Käytön aloittaminen - Nokia

nds1.nokia.com

Käytön aloittaminen - Nokia

Käytön aloittaminen

Nokia N95-2

1. painos FI


2

Näppäimet ja osat (etupuoli)

Mallinumero: Nokia N95-2.

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N95 8GB.

1 Virtanäppäin

2 Valintanäppäimet, joilla valitaan komentoja

ja siirrytään Valinnat-valikkoon

3 Valikkonäppäin avaa päävalikon.

4 Soittonäppäin

5 Muokkausnäppäin avaa komentoluettelon,

kun muokkaat tekstiä.

6 Selausnäppäimen avulla voit liikkua valikoissa

ja valita kohteita

7 Numeronäppäimistö

8 Poistonäppäin

9 Lopetusnäppäin

10 Multimedianäppäin avaa multimediavalikon

ja soittimen.

11 Valoisuuden tunnistin

12 Kakkoskamera, jossa pienempi tarkkuus


Näppäimet ja osat

(vaaka-asento)

1 Medianäppäimet kaksisuuntaisen liukukannen alla

Seuraava-näppäin

Toisto/tauko-näppäin

Pysäytysnäppäin

Edellinen-näppäin

2 Zoomin/äänenvoimakkuuden säätönäppäin

3 Katselunäppäintä painamalla voit katsoa

viimeksi tallennetun kuvan tai videoleikkeen

4 2-vaiheisella kuvausnäppäimellä voit käyttää

automaattista tarkennusta, ottaa valokuvia ja kuvata

videota.

Kun avaat 2-suuntaisen liukukannen niin, että

medianäppäimet tulevat esiin, mediatila tulee käyttöön

ja näytön kuva on vaaka-asennossa.

Medianäppäimillä ohjataan soittimen ja videon toiston

toimintoja.

Voit ottaa pääkameran käyttöön pitämällä

kuvausnäppäintä painettuna. Voit lukita tarkennuksen

kohteeseen painamalla kuvausnäppäimen puoliväliin.

Ota kuva painamalla kuvausnäppäin alas.

Voit siirtyä videotilaan valitsemalla aktiiviselta

työkaluriviltä . Aloita videon kuvaaminen painamalla

kuvausnäppäin alas.

3


4

Näppäimet ja osat (takapuoli)

1 Laturin liitin

2 Mini-USB-liitin, jolla laitteen voi liittää

yhteensopivaan tietokoneeseen

3 Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet

4 Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita varten

(jopa 5 megapikseliä)

5 Kameran salama

6 Nokian 3,5 mm:n AV-liittimeen voi kytkeä

yhteensopivan handsfree-kuulokkeen, yleiskuulokkeet

ja TV-ulostulokaapelin, esimerkiksi Nokiavideokaapelin

7 Infrapunaikkuna


(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota

UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat

SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

1 Pidä laitetta siten, että sen takaosa on itseäsi kohti.

Pidä vapautuspainiketta painettuna, liu’uta kantta ja

nosta se ylös.

2 Vapauta (U)SIM-kortin pidike nostamalla se ylös

vetimen avulla.

3 Aseta (U)SIM-kortti paikalleen. Varmista, että kortin

liittimet ovat laitteen liittimiä kohti ja että kortin viisto

kulma osoittaa laitteen pohjaa kohti.

4 Sulje pidike ja lukitse se paikalleen.

5 Aseta akku paikalleen. Varmista, että akku asettuu

kunnolla paikalleen painamalla sitä kevyesti.

6 Aseta kansi niin, että lukitussalvat osoittavat niihin

kuuluvia lovia kohti, ja liu’uta kansi paikalleen.

5


6

Virran kytkeminen laitteeseen

1 Pidä virtanäppäintä painettuna.

2 Jos laite kysyy (U)PIN-koodia tai

suojakoodia, anna koodi ja

paina vasenta valintanäppäintä.

Suojakoodin tehdasasetus

on 12345.

Laitteessa on sisäisiä antenneja.

Huom! Kuten mitä tahansa

radiolähetinlaitetta käytettäessä,

vältä antennin tarpeetonta

koskettamista, kun antenni on käytössä. Vältä

esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista

puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin

koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun, ja

laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin

olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

1 Matkapuhelimen

antenni

2 Bluetoothtekniikka

/

langattoman

lähiverkon antenni

3 GPS-vastaanotin

Akun lataaminen

1 Kytke yhteensopiva

laturi pistorasiaan.

2 Kytke virtajohto

laitteeseen. Jos akku on

tyhjentynyt kokonaan, voi

kestää hetken, ennen

kuin lataussymboli alkaa

rullata.

3 Kun akku on latautunut

täyteen, lataussymboli

lakkaa rullaamasta. Irrota laturi ensin laitteesta ja

sitten pistorasiasta.

Vihje: Irrota laturi pistorasiasta, kun laturi ei ole

käytössä. Pistorasiaan kytketty laturi kuluttaa virtaa

silloinkin, kun siihen ei ole kytketty laitetta.


Sisällön siirtäminen

Henkilökohtaisen sisällön siirtäminen

toisesta Nokia-laitteesta

Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten

osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokialaitteen

välillä Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta.

Kun haluat siirtää tietoja Nokia N95 8GB -laitteeseen,

paina -näppäintä ja valitse Tykalut > Apuohj. > Vaihto.

Sisällön siirtäminen tietokoneesta

Voit käyttää laitetta monien yhteensopivien

tietokoneyhteys- ja tietoliikennesovellusten kanssa.

Voit esimerkiksi siirtää musiikkia, kuvia ja videoita

laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä käyttämällä

yhteensopivaa USB-kaapelia, Bluetooth-yhteyttä tai

yhteensopivaan tietokoneeseen asennettua Nokia Nseries

PC Suite -ohjelmistoa. Muodosta yhteys aina

tietokoneesta, kun synkronoit laitteen tiedot.

Tuki

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen sovelluksien käyttämistä

koskevia ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi

valitsemalla Valinnat > Ohjeet.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa

Uusimmat oppaat, lisätietoja, ladattavia tuotteita ja

Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta

www.nseries.com/support tai paikallisesta Nokian

Web-sivustosta.

Vihje: Voit käyttää tukisivuja myös laitteen

Web-selaimella.

7


8

Näppäinlukko

Kun näppäimet ovat lukittuina, näytössä

näkyy -symboli.

Voit lukita näppäimet painamalla vasenta

valintanäppäintä ja sitten oikeaa valintanäppäintä.

Voit avata näppäinten lukituksen avaamalla 2-suuntaisen

liukukannen tai painamalla vasenta valintanäppäintä ja

sitten oikeaa valintanäppäintä.

Jos haluat, että näppäinlukko tulee käyttöön

automaattisesti tietyn ajan kuluttua tai kun 2-suuntainen

liukukansi suljetaan, paina -näppäintä ja valitse

Tykalut > Asetukset > Yleiset > Suojaus > Puhelin ja

SIM-kortti.

Vihje: Jos haluat sulkea kaksisuuntaisen liukukannen

vapauttamatta näppäinlukkoa, paina mitä tahansa

näppäintä, kun olet sulkenut kannen.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen

ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla

mahdollisia.

Pikavalinnat

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä

pitämällä -näppäintä painettuna.

Voit avata Soitin-näkymän pitämällä

multimedianäppäintä painettuna.

Painamalla selausnäppäintä voit monissa

sovelluksissa tarkastella useimmin

käytettyjä valintoja.

Voit avata Galleria-sovelluksen

painamalla -näppäintä kerran.

Voit soittaa vastaajaasi (verkkopalvelu)

pitämällä -näppäintä painettuna.

Voit avata multimediavalikon painamalla

multimedianäppäintä.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä ja

valitsemalla profiilin.

Voit siirtyä Yleinen- ja Äänetön-profiilien välillä

pitämällä -näppäintä painettuna. Jos sinulla on

kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), tämä toiminto

vaihtaa näiden linjojen välillä.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon

painamalla soittonäppäintä.

Voit käyttää äänikomentoja pitämällä oikeaa

valintanäppäintä painettuna.

Voit käynnistää Web-selaimen (verkkopalvelu)

pitämällä -näppäintä painettuna.


Mukauttaminen

Mukautusvalikossa voit muuttaa useita laitteen asetuksia.

Paina -näppäintä ja valitse Tykalut > Asetukset >

Yleiset aset. > Muokkaus ja sen jälkeen jokin seuraavista:

Teemat – Voit vaihtaa teeman ja taustakuvan

ja muuttaa virransäästäjän asetuksia.

Näyttö > Valon aikakatkaisu – Voit säätää

taustavalon aikakatkaisun aikaa.

Näyttö > Fonttikoko –

Voit määrittää näytössä

näkyvien symbolien ja

tekstin koon.

Valmiustila > Akt.

valm.tila – Voit ottaa

aktiivisen valmiustilan

käyttöön tai poistaa sen

käytöstä. Aktiivisessa

valmiustilassa näkyy

pikavalintoja sovelluksiin

ja sovellusten

tapahtumia.

Valmiustila > Pikavalinnat – Voit määrittää

pikavalinnan valintanäppäimiin valmiustilaa varten.

Valmiustila > Akt. valmiustilan sov. – Voit vaihtaa

aktiivisen valmiustilan oletuspikavalinnat. Jotkin

pikavalinnat voivat olla kiinteitä, eikä niitä voi

muuttaa.

Voit muokata myös muita kohteita:

Jos haluat muokata profiilia, paina -näppäintä ja

valitse Tykalut > Profiilit > Valinnat > Muokkaa.

Voit esimerkiksi mukauttaa soittoääniä ja viestin

merkkiääniä.

Jos haluat vaihtaa valmiustilassa näkyvän kellon,

paina -näppäintä ja valitse Sovellukset > Kello >

Valinnat > Asetukset > Kellon tyyppi.

9


10

Nokia-videokeskus

Nokia-videokeskus-palvelua (verkkopalvelu) käyttämällä

voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta

yhteensopivista Internetin videopalveluista.

Nokia-videokeskus tukee tiedostoja, joiden tunniste

on esimerkiksi .3gp, .mp4 tai .rm.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin ja selata palveluita,

jotka voit halutessasi lisätä Nokia-videokeskukseen,

valitsemalla Lisää uusia palveluja.

Voit etsiä ja katsella videoita toimimalla seuraavasti:

1 Paina -näppäintä ja

valitse Videokeskus.

2 Muodosta yhteys

palveluun valitsemalla

haluamasi videopalvelu.

3 Jotkin videoleikkeet voi

toistaa suoraan verkosta,

kun taas toiset on ensin

haettava laitteeseen.

Voit hakea videoleikkeen

valitsemalla

Valinnat > Hae.

Haetut videot tallentuvat Videokeskus >

Omat videot -kansioon.

Voit myös siirtää omia videoitasi Nokia-videokeskukseen

ja katsella niitä Omat videot -kansiossa.

Vihje: Voit muuntaa videotiedostot matkapuhelimelle

sopivaan muotoon Nokia Nseries PC Suiten Nokia Video

Manager -sovelluksella.

1 Voit tarkastella laitettasi yhteensopivassa

tietokoneessa ulkoisena massamuistina

muodostamalla yhteyden yhteensopivaa USB-kaapelia

käyttämällä.

2 Valitse yhteystavaksi Massamuisti.

3 Valitse videot, jotka haluat kopioida tietokoneesta.

4 Siirrä videot laitteen massamuistissa olevaan

E:\My Videot -kansioon.

Laitteen muissa kansioissa olevat videot eivät näy

Omat videot -kansiossa.


Soitin

Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella

äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle

äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana,

koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Soitin tukee AAC-, AAC+-, eAAC+-, MP3- ja WMAtiedostomuotoja.

Soitin ei kuitenkaan välttämättä tue

kaikkia tiedostomuotojen ominaisuuksia tai

tiedostomuotojen muunnelmia.

Avaa kaksisuuntainen liukukansi,

jolloin medianäppäimet tulevat

esiin, ja voit hallita

Soitin-sovellusta.

Kun haluat toistaa kappaleen,

toimi seuraavasti:

1 Pidä multimedianäppäintä

painettuna.

2 Valitse luokat ja siirry

kuunneltavien kappaleiden kohdalle.

3 Toista valitut kappaleet painamalla .

Jos haluat valita lisää toistettavia musiikkikappaleita,

valitse toistolistanäkymässä Valinnat >

Musiikkivalikkoon.

Jos haluat tarkastella ja hallita soittolistoja

Soitin-sovelluksessa, valitse Musiikki > Soittolistat.

Voit siirtää musiikkia yhteensopivasta tietokoneesta tai

muista yhteensopivista laitteista käyttämällä

yhteensopivaa USB-kaapelia, yhteensopivaan

tietokoneeseen asennettua yhteensopivaa Microsoftin

Windows Media Player -sovellusta tai Nokia Nseries

PC Suite -ohjelmiston Nokia Music Manager -sovellusta.

Tekijänoikeussuojaus saattaa estää joidenkin kuvien,

musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön

kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen

lähettämisen.

Windows Media Player 10 voi aiheuttaa viipeitä

WMDRM-tekniikalla suojattuja tiedostoja toistettaessa,

kun tiedostot on siirretty laitteeseen. Etsi Microsoftin

Web-sivuston tukisivuilta korjaus Windows Media Player

10:een tai hae Windows Media Playerin uusi

yhteensopiva versio.

11


12

Kuuloke

Varoitus: Kuulokkeita käyttäessäsi kykysi kuulla

ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä kuulokkeita

silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Joissakin kuulokkeissa on kaksi osaa: kauko-ohjausyksikkö

ja kuulokkeet. Kauko-ohjausyksikkö, esimerkiksi Nokia

ääniohjain AD-54, sisältää mikrofonin ja näppäimet,

joilla voi vastata puheluun ja lopettaa sen, säätää

äänenvoimakkuutta ja toistaa musiikki- tai

videotiedostoja. Jos käytät kuulokkeita, joissa on

kauko-ohjausyksikkö, liitä yksikkö laitteessa olevaan

Nokian 3,5 mm:n AV-liittimeen ja sitten kuulokkeet

yksikköön.

Jos kuulokkeissa ei ole mikrofonia, voit pitää kädet

vapaina puhelun aikana käyttämällä tällaista kuuloketta

yhteensopivan kauko-ohjausyksikön kanssa tai

käyttämällä laitteen mikrofonia.

Tiettyjä kuulokelisälaitteita käytettäessä

äänenvoimakkuutta voi säätää laitteen

äänenvoimakkuusnäppäimillä puhelun aikana. Joissakin

kuulokelisälaitteissa on äänenvoimakkuuden säätimet,

joilla voi säätää äänenvoimakkuutta vain musiikin tai

videon toiston aikana.

Voit myös kytkeä muita

yhteensopivia

kuulokkeita,

yhteensopivia

yleiskuulokkeita tai

yhteensopivan

TV-ulostulokaapein

laitteessa olevaan Nokian 3,5 mm:n AV-liittimeen.

Sinun on ehkä valittava kaapelitila.

Älä liitä laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat

ulostulosignaalia, koska se voi vahingoittaa laitetta.

Älä kytke Nokia-AV-liitäntään mitään jännitelähdettä.

Kun kytket Nokian AV-liittimeen jonkin ulkoisen laitteen

tai kuulokkeen (jota Nokia ei ole hyväksynyt tähän

tarkoitukseen), huomioi äänenvoimakkuuden tasot.


Paikannus (GPS)

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen

radionavigointijärjestelmä, johon kuuluu 24 satelliittia ja

niiden maa-asemat, jotka valvovat satelliittien toimintaa.

Nokia N95 -laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin.

GPS-vastaanotin on

laitteen pohjassa.

Kun käytät

vastaanotinta, liu’uta

numeronäppäimistö

auki ja käännä laite

pystyasennosta noin

45 asteen kulmaan.

Huolehdi siitä, että

mitkään esteet eivät

peitä taivasta. Älä peitä numeronäppäimistöä kädelläsi.

Huono satelliittigeometria voi vaikuttaa sijainnin

tarkkuuteen. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä

sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen toimivuuteen

ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta tulee käyttää

GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -järjestelmää

(verkkopalvelu).

A-GPS-järjestelmää käyttämällä voidaan hakea lisätietoja

pakettidatayhteyden kautta. Ne ovat apuna sijainnin

laskemisessa, kun laite vastaanottaa signaaleja

satelliiteista.

GPS-laitetta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin

määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai suunnistuksessa

pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja

matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Kartat

Kartat -sovelluksessa näet sijaintisi kartalla, voit selata

eri kaupunkien ja maiden karttoja, voit etsiä osoitteita

ja suunnitella reittejä. Voit avata sovelluksen painamalla

-näppäintä ja valitsemalla Kartat. Karttojen saatavuus

vaihtelee maittain.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin

epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään

tähän laitteeseen hakemiisi karttoihin.

Kun selaat karttaa näytössä ja siirryt esimerkiksi toiseen

maahan, sovellus hakee automaattisesti uuden kartan

edellyttäen, että sinulla on Internet-yhteys. Karttojen

hakeminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen

palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron

kuluista saat palveluntarjoajalta.

13


14

Karttojen hakeminen

Nokia Map Loader on tietokoneohjelma, jota käyttämällä

voit hakea Internetistä eri maiden karttoja ja asentaa ne

laitteeseen. Ennen kuin voit käyttää Nokia Map Loader

-sovellusta, sinun on asennettava se yhteensopivaan

tietokoneeseen. Voit hakea ohjelman Internetistä

osoitteesta www.nokia.com/maps. Noudata näyttöön

tulevia ohjeita.

Voit hakea karttoja myös käyttämällä langatonta

lähiverkkoyhteyttä. Voit katsoa näytössä näkyvästä

laskurista, paljonko tietoja on siirtynyt (määrä ilmoitetaan

kilotavuina). Laskuri näyttää verkon kautta tapahtuvan

liikenteen, kun selaat karttoja, luot reittejä tai etsit

paikkoja verkon kautta.

Voit tarkistaa, onko laitteeseen haettuja karttoja päivitetty

karttapalvelimessa, valitsemalla Valinnat > Asetukset >

Verkko > Valinnat > Tarkista karttapäivitykset.

Voit estää laitetta hakemasta karttoja automaattisesti

Internetistä esimerkiksi, kun olet kotimatkapuhelinverkkosi

ulkopuolella, valitsemalla Valinnat > Asetukset >

Verkko > Käytä verkkoa > Pois.

WLAN-asetustoiminto

Laite tukee langatonta lähiverkkoa (WLAN-verkkoa).

Voit WLAN-toiminnolla muodostaa laitteesta yhteyden

Internetiin ja yhteensopiviin laitteisiin, joissa on

WLAN-yhteys. Ennen kuin WLAN-verkkoa voi käyttää,

verkon on oltava käytettävissä paikassa, jossa olet,

ja laitteen on muodostettava yhteys WLAN-verkkoon.

Ohjatun WLAN-asetustoiminnon avulla voit muodostaa

yhteyden WLAN-verkkoon ja hallita WLAN-yhteyksiä.

Ohjattu WLAN-asetustoiminto näyttää WLAN-yhteyden

tilan aktiivisessa valmiustilassa. Jos haluat tarkastella

käytettävissä olevia valintoja, selaa kyseisen tilarivin

kohdalle ja valitse se.

Jos WLAN-verkkojen etsintä ei ole käytössä etkä ole

muodostanut yhteyttä mihinkään WLAN-verkkoon,

näytössä näkyy teksti WLAN-haku ei käytössä.

Voit ottaa etsinnän käyttöön ja etsiä käytettävissä

olevia WLAN-verkkoja valitsemalla tilan ja painamalla

selausnäppäintä.

Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista

salausmenetelmistä käytössä. Se parantaa langattoman

lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen

pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.


© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N95 ovat Nokia

Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä

asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla

omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen

kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää

kirjallista lupaa.

15

More magazines by this user
Similar magazines