Orimattila Pennala Hankaanojan alue

orimattila.fi

Orimattila Pennala Hankaanojan alue

ORIMATTILA

PENNALA YLÄ-HANKAANOJAN ALUE

RAKENTAMISTAPAOHJE

Ylä-Hankaanojan alueen talojen tulee olla perinteiseen maaseutuympäristöön sopivia

harjakattoisia, puolitoistakerroksisia omakotitaloja. Materiaalien tulee olla selkeitä ja aitoja ja

värien maaseutumaisemaan ja alueen muuhun rakennuskantaan sopivia. Tavoitteena on, että

alueesta rakentuu viihtyisä ja yhtenäinen kokonaisuus. Keskeistä on, että rakentamista

suunniteltaessa tutustutaan huolella tonttiin, sen lähiympäristöön ja näkymiin.

Alueella on voimassa Pennalan Ylä-Hankaanojan asemakaava, jota täydentämään on laadittu

nämä rakentamistapaohjeet. Rakentamisessa tulee noudattaa myös Orimattilan kaupungin

rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakentamistapaohjeiden määräykset ovat rakentajaa sitovia ja

niistä poikkeaminen vaatii vähäisissä, tarkoituksenmukaisissa tapauksissa rakennustarkastajan

päätöksen ja muissa tapauksissa lautakunnan luvan.

TALOTYYPPI

SIJOITUS TONTILLE

Alue on tarkoitettu omakotitaloille.

Asemakaavamääräysten mukaan suurin sallittu kerroskorkeus on 1 u2/3.

Rakennukset, joissa on pääkerros ja lisäksi yläpuolisesta (ullakko)kerroksesta

enintään 2/3 asuintiloina. Myös yksikerroksinen rakentaminen on mahdollista, mutta

tällöin taloon suositellaan tehtäväksi vähintään käyttöullakko. Kartanomaiset eli

massiiviset kaksikerroksiset rakennukset eivät kuulu alueelle.

Talon julkisivukorkeus lopullisesta maanpinnan tasosta seinälinjan ja katon

risteykseen tulee olla vähintään 3,7 m ja enintään 4,8 metriä.

Omakotitalon sopiva runkosyvyys on 8-10 metriä ja pituus alle 15 metriä. Talot

voidaan rakentaa myös L-mallisiksi.

Alueen tasaisuudesta johtuen rinneratkaisut eivät ole luontevia ja siksi ne eivät ole

sallittuja. Rakennuksen eri osia voidaan kuitenkin porrastaa.

Asemakaava ei määrää tarkasti rakennuksen paikkaa tontilla. Luontevinta on sijoittaa

asuinrakennus tonttikadun suuntaisesti ja lähelle kadunpuoleista rajaa. Rakennuksen

etäisyys tontin rajasta tulee olla kadunpuolella 5 metriä ja muualla vähintään 4 metriä.

Sijoittelussa tulee ottaa huomioon naapurirakennusten sijainti sekä rakennusten ja

piha-alueiden korkeusasemat. Maisemakuvaa oleellisesti muuttavia leikkauksia tai

pengerryksiä ei tonteille saa tehdä.

Talojen ohjeellinen sijainti on esitetty havainnekuvassa. Talojen tarkka sijainti

ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

Talojen julkisivuverhoilussa voidaan käyttää lautaverhousta tai rappausta. Tiilipinta

tai hirsitalot eivät ole sallittuja. Julkisivujen käsittelyssä tulee välttää suomalaisessa

pientalorakentamisessa vieraita muotoja kuten holvikaaria, pylväikköjä ja koteloituja

päätykolmioita.

Julkisivujen pääväriksi käyvät vaaleat, valkoisella tai harmaalla taitetut värisävyt,

kuitenkin siten, että värin on poikettava tunnistettavasti naapurin rakennuksesta.

More magazines by this user
Similar magazines