhäkoulu su klo 12.

Kappelilounas to 4.4. klo 12, alkuhartaus,

ateria 4 €. Pappi paikalla

klo 12–13.

Hannapiiri to 4.4. klo 17.

Yhteisvastuukonsertti la 6.4.

klo 16. Tule laulamaan kanssamme

tuttuja ja uudempia lasten virsiä

ja lauluja sekä nauttimaan kuorojen

esityksistä. Esiintyjät: Senja

Mäki huilu, Auroran lapsikuoro ja

lauluyhtye, kantelemuskarilaiset,

Heli Vapaakallio ja Lea Waaraniemi.

Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykseen.

Äidit kappelilla ma 8.4. klo 18.

Raamattu-rukouspiiri ti 9.4. klo

18.30.

Rukouspiiri ke 10.4. klo 18.

Perhekerhot: ma ja pe klo 10–

11.30. Vauvaperhekerho ke klo 10–

11.30.

Nuoret: Isoskoulutus ti ja ke klo

17.30. Lujiksen raamis pe klo 18–

19. Lujakalliokahvila pe klo 19–23.

Cafe Aurora ma–pe klo 10–14.

Keittoviikko Yhteisvastuun hyväksi

ma–pe 8.–12.4. klo 11–13, aikuiset

5 €, lapset 3 €. Ti 9.4. suunnittelija

Ismo Korhonen Espoon

seurakuntayhtymästä kertoo ruuan

ympäristövaikutuksista.

Käy nettisivuillamme www.espoonseurakunnat.fi

> Tuomiokirkko

> Auroran alue.

p. (09) 8050 6000, etunimi.sukunimi@evl.fi

Espoonlahden kirkko,

Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.

www.espoonseurakunnat.fi

Messut

Messu su 7.4. klo 10 kirkossa, liturgia

ja saarna Hannele Salmi, avustava

pappi Tuula Olli, kanttori Helena

Yli-Jaskari, urkuri Anna Pulli.

Aikuisrippikoulun konfirmaatiomessu

su 7.4. klo 17, Soukan

Kalajärven kappeli

Ruskaniitty 3

Eläkeläiskerho to 4.4. klo 11,

Marja-Liisa Talja.

Ylistys- ja rukousilta pe klo 19.

Pyhäkoulu su 7.4. klo 12.

Jumalan hoidossa -ilta su 7.4.

klo 18. ”Jumalan lupaukset kantavat”

Seppo Särkiniemi, Jari Jolkkonen,

Jussi Moisio. Kahvitarjoilu

klo 17.30.

Israel-rukouspiiri ma 8.4. klo 19.

Perhekahvila pe 5.4. klo 9–11.30.

Perhekerho ma 8.4. klo 10–11.30.

Vauvaperhekerho ti 9.4. klo 13–

15.

Naisten Cafe to 11.4. klo 18.30.

Pyhiinvaellus Santiago de compostelaan,

Pirkko Nurminen

Kauklahden kappeli

Kauppamäki 1

Kyläkirkko su 7.4. klo 12. Liturgia

ja saarna Pirkko Nurminen, kanttori

Sheldon Ylioja.

Pyhäkoulu su klo 12.

Lapsikuoro Kielot to 4.4. klo 15.

Lähetyksen puuhapaja pe 5.4. klo

9.30–12.30.

Vauvaperhekerho ma 8.4. klo 13–

15.

Eläkeläiskerho ma 8.4. klo 13.

Perhekerho ti 9.4. klo 10–11.30.

Eläkeläisten keittoruokailu ti 9.4.

klo 11, ateria 3 €.

Raamattualustus ti 9.4. klo 18.30,

Marja-Liisa Nokelainen.

Virsilauluilta su 14.4. klo 18.

Vanhemmuuden palikat

”Vanhemmuuden haasteet, rajat

ja rakkaus” la 20.4. klo 10–14

Kauklahden kappelilla, Kauppamäki

1. Osallistumismaksu 10 €/osal-

Perhetyön puhelinpäivystys

Keskusteluapua parisuhteen,

listuja, sis. lastenhoito, lounas ja

perheen, eron, kasvatuksen kysymyksissä.

Tiistaisin klo 10–12 p.

materiaalit. Tied ja ilm. p. (09) 8050

3583 tai kirsi.kanerva@evl.fi.

(09) 8050 3583 ja (09) 8050 3584.

Muulloin voi yrittää tavoittaa ja

jättää yhteydenottopyynnön vastaajaan.

Yhteisvastuukonsertti

ja

yhteislaulua

la 6.4. klo 16

Auroran

kappelissa

Laaksolahden kappeli

Ylänkötie 16

Pyhäkoulu su klo 12.

Etiopiapiiri ma 8.4. klo 17, Helene

Taal.

Radioraamattupiiri ti 9.4. klo 18,

”Tie, totuus ja elämä”.

Laaksolahden lauluryhmän

harjoitukset ke 10.4. klo 19. Teetarjoilu

klo 17.30 alkaen.

Perhekerho pe klo 10–11.30.

Laaksolahden lähetyspiirin

myyjäiset su 14.4. klo 13–14.30.

Nestori

Paluumuuttajapiiri Kanerva to

4.4. klo 13, Liilia Reelo, Raigo Liiman.

Espoonlahden seurakunta

kappelissa, liturgia ja saarna Tuula

Olli, avustava pappi Olli-Pekka

Ylisuutari, kanttori Helena Yli-

Jaskari.

Pyhäkoulu lapsille messun aikana

päiväkerhotilassa.

Niipperi

Pyhäkoulu su klo 12 Yläjuoksun

kerhotilassa.

Nupurin kappeli

Brobackantie 1–3

Kansanlaulumessu su 7.4. klo

12. Liturgia ja saarna Antti Pohjolan-Pirhonen,

kanttori Anna-Liisa

Haunio. Kirkkokahvit.

Perhekerho ke klo 9.30–11.

Eläkeläiskerho to 11.4. klo 10.30,

Martti Rae.

Rinnekappeli

Rinnekodintie 6

Jumalanpalvelus su 7.4. klo 14.

Suvelan kappeli

Kirstinpiha 3

Torstaipiiri mielenterveyskuntoutujille

to 4.4. klo 15.

Khmerinkielinen pyhäkoulu ja

tanssiryhmä su 7.4. klo 15.

Urdunkielinen pyhäkoulu su 7.4.

klo 15.

Rukouskoulu su 7.4. klo 15.30.

Matalan kynnyksen ilta su 7.4.

klo 17. Rakkauden kaksoiskäsky –

Jumalan rakastamisen salaisuus,

Sami Marte. Gospellauluryhmä

Tuomo Sorrin johdolla.

Lauluryhmä ma 8.4. klo 18.30.

Israelpiiri ma 8.4. klo 18.30.

Käsityö- ja askartelupiiri ti 9.4.

klo 10. Valmistetaan tuotteita lähetyksen

ja yhteisvastuukeräyksen

hyväksi.

Diakoniaruokailu ti 9.4. klo 12.15,

ateria 2,5 €.

Iltaperhekerho ke 10.4. klo 17.30–

19.30. Tule viettämään iloista perheen

yhdessäoloaikaa arjen keskelle.

Tied. 040 552 8924.

Raamattupiiri ke 10.4. klo 18.

”Raamatun monet kasvot” -ryhmä

to 11.4. klo 12.

Eläkeläiskerho to 11.4. klo 13,

vieraana perhetyöntekijä Kirsi Kanerva.

Perhekerhot: Vauvaperhekerho

Suvelan Suloiset ti klo 13.30–15,

alle 1-v. Monikulttuurinen perhekerho

Aurinkoinen to klo 10–11.30.

Café Suvela ma–pe klo 11–14,

kappelin yläkerrassa. Kahvia, pullaa,

seuraa, lehtiä ja nettiyhteys.

Tuomarilan asema

Tuomarilantie 4

Taizé-rukoushetki to 4.4. klo 18.

Hiljaista, meditatiivista rukousta

ja rukouslauluja. Teejatkot.

Perhekerho Pörriäinen pe klo 10–

11.30.

Pyhäkoulu su 7.4. klo 11.

Teräskukat ti 9.4. klo 13. Kaikille

avoin virikkeellinen eläkeläiskerho.

Raamattupiiri ”Raamatun monet

kasvot” to 11.4. klo 18.

Perhekerho Pörriäinen pe 12.4.

klo 10–11.30.

Mens Early Morning Prayer

Meeting every Tuesday at 6.15 am.

Praying for the needs of the individual,

God´s church and the

world. For more information contact

Stein Rudvin, 040 582 2759.

Viherlaakson kappeli

Viherkalliontie 2

Vaeltajan Majatalo su 7.4. klo

Su 14.4. viiden messun

sunnuntai Espoonlahdessa

Monenlaisia messuja ja yksi tarkoitus:

sielun määräaikaishuolto.

Messu klo 10 messu kirkossa.

Perheystävällinen verkostomessu

klo 16 kirkossa.

Mukulamessu klo 16 Kaskikappelissa.

Messu klo 17 Soukan kappelissa.

Pop-messu klo 18 Tapiolan kirkossa.

TAVATAAN MESSUSSA

Konfirmaatiomessu la 6.4. klo 10 Espoon

tuomiokirkko, Hvittorp II -rippikoulu

Messu su 7.4. klo 10 Espoon tuomiokirkko

Englanninkielinen jumalanpalvelus klo

16.30 tuomiokirkon seurakuntatalo

Messu su 7.4. klo 12 Auroran kappeli

Kyläkirkko su 7.4. klo 12 Kauklahden kappeli

Messu su 7.4. klo 12 Nupurin kappeli

Jumalanpalvelus su 7.4. klo 14 Rinnekappeli

Taizé-rukoushetki to 4.4. klo 18 Tuomarilan

asema

17–19. Hengellinen kohtaamispaikka

kaikenikäisille. Psalttari, Lasten

Pyhis, pientä iltapalaa. Olohuoneen

aiheena Usko arjessa, Sanna

ja Jyrki Heinimo sekä Nelli ja

Tommi Heinimo. Lastenhoito järjestetty.

Lähetyspiiri ma 8.4. klo 14, Erne

Hakala.

Kappelilounas ti 9.4. klo 12, alkuhartaus,

ateria 4 €.

Eläkeläiskerho ke 10.4. klo 13.

Perhekerho torstaisin klo 10–

11.30.

Nukkenurkka

Nyt puikot tanaan ja neulomaan

nukkeja Yhteisvastuun hyväksi.

Nukkenurkkia perustetaan kysynnän

mukaan eri alueille. Ota yhteys

Pirjo Lilja 044 306 2692 tai Päivi

Pakkanen 040 531 1042. On malli

ja muita suunnitelmia. Ideat tervetulleita.

Isät ja lapset -sählykerho

Isille ja heidän 4–14-vuotialle

lapsille tarkoitettua pelailua la

6.4. klo 15–16 Kirstin koulu (Kirstintie

11). Tied. Sami Marte 040

736 5758.

Parisuhteen Palikat

Parisuhteen lataamispäivä la

4.5. klo 10–14 Kalajärven kappelissa,

Ruskaniitty 3. Sitoutuminen,

luottamus, anteeksianto, teot, sanat,

tunteet, riidat, seksuaalisuus

ja rakkaus. 10 €/hlö, sis. materiaalin,

keittolounaan ja lastenhoidon.

Tied. ja ilm. (09) 8050 3584 tai outi.

wenell@evl.fi.

Vihkiaikavaraukset Espoon

tuomiokirkkoon

Vihkiaikoja ajalle 1.11.2013

30.4.2014 voi varata Espoon seurakuntien

palvelukeskuksesta p.

(09) 8050 2601 ma–pe klo 8–15.

Vihkiajat ajalle 1.5.–31.10.2014 varataan

internetin kautta, ilmoittautumisaika

on 2.5.–10.5.2013.

Vihkiaikoja voivat varata Espoon

tuomiokirkkoseurakunnan ja Esbo

svenska församlingin jäsenet. Espoon

muiden seurakuntien jäsenet

voivat toivoa lauantain klo 17 vihkiaikaa.

Hiljaisuuden retriitti

Velskolan kartanossa 3.–5.5.

Ohjaajat Marja Malvaranta ja Laina

Pekonen. Ilmoittautuminen 18.4.

mennessä 040 531 1040/Malvaranta.

Hinta 75 € espoolaiset, 110

€ muut.

Kappelipalloilijat

Lentopalloilta tiistaisin klo 17

Mikkelan koululla, Lanttikatu 7.

Unelmakammari

Kirpputori ja kahvila (Kaivomestarinkatu

8) avoinna ma klo 10–13

ja to klo 10–17. Peittopaja maanantaisin

klo 13–15. Ompelupaja keskiviikkoisin

klo 17–19. Tiedustelut

040 513 0862.

Papin puhelin

Kun haluat keskustella papin

kanssa, soita ja varaa tapaamis- tai

soittoaika p. (09) 8050 3501 arkisin

klo 9–21. Jos pappi on varattu, jätä

viesti vastaajaan. Soittopyyntöihin

pappi vastaa saman päivän aikana.

Rukoushetkiä

Rukoushetki arkisin klo 8.50 kirkossa.

Aamuvirkkujen rukoushetki ke

klo 6.30 kirkossa.

Aamutorkkujen rukoushetki ke

klo 9 kirkolla. Järj. Kotiryhmäverkosto

ry.

Avoin rukouspiiri sunnuntain

messun ja kirkkokahvin jälkeen n.

klo 11.45 kirkolla. Paikalla olevilla

on mahdollisuus yhteiseen rukoukseen.

Diakonian ajanvaraus

Espoon keskus 040 513 0862 ja

040 736 9315

Suvela 040 531 1037 ja 050 438

0189

Kalajärven alue 040 531 1042

Auroran alue 040 763 6599

Kauklahti 050 438 0176

Laaksolahti 040 547 1861

Viherlaakso 040 572 5344

Tapahtumakalenterissa

ajankohtaiset tiedot

www.espoonseurakunnat.fi >

Nyt > Tapahtumahaku.

Israel-rukouspiiri ti 9.4. klo 18.30

(kuukauden toisena ti) kirkolla. Rukoilemme

Israelin puolesta. Erityisesti

muistamme messiaanisia

juutalaisia ja kristittyjä arabeja.

Diakonia

Diakonian ajanvarauspäivystys

Ma klo 9–10, p. (09) 8050 6638,

Espoonlahden kirkon diakoniatoimisto,

Kipparinkatu 8. To klo 9–10,

p. (09) 8050 6738, Soukan kappelin

diakoniatoimisto, Soukankuja 3.

Elintarvikejakelu kirkon aulassa

ma–la klo 9. Vuoronumerot arvotaan

klo 8.

Lounas vähävaraisille ma ja to

klo 12 Espoonlahden kirkossa, lipunmyynti

klo 11.30–12.30. Ti klo

11 Soukan kappelissa, lipunmyynti

10.30–11.30. Hinta 2,50 €.

Meren ja taivaan välillä -keskusteluryhmä

to klo 14, 1 krt/

kk (11.4. ja 23.5.) Meriemy, Merenkäynti

3. Mukana diakoni Ritva

Aarnio.

Tavarapyyntö kevätkirppikselle

Tee hyvää turhilla tavaroillasi:

vaatteita, kenkiä, urheiluvälineitä

sekä kodin tavaroita että

lasten tarvikkeita ja leluja otetaan

vastaan kirkon aukioloaikoina.

Tuo lahjoituksesi kirkon vahtimestareille

viimeistään pe 5.4. Tavarat

myydään lähetyksen kevätkirppiksellä

la 6.4. Tuotto nimikkoläheteille.

Kirppistalkoot

Tule lajittelemaan kirppistavaraa

talkoisiin lähetystyön Kevätkirppistä

varten pe 5.4. klo 13–21

kirkolle. Voit tulla vaikka puoleksikin

tuntia.

Lisää yllä.

Messu

Messu su 7.4. klo 10 Olarin kirkko,

liturgia ja saarna Maritta Hartikainen,

avustaa Jussi Koski, kanttorina

Päivi Hakomäki, Nöykkiön NIcelaulajat.

Messu su 7.4. klo 12 Haukikappeli.

Liturgia ja saarna Antti Malinen,

kanttorina Sari Rautio.

Matinmessu 25 vuotta -juhlamessu

7.4. klo 18 Matinkappelissa.

Saarnaa Reijo Telaranta, liturgina

Antti Malinen, avustaa Silja Hyvärinen,

juontaa Reijo Soini. Musiikista

vastaa Heidi Merisalo ja musiikkiryhmä.

Lapsille on oma messukerho,

jota vetää Kati Jokio. Täytekakkukahvit

messun jälkeen.

Iltamessu to 4.4. klo 18 Olarin

kappeli, liturgia ja saarna Kimmo

Ansamaa, musiikista vastaa Aurora

Kiiski.

Iltamessu to 11.4. klo 18 Olarin

kappeli, liturgia ja saarna Jussi

Koski, musiikista vastaa Aurora

Kiiski.

Pyhäkoulu

su 7.4. klo 10–10.30 Olarin kirkon

seurakuntasalissa.

:

Kevätkirppis

Myynnissä kaiken ikäisille ja kokoisille

vaatteita, kenkiä, urheiluvälineitä

sekä kodin tavaroita ja

kaikkea kivaa. Lisäksi kirppiksellä

toimii kahvio. Tuotto nimikkoläheteille.

La 6.4. klo 10–13 kirkolla.

Siionin virsiseurat

”Taakse jäivät kuolon päivät”,

SV 46:4 pe 5.4. klo 19, kirkolla,

Hans-Christian Daniel.

Laituri-ilta nuorille aikuisille

”Joosef – eläminen Jumalan

suunnitelmassa” on aiheena su

7.4. klo 18 seurakunnan nuorisotila

Sodessa. Tule pohtimaan uskoon,

kristillisyyteen ja elämään liittyviä

teemoja kerran kuussa. Tarjolla on

keskustelua, musiikkia ja rukousta

ruumiin ravintoa unohtamatta.

Sururyhmä nuorille

”Mukana surun hetkellä”

13–18-vuotiaille perheenjäsenen

menettäneille. Ryhmässä käsitellään

suruun liittyviä asioita toiminnallisten

menetelmien ja keskustelun

kautta. Soukassa pe 19.4.

klo 17.30–20, la 20.4. klo 12–17 ja su

21.4. klo 12–17. Sururyhmä on ilmainen.

Pe iltapala, la ja su lounas.

kevatkirppis

la 6.4. klo 10–13

Espoonlahden kirkolla

Olarin seurakunta

p. (09) 8050 7000

etunimi.sukunimi@evl.fi

Olarin kirkko, Olarinluoma 4, 02200 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Rukous- ja hartaushetkiä

Olarin kirkossa Päivän Sana

-hartaus ti klo 12.

Hiljaisuuden kappeli, kauppakeskus

Ison Omenan palvelutasolla

on avoinna henkilökohtaista hiljentymistä

varten ma–pe klo 12–

18, la klo 12–15. Hartaudet ma–pe

klo 12.15. Puolituntinen Evankeliumin

ääressä ke klo 18.30. Kahvit

Olohuoneen puolella hartauden

jälkeen. Hiljaisen rukouksen tunti

ke klo 10.30. Vesper pe klo 17–

17.30. Lauletaan Taizé-lauluja.

Matinkappelissa Hartaushetki

kirkonmenojen aikaan su 7.4.

klo 12.

Papin Puhelin

Voit varata keskusteluajan ma–

pe 9–21 numerosta 040 547 1857.

Keskusteluaika pyritään järjestämään

mahdollisimman pian. Palvelemme

ensisijassa Olarin seurakunnan

alueella asuvia.

Ranskalainen iltapäivä

sellolla ja pianolla

Duo Struktur, Anton Kukkonen

sello ja Pauli Jämsä piano, esiityy

Olarin kirkosa la 6.4. klo 16. Ohjelmassa

Saint-Saënsin, Messiaenin

ja Boëllmannin musiikkia. Ohjelma

5 €.

Pääsiäisajan ikoninäyttely

Ikonimaalari Kati Peltomaan

maalauksia Hiljaisuuden kappelissa

kauppakeskus Isossa Omenassa

25.3.–30.4. arkisin klo 12–18 ja lauantaisin

klo 12–15.

Raamattuluentosarja

Kolme iltaa Vanhasta Testamentista

Olarin kappelilla. Ke 10.4. klo

18–19.30 Aarteita alkaen Mooseksesta.

Ke 17.4. klo 18–19.30 Daavid

ja Daavidin Poika. Ke 24.4. klo 18–

Tied. Suvi Kaikkonen, 040 546 5197

tai Hanne Malkki, 040 517 0629.

Ilm. viim. su 7.4. suvi.kaikkonen@

evl.fi tai hanne.malkki@evl.fi.

Laulukerho

Virkisty laulaen: laulamme kanttorin

johdolla ja nautimme pullakahvit

(1 €) ti 9.4. klo 13–14, kirkolla,

Elja Puukko.

Zooppera

Koko perheen musiikkikertomus

aasista ja Nooasta. Syntymäpäiväkutsut

syyskuussa 2012 – maaliskuussa

2013 5-v täyttäneille lapsille

perheineen ti 9.4. klo 18 kirkossa.

Miesten sauna- ja raamattupiiri

Hvittorpin leirikeskuksessa to

11.4. Kimppakyydit kirkolta omilla

autoilla klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu

7 €. Tied. Urpo Malin, 050

570 6028 tai Mikko Tervonen, 040

588 5411.

Raamattua luihin ja ytimiin

Raamattuluento Vanhasta Testamentista,

Jouni Turtiainen: ”Esterin

kirja – antisemitismi nousee”.

Keskustelua ja iltatee. Kirkolla to

11.4. klo 18.

Neulekahvila

Neule, Nuttu ja Nurina laittaa

puikot suihkimaan satunnaisesti

kerran kuussa. Tule mukaan, nuori

aikuinen, vaikka neulonta ei sujuisikaan.

Iltateetä ja sympatiaa

19.30 Evankeliumi Jesajan mukaan.

Luennoitsijana KRS/EVKO raamatunopettaja

Riitta Keskimäki.

Vapaaehtoistoiminnan

teemapäivä

Työnohjaaja, kouluttaja Riitta

Mykkänen-Hänninen alustaa keskustelun

aiheesta ”Vapaaehtoistoiminnan

ilot ja haasteet” teemapäivässä

Olarin kirkolla la 13.4. klo

9–13. Lisäksi ohjelmassa on tietoa

vapaaehtoistehtävistä, hartaus ja

päätteeksi lounas. Tilaisuus tarjoiluineen

on ilmainen ja se on tarkoitettu

kaikille vapaaehtoistoiminnasta

kiinnostuneille. Ilmoittautumiset

pe 5.4. mennessä vapaaehtoistyön

ohjaaja Leena Lenkkerille

041 539 8801 tai leena.lenkkeri@evl.fi.

Kastepäivä 20.4.

Järjestä ikimuistoinen kastejuhla

vastasyntyneelle tai lapsellesi,

jonka kastejuhla on jäänyt jostain

syystä aikanaan järjestämättä.

Kastepäivä on avoin myös muille,

nuorille tai aikuisille, joita ei

ole kastettu kristillisen kirkon yhteyteen.

Hiljaisuuden kappelissa,

kauppakeskus Isossa Omenassa, la

20.4. klo 10–17 kastetoimitukset alkavat

tasatunnein. Omenan Olohuoneessa

on valmiina kakkukahvit

ja pientä suolaista. Lapsille onnittelukorttiaskartelu.

Tilat on somistettu

päivän teeman mukaisesti.

Kastepäivään voit ilmoittautua

Ryhmä mielenterveyskuntoutujien

omaisille

Lisää vieressä.

pe 12.4. klo 18 Sodessa, kevään viimeinen

kerta pe 3.5.

Lähetysmyyjäistalkookutsu

Ikäihmisten teematilaisuus

”Tukea kotona asumiseen”, seniorineuvonnan

palveluohjaaja Jenni

Hakkarainen ke 10.4 klo 12–13.30

kirkolla. Ohjelmassa myös hartaus

ja kahvit (1,50 €).

Kevätmyyjäiset

Viiden messun sunnuntai

Otetaan vastaan leivonnaisia ja

käsitöitä kirkon kevätmyyjäisiin la

13.4. Merkitse tarkkaan mistä leivonnaiset

on tehty ja ovatko olleet

jo pakkasessa. Voit tuoda lahjoitukset

kirkolle la ennen klo 11.

Tuotto lähetystyölle.

Suuret ja iloiset kevätmyyjäiset

lähetystyön hyväksi. Tule tekemään

silmää hiveleviä ja suussa

sulavia ostoksia sekä koettamaan

arpaonnea la 13.4. klo 11–14 kirkolla.

Eveliina Roznovski, Antti-Pekka

Pesonen.

Hääiltapäivä:

Suunnitteletko häitäsi?

Tietoa kirkkohäistä: Tässä tilaisuudessa

saat tietää kaiken, mitä

olet aina halunnut tietää kirkollisesta

vihkimisestä, myös tilaisuuden

musiikista su 14.4. klo 15

Soukan kappelissa. Lopuksi pääset

hääkakulle. Mukana Olli-Pekka

Ylisuutari, Jouni Turtiainen, Elja

Puukko ja Helena Yli-Jaskari.

Kevätsarjan konsertti

”Ilon helmeilyä”: Teija Palolahti,

25

vuotiasta

Espoo seurakuntien palvelukeskukseen

p. (09) 8050 2601. Lisätietoja

kauppakeskuspappi Juha Virta

juha.virta@evl.fi, 040 565 0012.

Ruskamatka Vuontispirtille

Lähde seurakuntamatkalle Lappiin

30.8.–4.9. Kohteenamme on

Tunturihotelli Vuontispirtti Enontekiöllä,

jossa teemme ohjattuja

päiväretkiä joko patikoiden tai

bussikyydillä. Matka on omakustanteinen

bussimatka, jonka hinta

on noin 500 €. Menomatkalla

yövymme Keminmaalla, paluumatkalla

Kajaanissa. Alustavat ilmoittautumiset

huhtikuun loppuun

mennessä Anja Yli-Isotalo

050 406 7678 tai Leena Lenkkeri

041 539 8801.

Ryhmä mielenterveyskuntoutujien

omaisille

Ryhmä on tarkoitettu kaikille mielenterveyden

ongelmista kärsivien

omaisille ja läheisille. Ryhmäläiset

voivat jakaa omia ajatuksiaan,

kokemuksiaan ja tunteitaan toisten

samankaltaisessa elämäntilanteessa

olevien kanssa. Vertaistukiryhmä

kokoontuu ma 8.4. klo 18–

19.30 Matinkappelilla. Ohjaajina

toimivat ryhmän ohjaaja, psykologi

Marja-Leena Käyhty, diakoni Maria

Helin 050 438 0175.

14.4. Espoonlahdessa

Tule

juhlimaan

su 7.4. klo 18 Matinkappeli

sopraano, Päivi Severeide, harppu

su 14.4. klo 19 Soukan kappelissa.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Mielenterveysleiri

Seurakuntien yhteinen leiri Hilassa,

kts. Yhteiset tapahtumat

-palsta.

On aika valmistautua

kesään ja kesän leireihin

Esi–2-luokkalaisten kesäleiri

2.–4.6. Velskolan Kartanossa, hinta

35 €.

3–6-lk kesäleiri 4.–6.6. Velskolan

Kartanossa, hinta 35 €.

1–7-lk suunnattu Hii’O’Hoi telttaleiri

25.–28.6. Bengtsårin leirisaaressa

Hangossa. Leirille odotetaan

n. 200 lasta Espoon ja Helsingin

hiippakunnista. Leirillä nukutaan

teltoissa ja puuhataan ison leirin

hengessä. Leirin hinta 50 €.

Ilm. www.sodesode.fi (tytöt ja pojat

–> leirit) viim. ti 30.4. Leiripaikat

täytetään ilm.järjestyksessä. Tied.

Laura Malmelta 040 546 5196 tai

Stella Björkholmilta 040 596 1686,

etunimi.sukunimi@evl.fi.

Nuoret

Sode avoinna ma–to klo 13–20 ja

pe klo 13–17. www.sodesode.fi, Sode

– Soukan ostarilla.

Matinmessua

Haku syksyn päiväkerhoihin

ja iltapäiväkerhoihin

Syksyn 2013 päiväkerho- ja iltapäiväkerhohaku

on alkanut. Ilmoittautuminen

päiväkerhoihin osoitteessa:

www.espoonseurakunnat.

fi/alle-kouluikaiset/paivakerho –

Olarin päiväkerhot. Ilmoittautuminen

iltapäiväkerhoihin osoitteessa

www.espoonseurakunnat.fi/web/

kouluikaiset/olarin-iltapaivakerho.

Tiedustelut lapsityönohjaaja Marja

Jauhiainen 040 531 1029.

Sinkkupiiri – ilta yksin eläville

Matinkappelilla la 6.4. Aiheena

Pyhä Henki, pyhien yhteys. Seuraavan

kerran, 4.5., Teemme kesäretken.

Tiedustelut Helena Nurmi

044 333 1727.

Nuoret aikuiset

Kevätretki Helsinkiin la 6.4. Ohjelmassa

mm. brunssi Talvipuutarhassa.

Lisätietoja cafekismus.fi.

Vanha Kulma tarjoaa ke 10.4. klo

18–21 iltapalaa, seuraa ja raamiksen.

Lukupiiri

Matinkappelin lukupiirissä 18.4

klo 18 on kirjana Orhan Pamuk:

Valkoinen linna. 16.5. on vuorossa

Antti Tuurin Suuri viljajuna Siperiasta.

Lisätietoja Liisa Riikola 040

560 2247.

Eläkeläiskerhot

Maanantaisin Matinkappelilla

klo 13, tiistaisin Olarin kappelilla

klo 13, torstaisin Olarin kirkolla

klo 13 ja perjantaisin Haukikappelilla

klo 13.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

11


Seurakunnissa tapahtuu

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

12

Kastepäivänä on jaossa

Jumalan lahjoja

Olarin seurakunnan pastori,

kauppakeskuspappi Juha Virta,

mikä on kastepäivä?

Kastepäivä on Olarin seurakunnassa

kolmatta kertaa järjestettävä

päivä, jossa tarjotaan

mahdollisuus kastetilaisuuteen

kaikenikäisille, joita ei

ole kastettu kristillisen kirkon

yhteyteen. Kasteen järjestäminen

on tehty käytännön järjestelyjen

osalta helpoksi: Tilat

ja kastava pappi on varattu

ja enää tarvitsee varata vain

kellonaika. Kastetoimituksen

jälkeen seurakunta tarjoaa somistetussa

juhlatilassa pientä

tarjoilua .

Messut ja hartaudet

Hiljainen aamurukous ja ehtoollinen

pe 5.4. klo 7.45–8.45 KilonRistissä.

Messu ja kirkkokahvit ”Ylösnousseen

todistajia” su 7.4. klo 10 Leppävaaran

kirkossa. Liturgia ja saarna

Juvela, avustaa Raiskio, kanttori

Noponen.

Messu ja kirkkokahvit su 7.4. klo 12

Karakappelissa. Liturgia ja saarna

Juvela, kanttori Noponen.

Lepuskimessu soi iloisesti ja rennosti

su 7.4. klo 17 Leppävaaran

kirkossa. Liturgia ja saarna Sundell,

kanttori Noponen. Mukana

nuorisotyöstä Lahti ja Särkkä.

Viuluniekkojen kevätkonsertti

Musiikkiopisto Juvenalian viuluoppilaat

esiintyvät Maarit Rannan

johdolla pe 12.4. klo 10 Leppävaaran

kirkossa. Vapaa pääsy.

Hiljenny tai keskustele

Lectio Divina -raamattumietiskely.

Mahdollisuus hiljentyä kokonaisvaltaisesti

Raamatun sanaa

mietiskellen ja tunnustellen.

Aiheena on tulevan sunnuntain

Psalmi, evankeliumiteksti tai lukukappale.

Ke 10.4. klo 10–11.30 Karakappelissa.

Kahvi-, tee- ja voileipätarjoilu.

Erakkoelämästä tämän päivän

sovellus. Sisar Hannele Ekumeenisesta

Karmeliittayhteisöstä kertoo

Avilan Teresan ajatuksia erakkoelämästä

soveltaen ne tämän päivän

elämään. Suomen Sairaanhoitajain

Kristillisen Seuran Espoon

alaosaston kokoontuminen on kaikille

avoin ti 9.4. klo 18 Karakappelissa.

Tapaamispaikkana kirkko

Rakenna kirkosta paikka itsellesi.

Nuori aikuinen, 18 vuotta

täyttänyt, tule rakentamaan

kirkkoasi ja ideoimaan toimintaa

Mitä ajatuksia kaste kastajassa

herättää?

On hienoa saada olla palvelutehtävässä

siinä hetkessä,

jossa Jumala lahjoittaa uskoa

ja hyviä lahjojansa pienelle elämän

ihmeelle tai vähän suuremmallekin.

Toivon kastettavalle ja koko

perheelle Jumalan siunausta

ja varjellusta. Siunauksen toivottaminen

ei ole klisee. Jumalan

siunaus on tekemisissä sisäisen

rauhan ja elämän mielekkyyden

kanssa. Siunauksessa

tätä Jumalan hyvää saa levittää.

Leppävaaran seurakunta

p. (09) 8050 5000, arkisin klo 9–15

leppavaaranseurakunta@evl.fi,

etunimi.sukunimi@evl.fi

Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, 02650

www.espoonseurakunnat.fi

omalle ikäryhmällesi. Kokoonnumme

to 4.4. ja ke 24.4. klo 18 Leppävaaran

kirkon Olotilassa. Kanssasi

ideoita jakavat ja iltapalaa nauttivat

pastorit Camilla Sundell ja

Hanni Raiskio.

Kirkon ovet auki sinulle. Seurakuntalaisten

ilta la 6.4. klo 17.30–

19.30 Leppävaaran kirkossa. Kaikille

kiinnostuneille avoin ilta, erityisesti

uusia paikkakuntalaisia ja Alfa-kurssin

käyneitä kutsutaan mukaan.

Mukana pastori Olli Nuosmaa.

Iltatee ja pientä purtavaa.

Musiikkiopisto

Juvenalian

viuluniekkojen kevätkonsertti

Kättentöitä kaikenikäisille

Käsitöitä ja vertaistukea. Arkin

ompeluseuraan voit tulla tekemään

käsitöitä tai vain olemaan ja

rupattelemaan mukavien ihmisten

kanssa ti 9.4. klo 14-16 Lasten kappeli

Arkkiin. Käsityöapua tarjolla

vertaistuen hengessä.

Virkistyspäivä

leskeksi jääneille

omaishoitajille

to 25.4. klo 10–16.30

Hvittorpin leirikeskus

Lisää yllä.

Lisää vieressä.

Edellisissä kastepäivissä

kastettavia on ollut vauvaikäisistä

kouluikäisiin. Entä aikuiset?

Aikuisia kastetaan useimmiten

seurakunnan yhteyteen

aikuisrippikoulun eli kasteopetuksen

jälkeen. Uskon, että lapsen

kastattaminen ei ole vanhemmille

vain totuttu tapa.

Kirkkomme opetus oman lapsen

saattamisesta Jumalan ja

seurakunnan yhteyteen jo pienenä

koetaan tärkeäksi. Pieni

lapsikin voi uskoa tavallaan.

Koska usko on lahjaa, eikä perustu

ihmisen omiin saavutuksiin

tai kykyihin, kuuluu kasteen

lahja kaikenikäisille.

Kummien löytyminen kastettavalle

on joskus vaikeaa. Miten

rohkaisisit kummiksi?

Kummin hengellistä tehtävää

ei ole syytä kammoksua.

Joku saattaa ajatella ettei voi

puhua Jumalasta lapselle, koska

kokee heikkoutta oman uskonsa

kanssa. Kummin tärkein

tehtävä on puhua lapsesta Jumalalle,

toimia esirukoilijana.

Lapsen varttuessa kummilla

on uusi tehtävä, ei vain lahjasponsorina,

mikä sekin on

upea asia, vaan yhtenä luotettavana

aikuisena, jonka kanssa

voi rakentaa omaa elämänkatsomustaan.

Pelko pois ja

Väärän käden maalarit. Ekspressiivinen

maalausryhmä, jossa

työskennellään varta vasten väärällä

kädellä la 13.4. klo 12–17 KilonRistissä.

Maalaustaitoja ei tarvita.

Hinta 15 €. Ilm. ja tied. viimeistään

viikkoa ennen Inkeri Juvela,

040 531 1059, inkeri.juvela@evl.fi.

Virkistystä ja retkeilyä

Virkistyspäivä leskeksi jääneille

omaishoitajille. Retkipäivä sinulle

omaishoitaja, joka olet menettänyt

puolisosi ja olet ehtinyt surra

tapahtunutta jo jonkin aikaa. Retken

hinta 10 €. Bussikuljetus. To

25.4. klo 10–16.30 Hvittorpin leirikeskuksessa.

Ilm. ruokavalioineen

viim. 9.4. diakoni Riitta Türkmen,

040 546 5198.

Hiljaisuuden retriitti. Katkaise

arki, kuuntele kevättä hiljaisuudessa

12.–14.4. Velskolan kartanossa.

Mukaan mahtuu 10, hinta Espoon

seurakuntien jäseniltä 75 €, muilta

110 €. Ohjaajina Veronika Witikka

ja Hanni Raiskio. Tied. ja ilm. 4.4.

mennessä Hanni Raiskio, 050 347

2548, hanni.raiskio@evl.fi.

Kevätretki Itä-Karjalaan. Sodderin

seurakunta ja nimikkolähettimme

Pekka ja Pirkko Palosaari

odottavat meitä vierailulle 16.–

20.5. Itä-Karjalaan. Matkan hinta

n. 220 €. Tied. Juha-Pekka Rissanen,

040 5311 055, ilm. Vuokko

Alanne, 040 559 1487, vuokko.

alanne@evl.fi.

rohkeasti yhdessä kummilapsen

kanssa vaikkapa sopivalta

tuntuvaan seurakunnan tilaisuuteen!

Åke Jauhiainen

✚✚Kastepäivä Hiljaisuuden

kappelissa kauppakeskus Isossa

T A

KIRKKO

A P E

Haalarikansan

oma kirkkotuokio

Lapsille ja perheille

Taaperokirkko on kaikenikäisten

lapsenkaltaisten oma kirkkohetki.

Pienet saavat näkyä, kuulua ja

taapertaa pe 5.4. klo 10–11 Lasten

kappeli Arkissa. Nukkenäytelmä

”Lasten silta” kertoo, kuinka lapset

rakentavat sopua. Kirkkohetkessä

mukana Arto Vallivirta, Essi Nyyssönen

ja Seija Hatakka. Kirkkokahvit

ja -mehut.

Sopua ja ystävyyttä Arkin pajassa.

Palikka-askartelua sekä nukkenäytelmä

”Lasten silta” sovun ja

ystävyyden rakentamisesta la 6.4.

klo 10–13 Lasten kappeli Arkissa.

Kahvia, mehua ja pullaa.

Yksinhuoltajien Olohuoneessa

jutellaan arkisista asioista ja koetaan

vertaistukea. To 11.4. klo 17.30

Leppävaaran kirkon Olotilassa.

Lastenhoitaja paikalla. Iltapala ja

lyhyt hartaus.

Mopopaja

Onko ajokkisi kesäkunnossa?

Mopopajaan (K-15) voit tulla kunnostamaan,

rassaamaan, tuunaamaan

ja kiillottamaan kaikenkarvaisia

ajopelejä skoottereista mönkijöihin.

Myös vapaa hengailu ja

ajamisen treenaaminen ohjatusti

on mahdollista ja suotavaa. Mopopaja

on auki 16.4. alkaen joka ti

ja to klo 17–20 Leppävaaran kirkon

autotalleilla (kirkon alapiha). Mukana

nuorisotyöstä Fredrik Andersson

tai Pasi Härkönen.

Kastepäivä. Pastori Juha

Virta kokee kastamisen

hienona palvelutehtävänä.

Omenassa la 20.4. klo 10–17.

Kastepäivään voit ilmoittautua

soittamalla Espoo seurakuntien

palvelukeskukseen

p. 09 8050 2601. Lisätietoja:

kauppakeskuspappi Juha Virta,

juha.virta@evl.fi, 040 565 0012.

R O

pe 5.4. klo

10 Lasten

kappeli

Arkki

Kesäkivaa koululaisille

Kouluikäisten seikkailuleiri

Piispalassa, Keski-Suomessa

3.–6.6. yhteistyössä Kauniaisten

suomalaisen seurakunnan kanssa.

Hinta 60€, sisarusalennus 10€.

Ilm. viim. 20.4. www.lenu.fi.

Espoon ja Helsingin hiippakuntien

telttaleiri 25.–28.6. Hangon

Bengtsårissa. Leiripaikka on saaressa,

siellä nukutaan teltoissa ja

syödään ulkona – vietetään perinteistä

leirielämää siis. Leirille odotetaan

kaikkiaan paria sataa lasta,

tule mukaan kokemaan suurleirin

tunnelma. Hinta 50 €. Ilm. viim.

30.4. www.lenu.fi.

Rukousta vuorokauden ympäri

Rukousviikolla 24/7 rukoillaan

säästelemättä. Leppävaaran kirkon

pieni sakasti palvelee rukoushuoneena

su 7.4. klo 12 – su 14.4.

klo. Vahtimestari avaa oven arkipäivinä

kirkon aukioloaikaan klo

10–18. Muina aikoina rukoillaan

kotona. Kaikki varaukset on merkittävä

Googlen kalenteriin www.

google.com/calendar. Tunnukset

kalenteriin saat Hilkka Stigelliltä,

040 718 2302, hilsti@hotmail.com.

Hilkka ottaa varauksia vastaan

myös puhelimitse.

Rukousviikon yhteinen kokoontuminen.

Keskellä rukousviikkoa kokoonnutaan

yhteen rukoilemaan

koko seurakunnan puolesta ke

10.4. klo 18–20 Leppävaaran kirkon

seurakuntasalissa. Mukana rovasti

Marja-Liisa Hietanen.

Toimipisteet

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu

2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu

5, Karakappeli Karakalliontie

12, Uuttu Lintukulma 2,

KilonRisti Vanharaide 1, Lasten

kappeli Arkki Leppävaarankatu 7

B 3. krs., Nooan Parkki, Lintuvaarantie

21.

Tapiolan seurakunta

p. (09) 8050 4000

tapiolanseurakunta@evl.fi

etunimi.sukunimi@evl.fi

Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, 02100 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Tapiolan kirkon

seurakuntasalissa

10.4. klo 18 ja

27.4. klo 18

Pyhäpäivä Tapiolassa

Messu ”Te olette minun todistajani”

su 7.4. klo 10 Tapiolan kirkossa.

Liturgia Erika Kallio, saarna Arto

Vallivirta, kanttori Liisa Malkamäki.

Messussa avustaa Dominante-kuoron

laulajien ryhmä. Messun

jälkeen lähetyslounas.

Siioninvirsiseurat su 7.4. klo 18

Tapiolan kirkon seurakuntasalissa.

Seppo Holm.

Messu su 7.4. klo 11 Otaniemen

kappelissa. Liturgia ja saarna Juha

Lassila,

musiikki Salla Nurkkala. Kirkkokahvit.

Pyhäkoulu kaikille lapsille

Joka sunnuntai klo 10 messun aikana

Tapiolan kirkossa. Su 10.4.

myös pyhäkoulu koululaisille.

Päivärukoushetket

Tule osallistumaan yhteiseen

rukoukseen arkisin klo 12 Tapiolan

kirkossa.

Viikkomessu

Arkiaamun pysähtyminen yhteisen

rukouksen ja ehtoollispöydän

äärellä Tapiolan kirkossa.

Ke 10.4. klo 8. Pekka Kiviranta, Liisa

Malkamäki.

Kolme iltaa kirkosta

Illoissa syvennytään kirkon historian

aikana vallinneisiin käsityksiin

siitä, mikä kirkko oikeastaan

on. Vanhasta kirkosta, keskiajasta

ja modernista ajasta kertoo Arto

Vallivirta ja reformaation ajasta

Jussi Koivisto Tapiolan kirkon seurakuntasalissa

ke 10.4. klo 17.30 ja

ke 24.4. klo 18.

Messu

Kauniaisten kirkossa su 7.4.

klo 10. Saarna teol.yo Anna-Maija

Kuutti-Manninen, liturgia Mauri

Vihko ja kanttorina Anna Marte.

Kirkkokahvit.

Häivähdys pyhää

–lounaskonsertti

Matias Nyberg, huilu. Aitken,

Piazzolla, Poulenc ke 10.4. klo 12

Tapiolan kirkossa. Konserttisarjan

esiintyjät ovat Espoon musiikkiopiston

nuoria taitajia.

Keskiviikkokerho

Uskonnollisuuden vaikutus mielenterveyteen.

Vieraana pastori

ja psykoterapeutti Jaana Räntilä ke

10.4. klo 13 Tapiolan kirkon seurakuntasalissa.

Kahvit klo 12.30. Mukana

myös Jussi Koivisto.

Seurakuntaretki Viroon

Tutustumme Haapsaluun ja Pärnuun,

jossa tapaamme inkerinsuomalaisia

17.–19.5. Mukana Aarne

Laasonen ja Katja Hero sekä Malle

Münter. Hinta täysihoidolla 320 €.

Ilm. viim. pe 19.4. Keskiviikkokerhossa

tai seurakuntatoimistoon p.

(09) 8050 4000.

Te olette minun

todistajani

Kauniaisten suom. seurakunta

Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14

ja to klo 9–16 sulj. klo 11.30–12 p. (09) 512 3710.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fi

Lapsille ja

perheille

Kesäkerho 3-6-vuotiaille lapsille

Retki Muumimaailmaan 11.6.

Perhepäivä 24.8.

www.kauniaistenseurakunta.fi

Perhekerho

”Mielen hyvinvointi”, nuorisodiakoni

Sonja Koivisto to 4.4. klo 10

Sebastoksessa. ”Musiikin iloa” to

11.4., Päivi Tuomi vierailee.

Eteenpäin-ryhmä

”Mitä minä voisin tehdä seurakunnassa?”

ti 9.4. Tapiolan Olohuoneella,

os. Kauppamiehentie 6,

4. kerros. Leppävaaran srk:n vapaaehtoistyön

ohjaaja Heli Siltakorpi.

Diakonia – tukea elämään

Tarvitsetteko toisen ihmisen tukea

elämän vaikeuksiin? Ota yhteyttä

diakoniatyöntekijään. Varaa

keskusteluaika diakoniasihteeriltä

p. (09) 8050 4433.

Nuorten toiminta

Tapiolan seurakunnan nuorten

toimintakalenteri ja tiedot toiminnasta

löytyvät osoitteesta www.

paheksuvakirahvi.fi.

Palvelukeskus

Kirkkoherranvirastojen toiminta

on siirtynyt Espoon seurakuntien

palvelukeskukseen, Kirkkokatu

1, jossa hoidetaan kirkollisten

toimitusten varaukset ja rekisteröintiasiat.

Papin puhelin

Kun haluat keskustella papin

kanssa, soita ja varaa tapaamistai

soittoaika numerosta 050 432

6339 ma–pe 9–19. Jos pappi on varattu,

jätä viesti vastaajaan.

Messu Tapiolan kirkossa su 7.4. klo 10

kesällä

..

Lahetyslounas

su 7.4. klo 11.30

Tapiolan kirkolla

Vartin hartaus ja

maanantaikahvila

Sebastoksessa ma 8.4. klo 12.45

hartaus ja klo 13–15 kahvila.

Pyhät polut -vaellus

Parikkalasta Punkaharjun ja Kerimäen

kautta Enonkoskelle 12.–

16.8. Matka tehdään patikoiden ja

kirkkoveneellä soutaen. Päivätaival

15–25 km. Huoltoauto mukana tavaroita

varten. Yöpymispaikoissa

täysihoito. Hinta n. 370 €. Oppaina

ekoteologi Panu Pihkala ja Anna-

Kaisa Tuomi. Ilm. virastoon p. (09)

512 3710. Katso lisää www.kauniaistenseurakunta.fi

ja www.pyhatpolut.fi.

Seikkailuleiri 7–13-v.

Kannonkoskella Piispalan leirikeskuksessa

ma–to 3.–6.6. Hinta

60 € sis. ylläpidon, kuljetukset,

materiaalit, vakuutuksen. Ilm. 28.4.

menn. virastoon p. (09) 512 3710

tai tiro@evl.fi.

Grankulla svenska

Samtal kring tro

To 4.4 kl 10 i övre brasrummet.

Förbön med lovsång kl 10.30 i

övre brasrummet.

Bibelkväll kl 18.30 i Sebastos.

Högmässa

Sö 7.4 kl 12 i Grankulla kyrka, Sandell,

Smeds. Aulakaffe.

Måndagscafé

Må 8.4 kl 13 i Sebastos, andakt kl

12.45 i kapellet.

Ti 9.4 Församlingsutfärd

till Svartå slott.

Anm. senast 2.4 till Catherine

Granlund 050 439 3208.

Diakonimottagning kl 9.30-11.

Esbo svenska

Högmässor sö 7.4

Esbo domkyrka kl. 12.15. von

Martens, Valtonen.

Olars kyrka kl. 10.30. Ahlbeck,

Bengts.

Köklax kapell kl. 16. Ertman,

Valtonen.

”La Finlandia canta Venezia”

Esbo domkyrka kl. 19.30. Kammarkören

Novena och X-tetten,

blåsare fr. Musikinstitutet Kungsvägen.

Eeva-Liisa Malmgren, orgel.

Nina Kronlund, dirigent. Mer

info: www.novena.fi

Braskväll för kvinnor

Mataskär to 4.4 kl. 18.30–20.30.

Gäst: missionär Ann-Christine

Marttinen.

Ryhmä mielenterveyskuntoutujien

omaisille. Ryhmä on tarkoitettu

kaikille mielenterveyden ongelmista

kärsivien omaisille ja läheisille.

Ryhmäläiset voivat jakaa

omia ajatuksiaan, kokemuksiaan

ja tunteitaan toisten samankaltaisessa

elämäntilanteessa olevien

kanssa. Vertaistukiryhmä kokoontuu

ma 8.4. klo 18–19.30 Matinkappelilla.

Ohjaajina toimivat

ryhmän ohjaaja, psykologi Marja-

Leena Käyhty, diakoni Maria Helin

050 438 0175.

Mielenterveysleirillä luvassa

mukavaa yhdessäoloa, ulkoilua,

keskustelua ja hiljentymistä 13.–

Kansliet,

Kavallvägen 3,

öppet må–fre

kl. 9–14, to kl. 9–16

stängt 11.30–12,

tfn (09) 512 3722.

fornamn.efternamn@

evl.fi

www.grankullasvenskaforsamling.fi

Familjelyktan kl 9.30 i Sebastos.

Kyrkosyföreningen

On 10.4 kl 13.30 i övre brasrummet.

Mammornas smyckeskväll kl

17.30-21 i dagklubben.

tfn (09)

8050 3000

esbosvenskaforsamling@

evl.fi, fornamn.

efternamn@evl.fi

Esbo domkyrka,

Kyrkparken 5,

www.esboforsamlingar.fi

Bibelstudium

Karabacka kapell on 10.4 kl.

16.30.

Samtalsgruppen för kvinnor

Kalajärvi kapell on 10.4 kl. 19.

Dagklubbsanmälan hösten 2013

Dagklubbarna för 3–5-åringar

tar 2–30.4 emot anmälningar

elektroniskt på www.esboforsamlingar.fi/dagklubbar.

Yhteiset tapahtumat

International

Worship Service in English on

every Sunday at 4.30 pm in Espoo

Cathedral Parish Hall (Espoon

tuomiokirkkoseurakunnan

seurakuntatalo) Kirkkoranta 2.

Sunday school in Finnish (3–6 and

7–12 yrs). Fellowship time and refreshments

after the service. Federation

of Espoo Parishes in cooperation

with International Evangelical

Church in Finland. Read

more: www.church.fi and www.migrantchurch.fi.

Mens Early Morning Prayer

Meeting every Tuesday, at 6.15–

7.30 am, Tuomarila Station

(Tuomarilan asema), Tuomarilantie

4. Praying for the needs of the

individual, God´s church and the

world. For more information contact

Stein Rudvin, p. 040 582 2759.

Music around the world. Do

you want to sing? Play an instrument?

Learn more about different

16.5. Hilan leirikeskuksessa. Hinta

40 €. Leirille järjestetään bussikuljetus.

Hakulomake leirille Ritva

Aarniolta 040 537 6854. Ilm. 26.4.

menn. Ensikertalaiset osallistujat

ovat etusijalla. Järj. Espoon seurakunnat.

Näkövammaisten kevätretki

Kotkaan ja Haminaan 15.-16.5.

Kohteina mm. Strömforsin ruukkialue,

sota-aikoja esittelevä Salpakeskus

korsukahviloineen, merimuseo

ja erikoiskohteena Vaalimaan

tulliasema. Hinta täysihoidolla

165 €, oppaat 45 €. Ilm. pe

12.4. menn. Tarja Huttuselle 040

734 7715.

cultures? Meet interesting people,

make new friends and have

fun? During the spring we will explore

the different music cultures

of the world with professional

and amateur musicians from

South America, Africa, Asia and

Europe. We will learn from each

other in a friendly and creative atmosphere.

Bring your own instrument

if you have one. Wed 17.4. at

18–21 Workshop in Suvela chapel

(Kirstinpiha 3, Espoo). Sat 20.4.

Performance in Suvela chapel. Tu

7.5. at 18–21 Workshops in Espoo

Cathedral (Kirkkopuisto 5, Espoo).

Fr 10.5. at 17 Performance in Espoo

Cathedral. For more information,

please contact Sanna Mansikkaniemi,

tel: 040 515 3254, sanna.mansikkaniemi@gmail.com.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta –

The Espoo cathedral parish.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

13


Elämänkaari

Taivasikkuna

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

14

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Kastettu:

Noel Alexander Aminoff, Lucas

Wulff Bjerregaard, Ummu Ciré

Selina Diallo, Iisa Erin Linnea

Hovila, Viljo Matias Itäniemi,

Teemu Oskari Kaikkonen, Elian

Albert Kimpimäki, Iines Aada

Emilia Laaksonen, Jelmer Onni

Matias Puttonen, Onni Heikki

Hermanni Saastamoinen, Rilla

Matilda Saukkonen, Roope

Joonatan Tulijoki, Urho Kalevi

Tuokko, Artturi Olavi Virta, Samuel

Matti Valtteri Ylhäisi.

Hautaan siunattu:

Aila Maj-Lis Honka 89 v, Sanni

Hannele Ilmavalta 91 v, Elli Ester

Parkkonen 93 v, Erkki Olavi

TAPAHTUMIA

HAUTAUSPALVELUJA

www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

Toimitus Hietalahdenranta 13,

PL 279, 00181 Helsinki

esse.toimitus@kotimaa.fi

Menovinkit esse.menovinkit@kotimaa.fi

Lukijaposti esse.mielipide@kotimaa.fi

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@kotimaa.fi

Sarpa-aho 72 v.

Espoonlahden

seurakunta

Kastettu:

Daniel Johannes Kauppila, Roope

Juhani Rakkola, Elias Sakari

Salmi, Eeda Milja Adelea Segerman,

Mia Kristiina Suomalainen,

Leon Enpei Anton Tanttari,

Meeri Elice Vilske.

Hautaan siunattu:

Gertrud Pietilä 94 v, Jorma Juhani

Sundquist 76 v.

Leppävaaran

seurakunta

Kastettu:

Antte Elias Sturle Berndtson,

Yrittäjä,

ilmoita paikkakuntasi

seurakuntalehdessä!

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta:

Ilmoitusmarkkinointi

020 754 2000/vaihde

Surun kohdatessa et jää yksin

Täyden palvelun toimisto

Lue lisää: hok-elannonhautauspalvelu.fi • perunkirjoitustoimisto.fi

Forum 010 76 66620 | Hakaniemi 010 76 66500 | Töölö 010 76 66530

Itäkeskus 010 76 66590 | Malmi 010 76 66630 | Espoonlahti 010 76 66640

Leppävaara 010 76 66610 | Tapiola 010 76 66570 | Tikkurila 010 76 66560

Myyrmäki 010 76 66600 | Kerava 010 76 66550 | Hyvinkää 010 76 66580

PÄIVYSTYS 24 H: 050 347 1555 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

Tatu Ilmari Kuismin, Jade Marjatta

Laitinen, Maija Aurora

Niemelä, Johannes Kalevi Peiponen,

Helmeri Filius Porio,

Mio Nicolas Saksa, Janina Lyydia

Toppinen.

Hautaan siunattu:

Anja Katriina Kinnunen 69 v,

Lauri Auvo Lammi 85 v, Eeva

Helena Leisti 95 v, Timo Eerik

Puhakka 72 v.

Olarin ✚

seurakunta

Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä

kustantaja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Päätoimittaja Urpu Sarlin,

p. (09) 8050 2520, urpu.sarlin@evl.fi,

Espoon seurakuntayhtymä

Toimituspäällikkö Ulla Lötjönen,

p. 020 754 2243

Toimitussihteeri Paula Huhtala, p.

020 754 2325 Alue: Leppävaara, Tapiola

Kastettu:

Vanessa Alexandra Delnevo,

Vera Englund, Karlo Martti Johannes

Palmroth, Oona Olivia

Vuorinen.

PALVELUJA TARJOTAAN

UUDISTAMME

KOTISI

SISÄPINNAT

VAIVATTOMASTI!

Tilaa

maksuton

kustannusarvio:

0400 457946

www.mestarinikkarit.fi

Koti-ikkunoiden pesua

alk. 10 e/ikkuna + alv.

ALBERTI CLEAN p. 512 2791.

www.alberticlean.fi

Parturi-kampaaja, jalkojenhoitaja.

Kotikäyntejä.

Elisabeth: 040 595 6843.

Kotisiivousta luotettavasti,

kotitalousvähennys.

Mirja puh. 045 638 5774

Sohvat, tuolit verhoillaan

p. 0400 503 179

Verhoomo Leppänen

Pienet remontit ja asennukset

045 8614297 / Jari

www.jkaarnais.fi

Tietokonehuolia?

Opastus, ongelmanratkaisu kotonasi

21e / ½h. P. 045 865 2492 / Mikko

Rakennustyöt, laatta- ja

maalaustyöt.

P. 040 514 7563.

MUUTOT JA KULJETUKSET

1-2 miestä ja iso pakettiauto.

Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.

IKKUNANPESUT, kotisiivoukset,

25 e/h+alv. (Kotital.väh.)

www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583

VUOKRATA HALUTAAN

Toimittajat Taneli Kylätasku, p.

020 754 2221 Alue: Espoonlahti, Olari

Elina Raunio, p. 020 754 2346 Alue: Tuomiokirkkoseurakunta,

Kauniainen Toimitusharjoittelija

Maaret Väkinen,

p. 020 754 2255

Osoite- ja tilausasiat Puhelin

4

Hautaan siunattu:

Tytti Pirjo-Riitta Hannele

Haupt 68 v, Sirkka-Liisa Marjatta

Mykkänen 67 v, Sanelma

Orvokki Mäkelä 79 v, Hilkka Liisa

Saarikivi 89 v, Raili Helena

Silander 66 v.

Tapiolan ✚

seurakunta

Kastettu:

Iida Emilia Kähkönen, Nea Victoria

Rajala, Siiri Aurora Suuraho,

Eetu Oliver Talonen.

Hautaan siunattu:

Mikko Matias Karjanoja 80 v,

Ritva Päivi Kokko 77 v, Kaarina

Annikki Korpelainen 90 v, Kalervo

Mikael Leino 58 v, Keijo

Antero Nyrhinen 51 v.

MYYDÄN HAUTAKIVIÄ

OSTETAAN

HAMMASHOITOA

RAKENNUSALA

Suoraan

kiviveistämöltä

HAUTAKIVET

Kaikki kivialan työt

KIVITUOTE OY

Espoonaukio 7, Espoo

p. 465 650

www.kivituote.com

Vantaalla palvelemme:

Salpakuja 7, Porttipuisto

p. 756 8200

KÄTEISELLÄ KUOLINPESÄT,

muuttojäämistöt tyhjennyksineen,

tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,

posliini- ja lasiesineet, taulut,

työkalut ym. koti-irtaimet.

Noudetaan sopimuksen mukaan.

Puh. 040 764 1348 Tmi Molina

OSTAMME KODIN IRTAIMISTOT

vintistä kellariin.

Kuolinpesät, muutot,

loppusiivoukset sop. mukaan.

040 377 5159 *ONNI*

Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,

maljakoita, Arabian astioita, huonek.,

kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen

tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.

Elegantik Oy, p. 040 756 5964.

Erikoishammasteknikko

Timo Ylitolonen

040 8260623

Soukankuja 8 A 9

REMONTIT SOPUHINTAAN

Myös kodin pienet kunnostustyöt.

Kotitalousvähennys.

p. 050 594 0360

www.tapioraivio.fi

Ota yhteyttä:

020 754 2000/vaihde

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

(09) 8050 2600, essetilaukset.espoo@

evl.fi | Osoitemuutokset päivittyvät

väes tötietojärjestelmästä.

Taitto ja kuvankäsittely

Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä, p.

020 754 2309, Pirjo Teva p. 020 754 2284,

myynti- ja markkinointipäällikkö Minna

Zilliacus, p. 020 754 2361

Ilmoitustrafiikki /-valmistus

Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri, Pl 279,

00181 Helsinki p. 020 754 2275,

faksi 020 754 2343

Esbo svenska

församling

Kastettu:

Rafael Amin Metso, Elwin Erik

Winberg.

Hautaan siunattu:

Katie Alli Kaarina Berglund 75

v, Urda Gunilla Bärlund 98 v,

Peter Helander 63 v, Teuvo Juhani

Hätönen 79 v, Tom Kristian

Åkerlund 50 v, Alf Rainer

Wilhelm Öster 79 v.

Kauniaisten suomalainen

seurakunta

Hautaan siunattu:

Kari Olavi Nieminen 77 v, Esko

Armas Mäkinen 85 v.

SEURAT

HERÄNNÄISSEURAT

Pe 5.4. klo 19 Espoonlahden

kirkolla, Kipparinkatu 8.

La 6.4. klo 10-16 ”Luonto”

- Seuratuvan maallikkopäivä.

Luonto ja Raamattu: Keskustelua

kristittyjen ympäristösuhteesta,

Panu Pihkala. Minun

luontoni? Minna Ruuttunen.

Vapaa pääsy. Salomonkatu 17 D.

Su 7.4. EI KIRKKOPYHÄÄ

Matteuksenkirkossa. Siirretty

sunnuntaille 21.4.

Klo 14 Myyrmäen kirkolla,

Uomatie 1.

Klo 15 Vehkojan seurakuntakeskuksessa,

Yli-Anttilantie 3,

Hyvinkää.

Klo 16 Ensikertalaisten

seurat Seuratuvalla. Kutsutaan

erityisesti mukaan niitä, jotka

eivät ole käyneet seuroissa tai

Seuratuvalla aiemmin.

Puhujana mm. Mika Ijäs, Tuukka

Kauhanen.

Klo 16 Tapiolan kirkolla, Kirkkopolku

6.

Ke 10.4. klo 19 Körttikodilla,

Ratakatu 1a A, 3. krs.

YHTEISVASTUU

keräys 2013

Ryhdy enkeliksi.

auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010

(10,26 € / puh+pvm)

tai 0600 1 7020

(20,28 € / puh+pvm)

yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu

Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012-31.8.2013, koko Suomi, myöntänyt

Poliisihallitus 3.9.2012. Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013,

Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering 14.8.2012.

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot

viimeistään julkaisupäivää edeltävän

viikon keskiviikkona klo 16 mennessä.

Ilmoitushinnat 1,80 e / pmm + alv 24

%. Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /

pmm + alv 24 %.

Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä,

viestinta.espoo@evl.fi, p. (09) 8050 2327.

Kustantaja Kustannus-Osakeyhtiö

Kotimaa

ISSN 1455-2310 | Painos 81 300 kpl | 42.

vuosikerta | Jakelu Itella Posti Oy

Autuaita ne,

jotka uskovat

Ovet olivat lukossa,

mutta yhtäkkiä Jeesus

seisoi heidän keskellään

ja sanoi: ”Rauha teille!”

Sitten hän sanoi Tuomaalle:

”Ojenna sormesi:

tässä ovat käteni. Ojenna

kätesi ja pistä se kylkeeni.

Älä ole epäuskoinen, vaan

usko!” Silloin Tuomas

sanoi: ”Minun Herrani ja

Jumalani!” Jeesus sanoi

hänelle: ”Sinä uskot,

koska sait nähdä minut.

Autuaita ne, jotka uskovat,

vaikka eivät näe.”

Evankeliumi Johanneksen

mukaan 20:26–29

Rukous

Herra Jeesus Kristus –

auta minua uskomaan,

että sinä olet elämäni

valo, se valo joka elää

sisälläni, vaikka näen

pelkkää pimeyttä. (…)

Anna minulle samaa

kärsivällisyyttä jolla sinä

kannat minua, niin etten

luopuisi taistelusta, vaan

turvallisesti odottaisin

valon voittoa itsessäni.

Hiljaisuuden rukouksia (suom. Anna-Maija

Raittila). Kirjapaja ja Sinapinsiemen ry. 1994.

Olarin seurakunta

Raamattuluentosarja

Kolme iltaa Vanhasta Testamentista

Olarin kappelilla

Ensimmäinen

ke 10.4. klo 18–19.30

“Aarteita alkaen

Mooseksesta”

Luennoitsijana

KRS/EVKO

raamatunopettaja

Riitta Keskimäki

Ylösnousseen todistajia

Olen usein miettinyt, ollako kateellinen vai kiitollinen

siitä, että en ole elänyt Jeesuksen aikaan

Jerusalemin seuduilla. Vesivessat ja älypuhelimet

ovat olleet toissijaisessa asemassa

tässä pohdiskelussa. Kysymyksen ydin on, olisinko

mieluummin tietäväinen vai uskovainen.

Kysymys kirpoaa myös tulevan pyhän evankeliumista,

jossa epäilevä Tuomas kieltäytyy uskomasta Jeesuksen

ylösnousemusta ennen kuin näkisi itse. Tuomaasta tulee

tietäväinen, kun hän saa koskea Kristuksen haavoja.

Meidän kansankirkkoon kuuluvien osa on toinen kuin

opetuslapsilla. Me voimme vain joko uskoa tai olla uskomatta,

mutta jäämme joka tapauksessa ilman tietoa. Kreikkalainen

käyttäisi tässä sanaa agnosis.

Vähitellen olen oppinut pitämään tästä uskovan agnostikon

osasta. On ikään kuin Tuomas esimerkillään antaisi

luvan epäillä ja Kristus luvan uskoa.

Uskominen verrattuna tietämiseen jättää tilan ihmisen

1. sunnuntai pääsiäisestä | Johanneksen evankeliumi

20:19–31 | Lue myös Psalmi 116:1–9; Jesajan

kirja 43:10–12; 1. Johanneksen kirje 5:4–12.

Tietämättömyyden siunaus

Espoonlahden seurakunta

Viiden messun sunnuntai

14.4. Espoonlahdessa

Klo 10 Messu Espoonlahden kirkossa

Mukana Okra-kuoro. Kirkkokahvit Yhteisvastuulle.

Kirkkokahvien jälkeen avoin rukouspiiri.

Klo 16 Kotiryhmäverkoston perhemessu

Espoonlahden kirkossa

Klo 16 Mukulamessu Kaskikappeli

Klo 17 Messu Soukan kappelissa

Klo 18 Pop-messu Tapiolan kirkossa

kokoiselle elämälle ja uskolle. Tietämisen kanssa eläminen

tuntuisi murskaavalta, kun tiedostaisi liian hyvin kaiken

tarkoituksen ja oman vajavaisuuden sen edessä.

Usko antaa tilaa hengittää eikä vaadi tyhjentämään Jumalaa

väitelauseisiin tai tarkoin toistettuihin rituaaleihin.

Usko sallii Kristuksen tulla luokseni omalla tavallaan. Tähtitaivasta

katsellessani saan kiherrellä ajatuksessa Deus semper

maior: Jumala on aina enemmän kuin voin kuvitella.

Siispä kiitän Ylösnoussutta, että saan tietää lopullisesti

vasta viimeisellä viivalla, elää tätä päivää armon varassa ja

hengittää uskon ja epäilyksen raikasta ilmaa.

Ja jotenkin uskon, että niin minua kuin sinuakin kantavat

salatulla tavalla Ylösnousseen siunaavat sanat ylösnousemuksen

ensimmäisenä päivänä: ”Autuaita ne, jotka uskovat,

vaikka eivät näe.”

Antti Siukonen

antti.siukonen@evl.fi

Kirjoittaja on kasvatustyön pastori (hoitovapaalla)

Espoon seurakunnat

Oisko susta

näihin saappaisiin?

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö nuorten

parissa? Alaikäraja K18. Yläikärajaa ei ole.

Koulutuksen jälkeen etsimme yhdessä sinulle

mielekkään tavan toimia vapaaehtoisena

Espoon seurakuntien nuorisotyössä.

Saapaskoulutus nuorisotyön vapaaehtoisille

Olarissa ma 8.4., 15.4., 22.4. ja 29.4.

klo 18–20. Ilm. viim. pe 5.4.

suvi.kaikkonen@evl.fi, 040 546 5197.

Satu Eronen / satuhelsinki.wordpress.com

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

15


Mielipide Esse, PL 279, 00181 Helsinki | esse.mielipide@kotimaa.fi

Hyvät mielipide✚kirjoittajat!

Essen Mielipide-palsta julkaisee korkeintaan 1 500

merkkiä pitkiä mielipide kirjoituksia. Toimitus

lyhentää ja muokkaa tekstejä tarvittaessa. Lähetä

tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.

He ajavat ulos

riivaajia

Otsikon lause on siteeraus

Markuksen evankeliumin luvusta

16.

Henkivallat ovat todellisuutta,

niin Jeesuksen aikana

kuin tänä päivänä. Istuin käräjiä

Espoon käräjäoikeudessa

1991. Eräs perheenisä oli surmannut

syyttömältä tuntuvan

miehen Leppävaarassa ravintolaillan

jälkeen. Surma teon

tehnyt oli sanonut esitutkinnassa:

ikään kuin jokin paha

olisi mennyt häneen.

Myös huumeidenkäyttäjät

altistuvat henkivalloille ja

riivaajille. Eräs huumediileri

pyysi 1995 rukousta Rautatieasemalla.

Rukouksen jälkeen

hän sanoi ilme kirkastuneena,

että nyt hän näkee kaiken

kirkkaampana ja ikään kuin

tumma hahmo olisi lähtenyt

hänen päältään.

Psyykkisten sairauksien

edessä lääketiede on voimaton:

sairauksien syntymekanismia

ei tunneta. Monet lääkkeet

vain lieventävät oireita,

mutta eivät paranna sairautta.

Monet mielialalääkkeet latistavat

niiden käyttäjien tunne-elämää.

TV7:ssä on ollut Pirkko Jalovaaran

työn kautta sairauksista

parantuneiden kauniita

ja rauhallisia todistuksia. Jumala

on parantanut.

Pikemmin tulee kannustaa

sairaita Jumalan puoleen ja

myös pyytämään esirukousta.

Esko Nurminen

varatuomari

Väärä lähetys

Teidän lehtenne oli ilmestynyt

postiluukustani. Lehdessä luki,

että se jaetaan joka talouteen

mikäli ovessa ei ole mainoskieltoa.

On se nyt kumma,

ettei teistä pääse eroon edes

eroamalla hiippakunnasta.

Teippaan lehden oveeni

viestin kera. Oletan, että tulette

siivoamaan roskanne mitä

pikimmiten. Minä en ole täällä

vastaamassa teidän jätehuollostanne.

Mikäli lehti vielä viikon

päästä on ovessani tulen sen

henkilökohtaisesti teille palauttamaan.

Lasse Kujala

Jokakeväinen

vääntö rahoista

Ensimmäiset naiskansanedustajat

valittiin Suomessa vuonna

1907, mutta naispappeus tuli

voimaan vasta vuonna 1986.

Kirkollinen arvokehitys on 80

vuotta jäljessä yhteiskunnallista

arvokehitystä.

Toinen ruutu

Kirkon lähetystyötä tekee

usea järjestö, joista seitsemällä

on virallinen sopimus kirkon

kanssa. Sopimus on laadittu

1979 eli ennen naispappeutta.

Osa näistä järjestöistä edelleen

sallii toimijoilleen omantunnonvapauden

naispappeuden

ja samaa sukupuolta olevien

parisuhteiden suhteen eli

käytännössä vastustaa niitä.

Espoon yhteinen kirkkovaltuusto

on edellisten vuoden

2010 seurakuntavaalien jälkeen

käsitellyt kolmeen otteeseen

avustusrahojen jakamista

näille kirkon lähetystyötä

taneli.kylatasku@kotimaa.fi

tekeville järjestöille.

Jokakeväinen vääntö on

kohdistunut siihen, tuetaanko

kahden miljoonan euron verorahapotilla

myös vuoden 1979

arvomaailmaa edustavia järjestöjä

vai pelkästään niitä järjestöjä,

jotka nojautuvat kirkon

nykyiseen, naispappeuden

sallivaan lakisääteiseen

järjestykseen.

Jako kahteen on tapahtunut

pääosin herätysliikeväen

ja Tulkaa kaikki -liikkeen jäsenten

kesken. On siis pitänyt

muodostua erillinen liike kirkon

sisälle, jotta muutosta tapahtuu.

Uusimmassa 27.3. tehdyssä

päätöksessä ”liberaali”

eli vuoden 1986 kirkkojärjestykseen

nojaava kanta voitti

ensimmäisen kerran.

Seurakuntavaalien äänestysprosentti

oli 17 %. Se on

hyvin matala, jos sitä vertaa

vaikka kunta- tai eduskuntavaaleihin.

Mielestäni se kertoo

siitä, että seurakuntalaisena

kirkkoon vaikuttaminen tuntuu

melko haastavalta.

Ville Lehtola

tekniikan tohtori

kirkkovaltuutettu

Espoo

Kehu tai moiti

www.esse.fi/palaute

En pidä yhtään Essen

uudesta tummasta sävystä.

Lehti on aika sekava ja

muistuttaa liikaa rasittavaa

Kirkko ja kaupunki -lehteä.

Mutta sisältö on pääasia. Kaipaamme

uudestisyntyneiden

kristittyjen kirjoituksia, koska

niissä on toivo.

Lars

Tabloid-koossa Esse-lehti

on toki käsissä helpompi

lukea, mutta taitto! Se

on aivan kamala. Eri seurakuntien

tapahtumat hyppelehtivät

sivulta toiselta sekavasti.

Syntyneet, kuolleet jne.

epämääräisissä kohdissa. Ennen

poisnukkuneet oli järjestetty

ikäjärjestykseenkin, nyt

kaikki ovat täysin sikin sokin.

Mainokset pomppivat mikä

mistäkin. Kaiken kaikkiaan

lehti on mennyt täysin pilalle

uusine järjestelyineen. Olen

keskustellut asiasta useampien

oman taloni asukkaiden

kanssa ja olemme olleet asiasta

samaa mieltä.

Latoja kursseille tai tehkää

jotain muuta rakentavaa. Tällaisenaan

lehti on irvikuva entisestään.

Odotan parempaa

taittoa.

Eira Riutankoski

Essen palautelaatikkoon

on tullut lehtiuudistuksen

jälkeen paljon palautetta.

Kiitämme kaikista palautteista!

Tällä palstalla saa mieluusti

kehua, moittia tai ihmetellä

myös Espoon ja Kauniaisten

seurakuntien toimintaa. Kirjoita

viestiin, mitä seurakuntaa

palautteesi koskee, Kauniaista

vai jotain Espoon seurakunnista.

Kirjoita viestiin

myös nimesi.

Toimitus

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 14 | 4.4.2013

16

Espoon seurakunnat

Tuomas

Espoossa

messut

su 7.4. klo 18 Matinmessu ja lapsille oma

messukerho, Matinkappeli,

Liisankuja 3

la 20.4. klo 17 Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo Kirkkoranta 2

su 28.4. klo 17 Soukan kappeli Soukankuja 3

Lapsille pyhäkoulu.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

VANHEMMUUDEN

PALIKAT

”Vanhemmuuden

haasteet, rajat ja

rakkaus”

la 20.4. klo 10–14

Kauklahden kappelilla

Kauppamäki 1

Osallistumismaksu 10 €/osallistuja sis. lastenhoito,

lounas ja materiaalit. Tied ja ilm. p. (09) 8050 3583

tai kirsi.kanerva@evl.fi.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Hiljaisuuden

retriitTI

Velskolan kartanossa 3.–5.5.

Ohjaajat Marja Malvaranta ja

Laina Pekonen. Ilmoittautuminen 18.4.

mennessä 040 531 1040/Malvaranta.

Hinta 75 € espoolaiset, 110 € muut.

More magazines by this user
Similar magazines