www Faste - Fastems

fastems

www Faste - Fastems

TyövälineeT


Tehokkuutta

tuotantoon

Tuotantoprosessien tehokkuus edellyttää työvälineiltä toimivuutta

ja luotettavuutta. Niiden pitää olla monipuolisia ja

automaatioasteen oikeassa suhteessa volyymiin. Työvälineillä

voidaan tehdä paljon muutakin kuin muotoilla tai leikata. Toimintoja

yhdistämällä saadaan valmistusprosessia suoraviivaistettua

ja investointikustannuksia pienennettyä. Työvälineitä

voidaan säätää ja muuttaa monelle tuotteelle tai tuoteversiolle

sopiviksi yksinkertaisesti ja nopeasti. Materiaali voidaan syöttää

arkkeina, aihioina tai kelalta automaattisesti ja valmis tuote

voidaan siirtää esimerkiksi robotilla eteenpäin.

Tuotantoratkaisut

• Tuotantoautomaatio

• Ohutlevytyövälineet

• Puristinlinjat

• Menetelmäsuunnittelu

• Kiinnittimet ja tarttujat

• Työvälinehuolto

• Elinkaaripalvelut


Puristinlinjat

Kiinnittimet

Menetelmäsuunnittelu

Tuotantoratkaisut

Tuemme asiakkaitamme tuotekehityksen alkuvaiheista ja raaka-ainemäärittelystä valmistettavuuden

simulointiin ja tuotevaatimusten täyttymiseen. Koko laaja tuotannollinen

osaamisemme on käytettävissänne.

elinkaarikustannuksista säästöä

Työvälineiden laatu ja kunto ovat tuottavuuden ja tuotannon laadun

parantamisessa tärkeitä koko työvälineiden elinkaaren ajan. Suuri osa

työvälineen käyttökustannuksista ratkaistaan jo sen suunnitteluvaiheessa.

Materiaalivalinnat, pinnoitukset ja konstruktio ovat keskeisiä,

mutta niiden lisäksi koko suunnitellun elinkaaren tulee olla ennakoitua.

Oikea-aikaisilla huolloilla on ratkaiseva merkitys elinkaarikustannuksiin.

Välillisesti ne vaikuttavat vieläkin enemmän, kun tuotanto- ja

laatuhäiriöt saadaan vähenemään. Kehittämässämme työvälinehuoltomallissa

tavoitteena on huoltovälin kasvattaminen, kulutusosien eliniän

pidentäminen sekä käytettävyyden ja käyttöasteen parantaminen.

Tällä yhdistelmällä työvälineen elinkaarikustannukset pienenevät voimakkaasti

ja tuotannon kunnossapito muuttuu suunnitelmalliseksi.

Fastemsin työvälinehuolto on lähellä koko teollisessa Suomessa. Pidämme

keskeisiä varaosia sovitusti varastossamme huollon turvaamiseksi.

Kaikki yhdeltä toimittajalta.

Tuotantoautomaatio

Tuotantoautomaatio

Toimitamme asiakastarpeen mukaisia automaattisia tuotanto- ja kokoonpanolaitteita

sekä valmistuslinjoja. Keskeisiä asiakasryhmiämme

ovat esimerkiksi dieselmoottorien, sähkömoottorien ja generaattorien

valmistajat sekä rakennus- ja ajoneuvoteollisuus.

Kun automaatiokokemukseemme liitetään vahva puristintyövälineosaamisemme,

lopputuloksena on suuretkin tarkkuudet ja vaatimukset

saavuttavia erikoiskoneita ja -laitteita. Toimituksissa

sovellamme muun muassa robotiikkaa ja konenäköä. Tyypillisesti ratkaisuihimme

tarvitaan myös perinteisempään mekaniikkaan, paineilmaan

ja hydrauliikkaan perustuvia toimintoja. Kun mukaan liitetään

suunnittelu, asennus, ohjelmointi ja koekäyttö tehtaallamme, voimme

tarjota valmiin ratkaisun asennettavaksi tuotantolinjan osaksi.

Ohutlevytyövälineet


älyä metalliin

Toimitamme työvälineet, työstökoneet ja automaation vaikka koko

tehtaan käsittävään automaatiojärjestelmään. Pidämme ne myös optimitavalla

käynnissä. Tuomme älyä metalliin suunnittelemalla ja toteuttamalla

työvälineitä, joilla automaation avulla valmistetaan useampia

tuotteita. Työvälineessä tuotteeseen voidaan lisätä esimerkiksi muttereita

ja niittejä. Toteutamme myös ratkaisujemme koneet ja konelinjat

sataprosenttisesti asiakasräätälöityinä. Lisäämällä älyä työvälineisiin ja

niiden kunnossapitoon asiakas voi tehdä todellisen tuottavuusloikan.

Tarjoamaamme täydentävät

tuotekohtaisesti suunnitellut

ja valmistetut hitsaus- ja koneistuskiinnittimet,

sekä nosto-

ja asennusapuvälineet.

Toimitamme työvälineet

aina valmiiksi koeajettuina

ja valmiina tuotantoon.


Fastems Oy Ab

Fastems on vuonna 1901 perustettu suomalainen

perheyritys, joka toimii yhdeksässä Euroopan

maassa sekä Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Suomessa Fastemsilla on toimintoja yhdeksällä

paikkakunnalla. Henkilöstöä on 400 ja liikevaihto

on noin 86 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät asiakassegmentit ovat mekaniikka-

ja koneenrakennusteollisuus, lentokoneteollisuus,

rakennus- ja kaivosteollisuuskoneiden

valmistajat sekä komponenttivalmistus ja kokoonpanotehtaat.

Fastems Suomi rakentuu kolmen aluekeskuksen,

Fastems Tampereen, Fastems Vantaan

ja Fastems Vaasan, ympärille. Niiden lisäksi

toimintoja Akaassa, Jyväskylässä, Kuopiossa,

Lahdessa (2), Porissa, Salossa ja Tampereella.

Kaikkiaan 400 fastemslaisesta noin 160 palvelee

Suomen asiakkaita.

Fastems Oy Ab

Keskinen alue

Tuotekatu 4

FI-33840 Tampere

Puh. (03) 268 5111

info.fastems@fastems.com

Eteläinen alue

Hakkilankaari 2

FI-01380 Vantaa

Puh. (09) 345 048

www.fastems.com

Keskinen

alue

Eteläinen

alue

Pohjoinen alue

Muottitie 1 A

FI-65320 Vaasa

Puh. (03) 268 5880

Pohjoinen

alue

Pori

Vaasa

Tampere

Akaa

Salo

Vantaa

Jyväskylä

Lahti

Kuopio

©Fastems Oy Ab/Työvälineet/FI/8/2011

More magazines by this user
Similar magazines