Fastems Lifetime Care

fastems

Fastems Lifetime Care

TehdasauTomaaTioraTkaisuT


osaava ja luotettu tehdasautomaation toimittaja

Fastems on johtava tehdasautomaatiojärjestelmien toimittaja. Liikeideanamme on parantaa

asiakkaidemme kilpailukykyä automaation avulla, jotta he saavat hyödynnettyä mahdollisimman

paljon 8760 vuosittaisesta tuotantotunnista.

Fastems oy ab

Fastems Oy Ab on vuonna 1901 perustettu suomalainen

perheyritys. Henkilöstöä on noin 430

ja liikevaihto on noin 81 miljoonaa euroa. Pääkonttorimme

sijaitsee Tampereella, minkä lisäksi

meillä on tytäryhtiöitä kuudessa Euroopan maassa

sekä Yhdysvalloissa ja Japanissa. Osaavat asiantuntijamme

ovat sitoutuneita kaikkien tehdasautomaatiotarpeiden

toteuttamiseen.

Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat rakennus- ja

kaivosteollisuuskoneiden valmistajat, tilauksesta

rakennettujen ajoneuvojen valmistajat, konevalmistajat

(elintarviketeollisuus, paino-, metsätyö-

ja työstökoneet), konetekniikkayritykset

(hammaspyörät, moottorit, työvälineet jne.) ilmailuteollisuus

sekä komponenttivalmistajat ja

kokoonpanotehtaat.

Fastemsin liikeidea

Fastems on FMS-järjestelmään perustuvan tehdasautomaation

johtava toimittaja maailmassa sekä työstökoneiden ja oheislaitteidenmaahantuoja

Suomessa.

Fastems on suurin Fanuc-robottien integraattori Euroopassa.

Fastems pystyy aina tarjoamaan käytännöllisiä tuotantoratkaisuja

vaativille markkinoille.

Fastems on aina valmis keskustelemaan asiakkaan tarpeista.

kokenut kumppani

• Yli 1 000 FMS-järjestelmää.

• Yli 1 500 robottisovellusta.

• 40 % järjestelmistä ja 80 % robottisovelluksista on räätälöityjä.

• Elinkaaripalvelut käsittävät kaikki toimitetut järjestelmät ja laitteet.

2 3


automaatio kannattaa – aina!

Fastemsin automaatioratkaisut mahdollistavat tuotannon työstökoneiden automatisoinnin ja

siten myös miehittämättömän tuotannon. samalla työstökoneiden tuotantokapasiteetti ja käyttöasteet

kasvavat.

Yksittäisen työstökoneen tuottavat karatunnit

jäävät tavallisesti alle 2.000 tuntiin

vuodessa. Tunnit saadaan nostettua yli 6

000 vuodessa integroimalla se FMS-järjestelmään.

Tehokkaimmilla joustavilla

valmistusjärjestelmillä päästään jatkuvasti

muuttuvilla tuotantoerillä jopa yli 7.200

vuotuiseen tuotantotuntiin. Kasvanut

karan käyttöaste yhdessä alhaisempien

käyttökustannusten kanssa mahdollistaa

nopean tuoton sijoitetulle pääomalle.

Fastems auttaa työstökoneiden integroimisessa

automaatiojärjestelmään,

jonka avulla työstökoneiden tuottavuus

saadaan optimoitua. FMS-järjestelmän

käyttö on helppoa: tarvitsee syöttää vain

tilaus ja toimitusaika, minkä jälkeen järjestelmä

huolehtii lopusta.

Automatisointi alentaa kuluja, parantaa joustavuutta ja tarjoaa asiakkaillenne

parempaa palvelua:

• Taloudelliset eräkoot, jopa yksittäiset kappaleet

• Vähemmän keskeneräistä tuotantoa

• Lyhyemmät läpimenoajat, enemmän kassavirtaa

• Alhaisemmat energiakulut, kun käytetään työstökoneita öisin ja

viikonloppuisin.


0

Tuotantoa juuri niin kuin haluat!

Fastemsin avulla saat tuotantosi pyörimään

haluamallasi tavalla riippumatta

siitä, onko tavoitteenasi ketterä- tai leantuotanto

JIT/JOT-periaatteella (Just-In-

Time), kanban-tuotanto, massatuotanto,

tasalaatuiset muuttuvakokoiset erät vai

valmiiden osien 100-prosenttinen jäljitettävyys.

Automaatioratkaisumme nostavat

yrityksesi kilpailukykyä mahdollistamalla

lyhyet toimitusajat - kiertoajat

lyhenevät ja keskeneräisten töiden määrä

pysyy alhaisena.

Lyhyemmät läpimenoajat, enemmän

kassavirtaa

Fastemsin automaatioratkaisut vapauttavat

pääomaa, alentavat henkilöstökuluja

ja parantavat laatua samanaikaisesti. Tehokas

materiaalin hallinta ja logistiikka

yhdessä kehittyneiden tuotannonsuunnitteluominaisuuksien

kanssa mahdollistavat

tuotannon aiempaa vähäisemmällä

esisuunnittelulla ja henkilömäärällä.

Samalla laatu paranee, kun tuotantoon

vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä on vähemmän.

Tämä mahdollistaa lyhyet toimitusajat

ja pienet eräkoot säilyttäen samalla

massatuotannon edut. Järjestelmän avulla

asetusajat saadaan laskettua lähelle

nollaa, jolloin jopa yksittäiskappaleiden

valmistus on kannattavaa. Automaatiojärjestelmä

vapauttaa lattiatilaa, kun materiaalit,

kiinnittimet ja paletit on varastoitu

sen varastoon.

Parantunut käyttöaste ja alhaisemmat käyttökulut

mahdollistavat nopean tuoton sijoitetulle

pääomalle.

Kannattavuus-raja

KASSAVIRTA

Kassavirta

Automatisoidut

työstökoneet

Kassavirta

Erilliset työstökoneet

1 2 3 4

Investointi

VUODET

Automaation avulla on mahdollista nostaa työstökoneiden käyttöaste yli 6 000 tunnin, kun voidaan käyttää hyväksi

miehittämättömiä tuotantoaikoja ja tarpeettomat koneen pysäytykset jäävät pois:

• Asetukset koneiden ulkopuolella

• Ylimääräisiä työvuoroja ja viikonloppuja miehittämättömänä

• Ei koneen pysäytysaikoja, kun käyttäjän tauot, työkaluhuollot ja materiaalin valmistelut voidaan tehdä koneiden

käydessä.

Available

Käytettävissä

production

oleva

time

tuotantoaika

on FMS machine

FMS-järjestelmällä

Menetetty

Lost production

tuotantoaika

time

Available Käytettävissä production oleva time on tuotantoaika stand alone machine

yksittäisellä koneella

Menetetty Lost production tuotantoaika time

10 000

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Käytettävissä oleva kokonaisaika

Lomat

Viikonloput

Huolto

Miehittämätön aika

Asetusajat

Käyttäjän tauot

Työkaluhallinta

Materiaalinodotusaika

Jäljelle jäävät karatunnit

4 5

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Käytettävissä oleva kokonaisaika

Lomat

Viikonloput

Huolto

Miehittämätön aika

Asetusajat

Käyttäjän tauot

Työkaluhallinta

Materiaalinodotusaika

Jäljelle jäävät karatunnit

"Jokainen

työstökone

pitäisi

automatisoida"


Tehdasautomaatioratkaisut

räätälöity Fms

sivu 10

keskitetty työkaluvarasto

sivu 22

Fastems FPC

(joustava palettikontti)

sivu 14

Työkalut ja tarttujat

sivu 24

robottisovellukset

sivu 18

Lisälaitteet

sivu 24

6 7

Fadector

(automaattinen tiedonkeruu)

www.fadector.com

Fastems FPm

(joustava palettimakasiini)

sivu 16

Paletit ja kiinnittimet

sivu 25

eilinkaaripalvelut

sivu 26


Touch of intelligence

Fastemsin mms-järjestelmä (manufacturing management system) on Fms-ohjausjärjestelmä,

joka voidaan laajentaa yksittäisen valmistussolun ohjauksesta koko tehtaan kattavaksi hallintajärjestelmäksi.

se on helposti integroitavissa erP-järjestelmään. mms ei ole työstökonesidonnainen

vaan avoin järjestelmä. NC-ohjelmien, työkalujen, materiaalien tai tuotantotilausten hallintaan

ei tarvita erillistä ohjelmistoa.

MMS-ohjausta käytettäessä ei tarvitse kuin kertoa mitä ja milloin

halutaan, ja ohjausjärjestelmä huolehtii lopusta. Järjestelmä

näyttää tarvittavan kapasiteetin, suunnittelee työjonot

optimaalisesti, laskee tarvittavat resurssit ja kertoo, milloin

kappaleet ovat valmiina.

Ennakoiva hienokuormitus yhdessä älykkään resurssisuunnittelun

kanssa antaa kaikille käyttäjille koneenkäyttäjistä johtoon

saakka selvän kuvan, mitä resursseja pitää lisätä ja mitä

MMS DASHBOARD

• Online-seuranta

• Suorituskyvyn visualisointi

• Käyttäjäkohtaiset näkymät.

MMS DATA MANAGER

• Perustietojen hallinta

• Resurssien suunnittelu ja

valvonta

• Tuotantotilausten hallinta

• Hienokuormitus.

MMS STATION COMMANDER

• Lataustyön suoritus

• Asemien liikkeiden hallinta

• Diagnostiikka ja valvonta

• Materiaalinhallinta.

tehtäviä pitää suorittaa päivän aikana. Käyttöaste on korkea,

kun kaikki tietävät mitä tehdä.

MMS-ohjausjärjestelmässä kaikki latausalueen toiminnot on

keskitetty kosketusnäytölliseen ohjauspaneeliin. Käyttäjällä on

koko latausalueen päätoiminnot sormenpäissään. Fastemsin

FMS Autopilot valitsee automaattisesti oikean työn oikealle latausasemalle

ja koneelle.

8 9

MMS on täydellinen FMS-järjestelmäohjaus,

joka on varustettu edistyneillä ominaisuuksilla.

MMS tarjoaa myös koko joukon eri tarpeisiin

sopivia ohjelmistovaihtoehtoja.

mms - manufacturing management system

• Älykäs resurssisuunnittelu: Lisääntynyt kara-aika

tarkoittaa alhaisempia kustannuksia valmistettua

kappaletta kohden.

• Kaikki käyttöliittymät ovat selainpohjaisia: Käyttö

on mahdollista missä tahansa kannettavalla

tietokoneella tai tablet-tietokoneella.

• Ennakoiva hienokuormitus: mukautuu

automaattisesti valmistusympäristössä

tapahtuviin muutoksiin.

• Reaaliaikainen, verkossa näkyvä tuotannon

raportointi: lisätietoa tuotannon parantamiseksi.

• 30 vuoden huipputason kokemus FMSjärjestelmien

integroimisesta: perustuu

tuhannesta toimitetusta FMS-järjestelmästä

saatuihin ohjelmistokokemuksiin.


maksimaalista

joustavuutta

Fastemsin monitasojärjestelmä (mLs) on monipuolinen Fms-järjestelmä, joka on saatavissa monenlaisina

kokoonpanoina. Vaihtoehtoja on yksittäisen työstökoneen Fms-järjestelmästä monimutkaiseen

järjestelmään, johon kuuluu erimerkkisiä ja -mallisia työstökoneita, materiaalinhallintaa,

integroituja robottisoluja, varastotoimintoja jne. kaikki kokoonpanot ovat helposti

laajennettavissa ja muokattavissa tarpeen mukaan. mLs-järjestelmässä on suuri varastointikapasiteetti,

ja se tarvitsee vain vähän lattiatilaa. Tämän ansiosta tuottavuutta voi kannattavasti

lisätä ja tarpeen mukaan kasvattaa Fms-järjestelmää, jotta tuotantotavoitteet saavutetaan.

Fastems mLs, tarpeiden mukaan räätälöitynä:

• Käytettävissä oleva tila hyödynnetään optimaalisesti.

• Useita palettikokoja voidaan käyttää yhdessä

järjestelmässä.

• Kuormalavat on mahdollista sisällyttää samaan

järjestelmään.

• Järjestelmään voidaan integroida monia lisälaitteita,

kuten pesukoneita sekä robotti- ja mittaussoluja.

• Erityisvaatimusten toteuttaminen onnistuu testattujen

vakiomoduulien avulla.

• Järjestelmälle on taattu hyvä käytettävyys.

• FMS-ohjausjärjestelmä samalta toimittajalta.

Fastemsin monitasojärjestelmät räätälöidään

asiakkaan tarpeita vastaaviksi modulaaristen

rakenteiden avulla. Ratkaisut

vaihtelevat yksittäisestä työstökonesolusta

koko tehtaan kattaviin järjestelmiin,

jotka sisältävät useampia työstökoneita

ja kaikki tuotantoresurssit. Pitkän kokemuksen,

vakiomoduulien ja satojen toimitettujen

järjestelmien ansiosta Fastems

pystyy takaamaan hyvän saatavuuden.

mLs-Ld mLs-md mLs-mdr mLs-Xmd mLs-hd mLs-Xhd mLs-ud mLs-uhd mLs-uXd mLs (erikois)

Nimelliskuorma (kg) 700 1 500 1 700 2 500 6 000 10 000 16 000 20 000 25 000 räätälöity

Paletin koko, tyypillisesti (mm) 500 x 500 630 x 630 630 x 630 800 x 800 1 000 / 1 250 x 1 000 1 250 / 1 600 x 1 250 jopa 6 000 erikois

kuormauslaite suunnikastarttuja teleskooppihaarukat kääntöpöytä

lineaarijohteilla

olevilla jäykillä

haarukoilla

teleskooppihaarukat rullalaite räätälöity

kuormalavat samassa järjestelmässä lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

kuormalavan koko, tyypillisesti (mm) 800 x 600 800 x 1 200 1 000 x 1 000 800 x 1 200 räätälöity

integroitavien työstökoneiden määrä rajoittamaton

Palettipaikkojen määrä rajoittamaton

10 11


mLs-moduulit - kokemus, joka kestää

Fastemsin hyllystöhhissit on suunniteltu erityisesti Fms-järjestelmää varten. eri kokojen ja laajan

kuormauslaitevalikoiman ansiosta hinta-suorituskykysuhde on optimaalinen jokaiselle kuormakoolle.

Vahva kaksoismastorakenne ja kaksipistetuki mahdollistavat suuren nopeuden ja käytettävyyden

mahdollisimman vähäisellä huollolla.

Fastemsilla on FMS-hyllystöhissejä erilaisilla

kuormauslaitteilla. Suunnikastarttuja on

kustannustehokas ratkaisu pienille kuormille.

DMC-MDR-hyllystöhissin kääntöpöydän haarukat

ovat optimaalinen ratkaisu yksittäisen paletin

käsittelyyn.

Teleskooppihaarukat tarjoavat varsinkin lisävarusteena

saatavaa haarukoiden etäisyydensäätökoneistoa

käytettäessä monikäyttöisen

ratkaisun eri työstökonevalmistajien konepalettien

ja jopa kuormalavojen ja ristikkohäkkien

käsittelyyn yhdessä järjestelmässä.

Räätälöidyt hyllystöhissit pystyvät käsittelemään

yli 25 tonnia painavia kuormia ja jopa 20 metriä

pitkiä paletteja. Ota yhtes Fastemsin FMS-myyntiin,

olipa haasteesi millainen tahansa.

materiaaliasemat pystyvät käsittelemään puisia ja metallisia kuormalavoja, ristikkohäkkejä

sekä asiakaskohtaisia kuormia sekä vakio- että erikoiskokoisina.

MSP

Paikoitustapeilla varustettu nelipyöräinen vaunu.

Vaunu voidaan siirtää vapaasti sinne, missä

materiaalia tarvitaan. Ihanteellinen asennukseen

tai materiaalin keräykseen.

MSB

Vaakasuora siirtoliike. Suunniteltu käytettäväksi

latausaseman parina erikoiskokoisille paleteille.

MSC/IOC (conveyor)

Moottorikäyttöinen rullakuljetin tai ketjukuljetin.

Ihanteellinen ratkaisu automaattiseen materiaalin

toimittamiseen tai syöttökuljettimeksi.

Fastemsilla on laaja valikoima Fms-latausasemia, joista löytyy aina kaikkein tehokkaimmat ja

ergonomisimmat ratkaisut konepalettien lataukseen ja purkuun.

Paletin ja kuorman koosta riippuen kuormaa voidaan siirtää, laskea, pyörittää ja/tai

kallistaa, jotta työkappaleelle olisi mahdollisimman helppo päästä. Jos se ei riitä, latausalueelle

voidaan viedä siirrettäviä tai kiinteitä työtasoja. Latausasemiin voidaan

myös integroida alipaine- tai hydraulinen kiinnitysjärjestelmä, joko käsikäyttöisellä

hydrauliyksiköllä tai täysin automaattisena.

LSF (flushproof)

Käsikäyttöinen, indeksoitava pyörivä palettipöytä.

Palettien koot 630 x 630 mm asti.

LST (tilting)

Vaakasuora siirtoliike, paletin kallistus sekä indeksoitava pyörivä

palettipöytä. Palettien koot tavallisesti alkaen 500 x 500 mm.

LSC (compact)

Käsikäyttöinen, indeksoitava pyörivä palettipöytä.

Palettien koot 630 x 630 mm asti.

12 13

LSM

Vaakasuora siirtoliike sekä indeksoitava pyörivä

palettipöytä. Palettien koot tavallisesti alkaen

500 x 500 mm.

LSL (lifting)

Yhdistetty vaaka- ja pystysuora siirtoliike sekä indeksoitava pyörivä

palettipöytä. Palettien koot tavallisesti alkaen 800 x 800 mm.


FPC – laajennettava ja

kustannustehokas ratkaisu

Joustava palettikontti (FPC) on vakiomallinen automaatiojärjestelmä, jonka avulla kaksi samanlaista

työstökonetta voidaan integroida älykkäästi.

hyllystöhissi

Konepalettien siirto:

palettien siirto

suunnikastarttujalla.


Näkymä hyllystöhissillä varustetusta varastosta.

kontti

Varastopaikkoja jopa

kahdella tasolla.

Lastuamisneste

kulkeutuu

kouruja pitkin

paineilmapumpulla

varustettuun

keskussäiliöön.
FPC-ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmä ei ole

riippuvainen työstökoneen

ohjauksesta. Ohjelmisto

perustuu FMS-ohjelmiston

täysversioon. Fastemsin

liityntä koneen ohjaukseen

on välttämätön, jotta tietojen

vaihto on mahdollista

työstökoneen kanssa.

Latausasema

Peruskonttiin voidaan liittää

kaksi latausasemaa.

FPC – kannattava investointi

FPC-kontti tarjoaa konetoimittajille täydellisen FMS:n "kontissa".

Kontit ovat työstökonemerkki- ja mallikohtaisia. Jokainen

FPC sisältää kaiken tarvittavan automaattiseen palettien varastointiin

ja käsittelyyn.Työstökone

• FPC on avoin ratkaisu, ja se

voidaan integroida erimallisiin

työstökoneisiin.

• Työstökone tulisi varustaa

paletinvaihtajalla.

• Vain yksi työstökonetyyppi

voidaan liittää yksittäiseen

FPC-järjestelmään.

• Jokaiseen konttiyksikköön

voidaan liittää yksi työstökone.

Fastemsin pitää tarkistaa

paletin käsittely liitetylle

koneelle.

Ratkaisu on edistyksellinen ja kustannustehokas vaihtoehto

perinteisille palettipooleille: se tekee koneistuskeskuksestasi automatisoidun

FMS-järjestelmän.

Laajennettavissa kahden työstökoneen käyttöä varten.

Tekniset tiedot:

FPC-7500 myynnissä pian!

kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi!

Järjestelmän tyyppi FPC-750 FPC-1000 FPC-1500 FPC-3000

Nimelliskuorma (kg) 750 1 000 1 500 3 000 1)

Paletin nimelliskoko (mm)

400 x 400

500 x 500

500 x 500

630 x 630

1) Kuormankäsittely tapahtuu paletin alta. Muuten kuorman kokonaispaino (sisältää paletin) on alle 3000 kg.

useita edistyksellisiä piirteitä:

• kompakti ja turvallinen rakenne

• laajennettavissa kahden koneen

järjestelmäksi

• asennus ja käyttöönotto samana

päivänä

• helppo siirtää kohteeseen yhtenä

kokonaisuutena

• helppo siirtää tehtaan pohjaratkaisun

muuttuessa

• edistyksellinen FPC-solun ohjaus

miehittämätöntä käyttöä varten.

630 x 630

630 x 800

800 x 800

1 000 x 1 000

ohjausjärjestelmä Fastemsin MMS-ohjausjärjestelmä

- optiot standardit FPC-optiot

Palettipaikkojen määrä järjestelmässä 12 10 10 6

- laajennusmoduulilla 24 20 20 12

14 15


FPC-layout

Hyllystöhissi

Päätietokone lisävaruste

Latausasemat

Koneen vasen sivu

Pituus (laajennettu järjestelmä)

Pituus (peruskontti)

Hyllystöhissi

Koneen vasen sivu

Koneen keskilinja

Koneen keskilinja

Koneen keskilinja

Paletin keskilinja paletinvaihtajassa

Koneen keskilinja

MC1 MC2

Koneen mahdollinen sijoitusalue

(100 mm välein)

Koneen keskilinja

Koneen keskilinja

Enimmäiskorkeus

Huoltoalue

Leveys

Paletin yläpinta noin

750-850 mm

FPm – standardi

joustavuudelle

FPm-palettimakasiini on muokattavissa oleva joustava valmistusjärjestelmä. se on monikäyttöinen

ratkaisu kappaleiden kokoa, koneiden määrää ja ohjaustoimintoja ajatellen. FPm on valmiina

parantamaan tuottavuutta monilla halutuilla ominaisuuksilla.

Täyspakkaus monikäyttöisyyttä

FPM-järjestelmä tarjoaa kustannustehokkaan

vaihtoehdon joustavalle tuotannolle, kun räätälöity

MLS-järjestelmä tuntuu liian suurelta

investoinnilta ja FPC-kontti ei enää riitä.

Konfiguroitaviin vakiomoduuleihin perustuva

FPM-järjestelmä on ihanteellinen ja kannattava

ratkaisu konepajoille automaatiotason ja miehittämättömän

tuotannon kasvattamiseen.

suunniteltu tehokkaaksi

FPM:n suunnittelussa on kiinnitetty erityistä

huomiota nopeaan asennukseen ja helppoon

huoltoon. Fastems tarjoaa myös kattavan huoltopaketin.

Näiden lisäksi FPM-ohjausjärjestelmässä

on helposti opittava ja helppokäyttöinen

graafinen käyttöliittymä. Olivatpa tarpeesi millaisia

tahansa, modulaarinen järjestelmä kasvaa

tuotantotavoitteiden mukana niin pitkälle kuin

visiosi kantaa. Perusjärjestelmää voidaan laajentaa

monilla optioilla ja Fastemsin tukipalvelulla.

Perusjärjestelmään kuuluvat:

• 2- tai 3-kerroksinen varasto hissikäytävän

toisella puolella

• Hyllystöhissi

• LSC-latausasema

• Työstökoneliityntä

Fastems FPM-ohjausjärjestelmä.

saavutat selvää hyötyä:

• korkea käytettävyys

• tehokas tilankäyttö

• modulaarinen rakenne

• helppokäyttöisyys

• vähäiset huoltotarpeet

• laajennettavissa yhden koneen

solusta täysikokoiseksi FMS:ksi

• lyhyt toimitusaika, nopea asennus ja

käyttöönotto.

16 17


Tekniset tiedot:

Järjestelmän tyyppi FPm-750 FPm-1100 FPm-1700

Nimelliskuorma (kg) 750 1 100 1 700

Paletin nimelliskoko (mm) 400 x 400

400 x 500

500 x 500

500 x 630

ohjausjärjestelmä Fastems FPM-ohjausjärjestelmä.

- optiot

Palettipaikkojen määrä perusjärjestelmässä

standardit FPM-optiot

2-kerroksinen

16

12

3-kerroksinen

- vakiolaajennuksilla

24

18

2-kerroksinen

+n x 8

+n x 6

3-kerroksinen

+n x 12

+n x 9

FPM-järjestelmän modulaarisen rakenteen ansiosta layout voidaan suunnitella joustavasti erilaisiin tuotantotarpeisiin.

630 x 630

630 x 800

8

12

+n x 4

+n x 6

Havainnollinen ja helppokäyttöinen

FPM-käyttöliittymä

auttaa päivittäisissä tuotantotoimenpiteissä.

18 19


kokenut robotiikan

edelläkävijä

euroopan suurin Fanuc-integraattori ja tunnustettu järjestelmäkumppani

Fastems on toimittanut yli 1 500 robottia moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten:

• konepalvelu

• viimeistely-, jäysteenpoisto- ja hiontasovellutukset

• paletinkäsittelyautomaatio, RoboFMS

• muut edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät materiaalinkäsittelytoiminnot.

robo-Fms integroi robotiikan Fastemsin Fms-perheeseen

Fastems RoboFMS on luonnollinen laajennus

Fastemsin FMS-tuoteryhmään. RoboFMS

mahdollistaa työstökoneen laaja-alaisemman

automaation jopa ilman automaattisen

paletinvaihtajan käyttöä. Automaattisen

työvaihekohtaisen työkalunvaihdon ansiosta

lisätyövaiheet kuten jäysteenpoisto, mittaus

ja pesu ovat helposti integroitavissa robotille.

RoboFMS:n aivoina toimii tunnetuin

FMS-ohjausjärjestelmä, Fastems MMS. Lähes

tuhannen asennetun järjestelmän ja vuosikymmenten

kehitystyön pohjalta Fastems

MMS tarjoaa luokassaan äärimmäistä luotettavuutta

ja toimivuutta.

Sijoituksen joustavuus mahdollistaa vaivattoman

pääsyn koneille ja hyvät laajennusmahdollisuudet.

Vahva painopiste asiakastyytyväisyyteen

modulaarisen robotiikkatuotevalikoiman kautta

Fastemsin modulaaristen konepalvelusovellusten tuoteryhmä

sopii täydellisesti yhteen työstökoneiden automaattisen

kappaleenkäsittelyn kanssa. Työstökoneen käyttöasteen

ja tuottavuuden parantaminen onnistuu nopeasti

ja luotettavasti siirtymällä robottien avulla suoritettavaan

materiaalinkäsittelyyn.

FastWizardista on etua

Uuden kappaleen lisääminen ei ole koskaan ollut niin

helppoa kuin Fastemsin FastWizard-käyttöliittymän

avulla. Päivittäinen käyttö onnistuu ilman asiantuntijoiden

apua. Uudelle kappaleelle voidaan luoda robottiohjelma

minuuteissa syöttämällä tarvittavat tuoteparametrit

avusteperustaisella käyttöliittymällä.

FastWizard kattaa kaikki sovellukset yksinkertaisista

tehtävistä vaativimpiinkin töihin, ja sitä osaavat kaikki

käyttää.

Kaikki konepalvelurobottisolut voidaan varustaa

konenäköjärjestelmällä, joka mahdollistaa materiaalin

joustavan syötön ilman (manuaalisia) ohjaus- ja

kiinnitystoimenpiteitä. Fastemsin robottisolut tukevat

yleisimpiä modernissa tehtaassa käytettyjä materiaalin

syöttömenetelmiä, kuten materiaalilavoja, kärryjä ja

kuljettimia. Lisäksi asiakkaan toivomuksesta järjestelmiin

voidaan integroida myös asiakaskohtaisia työprosesseja,

syöttölaitteita ja materiaalimakasiineja.

20 21


obotisoitu jäysteenpoisto ja viimeistely

– taattua laatua ja tyytyväisyyttä työhön

Jäysteenpoisto- ja viimeistelytöihin Fastems tarjoaa sekä yksittäisiä

robottisoluja että FMS-järjestelmään integroituja robottisoluja.

Viimeistelysolujen työkalut voidaan valita joko

kustannustehokkaiden paineilmakarojen tai monikäyttöisten

sähkökarojen kautta.

Sähkökarojen käyttö mahdollistaa monien erilaisten tehokkaampien

työkalujen käytön, mikä puolestaan tuo robottisolun

työkykyä askeleen lähemmäs työstökoneita. Kun työ edellyttää

äärimmäisen tarkkaa prosessin seurantaa ja ohjattua

Fastsimu Fastemsilta

Fastemsin robottisolut tukevat täysin offline-ohjelmointia. Sen

takeena on erinomainen mekaaninen tarkkuus ja laaja ymmärrys

offline-ohjeimointimenetelmistä.

Fastemsin tarjoamaan kuuluu myös yksi tehokkaimmista

offline-ohjelmointi- ja simulointiohjelmistoista, Fastsimu,

joka on robotisoituun jyrsintään, hiontaan ja jäysteenpois-

materiaalinpoistoa, Fastemsin robottisolut voidaan varustaa

työstövoimanvalvontajärjestelmällä.

Fastemsin pääkonttorilla Tampereella kehitetään jatkuvasti

uusia menetelmiä ja prosesseja laatu-, toistotarkkuus- ja

tuottavuusvaatimusten täyttämiseksi.

toon suunniteltu ohjelmisto. Fastsimu sisältää laajennettuja

erikoisominaisuuksia, joiden avulla voidaan käsitellä valtavia

määriä pisteitä, joita tarvitaan etenkin monimutkaisten kappaleiden

ja kolmiulotteisten pintojen viimeistelyssä. Fastsimu

tukee useita CAD-tiedostotyyppejä.

Yksi

automaatiokumppani

täyteen integraatioon

Fastems on keskittynyt ohjelmistokehitystyönsä laajentamiseen,

jotta pystyisi tarjoamaan Fms-järjestelmiä,

konepalvelurobottisoluja ja jäysteenpoistorobottisoluja

avaimet käteen -periaatteella sekä kattamaan nykyaikaisen

konepajan tarpeet materiaalinkäsittelyn ja

tuotantotietojen hallinnan täydelliseen integrointiin

liittyen.

Täydellisen järjestelmän toimittamisesta elinikäiseen tukeen

Fastemsin tavoitteena on korkea asiakastyytyväisyys yhdistettynä molempia

osapuolia hyödyttävään, yli ratkaisun eliniän kestävään yhteistyöhön.

Projektinhallinnan ammattilaiset takaavat järjestelmän suunnittelun, valmistuksen,

asennuksen ja toimituksen onnistumisen. Suuri joustavuutemme

erilaisten resurssien kuten erikoisosaajien, ajan ja työmäärän hallinnassa

on eräs ydinosaamisalueistamme. Tämä mahdollistaa uuden projektin

toimittamisen sovitussa aikataulussa ja sovitulla toiminnalisuudella.

Onnistuneen toimituksen jälkeen projekti siirtyy teollisten palveluidemme

piiriin. Palvelutoimintamme päätehtävänä on ylläpitää ratkaisun

korkeaa käytettävyyttä ja kehittää asiakkaan tuotantokykyä toimittamalla

ammattimaisia ja oikea-aikaisia palveluja koko ratkaisun eliniän ajan. Ympärivuorokautinen

puhelinpäivystyksemme ja tekninen tukemme auttavat

päivittäisessä työssä esiintulevien haasteiden kohtaamisessa.

22 23


Fms- ja robotiikkajärjestelmien mestari

"CTs lisäsi

karatunteja 25 %

enemmän kuin

odotimme."

FMS-robottioptioiden lippulaiva on keskitetty työkaluvarasto

(CTS). CTS hoitaa työkalujen hallinnan tehokkaasti minimoiden

näin työkaluihin liittyät investoinnit. Keskitetty työkaluvarasto

auttaa ylläpitämään työkaluja optimaalisella tavalla.

Kaikki tämä on mahdollista, kun FMS-ohjausjärjestelmä, aikataulutus

ja työkaluvaraston hallinta yhdistetään.

keskitetyn työkaluvaraston hyödyt

• pidempi kara-aika työstökoneilla, kun työkalun

saatavuus ei enää rajoita koneistusta

• alhaisemmat työkalujen käsittelykustannukset ja

pitkäkestoisempi miehittämätön käyttö

• vähemmän tarvittavia työkaluja, koska niitä voidaan

helposti jakaa työstökoneiden välillä

• ei tarvetta varastoida erikoistyökaluja useampia

kappaleita

• työkalun täyden käyttöiän hyödyntäminen.

Lisäämällä automaattisesti lataavan robottisolun

FMS-järjestelmään siitä voidaan tehdä laajamittaiseen

sarjatuotantoon soveltuva.

Prosessit voidaan automatisoida materiaalinhallinnasta

valmiisiin kappaleisiin asti varastoimalla

materiaalit FMS-järjestelmään. Samaan

aikaan FMS-järjestelmä minimoi kappaleiden

säilytystarpeen varastossa ja valmistaa tarvittavat

kappaleet juuri oikealla hetkellä.

Jäysteenpoisto ei ole erityisen mukavaa työtä.

Ongelma ratkeaa ja lisäarvoa syntyy lisäämällä

robotisoitu jäysteenpoistosolu FMS-järjestelmään.

Valmista yhdellä kertaa.

Konepalvelurobottisolun lisääminen FMSjärjestelmään

mahdollistaa sorvien ja muiden

koneiden integroinnin FMS-järjestelmään niin,

että materiaalien toimitus soluun tapahtuu

FMS:n kautta. Tämä automatisoi materiaalivirtauksen

soluun ja estää sitä rajoittamasta prosessia.

Materiaalivirran automatisointi onnistuu

mistä tahansa manuaalisolusta, kun myös ne integroidaan

FMS-järjestelmään!

24 25


Fms-erikoisratkaisut

ja lisälaitteet

Fastems toimittaa myös erikokoisia

järjestelmiä asiakkaan

tarpeiden mukaan. Näissä

järjestelmissä on mukana

erikoiskuormankäsittelylaitteet,

joilla voidaan käsitellä

esimerkiksi leveitä paletteja

sekä normaalia raskaampia ja

pidempiä kuormia.

Kiskoilla kulkeva, useilla teleskooppihaarukoilla

varustettu

vaunu pitkille kuormille.

Leveäpalettinen FMS-järjestelmä.

VPS – pystysuuntainen palettijärjestelmä

Täysin ominaisuuksin varusteltu

FMS-järjestelmä pystykaraisille

koneistuskeskuksille.

Laajan lisälaitevalikoiman ja liitäntöjen avulla voit täydentää järjestelmää useilla eri laitteilla

ja toiminnoilla. Näiden laitteiden avulla pääset entistä lähemmäs lopullista päämäärääsi, 8760

vuosittaista tuotantotuntia.

Manuaalinen hydrauliikkayksikkö.

Integrointi työkaluasemien ja työkalunhallintajärjestelmien

kanssa.

Integroidut palettien pesukoneet.

Koneistuspaletit. Fadector-ohjelmisto automaattiseen tiedonkeruuseen.

Robottitarraimet, hydraulikiinnittimet ja erikoisvalmisteiset mekaaniset kiinnittimet.

26 27


Teknisen tuen osaajat

aina palveluksessasi

konepajan tuottavuus on suoraan verrannollinen sen järjestelmien

ja laitteiden käytettävyyteen. Jos käytettävyys laskee, samoin käy

tuottavuudelle ja pian myös kilpailukyvylle. Tehokas kunnossapito

yhdessä oikein toteutetun tuotannon kanssa pitää käytettävyyden

korkealla, tuo turvallisuutta ja on perusedellytys sille konepajan

tuottavuudelle.

Tuotantojärjestelmien käytettävyyden varmistaminen

on yhteispeliä. Päivittäisen käytön

lisäksi saattaa tulla eteen tilanteita, jolloin

tarvitaan erikoisosaamista. Tällöin toimittajan

kyky reagoida nopeasti ja asiantuntevasti

osoittaa arvonsa. Nykyaikainen tuotantoteknologia

sisältää yhä enemmän monipuoliset

ja helppokäyttöiset ominaisuudet mahdollistavia

ohjelmistoja, jotka osaltaan lisäävät

asiantuntijoiden tarvetta ja osaamisvaatimuksia.

Fastemsilla on pitkäaikainen kokemus

tuotantoteknologiasta, työstökoneista, työvälineistä,

robotiikasta sekä konepaja-auto-

maatiosta. Tekninen tuki tarjoaa asiantuntijapalvelut

käyttöösi ja myös keskitetyn pääsyn

Fastemsin yli 400 henkilön osaamiseen ja laajaan

kokemukseen. Teknisen tuen oma osaaminen

kohdistuu etenkin ohjelmistoihin ja

ohjausjärjestelmiin, kuten Fastemsin MMSjärjestelmään.

Fastemsin asiakkaana sinulla on aina osaavat

asiantuntijat puhelinsoiton päässä. Kriittisissä

tapauksissa vikapalvelu on saatavilla

24/7. Fastems on myös etätuen pioneeri,

mikä mahdollistaa esimerkiksi automaatioratkaisujen

ohjelmistomuutokset, parametrisoinnin

ja tuotantotuen etäyhteyden avulla.

Fastsimu Fastemsilta

Fastemsin tavoite yrityksenä on parantaa

asiakkaan kilpailukykyä automaation ja

miehittämättömien tuotantomenetelmien

avulla. Ratkaisujen korkea käytettävyys ja

käyttöaste eivät synny sattumalta. Elinkaaripalvelumme

on valmis tukemaan yritystänne,

jotta voitte hyödyntää tuotantolaitteistonne

ja automaatioratkaisunne sekä 8760

vuosittaista tuotantotuntia mahdollisimman

hyvin.

Paikalliset Fastems-huoltotiimit

palveluksessasi

Fastems on läsnä kaikilla tärkeimmillä

markkina-alueilla. Fastemsin huoltokeskusten

ansiosta saat helposti yhteyden paikaillisiin

huollon asiantuntijoihin. Paikallisten

huoltotiimien lisäksi Fastemsin kansainväliset

tiimit tukevat asiakkaita asennuksessa,

käyttöonotossa, varaosa-asioissa sekä Teleservice-palvelussa.

Organisaation sisäänrakennettu

joustavuus mahdollistaa oikean

ratkaisun löytämisen kaikenkokoisille projekteille.

28 29


30

Fastems Lifetime Care

- lisäarvoa ajallesi

huoltosopimusten avulla järjestelmäsi on varmasti

käytettävissä ja kustannukset tiedossasi

Tehtaan tuottavuus on suoraan riippuvainen tuotantokoneiston

saatavuudesta. Määräaikasihuolto on tärkeä työkalu automaatiojärjestelmien

turvallisuuden takaamiseksi kaikkina

aikoina. Johtavana tehdasautomaatiojärjestelmien toimittajana

Fastemsilla on vankka kokemus määräaikaishuollosta.

Huoltosopimuksilla on mahdollista ostaa tarvittavat palvelut

tiedossa olevilla kustannuksilla ja saatavuudella.

Nimike Level 1 Level 2 Level 2+

etätuki sekä Teleservice X X X

erP-palvelut, huoltovalmiuden

aktiivinen ylläpito

määräaikaishuoltokäynnit

asiakkaan tehtaalla

Järjestelmän ennakoiva analysointi

ja raportointi

X X X

X X

Sopimusasiakkaiden tukipyyntöihin vastataan taattujen vasteaikojen

puitteissa. Fastems myös tallentaa kaikki huoltotapahtumat

huoltotietokantaan. Näin takaamme huolletun

ratkaisun historiateitojen saatavuuden ja voimme suunnitella

huoltotoimenpiteet historiatietojen mukaisesti.

Yli 30 vuoden kokemus automaatioprojektien

toteutuksesta

Fastemsilla on vankka kokemus projektien toteutuksesta,

asennuksesta ja käyttöönotosta. Yli 1 000 joustavan valmistusjärjestelmätoimituksen

ja 1 500 robottisovellustoimituksen

kokemuksella Fastems pystyy löytämään asiakkailleen

optimaalisen tavan soveltaa ratkaisuja ja integroida niitä

muihin, jo olemassa oleviin tuotantojärjestelmiin.

kompetenssin kehitys

Tuotannon pitäminen käynnissä täydellä teholla ja laadulla

vaatii muutakin kuin nykyaikaiset tuotantolaitteet. Ihmiset

ja heidän asiantuntemuksensa määrittää yrityksen tuloksen

ja kilpailuaseman. Fastems voi auttaa yritystä kehittämään

kompetenssiaan siten, että se voi käyttää ratkaisuja hyväkseen

mahdollisimman hyvin. Näin tuottavuus ja joustavuus

paranevat. Sen lisäksi varmistetaan turvallisuus ja henkilökunnan

motivoituniesuus.

X

ratkaisun elinkaaren hallintaa tulevaisuuden

tarpeiden täyttämiseksi

Koska toimitetut FMS- tai robottiratkaisut ovat tuotantokäytössä

useita vuosia, jopa vuosikymmeniä, Fastemsin tavoitteena

on pitkäaikainen kumppanuus asiakkaiden kanssa.

Tuotantotarpeet, integroidut koneet ja vaatimukset muuttuvat

todennäköisesti moneen kertaan tänä aikana, ja järjestelmää

pitää muokata niiden mukaan. Fastemsin järjestelmissä

on sisäänrakennetut laajennus-ja muokkausmahdollisuudet.

Esimerkiksi yli puolet nykyisistä projekteistamme on laajennuksia

jo toimitettuihin ratkaisuihin, joita on markkinoilla

jo yli tuhat. Fastemsin asiantuntijat ovat asiakkaiden apuna

myös erilaisissa muutostarpeissa. Roolimme voi vaihdella

neuvonantajasta avaimet käteen -projektien toimitukseen.

kattava huoltopalvelu robottiratkaisuille

Fastemsin robotiikkapalvelut kattavat ratkaisun koko käyttöiän

ratkaisujen ja sovellusten kehityksestä aina määräaikaishuoltoon,

varaosiin ja tekniseen tukeen.

Varaosia nopean toipumisen tueksi

Varaosapalveluilla on tärkeä rooli käytettävyysvaatimusten

täyttämisessä. Keskitymme sekä ehkäiseviin toimenpiteisiin,

kuten varaosapaketteihin ja pieniin modernisointeihin, että

korjaaviin toimenpiteisiin, kuten nopeaan ja täsmälliseen

varaosatoimitukseen. Useimmiten Fastemsin paikalliset

huoltopisteet toimivat lähtöpisteinä varaosapalveluille. He

suorittavat tekniset alkukartoitukset ja tarkistavat, löytyykö

osaa paikallisesta varastosta. Yhä useampi asiakkaamme on

kiinnostunut hankkimaan kaikkein tärkeimmät osat omiin

tiloihinsa. Syynä on tietenkin se, että automaatiojärjestelmä

on heidän tuotantonsa avaintekijä, minkä vuoksi on järkevää

sijoittaa lisäturvaan.

31

Fastemsin tietokanta helposti saatavilla teknisen tuen

kautta

Fastems on edelläkävijä etäyhteyksiin perustuvassa huolto-

ja tukipalvelussa, jolle olemme antaneet nimen Teleservice.

1980-luvulta asti kaikkiin Fastemsin toimittamiin joustaviin

valmistusjärjestelmiin on kuulunut etätukivalmius. Teleservicen

avulla voimme auttaa asiakastamme saavuttamaan

käytettävyystavoitteensa ja tarjota arvokasta tietoa, joka auttaa

tuotannon jatkokehittämisessä. Tämä tarkoittaa lisääntyvää

tuotantoa ja säästöä kuluissa, kun mahdolliset virhe- ja

ongelmatilanteet voidaan tutkia heti mahdollisimman pienillä

tuotannon häiriöillä. Lisäksi yli 80 % ongelmatilanteista

voidaan ratkaista käymättä asiakkaan tehtaalla, mikä tarkoittaa

suoria säästöjä myös huoltokuluissa.


Your dealer:

Fastems oy ab

Tuotekatu 4

FI-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Hakkilankaari 2

FI-01380 Vantaa, Finland

Tel. +358 (0)9 3450 48

Fax +358 (0)9 3450 5623

Muottitie 1 A

FI-65320 Vaasa, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5880

Fastems authorized dealers

Benelux countries

rob rebel

Tel. +31 (0)6 53969793

E-mail: rob.rebel@ertec.eu

Fastems aB

Bultgatan 40

(BOX 513)

S-44240 Kungälv, Sweden

Tel. +46 (0)303 246 900

Fax +46 (0)303 246 910

Fastems Gmbh

Heilbronner Straße 17/1

D-73037 Göppingen, Germany

Tel. +49 (0)7161-963 800

Fax +49 (0)7161 -963 8049

Branch office of Fastems Gmbh

99, rue de Gerland

F-69007 Lyon, France

Tel. +33 (0)4 3765 2000

Fax +33 (0)4 3765 2001

Netherlands

henk kremers

Tel. +31 (0)40 7875625,

(0) 653210172

Fax: +31 (0)40 2045647

E-mail: henk@valkworks.nl

www.fastems.com

Fastems shanghai office

Room 401 & 402, #2 Building,

690 Bibo Road, Zhangjiang

Hi-Tech Park,

Shanghai 201203, P.R. China

Tel. +86 21 6104 2214

Fax +86 21 6104 2200

Fastems k.k.

Office La Mer 2F

Sagami-Ono 8-4-2,

Minami-Ku, Sagamihara City

Kanagawa Prefecture,

252-0303 Japan

Tel. +81 (0)80 3555 1283

Fastems LLC

9850 Windisch Road

West Chester,

Ohio 45069, USA.

Tel. 1 513 779 4614

Fax +1 513 779 4638

russia

Pumori-North-West Ltd

dimitri Verigin

Tel. +7 812 622 05 46

Fax: +7 812 622 05 47

E-mail: verigin.dmitrij@pumori.ru

Fastems Ltd

Hawley Mill-Hawley Road

Dartford, Kent DA2 7SY

United Kingdom

Tel. +44 (0)7818 427133

Fax +44 (0)1322 282250

Liverpool Science Park

131 Mount Pleasant

Liverpool, L3 5TF

United Kingdom

Tel: +44 (0)151 705 3645

Fax +44 (0)151 705 3410

Fastems s.r.l

Via Bruno Buozzi, 61

I-20097 San Donato

Milan (MI), Italy

Tel. +39 02 365727.23

Fax +39 02 365727.24

Fastems uaB

Kalvarijos str. 38

LT-46346 Kaunas, Lithuania

Tel. +370 37 291567

Fax +370 37 291589

©Fastems Oy Ab/Factory automation systems/FI/8/2012

More magazines by this user
Similar magazines