Kevätpäivät 2012 - Lahden ammattikorkeakoulu

lamk.fi

Kevätpäivät 2012 - Lahden ammattikorkeakoulu

Kevätpäivät 2012

Lahti

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

kevätpäivät 21. – 23.5.2012


KEVÄTPÄIVÄT 2012

LAHTI

Korkeakoulujen kansainvälisten

asioiden kevätpäivät

21. – 23.5.2012


SISÄLLYS / CONTENTS

Tervetuloa Lahteen – muotoiluosaamisen kaupunkiin! ......................6

Welcome to Lahti! .................................................................................8

Kevätpäivien järjestelytoimikunta ......................................................10

Yleiskatsaus ohjelmaan .....................................................................11

Maanantai 21.5.2012 .....................................................................11

Tiistai 22.5.2012 ............................................................................12

Keskiviikko 23.5.2012 ...................................................................13

Tapahtumapaikat ja pohjapiirrokset ..................................................14

Iltatilaisuuksien ohjelmat ...................................................................20

Sessiokuvaukset .................................................................................21

Maanantai 21.5.2012 .....................................................................21

Tiistai 22.5.2012 ............................................................................26

Keskiviikko 23.5.2012 ...................................................................34

Infotori ................................................................................................46

Muistiinpanoja ....................................................................................52


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

5


Tervetuloa Lahteen

– MUOTOILUOSAAMISEN KAUPUNKIIN!

Muotoilu valikoitui luontevasti päivien teemaksi, sillä Lahti on maailman designpääkaupunki

vuonna 2012 yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa. World Design Capital

-nimitys jaetaan joka toinen vuosi ja sen myöntää teollisen muotoilun maailmanjärjestö Icsid.

Designpääkaupunkivuoden tavoitteena on kaupunkilaisten arjen ja elinympäristön parantaminen

sekä yritysten kansainvälistyminen ja liiketoiminnan kehittäminen muotoilun menetelmin.

WDC Helsinki 2012 -hankkeen lisäksi muotoilulla on keskeinen rooli Lahden ammattikorkeakoulun,

Lahden yliopistokeskuksen, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen maakunnan strategioissa.

Lahden ammattikorkeakoulussa on vahva muotoilun ja kulttuurin opetuksen keskittymä,

ja Aalto-yliopiston kahden teollisen muotoilun professuurin työpanos suuntautuu suurelta

osin Lahteen.

Eurooppa, Suomi ja koko koulutuskenttä ovat voimakkaassa murroksessa, ja lähivuosien suuret

muutokset vaikuttavat varmasti myös korkeakoulujen kansainväliseen toimintakenttään.

Toiminta siirtyy korkeakoulujen ja yliopistojen sisältä yhä enemmän verkostoihin, joissa sovitaan

tarkoituksenmukaisesta työnjaosta. Strategisten kumppanuuksien merkitys korostuu, yhä

useampi rakentaa kansainvälistä toimintaansa myös kansallisten verkostojen kautta ja avulla.

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toteutuksen väliarviointi on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön

toimeenpanemana kevään 2012 aikana. Palautetta tästä prosessista on jo saatu,

ja sitä käsitellään myös Lahden kevätpäivien ohjelmassa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

rahoitusmallit muuttuvat. Onkin mielenkiintoista pohtia muun muassa loppupaneelissa

sitä, miten uudet rahoitusmallit vaikuttavat kansainvälistymisen painotukseen korkeakoulujen

hallinnossa ja kehittämisessä.

Ohjelma on perinteiseen tapaan muodostunut korkeakoulujen kv-toimijoiden ehdottamien teemojen

ympärille. Muutos aidosti kansanväliseksi korkeakouluksi näkyy myös teemavalinnoissa.

Kevätpäiville ehdotettujen teemojen valossa näyttävät korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian

lähes kaikki osa-alueet olevan hyvin edustettuina. Erityisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden

integraation eteen tehdyt kehittämistoimenpiteet ja uudenlaiset ratkaisut ovat mukana ohjelmassa.

Näyttää siis siltä, että viime vuonna toteutetun International Student Barometerin tulosten

pohjalta on ryhdytty toimenpiteisiin.

Aito kansainvälisyys merkitsee kaiken toiminnan kehittämistä siten, että alueellinen kehittämistehtävä

sidotaan yhä tiiviimmin globaaliin toimintaympäristöön. Osaamisen vienti, Kiina

ja Brasilia sekä koulutuksen maksullisuus ovat myös ajankohtaisia teemoja.

6 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


Aiempina vuosina heränneen kysynnän perusteella järjestetään tänä vuonna uudentyyppisiä alakohtaisia

keskustelufoorumeita. Tavoitteena on koota yhteen eri alojen toimijoita tutustumaan

toisiinsa ja keskustelemaan oman alansa kansainvälistymiseen liittyvistä asioista.

Kevätpäivien järjestäjinä ovat CIMO, Lahden ammattikorkeakoulu ja Lahden yliopistokeskus.

Lahden kaupunki toimii tiistain iltatilaisuuden isäntänä.

Ohjelmassa on ajankohtaisia sessioita ja mielenkiintoisia keskusteluja suomeksi ja englanniksi.

Lisäksi tiedossa on mukavaa yhdessäoloa ja siihen viritettyä ohjelmaa!

Järjestelytoimikunnan puolesta meillä on ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi keväiseen

Lahteen hakemaan ajankohtaisinta tietoa, keskustelemaan yhdessä, verkottumaan sekä viihtymään

Lahden paraatipaikoilla Oppimiskeskus Fellmanniassa ja Vesijärven rannalla sijaitsevassa

Sibeliustalossa.

Ulla Weijo

Lahden ammattikorkeakoulu

Senja Jouttimäki

Lahden yliopistokeskus

Juha Ketolainen

CIMO


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

7


WELCOME TO LAHTI!

The Lahti region is part of the Helsinki metropolitan area. Located in the heart of Southern

Finland, the Lahti region is within a two-hour reach of roughly half of the Finnish population.

Its verdant and welcoming living environment, its active business life and a broad range of diverse

educational opportunities have drawn people from all over Finland to Lahti. The city has

become a rapidly growing centre for an economic area encompassing over 200,000 people.

Lahti offers extensive education facilities and possibilities for foreign students. The Lahti University

of Applied Sciences is one of the largest and most multidisciplinary institutes of higher

education in Finland. It has over 4,000 students and enjoys a solid reputation, with the Institute

of Design as one of its most well-known units.

Salpaus Further Education offers training to young people and adults, as well as services for

the development of working life. It has over 20,000 young people and adults as students. The

Lahti University Consortium comprises activities of three universities: the Aalto University, the

University of Helsinki, and Lappeenranta University of Technology.

Lahti is especially well known for its environmental expertise and for being an internationally

renowned design centre. Its superb location in Southern Finland – along a busy railway line

and at the junction of several highways – means that the area´s companies have always enjoyed

excellent transport, both to inland locations and to coastal ports.

In Lahti, sustainable development is founded on innovation and is present in the day-to-day

lives of the region´s residents. The Lahti region is one of the Finland´s most important environmental

business, education and research hubs. More than 10% of the country´s environmental

business operations can be found in Lahti.

8 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


Lahti has the honour of being one of the five urban centres forming the 2012 World Design

Capital, along with Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen. The city provides a point of contact

for industrial designers, consumers and design products. Design in Lahti is a source of wellbeing

and competitive advantage, enabling constant social, cultural and economic improvement

in the region´s living environment.

The Lahti region boasts diverse opportunities for recreational activities, from every type of cultural

fare to world-class sports facilities and events. The beautiful and varied natural environment,

sprinkled with magnificent ridges and glistening waterways, is accessible to all its residents.

Lahti Harbour has become a lively hub of inland passenger traffic, a meeting place for

city residents and the location of many thrilling events.

Jyrki Myllyvirta

Mayor

City of Lahti


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

9


KEVÄTPÄIVIEN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Ulla Weijo

kehittämispäällikkö, kansainvälistyminen

Lahden ammattikorkeakoulu

Senja Jouttimäki

pääsihteeri

Lahden yliopistokeskus

Juha Ketolainen

toimialajohtaja

CIMO

Irma Garam

vastaava asiantuntija

CIMO

Terhi Kuisma

projektisuunnittelija

Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus

Vuokko Laine

projektityöntekijä

Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus

Hanna Mikkonen

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Lahden ammattikorkeakoulu

Päivi Pihlaja

ohjelma-asiantuntija

CIMO

Aino-Maria Pokela

tapahtumakoordinaattori

Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus

10


Yleiskatsaus ohjelmaan

Maanantai 21.5.2012

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti

9.00 – 17.00 Rekisteröityminen ja info

10.00 – 12.30 Tulokaskoulutus ja aamukahvibuffet

11.30 – 14.00 Lounas

12.30 – 14.00 Ohjelma

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Humanistiset tieteet

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Kulttuuri, muotoilu ja taide

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Liikunta ja hyvinvointi

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Sosiaali ja terveys

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Tekniikka

RT: Measuring English language skills: PTE, Academic, IELTS and TOEFL

RT: Palvelumuotoilu

S: Erasmus for All – EU:n uusi ohjelmakausi 2014 – 2020

S: Saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

S: Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa

(Huom! Sähköiset järjestelmät... -sessio jatkuu klo 14.00 – 15.30

järjestelmäkohtaisissa roundtable-ryhmissä.)

S: UAF (University Admissions Finland),

Finnish Network for International Programmes (FINNIPS):

Mitä, missä ja miksi?

14.00 – 15.30 Ohjelma

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Liiketalous ja kauppatieteet

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Lääketieteet

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Yhteiskuntatieteet

RT: Alakohtainen keskustelufoorumi – Ympäristö ja luonnontieteet

RT: Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa –

järjestelmäkohtaiset ryhmät (Mobility-Online, moveon, SoleMOVE)

S: Kansainvälistymisstrategian käytännön toteutus – Tutkijoiden ja

työntekijöiden liikkuvuuden tukeminen

S: Korkeakoulut mukana kehittämässä alueen kansainvälistymistä.

Urban Enviro -hankkeen esittely ja Case Pohjois-Karjala.

S: Oleskelu- ja jatko-oleskelulupien hakeminen

I: Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

I: USA ja Kanada: Fulbright Centerin neuvontapalvelut ja stipendiohjelmat

15.30 – 16.30 Kahvi

16.00 – 17.00 Plenary-dialogi

Kilpailukykyä, kansainvälistä menestystä ja hyvää arkea muotoilun avulla

Muotoilija, sisustusarkkitehti SIO Tapio Anttila, Tapio Anttila Design

Muotoilun kehitysjohtaja Riikka Salokannel, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

17.00 – 19.00 Get-together

RT = ROUNDTABLE

S = SESSIO

P = PANEELI

I = INFO

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

11


Tiistai 22.5.2012

Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

8.30 – 16.45 Rekisteröityminen ja info

8.30 – 9.30 Aamukahvi

9.30 – 11.30 Tervetulosanat

Tervetulosanat: Pasi Sahlberg, CIMO

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lahden yliopistokeskuksen tervehdys

Hannele Niemi, Helsingin yliopisto

Miracle of Education – Suomi koulutuksen kärkimaana myös tulevaisuudessa?

Birgitta Vuorinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansainvälistymisellä laatua

11.30 – 13.00 Lounas

13.00 – 14.30 Ohjelma

RT: Ajankohtaista yhteistutkinto-ohjelmista

RT: Opiskelijatutoroinnin rooli kv-tutkinto-opiskelijoiden kotoutumisessa

S: Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa

S: Developing teachers' competences by Teacher Audit (in English)

S: Henkilökuntavaihtojen hyvät käytännöt ja kokemukset

S: Intesiivikurssin hyödyt korkeakoululle

S: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin

S: Sorbonnesta Bukarestiin - Bolognan prosessi liikkuvuuden edistäjänä

S: TraiNet: kansainvälinen harjoittelu, asema, oikeudet & ongelmat

S: Työkaluja opiskelijoiden kansainvälisen osaamisen

kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen

14.30 – 15.00 Kahvi

15.00 – 16.30 Ohjelma

RT: Henkilöstön innostaminen ulkomaan työtehtäviin

– ruusuilla tanssia vai tervanjuontia?

RT: Kansainvälisten ja kantahenkilöstön integraatio – toiveajattelua?

RT: Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa – totta vai tarua?

RT,P: Välimeren alueen korkeakoulukentän tilanne ja yhteistyömahdollisuudet

S: Cultural challenges – teaching culture and learning to learn.

Kulttuurienvälisen viestinnän haasteet.

S: Integration and employment of international degree students in Finland

(in English)

S: Kahvittelusta tositoimiin – Ovatko korkeakoulujen kvvieraat

hyödyntämätön mahdollisuus

S: Korkeakoulujen henkilöstön ulkomaantyöskentely

S: Kriisejä ja viestintää

S: Tutkimus- ja koulutusyhteistö venäläisten korkeakoulujen kanssa

16.45 – 18.30 Oheisohjelmaa kaupungilla

19.00 – 00.00 Dinner&Dance (dresscode smart casual)

RT = ROUNDTABLE

S = SESSIO

P = PANEELI

I = INFO

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

12 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


Keskiviikko 23.5.2012

Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

8.00 – 16.15 Rekisteröityminen ja info

8.00 – 8.30 Aamukahvi

8.30 – 10.00 Ohjelma

RT: Lyhyiden vaihtojen apurahojen hallinnointi korkeakouluissa

RT: To move or not to move (in English)

S: Brazil: New opportunities (in English)

S: Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

S: Koulutus- ja tutkimusyhteistyö etelän korkeakoulujen kapasiteetin

kehittämisessä

S: Opiskelija rekrytoinnissa – hyötyä vai haittaa? Verkkoviestintä ja

sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa

S: Tähtäimessä Kiina

S: Valoa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen

I: Mistä katto pään päälle? Kansainvälistä henkilökuntaa tukevat

asumispalvelut

I: Paluuorientaatiosta apua opiskelijavaihdosta palaaville

10.15 – 11.45 Ohjelma

RT: International students in Finland: Who should pay? (in English)

P: Globaali kehitys korkeakoulujen strategioissa

S: Alumnien osallistaminen kv-rekrytointiin

– How to involve alumni in international recruitment?

S: Kiina: Kohdemarkkina ja yhteistyökumppani

S: Korkeakoulut ja kansalaisjärjestöt; yhteistyömahdollisuudet

kehitysyhteistön saralla

S: TraiNet: SPRING to Work – Korkeakoulujen kansainvälisen yhteistyön

hyödyntäminen kansainvälisen harjoittelun volyymin ja laadun

lisäämisessä

S: Position of language in higher education internationalization (in English)

S: Www-sivut opiskelijarekrytoinnin välineenä

11.00 – 11.45 Ohjelma, Pre-conference for Cumulus network

S: Design and international product development (in English)

11.45 – 13.00 Lounas

13.00 – 14.30 Ohjelma

RT: Partnerit puntarilla ja verkostot vaa'alla: strategiset kumppanit

korkeakoulujen kv-yhteistyössä

S: Good Governance and Anti-corruption in Higher Education (in English)

S: Integraation haasteet ja mahdollisuudet – kaikkien vastuulla

S: Internationalization of U.S. Higher Education:

Two Angles, Ea Fry/HY & Brigham Young University (in English)

S: Kansainvälisen henkilöstöhallinnon organisointi korkeakouluissa

S: Lukukausimaksuja koskevat linjaukset ja kokemukset

S: Osaamisen vienti – signaalit maailmalta ja miten niihin vastata?

I: International Student Barometer

14.30 – 15.45 Loppupaneeli

15.45 – 16.15 Kahvi

15.45 – 16.30 Kuljetukset linja-auto- ja rautatieasemalle

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

13


TAPAHTUMAPAIKAT JA POHJAPIIRROKSET

Maanantai

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti

1

OPIN OVI

KERROS

TILAT

Auditorio

VIRTUAALIAINEISTOT

144 AUDITORIO (235)

RYHMÄTYÖTILAT

132 GLOBUS (10)

131 CURIOSITAS (8)

KOPIO

AULAPALVELUT

130 LIBER (6)

111 STUDIUM (16)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT

STUDIUM 5

106 STUDIUM 1

STUDIUM 6

24/7-TILA

107 STUDIUM 2

108 STUDIUM 3

109 STUDIUM 4

2

KERROS

240 NATURA (12)

RYHMÄTYÖTILA

239 OECONOMIA (9)

238 CULTURA (16)

TILAT

Natura

Ars & Cultura

Oeconomia

Communitas

Ravintolakabinetti

Opus

236 ARS (12)

237 COMMUNITAS (8)

230 VERITAS (10)

229 INTELLIGENTIA (8)

228 INDUSTRIA (6)

213 FLORA (15)

223 RAVINTOLA FELLMANNIA (192)

KAHVIO

RAVINTOLAKABINETTI (36)

14 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


3

KERROS

TILAT

Creativitas

Inventio

Scientia

OLESKELUTILA

331 INSPIRATIO (24) 330 SCIENTIA (25) 329 INVENTIO (25) 328 CREATIVITAS (25)

RYHMÄTYÖTILA

326 MODERNIUS (10) 324 FUTURA (10)

TYÖPISTEET

4

KERROS

TILAT

Luokka 425

Luokka

424 – 423

409 FAUNA (15)

405 TAUKOTILA

OLESKELUTILA

403 MONIKÄYTTÖINEN

OPETUSTILA (60)

426 ATK-LUOKKA (24) 425 LUOKKA (25) 424 LUOKKA (25) 423 LUOKKA (25)

RYHMÄTYÖTILA

421 RYHMÄTYÖ (10)

419 RYHMÄTYÖ (10)

TYÖPISTEET


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

15


5

KERROS

TILAT

Luokka

522 – 521

OLESKELUTILA

504

RYHMÄTYÖ

(12)

503 MONIKÄYTTÖINEN

OPETUSTILA (30)

522 LUOKKA (50) 521 LUOKKA (25)

520 ATK-LUOKKA (24)

RYHMÄTYÖTILA

519 RYHMÄTYÖ 10 517 RYHMÄTYÖ 10

TYÖPISTEET

16 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

17


Tiistai

Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

Puusepänverstas

Puusepän saliin

Ravintola

Lastu

Metsähalli

Sisään

Konserttisali

Haapa HonkaPihlaja Koivu

Kuusi

1. krs

18 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


Puusepän sali


2. krs

KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

19


ILTATILAISUUKSIEN OHJELMAT

Maanantai 21.5.2012,

Oppimiskeskus Fellmannia Get-together

17.00 Alkumalja, tervehdyssanat:

pääsihteeri Senja Jouttimäki, Lahden yliopistokeskus

17.15 Buffetruokailu alkaa

17.30 Talokierrokset alkavat porrastetusti

19.00 Tilaisuus päättyy

19.30 Jatkot ravintola Teerenpelissä (Vapaudenkatu 20), ohjelmaa

Tiistai 22.5.2012

Sibeliustalo Dinner & Dance

19.00 Alkumalja, tervehdyssanat:

Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

19.15 Buffetruokailu alkaa

21.00 Jälkiruoka buffetista

21.30 Miikka Kallio Band featuring Pauliina Saarinen

23.30 Pilkku

20 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


MAANANTAI 21.5.2012

SESSIOKUVAUKSET

MAANANTAI 21.5.2012

Tulokaskoulutus

10:00 – 12:30

Tulokaskoulutus on tarkoitettu enintään vuoden

kansainvälisen koulutusyhteistyön alalla

toimineille. Koulutuksen tavoitteena on auttaa

hahmottamaan oma työ osana kansainvälistä

koulutusyhteistyötä ja tarjota tilaisuus verkostoitumiseen

muiden tulokkaiden kanssa. Osallistujat

tutustuvat alan kansalliseen ja kansainväliseen

yhteistyöhön sekä pääsevät kuulemaan

ja jututtamaan alalla toimivia konkareita. Lisäksi

osallistujat saavat perustietoa CIMOn ja

Fulbright Centerin palvelutarjonnasta. Koulutus

sisältää myös ryhmäkeskusteluja, minkä

vuoksi osallistujamäärä on rajattu 50:een.

Puheenjohtajat:

Virve Zenkner ja Sini Piippo, CIMO

Puhujat:

Juha Ketolainen, CIMO

Maija Airas-Hyödynmaa, CIMO

Samuli Repo, CIMO

Terhi Topi, Fulbright Center

Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Sami Niemelä, Oulun seudun

ammattikorkeakoulu

Measuring English language skills:

PTE Academic, IELTS, and TOEFL

12:30 – 14:00, Roundtable

Non-native English speakers’ language skills

have been measured globally with IELTS and

TOEFL tests for decades. A newcomer into

standardized English as a foreign language

tests group was introduced three years ago

when Pearson launched its’ PTE Academic

(Pearson Test of English) test worldwide.

What kind of test the new PTE Academic is,

how does it compare with IELTS and TOEFL,

what is similar, what is different? PTE, IELTS,

and TOEFL tests will be briefly introduced –

test structure, test security, scores and reporting

service. We will discuss matters such as

score validity and reliability, score verification,

and test security issues. Furthermore, we will

question whether standardized tests are sufficient

enough in measuring English skills or

should institutions use other tests in addition

and if so, what kind of tests would they be.

Also other related topics can be brought up

to discussion.

Chair:

Johanna Lahti, Fulbright Center

Speakers:

Stella Saliari, ETS Global

Tuija Peussa, FINNBRIT

Palvelumuotoilu

12:30 – 14:00, Roundtable

Palvelumuotoilulla kehitetään World Design

Capital -vuoden siivittämänä palveluja niin

korkeakoulusektorilla kuin kaupungeissa.

Mitä on palvelumuotoilu? Miten sitä on hyödynnetty

Helsinki Summer Schoolissa? Entä

Oppimiskeskus Fellmannian palvelumuotoilun

kehittävä arviointi -hankkeessa? Lopuksi

jakaudutaan pienryhmiin ja pohditaan omaan

vastuualueeseen liittyviä palveluja ja tapoja,

miten niitä voitaisiin kehittää palvelumuotoilun

avulla.

Puheenjohtaja:

Sini Saarenheimo, Helsingin yliopisto,

Yhteispalvelut

Puhuja:

Kaisa Vuorivirta, Avoin yliopisto,

Lahden toimipiste, Helsingin yliopisto


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

21


MAANANTAI 21.5.2012

Erasmus for All – EU:n uusi

ohjelmakausi 2014-2020

12:30 – 14:00, sessio

Euroopan Unionin koulutusohjelmat uudistuvat

vuonna 2014. Parhaillaan on käynnissä

neuvotteluprosessi, jossa suunnitellaan tulevaa

ohjelmakautta (2014 – 2020) ja ohjelman ominaisuuksia.

Euroopan komissio on esittänyt,

että jatkossa kaikki unionin tukemat mm. korkeakoulutusta

tukevat ohjelmat yhdistettäisiin

yhteen ohjelmaan, jonka työnimenä on ollut

Erasmus for All.

Sessiossa kuullaan tuoreinta tietoa ohjelmaa

koskevista neuvotteluista suoraan Euroopan

komissiosta – joko suorana etäluentona tai

nauhoitettuna esityksenä. Esityksen jälkeen

käydään yhteistä keskustelua siitä, mitä uusi

ohjelmakausi suomalaisten korkeakoulujen

näkökulmasta näyttää tuovan mukanaan.

Puheenjohtaja:

Päivi Pihlaja, CIMO

Puhujat:

CIMO:n ohjelma-asiantuntijat

Saapuvan kansainvälisen

henkilöstön ja tutkijoiden

palvelut

12:30 – 14:00, sessio

Mitä asioita pitää ottaa huomioon Suomeen

töihin tulevan kansainvälisen henkilöstön

palvelussuhdeasioissa? Miten heidät saadaan

asettautumaan ja kotoutumaan Suomeen sujuvasti?

Sessiossa käydään läpi, minkälaisia palveluita

saapuvalle henkilöstölle ja tutkijoille

on hyvä tarjota, esim. rekisteröinti, oleskeluluvat,

verotus, sosiaaliturva jne. Keskustelemme

myös työnantajan velvollisuuksista ja kansainvälisten

henkilöstön tarpeista verrattuna

suomalaisen henkilöstön tarpeisiin. Käymme

myös läpi, mitä ylimääräisiä palveluita Suomessa

on tarjolla (relocation, harrastukset, social

clubs etc.)

Puheenjohtaja:

Svetlana Riannel,

Helsingin yliopisto

Puhujat:

Ulla Siltaloppi, Tampereen teknillinen yliopisto,

Pentti Sorsa, Migri

Sähköiset järjestelmät

kv-liikkuvuuden hallinnossa

12:30 – 14:00 sessio ja 14:00 – 15:30

järjestelmäkohtaiset roundtableryhmät

Kansainvälisen liikkuvuuden hallinnointiin

on kehitetty uusia tietoteknisiä työvälineitä.

Vaihtoluvut kasvavat ja uusia ratkaisuja etsitään,

jotta jokainen korkeakoulu täyttäisi omat

kansainvälisyystavoitteensa ja laatukriteerinsä.

Sessiossa esitellään Mobility-Online, Move

On ja SoleMOVE -tietojärjestelmillä toteutettuja

ratkaisuja sekä niiden käyttöönotosta saatuja

yleisoppeja ja kokemuksia. Yhteisen session

jälkeen järjestelmien käyttäjät jakautuvat erillisiin

järjestelmäkohtaisiin ryhmiin.

Puheenjohtaja:

Ville Paananen, Turun AMK

Puhujat:

Niina Jokela, Helsingin yliopisto;

Sanna Heikkinen, Oulun yliopisto;

Marjo Hiisijärvi, Haaga-Helia

ammattikorkeakoulu

22 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


MAANANTAI 21.5.2012

FINNIPS ja UAF:

mitä, missä ja miksi?

12:30 – 14:00, sessio

FINNIPS on 22 ammattikorkeakoulun muodostama

yhteistyöverkosto, jonka pääasiallisena

tehtävänä on järjestää vieraskielisten koulutusohjelmien

valintakokeita ulkomailla.

FINNIPS-verkoston järjestämät valintakokeet

ovat keskeinen osa ammattikorkeakoulujen

vieraskielisen koulutuksen laadukasta opiskelijavalintaprosessia.

Valintakoemaavalikoiman

muotoutumiseen ja opiskelijarekrytoinnin

suuntaamiseen kehitetään yhä strategisempia

perusteita. Ajankohtaisina kysymyksinä pohditaankin

paitsi sitä, missä kokeita pidetään,

myös sitä, millä perustein näin tehdään.

Verkostotoiminnassa tiivistyy ammattikorkeakoulujen

välinen yhteistyö ja sen puitteissa on

mahdollista kehittää vieraskielistä koulutusta

laajemminkin.

University Admissions Finland (UAF) on 10

yliopiston yhteisen konsortion omistama palvelukeskus,

joka on usean vuoden ajan ylläpitänyt

ja tukenut kansainvälisiin opiskelijahakuihin

liittyviä palveluja. Liitteiden käsittely ja

asiakaspalvelu ovat vain osia näistä palveluista.

Yliopistojen sekä hakijoiden tarpeet sekä kansainvälinen

kilpailuympäristö alati muokkaavat

toimintaa ja prosesseja. Mitä UAF nykyään

tekee ja mitä ovat vuodet opettaneet? Miltä

näyttää kansainvälisen opiskelijahaun tulevaisuus

UAF:n silmin?

Kansainvälistymisstrategian

käytännön toteutus – Tutkijoiden ja

työntekijöiden liikkuvuuden tukeminen

14:00 – 15:30, sessio

Kansainvälistymisen määrälliset tavoitteet puhuttavat

varmasti joka korkeakoulussa eri tasoilla.

Kansainvälinen liikkuvuus on myös yksi

rahoituksen peruste. Mitä enemmän sitä on,

toki sen parempi. Kansainvälinen liikkuvuus

ei koske vain vaihto- ja perustutkinto-opiskelijoita,

vaan myös jatko-opiskelijoita, apurahatutkijoita

ja työntekijöitä. Sadat ihmiset tulevat

Suomeen tai lähtevät Suomesta ulkomaille

apurahan tai palkan turvin vuosittain. Mitä

kansainvälistymisstrategian tavoitteet oikeastaan

ovat apurahatutkijoiden ja työntekijöiden

osalta, miten niitä mitataan ja miten ne on tarkoitus

saavuttaa? Käytännössä yliopistolakiuudistus

on jopa rajoittanut liikkuvuutta. Miten

tähän haasteeseen voidaan vastata?

Puheenjohtaja:

Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto

Puhuja:

Eeva Kaunismaa, OKM

Puheenjohtaja:

Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkosto,

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Puhuja:

Joanna Kumpula,

University Admissions Finland,

Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkosto,

Jyväskylän ammattikorkeakoulu


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

23


MAANANTAI 21.5.2012

Alueellinen yhteistyö:

korkeakoulut mukana kehittämässä

alueen kansainvälistymistä

14:00 – 15:30, sessio

Sessiossa tarkastellaan alueen kansainvälistymistä

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun

näkökulmasta. Kansainvälistymisestä on

tullut tärkeä osa toimintaa yhä useammalle

pohjoiskarjalaiselle yritykselle ja työpaikalle.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on edistää

maakuntansa kykyä toimia kansainvälisessä

toimintaympäristössä ja tukea monikulttuurisen

yhteiskunnan kehitystä. Korkeakoulun

kansainvälistymisellä vastataan maakunnan

työelämän osaamisvaatimuksiin ja monikulttuuristumisen

tuomiin haasteisiin.

Sessiossa esitellään myös UrbanEnviro-hanke

(1.8.2010 – 31.7.2013), joka on Helsingin yliopiston,

Lappeenrannan teknillisen yliopiston,

Tampereen teknillisen yliopiston ja Lahden

ammattikorkeakoulun konkreettista yhteistyötä

Lahdessa. Hankkeessa toteutetaan vuosina

2010 – 2013 Lahden yliopistokeskuksen

sateenvarjon alla kansainvälinen koulutuskokonaisuus.

Se tuottaa kaupunkiympäristöjen

monialaisia, kansainvälisesti päteviä asiantuntijoita

elinkeinoelämän ja julkisen sektorin

ajankohtaisiin tarpeisiin sekä päivittää ja

täydentää alalla jo toimivien henkilöiden osaamista

ja asiantuntemusta sekä luo verkostoja

tämän asiantuntijuuden hyödyntämiseksi yhteiskunnan

eri sektoreilla ja kansainvälisesti.

Puheenjohtaja:

Anneli Airola, Pohjois-Karjalan

ammattikorkeakoulu

Puhujat:

Anneli Airola,

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Maarita Mannelin,

Pohjois-Karjalan kauppakamari

Eira Rosberg, Urban Enviro -projekti,

Lahden yliopistokeskus

Oleskelu- ja jatko-oleskelulupien

hakeminen

14:00 – 15:30, sessio

Oleskelulupahakuprosessiin on tullut muutoksia.

Sessiossa käydään läpi uusia käytäntöjä

ja miten korkeakoulujen tulisi toimia

lupien kanssa. Lisäksi sessiossa käydään läpi

jatko-oleskelulupien hakuprosessia ja lupien

myöntämisen perusteita: ovatko päätökset yhdenmukaisia

ja opiskelijat eri paikkakunnilla

tasavertaisessa asemassa. Maahanmuuttoviraston

ja Poliisihallinnon puheenvuorojen jälkeen

on tilaa kysymyksille ja keskustelulle.

Puheenjohtaja:

Sami Niemelä, Oulun seudun

ammattikorkeakoulu

Puhujat:

Pentti Sorsa, Migri

Jukka Hertell, Poliisihallitus

USA ja Kanada:

Fulbright Centerin neuvontapalvelut

ja stipendiohjelmat

14:00 – 14:45, info

Fulbright Centeristä saat tietoa korkeakoulutuksesta

ja opiskelumahdollisuuksista USA:ssa

ja Kanadassa. Meillä on myös monenlaisia sekä

suomalaisille että amerikkalaisille tarkoitettuja

stipendiohjelmia niin opiskelijoille tutkijoille

opettajille kuin kv-ammattilaisillekin. Tule

kuulemaan miten FC voi auttaa sinua, opiskelijoitasi

ja korkeakouluasi.

Puhuja:

Terhi Topi, Fulbright Center

24 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


MAANANTAI 21.5.2012

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä

ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

14:45 -15:30, info

Katsaus CIMOn uusiin harjoittelupaikkoihin,

jotka ovat kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa

ulkomailla. Paikat on tarkoitettu

maisterivaiheen opiskelijoille. Esittelyssä ovat

myös muut CIMOn harjoitteluohjelmat, joiden

kautta on mahdollista hankkia työkokemusta

kehitys- tai kehittyvissä maissa. Näissä

ohjelmissa on paikkoja sekä ammattikorkeakoulujen

että yliopistojen opiskelijoille. CIMOn

kautta voi hakea myös YK:n apulaisasiantuntijatehtäviin

(JPO). JPO-paikat on tarkoitettu

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

suomalaisille nuorille.

Plenary-dialogi, Kilpailukykyä,

kansainvälistä menestystä ja hyvää

arkea muotoilun avulla

16:00 – 17:00

Muotoilija, sisustusarkkitehti SIO Tapio Anttila,

Tapio Anttila Design

Muotoilun kehitysjohtaja Riikka Salokannel,

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Puhujat:

Tarja Nousiainen, Anne Hämäläinen

Riikka Vuorela, CIMO

Alakohtaiset tapaamiset

12:30 – 14:00 roundtablet

14:00 – 15:30 roundtablet

Aiempina vuosina heränneen kysynnän perusteella

järjestetään tänä vuonna uudentyyppisiä

alakohtaisia keskustelufoorumeita. Tavoitteena

on koota yhteen eri alojen toimijoita tutustumaan

toisiinsa ja keskustelemaan oman

alansa kansainvälistymiseen liittyvistä asioista.

Keskustelun aiheet syntyvät yhdessä sovitusti.

Vastuuhenkilö ottaa ilmoittautuneisiin yhteyttä

lähempänä kevätpäiviä ja kerää ehdotuksia

ja toiveita. Täten kaikki osallistujat pääsevät

vaikuttamaan keskustelun sisältöön.


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

25


TIISTAI 22.5.2012

TIISTAI 22.5.2012

Tervetulosanat, Keynote-luennot

9:30 – 11:30

Pasi Sahlberg, CIMO

Hannele Niemi, Helsingin yliopisto

– Miracle of Education – Suomi koulutuksen

kärkimaana myös tulevaisuudessa?

Birgitta Vuorinen,

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista yhteistutkintoohjelmista

13:00 – 14:30, roundtable

Keskustellaan yhteistutkinto-ohjelmien järjestämiseen

ja yhteistutkinto-ohjelmista annettaviin

todistuksiin liittyvistä hyvistä käytännöistä

sekä yhteistutkintojen tunnustamisesta. Useat

suomalaiset korkeakoulut ovat valmistelleet

omia ohjeitaan yhteistutkinto-ohjelmista

ja niistä annettavista todistuksista. Tutkintojen

tunnustamisen osalta sessiossa käydään läpi

kansalliset ohjeistukset sekä kansainvälisesti

ajankohtaisia kysymyksiä. Osallistujilta odotetaan

aikaisempaa kokemusta yhteistutkintoohjelmien

hallinnoinnista tai järjestämisestä.

Puheenjohtaja:

Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO

Puhujat:

Esko Koponen, Helsingin yliopisto,

Johanna Niemi, Opetushallitus

Opiskelijatutoroinnin rooli

kv-tutkinto-opiskelijoiden

kotoutumisessa

13:00 – 14:30, roundtable

Kuinka suuri painoarvo opiskelijatutoroinnilla

on ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen

sopeutumisessa? Mitä tutor voi tehdä,

jotta uusi opiskelija kotiutuisi nopeammin ja

varmemmin Suomeen? Kuinka yliopisto (kvyksikkö,

koulutusohjelma) voi tukea tutoreita

tässä pyrkimyksessä? Keskustelu on tarkoitettu

erityisesti ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden

ja opiskelijatutoroinnin parissa työskenteleville.

Osallistujien toiveista riippuen keskustelu

voidaan käydä myös englanniksi.

Puheenjohtaja:

Eeva Ylhäinen, Tampereen teknillinen yliopisto

Puhujat:

Eeva Ylhäinen, Tampereen teknillinen yliopisto,

Meeri Oikemus, Tampereen teknillinen yliopisto

Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten

opiskelijoiden integroinnissa

13:00 – 14:30, sessio

Sessiossa esitellään Helsingin yliopiston uudistunut

orientaatiomalli saapuville ulkomaalaisille

vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Welcome

Fair on Helsingin yliopiston viime syksynä

lanseeraama, kaksi kertaa vuodessa toteutettava

tilaisuus, jossa opiskelija voi yhden katon

alla hoitaa lähes kaikki saapumiseen liittyvät

muodollisuudet. Lisäksi opiskelija voi valitsemissaan

tietoiskuissa kuulla lisää esimerkiksi

kielikursseista, liikunta- ja terveyspalveluista.

Welcome Fairissä opiskelijat voivat tutustua

toisiinsa ja saada karnevaalihengessä tervetulosysäyksen

suomalaiseen opiskelijaelämään.

Sessiossa kerrotaan lisäksi tutoreiden sitouttamisen

hyvistä käytännöistä sekä tutoreiden

26 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


TIISTAI 22.5.2012

merkityksestä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden

onnistuneessa integroinnissa.

Puheenjohtaja:

Jelena Santalainen, Helsingin yliopisto

Puhujat:

Tuula Hellstedt ja Jelena Santalainen, Helsingin

yliopiston kansainvälisen vaihdon palvelut,

Janna Koivisto, Helsingin yliopiston

eläinlääketieteellinen tiedekunta

Developing teachers’

competences by Teacher Audit

13:00 – 14:30, sessio, in English

The session focuses on Teacher Audit Process

that started in 2011 in HAMK. Teacher Audit

Process aims to increase teachers’ international

and multicultural competences and learning

outcomes by observing teaching in the international

degree programmes. The session presents

the process and its development. The auditing

criteria, results and experiences are also

discussed.

Chair:

Heidi Ahokallio-Leppälä,

Häme Municipal Federation of Professional

Higher Education

Speaker:

Brian Joyce,

Häme University of Applied Sciences

Henkilökuntavaihtojen

hyvät käytännöt ja kokemukset

13:00 – 14:30, sessio

Henkilökuntavaihtoon osallistuminen on

yleistä kansainvälisten toimistojen työntekijöiden

keskuudessa, mutta muun henkilökunnan

vaihtoon lähteminen sekä vastaanottaminen

omaan korkeakouluun voi olla hieman hankalampaa.

Sessiossa keskitytään korkeakoulujen

ei-opettavan henkilökunnan vaihtojaksojen

valmisteluun ja toteuttamiseen konkreettisella

tasolla. Mitä käytännön asioita pitää ottaa

huomioon kutsuttaessa vieraita omaan korkeakouluun?

Entä miten oma henkilökunta

innostetaan lähtemään vaihtoon? Session esimerkit

ja vinkit tulevat Metropolia Ammattikorkeakoulusta,

jonka henkilökuntavaihtoviikolle

kutsuttiin vieraita kv-toimistojen

ulkopuolelta, sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta,

jonka kiinteistöpäällikkö oli henkilökuntavaihdossa

Saksassa.

Puheenjohtaja:

Elina Värtö, Metropolia

ammattikorkeakoulu

Puhujat:

Jörgen Eriksson ja Jenni Leinonen, Metropolia

ammattikorkeakoulu

Arto Ojala ja Maria Loukola, Seinäjoen

ammattikorkeakoulu


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

27


TIISTAI 22.5.2012

Intensiivikurssien hyödyt

korkeakouluille

13:00 – 14:30, sessio

CIMO on tilannut selvityksen intensiivikurssien

institutionaalisesta vaikuttavuudesta suomalaisissa

korkeakouluissa. Selvitys kattaa kaikki

CIMOn hallinnoimat ohjelmat, joissa tuetaan

intensiivikursseja (Erasmus, FIRST, Nordplus

Korkeakoulutus, North-South-South). Selvityksessä

pohditaan, mitä lisäarvoa intensiivikurssit

tuottavat kansainvälistymisen ja opetuksen

kehittämisen näkökulmista ja mikä

on intensiivikurssien pitkäaikainen vaikuttavuus.

Lisäksi pyritään vastaamaan kysymykseen,

millainen yhteys intensiivikursseilla on

korkeakoulujen strategisiin tavoitteisiin.

Sessiossa esitellään selvityksen keskeiset tulokset

sekä kuullaan paneelissa korkeakoulujen

edustajien näkemyksiä intensiivikurssien vaikuttavuudesta.

Puheenjohtaja:

Ulla Tissari, CIMO

Puhujat:

Miia Mäntylä, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti;

Liisa Timonen, Pohjois-Karjalan

ammattikorkeakoulu;

Antti Lauri, Helsingin yliopisto;

Nina Björn, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Maahanmuuttajien valmentaminen

ammattikorkeakouluopintoihin

13:00 – 14:30, sessio

Korkeakoulujen kv-strategiassa edellytetään

ammattikorkeakoulujen järjestävän maahanmuuttajille

ammattikorkeakouluopintoihin

valmentavaa opetusta, ja OKM kerää vuosittain

tiedot valmentavaan koulutukseen osallistuneiden

määrästä suhteessa tutkinto-opiskelijoiden

määrään.

Miten ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet

valmentavia opintoja? Sessiossa esitellään

erilaisia ratkaisu- ja rahoitusmalleja

sekä sitä miten maahanmuuttajien koulutustarpeita

voidaan kartoittaa ja alueella olevia

maahanmuuttajia ylipäätään tavoittaa ja saada

osallistumaan koulutukseen. Alustuksissa

kerrotaan, minkälaista alueellista yhteistyötä

tehdään opintojen toteuttamiseksi. Kahdessa

esimerkkitapauksessa paneudutaan seuraaviin

kysymyksiin: mihin maahanmuuttajia valmennetaan

(hakemaan amk-opintoihin vai saamaan

valmiuksia korkeakouluopintoihin tai

jotain muuta?), mitkä ovat opintojen tavoitteet,

miten opinnot on käytännössä toteutettu

ja rahoitettu, ketkä koulutukseen ovat osallistuneet,

millaisia tuloksia on saatu, minkälaisia

ongelmia ja kehittämishaasteita on tullut

eteen. Lisäksi pohditaan maahanmuuttajien

opiskelijavalinnan problematiikkaa. Pitäisikö

valmentaviin opintoihin saada valtakunnallinen

standardi?

Puheenjohtaja:

Marjo Pääskylä, Oulun seudun

ammattikorkeakoulu

Puhujat:

Kati Isoaho, Metropolia Ammattikorkeakoulu,

Maija-Leena Kemppi, Koulutuskeskus Salpaus,

Terhi Dahlman, HUMAK,

Minna-Mari Roms, Työväen Akatemia

28 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


TIISTAI 22.5.2012

Sorbonnesta Bukarestiin

– Bolognan prosessi

liikkuvuuden edistäjänä?

13:00 – 14:30, sessio

Sessiossa luodaan katsaus siihen, miten kansainvälistä

opiskelijaliikkuvuutta koskevien tavoitteiden

ja sitä edistävien työkalujen kanssa

on edetty. Korkeakoulujen tilannetta avaa

OKM:n tilannekatsaus kv-strategian toteuttamisen

osalta. Tuore Bologna with student eyes

-raportti tarjoaa vertailevan näkökulman suhteessa

muihin Bologna-maihin. Huhtikuun

lopussa Bologna-maiden opetusministerit linjaavat

sitä, mitkä ovat yhteisiä tavoitteita tästä

eteenpäin. Mitä kehittämistarpeita nousee,

entä mikä on korkeakoulujen oma kokemus,

onko eurooppalainen korkeakoulutusalue todellisuutta?

Puheenjohtaja:

Maija Airas-Hyödynmaa, CIMO

Puhujat:

Birgitta Vuorinen, OKM,

Pauliina Savola, SAMOK

TraiNet: Kansainvälinen harjoittelu,

asema, oikeudet & ongelmat

13:00 – 14:30, sessio

Kansainvälinen harjoittelu tuo arvokkaan lisän

opiskelijan tutkintoon. Suomesta maailmalle

suuntaavien opiskelijoiden lisäksi yhä useampi

ulkomainen opiskelija etsii harjoittelumahdollisuuksia

suomalaisesta yliopistosta. Sessiossa

käsitellään korkeakoulun roolia niin ulkomaiseen

harjoitteluun lähettävänä kuin toisaalta

kansainvälisiä harjoittelijoita vastaanottavana

organisaationa. Monet konkreettiset kysymykset

kaipaavat niin yhteistyötä, työnjaon selkeyttämistä

kuin ennakoivaa tiedottamistakin.

Vakuuttaminen? Terveydenhoito? Asuminen?

Asema? Etuudet ja velvoitteet? Harjoittelun tavoitteet?

Opiskelija vai työntekijä? Tervetuloa

perehtymään näihin ja muihin kansainvälisen

harjoittelun koreografisiin liikkeisiin!

Puheenjohtaja:

Jaana Mutanen, CIMO

Puhujat:

Tiina Kosunen, Helsingin yliopisto

Työkaluja opiskelijoiden

kansainvälisen osaamisen

kehittämiseen ja näkyväksi

tekemiseen

13:00 – 14:30, sessio

Opetus- ja kulttuuriministeriö heitti vuonna

2009 korkeakouluille vaativan haasteen sisällyttää

kansainvälistymistä tukevia opintoja

kaikkien opiskelijoiden opintopolulle. Korkeakoulujen

kehittämiä ratkaisumalleja haasteeseen

esitellään CIMOn Kansainvälisyys osana

korkeakouluopintoja -selvityksen tulosten

pohjalta. Lisäksi sessiossa esitellään kaksi erilaista

tapaa sisällyttää kansainvälistymisopintoja

koulutusohjelmiin: pakollinen ulkomainen

jakso sekä kansainvälistymisopintojen kokonaisuus.

Osa alustuksista pidetään ruotsiksi.

Puheenjohtaja:

Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Puhujat:

Irma Garam, CIMO

Kaisa Kurki, Tampereen yliopisto

Johanna Lilius, Hanken


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

29


TIISTAI 22.5.2012

Henkilöstön innostaminen

ulkomaan työtehtäviin

– ruusuilla tanssia

vai tervanjuontia?

15:00 – 16:30, roundtable

Kun kansainvälistymisestä on tullut keskeinen

osa korkeakoulujen strategiaa, on opettajien

ja muun henkilöstön kansainvälinen osaaminen

saanut yhä enemmän painoarvoa. Yksi tapa

hankkia ja jakaa osaamista on ollut lähteä

ulkomaille työtehtäviin, mutta onko se itsestään

selvä mahdollisuus kaikille? Jyväskylän

ammattikorkeakoulun kansainvälistymispalvelut

toteutti Liikkuvuuden esteet -kyselyn

ja rakensi tämän pohjalta Lähde ulkomaille

työtehtäviin -kampanjan. Tuloksellinen kampanja

kannusti pohtimaan haasteita ja kuinka

opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta

voisi edesauttaa vielä muilla keinoin. Tätä pohdimme

yhdessä myös Round Tablessa kuullen

osallistujien kokemuksia ja keräten konkreettisia

toimenpiteitä.

Puheenjohtaja:

Maarit Sinikangas, Jyväskylän

ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen ja kantahenkilöstön

integraatio – toiveajattelua?

15:00 – 16:30, roundtable

Kansainvälisten tutkijoiden, työntekijöiden

ja kantahenkilöstön integraatio ja sosiaalinen

elämä.

Miten edistää aidosti kansainvälisen työyhteisön

syntymistä keskushallinnon puolelta?

Kansainväliset tutkijat ja työntekijät sekä

jatko-opiskelijat saattavat jäädä omiin porukoihinsa,

eivätkä tutustu suomalaisiin. Vuosi

toisensa jälkeen kuitenkin palautteissa toivotaan

juuri lisää yhteistoimintaa ja integraatiota.

Miten edistää korkeakoulun kehittymistä

oikeasti kansainväliseksi paikaksi, jossa eri

kansallisuudet kotoutuvat mukavasti suomalaisten

joukkoon? Miksi ”kansainvälinen” on

usein sama kuin ulkomaalainen (eikä siis lue

mukaan suomalaisia) ja kansainvälisissä tapahtumissa

vain ulkomaalaisia osallistujia? Onko

mahdollista luoda aidosti kansainvälistä yhteisöä?

Vai onko kaikki panostus tähän vain

tekohengitystä ja hetkellinen laastari, joka ei

pidä pitkään? Entä onko mahdollista löytää

tukea muista organisaatioista, jos omat resurssit

eivät riitä?

Puheenjohtaja:

Anne Makkonen, Lappeenrannan teknillinen

yliopisto

Puhujat:

Elina Komminaho, Oulun yliopisto,

Hanna Nurmela, Aalto-yliopisto

Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa

– totta vai tarua?

15:00 – 16:30, roundtable

Round Table -sessiossa pohditaan, mitä kansainvälisyys

korkeakoulun arjessa todella on

ja millaisen toimijajoukon se tavoittaa. Yhdessä

keskustellaan kansainvälisyyden käsitteestä,

kansainvälistymisen haasteista sekä eri

toimijaryhmien sitouttamisesta kansainvälisen

toiminnan edistämiseen. Keskustelua käydään

strategisten tavoitteiden, opettajien ja hallinnon

välisen yhteistyön sekä opiskelijoiden

osallistamisen näkökulmista. Keskustelun virittäjä

session alussa on alustus ”Kansainvälisty

tai väisty”, jossa arkipäivän kansainvälisyyden

ymmärrystä, onnistumisia ja haasteita tuodaan

esiin tuoreen väitöstutkimuksen avulla.

Keskustelun teemat:

1. Miksi korkeakoulun on oltava kansainvälinen

ja mitä kansainvälisyys käsitteenä tarkoittaa?

30 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


TIISTAI 22.5.2012

2. Milloin korkeakoulu on aidosti kansainvälinen,

mihin kriteereihin tai mittareihin aitous

perustuu?

3. Miten korkeakoulun hallinto ja kansainväliset

toimijat voivat edistää opettajan osallisuutta

kansainväliseen toimintaan?

4. Miten kansainvälisyys saadaan osaksi jokaisen

opiskelijan arkipäivää? Miten voidaan

turvata se, että jokainen korkeakoulun

opiskelija tavalla tai toisella ymmärtää, mitä

kansainvälisyys maailmassamme on?

Puheenjohtaja:

Marjo Piironen, Pohjois-Karjalan

ammattikorkeakoulu

Puhuja:

Liisa Timonen, Pohjois-Karjalan

ammattikorkeakoulu

Välimeren alueen korkeakoulukentän

tilanne ja yhteistyömahdollisuudet

15:00 – 16:30, roundtable & paneeli

Korkeakoulutuksen EU-ohjelmissa eteläisen

naapuruusalueen rahoitus on kaksinkertaistunut

tänä vuonna ja tuki kanavoidaan Tempuksen

modernisaatiohankkeisiin sekä Erasmus

Mundus-ohjelman liikkuvuustoimintaan. EUkomission

uudessa ohjelmaesityksessä ”Erasmus

for All” suunnitellaan Erasmus-ohjelman

laajentumista Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän

maihin. Session tavoitteena on tarjota tietoa

ja taustaa Välimeren alueen korkeakoulukentän

tilanteesta yhteiskunnan muutoksessa, sekä

myös keskustella suomalaisten ja kohdealueen

korkeakoulusektoreiden yhtymäkohdista. Mitkä

tieteenalat ja yhteiskunnalliset kehityssuunnat

ovat molemmille alueille tärkeitä – onko

niissä täydentävää osaamista?

Puheenjohtaja:

Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO

Puhujat:

Tuomo Melasuo, Tampere Peace Research

Institute;

Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO;

Hannu Juusola, Helsingin yliopisto;

Paula Kyrö, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu;

Anasse Bouhlal,

Tampereen ammattikorkeakoulu

Cultural challenges – teaching culture

and learning to learn.

Kulttuurien välisen viestinnän

haasteet

15:00 – 16:30, sessio

Ulkomaalaiset opiskelijat kokevat yllättävän

usein olevansa jossain määrin hukassa seikkaillessaan

suomalaisessa yliopistomaailmassa.

Kulttuurieroista johtuen kommunikointi

ja kanssakäyminen yliopiston henkilöstön ja

opiskelijoiden välillä poikkeaa usein merkittävästikin.

Lisäksi Suomessa käytettävät opetusmenetelmät

usein hämmentävät. Puhuminen

opiskelijoiden kanssa helpottaa sopeutumista,

mutta vaatii tuekseen työkaluja.

Sessioissa on tavoitteena tarkastella, millaista

ohjausta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

ulkomaalaisille opiskelijoille voidaan tarjota

vieraan yliopistokulttuurin ymmärtämiseksi

sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismenetelmien

omaksumiseksi. Oppimaan oppiminen

ja monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen

oppiminen ovatkin session keskiössä. Molemmat

osa-alueet ovat myös tärkeitä kansainvälisten

tutkinto-opiskelijoiden integroimiseksi

suomalaiseen työelämään.

Puheenjohtaja:

Jouni Lyly-Yrjänäinen,

Tampereen teknillinen yliopisto

Puhuja:

Mari Dagnall, Aalto-yliopisto


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

31


TIISTAI 22.5.2012

Integration and employment of

international degree students in

Finland

15:00 – 16:30, session, in English

The session presents findings of two research

projects focusing on integration and employment

of international students in Finland.

What do we know about the matter? Are Finnish

employers ready to recruit foreign students

– what are their attitudes? What does a follow

up study tell us about the employment of international

graduates in Finland? After presentations

there is room for discussion: what

do the findings mean to higher education institutions.

Chair:

Arja Majakulma,

Laurea University of Applied Sciences

Speakers:

Minna Söderqvist,

Kymi University of Applied Sciences,

Yuzhuo Cai and Yulia Shumilova,

University of Tampere

Kahvittelusta tositoimiin – ovatko

korkeakoulujen kansainväliset vieraat

hyödyntämätön mahdollisuus?

15:00 – 16:30, sessio

Korkeakouluissa vierailee opettajien ja tutkijoiden

lisäksi lukuisa määrä pääsääntöisesti

korkeakoulujen johdon kansainvälisiä vieraita.

Toiminnan laajuudesta huolimatta vierailutoiminta

ja siihen liittyvät palvelut ovat kuitenkin

alueita, joita ei kaikissa korkeakouluissa vielä

ole organisoitu kunnolla tai joita ainakaan ei

hyödynnetä riittävässä määrin osana korkeakoulun

muuta kansainvälistä toimintaa. Sessiossa

esitellään muutama tapaus, joissa vierailutoimintaa

on aktiivisesti kehitetty ja joissa

vierailutoiminta on onnistuttu saamaan luontevaksi

osaksi korkeakoulun kv-toimintaa. Yksi

näistä on Aalto-yliopiston Kansainvälistyvä

Kampus -toiminta. Myös Helsingin yliopistossa

on pohdittu vierailutoiminnan kehittämistarpeita.

Esitysten jälkeen sessiossa varataan

runsaasti aikaa keskusteluun ja etsitään hyviä

käytäntöjä kotiin vietäväksi.

Puheenjohtaja:

Päivi Tauriainen, Helsingin yliopisto

Puhujat:

Leena Plym-Rissanen, Aalto yliopisto,

Päivi Hellen, Metropolia

ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen henkilöstön

ulkomaantyöskentely

15:00 – 16:30, sessio

Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun yliopiston

tutkijat, opettajat, professorit tai muu

henkilöstö lähtee ulkomaille töihin? Millä tavalla

heitä on hyvä ohjeistaa ja miten tämä

palvelu kannattaa järjestää? Käymme läpi olennaisimmat

asiat ulkomaantyöskentelyn osalta,

kuten sosiaaliturvan, vakuutukset, sopimukset

ja verotuksen. Keskustelemme myös sisäisistä

linjauksista (esim. komennuspolitiikka),

yliopistojen välisestä yhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista

esimerkiksi sosiaaliturvaasioiden

osalta.

Puheenjohtaja:

Sanna Huovinen, Aalto-yliopisto

Puhujat:

Sanna Downing, VTT,

Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto,

Matias Kainu, Eläketurvakeskus

32 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


TIISTAI 22.5.2012

Kriisejä ja viestintää

15:00 – 16:30

Korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan

liikkuvuus ja siihen liittyvät kriisitilanteet

kuten onnettomuudet, yhteiskunnalliset

kriisit ja luonnonmullistukset ovat haaste

korkeakoulujen kv-hallinnossa työskenteleville

henkilöille. Miten kriisitilanteisiin kannattaa

varautua korkeakoulussa? Miten lähteviä

ja saapuvia voi valmentaa ongelmatilanteiden

varalta jo etukäteen? Entä millaista viestintää

kriisitilanteessa tarvitaan: kenelle ja miten?

Sessiossa esitellään kevään aikana korkeakoulujen

käyttöön laadittu kriisiopas, jossa tarjotaan

korkeakouluille työkaluja kriisitilanteiden

ennakointia ja käsittelyä varten. Lisäksi

käsitellään kriisiviestinnän haasteita ja tutustutaan

kriisiviestinnän arviointityökaluun, josta

kuullaan myös kahden korkeakoulun testikokemukset.

Puheenjohtaja:

Anne Siltala, CIMO

Puhujat:

Emilia Tolvanen, kriisioppaan kirjoittaja,

Pauliina Palttala, Jyväskylän yliopisto,

Liisa Harjula, Jyväskylän yliopisto,

Riikka Hälikkä, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tutkimus- ja koulutusyhteistyö

venäläisten korkeakoulujen kanssa

15:00 – 16:30, sessio

Session tavoitteena on esimerkkien kautta avata

keskustelua niistä erityispiirteistä, joita ilmenee

koulutus-, tutkimus- tai kehitysyhteistyössä

venäläisten korkeakoulujen kanssa. Sessiossa

esitellään myös venäläistä korkeakoulutusjärjestelmää

ja sitä miten eri korkeakoulut suhteutuvat

toisiinsa erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä

rankingeissa. Esimerkkien kautta

sessiossa tarkastellaan koulutus- ja tutkimusyhteistyötä

sekä opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta

suomalaisten ja venäläisten yliopistojen

ja ammattikorkeakoulujen välillä. Sessiossa

kuullaan ajatuksia yhteistyöstä myös venäläisen

korkeakoulun näkökulmasta.

Puheenjohtaja:

Miia Vanhainen,

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Puhujat:

Janne Hokkanen,

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ekaterina Novikova,

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Nordi

Virve Häkämies, Venäjä-asiat, Saimaan

ammattikorkeakoulu

Jari Heiniluoma, Satakunnan

ammattikorkeakoulu

Marjo Arola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

33


KESKIVIIKKO 23.5.2012

KESKIVIIKKO 23.5.2012

Lyhyiden vaihtojen apurahojen

hallinnointi korkeakouluissa

08:30 – 10:00, roundtable

Opiskelijoiden ja opettajien monenlaiset kansainvälistymistarpeet

ja -ideat asettavat haasteen

kv-palveluista hallinnoitujen perinteisten

vaihto-ohjelmien rinnalle. Tässä round table

-keskusteluryhmässä on tarkoitus vaihtaa kokemuksia,

miten tähän ns. lyhyiden vaihtojen

ja opintomatkojen lisääntyvään kysyntään on

pyritty vastaamaan eri korkeakouluissa – minkälaisiin

lyhyisiin vaihtoihin tai opintomatkoihin

korkeakoulu myöntää rahoitusta sekä

miten näitä vaihtoja / opintomatkoja hallinnoidaan

ja rahoitetaan. Alustuksessa esitellään

Tampereen ammattikorkeakoulun käyttämä

ns. keskitetty malli opintopisteytettyjen lyhyiden

vaihtojen rahoituksessa ja hallinnoinnissa.

Puheenjohtaja:

Camilla Kalevo, Tampereen

ammattikorkeakoulu

To move or not to move?

8:30 – 10:00, roundtable, in English

Intercultural communications skills are regarded

as a crucial part of key professional

skills today. International mobility is currently

a “must” but is this also the perception of students?

What are the needs, hopes, challenges

and obstacles for the students in becoming

mobile?

The session is based on a degree student survey

carried out at four Schools at Aalto University,

Tallinn University of Technology and Estonian

Academy of Arts in spring 2012 in the

fields of technology, art and design as well as

business. This is also to compare the potential

differences between disciplines and countries.

The objective of session is to analyze the reasons

for students to go or not to go abroad

and to try find out potential challenges and

obstacles for mobility. The goal is to further

develop tools, methods and incentives encourage

outgoing mobility in the future.

Chair:

Eija Kujanpää, Aalto University,

School of Science

Speakers of Aalto University:

Eija Kujanpää, School of Science

Anita Bisi, School of Electrical Engineering

Margareta Soismaa, School of Economics

Hanna Karkku, School of Arts, Design and

Architecture

34 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Brazil: new opportunities

8:30 – 10:00, session, in English

In the session on Brazil the new scholarship

programme “Science without Borders” is in

focus. The speaker is invited by the Brazilian

Embassy and represents the Brazilian CAPES,

“Coordination on Higher Education Personnel”.

In addition, representatives for Tampere

University of Technology and HAMK University

of Applied Sciences will share their experiences

relating to the education sector in Brazil.

Marja Räikkönen took part in the Finnish delegation

of Prime Minister Jyrki Katainen and

Minister for Foreign Trade Alexander Stubb

visiting Brazil and will share her impressions

of the trip. Tiina Niemi will share highlights

of participating in a Student Fair in Sao Paulo.

The session is held in English.

Chair:

Juha Ketolainen, CIMO

Speakers:

Luis Grochocki, CAPES, Brazil

Marja Räikkönen,

HAMK University of Applied Sciences

Tiina Niemi, Tampere University of Technology

Kansainvälisen opiskelijavaihdon

saavutettavuus

8:30 – 10:00, sessio

Tulisiko kansainvälisen vaihdon saavutettavuutta

lähestyä erityisryhmien erityisjärjestelyjen

kautta vai kehittäen toimintaa lähtökohtaisesti

kauttaaltaan saavutettavaksi

kaikille? Sessiossa käsitellään aihetta kriittisesti

keskustellen käytännön esimerkkien

kautta. Keskustelun pohjaksi käydään lyhyesti

läpi Opiskelijajärjestöjen Tutkimussäätiön

Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja

ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla -selvityksen

tuloksia sekä kansainvälisen vaihdon

esteettömyyden edistämiseksi tehtyjä toimia.

Puheenjohtaja:

Sini Piippo, CIMO

Puhujat:

Paula Pietilä, Turun yliopisto

Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö

etelän korkeakoulujen kapasiteetin

kehittämisessä

8:30 – 10:00, sessio

Sessiossa esitellään rahoitusmekanismeja (SA:n

tutkimusrahoitus, HEI ICI, NSS) joilla tuetaan

korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koulutus- ja

tutkimusyhteistyön alueella. Mikä rooli suomalaisella

osaamisella on etelän tieto- ja osaamisyhteiskuntien

kehittämisessä ja mikä on

yhteistyön tulevaisuus? Paikalla asiantuntijat

Suomen Akatemiasta ja Ulkoasiainministeriöstä

sekä case-esimerkkinä terveydenhuollon

tietojärjestelmäalan korkeakouluyhteistyö Afrikassa.

Puheenjohtaja:

Kaija Pajala, CIMO

Puhujat:

Riitta Launonen, Suomen Akatemia

Marianne, Rönkä, UM

Mikko Korpela, Itä Suomen yliopisto


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

35


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Opiskelija rekrytoinnissa

– hyötyä vai haittaa?

8:30 – 10:00, sessio

Korkeakoulun oma verkkosivusto hakijalle

on uusimpien tutkimusten mukaan hakijan

tärkein tietolähde koulutuspaikkaa haettaessa.

Tämän lisäksi tärkeimpiä tietolähteitä ovat

ystävät, vanhemmat ja opettajat. Miten hakijan

tarpeisiin vastaavaa verkkoviestintää tehdään?

Miten korkeakoulun omia opiskelijoita

ja hakijoita voi hyödyntää verkkoviestinnän

suunnittelussa ja kehittämisessä? Sessiossa esitellään

kokemuksia, näkemyksiä ja esimerkkejä

verkkoviestinnän suunnittelusta. Case-esimerkkinä

mm. student ambassador -toiminta

Jyväskylän yliopistossa.

Puheenjohtaja:

Anna Grönlund-Qvarnberg, Jyväskylän yliopisto

Puhuja:

Joanna Kumpula, University Admissions

Finland

Tähtäimessä Kiina

8:30 – 10:00, sessio

Tarkoituksena luoda kokonaiskuva Suomen

ja Kiinan korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksista

ja todennäköisyyksistä: näkökulmina

OKM:n linjaukset, laajennettu kuva Kiinan

koulutusjärjestelmään ja erityisesti korkeakoulutusta

koskevat tavoitteet. Tuoretta tietoa

myös siitä, mitä ja miten UM ja CIMO tukevat

korkeakouluja niiden Kiina-pyrkimyksissä.

VALOA kansainvälisten

opiskelijoiden työllistymiseen

8:30 – 10:00, sessio

Session tavoitteena on käydä läpi VALOAhankkeen

aikana opittua tietoa kansainvälisten

opiskelijoiden työllistymisen haasteista

korkeakoulujen näkökulmasta sekä esitellä

hankkeen tuotoksia. Ensimmäisessä osassa sessiota

osallistujat kuulevat VALOA markkinointikampanjasta

työnantajille ja saavat käytännön

vinkkejä koulutusohjelmien markkinoinnista

työnantajien suuntaan. Session toinen osa

koostuu VALOA työkalupakin ohjausosion esittelystä.

Sen aikana esitellään ohjausmateriaalia

ja menetelmiä, jotka tukevat korkeakoulujen

ohjaus- ja opetustyötä kansainvälisissä koulutusohjelmissa

ja uraohjauksessa. Toivomme

osallistujilta aktiivista osallistumista keskusteluun

ja ohjausosion materiaaleja pääsee

testamaan myös käytännössä. Sessio soveltuu

parhaiten kansainväisten koulutusohjelmien

johtajille, koordinaattoreille sekä kansainvälisten

koulutusohjelmien ohjaus- ja opetushenkilöstölle.

Puheenjohtaja:

Päivi Jyri, Helsingin yliopisto

Puhujat:

Tanja Javarus, Lapin yliopisto,

Heidi Layne, Helsingin yliopisto,

Milja Tuomaala, Oulun yliopisto,

Helena Hämäläinen, VALOA-hanke

Puheenjohtaja:

Pasi Sahlberg, CIMO

Puhujat:

Tiina Vihma-Purovaara, OKM

Juha Tähkämaa, CIMO

Pasi Sahlberg, CIMO

36 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Mistä katto pään päälle? –

Kansainvälistä henkilökuntaa tukevat

asumispalvelut

8:30 – 10:00, info

Asumispalveluiden on todettu olevan yksi korkeakoulujen

tärkeimmistä kansainvälistymistä

tukevista palveluista. Infossa keskitytään kansainvälisen

henkilöstön asumiseen liittyviin

kysymyksiin sekä konkreettisiin ratkaisuihin,

jota valotetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin

yliopiston asumispalveluesimerkkien avulla.

Puheenjohtaja:

Eira Rosberg, Lahden yliopistokeskus

Puhujat:

Jenni Ståhl, Aalto-yliopisto, Kansainväliset

palvelut

Helena Sopen-Luoma, Helsingin yliopisto,

Asunto- ja majoituspalvelut

Paluuorientaatiosta apua

opiskelijavaihdosta palaaville

8:30 – 10:00, info

Paluu opiskelijavaihdosta voi olla opiskelijalle

haasteellinen, jos hän ei ole valmistautunut

kotiinpaluuseen ja uudelleen sopeutumiseen.

Opiskelijassa on saatttanut vaihdon myötä tapahtua

muutoksia, joita lähtöympäristössä ei

osata huomioida ja tukea, tai opiskelija ei osaa

tunnistaa vaihtojaksosta oppimaansa. Näihin

haasteisiin pyritään vastaamaan kotikorkeakoulun

järjestämässä paluuorientaatiossa.

International Students in Finland:

Who should pay?

10:15 -11:45, roundtable, in English

Visiting PhD Candidate and Fulbright Fellow,

Leasa Weimer, will present preliminary

findings from her dissertation research on the

tuition fee pilot program in Finland. Then,

she will lead an open discussion on the Finnish

introduction of tuition fees, addressing the

following questions: Can Finland compete in

the international student market (specifically

with Nordic countries, European countries,

and other countries around the world)? Does

Finland have the ability to attract international

fees-paying students? If nation-wide international

student fees are implemented, how

will university international student services

change/evolve? What can be learned from other

countries collecting tuition fees from international

students? Is collecting international

student fees aligned with or counterproductive

to national internationalization targets?

Chair:

Leasa Weimer, University of Jyväskylä,

Fulbright Fellow

Infossa esitellään paluuorientaatiomalli, jota

on toteutettu ja kehitetty Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Tarkoitus on keskustella

osallistujien kanssa paluuorientaation tarpeellisuudesta

sekä erilaisista mahdollisista toteutustavoista

ja toteutusideoista.

Puheenjohtaja:

Tiina Piipponen, Metropolia

ammattikorkeakoulu


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

37


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Globaali kehitys korkeakoulujen

strategioissa

10:15 -11:45, paneeli

UniPID on vuonna 2002 perustettu kymmenen

suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto.

UniPID pyrkii edistämään pitkäkestoista

kumppanuuden periaatteelle rakentuvaa tutkimus-

ja koulutusyhteistyötä sosio-ekonomisen

kehityksen tueksi. Verkoston keskeisiä

tavoitteita ovat yliopistojen kansainvälisen kehitystyön

näkyvyyden lisääminen ja kehityspoliittisen

dialogin luominen yliopistojen ja

kehitysrahoittajien välillä.

Tämä paneelikeskustelu pureutuu korkeakoulujen

laajan globaalin yhteistyötoiminnan

huomioimiseen korkeakoulujen strategiatyöskentelyssä

ja strategioissa. Korkeakouluilla on

keskeinen rooli kehityspoliittisessa osallistumisessa

ja vaikuttamisessa. Kestävät kumppanuudet

kehitysmaiden kanssa tukevat paitsi

korkeakoulujen kansainvälistymistä, myös globaalin

vastuun ja aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteistyön

tavoitteita. Valitettavasti

tämä ei kuitenkaan aina näy yliopistojen strategioissa.

Miltä tämä näyttää yliopistoissa kehitystyötä

tekevien näkökulmasta? Yliopistot

voisivat strategioissaan huomioida roolinsa

myös kehityspolitiikkaa ja Suomen kehitysyhteistyötä

muovaavina tekijöinä. Millaisen

roolin kehitysyhteistyön rahoittaja, ulkoasiainministeriö,

näkee kehitysyhteistyössä yliopistoille?

Puheenjohtaja:

Markku Kanninen, UniPIDin johtoryhmän pj.,

Helsingin yliopisto

Alumnien osallistaminen kvrekrytointiin

– How to involve alumni

in international recruitment?

10:15 -11:45, sessio

Sessiossa perehdytään alumnitoimintaan ja sen

merkitykseen kansainvälisessä opiskelijarekrytoinnissa.

Alumnit ovat oman opiskelukokemuksensa

johdosta merkittäviä ja uskottavia

yliopiston puolestapuhujia. Sessiossa tutustutaan

Oulun yliopiston tapaan ylläpitää ja rakentaa

erityisesti kansainvälisistä maisteriohjelmista

valmistuvien suhdetta kotiyliopistoon.

Esimerkkinä esitellään keväällä 2012 aloittava

Oulun yliopiston Alumni Ambassador -ohjelma.

Sessiossa esitellään lisäksi Lappeenrannan teknillisessä

yliopistossa tehdyn tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksessa on selvitetty kansainvälisten

opiskelijoiden asenteita yliopistoja

kohtaan, valintoihin vaikuttavia kriteereitä,

opiskelijoiden välisiä eroja sekä viestintäkanavien

tehokkuutta. Aineistona on käytetty

usean suomalaisen yliopiston dataa.

Sessio sopii kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden

rekrytoinnista ja alumnitoiminnasta

kiinnostuneille. Sessio toteutetaan osin suomeksi,

osin englanniksi.

Puheenjohtaja:

Karoliina Kekki, Oulun yliopisto

Puhujat:

Irina Rousu, Oulun yliopisto,

Kristiina Herold, Lappeenrannan teknillinen

yliopisto

Puhujat:

Aino Sallinen, Jyväskylän yliopisto

Jussi Pakkasvirta, Helsingin yliopisto,

politiikan ja talouden tutkimuksen laitos

Iina Soiri, kehityspoliittinen osasto,

ulkoasiainministeriö

Annica Moore, UniPID

38 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Kiina: kohdemarkkina

ja yhteistyökumppani

10:15 -11:45, sessio

Päivitystä sille, mitä suomalaiset korkeakoulut

tekevät Kiinassa ja Kiinan kanssa:

1. Koulutusvientiprojekti Future Learning

Finland on rakentanut yhdessä korkeakoulujen

kanssa näkemyksen Kiinan markkinoilla

toimimisesta.

2. FECC, the common platform for Chinese

and Finnish companies (in english)

3. Lisäksi esitellään CIMOn uudistettu Aasiaohjelma.

Puheenjohtaja:

Juha Tähkämaa, CIMO

Puhujat:

Niko Lindholm, Finpro /FLF,

Päivi Pihlaja, CIMO,

Hui Nan, Lahti Science and Business Park

Korkeakoulut ja kansalaisjärjestöt;

yhteistyömahdollisuudet

kehitysyhteistyön saralla

10:15 -11:45, sessio

Korkeakoulut toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita

UM:n rahoittamien instrumenttien

nojalla. Sekä korkeakouluilla että kansalaisjärjestöillä

on tärkeä rooli Suomen kehitysyhteistyön

kokonaisuudessa. Yhteistyön kehittäminen

näiden välillä kehitysyhteistyön saralla

on merkityksellistä synergiaetujen hyödyntämiseksi;

täydentävyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi

kehitysyhteistyössä.

Sessiossa pohditaan mahdollisuuksia tiiviimpään

yhteistyöhön korkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen

välillä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen

KEPA ry:n alustamana ja esitellään

hankkeita, joissa laajempi verkostoituminen

on ollut hedelmällistä kehitysmaiden toimijoiden

ja kehityksen näkökulmasta.

Puheenjohtaja:

Alva Bruun, CIMO

Puhujat:

Helli Kitinoja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Marja Seppälä Keski-Pohjanmaan

ammattikorkeakoulu,

Peter Kuria, Shalin ry


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

39


KESKIVIIKKO 23.5.2012

TraiNet: SPRING to Work –

Korkeakoulujen kansainvälisen

yhteistyön hyödyntäminen

kansainvälisen harjoittelun volyymin

ja laadun lisäämisessä

10:15 -11:45, sessio

Sessiossa tarkastellaan Lähde työelämään

-hankkeessa kehiteltyä SPRING to Work -mallia,

joka perustuu korkeakoulujen kansainvälisen

yhteistyön (Home University / Host

university) hyödyntämiseen kansainvälisessä

harjoitteluprosessissa. Tavoitteena on keskustella

mallin mukaisen toiminnan hyödyistä

ja mahdollisista esteistä eri korkeakouluissa.

Keskustellaan myös vastavuoroisuuden idean

riittävyydestä motivoimaan eri maissa toimivia

korkeakouluja osallistumaan SPRING

-verkostoon. Olisiko muita motivointitapoja

löydettävissä? Tavoitteena on myös saada ideoita

mallin kehittämiseksi sekä miettiä siihen

liitetyn ”work pair” -mallin tuomia hyötyjä ja

mahdollisuuksia (myös liittyen ulkomaalaisten

tutkinto-opiskelijoiden harjoittelun ja jopa

työllistymisen auttamiseksi). Lisäksi keskustellaan

kehitteillä olevan SPRING to Work -mallin

mukaista harjoitteluprosessia tukevan sähköisen

järjestelmän toiminnoista ja sisällöistä. Sessiossa

mietitään myös yleisesti kansainväliseen

harjoitteluun liittyviä kehittämiskohteita sekä

keskustellaan siitä, miten kansainvälisen harjoittelun

volyymeja voidaan kasvattaa ja toisaalta

miten sen laatua voidaan parantaa.

Position of Language in higher

education internationalization

10:15 -11:45, session, in English

“Language” is not presented as significant to

the success of higher education internationalization

on the policy level, while on the

grassroots level of institutions and students it

attracts attention and poses problems. This apparent

mismatch implies interesting possible

problematizations of the position of languages

in higher education internationalization that

need to be discussed further. The purpose of

this session is, firstly, to present current research

on language aspects of higher education

internationalization, and, secondly, to present

commentaries and questions from the national

level (CIMO) and the institutional level (JAMK

University of Applied Sciences). The session

brings together researchers and administrators

involved in internationalization of higher education,

and we encourage active discussion

also with the audience.

Chair:

Taina Saarinen, University of Jyväskylä

Speaker:

Steve Crawford, JAMK University of Applied

Sciences

Commentaries:

Irma Garam, CIMO

Riikka Vanhanen, JAMK University of Applied

Sciences

Puheenjohtaja:

Jaana Mutanen, CIMO

Puhujat:

Marja Laurikainen,

Hämeen ammattikorkeakoulu

40 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Www-sivut opiskelijarekrytoinnin

välineenä

10:15 -11:45, sessio

Opiskelupaikan valintaan tarvitaan paljon

informaatiota. Vastaavatko yliopistojen nettisivut

hakijoiden tiedon tarpeisiin? Tuovatko

yliopistot omat vahvuutensa eksplisiittisesti

esille? Session ensimmäinen alustus pohjautuu

pro gradu -tutkielmaan jonka kohteena

on pohjoismaisten yliopistojen verkkosivujen

sisältö maisteriohjelmiin hakevien kansainvälisten

opiskelijoiden näkökulmasta.

Toisen alustuksen aiheita ovat verkkosivujen

ilme, muoto, estetiikka, värien ja symboliikan

luonne sekä kuvien käyttö sivuilla. Millaisia

mielikuvia muodostuu visuaalisen ilmeen ja

viestinnän välityksellä ja millainen on muodostuvien

mielikuvien suhde haluttuihin tavoitteisiin.

Design and international product

development

11:00 – 11:45, sessio, in English

Pre-conference for Cumulus network

International product development requires

comprehensive knowledge of both the target

areas of products and the conditions for the

design work. The main source for this knowledge

is in people, communities and cultures.

Some of it can be brought to a certain spot

in the world to be processed but most of the

knoledge is local. Proceedures to reach one's

customers, their lives and needs, learn out of

them and implement those to fullfill the identified

needs is critical to any corporate. Designers

stand as interpreters in this process.

Keynote speaker:

Eero Miettinen, Aalto University

Puheenjohtaja:

Joanna Kumpula,

University Admissions Finland

Puhujat:

Anni Aarninen ja Juha Juvonen,

Aalto-yliopisto


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

41


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Partnerit puntarilla ja verkostot

vaa'alla: stategiset kumppanit

korkeakoulujen kansainvälisessä

yhteistyössä

13:00 – 14:30, roundtable

Turun yliopistolla on strategisia yliopistoverkostoja,

Aalto-yliopiston tavoitteena on luoda

noin 10 strategisen partneriyliopiston verkosto,

Seinäjoen ammattikorkeakoulun strateginen

partneri avasi toimiston SeAMK:n

kampukselle. Miksi korkeakoulut haluavat

strategisia kumppaneita? Millä kriteereillä niitä

valitaan ja mitä hyötyä niistä oikeasti on? Mikä

tekee toiminnasta strategista, ja miten varmistetaan

että toimintaa ylipäätään on? Miten

varmistetaan kumppanuuden – kahdenvälisen

tai verkoston – tarjoamat hyödyt? Voisiko suomalainen

kumppanuus olla strateginen kansainvälisessä

yhteistyössä?

Tämän pyöreän pöydän ympärillä etsitään vastauksia

mm. yllä mainittuihin kysymyksiin.

Huomiota kiinnitetään myös korkeakoulujen

yhdistymisen aiheuttamiin mahdollisiin muutoksiin

strategisissa valinnoissa. Osallistujiksi

toivotaan henkilöitä, joilla on omakohtaista

kokemusta näistä pohdinnoista omassa korkeakoulussaan.

Puheenjohtaja:

Mervi Rantanen, Aalto-yliopisto

Puhujat:

Irinja Paakkanen, Turun yliopisto,

Helli Kitinoja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Good Governance and Anti-corruption

in Higher Education

13:00 – 14:30, session, in English

The strategy of Internationalisation of

Higher Education Institutions in Finland

(2009 – 2015) outlines the global responsibility

of higher education institutions and spells

out that the activities of higher education institutions

are to be ethically sustainable. Operating

in a globalising world, however, forces

representatives of higher education institutions

to be increasingly aware of the challenges in

the area of governance and corruption globally.

Does promoting sustainable development,

anti-corruption and good governance in the

internationalisation of HE require greater awereness

about the challenges involved, and perhaps,

a more proactive approach in Finland?

By voicing international speakers, experts in

the field, this session will give an overview of

the situation relating to good governance and

corruption in the HE-setting. Current empirical

data will be presented. Challenges and positive

development will be discussed, as well as

concrete examples and suggestions of measures

through which principles of good governance

can be implemented and promoted in the increasingly

international HE-field.

Chair:

Pasi Sahlberg,

Centre for International Mobility (CIMO)

Speakers:

Voldemar Tomusk, Director of Open Society

Institute's Higher Education Support Program

(HESP)

Bastian Baumann,

Consultant on Higher Education

42 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Integraation haasteet ja

mahdollisuudet – kaikkien vastuulla

13:00 – 14:30, sessio

Aihe on noussut erittäin ajankohtaiseksi. Suurin

osa kv-opiskelijoista elää omassa kuplassaan

korkeakouluyhteisöissä. Integraatio vaikuttaa

erityisesti siihen, että ulkomainen tutkintoopiskelija

saa hyvän opiskelijakokemuksen ja

siihen, että myös suomalaiset opiskelijat pääsevät

hyötymään ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden

tuomasta kansainvälistymisestä. Suomessa

aiheesta on puhuttu, mutta pitkälti sen

pohjalta, mitä tapahtuu opintojen ulkopuolella.

Tämä on tärkeää, mutta lisäksi olisi hyvä

keskustella myös opetus- ja oppimistilanteissa

tapahtuvaan yhteistyöhän ja integrointiin. Voitaisiin

pohtia esimerkiksi, mitä kv-hallinnon

puolella voidaan tehdä asian tiimoilta. Minkälaisia

käytäntöjä ja kokemuksia löytyy? Mistä

niitä voisi etsiä?

Puheenjohtaja:

Kristiina Ranta, Hämeen ammattikorkeakoulu

Puhujat:

Tiina Piipponen, Metropolia

Ammattikorkeakoulu,

Kristiina Ranta, Hämeen ammattikorkeakoulu,

Henni Saarela, Oulun yliopiston

ylioppilaskunta

Internationalization of U.S. Higher

Education: Two Angles

13:00 – 14:30, session, in English

In this session visiting Fulbright scholars Dr.

Earl Fry and Dr. Nancy Commins present

their views on challenges related to the internationalization

of U.S. Higher education, ranging

from the bigger picture of what is happening

to USA at large, down to educational

policies, campuses and the students. The session

seeks to help Finnish higher education international

affairs coordinators to understand

what are the major trends in the U.S. in this

field. The presentations are followed by a Q&A

discussion. Dr. Earl Fry from Brigham Young

University, Utah specializes in U.S. Foreign

policy and is currently focusing on the challenges

that America faces in the 21st Century.

Dr. Nancy Commins from University of Colorado,

Denver specializes in multicultural education,

specifically the multilingual classroom.

Chair:

Aki Kalliomäki, Fulbright Center

Speaker:

Nancy Commins, Turun yliopisto / University of

Colorado, Denver

Earl Fry, Helsingin yliopisto / Brigham Young

University

Kansainvälisen henkilöstöhallinnon

organisointi korkeakouluissa

13:00 – 14:30, sessio

Miten kansainväliset henkilöstöpalvelut kannattaa

järjestää korkeakoulussa? Mitä kaikkea

niihin kuuluu, kuinka kattava valikoima laitetaan

yläotsikon alle ja mitä siitä seuraa? Esitellään

muutamien korkeakoulujen tapa ja

keskustellaan toimivista ja ei-toimivista ratkaisuista.

Puheenjohtaja:

Nuppu Ahlsten, Tampereen yliopisto

Puhujat:

Sanna Huovinen, Aalto-yliopisto


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

43


KESKIVIIKKO 23.5.2012

Lukukausimaksuja

koskevat linjaukset ja kokemukset

13:00 – 14:30, sessio

Miten lukukausimaksukokeilu on edennyt

Suomessa? Millaisia tavoitteita ja kokemuksia

liittyy lukukausimaksuihin Aaltoyliopistossa

ja Lappeenrannan teknillisessä

yliopistossa? Puheenvuoroja ja keskustelua

kansallisesta, yliopiston, koulutusohjelman

ja opiskelijan näkökulmasta. Puheenjohtajana

lukukausimaksukokeilun seuranta- ja arviointiryhmän

puheenjohtaja, professori Riitta

Pyykkö. Esimerkkeinä aktiivisesti lukukausimaksukokeiluun

osallistuvat Aalto-yliopisto ja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, joiden

linjauksista alustavat vararehtorit Martti Raevaara

ja Minna Martikainen. Kommenttipuheenvuoro

opiskelijanäkökulmasta.

Puheenjohtaja:

Riitta Pyykkö, KKA, Turun yliopisto

Puhujat:

Eva-Lena Wakonen, Aalto-yliopisto

Martti Raevaara, Aalto-yliopisto

Minna Martikainen,

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Matti Tujula, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry,

Osaamisen vienti – signaalit

maailmalta ja miten niihin tulee

vastata?

13:00 – 14:30, sessio

Tavoitteena selkiyttää kuvaa siitä, missä mennään

kehitämistyössä osaamisen viennin eri

osa-alueilla.

Mitä signaaleja saadaan maailmalta ja miten

niihin vastataan? Miten eri toimijat on sitoututettu

korkeakouluissa, miten työskentely organisoituu

eri toimijoiden välillä?

Niko Lindholm: Yhteistarjooman tärkeys koulutusviennissä

– koulutusketjut tukee tarjoomaa:

Maamme pienen koon vuoksi suomalaisten

pitää tehdä yhteistyötä koulutusviennin

onnistumiseksi. Tarpeet markkinoilla ovat

suuret ja monimuotoiset. Yhteistarjooma ja

koulutusketjut edistävät markkinoille menossa.

Mikä on tämän hetkinen tilanne FLF:n

näkökannalta? Mitä pitäisi parantaa? Miten

maailmalta tuleviin signaaleihin kannattaisi

reagoida?

Puheenjohtaja:

Niko Lindholm,

Finpro/FLF

Puhuja:

Timo Halttunen,

Turun yliopisto

44 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


KESKIVIIKKO 23.5.2012

International Student Barometer

13:00 – 14:30, info

Millä perusteella kansainväliset opiskelijat valitsevat

Suomen opiskelumaakseen? Kumpi on

tärkeämpi tiedon lähde: vanhemmat vai korkeakoulun

nettisivu? Tarjolla Suomi-kuvaa ja

maakohtaista tietoa International Student Barometer

-tutkimuksen tuottaman tiedon perusteella.

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan

ja myös jakamaan omia näkemyksiä!

Puhuja:

Jaanaliisa Kuoppa, CIMO

Loppupaneeli

– mihin menet kv?

14:30 – 15:30

Kansainvälistyminen – strategioiden, rahoitusmallien,

säästöjen ja uusien ohjelmien ristiaallokossa.

Puhujat:

Outi Kallioinen,

Lahden ammattikorkeakoulu (pj)

Minna Martikainen,

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Pasi Sahlberg, CIMO

Martti Raevaara, Aalto-yliopisto

Birgitta Vuorinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

45


INFOTORI

22.5. - 23.5.2012

Kevätpäivien infotori sijaitsee Sibeliustalossa Metsähallin ensimmäisellä parvella näköalapaikalla,

joka on kuitenkin samalla hiukan rauhallisempi paikka keskustelua varten. Metsähallissa

ovat tapahtuman aikana lounaat, kahvitauot, rekisteröityminen, info kuin iltatilaisuuskin.

NÄYTTEILLEASETTAJAT

Ranskan instituutti – CampusFrance

CampusFrance-opiskelijapalvelu toimii Ranskan instituutissa. Se tiedottaa opiskelumahdollisuuksista

Ranskassa ja neuvoo opiskeluun liittyvissä kysymyksissä opiskelijoita, opoja, yliopistoja

jne. Olemme mukana erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa ja opiskelijamessuilla. CampusFrancen

nettisivuilta löytyy kattavasti tietoa opinnoista ja opiskelijaelämästä. Lisätietoja ja

neuvontaa saa myös sähköpostitse (helsinki@campusfrance.org); tarvittaessa voi varata ajan

henkilökohtaiseen tapaamiseen. Ranskan instituutti myös jakaa liikkuvuusapurahoja kansainväliseen

opiskeluun sekä tutkimustyöhön.

→→

→→

→→

www.suomi.campusfrance.org (suomeksi)

www.finland.campusfrance.org (på svenska)

www.france.fi (Ranskan instituutti)

CIMO

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden

ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan

kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa.

CIMO toteuttaa vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja

nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien

tiedottamisesta. CIMO edistää myös suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa

yliopistoissa.

→→

→→

→→

www.cimo.fi

www.studyinfinland.fi

www.maailmalle.net

46 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


Embassy of Japan in Finland

The information and culture department of the Embassy of Japan in Finland provides information

on study opportunities and scholarships in Japan.

We give guidance with questions that concern application procedures and language requirements

of the scholarships and programs provided by the government of Japan as well as the

questions concerning student life in Japan. We provide information material related to studying

in Japan and if needed we can ship material to schools/institutions.

The information and culture department is also responsible for the announcing of the Japanese

Government (MEXT) scholarships and the Japan Foundation grants, and for the forwarding of

the applications to Japan. In addition, we can provide information on Japan related scholarships

and programs, which students and researchers can apply for individually.

→→

→→

http://www.fi.emb-japan.go.jp/fi/opiskelu.htm

(about studying and scholarships on Embassy’s homepages)

http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

(“Study in Japan” website)

Japanin suurlähetystö Suomessa

Japanin Suomen-suurlähetystön informaatio- ja kulttuuriosasto tarjoaa tietoa opiskelumahdollisuuksista

ja apurahoista Japanissa.

Neuvomme kysymyksissä, jotka liittyvät niin Japanin valtion apurahojen ja ohjelmien hakumenettelyihin

ja kielivaatimuksiin kuin Japanissa opiskelijana elämiseen. Tarjoamme tietoa ja

materiaalia koskien opiskelua Japanissa, ja tarvittaessa voimme lähettää materiaalia kouluille/

instituutioille.

Informaatio- ja kulttuuriosaston vastuulla on myös Japanin valtion (MEXT) ja Japan Foundationin

apurahoista tiedottaminen sekä apurahahakemusten välittäminen Japaniin. Lisäksi voimme

tarjota tietoa muista Japaniin liittyvistä apurahoista ja ohjelmista, joita opiskelijat ja tutkijat

voivat hakea itsenäisesti.

→→

→→

http://www.fi.emb-japan.go.jp/fi/opiskelu.htm

(opiskelusta ja apurahoista lähetystön kotisivuilla)

http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

(“Study in Japan” -sivusto)


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

47


ETS

At ETS, we advance quality and equity in education for people worldwide by creating assessments

based on rigorous research. ETS serves individuals, educational institutions and government

agencies by providing customized solutions for teacher certification, English language

learning, and elementary, secondary and post-secondary education, as well as conducting education

research, analysis and policy studies. Founded as a nonprofit in 1947, ETS develops, administers

and scores more than 50 million tests annually – including the TOEFL® and TOEIC®

tests, the GRE® tests and The Praxis Series assessments – in more than 180 countries, at over

9,000 locations worldwide.

FINNBRIT

As the only Cambridge ESOL Examination Centre in Finland FINNBRIT provides internationally

recognized examinations (FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC) and training towards them according to

the European Council standards. FINNBRIT's language training portfolio also includes general

English language courses for individuals and tailored solution for companies. Additionally, social

activities and Finnish- British Cultural events are an essential part of FINNBRIT organisation.

Fulbright Center

Fulbright Center (Suomen ja Yhdysvaltain opetusalan vaihtotoimikunta) on yksityinen organisaatio,

jonka tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta Suomen ja Pohjois-Amerikan

välillä korkeakoulutuksen alueella.

Fulbright Center toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia, joista vanhin ja tunnetuin

on vuodesta 1950 lähtien toiminut ASLA-Fulbright. Vuosittain Fulbright Center myöntää yhteensä

noin kahdeksankymmentä stipendiä suomalaisille ja amerikkalaisille opiskelijoille, tutkijoille,

opettajille ja eri alojen ammattilaisille.

Fulbright Centerin keskeisiä tehtäviä ovat toimialaan kuuluvan tiedon kerääminen, muokkaaminen

ja välittäminen eri asiakasryhmien tarpeisiin.

International Student Health Insurance

International Student Health Insurance has been a tricky issue in Finland since it was required

by an EU Directive in 2005. This past year a concerned group of institutions came together to

create a product that is compatible, affordable, and accessible to students coming to Finland.

This insurance is also available to international teaching staff, researchers, doctoral students and

family members. In addition, it is now available for Finnish students leaving Finland to go abroad!

The only condition is that your institution must be signed up to the agreement. Stop by

our stand if you want more information!

→→

Further information: pamela.spokes@aalto.fi

48 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI


Koulutusmuotoilulla Merkitystä, Mieltä ja Menestystä

Maanantaina 21.5. Fellmanniassa

Koulutusmuotoilu on palvelumuotoilua koulutuskentässä, sen avulla parannetaan aikuiskoulutuksen

saatavuutta, käytettävyyttä ja osuvuutta. Fokus on asiakaslähtöisyydessä ja merkityksellisessä

oppimisessa. Tavoitteena on jouduttaa kouluttautumisprosessin läpimenoaikaa ja sujuttaa

sitä tehokkaammaksi. Näiden tekemiseksi tarvitaan uusia toimenkuvia ja palvelumuotoja. Tervetuloa

keskustelemaan kanssamme koulutusmuotoilun mahdollisuuksista myös kv-kentässä!

Koulutusmuotoilulla Merkitystä, Mieltä ja Menestystä -hanke on osa World Design Capital

Helsinki 2012 -kokonaisuutta.

OVET-hanke

Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla OVET-hanke edistää

korkeakoulujen opinto- ja työelämäohjausta. Hanke tukee suomalaista laaja-alaista Venäjän ja

itäisen Euroopan asiantuntemusta ja ohjaa sitä monipuolisemmin työelämän käyttöön.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti.

Hanke sijoittuu opetusministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman 2007 – 2013 toimintalinjan

3 kehittämisohjelmaan: Osaajana työmarkkinoille. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan

ELY-keskus

Saksan suurlähetystö

Saksan suurlähetystön kulttuuriyksikkö antaa tietoa opiskelumahdollisuuksista Saksassa.

Neuvomme niin koulutusmahdollisuuksiin, hakumenettelyihin, kielitaitovaatimuksiin kuin

opiskelijan käytännön elämään liittyvissä kysymyksissä. Lähetämme pyydettäessä opiskeluun

liittyvää materiaalia.

Kulttuuriyksikön vastuulla on myös vuosittain hakuun tulevista DAAD-stipendeistä tiedottaminen

sekä stipendihakemusten välittäminen Saksaan. Lähetystön opintoneuvojan voi pyytää

myös omaan oppilaitokseen kertomaan Saksan opintotarjonnasta ja stipendeistä.

→→

→→

www.helsinki.diplo.de/daad (DAAD-apurahat)

www.helsinki.diplo.de/studium (opiskelu Saksassa)


KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

49


Study in Estonia / Viro-instituutti Suomessa

Study in Estonian tehtävänä on Viron korkeakoulutuksen edustaminen ja tunnetuksi tekeminen

Viron ulkopuolella. Organisaatio tekee yhteistyötä kaikkien Viron yliopistojen kanssa, jotka

tarjoavat englanninkielisiä tutkintoon johtavia opinto-ohjelmia. Study in Estonian toimintaa

koordinoi virolainen Archimedes-säätiö ja se saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastosta.

Helsingissä toimiva Viro-instituutti välittää yhteistyössä Study in Estonian kanssa kattavaa tietoa

opiskelumahdollisuuksista Virossa. Viro-instituutin Suomen edustustoon voi ottaa yhteyttä

puhelimitse tai sähköpostitse (+358 9 669 805, opiskeluvirossa@studyinestonia.ee).

Tarkempia tietoja Viron opiskelumahdollisuuksista ja Study in Estonian toiminnasta:

→→

→→

→→

→→

www.studyinestonia.ee

www.facebook.com/studyinestonia

www.youtube.com/studyinestonia

www.viro-instituutti.fi

UniPID

Finnish Univeristy Partnership for International Development – UniPID on vuonna 2002 perustettu

kymmenen suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto. UniPID pyrkii edistämään pitkäkestoista

kumppanuuden periaatteelle rakentuvaa korkakoulujen tutkimus- ja koulutusyhteistyötä

globaalin sosio-ekonomisen kehityksen tueksi. Verkoston keskeisiä tavoitteita on yliopistojen

kansainvälisen kehitystyön opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen, mm. UniPIDin virtuaaliopintokokonaisuuden

kautta. UniPID on kumppanina myös kolmessa EU:n ja Afrikan välistä

tutkimusyhteistyötä luotsaavassa EU-hankkeessa. Projektien toimintaan etsitään asiantuntijoita

laajasti ja poikkitieteellisesti ympäri Suomea.

50 KEVÄTPÄIVÄT 2012 – LAHTI

More magazines by this user
Similar magazines