Esse 38/2011 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 38/2011 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

Tuomiokirkko

Espoonlahti

Leppävaara

Olari

Tapiola

Kauniainen

Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi

38 / 22.9.2011

Nora menee metsään, jos arki ahdistaa

"Reppuun ei tarvita

meikkilaukkua"

Jani Laukkanen

Kolehtikohteen valinta on

vastuullinen tehtävä.

Pääkirjoitus.

Operaatio Villasukka: 1500

sukkaparia vanhuksille ja

pitkäaikaissairaille.

Antiikkikauppias myy

vanhan esineen ja

tarjoaa tarinan.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.

esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen

22.9.2011 ❘ esse

3

22.9.2011 Kolumni

Kolehtikohde on vastuullinen päätös

Raamattu valokeilassa

Jumalanpalveluksissa kerättävät kolehdit ovat

vastuullinen asia. Kirkkohallitus on tällä viikolla

määritellyt ensi vuonna kaikissa seurakunnissa

kerättävät viralliset kolehdit. Keskustelua

on herättänyt naispappeus- ja homokeskustelussa

esillä olleiden järjestöjen asema kolehtikohteena.

Suurin osa jumalanpalveluksissa kerätyistä

kolehdeista on joko kirkkohallituksen tai hiippakunnan

määrittelemiä. Tänä vuonna kirkkohallitus

on määrännyt 38 virallista kolehtia

ja lisäksi suositellut 25 kolehtikohdetta. Espoon

tuomiokapituli on määrännyt hiippakunnan

seurakunnille 3 kolehtia. Muista runsaasta 10

kolehdista päättää Espoossa kunkin seurakunnan

seurakuntaneuvosto.

Ennalta määrätyt kolehdit menevät valtaosin

kirkollisten järjestöjen käyttöön. Noin joka

toiselle järjestökolehdille on nimetty tarkka,

yleensä ulkomainen avustuskohde. Toinen

puoli kolehdeista menee käytännössä järjestöille

yleisavustuksina. Monen järjestön toiminnan

edellytyksenä on vuotuisen virallisen kolehtien

saaminen.

Hiippakunnan määräämät kolehdit ja pieni

osa kirkkohallituksen määrittelemistä kolehdeista

menevät sellaiseen toimintaan, joka olisi

luontevampaa kattaa riittävin budjettivaroin.

Kirkon viranhaltijoiden palkka ja toimintakulut

pitäisi rahoittaa budjetista, ei kolehdeista.

Kolehdit eivät kuulu rahankeräyslain piiriin.

Laki määrittelee, ettei sen piiriin kuulu uskonnollisen

yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen

yhteydessä siihen osallistuvien keskuudessa

suoritettava kolehdin keräys. Seurakunnan

jumalanpalvelus kuuluu ilman muuta

tämän määrittelyn piiriin.

Kolehti on eri asemassa kuin talousarvioavustus.

Talousarvion rahoittamiseen osallistuvat

kaikki kirkollisveroa maksavat seurakuntalaiset.

Kolehtirahan antaminen on vapaaehtoista.

Kolehdin kohde ilmoitetaan erikseen

jokaisessa jumalanpalveluksessa ja jokainen

osallistuja päättää itse, osallistuuko kolehtiin

vai ei ja minkälaisen summan keräyskohteeseen

antaa.

Yhteisten kolehtien määrääminen on vastuunalainen

tehtävä. Kolehtikohteen tulee olla

sen arvoinen, että jokaisessa maamme seurakunnassa

voidaan siihen sydämestä yhtyä. Lisäksi

eri sunnuntait eivät ole kolehtien suhteen

lainkaan samanarvoisia.

Suositun juhlapyhän painoarvo on moninkertainen

hiljaiseen arkipyhään verrattuna.

Kolehtisunnuntaita määrätessään kirkkohallitus

joutuu arvottamaan asioita. Sama koskee

hiippakunnan tuomiokapitulia ja seurakuntaneuvostoa.

Niissä maailman kirkoissa, jotka joutuvat

rahoittamaan koko toimintansa keräysvaroin,

kolehti on aivan eri asemassa kuin meillä.

Työntekijöiden palkat ja kiinteistöjen ylläpitokulut

kerätään kolehtihaavista. Siinä järjestelmässä

toisaalta pitää ottaa seurakuntalaiset

huomioon, mutta toisaalta on vaara miellyttää

vain niitä, joilla on varaa antaa eniten rahaa.

Jokaisessa järjestelmässä on ongelmansa.

Oleellista on, miten eettisesti päätöksentekijät

ja seurakuntalaiset kunkin järjestelmän sisällä

menettelevät.

Simo Repo

simo.repo@evl.fi

Essessä oli 25.8. mielenkiintoinen

artikkeli otsikolla ”Taistelu

Raamatun tulkinnasta jatkuu”.

Lukiessani Esseä muistin

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan,

dosentti Kati Niemelän

tutkimusartikkelin, piispa Seppo

Häkkisen lehtikolumnin ja

5

Risto Leppäsen väitöstutkimuksen.

Yhteinen nimittäjä kaikilla

teksteillä oli pohdinta Raamatun

merkityksestä kirkossamme. Pohdinnat ovat sen laatuisia,

että joudun kysymään, mistä taistelusta oikein on kysymys

puhuttaessa taistelusta Raamatun tulkinnasta.

Niemelän mukaan kirkolta on katoamassa identiteetti. Ei

vähiten sen takia, että konservatiivinen kristitty, joka haluaa

ottaa Raamatun vakavasti, ei kovin helposti löydä paikkaansa

kirkossa.

Häkkinen kehottaa kolumnissaan pappeja lukemaan

Raamattua. Sen hän tekee siksi, että kyselytutkimus oli

osoittanut pappien lukevan Raamattua yllättävän harvoin.

Tässä asiassa meillä kaikilla on varmaan syytä katsoa peiliin

ja kirjahyllyyn. Kuinka paljon pölyä on laskeutunut meidän

Raamattujemme päälle?

Leppäsen mukaan ”Raamattu on papeille uskontulkintojen

auktoriteetti ja he kokevat olevansa hyvinkin raamatullisia,

kunhan he itse saavat määritellä käsitteen merkityksen”.

Tekstien valossa Raamattu on yhä useammalle papille yhä

vieraampi kirja. Papit pitävät kuitenkin itseään Raamatulle

uskollisina. Siis jos saavat itse määritellä, mitä uskollisuus

tarkoittaa.

On vaikea nähdä, että tällaisilla eväillä perustellusti voisi

puhua taistelusta Raamatun tulkinnasta. Pikemmin voi

liian usein olla kysymys taistelusta hatarin perustein tehdystä

tulkintojen tulkinnoista Raamatusta, jota ei edes kunnolla

tunneta. Silloin taistellaan pikemmin siitä, mitä Raamatun

tulisi mielestämme sanoa, eikä siitä, mitä se todella

sanoo.

P u h e e n v u o r o

Marja-Liisa Nokelainen

Tuomiokirkkoseurakunnan

seurakuntaneuvoston

jäsen, Laajapohjainen

ryhmä

Sarjassa kirjoittavat seurakuntien

uudet luottamushenkilöt.

”Keskustelua on

herättänyt naispappeusja

homokeskustelussa

esillä olleiden järjestöjen

asema kolehtikohteena.”

Usko ja arkipuhe

Muutama kymmenen vuotta sitten

hankalat puheenaiheet liittyivät seksiin

ja uskontoon. Seksijutut ovat

nykyään turhankin avoimesti esillä,

mutta uskonasiat edelleen vaikeasti

jaettavissa. Uskosta puhuminen

katsotaan kirkon työntekijöiden ja

vastaavien hommaksi.

Miten rohkaistuisimme puhumaan

myös vakaumuksen asioista?

Puhumaan arkipuhetta, sitä tavallista,

jossa ihmiset kertovat murheistaan,

iloistaan ja elämänsä tapahtumista

toisilleen tasavertaisesti

ja toisiaan kunnioittavasti. Uudessa

testamentissa on lukuisia kertomuksia

juuri tästä.

Filippus kutsui Natanaelin Jeesuksen

seuraajaksi yksinkertaisin

sanoin: ”Tule, niin näet”. Ilman pakottamista,

ilman pienintäkään tuputtamista

Natanael meni ja näki.

”Sinä olet Jumalan poika, Israelin

kuningas.”

Tämän tapahtuman muistaminen

on ajankohtainen asia. Kirkosta vieraantuneiden

määrä kasvaa. Osa

kirkon jäsenistä käy tilaisuuksissa

ahkerasti, enemmistö käy harvoin

tai ei ollenkaan. Tilaisuuksia on tarjolla

lähes joka päivä.

Seurakunnat kouluttavat vapaaehtoisia

palvelutehtäviin, joita tehdään

seurakunnan tiloissa ja tilanteissa.

Voisiko myös rohkaista ja valmentaa

seurakuntalaisia puhumaan uskosta

ja elämästä lähipiirissään, ystäviensä

ja tuttujensa kanssa?

Arkipuhe ei ole käännytyspuhetta.

Se on aika usein puhetta vaikeista

asioista ja myös ilosta. Jumala

on molemmissa vahvasti läsnä. Voisitko

sinä puhua jotakin Jumalasta,

joka kuulee ja auttaa? Voisitko rohkaista

rukoilemaan ja hakemaan

apua seurakunnasta?

Kaikkein tärkeintä, mitä ihminen

voi antaa, on antaa omaa aikaansa

kuuntelemiseen ja toisen ihmisen

lähellä olemiseen. Miksei voisi joskus

kutsua tällaisen ystävän kahville

tai johonkin tilaisuuteen. Tai tarjota

kyydin ja olla läsnä.

Stig Kankkonen

Kirjoittaja on Espoon kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,

kirkolliskokousedustaja ja kaupunginvaltuutettu.

stig@kankkonen.net

Mieheni kotiseudulla Savon sydänmailla

puhuimme kerran paikallisen

ompelijan kanssa hänen kutsumuksestaan

seurakunnan työssä. Nainen

kertoi Jumalan antaneen hänelle

”tuupparin” armolahjan. Hän innosti

ihmisiä tulemaan seurakunnan

tilaisuuksiin.

Oman pojan kanssa oli vaikeaa.

Viikonloppuisin mies kävi omilla retkillään.

Aina kun hän tuli, odotti leivinuunissa

lämpimänä pidetty lauantai-illan

ateria. Se sammutti miehen

nälän ja kutsui hänet Jumalan

luo. Arkipuheella ja teoilla rakennetaan

siltoja ihmisten ja Jumalan välille.

Linkkinä seurakuntalaisen ja kirkkobyrokratian välissä

Kuuluuko luottamushenkilön ääni?

Kaukana ovat päivät, jolloin

valta kirkossa oli muutamalla

hiippaa kantavalla.

Nykypäivän kirkko pyrkii

olemaan demokraattinen:

päätösvaltaa on jaettu jo

niin, että järjestelmä voi

vaatia opettelua.

Teksti Maria Hakala

Kuva Mikael Liimo

Päätöksenteon alimmalla

orrella on seurakunnan

äänestysikäinen

jäsen, joka seurakuntavaaleissa

pääsee äänestämään

ehdokastaan yhteiseen

kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

Yhteinen kirkkovaltuusto

päättää seurakuntayhtymän

talouden päälinjoista.

Seurakuntaneuvostot taas

pyörittävät pienempää hallinnollista

pyörää yksittäisten

seurakuntien tasolla. Puheenjohtajana

on kirkkoherra,

joka on virkamies. Kirkkoherra

on yhteisen kirkkoneuvoston

puheenjohtaja.

Missä neuvostojen ja valtuustojen

kiemuroissa yksittäisen

luottamushenkilön

ääni kuuluu? Hän on kuitenkin

suorin linkki perusseurakuntalaisen

ja kirkollisdemokratian

välillä. Äänestimmekö

kumileimasimia?

Mahdollisuus

vaikuttaa?

”Luottamushenkilöiden päätösvalta

rajoittuu kokouksiin

ja siellä esitettäviin asioihin”,

tiivistää Tapiolan kirkkoherra

Antti Rusama.

Seurakuntahallintoa voi

hyvin verrata eduskuntatyöhön:

virkamiehet valmistelevat

asioita ja kirkkoherra

esittelee ne. Yksinkertaisemmillaan

luottamushenkilöiden

tehtävä on hyväksyä asioita.

Linjanvedot tapahtuvat

jo virkamiestasolla.

”Moni uusi luottamushenkilö

taitaa pettyä siihen,

että päätösvaltaa on aika vähän.

Kirkko on kuitenkin

melko byrokraattinen laitos”,

Rusama pohtii.

Toista kauttaan Espoonlahden

seurakuntaneuvostossa

ja yhteisessä kirkkovaltuustossa

istuva Paula Viljakainen

muistuttaa, että

luottamushenkilöillä on aito

tilaisuus vaikuttaa. Vaikka

perustyö on lähinnä asioiden

hyväksymistä, on luottamushenkilöillä

mahdollisuus

nostaa asioita esille seurakuntaneuvostossa,

yhteisessä

kirkkoneuvostossa ja johtokunnissa.

Myös yhteisessä kirkkovaltuustossa

on mahdollisuus

toivomusponteen. Tätäe vaikutusmahdollisuutta

käytetään

kuitenkin aika harvoin.

”Kirkkovaltuuston kokouksissa

tulee aika vähän

muutosesityksiä. Se voi johtua

siitä, että ne asiat on käyty

jo moneen kertaa läpi eri

luottamuselimissä.”

Taustajoukot

Seurakunta on sinun, Sitoutuneena

seurakuntaan, kokoomus,

vihreät. Luottamushenkilöt

nousevat monenlaisista

taustaryhmistä. Viimevuotisten

seurakuntavaalien

alla oli polemiikkia, homokohua

ja erosumaa. Tämä näkyi

siinä, että eri ryhmät tuntuivat

jakaantuvan selkeämmin

liberaaleihin ja konservatiiveihin.

”Ainakin Tapiolan seurakuntaneuvostossa

taustaryhmät

näkyvät nykyään aikaisempaa

voimakkaammin”,

Rusama sanoo.

”Ei se ole kielteinen asia.

Seurakuntaneuvostoon on

tultu edustamaan tiettyä näkemystä.”

Viljakainen ei näe taustaryhmien

vaikutusta yhtä suurena.

Hänen mukaansa rajat

hälvenevät käytännön työssä.

”Mutta totta kai jokaisella

on oma maailmankuvansa

ja visionsa kirkon tulevaisuudesta.”

toteutuuko seurakunnissa

demokratia, kuuluuko seurakuntalaisten

äänestysääni,

saadaan vastaus.

”Ei se käytännössä ole demokraattista,

kun äänestysprosentit

ovat sitä mitä ovat.

Mutta parempaakaan järjestelmää

meillä ei ole”, Rusama

sanoo.

”Usein vaikutusmahdollisuudet

ovat kiinni siitä, kuinka

hyvin on itse perehtynyt

asioihin”, miettii Paula Viljakainen.

”Luottamushenkilöiden

päätösvalta rajoittuu

kokouksiin ja siellä

esitettäviin asioihin”

Hankalat

arvokysymykset

”Ei ole tavatonta, että kirkkoherran

kanssa ollaan erimieltä”,

sanoo Antti Rusama, kun

kysytään keväisestä Iivisniemen

seurakuntakotia koskeneesta

jupakasta.

Kyse oli siitä, antaako Espoonlahden

seurakunta tilojaan

käyttöön naispappeutta

vastustavalle järjestölle.

Kirkkoherra ja luottamushenkilöt

olivat eri mieltä ja

asia päätettiin antaa tuomiokapitulin

ratkaistavaksi.

”Halusimme viedä asian

tuomiokapituliin, sillä kyseessä

oli erilainen juttu kuin

mistä siellä yleensä puhutaan.

Meitä luottamushenkilöitä

kuunneltiin, ja asia vietiin

eteenpäin”, Viljakainen

sanoo.

Ulkopuolisesta näytti

ehkä siltä, että neuvosto ei

osannut ratkaista asiaa keskenään.

Eivätkö arvokysymykset

kuulu luottamushenkilöille?

”Minun mielestäni kysymys

on siitä, käsitelläänkö

esimerkiksi seurakuntaneuvostossa

oikeita asioita. Siellä

olisi tilaisuus käydä keskustelua

siitä, mihin suuntaan

seurakunta on menossa”, Rusama

sanoo.

Hän kaipaa neuvostoilta

suurempaa linjauskeskustelua.

Luottamushenkilöillä on

kosketus seurakunnan perusarkeen

ja sen haasteisiin.

He kuuluvat yleensä seurakunnan

aktiiveihin ja ovat

mukana muussakin vapaaehtoistoiminnassa:

pyhäkouluissa,

messuavustajina,

yhteisvastuukerääjinä.

Myös alkukysymykseen,


4 esse ❘ 22.9.2011 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fi

LUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi

22.9.2011 ❘ esse 5

Lyhyesti

Kehitysvammaisille

asuntoja

Saunalahteen

Aikuisille ja ikääntyville kehitysvammaisille

tuettua ryhmäkotiasumista

tarjoava Rinnekoti-Asunnot

laajentaa toimintaansa

Espoon Saunalahteen.

Rinnekotisäätiön asuntoja

tulee lokakuussa osoitteeseen

Itäviitta 5-7 valmistuvaan

hissilliseen kerrostaloon.

Saunalahden ryhmäkotien

asunnot on ryhmitelty

kahdeksi kokonaisuudeksi,

joissa molemmissa on kuusi

asuntoa. Ryhmäkodit toimivat

samassa kerroksessa, ja jokaisella

asukkaalla on oma

asunto.

Ryhmäkotiasuntojen lisäksi

on tarjolla myös itsenäisiä

tukiasuntoja, joissa voi asua

sekä pitkäaikaisesti että valmentavasti.

Asukkaille tarjotaan tukea,

ohjausta ja hoitoa tarpeen

mukaan joko ympärivuorokautisesti

tai vain esimerkiksi

muutaman tunnin viikossa.

Henkilökunta on läsnä talossa

ympäri vuorokauden.

Kaupungilta

tontteja omakotirakentamiseen

Espoon kaupunki luovuttaa

syyskuussa yhteensä 55

omakotitalotonttia ja kaksi

ryhmärakennustonttia omatoimiseen

rakentamiseen.

Omakotitontin voi joko ostaa

tai vuokrata. Ryhmärakennustontit

myydään.

Tontit sijaitsevat Tillinmäessä,

Saunalahdessa, Vanttilassa,

Kauklahdessa, Painiityssä,

Järvenperässä, Pitkäniityssä,

Perusmäessä, Alaniemessä

ja Lahnuksessa.

Tonttien hakuaika alkaa

maanantaina 19.9. ja päättyy

perjantaina 7.10. klo 12.

Tontinsaajat arvotaan hakuaikana

hakemuksensa jättäneistä.

Omakotitontin valinnassa

ovat etusijalla espoolaiset

hakijat.

Tontille on rakennettava

asuinrakennus kolmen vuoden

kuluessa tontin luovutuksesta.

Omakotitontin saajan tulee

muuttaa asumaan tontille

rakennettavaan taloon vähintään

vuodeksi.

Olarin messuja

eetteriin

YLE 1 radioi Olarin kirkon päiväjumalanpalveluksen

vuonna

2012 neljä kertaa.

Alustavasti radiointipäiviksi

on kaavailtu 15.1., 18.3.,

2.9. ja 11.11.

Kirkkoherra Salla-Maria

Viitapohja on pyydetty saarnaajaksi

näihin messuihin.

Vaalikuume nousee

Kenestä Espoon piispa?

• Uudeksi Espoon piispaksi

ovat ehdolla Tapio Luoma,

49, ja Kalervo Salo, 53.

Piispanvaalin ehdokasasettelu

päättyi tiistaina 13.9.

Potentiaalisia ehdokkaita oli

useita. Ennakkoon pohdittiin

erityisesti sitä, asettuuko

arkkipiispanvaalin niukasti

Kari Mäkiselle hävinnyt

Helsingin yliopiston dogmatiikan

professori Miikka

Ruokanen ehdolle vai ei.

Piispanvaalissa ei voi

asettua ehdolle omatoimisesti,

vaan äänioikeutetut

asettavat ehdokkaat valitsijayhdistysten

kautta.

Espoon vaalissa äänioikeutettuja

on 600; puolet

on pappeja ja puolet maallikoita.

Suurin osa maallikkoäänioikeutetuista

on seurakuntaneuvostojen

valitsemia.

Espoon hiippakuntaan

Espoon

keskuksessa,

Pappilantien järjestökadun

vanhassa Apteekin talossa

vietettiin viime viikolla kirjavin

tapahtumin Askelen

kymmenvuotista taivalta.

Juhlallisuuksien yhteydessä

kuultiin erilaisia luentoja ja

julkistettiin Askelen oman

musiikkiyhtyeen Vestan levy.

Askel on Kalliolan setlementin

hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen

rahoittama matalan kynnyksen

kohtaamispaikka päihdeongelmaisille

ihmisille.

”Kymmenen vuotta sitten

Kalliolan perustama Askel

oli selkeä vastaus Espoon

kaupungin taholla syntyneeseen

tarpeeseen saada

alueelle tämän tyyppistä toimintaa.

Pikku hiljaa tieto

olemassa olostamme levisi

alueella myös puskaradion

kautta, ja tätä nykyä laskemme

150-200 käyntiä viikossa”,

kertoo Askelessa työskentelevä

sosiaaliohjaaja Irene

Ponkala-Karlsson.

Askelen tila on päihteetöntä

aluetta, ja sen ehdottomiksi

Askel auttaa eroon päihteistä

Tapio Luoma

• Helsingin Vanhassa kirkossa

marraskuun 26. päivä

järjestettävässä konsertissa

kuullaan kantaesityksenä

Juhani Haapasalon laulusarja

”Viisi laulua Irja Askolan

runoihin”. Konsertti on

osa Espoon kirkkomusiikkiviikkoa;

idean päävastuun

kantaa Cantor-seura,jonka

puheenjohtajana on Olarin

seurakunnan A-kanttori

Sari Rautio. Cantor-seuran

ohella hankkeen takana

ovat Espoon seurakunnat ja

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta.

Cantor-seuran yksi keskeisimmistä

tehtävistä on

edistää klassista, solistista

kirkkolaulua. Konsertin

Kalervo Salo

taustavoimien mukaan uutta,

suomenkielistä, kirkollista

yksinlauluohjelmistoa

on niukasti, joten laulumusiikin

tilaaminen säveltäjiltä

on koettu oivalliseksi ajatukseksi.

Cantor-seurassa

tilausteoksesta oli puhuttu

seuran perustamisesta lähtien,

mutta otollinen kipinä

odotti luontevaa hetkeään.

kuuluu yhteensä 25 läntisen

Uudenmaan seurakuntaa.

Vaalipäivä on 4. marraskuuta,

ja enemmän ääniä

saanut ehdokas valitaan Espoon

piispaksi. Hän aloittaa

virassa ensi vuoden helmikuun

alussa, jolloin nykyinen

piispa Mikko Heikka jää

eläkkeelle. Uusi piispa vihitään

virkaansa helmikuun

12. päivä Espoon tuomiokirkossa.

Tapio Luoma on Seinäjoen

kirkkoherra, lääninrovasti

ja kirkolliskokouksen jäsen.

Koulutukseltaan hän on

teologian tohtori. Luoma on

naimisissa ja kolmen lapsen

isä.

Patrik Lindström

Askel on matalan kynnyksen kohtaamispaikka päihdeongelmaisill. Kymmenen vuotta toiminut Askel

sijaitsee Espoon keskuksessa Pappilantiellä.

Espoon kirkkomusiikkiviikolla kantaesitys

”Viisi laulua Irja Askolan runoihin”

Kun tieto piispa Irja Askolan

uudesta runokirjasta

Tie vie, pyhä kantaa, tuli julkisuuteen,

ajatus eteni omalla

painollaan: kirkkovuoden

eri pyhien tekstien pohjalta

syntynyt runokokoelma

avautui kuin itsestään lauluiksi.

Säveltäjä Juhani Haapasalo

synnytti lauluja valtaisan

innoituksen vallassa.

Kalervo Salo on Leppävaaran

kirkkoherra, lääninrovasti

ja teologian tohtori.

Hän on toiminut myös

muun muassa piispainkokouksen

sihteerinä. Salo on

naimisissa ja hänellä on neljä

lasta.

Espoon hiippakunnan

tuomiokapituli järjestää kolme

vaalipaneelia lokakuussa.

Nurmijärven ja Tuusulan

rovastikuntien piispanvaalipaneeli

pidetään Järvenpään

seurakuntatalolla tiistaina

11.10. Lohjan rovastikunnan

piispanvaalipaneeli järjestetään

keskiviikkona 12.10.

Lohjan seurakuntatalolla, ja

Tapiolan rovastikunnan ja

Espoon tuomiorovastikunnan

piispanvaalipaneeli on

tiistaina 25.10. Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalolla.

Tilaisuudet on suunnattu

ensisijaisesti vaalissa äänioikeutetuille,

mutta ne ovat

avoimia myös kaikille kiinnostuneille.

Laura Kimari

valteiksi Ponkala-Karlsson

nimeää vertaistuen. Yhteiseen

olohuoneeseen voi ilman

ajanvarausta poiketa tapaamaan

muita samassa tilanteessa

eläviä, lukea päivän

lehdet ja osallistua erilaisiin

keskusteluryhmiin tai AA-,

NA- ja OA-ryhmiin.

Askelessa sen alkumetreiltä

saakka työskennellyt

vastaava sosiaalityöntekijä

Kalervo Koskela kertoo, että

lääkkeiden ja alkoholin sekakäytön

lisääntyminen näkyy

myös Espoon keskuksen

alueella.

”Asiakkaiden ongelmat

ovat isoja ja usein heidän

on entistä vaikeampia toipua

sairaudestaan. Tällaisia

paikkoja, joissa lääkehoidon

sijasta keskitytään toipumisvaiheeseen,

tarvitaan

ehdottomasti lisää. Siksi Raha-automaattiyhdistyksen

uusi linjaus tukea kolmannen

sektorin kansalaistalotyyppisiä

hankkeita on varsin

hyvä.”

Askelen sijainnin Pappilantien

järjestökaduksi mielletyn

tien varrella Koskela ja

Ponkala-Karlsson kokevat

pelkäksi plussaksi. Yhteistyö

Espoon mielenterveysyhdistyksen,

Hyvän Arjen ja kaupungin

sosiaalityön kanssa

on varsin tiivistä.

”Mahtavaa synenergiaa!

Ei ole harvinaista, että esimerkiksi

Hyvän Arjen ruokajonosta

poikkeaa ihmisiä

tänne”, he sanovat.

Anita Järvisalo

Laulusarjaa on taloudellisesti

tukenut Espoon seurakuntayhtymä.

Mielipide

Hyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1500 merkkiä

pitkiä mielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, 02771 Espoo. esse.lukijoilta@kotimaa.

fi. Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata

tekstejä tarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.

Jumala kehottaa hyväksymään ja auttamaan

Äiti Teresa on sanonut, että

pahin sairaus on hylättynä

oleminen. Rikkaiden maiden

köyhiä ovat yksinäiset

ja hylätyt ihmiset. Täällä

vanhukset, vammaiset,

psyykkisesti sairaat ja köyhät

halutaan unohtaa.

Eniten halveksuntaa saavat

osakseen psyykkisesti

vammaiset. Jos he yrittävät

mennä jumalanpalvelukseen,

heidät liian usein häädetään

halveksivilla katseilla

pois. Heitä Jumalanäiti

kuitenkin puolusti ilmestyessään

12. kerran pyhittäjä

Serafom Sarovilaiselle, jolla

oli mukanaan psyykkisesti

kärsinyt nunna. Neitsyt

Maria sanoi:” On myös

sisäistä marttyyriutta, kun

ruumiiseen kajoamatta

haavoitetaan herkkää Herran

jalanjäljissä kulkevaa

sielua.”

Skitsofreenikkoja kammoksutaan

tajuamatta, että

heiltä voi oppia iloa, lapsenmielisyyttä

ja ennen kaikkea

huumorintajua. Se on

hukassa varsinkin uskovaisilta,

jotka ovat turhan totista

porukkaa.

Herkät ihmiset joutuvat

muutenkin kärsimään seurakunnissa

paljon. Ihminen

voidaan rakastaa terveeksi

Oppilaitostyöntekijä huolehtii

nuoren seurakuntayhteydestä

ESPOONL AHTI

ESPOONL AHTI

Mahdollisuus

Muutokseen -missioilta

Mahdollisuus

ke 28.9. klo 18.30

Espoonlahden kirkolla

Muutokseen -missioilta

ke 28.9. klo 18.30

Espoonlahden kirkolla

•Todistuspuheenvuoroja

•Anna-Liisa Valtavaaralta Rohkaisun sanoja etsijälle

•Keskustelumahdollisuus•Rukousta

•Musiikkia •Juontajana Jouni Turtiainen•Iltatee

•Todistuspuheenvuoroja

•Anna-Liisa Valtavaaralta Rohkaisun sanoja etsijälle

•Keskustelumahdollisuus•Rukousta

mutta myös vihata ja halveksia

sairaaksi.

On lisäksi järkyttävää

huomata, ettei useimmilla

aktiivikristityillä ole yhtään

köyhää ystävää. He tuntuvat

häpeävän Jeesuksen sanoja:

”Anna sille, joka anoo äläkä

kiellä lainaamasta odottamatta

saavasi takaisin.”

Jeesuksen lisäksi meitä

hyväosaisia opastaa 300-luvulla

elänyt kirkkoisä Johannes

Krysostomos: ”Almujen

antaminen on korkeampaa

kuin neitsyys ja ahneus

pahempaa kuin aviorikos.”

Paula Puhalainen

Espoon hiippakunnan Navi-edustaja

Ira Hietanen

esitti Essen (37/2011) mielipidekirjoituksessaan

huolensa

siitä, että uudella

paikkakunnalla opiskelut

aloittavan nuoren seurakuntayhteys

katkeaa.

Vuosittain kymmenettuhannet

opiskelijat vaihtavat

asuinpaikkakuntaa tai

muuttavat oman kotipaikkakuntansa

sisällä lapsuudenkodista

opiskelija-asuntoon,

ja tällöin kirkosta hyvin

usein vieraannutaan.

Seurakunnissa ei ole

ehkä kiinnitetty tarpeeksi

huomiota siihen, että aikuistuva

nuori kohtaa lyhyessä

ajassa monta suurta

elämänmuutosta. Itsenäistyminen

lapsuudenkodista,

ammatin valinta, työuran

aloittaminen, parisuhde ja

vanhemmuus osuvat juuri

tähän ikäkauteen. Myös

nuorten opiskelupolut ovat

erilaisia, ja usein opiskeluaika

pitkittyy.

Espoon oppilaitoksissa

oppilaitospapit ja -kanttori

työskentelevät keskellä

opiskelijoiden ja oppilaitosten

henkilökunnan arkea.

He kohtaavat uudet

opiskelijat kasvokkain ja

pystyvät toimimaan linkkinä

opiskelijan ja paikallisseurakunnan

välillä. Työssä

korostetaan myös yhteistyötä

oppilaitoksen muiden

toimijoiden, kuten opiskelijajärjestöjen,

opiskeluterveys-

ja hyvinvointiryhmien,

kanssa.

Me oppilaitostyöntekijät

kiitämmekin Hietasta

työmme merkityksen

esiin nostamisesta. Tuttu,

oppilaitoksen normaalissa

arjessa toimiva kirkon

työntekijä on tänä eriytyneisyyden,

yksinäisyyden

ja kasvottomuuden aikana

kirkolle merkittävä resurssi,

jota ei saa eikä kannata

hukata.

Juha Lassila

johtava oppilaitospastori

TUOMIOKIRKKO

TUOMIOKIRKKO

• TOINEN RUUTU

Kiitokset

Haluamme kiittää elämän

lahjasta, kunnioittaa

omaisemme muistoa

ja yhdessä elettyjä vuosia.

Erityiskiitoksemme

haluamme esittää seurakuntapastori

Marja Malvarannalle

– myötäelämisestä,

aivan upeasti hoidetusta

siunaustilaisuudesta

ja muistotilaisuudesta.

Surumme keskelle saimme

lohdutusta, iloa ja toivoa.

Elämä jatkuu.

Lämpimät kiitokset

myös Espoonlahden Hoivakodin

henkilökunnalle

läheisemme vuosia kestäneestä

hyvästä hoidosta ja

myötäelämisestä surussamme.

Toivomme voimia vaativassa

työssänne!

Eino Hyytiäisen sukulaiset

ja omaiset

Yksihuoltajien

perhekahvila

Yksihuoltajien

25.9. klo 15–16.30

perhekahvila

Keskustelua kahvin,

teen ja mehun merkeissä

arkipäivän askarruttavista

aiheista.

Lapsille omaa ohjelmaa.

Keskustelua Tied. perhetyönohjaaja

kahvin,

teen Kirsi ja Kanerva mehun 050 merkeissä 511 0156.

arkipäivän askarruttavista

aiheista.

Lapsille omaa ohjelmaa.

Tied. perhetyönohjaaja

Tuomarilan asemalla,

Tuomarilantie 4.

25.9. klo 15–16.30

Tuomarilan asemalla,

Tuomarilantie 4.

OL ARI

OL ARI

LEPPÄVAARA

taneli.kylatasku@kotimaa.fi

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Helpo häivä musta

j elpot hää jrstää!

Helpo häivä musta

j elpot hää jrstää!

Seurakunta tarjoaa hääbrunssin/kakkukahvit halukkaille.

Ison Omenan liikkeistä juhlatuotteita ja -palveluita erikoishintaan:

Salon West Hair, Timanttiset Kulta-Aika Iso Omena, Studio Omena,

Moko Iso Omena, Kynsistudio La Chica Iso Omena ja Kaivokukka.

www.vihkipaiva.fi

Seurakunta tarjoaa hääbrunssin/kakkukahvit halukkaille.

Ison Omenan liikkeistä juhlatuotteita ja -palveluita erikoishintaan:

Salon West Hair, Timanttiset Kulta-Aika Iso Omena, Studio Omena,

Moko Iso Omena, Kynsistudio La Chica Iso Omena ja Kaivokukka.

LEPPÄVAARA

Vihkipäivä

11.11.11

Omenassa

Vihkipäivä

11.11.11

Omenassa

www.vihkipaiva.fi

ILTASOITTO

Su 25.9. klo 18 Leppävaaran kirkko

EMO:n Nuorten pianistien ilta.

Bach, Beethoven, Chopin, Liszt.

ILTASOITTO

Su 25.9. klo 18 Leppävaaran kirkko

EMO:n Nuorten pianistien ilta.


Kysy lisää:

ä:

020 754 2361

6 esse ❘ 22.9.2011 22.9.2011 ❘ esse 7

"Virsikirjojen jako ovella on lempitehtäväni, sillä siinä saa heti kontaktin messuun tulijoihin", Satu Hellsten sanoo.

Väärtin tehtävä on vaivan väärti

Kysy papilta

Tapiolan seurakuntapastori Arto

Vallivirta vastaa tällä palstalla lukijoiden

kysymyksiin.

???

Milloin voi

tehdä

ristinmerkin?

Ristinmerkki on perinteinen

kristillinen siunauksen ja rukouksen

merkki, joka muistuttaa

Jeesuksen sovitustyöstä ja

Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta.

Jumalanpalveluksessa ristinmerkin

voi tehdä aina, kun

pappikin tekee seurakuntaan

päin ristinmerkin eli alkusiunauksessa,

synninpäästössä ja

Herran siunauksessa. Lisäksi

ristinmerkin voi tehdä aina kun

siltä tuntuu, eikä vain jumalanpalveluksessa.

Vanha kristillinen perinne

on tehdä aina ristinmerkki

kirkkoon astuessa ja vaikkapa

ateriaa aloittaessa. Vanha tapa,

jota Lutherkin suositteli, on siunata

itsensä ristinmerkillä aamulla

herätessä ja illalla nukkumaan

mennessä.

Ihmistä etsimässä.

Ihmistä etsimässä.

Kun lehden sisältö ja arvomaailma nappaa, myös ilmoitus huomataan.

Tämä totuus pitää paikkansa, kun valitset ilmoituksellesi paikan pääkaupunkiseudun

kolmessa seurakuntalehdessä. Lehdissä, joita

lukijat pitävät luotettavina, ajankohtaisina ja uskottavina.

Lehdissä, joissa ilmoituksesi tavoittaa puoli

miljoonaa

Ihmistä

kiinnostunutta ja lehteensä

etsimässä.

sitoutunutta

kuluttajaa. Ole siis näkyvillä!

www.kotimaa-yhtiot.fi/mediaopas

Kun lehden sisältö ja arvomaailma nappaa, myös ilmoitus huomataan.

Tämä totuus pitää paikkansa, kun valitset ilmoituksellesi paikan pääkaupunkiseudun

kolmessa seurakuntalehdessä. Lehdissä, joita

lukijat pitävät luotettavina, ajankohtaisina ja uskottavina.

Lehdissä, joissa ilmoituksesi tavoittaa puoli

miljoonaa kiinnostunutta ja lehteensä sitoutunutta

kuluttajaa. Ole siis näkyvillä!

www.kotimaa-yhtiot.fi/mediaopas

Kysy lisää:

ä:

020 754 2361

Kysy lisää:

ä:

020 754 2361

kumppanina

Sivut

sujuvasti

nettiin

www.sujuu.fi

Debora Kotihoito

tarjoaa laadukasta kotihoivaa vauvasta

vaariin pääkaupunkiseudulla.

Debora Hoivakoti Harmonia

on kodinomainen hoivakoti Sinulle, joka

tarvitset tukea ympärivuorokautisesti.

Tiedustelut

Debora Kotihoito

(09) 4559 0096

Debora Hoivakoti Harmonia

(09) 7518 0200

www.debora.fi

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia

2010 – 2012.

Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt

tarjoaa teemaa tukevia tuotteita,

palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu

–sinetin alla.

Tutustu ja tutki tuotteet

www.pyhapuhuu.fi

Kirkkoväärtinä voi päätyä lukemaan

psalmeja tai jakamaan

ehtoollista. Sitoutua tarvitsee

vain yhden messun ajaksi kerrallaan.

Teksti Laura Kimari

Kuvat Esko Jämsä

”Messu, jossa on kirkkoväärtejä

mukana, on paljon enemmän kuin

vain papin ja kanttorin toimittama

messu”, sanoo pastori Kirsi Muurimäki

Tuomiokirkkoseurakunnasta.

”Kirkkoväärtien ansiosta seurakuntalaiseen

saadaan läheisempi

kontakti.”

Tuomiokirkkoseurakunnassa

on toiminut kirkkoväärtejä eli vapaaehtoisia

messuavustajia vuodesta

2003. Vapaaehtoisten mukanaolo

tuli mahdolliseksi vuoden 2000 jumalanpalvelusuudistuksessa.

Tuomiokirkkoseurakunnassa

kaikkiin messuihin otetaan mukaan

vähintään neljä kirkkoväärtiä.

Tehtävät vaihtelevat virsikirjojen

jakamisesta päivän psalmin lukemiseen.

”Myös ehtoollista pääsee jakamaan

suorittamalla erillisen ehtoolliskoulutuksen.

Mihinkään

tehtävään ei kuitenkaan painosteta.”

Kirkkoväärti-nimitys on peräisin

keskiajalta. Tuolloin kirkkoväärti

eli kirkonisäntä piti huolta

kirkon taloudesta ja omaisuudesta.

Väärteistä

on pulaa

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoväärtien

listalla on tällä hetkellä

74 nimeä. 49:llä väärteistä on myös

Kirkkoväärtien tehtävät vaihtelevat messusta toiseen. Tuomiokirkkoseurakunnassa

väärtejä tarvitaan Tuomiokirkon lisäksi myös seitsemän aluekappelin messuissa

sekä Pitäjäntuvan kirkkokahveilla.

ehtoollisavustajan oikeus. Luku

tuntuu isolta, mutta lisää väkeä tarvittaisiin.

”Isossa seurakunnassa on paljon

tilaisuuksia”, Muurimäki toteaa.

”Tuomiokirkon lisäksi myös

seitsemän aluekappelimme messuissa

tarvitaan väärtejä. Sitä paitsi

meillä on päivämessujen ohella

iltamessuja, ja Pitäjäntuvalla järjestettävät

kirkkokahvit pyörivät täysin

väärtien varassa.”

Kirkkoväärtikursseja järjestetään

kahdesti vuodessa. Muurimäki

sanoo olevansa tyytyväinen, jos

väärti pystyy tulemaan yhteenkin

messuun vuodessa.

Kirkkoväärtinä vuodesta 2003

toiminut Satu Hellsten, 63, suosittelee

tehtävää kaikille.

”Tämä on helppo tapa tutustua

seurakuntaelämään”, hän sanoo.

”Vaikka aikaa olisi vain pari tuntia

silloin tällöin, väärtinä voi kantaa

kortensa kekoon ja tulla samalla

hengellisesti ravituksi.”

Hellsten itse on jäänyt vasta viime

keväänä eläkkeelle Espoon kaupungin

opetustoimesta.

”Suurin osa väärteistämme on

työelämässä, ja ammattien kirjo

on laaja”, kertoo Muurimäki. ”Toiminta

näyttää houkuttelevan ilahduttavasti

myös miehiä, eivätkä

kaikki väärtit ole ennestään kirkon

aktiiveja. Eräs väärtimme tuli

mukaan eläkkeelle jäätyään, koska

hänelle oli jäänyt hyvät muistot

lapsuuden pyhäkouluista.”

Joulupäivän

messu huippusuosittu

”Kenenkään henkilökohtaista jumalasuhdetta

ei arvioida”, Hellsten

vakuuttaa.”Riittää, että olet seurakunnan

jäsen ja haluat osallistua.”

Mikä messuavustajan tehtävissä

sitten oikein vetoaa?

”Perimmäinen syy lienee, että

kirkon sanoma poikkeaa yhteiskunnan

sanomasta”, Muurimäki

pohtii. ”Yhteiskunta vaatii ihmiseltä

suorituksia, kun taas kirkossa

on armo, tilaa kasvaa sellaiseksi

kuin Jumala on tarkoittanut.”

Muurimäki hymähtää, että toinen

syy innokkuuteen on varmasti

hieno Tuomiokirkko.

”Viime joulun alla kyselin, ehtisikö

joku väärti joulupäivän messuumme.

Ajattelin, ettei kukaan

nyt sentään joulupäivänä tule,

mutta meillä oli messussa 11 avustajaa!”

Kirkkoväärtit rekrytoidaan

sähköpostitse tai tekstiviestillä

yleensä samalla viikolla, ja tehtävät

jaetaan halukkaiden kesken.

Kirkkoväärtitoiminnan lisäksi

seurakunnissa on tarjolla runsaasti

muitakin vapaaehtoistehtäviä.

Tuomiokirkkoseurakunnassa

vapaaehtoisia tarvitaan muun muassa

diakonia-, lähetys- ja nuorisotyössä.

Seuraava kirkkoväärtikoulutus pidetään

ti 29.11. klo 18 Espoon tuomiokirkossa.

llmoittautuminen Kirsi

Muurimäki 050 4380 164 tai kirsi.

muurimaki@evl.fi.

TASAUS

2011

NEPAL

Su 25.9.2011 klo 18

Jaakko Heinimäki saarnaa

otsikolla ”Paljon ois aihetta,

mutta kiitos nyt tästäkin vähästä”.

Liturgina Pirjo Kantala, juhlaisäntänä

Olli Valtonen, esirukousjohtajana

Jukka Järvinen, ”Käpylän pyövelinä”

tunnettu sosiaalityöntekijä.

Sydämellisesti tervetuloa!

Maria Ylipää ja

Hannu Lepola tulkitsevat

Jesus Christ Superstar

-musikaalin laulut ”I don’t

know how to love him” ja

”Gethsemane”.

Mikael Agricolan kirkko › Tehtaankatu 23, Helsinki › Ratikka 3B, bussi 14

tuomasmessu.fi


8 esse ❘ 22.9.2011 tavataan esse.tavataan@kotimaa.fi

22.9.2011 ❘ esse 9

Vanhusten jalat lämpimiksi

Tapahtumatiedot lähetetään osoitteeseen

esse.tavataan@kotimaa.

fi viimeistään lehden ilmestymistä

edeltävän viikon maanantaina. Toimitus

ei takaa, että kaikki lähetetyt

tiedot julkaistaan. Tapahtumatiedot

ovat myös netissä osoitteessa

www.espoolaiset.fi.

• Kirkoissa soi

Su 25.9. klo 18 Helsingissä Temppeliaukion

kirkossa (Lutherinkatu

3) Apua nälkäänäkeville -konsertissa

tähtisopraano Soile Isokoski

esiintyy espoolaisen Candomino-kuoron

kanssa. Liput

35 e (+ palvelumaksu) Lippupisteestä,

www.lippu.fi. Jokaisesta lipusta

ohjataan 30 e Kirkon Ulkomaanavun

kautta maanviljelyn

kehittämiseen Angolassa.

Su 25.9. klo 18 Leppävaaran kirkossa

(Veräjäkallionkatu 2) Iltasoitto-sarjassa

on konsertti Nuoret

pianistit. Tilaisuudessa esiintyvät

Espoon musiikkiopiston

pianistit Paula Ernesaks, Jamin

Hu, Johannes Karhapää ja Karoliina

Ruhno. Säveltäjäniminä

Bach, Beethoven, Chopin ja Liszt.

Ke 28.9. klo 12 Tapiolan kirkossa

(Kirkkopolku 6) Häivähdys

pyhää -sarjan lounaskonsertissa

esiintyvät Anna Song ja Jesse

Rouvinen, piano. Säveltäjäniminä

Mozart, Debussy, Haydn, Liszt

ja Chopin.

• Musiikkia

Pe 23.9. klo 19 Kulttuurikeskuksen

Tapiolasalissa (Kulttuuriaukio

2) on Tapiola sinfoniettan

konsertti. Leif Segerstam, kapellimestari

ja Meri Englund, viulu.

Liput 20/15/10 e (+ palvelumaksu)

Lippupisteestä, www.lippu.fi.

Su 25.9. klo 15 Sellosalissa (Soittoniekanaukio

1 A) mezzosopraano

Virpi Räisänen konsertoi

pianisti Marita Viitasalon kanssa

konsertissa Gustav Mahlerin

perintö. Ohjelmisto sisältää harvoin

kuultuja helmiä mm. Mahlerin,

Brittenin ja Shostakovitsin

laulutuotannosta. Liput 16/12 e

(+ palvelumaksu) Lippupisteestä,

www.lippu.fi.

Su 25.9. klo 17 ja ma 26.9. klo 10

Kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa

(Kulttuuriaukio 2) on konsertti

Visväskan i Kompislandet. Tilaisuudessa

esiintyvät Visväskan-orkesteri,

Mattlidenin koulun kuoro

sekä lapsisolisteja Mattlidenin

kuorosta. Liput su 10 e ja ma 7/5 e

(+ palvelumaksu) Lippupisteestä,

www.lippu.fi.

Ke 28.9. klo 18 Kulttuurikeskuksen

Tapiolasalissa (Kulttuuriaukio

2) on Espoon musiikkiopiston

oppilaskonsertti.

Ke 28.9. klo 19 Kulttuurikeskuksen

Louhisalissa (Kulttuuriaukio

2) Cafe Louhessa on Patrick

Streetin konsertti. Andy Irvine,

laulu ja buzuki; Kevin Burke, viulu;

John Carty, viulu, banjo, huilu

ja kitara; Arty McGlynn, kitara

sekä VJ Random Doctors. Liput

Tiistaina 27.9. Taidetalo Pikku-Aurorassa esitetään lastenelokuva Turilas ja Jäärä, joka kertoo kahden eriskummallisen

ötökän ystävyydestä ja heidän seikkailuistaan.

20/15 e (+ palvelumaksu) Lippupisteestä,

www.lippu.fi.

Ke 28.9. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio

1 A) esiintyy Axl

Smith Band yhdessä Felix Zengerin

ja Osmo Ikosen kanssa. Livekeikalla

luvassa funk-groovella

maustettua hip-hoppia isoilla

kertosäkeillä! Liput 15 e (+

palvelumaksu) Lippupisteestä,

www.lippu.fi.

• Teatteria

La 24.9. klo 14 Kamussa Weegeellä

(Ahertajantie 5) Sinun,

ikuisesti -museoteatteriesitys Intohimona

keräily -näyttelyssä valottaa

keräilijän intensiivistä ja

intohimoista suhdetta keräilynsä

kohteeseen. Keräilijän roolissa

näyttelijä Ulla Raitio. Ennakkoilmoittautumiset

p. 09 816 57052,

ti–su klo 11–17. Liput museoalueelle

8/10 e, alle 18-v. ja yli 70-v.

vapaa pääsy.

• Näyttelyt

(Kotkatie 4) on esillä Turpa auki

-raplyriikkanäyttely. Visuaalisesti

vaikuttavaan näyttelyyn on kerätty

parhaimmisto Plan Suomen

järjestämästä Turpa auki! -rap- ja

hiphop-kilpailusta. Avoinna ma

klo 11–17 ja ti–pe klo 9–17.

Pe 30.9. asti Tapiolan kirkon

aulassa (Kirkkopolku 6) on esillä

Kimmo Lahtisen akvarellinäyttely

Siveltimen satoa. Avoinna ma–

pe klo 8–21 ja la–su klo 8–18.

Pe 30.9. asti Jorvin sairaalan

näyttelytilassa (Turuntie 150) on

esillä Leena Aaltion Menniäisiä

ja huopatöitä ja Päivi Kinnusen

maalauksia otsikolla Lohdullinen

risiinikasvi ja muita vieraslajeja.

Pe 30.9. asti Kauniaisten kaupungintalolla

(Kauniaistentie

10) on esillä Orivesi-ryhmän

maalauk sia ja keramiikkaa.

Avoinna ma–pe klo 8–15.45 sekä

ti–to myös klo 17–19.30.

• Elokuvia

Pe 23.9. klo 18 Sellon kirjastossa

(Leppävaarankatu 9) Young Talents

tuo kirjaston aulaan kolmen

lahjakkaan tekijän lyhytelokuvia.

Näemme Tom Norrgrannin ja

Nils-Erik Ekblomin romanttisen

komedian Love Between Storeys ja

Emma Kinnin palkitun lyhytelokuvan

Triumph ja sen epäsuoran

jatko-osan John F. Smith.

• Lapsille

La 24.9. klo 12 Kamussa Weegeellä

(Ahertajantie 5) on Keräilijän

aarrekartta -koko perheen

tehtäväsuunnistus Intohimona

keräily -näyttelyssä. Toiminnallisessa

suunnistuksessa etsitään

vihjeiden ja aarrekartan avustuksella

keräilijän aarteita. Lähtö

Keräilijän työpajasta. Liput museoalueelle

8/10 e, alle 18-v. ja yli

70-v. vapaa pääsy.

La 24.9. klo 14 Omenan kirjastossa

(Piispansilta 11 S 10) on Nina

Bellin musiikkituokio lapsille.

La 24.9. klo 15 Suomen lelumuseo

Hevosenkengässä Weegeellä

(Ahertajantie 5) on Kuninkaallinen

satuseikkailu. Opastuksen aikana

tutustutaan prinssi- ja prinsessasatuihin

ja niistä kertoviin

leikkikaluihin ja kuviin satupussin

avulla. Lähtö Weegeen aulasta.

Liput museoalueelle 8/10 e, alle

18-v. ja yli 70-v. vapaa pääsy.

La 24.9. klo 16 Teatteri Hevosenkengässä

(Juhannusmäki 2) esitetään

näytelmä Hannu ja Kerttu.

Grimmin klassinen satu saa

uudet vaatteet ylleen. Liput 8 e

(+ toimituskulut), www.hevosenkenka.fi.

Su 25.9. klo 10.30 Villa Elfvikin

pihasta (Elfvikintie 4) on lähtö

Villa Elfvikin keijukoulu -retkelle.

Koko perheelle sopivalla luontoretkellä

kuljetaan lasten ehdoilla

Villa Elfvikin lähiluonnossa. Mukaan

pienet eväät ja säänmukaiset

vaatteet. Retkelle lähdetään myös

sateella.

Su 25.9. klo 13–15 Suomen lelumuseo

Hevosenkengässä Weegeellä

(Ahertajantie 5) on Lasten

ja vanhempien yhteinen avoin

askartelutyöpaja. Pajassa voi vapaasti

askarrella kierrätysmateriaaleja

käyttäen. Liput museoalueelle

8/10 e, alle 18-v. ja yli 70-v.

vapaa pääsy.

Ti 27.9. klo 9.30 ja 10.30 Taidetalo

Pikku-Aurorassa (Järvenperäntie

1–3) Mukulakinossa esitetään lastenelokuva

Turilas ja Jäärä (2010).

Turilas ja Jäärä ovat kaksi eriskummallista

ötökkää, jotka sattumalta

tapaavat, tulevat ystäviksi

ja päätyvät ihmeellisiin seikkailuihin

kehitellessään uusia tapoja

hyödyntää ihmisten hylkäämiä

esineitä. Ilm. www.espoo.fi/

elokuva > ilmoittautumislomake.

• Muuta

To 22.9. klo 18 Sellon kirjaston

lavalla (Leppävaarankatu 9) on

Poliittinen salonki. Erkki Pennanen

puhuu aiheesta Ottaako Putin

presidentin viran takaisin itselleen

Medvedeviltä?

To 22.9. klo 18 Kalajärven kirjastossa

(Ruskaniitty 4) vierailee

kirjailija Tomi Kontio. Hänen

laajaan tuotantoonsa sisältyy niin

runoja, romaaneja kuin lastenkirjallisuuttakin.

Kirjailijalta ilmestyi

elokuussa uusi runokokoelma

Ilman nimeä olisit valoa.

To 22.9. klo 18 Entressen kirjaston

Estradilla (Siltakatu 11) Maailman

uskontoja -sarjassa Suomen

Krishna -liikkeen johtaja Tattvavada

dasa (Timo Kuivanen) esittelee

Hare Krishna -liikettä.

Pe 23.9. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio

1 A) Kansallisbaletti

esittää otteita syyskuun alussa

Alminsalissa nähtävästä Bits

& Pieces -ensi-illasta höystettynä

katkelmilla Kansallisbalettiin palaavilla

päänäyttämön menestysteoksilla.

Esityksen juontaa Heidi

Almi. Liput 18/15/10 e (+ palvelumaksu)

Lippupisteestä, www.lippu.fi.

La 24.9. klo 10.30–16.30 Kulttuurikeskuksessa

(Kulttuuriaukio 2)

on Lempeän lastenhoidon lauantai.

Tarjolla on pehmeitä arvoja

ja ekologisia valintoja, kuten kestovaippoja,

kantoliinoja ja muita

lastentarvikkeita. Vaippakirpputori

palvelee klo 11–15 kierrätyksestä

kiinnostuneita kestovaippailijoita.

La 24.9. klo 12 Omenan kirjastossa

(Piispansilta 11 S 10) kirjailija

Jarkko Sipilä kertoo jännityskirjailijan

ja rikostoimittajan

työstään. Sipilän uusin teos on

nimeltään Muru.

La 24.9. klo 12–14 Karakallion

koululla (Kotkankuja 5) on Lastenvaatteiden

ja -tarvikkeiden

kirpputori.

Su 25.9. klo 14 Kamussa Weegeellä

(Ahertajantie 5) on yleisöopastus

Intohimona keräily -näyttelyssä.

Opastuksella tutustutaan

keräilijöiden maailmaan ja näyttelyn

kiehtovien esineiden kulttuurihistoriaan.

Liput museoalueelle

8/10 e, alle 18-v. ja yli 70-v.

vapaa pääsy.

Ma 26.9. klo 14–19 Sellosalin

lämpiössä (Soittoniekanaukio 1 A)

voi luovuttaa verta. Luovuttajaksi

sopii, jos on terve, 18–65-vuotias

ja painaa vähintään 50 kg. Uuden

luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias.

Mukaan on otettava virallinen

henkilötodistus. Lisätietoja

www.veripalvelu.fi.

Ma 26.9. klo 18 Nöykkiön kirjastossa

(Oxfotintie 4) on tietotilaisuus

kompostoinnista. Puhujana

on puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen.

Ti 27.9. klo 8.50 Sellon kirjaston

Kulttuuritilassa (Leppävaarankatu

9) aloitetaan päivä rauhallisesti

ohjatun meditaation parissa.

Ti 27.9. klo 10 Glimsin (Glimsintie

1) työnäytöksessä keritään

lammas. Suomalaisia maatiaislampaita

on paikalla koko päivän.

Liput museoalueelle 2/1,50 e, alle

18-vuotiaat ilmaiseksi.

Ke 28.9. klo 13 Glimsissä (Glimsintie

1) on Kädentaitojen keskiviikko.

Keskiviikoissa esitellään

aina vähintään yksi kuluvaan

vuodenaikaan liittyvä perinteinen

käsityötaito.

Ke 28.9. klo 18 Terveyspiste Valpurissa

(Merivalkama 8 D) syksyn

ensimmäisen teemaillan aiheena

on jalkojen hyvinvointi.

Alustajana jalkojenhoitaja Lena

Suominen. Alustuksen jälkeen

on mahdollisuus verenpaineen,

verensokerin, vyötärönympäryksen

ym. mittauksiin ja keskusteluun

sairaanhoitajan kanssa sekä

kahvitteluun hyvässä seurassa!

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei

pääsymaksua mainita. Seurakuntien

tapahtumat ovat sivuilla

12–16.

Operaatio Villasukka käynnistyi,

kun Jyväskylän kaupungin Vapaaehtoistoiminnan

keskus

haastoi Espoon Vaaehtoisverkoston

sukkatalkoisiin. Tavoitteena

on kutoa 1500 villasukkaparia.

Teksti Noora Melaanvuo

Kuvat Jukka Granström

Espoolaiset vapaaehtoiset ovat tämän

vuoden aikana kutoneet satoja

sukkia vanhustentalojen ja pitkäaikaissairaaloiden

asukkaille. Neulomista

jatketaan joulukuun alkuun

saakka, jolloin sukat lahjoitetaan

laitoksille vapaaehtoistoiminnan

kiitosjuhlassa Sello-salissa.

”Tavoitteena on, että Espoossa

kudottaisiin 1500 paria. Jyväskylässä

oli kudottu 1200 paria. Aiomme

myös heittää haasteen seuraavalle

kaupungille”, kertoo Espoon Vapaaehtoisverkostoa

koordinoiva

projektipäällikkö Tiina Nurmenniemi

Espoon Järjestöjen Yhteisö

ry:stä.

1500 sukkaparin tavoitteeseen

on vielä matkaa, mutta Nurmenniemi

toivoo, että innokkaita kutojia

ilmoittautuisi lisää.

Jotkut vapaaehtoiset kutovat

mieluiten kotona, kun toiset lähtevät

mukaan neulontaryhmiin.

Ryhmiä kokoontuu kaupungin palvelukeskuksissa

Soukassa ja Tapiolassa.

Lisäksi Helinä Rautavaaran

museossa WeeGee-talossa neuloo

monikulttuurinen porukka.

Kotona neulottuja sukkia voi

myös viedä Espoon kaupungin kirjastoihin,

jotka ovat luvanneet ottaa

niitä vastaan.

Tapiolassa on

ahkeroitu

Pelkästään Tapiolan palvelukeskuksessa

vapaaehtoisvoimin on

kudottu pitkälle toistasataa sukkaparia.

Palvelukeskuksen aulassa

sijaitsevaan vitriiniin on aseteltu

esille komea kokoelma villasukkia.

Tapiolan palvelukeskuksen esimies

Kaija Tenhunen muistuttaa, että

projektiin voi osallistua myös lahjoittamalla

lankakeriä - välttämättä

ei tarvitse itse kutoa.

”Otamme vastaan konepesun

kestävää lankaa”, Tenhunen sanoo

seuratessaan vapaaehtoisten neulojien

aherrusta.

Naiset tuntuvat aidosti mieltyneen

vapaaehtoistehtäväänsä.

”Ei tänne tulisi, jos ei olisi mukavaa”,

Kaarina Lemmetty tuumii.

Hän uskoo vanhusten ilahtuvan

siitä, kun joku on välittänyt heistä

niin paljon, että on kutonut sukat.

Sukkapari syntyy

nopeasti

Helena Kiuru nostaa laukustaan

kauniit, kuvioidut sukat, jotka hän

on neulonut kotona. Puikot ovat

pysyneet ahkerasti naisen käsissä

lapsesta saakka.

”Olin 12-vuotias, kun naapurin

mamma opetti tekemään kuvioneuletta”,

muistelee Kiuru, joka innostuu

joskus neulomaan useammatkin

sukat viikossa.

Rouvat kertovat kutovansa usein

television edessä. Ohjelmaa jaksaa

paremmin seurata, kun samalla

työskentelee käsillään.

Helena Kiurun (edessä oikealla) ja muiden Tapiolassa kokoontuvien neulontaryhmäläisten käsissä on syntynyt toistasataa sukkaa vanhuksille lahjoitettaviksi.

Kaija Outinen mittailee neulomansa sukan kokoa.

”En varmaan edes pystyisi katsomaan

televisiota, ellen tekisi käsitöitä”,

miettii Kaija Outinen.

Tapiolan käsityöryhmäläisillä

ei mene kauan yhden sukkaparin

työstämisessä. Lyhytvartiset sukat

tulevat kuulemma helposti päivässä

valmiiksi.

Viestiä sukkatalkoista on välitetty

Santra-hankkeen kautta, jonka

ideana on yhdistää eri espoolaisten

vapaaehtoistahojen voimavarat

yhteen. Hankkeen käynnistivät

muutama vuosi sitten yhteistyössä

Espoon Järjestöjen Yhteisö ry, Espoon

seurakuntayhtymä, Espoon

kaupunki ja SPR.

Tapiolan palvelukeskuksessa voi ihastella käsityöryhmäläisten tuotoksia vitriinilasin

läpi.


10 esse ❘ 22.9.2011 22.9.2011 ❘ esse 11

”Mä en kestä mun nenää”

Ulkonäköpaineet ovat nuorelle arkipäivää

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan fyysisesti

vammaisina syntyneet nuoret ovat ulkonäköönsä keskimäärin

tyytyväisempiä kuin terveet. Asiantuntijan mukaan

tutkimustulos kertoo, että suhtautuminen ulkonäköön on

länsimaissa suorastaan neuroottista.

Teksti Laura Kimari

Kuvat Jani Laukkanen

Psykoanalyytikko,

psykoterapeutti Anneli

Hautala viittaa

tutkimukseen, ja toteaa,

että varsinkin

tytöt oppivat jo varhaisessa

teini-iässä, että naisen vartalossa

on aina jotain korjattavaa.

25 vuotta Nuorisopsykoterapiasäätiön

koulutuksia vetänyt Hautala

toteaa, että nykynuorelle ja erityisesti

tytölle aikuiseksi kasvaminen

on erittäin haastavaa.

”Murrosikä tuo mukanaan aivan

uudenlaiset viettipaineet, ja

kehon muuttumisen ohella koko

mielenmaisema mullistuu. Lisäksi

nuoret elävät keskellä visuaalisilla

ärsykkeillä kyllästettyä kulttuuria,

jossa naisen ruumista kohdellaan

kaltoin, suorastaan pahoinpidellään.”

Hautalan mukaan teini-ikäinen

ei vielä kykene suodattamaan vaikutteita

aikuisen tavoin.

”Jos valokuvamallit ja filmitähdet

ovat monen aikuisenkin naisen

ikoneita, voi vain kuvitella, miten

murrosikäiset tytöt ihannoivat elämäntapaa,

jollainen tähdillä kuvitellaan

olevan”, Hautala sanoo.

Veli-Matti Tainio

”Ja jos tytön normaalipainoinen

äiti on koko ikänsä laihdutuskuurilla,

onko ihme, jos tytär haluaa

laihduttaa tai korjailla vartaloaan

kirurgisesti?”

Suomessa kauneusleikkauksia

tehdään alle 18-vuotiaille vain

poikkeustapauksissa. Sen sijaan

parikymppisten nuorten naisten

kauneusleikkaukset, kuten silikoni-implanttien

laitattaminen rintoihin,

ovat nykyään melko yleisiä.

”Moni psykoterapian aloittava,

alemmuudentunteista kärsivä

nuori suunnittelee terapian alussa

esimerkiksi silikonien ottamista

tai nenän leikkauttamista”, Hautala

sanoo. ”Kun itsearvostus terapian

edetessä lisääntyy, tyttö melkein

aina luopuu aikeistaan. ”

Yhdellä kahdestakymmenestä

syömishäiriö

Alle 20-vuotiaiden ikäluokasta ainakin

viisi, kuusi prosenttia sairastaa

jotain syömishäiriötä.

”Anorektikkoja näistä on noin

prosentti”, HYKSin nuorisopsykiatrian

keskitettyjen palvelujen klinikan

johtaja, psykiatri Veli-Matti

Tainio sanoo. ”Anoreksiaa huomattavasti

yleisempi on bulimia,

johon kuuluu ahmiminen ja sen

jälkeinen ruuan oksentaminen. ”

Lisäksi tautiluokituksesta löytyy

ahmimishäiriö, jossa ahmimiseen

ei liity oksentamista, sekä

epätyypillinen syömishäiriö, joka

on sekoitus anoreksian ja bulimian

oireita.

”Ylimitoitetuista

ulkonäköpaineista kärsii

paljon suurempi joukko

nuoria kuin varsinaiset

syömishäiriöiset.”

Kouluterveydenhoitaja Kirsi Kestille syömishäiriöiden merkkien tarkkailu on nykyään

rutiinia.

”Ortoreksialle, pakkomielteisen

terveelliselle syömiselle, ei toistaiseksi

ole tautiluokitusta.”

Anoreksiaan sairastutaan

yleensä jo yläasteikäisenä, bulimiaan

hiukan myöhemmin, 16–17

-vuotiaana. Syömishäiriöt ovat lähinnä

tyttöjen riesa.

”Sairastuneita poikia on ehkä

yksi kymmentä tyttöä kohti”, Tainio

sanoo. ”Pojillakin on ulkonäköpaineita,

mutta poikien vartaloideaalit

eivät suosi painonpudotusta.”

Espoolainen kouluterveydenhoitaja

Kirsi Kesti kertoo, että syömishäiriöiden

merkkien tarkkailu

on yläasteella, lukioissa ja ammattikouluissa

nykyään jokapäiväistä.

”Siinä vaiheessa kun aikuiset

havaitsevat syömishäiriön, ongelma

on yleensä kehittynyt jo pitkälle”,

Kesti sanoo. ”Vielä silloinkin

nuori saattaa yrittää selittää painon

putoamista sillä, että on syönyt pari

päivää huonosti.”

Vuosi sitten tuli voimaan asetus,

jonka mukaan kuntien on järjestettävä

vuosittaiset terveystarkastukset

kaikille koululaisille,

myös lukioissa ja ammattikouluissa.

Oppilaalla on kuitenkin oikeus

kieltäytyä tulemasta tarkastukseen.

”Jos oppilas kieltäytyy, ainakin

minä soitan aina hänen kotiinsa”,

Kesti sanoo.

Syömisestä

keskustellaan aina

Kirsi Kestin mukaan koululaisen

terveystarkastuksessa puhutaan aina

syömisestä, oli kyse sitten kahdeksan-

tai kahdeksantoistavuotiaasta

oppilaasta. Toinen asia on,

kertooko nuori ruokailutottumuksistaan

rehellisesti.

”Yleensä oppilas rastittaa etukäteen

täytettävästä kaavakkeesta

kohdan, jossa kysytään aamupalan

syömisestä, vaikkei hän koskaan

söisi aamupalaa”, Kesti sanoo.

”Nuoret tietävät hyvin, että jos rastia

ei tietyissä kohdissa näy, asiasta

tulee keskustelua.”

Kesti toteaa olevansa terveydenhoitaja

24 tuntia vuorokaudessa,

sillä hänellä itsellään on murrosikäisiä

lapsia. Hän on kohdannut

syömishäiriöitä paitsi työssään,

myös omassa tuttavapiirissään.

”Joskus eteen tulee tapauksia,

joiden kohdalla ajattelee, että arvasin

tämän”, hän sanoo. ”Toiset sairastumiset

taas tulevat totaalisina

yllätyksinä.”

Tainio, Kesti ja Hautala ovat yhtä

mieltä siitä, ettei sairastumisesta

voi syyttää pelkästään nuoren epäitsenäisyyttä.

”Tyypillisessä anorektikkotytössä

tiivistyy se, mitä kilpailuyhteiskunta

ihmiseltä haluaa: hän on

menestyvä, tarmokas, urheilullinen

– ja laiha”, Tainio luonnehtii.

Mikään uusi ilmiö anoreksia,

klassisin syömishäiriö, ei ole. Sitä

on sairastettu koko modernin ajan,

ja se on kuvattu lääketieteellisessä

kirjallisuudessa jo 1600-luvulla. Se

on kuitenkin lisääntynyt räjähdysmäisesti

viimeisten parinkymmenen

vuoden aikana.

”Syömishäiriöön liittyy aina

ruumiinkuvan häiriintyminen”,

Tainio kertoo. ”Ruumiinkuvan

häiriö ja sen mukanaan tuoma ahdistus,

masennus ja pakko-oireisuus

eivät kuitenkaan välttämättä

johda painonmuutoksiin, joista

syömishäiriöt yleensä havaitaan.”

Ylimitoitetuista ulkonäköpaineista

kärsii paljon suurempi joukko

nuoria kuin varsinaiset syömishäiriöiset.

Toisaalta epänormaali

painoindeksi ei aina ole syömishäiriön

merkki.

”Nuoresta ei yleensä voi nähdä

ulospäin, onko hänen ruumiinkuvansa

terve vai ei”, Hautala sanoo.

Ruumiinkuva on

minuutemme perusta

Syömishäiriöiden, kuten muidenkin

psyykkisten häiriöiden, synnyn

syyt ovat moninaiset.

”Se, miksi yksi nuori reagoi esimerkiksi

pettymyksiin koulussa

tai perhe-elämässä sairastumalla

ja toinen ei, on ikuinen arvoitus”,

Tainio sanoo. ”Mutta se ei tarkoita

sitä, että ruumiinkuvan häiriö syntyisi

sattumalta. Ruumiinkuva on

minuutemme perusta, ja kyseessä

on pitkä prosessi, johon vaikuttavat

esimerkiksi temperamentti ja varhainen

vuorovaikutus.”

Tainion mukaan syömishäiriöiden

syntytavasta on maailmalla

erilaisia teorioita.

”Esimerkiksi syömishäiriöitä

Ruotsissa hoitavassa Karoliinisessa

instituutissa uskotaan, että ruumiinkuvan

vääristyminen on seurausta

laihduttamisen aiheuttamasta

häiriöstä aivotoiminnassa. ”

Sekä Tainio että Kesti tietävät,

että syömishäiriöisten nuorten kotioloista

on syytä puhua harkiten.

”Silti täytyy sanoa, että viime

vuosina nuorisopsykiatriassa ja

myös syömishäiriöyksikössämme

on hoidettu entistä enemmän moniongelmaisia

nuoria, joiden persoonallisuus

on epävakaa ja hauras”,

Tainio toteaa. ”Tällaisilla nuorilla

on yleensä paljon perheongelmia.”

Tainio huomauttaa, että vaikeasti

sairaiden nuorten ja heidän

perheidensä tapauksessa on kuitenkin

usein vaikea sanoa, mikä

on syy ja mikä seuraus.

”Nuoren sairastuminen saattaa

aiheuttaa perheessä kriisin, joka

synnyttää tai pahentaa muita ongelmia.


Nuoren sairastuminen saattaa

aiheuttaa vanhemmissa ankaraa

syyllisyyttä. Tainio ei pidä syyllistymistä

pelkästään pahana.

”Jos emme koskaan tunne syyllisyyttä,

meillä ei ole motivaatiota

muuttaa käytöstämme, vaikka se

olisi tarpeen.”

Sekä Kesti että Tainio painottavat,

ettei syömishäiriöepäilyistä pidä

vaieta.

”Nuorelta kannattaa kysyä heti,

mikä on hätänä. Vanhemmat pelkäävät

myös aivan turhaan ottaa

yhteyttä nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon

ja kysyä neuvoa

”, Tainio sanoo.

Noralle työn vastapainoa ovat partioretket. ”Jotta selviytyy syyspimeällä tai talvipakkasella metsässä, on matkassa oltava muuta kuin meikkilaukku”, hän hymähtää. ”Metsä on minulle tärkeä pakopaikka silloin, kun työ ja arki

alkavat tuntua liian paineisilta. Luonnosta löytyy voima, jonka avulla jaksaa kulkea taas seuraavaan, eilistä parempaan päivään.”

Glamour on mallin arjesta kaukana

Milloin Nora tulee lavalle?

Nora Ojala astelee haastattelupaikaksi

sopimaamme kahvilaan

ilman meikkiä, hiukset poninhännällä,

mustassa mekossa ja

nahkatakissa. Pitkänhuiskea,

hoikka nainen näyttää hyvältä,

ja kerää arkilookissaankin katseita.

Huomiota ei herätä vain

ulkoinen olemus; hän säteilee

hyväntahtoista varmuutta, joka

aivan kuin viestii; ”olen sinut itseni

kanssa”.

Teksti Hannele Koskinen

Kuvat Jani Laukkanen

Opin tuntemaan Noran päiväkoti-ikäisenä.

Hän erottui joukosta:

hivenen vakavan oloinen pieni

tyttö piti hiljaisella tavallaan

kurissa villiä poikalaumaa kruununhakalaisessa

Vironniemen

päiväkohdissa. ”Virtsu oli boheemi,

mutta lämminhenkinen paikka.

Kaikki tunsivat toisensa ja

lasten vanhemmatkin olivat paljon

tekemisissä keskenään”, Nora

muistelee varhaislapsuuttaan.

”Ongelmia, jos niitä oli, ei lakaistu

maton alle. Niistä puhuttiin.”

Kaverijoukolla oli paljon yhteisiä

harrastuksia: fudis- ja sählyjengeissä

oltiin mukana, vaikka

kaikkien taidot eivät edustusjoukkueisiin

riittäneetkään. ”Pyörin

tietysti urheiluporukoissa muiden

tapaan, mutta ykköseksi nousi

partio”, Nora sanoi. ”Äiti vei

minut Helsingin Hakatyttöihin,

kun olin seitsemän, ja sillä tiellä

olen edelleen. Nyt johtajana.”

Nora miettii, että partio oli tuttu ja

turvallinen paikka mennä ja pitää

kiinni arjesta, kun kotona läikkyi

vanhempien eron myötä. ”En minä

sitä silloin osannut niin ajatella,

saati että olisin asiaa analysoinut”,

hän sanoo. ”Mutta oli varmasti hyväksi,

että entisestä elämästä säilyi

jotakin, mistä pitää kiinni.”

Nora asui aluksi isänsä kanssa,

kävi ala-asteen Kaisaniemessä,

yläasteen Alppilassa, mutta muutti

sitten äitinsä luokse Espooseen ja

meni Etelä-Tapiolan lukioon. Koulujen

vaihtuminen vaati sopeutumista,

mutta Noran mielestä asialla

on myös toinen, myönteinen

puolensa. ”Kruununhaan ja Tapiolan

kouluilla oli vähän elitistinen

leima: kuljettiin Burberryn huivit

kaulassa ja ylläpidettiin kulissia.

Alppilassa elämä oli realistisempaa.

Monikulttuurisuus toi arkeen

näkökulmia, joissa elämä kaikkine

vivahteineen oli läsnä ja tapetilla

sellaisena, kun se todellisuudessa

oli”, hän ruotii koulukokemuksiaan.

Armeija opetti

johtajuutta

Tapiolan lukio oli yhteiskuntapainotteinen

ja Nora mietti kansainvälisen

politiikan opintoja yliopistossa.

”Kävin pääsykokeissa, mutta

ei tärpännyt”, hän huomauttaa.

Muutama partiokaveri oli käynyt

armeijan, ja neiti Ojala päätteli, että

”miesten koulu” voisi olla hänenkin

juttunsa. ”Mietin, että upseerin

papereista saattaisi olla hyötyä

työnhaussa. Kyse ei kuitenkaan ollut

pelkästä statuksesta. Ajatuksenani

oli oppia johtajuutta”, hän sanoo

ja toteaa, että asepalvelus täytti

odotukset. ”Armeija-aika oli kivaa.

Ympäristö oli turvallinen ja omalla

tavallaan helppo; auktoriteettia ei

”En ole koskaan elänyt

mallikuplassa.”

tarvinnut kyseenalaistaa.”

Nora kertoo miettineensä myös

kadettikoulua ja sotilasuraa, mutta

kävi toisin. Hänestä tuli ammattimalli.

”Milloin Nora tulee lavalle, kysyttiin,

kun tein pienenä avustajan

hommia Vatevan muotimessujen

takahuoneessa”, hän kertoo ja naurahtaa,

että vaikkei koskaan leikkinyt

prinsessaleikkejä, eikä haaveillut

missin tai mallin urasta, hän

ajautui muotimaailman verenperintönä.

Noran isoisä on perinteikkään

suomalaisen vaatemerkin perustaja.

Nora vertaa mallimaailmaan

urheiluun. ”Menestyäkseen on

omattava tietyt perintötekijät ja

lahjakkuutta, mutta on oltava

myös vahva tahto tehdä töitä. On

treenattava, ja jaksettava pitää itsestään

huolta”, hän sanoo ja huomauttaa,

että mallin arjesta on glamour

kaukana. ”Pitkät kuvauspäivät

vaativat vastapainoksi lepoa. Ei

voi juhlia, kun aamulla on oltavana

virkeänä kuvauksissa tai valmistautumassa

näytökseen.”

Nora toteaa, ettei ole koskaan

ajatellut olevansa poikkeuksellisen

kaunis saati ajattelisi alituiseen,

miltä näyttää. ”En ole koskaan

elänyt mallikuplassa. Olen työskennellyt

Pariisissa ja Lontoossa,

mutta aina tiedostanut, että näytösmallin

ura on hyvin lyhytaikainen

vaihe elämässä. Uusia, nuoria

tyttöjä on tulossa meidän vanhojen

tilalle.” Nora huomaa, että olen

sanomaisillani, että hei, olet vain

26-vuotias ja kiirehtii lisäämään,

että on jo aloittanut uran toisen

vaiheen bookerina, mallien välittäjänä.

”Koen tehtävän erittäin vastuullisena.

Emotoimiston on pidettävä

huoli maailmalle lähtevistä

nuorista”, hän sanoo.

”Niin kuin missä työssä tahansa,

tässäkin on kyse siitä, että on

sinut itsensä kanssa. On terveellä

tavalla varma itsestään ja osaamisestaan.

Olen tottunut ohjaamaan

ja johtamaan muita, mutta en asiakeskeisesti.

Ihmiset tulevat ensin.”

Nora kertoo, kuinka eräässä

johtajuutta käsitelleessä seminaarissa

osallistujia pyydettiin kertomaan,

kukan on heidän idolinsa,

ketä he pitivät hyvänä johtajana ja

katsoivat ylöspäin. ”Minä siihen,

että apua, ei minulla ole idolia”,

hän sanoo. ”Parhaimmat johtajat

ovat mielestäni niitä, jotka ovat

nähneet elämää, oppineet vastoinkäymisistä,

ja oppineet tukemaan

kanssakulkijoita silloin, kun on

vaikeaa.”


12 esse ❘ 22.9.2011 22.9.2011 ❘ esse 13

22.9.2011

22.9.2011

22.9.2011

Tapiolan

seurakunta

Kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virasto

avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.

Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15

p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fi

www.tapiolanseurakunta.fi

Olarin

seurakunta

Kirkkoherranvirasto palvelee osoitteessa

Kuunkehrä 6, 02210 Espoo ma–pe klo 8–15

p. 8050 7000, faksi 420 8160.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fi

Espoonlahden

seurakunta

Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8,

02320 Espoo. Virasto avoinna ma–pe klo 8–15,

p. 8050 6000. Toimitus- ja tilavaraukset ma–pe

klo 9–15 p. 8050 6627

etunimi.sukunimi@evl.fi

www.espoonlahdenseurakunta.fi

TAPIOLA

Mistä kiität?

Tapiolan kirkossa su 25.9. klo 10

Pyhäpäivä Tapiolassa

Su 25.9. klo 10 Messu ”Mistä

kiität?” Tapiolan kirkossa. Liturgi

Antti Rusama, saarna Erika Kallio,

musiikki kanttori Liisa Malkamäki

ja kamarikuoro. Pyhäkoulu

messun aikana. Messun jälkeen

seurakunta salissa uuden sadon

rukiista valmistettua uutispuuroa.

Puurolla mukana myös

seura kuntamme Bangladeshin

lähetti Aili Maria Manninen. Puuro

lisukkeineen ja kahvit: aikuiset

5 €, lapset (5–15 v.) 2 € lähetystyön

hyväksi. Saatavana myös

Bangladeshin naisten tekemiä

käsitöitä.

Kiitosvirsien ilta Tapiolan kirkossa

su 25.9. klo 18. Kanttori Liisa

Malkamäki veisuuttaa.

Messu Otaniemen kappelissa

su 25.9. klo 11. Liturgia ja

saarna Jyri Hakala, musiikki Katja

Kangas. Kirkkokahvit.

Pop-messu Otaniemen kappelissa

su 25.9. klo 18. Syksyn ensimmäisessä

pop-messussa mukana

mm. pastori Arto Vallivirta,

Tommi Variksen bändi ja Otaniemen

Kappelikuoro Katja Kankaan

johdolla. Kirkkokaakaot.

Kirkkoherranvirasto kiinni aamupäivän

Ma 26.9. Tapiolan seurakunnan

kirkkoherranvirasto on avoinna

klo 12–15.

Viikkomessu

Pysähtyminen yhteisen rukouksen

ja ehtoollispöydän äärellä

Tapiolan kirkossa ke 28.9. klo 8.

Liturgi Arto Vallivirta, kanttori Sanna-Kaisa

Ojala.

Päivärukoushetki

Tapiolan kirkossa ma–pe klo 12.

TAPIOLA

popmessu

Syksyn eka!

Parisuhteen palikat –

uusi parisuhdekoulu

Tule keskustelemaan vanhemmuudesta

ja parisuhteesta ja

löytämään välineitä parisuhteen

hoitamiseen. Neljä kokoontumista

17.10. alkaen ma klo 17.30–

19 Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen

tiloissa (Tapiolan

keskustorni, 9. krs). Kurssin vetäjinä

Maire Hellas ja Timo Lounio.

Lastenhoito järjestetty Tapiolan

kirkolla “Kirkkoparkissa”.

Lisätietoja parisuhdekoulusta:

perhe. tapiola@evl. . Sitovat

ilmoittautumiset viimeistään

10.10. Enemmän Parisuhteen

palikoista: www.parisuhteenpalikat.

.

Häivähdys pyhää

-lounaskonsertit

Syksyn Häivähdys pyhää -konsertit

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

ovat alkaneet! Konserteissa

kuullaan Espoon musiikkiopiston

nuoria lahjakkaita solisteja.

Seuraava konsertti 28.9. klo 12

Tapiolan kirkossa. Vapaa pääsy,

ohjelmatulot Yhteisvastuulle.

Kesto n. 30 min. Syksyn ohjelma

saatavissa kirkolta ja www.tapiolanseurakunta.

.

Keskiviikkokerho

Kerho kokoontuu Tapiolan kirkon

seurakuntasalissa joka ke klo

13. Kahvit jo klo 12.30. Suunnitteilla

retkipäivä, tule kuulemaan

lisää Keskiviikkokerhoon!

Lähetyspiiri Mankkaalla

Otaniemen kappelissa su 25.9. klo 18

Iltakaakaot

Lähetyspiiri kokoontuu joka toinen

ti klo 13 Mankkaan seurakuntakodilla.

Syksyn kokoontumiset:

27.9. (retki), 11.10., 25.10.,

8.11., 22.11. ja 13.12.

Kuoro KAIKILLE

Kiinnostaako laulaminen, mutta

et ole aikaisemmin uskaltanut?

Kuoro kaikille on tarkoitettu

sinulle! Mukaan voit tulla koska

vain, ei ilmoittautumista. Laulamme

Tapiolan kirkossa joka ti

klo 13.30–14.45. Marraskuun

lopussa esiinnymme Espoon

kirkko musiikkiviikon Laulux-festivaaleilla

Kuoroa johtaa kanttori

Sanna-Kaisa Ojala.

Syyskuun näyttely

1.9.–30.9. Tapiolan kirkon aulassa

Kimmo Lahtisen maalauksia.

Näyttelyyn voi tutustua kirkon

aukioloaikoina: ma–pe klo 8–21,

la–su klo 8–18.

Nuoret

Nuorten nettisivut ovat osoitteessa

www.paheksuvakirahvi. .

TAPIOLA

Parisuhteen

palikat

alkaa 17.10.

KONFIRMOIDUT

Ks. lisätiedot ohessa.

Törmälä: Jens Färm, Jenina

Haapanen, Hanna Harjunen,

Alli-Maiju Hurmola, Matti

Hästbacka, Milla Jokinen,

Maija Kaijärvi, Joona Karjalainen,

Laura Laitila, Jasmin

Lehto, Werner Lipsunen, Iiro

Littu, Teemu Multanen, Mikael

Niukkanen, Julia Norta,

Saara Peltomäki, Sonja

Salmi niitty, Akseli Äikäs.

Huikon kartano: Mirja Aapola,

Vanessa Ahonen, Susanne

Arola, Casimir Ekman,

Henrik Hämeenoja, Sara Imbert,

Henri Johansson, Jasper

Järvelä, Elina Kahri, Maria

Karjalainen, Minna Kavilo,

Pyry Maaranen, So a

Muinonen, Susanna Muukka,

Eevi Neuvonen, Essi Okkonen,

Joonas Penttinen,

Tanja Ranta, Karin Roos,

Eeva Salmi, Hermanni Sorvisto,

Jessica Wesslin.

Olarin kirkko on suljettu peruskorjauksen

takia. Seurakunnan

pääjumalanpalvelus sunnuntaisin

ja pyhäpäivinä Matinkappelissa.

Messu

Su 25.9. klo 12 Matinkappeli,

liturgia ja saarna Antti Malinen,

avustaa Jenny Vainio, kanttorina

Päivi Hakomäki.

Su 25.9. klo 14 Hiljaisuuden

kappeli, Kauppakeskus Iso Omena,

kappelin 10-vuotisjuhlamessu.

Liturgia Juha Virta, kanttorina

Sanna Franssila. Messun jälkeen

juhlakahvit.

La 24.9. klo 10 Espoonlahden

kirkko, Velskolan väentupa I

rippi koulun kon rmaatio. Liturgia

ja saarna Juha Virta, avustaa

Inari Vapaakallio, kanttorina Sanna

Franssila.

To 22.9. klo 18 Olarin kappeli,

Iltamessu. Litugia ja saarna Inari

Vapaakallio, Mikko Niinikoski.

Ennen messua on mahdollisuus

ripittäytyä messun papille klo

17–17.45 kappelin rippihuoneessa.

To 29.9. klo 18 Olarin kappeli,

Ilta messu. Litugia ja saarna Jarmo

Jussila, Mikko Niinikoski.

Kirkkokahvit – kohtaamispaikka

sinulle

Jokaisen messun jälkeen seurakunta

tarjoaa Reilun kaupan kahvia

sekä mahdollisuuden jutella

seurakunnan työntekijöiden ja

toisten messukävijöiden kanssa.

Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.

Pyhäkoulu

Perhepyhäkoulu Olarin kappelilla

päiväkerhon tiloissa su 25.9.

klo 16–16.45. Vanhemmat voivat

halutessaan jäädä pyhäkouluun.

Musiikkipyhäkoulu Matinkappelilla

su 25.9. klo 12–12.30.

Rukous- ja

hartaushetkiä

Hiljaisuuden kappeli kauppakeskus

Ison Omenan palvelutasolla

on avoinna henkilökohtaista

hiljentymistä varten ma–pe klo

12–18 ja la klo 12–15. Puolenpäivän

hartaushetki ma–pe klo

12.15–12.30.

”Puolituntinen evankeliumin ääressä”

Hiljaisuuden kappelissa

ti klo 18.30 (Huom. muuttunut

kellonaika). Hartauspuhe ja musiikkia,

jatkokeskustelut + tarjoilut

Omenan olohuoneen puolella.

Haukikappelilla Hiljaisen rukouksen

tunti ke klo 12. Mietiskelevä

rukous, jonka aikana voi halutessaan

rukoilla myös liikkuen. Tarvittaessa

alussa lyhyt johdanto

hiljaisuuteen. Päivän sana ti klo

12–12.30.

Olarin kappelilla Päivän Sana ti

klo 12.30.

Matinkappelilla hartaushetki to

klo 12.30.

Tasaustapahtuma

Tutustu Nepalin kastittomien elämään

ja työstä tasa-arvoisemman

elämän puolesta! Tule Olarin

kappelille to 22.9. klo 12.30

kuulemaan Tasauskeräyksen

kohteesta Nepalista kuvin ja sanoin.

Lähetyssihteeri Minna Lairi

kertoo kuvin ja sanoin matkastaan

ja kertoo ihmisten elämästä

ja työstä, jossa autetaan alakastisia

ja vammaisia ihmisiä yhteiskuntaan.

OL ARI

Olarin kappeli

kuva Åke Jauhiainen

OL ARI

Messuun

Su 25.9. klo 12 Matinkappeli

Su 25.9. klo 14 Hiljaisuuden

kappeli Kappelin 10-vuotisjuhlamessu

La 24.9. klo 10 Espoonlahden

kirkko Velskolan väentupa I rippikoulun

konfirmaatio

To 22.9. ja 29.9. klo 18 Olarin

kappeli Iltamessu

Roskatapahtuma –

yhteiseksi hyväksi

Eri seurakuntien yhteinen palvelutempaus

”Unelma Espoosta”

jatkuu roskien keruun merkeissä.

Yhteinen tehtävämme on huolehtia

Jumalan luomakunnasta.

Roskien kerääminen järjestetään

to 22.9. klo 17–19. Kokoonnumme

klo 16.45 Matinkylän vanhan

ostoskeskuksen elokuvavuokraamo

Makuunin edessä. Lisätietoja

diakoni Veera Värtelältä 040

509 7762.

Sinkkupiiri

kokoontuu poikkeuksellisesti

1.10. klo 17.30 Ulla Hakkolan kotona,

osoite: Matinkatu 10 €, puh.

Tutustu Nepalin

kastittomien elämään ja

työstä tasa-arvoisemman

elämän puolesta Olarin

kappelilla klo 12.30

Tasaustapahtuma Lisää ohessa. to 22.9.

050 520 6708. Muina kertoina,

29.10. ja 3.12. klo 17.30, ryhmä

kokoontuu Matinkappelin takkahuoneessa

la klo 17–20: Lisätietoja

Helena Nurmi 044 333 1727.

Naisten saunaillat

Hvittorpin leirikeskuksessa ke

28.9., to 3.11., ja joulusauna

ke 7.12. Kyyditys kimppakyydein.

Lähtö klo 17.30 Matinkappelilta.

Iltapala 3 €. Paluu klo 21. Ilmoittautumiset

ja tiedustelut: Helena

Paimela 050 360 1452.

Vaikeita kysymyksiä

kirkosta ja uskosta

Luento- ja keskustelusarja ”Vaikeita

kysymyksiä kirkosta ja uskosta”

Olarin kappelilla keskiviikkoisin

12.10., 19.10., 26.10.,

2.11., 9.11. ja 16.11. klo 18 alkaen.

Illan ohjelmassa vaihtuva

alustajavieras, keskustelua ja

päätteeksi kahvitarjoilu.

Eläkeläisten kerhot

tarjoavat sekä vapaata seurustelua

että keskustelua eri vierailijoiden

alustusten pohjalta: Haukikappeli,

Ukkohauentie 1, pe 13–

14.30. Matinkappeli, Liisankuja

3, to 13–14.30. Olarin kappeli,

Kuunkehrä 4, ti 13–14.30. Olarin

kirkolta siirtynyt torstaikerho kokoontuu

myös Olarin kappelilla

to klo 12.30–14. 22.9. kerhossa

vierailee Minna Lairi Suomen lähetysseurasta.

Diakonian työpaja

ti 9–12 Haukikappelissa. Tule

mukaan kutomaan Äiti Teresapeittoja

ja käärimään siderullia,

välillä nautitaan kuppi kahvia.

Jos et pääse itse paikalle, villalankoja

(väh. 50 % villaa) voi toimittaa

työpajaan tai vahtimestarille

Haukikappelin aukioloaikoina.

Myös lankojen jäännöserät

otetaan vastaan. Tiedustelut

diakoni Katja Karvinen 040

773 8715.

Diakonialounailla

tarjoillaan maukasta kotiruokaa

ja mukavaa seuraa sinulle taloudellisia

vaikeuksia tai joka kaipaa

seuraa. Olarin kappeli ke

klo 13, lipunmyynti alkaa 12.45.

Matinkappelin to klo 13, hartaus

klo 12.30, lipunmyynti alkaa

12.45. Lounaan hinta on 2 € ja

lounailla on aina myös diakoniatyöntekijä

tavattavissa

Diakoniapäivystyksen

ajanvaraus

ti klo 9–10. Ajan voi varata joko

soittamalla tai tulemalla

käymään. Diakoniatoimistossa

saat keskusteluapua ja tukea

hankalassa elämäntilanteessa,

apua ja neuvoa virkamiesten

kanssa asioi dessa esim.

sosiaalitoimistossa sekä apua

ja neuvoja talousvaikeuksissa.

Matinkylän ajanvaraus: Liisankuja

3, p. 8034 826. Olarin

ajanvaraus: Kuunkehrä, p. 813

4108. Haukikappelin ajanvaraus:

Ukkohauentie 1, p.

8050 7760.

Saarenmaan ja Hiidenmaan

retken muistelua

lähetyspiirissä Matinkappelilla

to 22.9. klo 15. Tervetuloa

mukaan katsomaan valokuvia

ja muistelemaan mukavaa retkeämme

Viron saarille! Mukana

Saara Kerola ja Markus Silvola.

Vihkipäivä 11.11.11

Omenassa

Isossa Omenassa järjestetään

vihkipäivä pe 11.11. Vihkiaikoja

Hiljaisuuden kappelissa

klo 9–20. Halukkaille tarjolla

myös hääbrunssi aamupäivällä

ja kakkukahvit iltapäivällä.

Kappeliin mahtuu n. 20 henkilöä.

Ison Omenan liikkeet tarjoavat

tapahtuman yhteydessä

palveluitaan ja tuotteitaan

erityiseen juhlapäivän hintaan:

Salon West Hair, Timanttiset

Kulta-Aika Iso Omena, Studio

Omena, Moko Iso Omena,

Kynsistudio La Chica Iso Omena

ja Kaivokukka. Lisätietoja

ww.vihkipaiva. .

Messut

Kansan Raamattuseuran kirkkopyhän

messu su 25.9. klo 10 Espoonlahden

kirkossa, saarna Kalle

Virta, liturgia Jouni Turtiainen,

avustava pappi Annamari Simpanen,

kanttori Elja Puukko, urkuri

Anna Pulli. Kirkkoruoka ja -kahvit.

Messun jälkeen mahdollisuus

ostaa Toripiirin syyssatotuotteita

kirkon eteisaulassa, tuotto

Tasaus-kampanjalle.

Tuomasmessu su 25.9. klo 17

Soukan kappelissa, saarna ja liturgia

Tuula Olli, musiikki gospelryhmä

Nardus. Mahdollisuus yksityiseen

rippiin ennen messua klo

16 alkaen. Iltatee.

Mikkelinpäivänä su 2.10. klassinen

messu ja uusien työntekijöiden

siunaaminen tehtäviin klo

10 Espoonlahden kirkossa, perhemessu

klo 16 Espoonlahden

kirkossa ja messu klo 17 Soukan

kappelissa.

ToTo

Syyskuussa tarjoamme valoa pimeyteen:

tunnelmavaloa, lukulamppuja,

pöytälamppuja, varjostimia,

plafondeja, kattovalaisimia,

tuikku”ruukkuja”… ToTolta voit

löytää elämäsi valon – eikä maksa

paljon. Poikkea katsomaan

torstaisin klo 14–17 os. Kastevuorenkuja

4 C. Tuotto lyhentämättömänä

Petroskoin vammaisnuorille.

Raamattua luihin

ja ytimiin

Aatamin aikaisia juttuja tähän

päivään tuo kirkkoherra Jouni

Turtiainen Espoonlahden kirkossa.

To 22.9. klo 18 aiheena ”Kun

ESPOONL AHTI

Apua!

ESPOONL AHTI

Iloa

syksyyn

Ikäihmisten syysjuhla

to 29.9. klo 12

Soukan kappelissa.

MURKKU PERHEESSÄ!

siunaus sattuu” (1 Moos 37–50).

Keskustelua jatketaan seurakuntasalissa

iltateen äärellä.

Espoon Gideonit

Avoin rukoushetki to 22.9. klo 18

Iivisniemen seurakuntakodissa ja

kuukausikokous klo 18.30. Tero

Rantanen alustaa aiheesta ”Puhu

pelotta Jeesuksesta”.

Syysmyyjäiset

Latokasken Marttojen myyjäiset

Kaskikappelilla la 24.9. klo 10–

13. Tarjolla sadonkorjuutuotteita,

leivonnaisia, käsitöitä, kirpputori,

kahvia ja vohveleita.

Moku-kerho

Monikulttuurinen kerho aikuisille

ja lapsille ma 26.9. klo 17.30–

19.30 asukastila Kivenkolossa,

Merisaapas 1 A. Tied. Ritva Finnbäck

040 575 3707.

Omaksi itseksi

Kristuksessa

Kasvuillassa ma 26.9. klo 18

Soukan kappelissa Salme Blomster

puhuu kristityn vapaudesta.

Mukana myös Maria Laakso, Jarkko

Lassila ja Setri-tiimi. Esirukouspalvelu.

Järj. Trigonos ry ja

Espoonlahden seurakunta. Seuraava

ilta on ma 31.10.

Kultavilja-ryhmä

Kotona asuvia yksinäisiä ja huonokuntoisia

vanhuksia kutsutaan

tiistaisin klo 12 Soukan

kappelille. Tarjolla on lounas ja

Ei hätää

– tukea tarjolla

Keskusteluillat

Espoonlahden kirkolla

ti 27.9., 25.10. ja 22.11.

klo 18.30

kahvit 4 €. Kuljetus järjestetään

sitä tarvitseville. Lisätietoja diakonissa

Pirjo Hagmark 040 547

1848.

Laulukerho

Tule virittelemään äänijänteitäsi

seurakunnan kanttorin johdolla ti

27.9. klo 13 Espoonlahden kirkon

musiikkisaliin. Lauluhetken päätteeksi

nautitaan yhdessä pullakahvit

1 €.

Onko perheessäsi

murkku?

Ei hätää – tukea tarjolla! Tule keskustelemaan

muiden samassa

vaiheessa olevien kanssa. Murrosikäisten

ja murrosikää lähestyvien

nuorten vanhempien vertaisryhmä

kokoontuu Espoonlahden

kirkolla ti 27.9., 25.10. ja 22.11.

klo 18.30. Ryhmän vetäjänä Monica

Purtilo. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tiedustelut Ritva Finnbäck

040 575 3707.

Katso alla.

Kirppis-lähetyspiiri

Nuorten naisten Kirppis-lähetyspiiri

on alkanut. Seuraava kokoontuminen

ke 28.9. klo 18.30

Espoonlahden kirkolla. Tervetuloa

askartelemaan, järjestämään

kirpputoria ja ideoimaan tulevaa

lähetystoimintaa.

Mahdollisuus

Muutokseen

Missio-ilta ke 28.9. klo 18.30

Espoonlahden kirkolla. ”Tiedätkö,

että Jumala rakastaa sinua?

Uskotko, että hän kuulee rukoukset?

Tiedätkö, että seurakunnassa

on paikka juuri sinua varten,

joka vielä etsit elämän tarkoitusta

ja vastauksia kipeisiin

kysymyksiin? Tartu Jumalan antamaan

mahdollisuuteen. Voit

löytää toivon ja uuden suunnan

elämässäsi.” Illassa on todistuspuheenvuoroja,

Anna-Liisa

Valtavaaralta Rohkaisun sanoja

etsijälle, keskustelumahdollisuus

sekä rukousta ja musiikkia.

Juontajana Jouni Turtiainen.

Iltatee.

Ikäihmisten syysjuhla

Ohjelmassa hartaus, kahvitarjoilu,

lausuntaa, Soukankujan päiväkodin

lapsiryhmä esiintyy ja Kappelikuoro

laulaa. Syysjuhlassa to

29.9. klo 12 Soukan kappelissa

mukana pastori Auli Tamminen,

diakoni Eija Siivonen ja kanttori

Timo Lonka.

Miesten sauna- ja

raamattupiiri

Hvittorpin leirikeskuksessa to

29.9. Kimppakyydit Espoonlahden

kirkolta klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu

7 €. Tied. Urpo Malin

050 570 6028 tai Mikko Tervonen

040 588 5411.

DisGo, idis ja mahis

Tyttöjen ja poikien DisGo kutsuu

esi–6 -luokkalaisia tyttöjä ja

poikia tanssimaan, laulamaan ja

leikkimään G-Poweredin tahtiin

pe 30.9. klo 17.30–20 Sodeen.

Lisätietoja Stellalta numerosta

040 596 1686 tai stella.bjorkholm@evl.

.

IDIS JA MAHIS – tyttöjen ja poikien

syysloman päiväpajat kutsuvat

kaikkia esi–6-luokkalaisia

13.–14.10. Luvassa ainakin kokki-,

media-, liikunta- ja askartelupajat

klo 10–18 Sodessa (Soukantie

14). Hinta 10 € laskutetaan.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa

www.sodesode. su 9.10.

mennessä. Lisätietoja Hannelta

numerosta 040 517 0629 tai

hanne.malkki@evl. .

Onko Krito sinun

mahdollisuutesi?

Krito (kristillinen vertaisryhmä)

on tukiryhmä, joka antaa mahdollisuuden

opetella jakamista,

luottamista ja omista tunteista

ja kokemuksista puhumista kirjan

”Lupa tuntea” mukaan. Kirjan

voi ostaa tai lainata seurakunnalta.

Ryhmä alkaa ti 27.9. klo

18.30 Espoonlahden kirkolla, 14

kokoontumista. Tied. ja ilm. Yki

Leinonen 0500 406 924 tai Ritva

Suomalainen 040 733 6552.

Tässäkö tämä

elämä on?

Tule Alfa-kurssille pohtimaan

kristinuskon perusasioita! Alfat

alkavat Espoonlahden kirkolla

ma 17.10. klo 18.30 ja ti 18.10.

klo 10. Ryhmä kokoontuu kerran

viikossa, 11 kertaa. Kurssi koostuu

yhteisistä aterioista, alustuksista

ja keskusteluista ryhmissä

sekä yhdestä viikonlopusta.

Kurssi on ilmainen, ruokailusta

vapaaehtoinen maksu. Tied. ja

ilm. 7.10. mennessä inkeri.oinonen@evl.

tai 050 583 6883.

Virtaa välillämme

Nuorten parien suhdekurssilla (n.

25–38-v.) käsitellään vuorovaikutustaitoja

ja tuetaan suhteen

myönteisiä puolia. Kokoontumiset

su 9.10. ja 30.10. klo 15.30–

18.30 Kaskikappelissa, Kaskipiha

3, sekä leiri 21.–23.10. Hvittorpissa.

Maksu 90 €/pari, sis.

tarjoilun ja lastenhoidon. Yli 3-v.

lasten leirimaksu 20 €. Ilmoittaudu

30.9. mennessä sähköisesti

www.espoonlahdenseurakunta.

> Perheet tai Johanna Korpela

050 511 0504.

Rakkauden ilta

Teot vai sanat? Aihetta pohditaan

parisuhdeillassa Soukan kappelilla

la 29.10. klo 16–18.30. Ohjelmassa

myös tarjoilua ja lauluyhtye

Haavan musisointia. Iltaan

on vapaa pääsy. Jos tarvitset lastenhoitoa

tai erityisruokavaliota,

ilmoittaudu 24.10. mennessä

050 511 0504 tai johanna.

korpela@evl.

Mummot ja muksut

leirille

Ja vaarit mukaan myös! Isovanhempien

ja lastenlasten leiri la–

su 19.–20.11. Velskolan väentuvassa.

Tarjolla hyvää ruokaa

ja yhteistä tekemistä. Hinta

30 €/ aikuinen, 15 €/lapsi. Ilm. ja

tied. pe 14.10. mennessä Merete

Snellman 050 523 4121.

Nuoret

www.sodesode. , Sode (Soukan

ostarilla)

ESPOONL AHTI

Syystärppejä

Syystärpit

Katso alla.

Mahdollisuuksien markkinat – vapaaehtoistoiminnan

tempaus la

8.10. klo 10–14 Soukan kappelilla.

Puuhaillaan yhdessä kaikkea

kivaa!

Lähetyspyhä su 9.10. Espoonlahden

kirkolla: klo 10 messu ja lounas,

klo 17 dokumenttielokuva

”Huuto Iranista”

Hengellisten laulujen ilta ke

12.10. klo 18.30 Espoonlahden

kirkossa

Burmalainen ilta la 15.10. klo 18

Espoonlahden kirkossa

Kirkkokuoron 40-vuotisjuhlakonsertti

su 16.10. klo 18 Espoonlahden

kirkossa

Vauvakirkko su 23.10. klo 16 Espoonlahden

kirkossa

Muistin huolto -teematilaisuus ke

26.10. klo 12 Espoonlahden kirkolla

Syysmyyjäiset la 29.10. klo 11–

14 Soukan kappelissa

Taaperokirkko su 30.10. klo 16

Espoonlahden kirkossa

Pyhäinpäivän iltakirkko la 5.11.

klo 18 Espoonlahden kirkossa

Kamarikuoro Navichoruksen

30-vuotisjuhlakonsertti su 6.11.

klo 19 Espoonlahden kirkossa

Isänpäivälounas su 13.11. klo 12

Espoonlahden kirkolla

Suuret joulumyyjäiset la 26.11.

klo 11–14 Espoonlahden kirkolla

Mendelssohnin Paulus-oratorio

su 27.11. klo 18 Espoonlahden

kirkossa

Rukousyö pe-la 2.–3.12. klo 21–

02 Espoonlahden kirkossa


14 esse ❘ 22.9.2011 22.9.2011 ❘ esse 15

22.9.2011

22.9.2011

22.9.2011

Espoon

tuomiokirkkoseurakunta

Espoon tuomiokirkko

Kirkkopuisto 5

Tasauspäivän messu su 25.9. klo

10. Liturgia ja saarna Antti Pohjolan-Pirhonen,

avustava pastori Ari

Kunnamo, urkuri Marja-Liisa Talja,

kanttori Petri Koivusalo. Messun

jälkeen Tasauspäivän vietto Espoon

tuomiokirkon seurakuntatalossa.

Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo

Kirkkoranta 2

Tasauspäivän vietto su 25.9. klo

11.30. SLS:n tasauslähettiläs

Minna Lairin terveiset Nepalista.

Keittolounas ja kahvit. Vapaaehtoinen

maksu Tasauspäivän

keräykselle Nepaliin. Arpajaiset.

Perhekerho to klo 10.

Eläkeläiskerho to 22.9. klo 13,

Anita Kyönsaari: ”Raamatun naiset”,

to 6.10. Marianne Jansson:

”Elämän raamit.”

Naiskuoro Lukkarit harjoitukset

to klo 18.30–20.

Exodus- kuoron harjoitukset to

klo 19.

Pyhäkoulu su klo 12.

Maanantaisin klo 12.30–14.30

kokoontuvassa 4–6 v. lasten lauluryhmässä

on vielä tilaa, ohjaaja

Liilia Reelo.

Pitäjäntupa

Aarteenetsijät -miestenpiiri ma

26.9. klo 19. Martti Rae alustaa

aiheesta ”Miksi Jumala sallii

kärsi myksen?”

Kirkkokuoron harjoitukset to klo

17.30–19.

Lauluryhmä Cantes harjoitukset

to klo 19–20.30.

Espoon keskuksen

palvelutalo

Ehtoollishartaus to 29.9. klo 14.

Pastori Anita Kyönsaari ja kanttori

Anna-Liisa Haunio.

Auroran kappeli

Heiniemenpolku 1

Perhekerho ma ja pe klo 10.

Raamattu-rukouspiiri ma 26.9.

klo 18.30.

Naistenpiiri ti 27.9. klo 18.30

Rukouspiiri ke klo 18.

Mammaraamis to klo 9.30.

Venytys- ja tasapainojumppa

” Viherin Veikot” to klo 11.

Kappelilounas to klo 12. Alkuhartaus,

aterian hinta 4 €.

Pappi paikalla to klo 12–13.

Eläkeläiskerho to 29.9. klo 13.

Pirkko Kivimäki: ”Kuolemaan ja

kuolleisiin liittyvät pelot.”

Auroran lapsikuoro to klo 15.30–

16.30.

Auroran lauluyhtyeen harjoitukset

to 29.9. klo 17.30–19.

Ompeluseurat to 22.9. klo 18.

Neljä väitöstä – Akateemista teologiaa

seurakunnan keskelle to

22.9. klo 19. TT Risto Leppänen:

”Tiedostanko miten luen Raamattua?”

Tutustu väitöskirjaan: Pappi

ja Raamattu: Suomen evankelis-luterilaisen

kirkon pappien

suhde Raamattuun https://helda.

helsinki. /handle/10138/21628.

Kahvi tarjoilu klo 18.30 alkaen.

Pyhäkoulu su klo 12. Cafe Aurora

ja Sansa-soppi avoinna arkisin

klo 10–14. Sansa-sopin tuotteita

TUOMIOKIRKKO

Nähdään messussa

Espoon tuomiokirkko

kuva Eija Harju

sunnuntaina 25.9.

klo 10 Espoon tuomiokirkossa,

Tasauspäivän messu.

klo 12 Kalajärven, Suvelan ja

Viherlaakson kappeleissa.

klo 16 Kauklahden kappelissa,

pakistanilainen sanajumalanpalvelus.

myynnissä sanansaattajien lähetystyön

hyväksi.

Nuoret: Isoiskoulutus ti ja ke klo

17.30–19. Lujiksen raamis pe klo

18–19. Lujakalliokahvila pe klo

19–23.

Lue lisää toiminnastamme www.

espoontuomiokirkkoseurakunta.

> Seurakunta-alueet > Aurora.

Kalajärven kappeli

Ruskaniitty 3

Kelttimessu irlantilaisin sävelmin

su 25.9. klo 12. Liturgia ja saarna

Kirsi Muurimäki, kanttori Marja-

Liisa Talja. Naiskuoro Lukkarit.

Kirkkokahvit.

Perhekerho ma ja ke klo 10–

11.30.

Naisten raamattu- ja rukouspiiri

ma 26.9. klo 18.30.

Eläkeläiskerho to 22.9. klo

10.30.

Vauvaperhekerho pe klo 9–11.30.

Ylistys- raamattu- ja rukouspiiri

pe klo 19.

Pyhäkoulu su klo 12.

Diakoniapalvelu: ajanvaraus Päivi

Pakkanen 040 531 1042.

Taitavin. Viisain. Tärkein. Sinä.

– Valokuvia vapaaehtoistoiminnasta

30.9. asti.

Vanhemmat vapaalla la 1.10. klo

10–14. Lastenhoitoa Kalajärven

kappelilla yhteisvastuun ja vanhempien

hyväksi. Katso tarkemmin

erillinen ilmoitus. Tied. ja ilm.

23.9. mennessä 050 583 6886.

Kauklahden kappeli

Kauppamäki 1

Pakistanilaisten sanajumalanpalvelus

su 25.9. klo 16.

Eläkeläiskerho ma 26.9. klo 13.

Vauvaperhekerho ma klo 13–15.

Perhekerho ti klo 10.

Eläkeläisten keittoruokailu ti klo

11–12.30, hinta 3 €.

Raamattualustus ”Isä meidän”

-rukouksen pyyntörukouksista

ti 27.9. klo 18.30, Marja-Liisa

Nokelainen.

Lapsikuoro Kielot to klo 15–16.

Pyhäkoulu su klo 12.

Laaksolahden kappeli

Ylänkötie 16

Avoin kahvila ti klo 9–11. Kohtaamispaikka

kahvikupposen kera.

Korot kohtaavat kahvilassa ti

27.9. klo 9.30–11. Keskustelua

maan ja taivaan väliltä.

Perhekerho pe klo 10.

Pyhäkoulu su klo 12.

Niipperi

Yläjuoksun kerhotila

Pyhäkoulu alkaa su 25.9. klo 12.

Nupurin kappeli

Brobackantie 1-3

Perhekerho ke klo 10.

Eläkeläiskerho to 29.9. klo

10.30, vieraana Raigo Liiman.

Suvelan kappeli

Kirstinpiha 3

Messu su 25.9. klo 12. Liturgia ja

saarna Sami Marte, kanttori Eeva

Jurmu.

Diakonia- ja lähetyspiiri ma 26.9.

klo 18.

Käsityö- ja askartelukerho ti

27.9. klo 10–12. Valmistamme

tuotteita lähetyksen ja yhteisvastuun

hyväksi.

Diakoniaruokailu ti klo 12.15–

13.15, aterian hinta 2 €.

”Suvelan suloiset” -vauvaperhekerho

ti klo 13.30–15.

Raamattupiiri ke 28.9. klo 18.

”Aurinkoinen” monikulttuurinen

perhekerho to klo 10–11.30.

Eläkeläiskerho to 29.9. klo 13.

Torstaipiiri mielenterveyskuntoutujille

to 22.9. klo 15–16.

Suvelan lapsikuoro to klo 16–17.

Tervetuloa uudet ja vanhat laulajat!

Tied. kanttori Eeva Jurmu 040

5480 466 tai eeva.jurmu@evl. .

"Rakas virsi -ilta" to 29.9. klo 19.

Yhteislaulutilaisuus.

Tea & Fellowship la 24.9. klo

15–17.

Asukas- ja nuorisotila Sentteri

(os. Kirstintie 11): Raamattu piiri

to 29.9. klo 12–14, seur. kerran

13.10.

Tallipojan kerhotila

Tallipojankuja

Vauvaperhekerho ke klo 10–

11.30.

Tuomarilan asema

Tuomarilantie 4

Luodaan yhdessä -askarteluryhmä

ti 27.9. klo 13–15. Askartelua

lähetys- ja yhteisvastuumyyjäisiin.

Venäjänkielinen Shakkikerho to

klo 16–17.30.

Raamattupiiri to klo 18–19.30.

Raamatun ensi kertaa avaaville

ja kokeneemmillekin lukijoille tutustumismatka

Raamatun ihmeelliseen

maailmaan! Lisätietoja Anu

Ristimäki 040 542 5182.

Perhekerho ”Pörriäinen” pe klo

10–11.30.

Pyhäkoulu su klo 11.

Yksinhuoltajaperhekahvila su

25.9. klo 15–16.30. Jutustelemme

kahvin, teen ja mehun merkeissä

arkipäivän askarruttavista

aiheista. Lapsille järjestetty omaa

ohjelmaa. Tied. perhetyönohjaaja

Kirsi Kanerva 050 511 0156.

Viherlaakson kappeli

Viherkalliontie 2

Messu su 25.9. klo 12. Liturgia ja

saarna Mari Mathlin, kanttori Petri

Koivusalo.

Lähetyspiiri ma 26.9. klo 14. Tietovisa

lähetystyöstä, Riitta Sarsa.

Kappelilounas ti klo 12 alkuhartaus.

Kaikille avoin, aterian hinta

4 €.

Eläkeläiskerho ke 28.9. klo 13.

Raamattupiiri ke 28.9. klo 18.30.

Perhekerho to klo 10.

Alfa-kurssi

Alfa-kurssi keskiviikko-iltaisin Auroran

kappelilla 21.9.–30.11. klo

18.30–20.30. Tied. ja ilm. Liisa

Lehtonen 050 581 5790 tai Jukka

Lehtonen 050 548 0594.

TUOMIOKIRKKO

Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,

virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,

toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5

etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fi

Espoon

tuomiokirkon

seurakuntatalolla

su 25.9. klo 11.30.

Lisää ohessa.

Lisää ohessa.

Tasauspäivän vietto

Uusi vauvamuskari

Kauklahteen

Kauklahden kappelille perustetaan

uusi ryhmä 3–7 kk ikäisille

vauvoille ke klo 9.40–10.10. Ilm.

opettaja Taija Karppiselle joko s-

postitse taija.karppinen@evl. tai

050 358 1093. Muskarin hinta

67 €/ lukukausi.

Varhaisnuorten

kerhot ja leirit

ympäri seurakuntaa alkavat viikolla

37. Ilmoittautuminen ja lisätiedot

www.lujakallio. .

Kohti murrosikää

-kasvattajailta

Psykologi, perheneuvoja Saara

Kinnunen luennoi kasvattajaillassa

aiheesta ”Kohti murrosikää.”

tiistaina 27.9. klo 18 Kirkkojärven

koululla, Kotikyläntie 6. Vanhempainyhdistys

tarjoaa kahvit pientä

maksua vastaan klo 17 alkaen.

Vapaa pääsy.

Vanhemmat vapaalla

La 1.10. klo 10–14. Lastenhoitoa

Kalajärven kappelilla yhteisvastuun

ja vanhempien hyväksi. Vanhemmat

voivat varata hoitopaikan

ja -ajan yli 3-vuotiaille lapsille.

Hoidon hinta on 5 €/lapsi/tunti,

yhteisvastuun hyväksi. Lapselle

mukaan asusteet sisä- ja ulkoleikkejä

varten sekä omat eväät.

Lastenhoitajina toimivat lastenohjaajat

Sirpa Immonen, Sirpa Vuorisaari,

Kim Lähde ja Minna Lindfors.

Tied. ja ilm. 23.9. mennessä

050 583 6886.

Diakonian retkipäivä

To 6.10. Hvittorpiin. Bussireitti:

klo 8.30 Espoon keskus, Vieraskuja

1 klo 8.45 Leppävaara Sello

– Palace Hotel klo 9 – Tapiola

Garden – klo 9.10 Olari, Olarinluoma

4 – klo 9.20 Espoonlahti,

klo Kipparinkatu 8 – klo 9.40

Hvittorp. Paluumatka klo 15

käänteisessä järjestyksessä ilman

välipysähdyksiä. Mukana

diakoniatyöntekijät Merja Lehtisalo,

Jyrki Myllärniemi ja Maarit

Van Santen. Retken hinta 10 €

(kerätään bussissa). Sis. aamiaisen,

lounaan ja lähtökahvit. Ilm.

29.9. klo 15 mennessä p. 8050

3503.

Sururyhmä

Olet hiljattain menettänyt läheisen

ihmisen. Ehkä haluaisit keskustella

surun herättämistä tunteista

ja menetyksen kokemuksestasi

toisten samassa elämäntilanteessa

olevien kanssa. Olet

tervetullut sururyhmään joka kokoontuu

Laaksolahden kappelilla

torstaisin 29.9., 20.10., 3.11.,

17.11., 1.12., 15.12. ja 12.1. klo

18.30–20. Ilm. ryhmänvetäjille,

diakoni Jyrki Myllärniemi 040 547

1861 tai pastori Mari Mathlin 050

438 0182.

Hiljaisuuden retriitti

Velskolan Kartanossa 28.–30.10.

Ohjaajina Marja Malvaranta ja

Pirkko Nurminen. Osallistumismaksu

75 € espoolaiset, 110 €

muut. Ilm. 4.10. mennessä 040

5311 040/Malvaranta.

Mielenterveysleiri

Espoon seurakuntien yhteinen

mielenterveysleiri Hilassa 31.10–

3.11. Leirimaksu 40 € sisältää

kuljetuksen, majoituksen, ruokailut

ja ohjelman. Leiri on tarkoitettu

espoolaisille mielenterveyskuntoutujille.

Leirille haetaan

hakukaavakkeella ja leiripaikan

saaneille lähetetään tarkemmat

tiedot kirjeitse ennen leirin alkua.

Tied. Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Virpi Sutelainen 040

736 9315 ja ilm. 7.10. mennessä

p. 8050 3503.

Kritoryhmät alkamassa

Krito-ryhmä on kristillinen vertaistukiryhmä,

jossa opetellaan

puhumaan omista kokemuksista

ja tunteista. Ryhmän pohjana

on oman tarinan kertominen,

toisten kuunteleminen, luottamuksellisuus

sekä asioiden jättäminen

rukouksessa Jumalan

hoitoon. Ryhmässä käytetään

Mirja Sinkkosen ja Paula Tähtisen

kirjaa ”Toiveena sisäinen

paraneminen.” Ryhmä I kokoontuu

13 kertaa Kalajärven kappelilla

(Ruskaniitty 3) tiistaisin

18.10. alkaen klo 18–20.30.

Aviopareille tarkoitettu ryhmä II

kokoontuu 11 kertaa Viherlaakson

kappelilla (Viherkallionkatu

2, Espoo) maanantaisin 17.10.

alkaen klo 18–20.30. Tied. ja ilm.

7.10. mennessä diakonissa Pauliina

Alanko 040 513 0862 tai

pauliina. alanko@evl. .

Uusi viron- ja suomenkielinen

lasten laulukerho

Kahekeelne

lauluring

Espoo Toomkiriku koguduse majas

(Kirkkoranta 2) alustab septembrikuus

4–6 a. lastele möeldud

kahekeelne (soome-eesti)

lauluring. Koguneme iga teisipäev

kell 13–15. Täpsemalt informatsiooni

saab juhendaja Liilia Reelolt

tel. 050 438 0170.

Kerhossa lauletaan viron- ja suomenkielisiä

lauluja. 4–6 vuotiaille.

Kokoontumisaika tiistaisin klo

13–15 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa.

Sinustako vetäjä

käsityö- ja askartelukerhoon?

Mahdollisuus palvella! Suvelaan

etsitään uutta käsityö- ja askartelukerhon

vetäjää. Kerho kokoontuu

Suvelan kappelissa parittomien

viikkojen tiistaina klo 10–

12. Kerhonohjaamisesta maksetaan

pieni palkkio. Jos kiinnostuit,

ota yhteyttä! Tiedustelut diakoni

Martta Nurmi 040 531 1037 tai

martta.nurmi@evl. .

Perheleiri

2.–4.12. Velskolan kartanossa.

Monenlaista mukavaa puuhaa

adventin alkuun. Ohjelma

ja leiri suunnattu kouluikäisten

perheille. Hinta 40 € aikuinen,

20 € 3–14 v. Lapset omilla liinavaatteilla.

Tied. ja ilm. 10.10.

klo 9 alkaen Outi Wenell, p.

8040 3584.

Unelmakammari

Kirpputori ja kahvila – kaiken

kansan kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu

8. Avoinna ma 10–

12 ja to 10–18. Hyväkuntoisia,

puhtaita ja ehjiä vaatteita, leluja

sekä kodin pientavaraa otetaan

vastaan. Tervetuloa kahville ja

edullisille ostoksille. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Peittopajassa

ma klo 12–14 kudotaan

Äiti Teresa -peittoja Intiaan vietäväksi.

Tied. diakonissa Pauliina

Alanko, 040 513 0862.

”Kappelipalloilijat”

Lentopalloa tiistaisin klo 17–

18.30 Mikkelän koululla, Lanttikatu

7. Tied. Erkki Pennanen,

0400 440 571, pennaset@

kolumbus. .

Apua tarjolla!

Harmaat pantterit, vireät seniorit

auttavat tavaroiden kuljetuksessa,

lastenhoidossa, pienimuotoisissa

kodinhuoltotöissä sekä

digiboxin, television ja tietokoneen

asennuksissa. Jätä viesti

vastaajaan, niin otamme sinuun

yhteyttä 050 434 1069. Apu on

maksutonta.

Perhetyön

puhelinpäivystys

ti klo 10–12. Keskusteluapua

ajanvarauksella perheen, parisuhteen

ja vanhemmuuden kysymyksissä,

p. 8050 3583 ja

8050 3584.

English

“Sunny – new multicultural

family club”

Meets every Thursday at

10–11.30 am at the Suvela

chapel (Kirstinpiha 3,

Espoo.) Playworkers Tarja

Talqvist, Heli Vesanen and

Tuula Pyykkönen welcome

parents and their young children

to join in the fun and

play.

Tea&Fellowship

A group for all who want to

speak English, make international

friends and learn

more about the Christian

faith. Meets at the Suvela

chapel (Kirstinpiha 3, Espoo)

at 3–5pm on the following

Diakonian ajanvaraus

Espoon keskus p. 040 513 0862

ja 040 736 9315

Suvela p. 040 531 1037 ja

050 438 0189

Kalajärven alue p. 040 531 1042

Auroran alue p. 040 763 6599

Kauklahti p. 050 438 0176

Laaksolahti p. 040 547 1861

Viherlaakso p. 040 572 5344

Ajankohtaisimmat

tapahtumatiedot

www.espoontuomiokirkkoseurakunta

> Kalenteri tai Ajankohtaista

-sivu.

Facebook

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan

Facebook-sivusto. Käy katsomassa.

Yhteiset tapahtumat

Mielenterveysleiri

Espoon seurakuntien yhteinen

mielenterveysleiri

Hilassa 31.10.–3.11.

Leirimaksu 40 € sisältää

kuljetuksen, majoituksen,

ruokailut ja ohjelman. Leiri

on tarkoitettu espoolaisille

mielenterveyskuntoutujille.

Leirille haetaan hakukaavakkeella

ja leiripaikan

saaneille lähetetään

tarkemmat tiedot kirjeitse

ennen leirin alkua. Tied.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Virpi Sutelainen

040 736 9315 ja ilmoittautumiset

7.10. mennessä

p. 8050 3503.

Saturdays: 24.9, 29.10 and

26.11. For more information

contact Pastor Mari Mathlin,

mari.mathlin@evl. , t. 050

438 0182.

Anglican-Lutheran Worship-

Service Sun 25th Sept at

12.00 at Perkkaa Chapel, Upseerinkatu

5. Jukka Raunu.

Perkkaa Open House Fri

23rd Sept. at 1–5 pm. at

Perkkaa Chapel. Feel free

to have a cup of tea or coffee

and read a newspaper at

Perkkaa. Also there are parish

workers and volunteers

to discuss with. Welcome!

Leppävaaran

seurakunta

Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo, avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000,

faksi 8050 5590. Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575. Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14

p. 8050 5562. etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fi

Toimipisteet

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu

2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu

5, Karakappeli Karakalliontie

12, Uuttu Lintukulma 2,

KilonRisti Vanharaide 1, Lasten

kappeli Arkki Leppävaarankatu

7 B 3. krs, Leppäsiipi, kirkkoherranvirasto

Alberganesplanadi 1.

LEPPÄVAARA

Pirkko

Vesavaaran

rukousilta

su 25. 9. klo 14.30–18.30

Karakappelissa.

Tervetuloa!

Messut ja hartaudet

Hiljainen aamurukous pe 23.9.

klo 7.45–8.45 KilonRistissä.

Messu ja kirkkokahvit su 25.9.

klo 10 Leppävaaran kirkossa. Liturgia

ja saarna Inkeri Juvela,

avustava pappi Kari Springfelt,

kanttori Kullervo Latvanen

Messu ja kirkkokahvit su 25.9.

klo 12 Karakappelissa. Liturgia ja

saarna Inkeri Juvela, kanttori Kullervo

Latvanen. Messun yhteydessä

kaste.

Anglican-Lutheran Worship-

Service Sun 25th September at

12.00 at Perkkaa Chapel. Jukka

Raunu.

Arkin aamumessu ke 28.9. klo

8 Lasten kappeli Arkissa. Kari

Springfelt.

Lectio Divina – raamattumietiskely

ke 28.9. klo 10–12 Karakappelissa.

Matt. 18:1–6, 10.

Tasauspäivän

tapahtuma

Tasauspäivän messu klo 10 lasten

kappeli Arkissa, Leppävaarankatu

7 B 3.krs. Saarna Tansanian

nimikkolähetti Marjatta Mäkinen,

liturgi Juha-Pekka Rissanen,

kanttori Kullervo Latvanen.

Messukahvit, lapsille askartelua.

Kauppakeskus Sellossa klo 12-

15 Reilun kaupan myyntiä, lapsille

ilmapalloja. Tuotto Suomen

Lähetysseuran tasauspäivän keräykseen

Nepalin köyhien ja vammaisten

hyväksi.

Musaryhmä

Ryhmä kokoontuu ke 21.9. klo

18 Perkkaan seurakuntatalon

kerhohuoneessa, Upseerinkatu

5. Tule soittamaan mielisoitintasi

yhdessä toisten kanssa.

Etsimme

pyhäkoulunopettajia

Perheet toivovat pyhäkoulua sunnuntaisin

messun ajaksi Leppävaaran

kirkon Olotilaan. Etsimme

siis muutamia opettajia vastaamaan

pyhäkoulusta vuoroviikoin.

Maksamme pienen palkkion. Tiedustelut

Merja Saravuo p. 8050

5593 tai 040 513 0865.

Ilosanomapiiriin

pe 23.9. klo 12.45–14.45 alkaa

Karakappelissa Ilosanomapiiri,

jossa tutustutaan evankeliumiteksteihin

keskustellen valmiiden

kysymysten pohjalta, jotka

nousevat Jeesuksen elämästä

ja opetuksista. Sopii aloittelijoille

sekä Raamattua jo ennestään

tunteville. Else Leino, 0400

235 944.

Perkkaa Open House

on avoin tapaamispaikka Perkkaan

kappelilla perjantaisin klo

13–17. Voit lukea lehtiä, juoda

kupin teetä tai kahvia ja rupatella

suomeksi ja englanniksi kansainvälisessä

ilmapiirissä.

LEPPÄVAARA

Olisiko tässä sinun paikkasi?

Nuoret aikuiset

Leppävaara

www.cafekismus. /leppavaaran-nakut

nakut.leppavaara@gmail.com

Facebook: Leppävaaran

seura kunnan nakut

Ilta Parkilla

25.9. klo 18 Nooan Parkissa

(Lintuvaarantie 21) Tuovi Raitio

alustaa aiheesta ”Pyhitetty

olkoon sinun nimesi”.

Pirkko Vesavaaran

rukousilta

su 25.9. klo 14.30–18.30 Karakappelissa.

Iltasoitto-konsertti

su 25.9. klo 18 Leppävaaran kirkossa.

Espoon musiikkiopiston

nuoret pianistien ilta. Esiintymässä

Paula Ernesaks, Jasmin Hu,

Johannes Karhapää ja Karoliina

Ruhno. Ohjelmassa Bach, Beethoven,

Chopin, Liszt. Vapaa pääsy.

Diakonia

Diakonian palveluaika on ohjausta,

neuvontaa ja ajanvarausta

varten ma klo 10–12 Alberganesplanadi

1, p. 8050 5539 ja

8050 5525. Muuna aikana ajanvaraukset

puhelimitse suoraan

diakoniatyöntekijöiltä.

Diakonialounas ti klo 11.30–

12.30 Leppävaaran kirkolla, hinta

3 €.

Olotilan kirpputori

on avoinna ti ja to klo 11–14

Leppä vaaran kirkon Olotilassa.

Tulossa Rukous 24/7

Rukousviikko 2.10.–9.10. Perkkaan

seurakuntatalo, Upseerinkatu

5.

Varaa omaa aikaasi. Tiedustelut

Hilkka Stigell p. 040 718 2302,

hilsti@hotmail.com

Pyhäkoulun

opettajia etsitään

Leppävaaran kirkon

pyhäkouluun.

Lue lisää ohesta.

Otaniemen kappeli

Jämeräntaival 8, 02150 Espoo

Messu 25.09. klo 11. Pastori

Jyri Hakala, musiikki Katja

Kangas. Kirkkokahvit.

Ristin kilta ry:n kappeli-ilta

ke 28.9. klo 18.30. Miikka

Rosendahl: Älä pelkää epäonnistua!

Esbo

svenska

Pastorskansli, Kyrkogatan 10,

02770 Esbo, må–fre kl. 8–15,

tfn 8050 3000, 040 586 0056,

fax 8050 3265.

Esbo domkyrka, Kyrkparken 5

www.esbosvenskaforsamling.fi

Högmässor sö 25.9

Esbo domkyrka kl. 12.15. Kyrkkaffe

i Sockenstugan.

Alberga kyrka kl. 14 kon rmation

av Mataskär 2-skriftskolan.

Mataskärdagen

Mataskärs lägercentrum, Mataskärv.

3, kl. 11 mässa med

små och stora i kapellet. Kyrklunch

kl. 12–13. Höstmarknad

kl. 12–15 våffelcafé, bakverk,

hemlagat, lotteri m.m.

Kvällsmässa

Södrik kapell ti 27.9 kl. 18.

Kyrkkaffe.

Samtalsgruppen

Hagalunds kyrka to 22.9 kl. 16–

17.30. Mer info: Sissel Stenbäck,

050 562 0094, sissel@

stenback.

22.9.2011

Grankulla

svenska

Kansliet, Kavallvägen 3,

öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,

stängt 11.30–12, tfn 512 3722.

fornamn.efternamn@evl.fi

www.grankullasvenskaforsamling.fi

Bibelkväll

To 22.9 kl 18.30 i Sebastos.

Högmässa

Sö 25.9 kl 12 i Grankulla kyrka,

Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. Skapelsens

söndag. Aulakaffe.

Söndagsskola

Sö 25.9 kl 12 i övre brasrummet.

Tisdag 27.9

Pensionärskören kl 13 i nedre

salen.

Tisdagsträffen kl 13.30 i övre

salen.

Ledarutbildning

Varannan onsdag kl 15 för åk 1

i Klubb 97, start 28.9.

Ungdomskväll

Varannan onsdag kl 17 i Klubb

97, start 28.9.


16 esse ❘ 22.9.2011 22.9.2011 ❘ esse 17

22.9.2011

Kauniaisten

seurakunta

Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700

Kauniainen. Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14,

to klo 9–16 (sulj. klo 11.30–12) p. 512 3710.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fi

Messu

Su 25.9. klo 10 kirkossa, saarna

Mauri Vihko, liturgia Hanna Vanonen

ja kanttorina Anna Marte.

Kirkkokahvit

Perhekerho

To 22.9. klo 10 Sebastoksessa.

Puolisona vaihtelevassa arjessa,

Päivi Tuomi. To 29.9. Levolle

lasken, Luojani.

Family club

PUUTTUUKO

Ilm. 30.9.

Sundays between 4pm–6pm at

Sebastos.

Vartin hartaus ja

maanantaikahvila

SINULTA

Ma 26.9. klo 12.45 hartaus ja klo

HAMMAS?

13–15 kahvila Sebastoksessa.

Raamattupiiri

Aiheena Apostolien teot ke 28.9.

klo 18 takkahuoneessa.

1,4 miljoonalta suomalaiselta puuttuu vähintään yksi

PUUTTUUKO

hammas. Suotta, sillä apu 3.10. on keksitty. klo 9.30–11.00. Hammasimplantti

Ks. kotisivut

kohta

Neulepiiri on kirkastanut naisille jo tuhansien suomalaisten

diakonia.

hymyn.

Ke 28.9. klo 18.30 Sebastoksessa.

SINULTA HAMMAS?

TULE KUULEMAAN Hammashoitoa LISÄÄ HAMMAS-

IMPLANTEISTA MA 13.6. KLO 14-18

PUUTTUUKO

1,4 miljoonalta suomalaiselta puuttuu vähintään yksi

hammas. Suotta, sillä apu on keksitty. 1,4 miljoonalta Hammasimplantti suomalaiselta

on kirkastanut jo tuhansien suomalaisten puuttuu vähintään hymyn. yksi hammas.

Suotta, sillä apu on keksitty.

Samalla voit tutustua vastaanottoomme. Otamme tarvittaessa

SINULTA hampaistasi HAMMAS? röntgenkuvan ja saat hammas-

Hammasimplantti on kirkastanut

lääkäriltämme TULE KUULEMAAN arvion, miten LISÄÄ hammasimplanttihoito HAMMAS- sopii

1,4 miljoonalta suomalaiselta puuttuu vähintään yksi

Sinulle. hammas. Suotta, Varaa sillä apu on keksitty. Hammasimplantti

on kirkastanut TULE

etukäteen

jo tuhansien KUULEMAAN

aika maksuttomaan

suomalaisten hymyn. LISÄÄ HAMMASarvioon

IMPLANTEISTA numerosta MA 13.6. (09) 412 KLO 9649. 14-18

IMPLANTEISTA ESPOON KEILANIEMEEN.

TULE KUULEMAAN LISÄÄ HAMMAS-

Samalla voit tutustua vastaanottoomme. Otamme tar-

IMPLANTEISTA MA 13.6. KLO 14-18

Erikoishammasteknikko

Timo Ylitolonen

040 8260623

Soukankuja 8 A 9

jo tuhansien suomalaisten hymyn.

Samalla voit tutustua vastaanottoomme. Otamme tarvittaessa

vittaessa hampaistasi hampaistasi röntgenkuvan ja saat ja saat hammaslääkäriltämme

hammaslääkäriltämme

Samalla voit arvion,

arvion,

tutustua vastaanottoomme. miten

miten hammasimplanttihoito

Otamme tar-

sopii

Sinulle.

vittaessa Sinulle. hampaistasi Varaa röntgenkuvan etukäteen ja saat hammaslääkäriltämme

arvion, Varaa miten hammasimplanttihoito etukäteen sopii

aika maksuttomaan arvioon

numerosta (09) aika 412 maksuttomaan 9649.

arvioon

Sinulle. Varaa etukäteen aika maksuttomaan arvioon

numerosta (09) 412 9649. numerosta (09) 412 9649.

Keilaranta 10, Espoo puh. (09) 412 9649

Keilaranta 10, Espoo puh. (09) 412 9649

www.keilahammas.fi

Keilaranta 10, Espoo puh. (09) 412 9649 www.keilahammas.fi

Keilaranta 10, Espoo puh. (09) 412 9649

www.keilahammas.fi

K AUNIAINEN

Syyslomaleiri

koululaisille

13.–14.10.

Räfsön

leirikeskuksessa

menn. kirkkoherranvirastoon,

p. 512 3710

Punainen lanka

Avoin toiminta- ja keskusteluryhmä

mielenterveyskuntoutujille

alkaa Sebastoksessa ma

Ilmoitusaineistot

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Museot keräävät kirjoituksia

suomalaisten suhteesta luontoon

Vuokrata halutaan

Luotettava 2+2 henk. perhe haluaa

vuokrata Espoosta 3-4 h+k.

Varma vuokra. P. 050 4802410/Suvi.

Terveydenhoitoa

Kolmivuotinen psykoterapiaryhmä

alkaa Helsingissä Töölössä. Paikkoja

vapaana. Tiedustelut 0400 965416/

Niemi. helena.niemi@welho.com

UUSI ILME KEITTIÖÖN

- uudet ovet - tasot

- saranat ja vetimet

RUNSAS VALIKOIMA

- malleja - värejä

Ilmainen tarjous ja mittauspalvelu.

Kotitalousvähennys tehdystä työstä.

www.ergadesign.fi

ERKKI KAUPPINEN 0500 503 357.

Ikkunanpesut ja kotisiivoukset

alk. 25,20 €/h. (kotital.väh. 60%).

P. 040 366 4415. www.loistopalvelut.fi

KOTISIIVOUKSET, ikkunanpesut,

tekstiilihuonekalujen pesut 25 €/+alv.

www.kaijaclean.fi p. 046 589 2382

Muutot • Muuttolaatikot

• Kuljetukset • Kalustekasaukset

www.sb-palvelut.fi p. 044 336 7633

MUUTOT JA KULJETUKSET

1-2 miestä ja iso pakettiauto.

Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.

Palveluja tarjotaan

Ostetaan

Käteisellä Kuolinpesät,

muuttojäämistöt tyhjennyksineen,

tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,

posliini- ja lasiesineet, taulut, työkalut

ym. koti-irtaimet. Noudetaan sopimuksen

mukaan. puh. 040 764 1348

Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,

maljakoita, Arabian astioita, huonek.,

kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen

tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.

Elegantik Oy, p. 040 756 5964.

Keräilijä ostaa vanhan öljymaalauksen,

kotimainen tai ulkolainen.

P. 044 5719722 Salmi.

www.kotimaa-yhtiot.fi/

mediaopas

Pohojalaasta luotettavuutta !

Osaamista jo 15 vuotta

pääkaupunkiseudulla.

- huoneistoremontit, kylpyhuoneet ym.

- LVIS -työt

Pohjanmaan Rakennuspyörä Oy

00520 Hki, puh. 040 543 7055.

Pintaremontti piristää! Kaipaisitko

uutta ilmettä kotiisi? Mutta luotettava

remonttimies puuttuu. Me teemme

maalaukset, tapetoinnit, uusimme

lattiat ja remontoimme keittiöt. Soita

Petrille 050 566 0569 ja pyydä ilmainen

arviointi! www.hilpi.fi

www.studionovora.fi.

Huonekalujen entisöinti & verhoilu

Luotettavasti, laadukkaasti.

Gsm. 044 538 7967.

Koti-ikkunoiden pesua

alk. 10 e/ikkuna + alv.

ALBERTI CLEAN p. 512 2791.

www.alberticlean.fi

stock.xchng

Harrastatko kalastusta tai metsästystä?

Liikutko luonnossa marjastaen tai sienestäen?

Vietätkö vapaa-aikaasi mökkeillen

tai vesillä? Työskenteletkö pellolla

tai metsässä?

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo,

Espoon kaupunginmuseo, Lusto -

Suomen Metsämuseo, Suomen maatalousmuseo

Sarka, Suomen Metsästysmuseo,

Kainuun Museo sekä Vihdin

museo järjestävät kirjoituskeruun arkisen

luontosuhteemme muuttumisesta.

Kirjoituskeruun tavoitteena on tutkia

suomalaisten luontosuhteen, luonnossa

liikkumisen, työskentelyn ja

oleskelun muutosta, erityisesti sen teknistymistä

ja välineellistymistä. Vastauksia

tullaan hyödyntämään museoiden

toiminnassa ja tutkimuksissa.

Museot kaipaavat tietoa ja ajatuksia

mökkeilystä, kalastuksesta, metsästyksestä,

työskentelystä pellolla sekä metsässä,

yleisestä luonnossa liikkumisesta,

marjastuksesta, sienestyksestä sekä

vesillä liikkumisesta.

Kirjoituskeruu aiheineen ja tarkemmat

vastausohjeet löytyvät osoitteesta:

www.raasepori.fi/museo/kirjoituskeruu.

Vastaaja voin kirjoittaa vastaukset

vain osaan kysymyksistä tai kertoa

myös muista asiaan liittyvistä aiheista.

Kirjoittaa voi joko suomeksi tai ruotsiksi

sähköpostitse osoitteeseen museo@raasepori.fi

tai kirjeitse osoitteeseen

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo,

Ormnäsintie 3, 10600 Tammisaari.

Tarvittaessa kysymykset lähetetään

vastaajalle postitse, jos hän ottaa yhteyttä

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseoon

numeroon 019 289 2500 tai

sähköpostitse osoitteeseen museo@

raasepori.fi.

Kirkko avaa

24h-kriisipuhelimen

suuronnettomuuksissa

Palveleva puhelin käynnistää ympäri

vuorokauden toimivan kriisipuhelinpäivystyksen

suuronnettomuustilanteissa.

Kriisitilanteissa

suomenkielinen Palveleva puhelin

toimii kriisipuhelimena, ja silloin se

on avoinna normaaleja päivystysaikoja

pidempään.

Kriisiavun tarjoaminen aiempaa

laajemmassa mittakaavassa on

tarpeen, sillä suuronnettomuuksien

yhteydessä Palvelevaan puhelimeen

tulee usein soittoja, joissa kerrotaan

turvattomuudesta ja tuen tarpeesta.

Palvelevan puhelimen päivystäjillä

on valmiuksia kuuntelemiseen

ja keskustelemiseen. He ovat

saaneet myös kriiseihin ja suuronnettomuuksiin

liittyvää koulutusta.

Keskustelut ovat luottamuksellisia,

ja soittajan ei tarvitse kertoa nimeään.

Soittoihin vastaavat koulutetut

vapaaehtoiset.

”Kriisitilanteessa voimme nyt

vastata puheluihin nopeammin.

Aiemmin jouduimme odottamaan

päivystysaikaa. Palvelevan puhelimen

päivystäjät ovat osaavia ja kokeneita

vapaaehtoisia. Kriisipuhelin

tukee myös valtakunnallista kriisipalvelua

Suomessa”, arvioi Palvelevan

puhelimen työalasihteeri Helena

Samulin.

Palveleva puhelin on avoinna joka

päivä. Suomenkielinen päivystys

on numerossa 01019 0071 on avoinna

koko maassa sunnuntaista torstaihin

kello 18–01 sekä perjantaina

ja lauantaina kello 18–03. Ruotsinkielinen

päivystys on avoinna

joka ilta kello 20–24 numerossa

01019 0072. Samat numerot ovat

käytössä kriisitilanteessa.

HERÄNNÄISSEURAT

La 24.9. klo 18 Mikaelinkirkon takkahuoneessa,

Emännänpolku 1, Hki.

Su 25.9. klo 9 Aamuveisuut

Hyvinkään kirkon yläsalissa,

Hämeenkatu 16. Klo 16 Seuratuvalla,

Salomonkatu 17 D, Hki.

Mm. Juhani Elenius, Kalle Hiltunen

ja Matti Malmivaara.

Ke 28.9. klo 19 Körttikodilla,

Ratakatu 1a A, 3. krs, Hki.

www.kotimaa24.fi

Hautauspalveluja

Täyden palvelun toimisto

Hakaniemi puh. 010 76 66500

Töölö puh. 010 76 66530

Itäkeskus puh. 010 76 66590

Leppävaara puh. 010 76 66610

Tapiola puh. 010 76 66570

Tikkurila puh. 010 76 66560

Myyrmäki puh. 010 76 66600

Kerava puh. 010 76 66550

Hyvinkää puh. 010 76 66580

(0,0828 €/puh + 0,1199 €/min)

www.hok-elannonhautauspalvelu.fi

www.perunkirjoitustoimisto.fi

PÄIVYSTYS 24 h: 050 347 1555

• Radio-ohjelmaa

YLE Radio 1

TORSTAI 22.9.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Diakoni, kotiäiti

Kristiina Huotari, Espoo. Uusinta

klo 7.50.

Inhimillinen tekijä

Miksi kivuton kuolema ei kuulu

kaikille? Ex-euroedustaja Esko

Seppäsen (vas.) poika kuoli vaikeaan

syöpään, Miira Paasilinna

(oik.) saattohoiti lapsensa kotona.

Anne Flinkkilän (ylh.) vieraana

myös saattohoitolääkäri Juha

Hänninen (2.oik.).

TV2 su 25.9. klo 21.

Kirjoja

Mitä miehen pitää

tehdä?

Eduard Augustin, Philip von Keisenberg,

Christian Zaschke: Miehen oma kirja.

Suom. Tommi Järvinen. 368 s. Tammi

2010.

www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

Toimitus

Kirkkokatu 1, 02770 Espoo

PL 200, 02771 Espoo

p. 020 754 2000, faksi (09) 8050 2285

esse.toimitus@kotimaa.fi

Menovinkit

esse.tavataan@kotimaa.fi

Lukijaposti

esse.lukijoilta@kotimaa.fi

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Hiippakuntadekaani

Sakari Häkkinen, Kuopio.

PERJANTAI 23.9.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Pauliina Kivivuori,

Hyvinkää. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Timo Komulainen ja Anneli

Vartiainen lukevat päivän raamatuntekstit.

LAUANTAI 24.9.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Seurakunnan joht.

Pauli Hyppönen, Baptistikirkko,

Tampere. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.00 Ehtookelloina Lapuan kirkon kellot.

18.01 Iltahartaus. Past. Helena Paalanne,

Oulu.

SUNNUNTAI 25.9.

09.55 Savonlinnan tuomiokirkon kellot

kutsuvat.

10.00 Jumalanpalvelus Savonlinnan tuomiokirkosta.

Saarnaajana khra

Sammeli Juntunen. Liturgina Risto

Topi. Kantt., urk. ja Savonlinnan

tuomiokirkon kamarikuoron

joht. Minna Raassina. Virret: 195;

126; 326:1,2,6; 329:1,2,5; 221;

326:9.

11.00 Ortodoksinen liturgia Uspenskin

katedraalista Helsingistä. Palveluksen

toim. khra Markku Salminen.

18.00 Horisontti. Ohjelma uskonnoista ja

elämänkatsomuksista.

MAANANTAI 26.9.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Khra Pirjo Vahtola,

Kaarina. Uusinta klo 7.50.

Jos otetaan

kaikki miehiseen

kulttuuriin

liittyvät

stereotypiat

ja

laitetaan ne

yksiin kansiin,

mitä

siitä tulee?

Miehen oma kirja. Se on sidottu

harmaisiin, asiallisiin kangaskansiin,

painettu käsikirjamaiseen

formaattiin. Huumoria, luultavasti:

Formula 1 -auton ajaminen, sivistynyt

keskustelu, drinkin tarjoaminen

naiselle…

Naisen kädessä testattuna teos

sai heti ensiselauksella tylyn arvion:

”Ei naurata”. Kokeilin itse

erilaisia lukijan silmälaseja tasaarvomiehestä

pyrkyri-seurapiirimieheen.

Kumpaakaan ei naurattanut.

Edellinen ei halua tietää, miten

kotibaari pitää varustaa tai miten

muukalaislegioonaan liitytään.

Jälkimmäinen taas ottaa kirjan todesta,

opettelee ulkoa ja sutkauttelee

mieskulttuurin selviytymisvinkkejä

ominaan.

Suomeksi julkaistu kirja on saksalaisen

alkuteoksen täkäläinen

laitos. On vaikea nähdä, toimisiko

ironia paremmin Saksassa, jossa

sukupuoliroolit ovat jäykemmät

kuin meillä pohjolassa.

Voi olla, ellei lukija sitten oikopäätä

tunnista itseään kirjan tarjoamasta

mieskuvasta. Yhtä vaikeaa

on kuvitella mies lukemaan kirja

kannesta kanteen. Silmäiltynäkin

se tartuttaa mieleen vaihtelevan asteista

myötähäpeää.

Ehkä siinä onkin Miehen oman

kirjan tärkein anti: se pakottaa itsemäärittelyyn.

En minä ole tuollainen,

toivottavasti en.

Toimituspäällikkö

Hannele Koskinen, p. 040 350 5434

hannele.koskinen@kotimaa.fi

Toimitussihteeri

Paula Huhtala, p. 020 754 2325

paula.huhtala@kotimaa.fi

Toimittaja

Laura Kimari, p. 020 754 2070

laura.kimari@kotimaa.fi

Päätoimittaja

Simo Repo, p. 8050 2349

simo.repo@evl.fi

Espoon seurakuntayhtymä

Mikko T. Helminen

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Past. Tapio Koivu, Vantaa.

TIISTAI 27.9.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Yliopiston lehtori,

dos. Kari Latvus, Järvenpää. Uusinta

klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Äidinkielen ja kirjallisuuden

leht. Jorma Pollari, Pelastusarmeija,

Jyväskylä.

KESKIVIIKKO 28.9.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Ilkka Raittila,

Joensuu. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Past. Antti Mustakallio,

Hämeenlinna.

TORSTAI 29.9.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Diakoni, kotiäiti Kristiina

Huotari, Espoo. Uusinta klo

7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Hiippakuntadekaani

Sakari Häkkinen, Kuopio.

• TV-ohjelmaa

YLE TV1

TORSTAI 22.9.

12.40 Rakkauden sanoma. Kuinka intohimo

pidetään elossa kuluttavan

arjen ja vaatimusten keskellä. Kirjailija

Sissel-Jo Gazan keskustelee

piispa Elisabeth Dons Christensenin

kanssa tahdosta suhteessa,

Luukeittoa, luteita ja

työn autuutta

Sinikka Paavilainen: Työtytöt. Tytöt isänmaan

palveluksessa 1941-1945. 285 s.

Minerva 2010.

Osoite- ja tilausasiat

Puhelin (09) 8050 2327

essetilaukset.espoo@evl.fi

Osoitemuutokset päivittyvät

väestötietojärjestelmästä.

Lehti jaetaan koteihin perheen

vanhimman seurakunnan jäsenen

nimellä.

Taitto ja kuvankäsittely

Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Ilmoitusmarkkinointi

Sari Havia p. 020 754 2284

Seija Kosunen, p. 020 754 2270

Jaana Mehtälä, p. 020 754 2309

Timo Salminen p. 020 754 2247

Myynti- ja markkinointipäällikkö:

Minna Zilliacus, p. 020 754 2361

Ilmoitustrafiikki /-valmistus

Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri

Pl 279, 00181 Helsinki

p. 020 754 2275, faksi 020 754 2343

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot

viimeistään julkaisupäivää edeltävän

viikon keskiviikkona klo 16 mennessä.

Ilmoitushinnat

1,80 e / pmm + alv 23 %.

Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /

pmm + alv 23 %.

Raamatun erotiikasta ja siitä, että

intohimo tarkoittaa monia asioita.

LAUANTAI 24.9.

11.05 Pisara. Talkootyöläinen ja Itä-Afrikan

aluekoordinaattori Leena Koivisto.

”Talkoissa kaikki ovat tervetulleita,

jokaista tarvitaan.” (1

Kor. 12:12-27) Uusinta 26.9. klo

13.40.

SUNNUNTAI 25.9.

10.00 Herättäjä-Yhdistyksen jumalanpalvelus.

Vartiokylän kirkossa Helsingissä

Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhässä

lauletaan virret 288, 334,

326, 382 ja 332. Liturgina Raisa

Jarkkola, saarnaajana Samuli Korkalainen.

Herännäisnuorten kuoro

esiintyy. Uusinta 27.9. klo 13.00.

MAANANTAI 26.9.

12.40 Rakkauden sanoma. Onko anteeksiantaminen

tarpeellista, ja mitä

jos siihen ei pysty?

TIISTAI 27.9.

12.40 Rakkauden sanoma. Onko uskollisuus

koko elämän kestävän rakkauden

edellytys?

Julkaisija

Espoon seurakuntayhtymä

viestinta.espoo@evl.fi

p. 8050 2327

Toimitusneuvosto

Anssi Siukosaari (Leppävaara) pj.

anssi.siukosaari@pp.inet.fi

Erkki Berg (Tapiola).

Marita Helki (Espoonlahti).

Antti Kujanpää

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Kirsi Rostamo (Olari).

Juha Vähäsarja

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Simo Repo, julkaisija.

Mikko Hormio, kustantaja.

Pyhää tanssia

Luostarikylässä Himalajan

Bhutanissa tanssivat

eläinnaamioihin sonnustautuneet

miehet.

He tuovat hengen voimaa

itselleen ja yleisölle.

YLE TV1 ti 27.9. klo. 19.

KESKIVIIKKO 28.9.

12.40 Rakkauden sanoma. Edellyttääkö

uskollisuus katumusta?

YLE TV2

LAUANTAI 24.9.

14.30 Matkapassi: Israel. Zay Hardingin

matka jatkuu Nasaretista ja hän

käy paikoilla, joissa Jeesuksen

kerrotaan tehneen ihmeitä. Missä

kabbala on saanut alkunsa?

Zay käy myös ristiretkeläisten jäljillä

Akkon raunioilla ja Negevin autiomaassa.

Muut kanavat

TV7:n ohjelmatiedot: www.tv7.fi > Viikon

ohjelmat.

Radio Dein ohjelmatiedot: www.radiodei.

fi > Ohjelmat.

Hartaat sävelet

Kuuntelijoiden toiveita lähetetään Yle

Radio 1:ssä maanantaisin kello 18.30–

18.50. Toiveita voi lähettää osoitteeseen

Hartaat sävelet, PL 14, 00024 Yleisradio

tai s-posti: yle.radio1@yle.fi, aiheena Hartaat

sävelet. Ohjelman toimittaa Kirkon tiedotuskeskus.

Työtytöt

kertoo nuorten 17–25 -vuotiaiden

naisten vapaaehtoistyöstä

sodan

aikana.

Kirja

perustuu

suullisiin

ja kirjallisiin

lähteisiin

tyylin

ollessa lähinnä

asiallinen.

Haastateltavien joukossa on

muun muassa Inga-Brita Castrén,

korkeimman oikeuden presidentin

tytär, joka kotiapulaisten ympäröimänä

oli tottunut palveltavan

rooliin. Työtytön tehtävissä hän

päätyi pieneen tölliin suurperheen

ruuan laittajaksi ja halonhakkaajaksi.

Aiheesta voisi tehdä hyvinkin

dramaattisen tarinan, mutta

tähän ei kirjoittaja sorru. Hyvä

niin.

Toteavan tyylin takaa on aistittavissa

haastateltujen iloisen kiihkoton

puhe, jota kirjoittaja myötäilee.

Työtyttövuodet ovat olleet merkittäviä

vuosia näiden naisten elämässä.

Kainuun avarat maisemat

lomittuvat raskaaseen fyysisen työhön.

Rivien välistä on kuultavissa

haikeus nuoruuteen, sikeään uneen

ja hyvään ruokahaluun. Kuolemaa

ja sodan raakuutta ei kuitenkaan

ole retusoitu. Senkin tytöt joutuivat

kohtaamaan.

Kiinnostavasti 40-luvun tyttökirjat

kertovat osin samaa tarinaa.

K. Ruovalan tyttöromaanissa

Myrskytuuli työtyttönä (1944) Arja

ja Tuulikki lähtevät työtytöiksi

Hämeeseen. Kommellusten ja vaikeuksien

kautta opitaan ja haikeita

hyvästejä heitellen palataan kotiin.

Helmiriitta Setälän työtytön

päiväkirjassa Juhanalan työtyttö

(1944) sota on etäällä reippaiden

ja toimeliaiden tyttöjen elämästä.

Mannerheimin 75-vuotisjuhlaa

kuunnellaan radiosta kyynelsilmin:

”Tunsi, miten ihmeellistä on,

kun Karjala on taas meidän, ja miten

ylpeätä on olla suomalainen!”.

Tämän lähemmäksi sotaa ei päästä.

”Tämä työpalveluleirillä oloni

on ollut pienen elämäni suuri elämys.

Suotakoon muillekin samanlainen

ilo. Työpalvelu pakolliseksi

kaikille Suomen tytöille!” huokaa

Juhanalan työtyttö.

Samaa mieltä ovat muuten netistä

löytyvän Kansalaispalvelumallin

esittelijät. Mallin mukaan

meillä kaikilla tulee olla valmius

suoriutua jollakin kriisi- tai auttamisalueella

tarvittavista tehtävistä.

Ei hullumpi malli.

Saara Ihamäki

Kustantaja

Kustannus-Osakeyhtiö

Kotimaa

Viestintäpalvelut,

johtaja Mikko Hormio

p. 020 754 2000

ISSN 1455-2310

Kirjapaino

Sanomapaino Oy

Vantaa 2011

Painos 81 300 kpl

40. vuosikerta

Jakelu

Itella Posti Oy


18 esse ❘ 22.9.2011 ELÄMÄNKAARI

ikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi

22.9.2011 ❘ esse 19

Lehtikirkko

15. sunnuntai

helluntaista

25.9.2011

Paavali rahasti

Keräyksen

järjestäminen

Korintissa

Pyhän aihe on

Usko ja raha – mikä mehukas lööppiyhdistelmä!

Tietysti usko ja seksi, mutta en viitsi nyt

Kiitollisuus.

mennä siihen. Puhun uskosta ja rahasta, koska

11.11.11

Muistakaa tämä: joka niukasti

Paavalikin teki niin oikealla näkyvässä tekstissäka

runsaasti kylvää, se runsaasti

kylvää, se niukasti niittää, ja jo­

Alttarilla on

vihreä liina ja kaksi kynttilää.

Omenassa

Paavali keräsi kolehtia Jerusalemin kristityille,

”pyhille”, niin kuin hän emäseurakunkaan

kuin on mielessään päättä­

niittää. Kukin antakoon sen mu­

Pyhän tekstit ovat

Seurakunta tarjoaa hääbrunssin/kakkukahvit halukkaille.

tansa jäseniä kunnioittavasti nimitti. Taustalla

tosin oli tulehtuneita suhteita Jerusalemin

kosta, sillä iloista antajaa Jumala

nyt, ei vastahakoisesti eikä pa­

Psalmi 65:2–6, 9 tai psalmi

Ison Omenan liikkeistä juhlatuotteita ja -palveluita erikoishintaan:

Salon West Hair, Timanttiset Kulta-Aika Iso Omena, Studio Omena,

136:1–9, 25–26

perinneuskovien kanssa. Pakanoiden seurassa

viihtyvä vapaamielinen apostoli yritti hoitaa

tavana runsaasti kaikkia lahjoja,

Moko Iso Omena, Kynsistudio rakastaa. La Hänellä Chica Iso on Omena teille ja annet­

Kaivokukka.

Jesajan kirja 24:14–16

välejä keräämällä rahaa.

niin että teillä on aina kaikki mitä

tarvitsette ja voitte tehdä run­

Toinen kirje korinttilaisille 9:6–15

www.vihkipaiva.fi

Johanneksen evankeliumi 5:1–15

Paavalilla on kaunopuheisia perusteita sille,

saasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu:

- Hän jakelee, hän antaa

miksi korinttilaisten tulisi antaa rahaa. Hän

vakuuttelee, että mitään pakkoa ei ole. Jokainen

saa antaa vain ilosta ja saa siten osakseen

tää ikuisesti.

köyhille, hänen hyvyytensä kes­

Jumalan rakkauden. Tosin omaisuus on alun

Hän, joka antaa kylväjälle siemenen

ja suo ravinnoksi leivän,

Rukous

perin tullut Jumalalta ihan sitä varten, että voisi auttaa toisia.

Toiseksi lahjan saajat ylistävät Jumalaa, millä on Paavalin mielestä itseisarvoa.

Mutta liittyy lahjaan myös suhdetoimintapuoli: perinneuskoville muoninkertaistaa

sen, ja hän sallii tei­

antaa teillekin siemenen ja mo­

Kaikkivaltias Jumala.

dostuu aiempaa parempi käsitys pakanakristityistä, jotka näin saavat osakseen

dän hyvyytenne sadon karttua.

Isällisessä hyvyydessäsi

jerusalemilaisten TUOMIOKIRKKO

esirukoukset.

LEPPÄVAARA Te saatte kaikkinaista rikkautta

sinä annat meille runsaasti

ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta.

Näin meidän työmme

elämän lahjoja.

Joku kirkon- ja uskonnonvihaaja selittää tietysti nyt, että siinä se taas nähtiin:

Ja kun vaikeudet kohtaavat,

usko on vain

Yksihuoltajien

rahastusta ja suhdetoimintaa. Minä puolestani kysyn, missä inhimillisessä

yhteiselämässä ei olisi kyse myös näistä.

kohtaan. Tämän palveluksen toi­

synnyttää kiitollisuutta Jumalaa

sinä autat meitä kestämään.

Paavalille kyse oli ennen kaikkea muusta: hänelle usko ei ainakaan ollut bisnestä

– niin huonosti hän pärjäsi.

tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä

mittaminen ei vain täytä pyhien

Suo hyvyytesi herättää meissä

rakkautta

Paavalin kaunosanainen kolehtipuhe ei ollut hämäystarkoituksessa esitettyä

useammat kiittämään Jumalaa.

sanahelinää. Hän uskoi oikeasti, että rahalla voi saada aikaan myönteisiä asioita.

Tämä on aivan eri asia kuin mammonan todistuksen uskostanne, lahjan­

Kun te tällä työllänne annatte

sinua ja toisiamme kohtaan,

Mahdollisuus

ettemme eläisi vain itseämme

25.9.

palvonta

klo

tai

15–16.30

oman edun tavoittelu.

Usko ja raha. Tuosta yhdistelmästä saa lööppejä ja syytöksiä, mutta myös

ne saajat ylistävät Jumalaa siitä,

varten.

paljon hyvää ja hyödyllistä. Tuomarilan asemalla,

että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne

Kristuksen evankeliu­

Muutokseen -missioilta

Auta meitä uskollamme ja

Tuomarilantie 4.

Niko Huttunen

mille ja jaatte omastanne anteliaasti

heille ja kaikille muillekin.

elämällämme ke 28.9. klo 18.30 niko.huttunen@evl.fi

ylistämään sinua. Espoonlahden kirkolla Kirjoittaja on Espoon piispan teologinen avustaja ja Helsingin yliopiston

Näin he myös rukoilevat teidän

Keskustelua kahvin,

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen

tutkija.

puolestanne ja ikävöivät teitä sen

teen ja mehun merkeissä

Hän asuu Leppävaarassa.

ylenpalttisen armon vuoksi, jota

Kristuksen,

arkipäivän askarruttavista

Jumala on osoittanut teille. Kiitos

Jumalalle hänen sanomatto­

meidän Herramme tähden.

aiheista.

ILTASOITTO

•Todistuspuheenvuoroja

Lapsille omaa ohjelmaa.

Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin. Kirjoitus on

man suuresta lahjastaan!

•Anna-Liisa Valtavaaralta Rohkaisun sanoja etsijällemyös internetissä www.tuhattulkintaa.fi-sivustolla, jossa aiheesta voi keskustella.

EMO:n Nuorten Toinen pianistien kirje korinttilaisille ilta. 9:6-15

Su 25.9. klo 18 Leppävaaran kirkko

•Keskustelumahdollisuus•Rukousta

Tied. perhetyönohjaaja

•Musiikkia •Juontajana Jouni Turtiainen•Iltatee

Kirsi Kanerva 050 511 0156.

Bach, Beethoven, Chopin, Liszt.

ESPOONL AHTI

perhekahvila

www.tuhattulkintaa.fi

OL ARI

Helpo häivä musta

j elpot hää jrstää!

Vihkipäivä

ELÄMÄNKAARI

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Kastettu:

Saaga Edit Sanelma Haaman, So a Jose na Aleksandra Heimonen, Niklas

Antero Matias Hänninen, Miro Kristian Valentin Juva, Johanna Loore

Elisabeth Kaarenoja, Oskari Jami Julius Niininen, Samuel Antti Viljami

Norhomaa, Iida Maria Katriina Ranta-aho, Matias Andrew Roiko, Hermanni

Seet Sorri, Elias Oskar Johannes Stipa, Elli Marlein Sulén, Aino Iiris Emilia

Wistbacka.

Avioliittoon aikovat:

Satu-Maria Pauliina Soukka ja Antti Tapani Ravelin.

Hautaan siunattu:

Eino Vilpas Hyytiäinen 93 v, Lauri Veikko Kalske 85 v, Elvi Orvokki Kuusela

74 v, Iisakki Olavi Kuopusjärvi 58 v, Jorma Johannes Hautala 57 v, Marja

Kaarina Hend 50 v, Matias Dan Yang Lemmetti 20 v.

ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA

Kastettu:

Mariella Liliana Luna Diaz Abasta, Jenna Julia Kiiskinen, Sara Sinikka

Knuuti, Alma Eedit Alisa Lehtinen, Jani Markus Moilanen, Mila Emilia Mäyrä,

Joel Morris Viljami Nisunen, Miska Matias Oksa, Ida Agape Siren, Rasmus

Sebastian Uusmaa, Lumi Alvina Wikström, Sivilla Lumo Lounatuuli Värilä.

Avioliittoon aikovat:

Suvi Helinä Heikkinen ja Hannu Henrik Häkkinen.

Hautaan siunattu:

Martti Antero Pitkänen 78 v, Sirkka-Liisa Kyllikki Kaasinen 70 v, Carl Claes-

Eric Berg 65 v.

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Avioliittoon vihitty:

Sami Juhani Lauri ja Maija Vilhelmiina Rämä.

LEPPÄVAARAN SEURAKUNTA

Kastettu:

Iina Katri Johanna Siukonen, Lily Elena Yulah Mwangangi, Amanda Maria

Pullinen, Erika Alexandra Lindroos, Paavo Elias Soikkeli, Ava Maria Kylä-

Liuhala, Nelli Ilona Linna, Minea Aino Eveliina Leinonen, Lilja Elin Amelie

Haikara, Minea Venla Emilia Holmström, Taavi Jussi Matias Hernesniemi,

Nea Sisko Eliina Viitasaari, Rasmus Antto Akseli Ollikainen, Emma Onerva

Tschol, Aino So a Härkönen.

Avioliittoon aikovat:

Jussi Tapani Kurronen ja Heidi Johanna Penttinen.

Hautaan siunattu:

Kauko Fridolf Pohjanne 87 v, Jorma Matti Luoma 70 v.

OLARIN SEURAKUNTA

Kastettu:

Adam Julius Luoma, Alex Sebastian Wistbacka, Emilia Maria Halmesvaara,

Emma Viivi So a Koskenmäki, Eva Sandra Lovisa Mether, Touko Urho

Joonatan Kiuru, Velma Viola Korhonen.

Avioliittoon aikovat:

Outi Heljä Talvikki Lievonen ja Jussi Samuli Partanen.

Hautaan siunattu:

Heikki Juhani Miettinen 73 v, Erkki Juhani Raatikka 56 v.

Päivystyksessä

Barbro Wickström/Rodeo

ESPOON SEURAKUNNAT

ERORYHMÄ

EROSTA TOIPUVILLE

10 krt. keskiviikkoisin

2.11.2011–1.2.2012 klo 9.30–11.

Tapiolassa Keskustorni 9 krs.

Ohjaajina perheneuvojat

Anne Anttonen ja Sari Elenius.

Ilmoittautuminen ark. klo 12–15

pe 7.10. mennessä

p. 8050 2580, 8050 2426.

Ilmoittautuneet haastatellaan ennen

ryhmän alkua. Lisätietoja anne.

anttonen@evl.fi, sari.elenius@evl.fi.

LEPPÄVAARA

Tulossa

Rukous 24/7

Rukousviikko 2.10.–9.10.

Perkkaan seurakuntatalo

Upseerinkatu 5.

Varaa omaa aikaasi !

Tiedustelut

Hilkka Stigell

040 718 2302

hilsti@hotmail.comhotmail.com

TUOMIOKIRKKO

”Kohti murrosikää”

-kasvattajailta ti 27.9. klo 18

Kirkkojärven koululla, Kotikyläntie 6.

Luennoitsijana psykologi,

perheneuvoja Saara Kinnunen.

Vanhempainyhdistyksen tarjoamat kahvit

pientä maksua vastaan klo 17 alkaen.

Vapaa pääsy.

TAPIOLAN SEURAKUNTA

Kastettu:

Kalle Pekka Samuli Korteniemi, Kaisla Kukka Amanda Nurmi, Aaron Topias

Akseli Musikka, Oiva Alvari Frithiof Holmas, Klara Lilian Kaulio.

Avioliittoon aikovat:

Teela Johanna Salmela ja Tomi Petteri Jokiranta.

Hautaan siunattu:

Helky Anneli Perimäki 89 v, Kirsti Maija-Liisa Palmén 84 v, Ritva Helena

Vuorela 78 v.

ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Kastettu:

Ciara Lisa Nicole Hupli, Naemi Amanda Elsa von Bell, Leona Elsi Helena

Blomqvist, Alina Stephanie Burmeister, Freja Savannah Maria Kaijärvi, Alvar

Gustaf Sakari Närvänen, Benjamin Wilhelm Johanson, Carl Anton Mäkipeska

Hautaan siunattu:

Pirjo Kaarina Ulin 41 v, Carl Claes-Eric Berg 65 v, Pär Harald Myntti 74 v.

Ambulanssi ajaa tasaisesti, pillit eivät soi eivätkä valot

vilku. Hyviä merkkejä kaikki. Lääkärit ja muu hoitokunta

ovat ammattitaitoisia. Mietin, että mitään ei

tapahdu, mitä ei Jumala suo.

Sairaalassa tehdään normaalit toimenpiteet, sitten

odotellaan milloin mitäkin. Kyllä tässä jaksaa odotella

ja kuunnella läheltä kantautuvia ääniä. Kuulen

kertomuksia, miksi on täytynyt lähteä päivystykseen.

Henkilökohtaiset asiat kantautuvat väistämättä lähellä

makaavan korviin.

Illan, yön ja aamupäivän aikana kuulen monia asioita.

Miten sekin nuori, kaunis nainen hallitsee kaikki

ne sanat, jotka hän huutaa? Paljon hänen tarinastaan

selviää. Loput jäävät mielikuvitukseni varaan.

Äänensävyt ovat yleensä empaattisia. Paitsi sillä

miehellä, joka halusi apua pahaan krapulaansa.

Minne vietiin vanha mies, jolla oli kova keuhkonkuume?

Jos häntä odotti uusi koti, toivon, että joku oli

saattamassa. Ajattelen vanhaa karjalaista tapaa, että

lähiomaiset hyvästelevät kädestä pitäen rajan tuolle

puolen siirtyvän henkilön.

Kuolemasta puhutaan vähän.

Sairaalan yössä uni on kateissa. Makaan sängyssä ja

olen uupunut. Ihmettelen, miten yövuorossa olevat

jaksavat.

Kummallista. Aina kun aukaisen silmäni, joku

käyttää käsidesiä. Kuuluuko siitä joku ääni?

Minua palelee, mutta en halua häiritä hoitajia. Heillä

on muutenkin kiire ja paljon työtä. Viereisen vuoteen

nainen kysyy, haluanko peiton. Saan lämpimän

peiton päälleni.

Mieleeni nousee toive: kertoisipa jokainen potilasta

hoitava henkilö oman nimensä ja ammattinsa. Ainakin

yksi vaaleatakkinen jää arvoitukseksi. En tiedä,

kuka hän on ja mitä tekee.

Aamulla luokseni tulee virkeä miesääni ja kertoo

nimensä. Hän on omahoitajani.

Yöpala, aamupala, uusi päivä. Puolenpäivän tienoilla

lääkärin kanssa keskustelu. Hänen päätöksensä on,

että pääsen kotiin.

On koti, mihin mennä, katto pään päällä, lämmintä

ruokaa.

Kiitos. Lopullisen kodin aika ei vielä tullut.

Pirkko Miinalainen

Hyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästä

ja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteena

Esse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo , s-posti: esse.

toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksen

pituus on 2300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaan

mieluiten omalla nimellä.


20 esse ❘ 22.9.2011

Vanhat esineet ovat aina kiehtoneet Hilkka Palomäkeä. Eläkeikäisenä hän hyppäsi uuteen perustamalla oman yrityksen, antiikkiliikeen.

Eläkepäivät saavat odottaa

Antiikkiliikettä Tapiolassa pitävä

Hilkka Palomäki nauttii työpäivistään

ja tyytyväisistä asiakkaista.

Koko ikänsä työtä tehnyt

puurtaja ei edes ajattele eläkkeelle

siirtymistä.

Teksti Paula Huhtala

Kuvat Jukka Granström

Antik-Amandan ovi käy harvakseltaan.

Joku tulee tarjoamaan

vanhoja ruokailuvälineitä,

toinen kyselee ikkunasta

havaitsemastaan lasisarjasta. Kolmas

ilmoittaa tulevansa vain katselemaan

kauniita esineitä. Kaupankäynnin

ohessa vaihdetaan kuulumiset

ja päivitellään sadetta.

”Tuo kaappi tuli meille italian

kielen opettajalta täältä Tapiolasta.

Hän oli tuonut sen Italiasta, mutta

myi puolisonsa kuoltua kotinsa irtaimiston

meille ja palasi takaisin

kotimaahansa”, Hilkka Palomäki

osoittaa kaunista tummaa kaappia.

Tapiolassa

myydään ja ostetaan

Tapiolassa asuu paljon iäkkäitä ihmisiä,

jotka muuttavat isosta omakotitalosta

pienempään asuntoon

ja haluavat samalla päästä eroon

liioista tavaroistaan. Kun Palomäki

käy arvioimassa esineitä myyjän

kodissa, hän saa samalla monenlaisia

taustatietoja.

Vanhojen huonekalujen, mattojen,

astioiden ja lamppujen mukana

kulkee kappale historiaa kodista

toiseen. Palomäki tarjoaa ostajalle

esineen mukana sen tarinan.

Etenkin nuoret asiakkaat ovat

nyt kiinnostuneita 1960- ja 70-lukujen

emaliastioista ja retrohuonekaluista.

Monet vanhat tavarat

löytävät uuden kodin nopeasti.

Esimerkiksi Kilta-sarjan astiat ovat

suosittuja.

Hilkka Palomäen puheessa vilahtavat

monien lasitaiteilijoiden,

astiasarjojen ja valmistajien nimet.

Antiikkikauppiaan on tunnettava

vanhat suomalaiset keramiikka- ja

lasisarjat ja niitä valmistaneet tehtaat.

”Kun perustin liikkeen kuusi

vuotta sitten, en tuntenut alaa.

Olen opetellut kaiken kirjoista.

Myös monilta asiakkailta olen

saanut tietoa. Iltalukemisena yöpöydälläni

on antiikkikuvastoja.

Niitä tutkiessani rentoudun”, Palomäki

kertoo.

Haave omasta

liikkeestä pitkään

”Jo nuorena minulla oli unelma

omasta pienestä liikkeestä. Vanhoissa

tavaroissa on kummallinen

taika, ne ovat kiehtoneet minua aina.

Kun koskettaa esimerkiksi ikivanhan

puukirnun lähes samettimaista

sisäpintaa, tuntuu ihmeelliseltä.

Se on elävä osa entisajan suomalaista

arkielämää.”

Varsinaisen elämäntyönsä

Hilkka Palomäki on tehnyt miehensä

kanssa omistamassaan teollisuuspesulassa.

Yli 40 vuotta pestiin

ja mankeloitiin asiakkaiden,

kuten kahden suuren laivayhtiön,

pyykkejä. Kiivaimmassa vaiheessa

tehtaita oli kolmella paikkakunnalla.

Työ oli raskasta ja kiireistä,

vastuuta oli paljon, ja vapaa-aika

oli kortilla.

”Joskus harvoin lähdimme mieheni

kanssa ulkomaille lomalle tai

opintomatkalle. Minun oli päästävä

jo ensimmäisenä iltana iltakävelylle

tutkimaan paikallisten antiikkiliikkeiden

ikkunoita. Vasta

kun myimme pesulan, minulle tuli

mahdollisuus toteuttaa oma unelmani.”

Työ on

elämäntapa

Hilkka Palomäki kasvoi karjalaisen

evakkoperheen lapsena Karkkilassa.

Maalaistalossa kasvettiin

työntekoon pienestä pitäen.

”En vieläkään osaa olla jouten.

Tuntuu hyvältä avata liikkeen ovi

ja katsella vanhoja esineitä. Sitten

kun enää en viitsi lähteä töihin,

täytyy kai lopettaa”, pohtii yli

70-vuotias Palomäki.

”Joka aamu tulen tänne, pyyhin

pölyt, järjestelen vanhoja tavaroita

ja avaan oven yhdeltätoista. Kesälläkään

en oikein malta pitää lomaa.

Pitäähän kaupan olla auki, kun

asiakkaita liikkuu.”

”Tämä on aika ihanaa, vaikka

toisaalta raskasta. Onneksi saan

olla terveenä ja tehdä vielä antoisaa

työtä. Tuntuu hyvältä, kun joku

löytää esimerkiksi puuttuvan osan

keräämäänsä astiasarjaan.”

”Tämä kauppa on luonut minulle

uudet aivot. Kun aloittaa jotain

aivan uutta, ei jähmety paikoilleen”,

Palomäki suosittelee

muillekin hyppäämistä tuntemattomaan.

Myös hänen puolisollaan on

oma yritys, joka myy käytettyjä toimistohuonekaluja.

Vanha tavara

parasta käytössä

Vanhat astiat ovat Palomäen Espoossa

sijaitsevassa kodissa päivittäisessä

käytössä, eivät kirjahyllyssä

pölyttymässä. Lautaset, kupit,

salaattikulho ja kannu ovat vuosikymmeniä

vanhoja esineitä, jotka

tuovat iloa ja väriä pariskunnan

arkeen.

”Kenelle vanhoja esineitä pitäisi

säästää? Niistä on enemmän iloa

jokapäiväisessä käytössä. Monet pitävät

niitä niin arvokkaina, etteivät

raaski käyttää lainkaan”, antiikkikauppias

sanoo.

Työnteosta ja liikkeestään Hilkka

Palomäki puhuu paljon. Mutta

kun puhe siirtyy hänen oman elämänsä

tärkeimpiin asioihin, hän

miettii vastauksia pidempään.

”Minulla on ollut hyvä elämä.

Työ on antanut paljon. Parasta on

ollut hyvät välit oman aviomieheni

kanssa. Olemme olleet yhdessä

15-vuotiaasta lähtien.”

Amanda-äidiltä

liikkeen nimi

Antiikkiliike Antik-Amanda sai

nimensä Hilkka Palomäen

Amanda-äidiltä.

Päätös oman liikkeen perustamisesta

syntyi nopeasti, mutta

sitä, onko se kukkakauppa

vai antiikkiliike, oli pohdittava.

Alkuvaiheessa tila täyttyi

pääasiassa huonekaluista ja

matoista, mutta hiljalleen asiakkaat

kantoivat sinne astioita.

Niitä tarjottiin ja niille oli kysyntää.

Valikoima painottuu astioihin,

lasituotteisiin, valaisimiin

ja muihin pienempiin esineisiin.

Palomäen oma suosikkimuotoilija

on lasitaiteilija Gunnel Nyman,

joka lyhyeksi jääneen

uransa aikana työskenteli Riihimäen,

Nuutajärven, Karhulan ja

Iittalan lasitehtaissa.

More magazines by this user
Similar magazines