Toimintamalli ja organisaatio

ttl.fi

Toimintamalli ja organisaatio

Asiakkaat, joille ratkaisuja

Yhteydet yrityksiin &

viranomaisiin ja kansalaisiin

Alkuperäiset

tieteelliset

artikkelit

EU:n rahoittamat ja

kansalliset

tutkimushankkeet

ilmiön ymmärtämiseksi

Jatkuva

tulevaisuus

luotaustarvearviointi

Katsausjulkaisutoiminta

tieteellisillä

foorumeilla,

esitelmät,

verkottuminen

Yritys- ja muu

käytännöllinen

yhteistyö, tiedon

kokoaminen ja

jalostaminen

Hyvät

käytännöt,

nanosafety

oppaat,

internet sivut,

käsikirjat

nanoturvallisuudesta,

mediayhteistyö

Työkalut

menetelmien

arvioimiseksi,

näytteenottostrategia

tms.

Räätälöity

nanosafety

koulutus,

koulutusmateriaalit,

wwwportaali

Viranomaisyhteistyö,

yritysten

neuvonta

(kotimaiset

ja EU)


Teemajohtaja

Teeman johtoryhmä

TOIMINTA-ALUEET (toteutuvat projekteina)

1. partikkeleiden karakterisointi, synteettisten nanomateriaalien

rakennetutkimus ja altistumisen arviointi

2. nanoaerosolien muodostuminen ja mittaaminen

3. immunotoksikologia

4. immunopatologia

5. genotoksikologia

6. nanoteknologian tulevaisuuden riskit

sisäinen toteuttajaverkosto

ulkoinen toteuttajaverkosto

-kotimainen

-kansainvälinen

OHJAUSRYHMÄ

-tiedeyhteisö

-kumppanit

-asiakkaat

TAPA

VAIKUTTAA

- tieteellinen tieto

– julkaisut,

esitelmät

- mediaviestintä

- räätälöity koulutus ja

neuvonta

- työpajat

- hyvät käytännöt,

malliohjeet

TYÖPAIKAT

SUOMESSA

kohderyhmät

SUOMEN

-TIEDEYHTEISÖ, VIRANOMAISET

-YRITYKSET

-KANSALAISET

KANSAINVÄLINEN

-TIEDEYHTEISÖ

-PÄÄTTÄJÄT

-VÄLITTÄJÄ-

ORGANISAATIOT

More magazines by this user
Similar magazines