Lataa pdf

verkkojulkaisu.viivamedia.fi

Lataa pdf

Sähkön hinta nousee

– miksi?

Ladattava hybridiauto

tankataan pistorasiasta

Fortum 3 | 2008

Energiaopas

yllättää yksinkertaisin tehokeinoin


Energiakumppanina asiakkaan arjessa

Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

pohjoismaisille sähkönkäyttäjille.

Tavoitteenamme on syventää asiakassuhteet

kumppanuudeksi, josta hyötyvät sekä asiakkaamme

että me. Asiakassuhteen syventäminen

vaatii meiltä kaikilta asiakasrajapinnassa

olevilta uusien asioiden opettelua, uusien työkalujen

käyttöönottoa ja asiakkaiden tarpeiden

kuuntelua nykyistäkin herkemmällä korvalla.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kerrotaan uutisissa päivittäin,

samoin kuin energian hinnan voimakkaasta noususta. Uutisten

seurauksena asiakkaamme ovat yhä kiinnostuneempia oman energiankäyttönsä

tehostamisesta. Tämä näkyy yhteydenotoissa, joissa

meiltä toivotaan käytännön ohjeita energian säästämiseksi kotona

tai mökillä.

Energiakumppanina Fortum haluaa auttaa asiakkaitaan säästämään

energiaa ja luontoa. Tehostamistoimet näkyvät vähentyneenä

energiankulutuksena ja sen myötä asiakkaan energialaskun loppusumman

pienenemisenä. Energian tuhlaaminen ei ole asiakkaan

eikä myöskään energianmyyjän etujen mukaista. Fortum on kouluttanut

Suomessa ja Ruotsissa kaikkiaan lähes sata henkilöä energiaoppaiksi.

Nämä vapaaehtoiset jalkautuvat sinne, missä tapahtuu ja

missä asiakkaamme arjessaan liikkuvat. He tuovat mahtavan asiantuntijalisän

asiakaspalveluumme. Energiaoppaat ovat menestyksellisesti

auttaneet asiakkaitamme Ruotsissa jo parin vuoden ajan.

Suomessakin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja saanut asiakkailtamme

kiitosta.

Asiakkaamme saavat käytännönläheisiä neuvoja ja toimiviksi

havaittuja esimerkkejä järkevistä energiankäyttöratkaisuista myös

muista Fortumin asiakaspalvelukanavista. Myyntineuvottelijamme

auttavat asiakkaitamme mielellään

energian järkevään käyttöön liittyvissä

kysymyksissä.

Loppusyksystä julkaistavilta uusilta nettisivuiltamme

löytyy runsaasti tutkittua tietoa energiankäytön

tehostamisesta sekä hyödyllisiä työkaluja,

joilla asiakas voi itse virtuaalisesti testata

energiansäästöinvestointien ja erilaisten tehostamistoimenpiteiden

kannattavuutta oman kotinsa

tietojen pohjalta. Palvelussa voi lisäksi seurata

omaa energiankulutusta ja laskutusta.

Fortum on luotettava kumppani, kun haluat

hallita omaa energiankulutustasi ja osallistua talkoisiin

ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

ENERGIA-ALAN NUMEROT

Puhelut Sähköpostit

5 668 557

Jukka Toivonen

myyntijohtaja

Fortumin asiakaspalveluun yhden päivän

aikana (keskiviikkona 25.6.) Ruotsissa ja

Suomessa tulleet puhelut sekä sähköpostit.

2 FORTE 3/2008


TÄSSÄ NUMEROSSA

Ajankohtaista................................................................................ 4

Energiaopas vinkkaa, miten sähköä kannattaa käyttää..... 8

Electroluxin ympäristöstrategia............................................ 11

8

”Päivää, kuinka voin olla avuksi?”......................................... 14

Rinnakkaiseloa asiakkaan kanssa.......................................... 16

Sähkön hinta kohti koillista. Miksi?...................................... 18

Kylmä tuuli yli Atlantin............................................................ 21

Asiakas kysyy, Fortum vastaa.................................................. 22

100 kilometriä alle 2 eurolla................................................... 23

Energia pelissä............................................................................ 26

26

23

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja ja Itämeren alueelle keskittyvä

johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön

tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Visiomme on olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän

kehityksen edelläkävijä.

Vuonna 2007 Fortumin myynti oli 4,5 miljardia euroa ja liikevoitto

1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 16 000 henkilöä.

Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingissä.

3/2008

Forte on Fortumin sidosryhmälehti.

Päätoimittaja: Maria Romantschuk

Toimituspäällikkö: Kirsi Nurmi

Toimitus: Compositor Oy

Ulkoasu: Neutron Design

Julkaisija: Fortum Oyj, puh. 010 4511, fax 010 452 4447

PL 1, 00048 FORTUM, www.fortum.fi

Paino: Libris Oy

Kannen kuva: Topi Saari

Osoitelähde: Lehden tilaajarekisteri

Osoitteenmuutokset: fortum@micromedia.fi

Puh. 09-7598 2215, fax 09-7598 2321

ISSN 1459-2371

Lehdessä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat haltijoidensa

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Voit antaa palautetta lehdestä osoitteessa www.fortum.fi/feedback.asp

FORTE 3/2008 3


AJANKOHTAISTA

Cronberg vaatii

kuluttajille

parempaa

tietoa asumisen

energiatehokkuudesta

Kuluttajapolitiikasta vastaava työministeri

Tarja Cronberg esittää, että

asumisen energiankulutuksen kuluttajaneuvonta

on laiminlyöty.

– Jopa miljoonaa taloa lämmitetään

tämän takia energiaa tuhlaavasti. Kuluttajien

luottamusta on vahvistettava.

Tämä edellyttää sitä, että kuluttajien

tiedonsaantia on parannettava ja

neuvontaa tehostettava.

Cronberg muistuttaa, että Suomi on

sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin

ilmastopäästöjen vähentämisestä, mikä

edellyttää energiankäytön tehostamista

ja uusiutuvien energianlähteiden

käytön edistämistä. Hänen mielestään

kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät on

pikavauhtia pystyttävä muuttamaan

kaukolämmöllä, pelleteillä, lämpöpumpuilla

ja aurinkoenergialla toimiviksi.

Tuulivoimapuistoja

Perämerelle

Fortum ja Metsähallitus ovat tehneet

varaussopimuksen Kemin, Simon ja

Iin kuntiin kuuluvista Pitkämatalan

ja Maakrunnin merialueista tuulivoimapuistoja

varten. Ensimmäiseksi

käynnistetään ympäristövaikutusten

arviointi (YVA) sekä selvitetään

tuuliolosuhteet tarkemmin. Jos

hankkeiden toteutukselle löydetään

edellytykset, merituulipuistot voisivat

aloittaa tuulisähkön tuotannon

2014–2016. Arvioitu tuotantomäärä

olisi 1 150–1 300 megawattia, mikä

vastaa noin 200 000 sähkölämmitteisen

120-neliöisen omakotitalon

sähkönkulutusta.

Hiilidioksidin

talteenottoa

tuettava

Eurooppalaiset toimijat, mukaan

lukien Fortum, ovat vedonneet

avoimella kirjeellä EU-maiden ympäristö-

ja energiaministereihin,

jotta hiilidioksidin talteenotto- ja

varastointiteknologian (CCS) demonstraatiohankkeiden

rahoitus

voitaisiin järjestää EU-tasolla.

Vetoomuksen mukaan CCS on

tehokas tapa taistella ilmastonmuutosta

vastaan, eikä rahoitusta

siksi tulisi jättää pelkästään jäsenvaltioiden

vastuulle. Toimijoiden

mielestä yhteiseurooppalaisen

tukijärjestelmän aikaansaaminen

olisi tärkeää, jotta kehityshankkeita

voitaisiin toteuttaa myös

pienissä jäsenmaissa.

4 FORTE 3/2008


KUVA: TOPI SAARI

Euroopan

sähkömarkkinat

integroitumassa

Yhteensä 31 Euroopan maan kantaverkkoyhtiöt

perustavat yhdistyksen

(ENTSO-E, The European Network of

Transmission System Operators for

Electricity) vahvistaakseen yhteistyötään

Euroopan sähkömarkkinoilla.

Tavoitteena on varmistaa alueen

sähkönsiirron toimitusvarmuus ja

luotettavuus sekä kestävän kehityksen

huomioiminen.

Varakapasiteetilla varmuutta

energiansaantiin

Fortum tukee

pitkäjänteistä

tutkimustyötä

Fortum sijoittaa ns. cleantechpääomarahastoihin

edistääkseen

ympäristömyötäisten teknologioiden

tutkimusta. Cleantech-rahastot

sijoittavat yrityksiin, jotka kehittävät

uusiutuvia energiamuotoja sekä

energiatehokkuutta, suorituskykyä

ja tuottavuutta edistäviä teknologioita.

Keskeinen tavoite on, että

nämä teknologiat samalla vähentävät

energiankulutusta, jätteen määrää tai

päästöjä.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid varautuu lähivuosina

lisäämään nopeata häiriöreserviä

100–400 megawatilla. Käytännössä

tämä tarkoittaa yhden tai useamman

varavoimalaitoksen rakentamista noin

vuoteen 2020 mennessä. Samalla

selvitetään, onko Suomen nykyisessä

tuotantokapasiteetissa varavoimakäyttöön

soveltuvia laitosyksiköitä tai

teollisuuden irtikytkettävää kuormaa,

joilla voidaan pienentää rakentamistarvetta.

Hankekokonaisuus käynnistyy

loppukesästä ympäristövaikutusten

arvioinnilla kuudella paikkakunnalla:

Joroisissa, Seinäjoella, Inkoossa, Forssassa,

Kangasalla ja Jyväskylässä.

UUSI VOIMALAITOS

VIROON

Fortum rakentaa uuden sähkön ja

lämmön yhteistuotantolaitoksen

Pärnun kaupunkiin Virossa. Investoinnin

arvo on noin 80 miljoonaa

euroa. Voimalaitoksen on suunniteltu

valmistuvan käyttöön vuoden

2010 loppuun mennessä.

Uusi voimalaitos käyttää polttoaineinaan

biopolttoaineita ja turvetta.

Siirtyminen sähkön ja lämmön

yhteistuotantoon lisää merkittävästi

energiantuotannon tehokkuutta

verrattuna aiempaan erilliseen

lämmöntuotantoon. Tuotannon

hiilidioksidipäästöt alenevat yli 60

prosenttia.

FORTE 3/2008 5


AJANKOHTAISTA

KUVA: plugi

Sähkönkäyttö laskussa alkuvuonna

Suomen sähkönkäyttö pieneni ensimmäisellä

vuosipuoliskolla. Energiateollisuus

ry:n mukaan kulutus laski tammi–

kesäkuussa viime vuoteen verrattuna

2,3 prosenttia. Kulutuksen kääntymistä

laskuun selittävät leuto talvi ja talouskasvun

hiipuminen.

Viimeisten 12 kuukauden aikana

Suomessa on käytetty sähköä 89,3

TWh. Siitä on katettu sähkön ja lämmön

yhteistuotannolla (CHP) 30 prosenttia,

ydinvoimalla 25 prosenttia, vesivoimalla

17 prosenttia, lauhdutusvoimalla 12

prosenttia ja tuulivoimalla 0,3 prosenttia.

Nettotuonnin osuus oli 15 prosenttia.

Sähkön tuonti on kasvanut erityisesti

Ruotsista ja Virosta. Sähkön tuonti Venäjältä

sen sijaan on vähentynyt lievästi.

Vesivoiman tuotanto on kasvanut

viimeisten 12 kuukauden aikana 30

prosenttia ja sähkön nettotuonti 16,8

prosenttia. Hiililauhdutus on supistunut

37,5 prosenttia. Sähkön ja lämmön

yhteistuotanto on kasvanut runsaan

prosentin.

Suotuisten tuulien ja lisääntyneen

tuotantokapasiteetin ansiosta tuulivoiman

tuotanto on kasvanut vuodessa

46 prosenttia. Kesäkuussa tuulivoiman

tuotanto kaksinkertaistui vuodentakaiseen

verrattuna. Tuulivoima kattaa nyt

Suomen sähköstä 0,3 prosenttia.

Lähes sata

kalastajaa sitoutui

saimaannorpan suojeluun

Fortum lahjoittaa Helsingin yliopiston

oikeustieteelliselle Saimaan vesissä uiskentelee tiedekunnalle enää viisivuotisen

Suomen ainut professuurin, kotoperäinen jonka ja alana erittäin on uhan-

260 norppaa.

ympäristö- alainen nisäkäs ja energiaoikeus. tarvitsee selvitäkseen Yhtiö päätti nopeita

jo toimenpiteitä. keväällä osallistua Fortum Venäjän ja Suomen energiapolitiikkaaluliitto

järjestivät erikoistuneen syyskuussa professuurin katiskanvaihtotapah-

luonnonsuoje-

perustamiseen, tuman paikallisille ja kalastajille. sen tarkoituksena on

muutenkin Metsähallituksen lisätä tukea suojelubiologi akateemiselle Tuomo

Kokkonen tutkimukselle. arvioi, että jopa puolet vieroitusikäisistä

kuuteista kuolee verkkoihin. Pienet kuutit

yrittävät napata verkkoihin kiinni jääneitä kaloja,

mutta jäävät itse loukkuun. Katiskanvaihtotapahtumassa

Kangaslammen kalastusosakaskunnan

jäsenet allekirjoittivat sopimuksen, jossa

he pidättäytyvät verkkokalastuksesta keväällä

kahden vuoden ajan. Tapahtumaan tuodut

vanhat verkot kierrätetään.

Tapahtuma onnistui yli odotusten, sillä

yhteensä 89 sopimusta tehtiin ja yhtä monta

katiskaa sai uuden omistajan. "Kiitämme

lämpimästi jokaista kalastajaa, joka näin auttaa

saimaannorppaa ilmastonmuutoksen entisestään

pahentamassa hädässä", sanoo Eeva Taimisto

Luonnonsuojeluliitosta.

Fortum lahjoittaa

energiaprofessuurin

Fortum lahjoittaa Helsingin yliopiston

oikeustieteelliselle tiedekunnalle

viisivuotisen professuurin, jonka alana

on ympäristö- ja energiaoikeus. Yhtiö

päätti jo keväällä osallistua Venäjän

energiapolitiikkaan erikoistuneen

professuurin perustamiseen, ja sen

tarkoituksena on muutenkin lisätä

tukea akateemiselle tutkimukselle.

6 FORTE 3/2008


Fortum uudistaa nettisivunsa

Uuden sivuston perustana ovat asiakkaiden toiveet: sivustolla vierailun on oltava helppoa

huolimatta siitä, kuka kävijä on ja mitä hän etsii.

Yrityksen nettisivusto on monesti tärkein

yhteydenpitokanava asiakkaiden, analyytikkojen,

toimittajien ja muiden kumppaneiden

kanssa. Selkeät sivut luovat

paremmat edellytykset kävijöiden tyytyväisyyteen,

on kyseessä sitten asiakas tai

energia-alasta, markkinoista tai ympäristöasioista

tietoa etsivä.

Fortumin syksyn aikana tapahtuvassa

nettiuudistuksessa sivujen rakennetta

yksinkertaistetaan ja sivuista tehdään

helppokäyttöiset kuitenkaan persoonallisuudesta

tinkimättä. Oikean tiedon

löytäminen on uuden rakenteen myötä

helppoa niin yksityis- kuin yritysasiakkaillekin.

Tavoitteena on helpottaa myös

asumisoikeusyhdistysten ja kiinteistönomistajien

tiedonhakua – apu löytyy jo

aloitussivulta.

Fortum.com-sivusto on suunnattu erityisesti

analyytikoille, sijoittajille ja kansainväliselle

lehdistölle. Tiedot löytyvät

englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi – työn

alla on myös venäjänkielinen versio.

Tuotteet ja palvelut selkeämmin esillä

Uusi rakenne perustuu tuoteryhmiin, jotka

asiakkaat tunnistavat. Kaikki tiettyyn

tuotteeseen liittyvät tiedot kerätään yhden

otsikon, kuten ”Sähkö” tai ”Lämpö”,

alle. Kävijän ei siis tarvitse tietää, miten

sähkömarkkinat toimivat löytääkseen oikealle

sivulle.

Kaikilla sivuilla on linkki tai yhteystieto

asiakaspalveluun. Lisäksi jokaiselta

sivulta löytyy kysymyksiä ja vastauksia,

jotka liittyvät juuri sen sivun sisältöön.

Näin kävijä löytää helposti tavallisimmat

toiminnot, kuten mittarilukeman ilmoittaminen,

muuttoilmoituksen tekeminen

ja tiedot sähkökatkoksista.

Paitsi nettisivujen rakenne ja sisältö,

myös ulkoasu uudistetaan.

Ulkoasu- uudistuksessa haetaan selkeää

yleisvaikutelmaa. Tämä pätee myös sisäänkirjautumista

vaativiin osioihin, joissa

on entiseen tapaan paljon hyödyllisiä

palveluja: voi seurata omaa sähkönkulutusta,

tutkia laskuja ja maksuhistoriaa

sekä ilmoittaa mittarilukemat. Myös kuvat

uusitaan. Ne tukevat sisältöä sekä vahvistavat

Fortumin arvoja ja brändiä.

Käyttöönoton jälkeen

Fortumin nettisivuston kehittämistä tullaan

jatkamaan käyttöönoton jälkeenkin.

Kävijöihin ollaan yhteydessä tekemällä

tutkimuksia ja kävijätestejä kaikilla Fortumin

sivustoilla (.com, .fi, .no ja .se). Lisäksi

hankitaan ulkopuolisia arvioita ja

osallistutaan vertailututkimuksiin.

FORTE 3/2008 7


Energiaopas

vinkkaa,

miten SÄHKÖÄ

KANNATTAA

KÄYTTÄÄ

Fortumilla on ollut Ruotsissa jo jonkin aikaa

käynnissä energiaopasprojekti, joka on

Pohjanlahden tuolla puolen saavuttanut

suuren suosion. Syksyllä on aika

käynnistää toiminta myös Suomessa.

– Energiaoppaat ovat tärkeä osa Fortumin asiakaspalvelua

sekä Suomessa että Ruotsissa. Haluamme

olla lähellä asiakkaita ja neuvoa heitä käyttämään

energiaa järkevästi ja ympäristöystävällisesti. Fortum

on johtava energiayhtiö, joka haluaa kantaa vastuuta

ja säästää yhteisiä luonnonvaroja yhdessä asiakkaiden

kanssa, energiaopashankkeesta vastaava brändijohtaja

Susanna Serlachius sanoo.

Ruotsissa energiaopastoiminta aloitettiin vuonna

2006. Kaikki 60 energiaopasta ovat Fortumin työntekijöitä,

jotka toimivat oppaina normaalin työnsä ohella.

Asiakkaat ovat ottaneet energiaoppaat hyvin vastaan.

– Järkevä energiankäyttö on hyväksi sekä lompakolle

että ilmastolle. Tulokset ovat silmin nähtäviä.

Kerros taloasukas voi saavuttaa jopa 20 prosentin säästön,

omakotitalossa asuva vielä suuremman, sanoo

Ruotsin energiaopasprojektin vetäjä Fredrik Sköld.

– Kesällä energiaoppaat olivat mukana mm. erilaisissa

urheilutapahtumissa, kuten DN-gaalassa Tukholmassa

ja Göta-gaalassa Karlstadissa. Energiaoppaisiin

panostaminen on ollut tuloksellista; olemme saaneet

asiakkailta hyvää palautetta, Sköld kertoo.

Ryhmäpäällikkö Anna Norlander Fortumin Customer

Services -yksiköstä tapaa itsekin usein asiakkaita

8 FORTE 3/2008


TEKSTI: WESA LEHTO KUVAT: TOPI SAARI , BOSSE Kinnås, Stefan Sjödin, JORMA VALKONEN

Kaikki 60 energiaopasta

ovat

Fortumin työntekijöitä,

jotka

toimivat oppaina

normaalin työnsä

ohella.

ja on samaa mieltä siitä, että kiinnostus on ollut todella

suurta.

– Ihmiset tulevat tapaamaan meitä kymmenien kilometrien

päästä ja esittävät energiaoppaille kaikenlaisia

kysymyksiä, mitä vain kuvitella

saattaa. Ja kaikki ovat yhtä

yllättyneitä kuullessaan, kuinka

yksinkertaisilla konsteilla voi

säästää paljon energiaa, Norlander

sanoo.

– Energiaopastoiminta on

ehdottomasti paras tapa lähestyä

asiakkaita. Asiakkaat ovat

Simppelit

säästövinkit

Vaihda tavalliset

hehkulamput

energiansäästölamppuihin

sanoneet, että suuren energiajätin edustajia on mukava

tavata henkilökohtaisesti ja saada heiltä konkreettisia

keinoja energiansäästämiseen, Anna Norlander

sanoo.

Sammuta valot,

kun poistut

huoneesta

Sulje kaikki

sähkölaitteet, älä

jätä niitä standbytilaan

Keitä vesi

vedenkeittimessä,

älä sähköliedellä

FORTE 3/2008 9


Sähköä voi säästää myös

uudessa talossa

Jens Frigell asuu vaimonsa ja vajaan vuoden

ikäisen lapsensa kanssa uudessa talossa Täbyssä,

Tukholman ulkopuolella. Hän otti yhteyttä Fortumiin

saadakseen neuvoja sähkönkäytön vähentämiseksi.

– Uudessa talossa saattaa olla paljon uutta

tekniikkaa, joka vie paljon sähköä. Meilläkin on

kaksi lämminvesivaraajaa, vaikka yksikin riittäisi.

Selvittelemme parhaillaan, voisiko toisen varaajan

sulkea. Lisäksi olemme saaneet koko joukon muita

energiansäästövinkkejä.

– Mielestäni Fortumin energioppaat ovat huippujuttu.

Vielä parempi olisi tietysti ollut, jos joku

Fortumilta olisi tullut paikan päälle käymään läpi

koko sähköjärjestelmämme. Ymmärrän toki, että

se on hankala järjestää, koska apua haluavia on

niin paljon. Olemme saaneet kuitenkin hyviä neuvoja,

ja olemme nyt aktiivisempia sähkönsäästäjiä,

Jens Frigell sanoo.

TEKSTI: SAMI LAAKSO, COMPOSITOR OY KUVA: TOPI SAARI

Jens Frigell (ylh.) ja Sven-

Gunnar Andersson ovat

saaneet paljon hyviä

käytännön neuvoja Fortumin

energiaoppailta.

Dramaattisia säästöjä

Sven-Gunnar Andersson asuu yksin suuressa talossa Göteborgin ulkopuolella.

Hän käyttää asuntonaan ainostaan talon 128 neliömetrin suuruista

keskikerrosta.

– Alkuvuodesta huomasin, että sähkönkulutukseni oli noussut voimakkaasti.

Otin yhteyttä Fortumiin ja kysyin neuvoa. Kävi ilmi, että sähkökattila

vie paljon sähköä. Nyt käytän lämmittämiseen pääasiassa ilmalämpöpumppua

ja avotakkaa ja lämmitän vain sitä osaa talosta, jossa asun. Minusta on

tullut todella energiapihi

ja olen saanut

laskettua sähkönkulutustani

dramaattisesti.

Heinäkuun laskussa

sähkönkulutus oli

niinkin alhaalla kuin

135 kWh, kun se kesällä

2007 oli keskimäärin

1 500 kWh!

– Olen vaikuttunut

Fortumin energiaoppaiden

toiminnasta.

Yhteistyö on ollut mutkatonta,

ja heiltä saamieni

ammattimaisten

neuvojen avulla olen

onnistunut laskemaan

sähkönkulutusta enemmän

kuin olisin voinut

uneksia, Sven-Gunnar

Andersson sanoo.

SUOMI VUOROSSA

Suomen ensimmäiset 20 energiaopasta on

jo koulutettu tehtäväänsä.

– Tavoitteena on kouluttaa 30–40

opasta, jotka osallistuvat sekä yhtiön

sisäisiin että ulkoisiin tapahtumiin. He ovat

Fortumin lähettiläitä, jotka jakavat tietoa,

kuinka sähköä voi säästää, brändijohtaja

Susanna Serlachius kertoo.

– Energiaoppaiden kouluttamisen lisäksi

Fortum avaa syksyn aikana verkkopalvelun,

jossa voi simuloida sähkönkäyttöä

kotona ja tutkia, kuinka paljon sähköä

eri sähkölaitteet kuluttavat. Siellä on

mahdollista kokeilla muun muassa miten

erilaiset säästötoimenpiteet vaikuttavat

nykyiseen sähkökulutukseen ja huomata,

kuinka pienillä teoilla todella on merkitystä,

Serlachius jatkaa.

10 FORTE 3/2008


ASIAKKAAN ÄÄNI

Electrolux laittaa

yhtäläisyysmerkit

energian säästön, ympäristön kuormituksen

vähentämisen ja kustannusten laskemisen välille.

Ympäristöasiat eivät ole ”viherpesua” Electroluxilla,

vaan ympäristöstrategia on ohjannut

vahvasti kodinkonevalmistajan liiketoimintaa

jo 1990-luvun alusta lähtien.

Yhtiö haluaa vetää alan kehitystä ilmastolle

edullisten tuotteiden ja tuotantoprosessien avulla sekä

kasvattamalla aktiivisesti kuluttajien tietoisuutta ja

energiatehokkaiden tuotteiden kysyntää.

Koska kodinkoneiden ympäristörasituksesta noin

85 % syntyy käyttövaiheessa, Electrolux keskittyy niiden

energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten

minimointiin. Koneiden energiankulutus

onkin kymmenessä vuodessa pudonnut alle puoleen.

Esimerkiksi energiatehokkaimman pölynimurin elinkaarenaikainen

energiansäästö vastaa 60 watin lampun

polttamista kellon ympäri 253 päivän ajan, hiilidioksidipäästöjä

säästyy 320 kg ja rahaa noin 70 euroa

kymmenessä vuodessa – noin kolmannes ostohinnasta.

– Oivaltavalla ympäristöajattelulla voidaan vähentää

ympäristöön kohdistuvaa rasitusta ja hiilidioksidipäästöjä

merkittävästi, Electroluxin energia-asioista

konsernitasolla vastaava Tomas Dahlman kertoo.

– Järkevästä ympäristöajattelusta hyötyvät kaikki:

asiakas pienempien energialaskujen muodossa, ympäristö

kuormituksen vähentyessä sekä Electrolux kustannuksia

säästämällä.

Myös energiayhtiöt kannustavat tämänkaltaista

kehitystä. Usein lisäinvestoinnit sähköverkon kapasiteettiin

voidaan eliminoida kokonaan vähentämällä

koneiden energiakulutusta ja sitä kautta verkkoon kohdistuvaa

kuormitusta.

Koko yritys käydään läpi 15 %:n ”energiakammalla”

Electrolux-konserni käyttää vuodessa energiaa noin

kahden terawattitunnin verran eli rahassa mitattuna

noin 80 miljoonaa euroa.

Nyt ympäristöstrategian mukaisesti tavoitteena on

tehdä reilu leikkaus energiankulutukseen ja laskuihin.

Vuoden 2009 loppuun mennessä energiankulutusta

leikataan 15 % kautta konsernin – tehtaissa, varastoissa

ja toimistossa. Toteutuessaan tämä merkitsee 100 000

tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja yritykselle

noin 11 miljoonaa euroa säästöä vuodessa.

Yhtiöllä on tietokantaan kertynyt tietoa energian

kokonaiskulutuksesta 1980-luvun alusta lähtien, nyt

kulutuksesta halutaan yksityiskohtaisempaa tietoa

säästötoimien pohjaksi.

TEKSTI: MAIJA PIIROINEN, COMPOSITOR OY KUVAT: BOSSE Kinnås, ELECTROLUX

FORTE 3/2008 11


Kaikissa toimipisteissä, etenkin noin 50 tehtaalla,

jotka vastaavat noin 95 prosentista yhtiön energian

kokonaiskulutuksesta, on käynnissä mittavia energiansäästöohjelmia.

Tehtaiden energiankäyttöä seurataan

tarkkaan vuosineljänneksittäin ja energian kulutusta

kartoitetaan prosessitasolla sen eri vaiheissa.

Electrolux Forum pilottiprojektina muille konttoreille

Yhtiön konttorit ja varastot muodostavat myös merkittävän

osan energian kokonaiskulutuksesta.

Electroluxin Forumiksi kutsuttu pääkonttori Tukholmassa

on ollut aikaisemmin osa St. Göranin sairaalaa.

Kymmenisen vuotta sitten rakennus uusittiin perusteellisesti

yhtiön käyttöön.

Energiaa 35 000 neliömetrin rakennuksessa kuluu

vuodessa 10 gigawattituntia. Noin puolet siitä menee

lämmitykseen, seuraavaksi suurimmat kohteet ovat

ilmastointi ja lämmin vesi. Jäähdytystarve on suuri,

sillä rakennuksessa on paljon koneita ja rakennuksessa

on myös mm. tuotekehitystiloja, joiden lämpötila ja

kosteus on pidettävä tarkasti kohdallaan.

Myös Forumin energiakustannuksista etsitään

säästökohteita. Vähentämällä energiankulutusta 15 %

vuodessa tavoitellaan noin miljoonan kruunun eli reilun

sadantuhannen euron säästöjä.

– Fortum on Forumin energiantoimittaja. Yhtiö

toimittaa meille kaukolämpöä ja -kylmää sekä sähköä.

Niinpä käännyimme heidän puoleensa, kun haimme

kumppania etsimään ja toteuttamaan energiansäästökohteita

kanssamme, Dahlman kertoo.

Keskustelukumppaniksi tuli tänä keväänä toimintansa

aloittanut Energy Efficiency Solutions -yksikkö,

joka kartoittaa ja luo kokonaiskuvan asiakkaan energiatilanteesta

ja etsii sen pohjalta kokonaisratkaisuja

energiakysymyksiin, kuten energiansäästöön ja päästöjen

vähentämiseen.

Electrolux ja energiastrategia

Electrolux on maailman johtavia kodinkonevalmistajia, jonka tuotteet kattavat

laajasti ruoan valmistuksen, säilytyksen, astianpesun, pyykinpesun ja lattianpuhdistuksen

sekä kotitalouksille että ammattikäyttäjille.

Electroluxin uusi energiastrategia tähtää pitkäjänteiseen ympäristövastuuseen

kolmea eri reittiä:

1

2

3

Energiatehokkaimpia tuotteita tuodaan vahvasti markkinoille. Tuotevalikoima

kehittyy jatkuvasti energiatehokkaampiin malleihin.

Kuluttajien tietoisuutta kodinkoneiden energiankulutuksesta kasvatetaan.

Heitä kannustetaan vaihtamaan kodinkoneet ennen kuin on aivan

välttämätöntä. Vaihto energiatehokkaaseen koneeseen kuittaa ostohintaa

nopeasti energialaskussa.

Yhtiön omaa energiankulutusta vähennetään vuoden 2009 loppuun

mennessä 15 %.

Jos kaikissa Euroopan

kotitalouksissa olisi

käytössä energiatehokkaimmat

kodinkoneet,

hiilidioksidipäästöt

vähenisivät

20 miljoonaa tonnia,

mikä vastaa 6 miljoonan

auton päästöjä

vuodessa.

Energiayhtiön ja asiakkaan yhteispeli

Liikkeelle lähdettiin kattavalla kartoituksella Forumin

kokonaistilanteen ja energiankulutuksen selvittämiseksi.

Kartoituksen pohjalta tehtiin prioriteettilista, joka

toimi pohjana kiinteistön tarkemmalle läpikäynnille.

Sitten aloitettiin inventaariovaihe, jossa käydään

tarkasti läpi kiinteistön tekniset asennukset ja ilmanala

sekä suoritetaan yksittäisten energiaa kuluttavien

laitteiden ja sisäilman mittauksia. Tulokset kootaan

yhteen ennakkoarvioiden perusteella tehtyjen mittausten

kanssa ja laaditaan yksityiskohtainen raportti,

johon kirjataan energiansäästötoimenpiteet sekä investoinnit

ja kustannuslaskelmat.

– Emme halua kuitenkaan pelkkää konsulttiraporttia,

joka kertoo, missä ollaan, vaan odotamme selviä

toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan

eri aikajänteillä, Dahlman sanoo.

Kartoituksen jälkeen päätetään jatkoyhteistyöstä

ja erilaisista yhteistyö-, vastuu- ja veloitusmalleista,

joissa Fortumin rooli voi vaihdella toimittajan roolista

laajaankin tulosvastuuseen.

Forumin projektista on tarkoitus luoda esimerkkicase

muille Electroluxin toimipisteille ympäri maailmaa.

– Energiansäästökonsultointi on yleistynyt Euroopassa

ja Yhdysvalloissa sekä energiayhtiöiden yhteydessä

että erillisinä yhtiöinä. Uskon, että ne yleistyvät

nopeasti myös Pohjoismaissa, kun energiatehokkuudesta

on tullut yrityksille muutakin kuin markkinointislogan,

Dahlman sanoo.

Hän ei näe ristiriitaa siinä, että energiayhtiö, jonka

tehtävänä on myydä mahdollisimman paljon energiaa,

toimii samalla myös neuvonantajana energiansäästämisessä.

– Uskon, että energiayhtiön ja asiakkaan yhteispelillä

päästään hyviin tuloksiin ja työtä tehdään pitkällä

aikajänteellä. Pitkän ja molempia hyödyttävän yhteistyön

edut ovat molemmille ilmeiset.

Ihmiset teknisiä ratkaisuja tärkeämpiä

Vaikka teknisten ratkaisujen ja säätöjen avulla energian

kulutusta voidaan vähentää, säästöjä ei synny ilman

ihmisiä.

Electrolux on valjastanut henkilöstön aktiiviseen

12 FORTE 3/2008


energiansäästöajatteluun. Työntekijöille järjestetään

infotilaisuuksia, käydään säännöllisesti yhdessä läpi,

kuinka hyvin oma yksikkö on saavuttanut energiabudjettinsa,

missä on parannettavaa, miten energiaa

voidaan jatkossa säästää.

– Inhimillinen tekijä on aina tärkein. Viime kädessähän

ihminen aina ohjaa ja hienosäätää tekniikkaa,

Dahlman sanoo.

Dahlman tunnustautuu himoenergiansäästäjäksi

myös vapaa-aikanaan.

– Olemme onnistuneet pudottamaan energiankulutusta

omakotitalossamme 40 %. Kun on tietoinen

energia-asioista, säästökohteita löytyy helposti – lämpötilaa

pudottamalla, sulkemalla sähkölaitteet käytön

jälkeen, säätämällä oikean lämpötilan kylmäkalusteisiin,

pyörittämällä täysinäistä pyykki- ja tiskikonetta,

välttämällä käsitiskiä, vaihtamalla hehkulamput energialamppuihin,

sammuttamalla turhia valoja jne.

– Samat keinot toimivat myös työpaikalla.

Seuraava askel energiansäästössä otetaan vuoden

2008 aikana, kun Electrolux asettaa uudet tavoitteet,

jotka ulottuvat vuoteen 2012.

– Uusiin säästötavoitteisiin pääsy on haastavampaa,

sillä pelkästään säästämällä tehtävät säästöt on jo

tehty. Jatkossa tarvitaan myös investointeja energiatehokkuuden

lisäämiseksi, Dahlman sanoo.

Energiatehokkuuden seurantaa viedään yhä tarkemmalle

tasolle, ja energiavaatimukset tulevat mukaan

myös alihankkijayhteistyöhön.

– Uskon vahvasti yhteistyöhön sekä tietojen ja kokemusten

jakamiseen niin konsernin sisällä kuin ulkopuolisten

tahojen kanssa, mm. muiden ruotsalaisten

suuryritysten kanssa.

Jatkossa energiatehokkuus vaatii investointeja

– Energiakuluissa säästäminen on tiettyyn pisteeseen

saakka ”helppoa” säästämistä, Dahlman sanoo. Energialaskusta

saa leikattua helposti reilun siivun, kun

katsoo ympärilleen ”säästösilmälasit” päällä. Kun tietää,

mihin energia kuluu, voidaan säästöjä saada aikaan.

Kyseessä on tapa asennoitua, nähdä ja ajatella

asioita uudella tavalla.

MIKÄ EES?

Fortumin uusi Energy Efficiency Solutions -yksikkö

on konkreettinen esimerkki siitä, miten kestävästä

kehityksestä luodaan liiketoimintamahdollisuuksia.

EES MIKÄ tarjoaa EES? Fortumin – ja aikanaan myös muiden

sähköyhtiöiden – asiakkaille palveluja, joiden avulla

he voivat pienentää energiankulutustaan ja sen

myötä kustannuksia sekä löytää uusia kokonaisratkaisuja

energiakysymyksiin, kuten päästöjen vähentämiseen.

Miten energiansäästö vaikuttaa?

Electroluxin EcoSavings-sivuston laskurin avulla voi

tutkia, kuinka paljon oma perhe, oma asuinkaupunki tai

oma maa säästää hiilidioksidia, rahaa, vettä ja sähköä

panostamalla energiatehokkaimpiin laitteisiin.

http://www.electrolux.fi/ecosavings

”Oivaltavalla

ympäristöajattelulla

voidaan vähentää

ympäristöön

kohdistuvaa rasitusta

ja hiilidioksidipäästöjä

merkittävästi”, sanoo

Tomas Dahlman.

FORTE 3/2008 13


TEKSTI: JULIA KRISTENSEN, COMPOSITOR OY KUVAT: JOHANNA VILJAKAINEN

Päi

Anne Österholm-Nieminen (ylh.), Lea Kaarnola (oik.) ja

Tuomas Oksanen neuvovat työkseen Fortumin asiakkaita

puhelimitse ja sähköpostitse.

14 FORTE 3/2008


Fortumin asiakaspalvelussa kuunnellaan, neuvotaan ja

ratkotaan kysymyksiä sähkösopimuksista muuttoasioihin.

Ja saadaan joskus yllättäviäkin tarjouksia.

vää,

kuinka voin

olla avuksi?

Kun hissistä astuu Keilaniemen toimiston 13.

kerrokseen, lasioven takana aukeaa koko kerroksen

täyttävä Fortumin valtakunnallinen

asiakaspalvelu. Täällä ollaan tavoitettavissa

arkisin aamukahdeksasta iltakuuteen. Työpisteet

on ryhmitelty neljän hengen kokonaisuuksiksi,

mutta 65 myyntineuvottelijan puheensorina pysyy

avokonttorissa hämmästyttävän matalana – se ei nouse

edes silloin, kun kaikki paikat on miehitetty.

Toiminta on hyvin organisoitua kuten pitääkin: asiakaspalvelussa

hoidetaan vuodessa yli 500 000 kontaktia.

Positiiviset asiakasvyöryt

Vaikka on vasta alkuiltapäivä, myyntineuvottelija

Anne Österholm-Nieminen

on ehtinyt puhua jo noin neljänkymmenen

asiakkaan kanssa.

– Nykyään vastaan myös soittopyyntöihin,

”call back” on uusi palvelu. Sen

sijaan, että asiakas jäisi jonoon, hän voi

jättää meille soittopyynnön ja säilyttää

näin paikkansa jonossa, Österholm-Nieminen kertoo.

Yhteydenottojen määrä vaihtelee päivän ja kuukauden

ajankohdan mukaan. Asiakaskontaktit kasvavat kuun

vaihteessa, jolloin asiakaspalvelua työllistävät muutot,

sekä kuukauden puolivälissä laskutuksen aikaan.

– Me puhumme ruuhkasta positiivisena asiakasvyörynä,

nauraa Team Manager Lea Kaarnola ja näyttää

käsillään päälle puskevaa aaltoa.

– Valtaosa soitoista on muutto- ja laskutuspuheluita.

Sen jälkeen tulevat erilaiset sähkö- ja liittymäsopimuksiin

sekä mittarinluentaan liittyvät asiat, listaa

Team Coordinator Tuomas Oksanen.

Samppanjaa ja mansikoita

Österholm-Nieminen pitää työnsä haastavimpana puolena

asiakkaan toiveisiin vastaamista.

– Nykyisin tietoa haetaan paljon itse, ja vaatimukset

palvelulle ovat kasvaneet. Energiansäästö kiinnostaa

asiakkaita jatkuvasti enemmän, ja siihen on itsekin

pitänyt perehtyä, jotta osaa opastaa.

Kaarnola ja Oksanen vahvistavat trendin.

– Yhä lisääntyvien energiansäästöä koskevien kysymysten

vuoksi myyntineuvottelijan täytyy tuntea

energia-asioita laaja-alaisesti, ei vain Fortumin tuotteiden

osalta.

Asiantuntijuuden edellytyksiä ovat perusteellinen

perehdytys ja osaamisen päivitys. Myyntineuvottelijoille

järjestetään jatkuvaa kommunikointikoulutusta

sekä tuote- ja hintakoulutusta aina tarvittaessa. Lisäksi

ajankohtaisia asioita käydään läpi työpäivän alussa.

Palkitsevinta asiakaspalvelussa on ehdottomasti

hyvä palaute.

– Esimerkiksi eilen meillä oli hyvä tilanne asiakkaan

soittaessa, ja vastasin hänen puheluunsa heti.

Hän oli juuri jonottanut lähes tunnin samoissa muuttoasioissa

toiselle palveluntarjoajalle, ja oli todella

otettu nopeasta läpipääsystä. Kun lopuksi kysyin

voinko auttaa vielä muuten, asiakas sanoi kyllä, nyt

lähdemme samppanjalle ja mansikoille, Österholm-

Nieminen nauraa.

"Me puhumme

ruuhkasta positiivisena

asiakasvyörynä."

Hyviä tuloksia

Asiakaspalvelussa panostetaan tehokkuuteen, laatuun

ja asiakastyytyväisyyteen, joita mitataan jatkuvasti. Nopea

läpipääsy on yksi tehokkuuden mittareista.

– Asiakas voi valita itselleen sopivan kanavan ottaessaan

meihin yhteyttä. Tavoitteemme on vastata asiakkaiden

sähköposteihin alle vuorokaudessa, Kaarnola sanoo.

Aina nopeus ei ole kuitenkaan asiakkaille ratkaisevin

tekijä. Silloin tällöin asiakaspalvelussa kohdalle

sattuu sellainenkin

sähköisen aikakauden

harvinaisuus kuin

kirje.

Tärkein prosessi

asiakaspalvelun toiminnan

kannalta on

ennakoiva ja reagoiva

resurssi- ja volyymisuunnittelu.

Sen avulla

voidaan ennustaa tulevien päivien kontaktimäärät viidentoista

minuutin tarkkuudella, mihin työvuorojen

suunnittelu perustuu.

Asiakastyytyväisyyden rinnalla henkilöstön hyvinvointi

on tärkeää, esimerkiksi ergonomiaan on kiinnitetty

erityistä huomiota. Viihtyvyyden kannalta 13.

kerroksen merinäköala on bonus; parhaimpina päivinä

taukohuoneesta voi kahvia siemaillessa nähdä Tallinnaan

saakka.

FORTE 3/2008 15


FORTUMIN KASVOT

r innakk ais

TEKSTI: JULIA KRISTENSEN, COMPOSITOR OY KUVAT: TOMI PARKKONEN, JYRKI VESA, JAKKE NIKKARINEN JA STEFAN SJÖDIN

Laitosasentaja Kari Kuusela

(kuvassa vasemmalla) jakaa yhden kollegansa

kanssa vastuun 15 eteläsuomalaisen

kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapidosta.

Hän tuli Fortumille vuonna 2001, kun Altia

ulkoisti energialiiketoimintansa. Hänen

tukikohtansa on tehdasalueelle vuotta myöhemmin

rakennettu hakekattilalaitos.

– Huolehdin käytönaikaisista juoksevista

asioista, kuten polttoaineen, kemikaalien ja

varaosien tilauksista, säädöistä ja huolloista

sekä niiden vaatimista järjestelyistä ja osin

seisokkityötarpeen arvioinnista, Kuusela

selvittää.

– Laitoksemme ovat useimmiten

asiakkaan kanssa samalla tehdasalueella, ja

me myös osallistumme yhteisten asioiden

hoitoon, esimerkiksi liikenne- ja jätehuoltojärjestelyihin.

Kanssakäymistä helpottaa se,

että toimimme pääsääntöisesti samojen

yhteyshenkilöiden kanssa. Henkilökohtainen

kontakti asiakkaaseen on erityisen tärkeää

silloin, kun energian saatavuutta joudutaan

rajoittamaan ennalta arvaamattoman syyn

vuoksi. Joustavalla yhteistyöllä voidaan

minimoida tuotannolle aiheutuvat vahingot.

Kuuselan mielestä asiakassuhteessa

molemminpuolinen luottamus syntyy

avoimesta keskustelusta.

– Olennaista on, että asiakas uskoo

meidän haluumme ja kykyymme toimittaa

energiaa häiriöttä.

Kuvassa Kuuselan kanssa LS-Hitsaus

Oy:n asentaja Heino Laukkanen

16 FORTE 3/2008


eloa

Neljä fortumlaista kertoo,

millaisissa tilanteissa he

kohtaavat asiakkaita ja mitä

hyötyä suorista kontakteista

on molemmille osapuolille.

Fortum siirtyy Pohjoismaissa

automaattiseen sähkömittarinluentaan. Projekti

aloitettiin Ruotsissa, jossa energiayhtiöiden on

lain mukaan luettava asiakkaidensa sähkömittari

kerran kuussa vuoden 2009 heinäkuusta alkaen.

Jotta operaatio – vaihdettavia mittareita on

Ruotsissa 835 000 – sujuisi, on asiakkaille tiedotettava

muutoksista kattavasti. Siitä pitää huolen

viestintäpäällikkö Anna Lidberg.

– Järjestämme mm. avoimia tilaisuuksia,

joissa kerromme asiakkaille kasvotusten mittarin

vaihtamisesta ja sen hyödyistä. Toisinaan

asiakkaat ottavat minuun suoraan yhteyttä joko

antaakseen palautetta tai esittääkseen mittarinvaihtoon

liittyviä kysymyksiä, Lidberg sanoo.

Hän pitää asiakkailta saatua palautetta erittäin tärkeänä, koska sen avulla voi

arvioida omaa toimintaa.

– Palaute auttaa minua ymmärtämään asiakkaiden asenteita ja tarpeita sekä sitä,

kuinka voimme parantaa omaa viestintäämme ja tarjoamamme tiedon laatua.

Asiakkaiden kokemuksista ja kysymyksistä pidetään tarkkaa kirjaa: Lidberg kerää

omien kontaktiensa lisäksi tietoa myös kollegojen saamasta palautteesta sekä säännöllisistä

asiakastutkimuksista. Hänelle resepti hyvään asiakaspalveluun on yksinkertainen.

– Ajattele, kuinka toivoisit itseäsi kohdeltavan ja toimi sen mukaan.

Vuoden alussa Serviceen neljän vuoden tehtäväkierrolta

palannut Tuula Ruokonen vastaa uudessa Sales-yksikössä Pohjoismaiden

myynti- ja markkinointitoiminnasta. Hän on tavallisesti tekemisissä

energia yhtiöiden toimitus- ja tuotantojohtajien sekä voimalaitospäälliköiden

ja käyttö- ja kunnossapitovastaavien kanssa.

– Asiakkaan näkökulmasta käyttö ja kunnossapito ovat kustannuseriä.

Etsimme ratkaisuja, jotka parantavat laitoksen suorituskykyä ja energiatehokkuutta

sekä pienentävät käyttö- ja kunnossapitokustannuksia.

Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy nähdä omia palveluja pidemmälle.

– Haasteemme on pystyä lähestymään asiakkaita heidän omasta

liiketoiminnastaan käsin. Meidän täytyy nähdä jokaisen asiakkaan kohdalla

juuri hänen nykyiset ja jopa tulevat tarpeensa.

Palvelukonseptit tähtäävät pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, joihin sitoutuminen

edellyttää lujan luottamuksen rakentamista.

– Käyttö- ja kunnossapitosopimus on asiakkaalle iso satsaus. Yleensä

yhteistyö alkaa asiantuntijapalvelujen tarjoamisella, ja kumppanuutta

syvennetään pikku hiljaa. Luottamus pitää ansaita joka päivä, Ruokonen

painottaa.

Gustaf Sandström aloitti Suomen asiakasasiamiehenä

vuoden 2005 alusta, kun Fortum oli päättänyt

perustaa toiminnon osana parempaa palvelua. Hän toimii

asiakkaiden edunvalvojana ja käsittelee heiltä tulevat reklamaatiot.

Asiakkaat ottavat häneen yhteyttä yleensä suoraan

tai asiakaspalvelun kautta.

– Tapauksia on laidasta laitaan, mutta tyypillisiä kysymyksiä

ovat sähkön laatu ja jakelu sekä alan vaikeaselkoinen

laskutus. Asiakasmääriin nähden reklamaatioiden määrä on

kuitenkin erittäin pieni, Sandström kertoo.

Kun asiakas ottaa yhteyttä Sandströmiin, tilanne on jo

valmiiksi arkaluontoinen: onhan asiakas silloin tyytymätön

saamaansa palveluun. Sandströmin mukaan tärkeintä on

kuunteleminen. Hän pyrkii palaamaan asiaan sen monimutkaisuudesta

riippuen jopa päivässä ja viimeistään viikon

kuluttua. Lähes kaikissa tapauksista ongelmaan löydetään

molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

– Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan muuttaa alan käytäntöjä

tai suosituksia, vaan tarkistaa Fortumin toimintaa niitä

vasten. Työni ensimmäinen osa on välitön reklamaationhoito,

mutta vielä tärkeämpää on asiakaspalvelun prosessien

arviointi, jotta mahdollinen virhe saadaan eliminoitua.

Tavoitteena on palvelun jatkuva parantaminen.

FORTE 3/2008 17


Hinta kohti koillista.

Miksi?

TEKSTI: TIIA SOININEN, COMPOSITOR OY KUVA: CRESTOCK

Sähkön hinnan kehitykseen

Pohjois maissa vaikuttaa kolme asiaa

ylitse muiden: sähkön kysyntä, vesivarastojen

runsaus ja päästöoikeuksien

hinta.

Markkinaperiaatteen mukaan

sähköntuottajat ajavat aina ensin

käyttökustannuksiltaan halvimpia

tuotantomuotoja, ja kalliimpia

otetaan käyttöön tarpeen mukaan.

Kallein tarvittava tuotantomuoto

määrää hinnan, jolla tuottajat ovat

valmiita tarjoamaan sähköä pohjoismaisille

tukkumarkkinoille, Nord

Pool -sähköpörssiin.

Vesi- ja tuulivoima ovat käyttökustannuksiltaan

edullisimpia sähköntuotantomuotoja.

Niiden jälkeen

tulee ydinvoima, sitten yhdistetty

sähkön ja lämmön tuotanto, hiililauhde-,

öljylauhde- ja kaasuturbiinivoima.

Kuitenkaan esimerkiksi

vesivoimaa ei voida mielin määrin

lisätä, ja myös tuulivoiman osuuden

kasvattaminen vaatii merkittäviä

investointeja. Ja jos kohdalle osuu

huono vesivuosi, turvaudutaan Pohjoismaissakin

hiilivoimaan ympäri

vuoden (eikä ainoastaan talvella) tai

lisätään tuontia. Hiilivoiman hintaan

taas vaikuttavat ratkaisevasti

polttoainekustannukset. Vuonna

2005 käynnistynyt päästökauppa toi

hiilivoimalle vielä lisäkustannuksen.

Mutta miksi sähkön hinta nousee

juuri nyt?

18 FORTE 3/2008


Päästökauppa

1.

Vuosi 2007 oli EU-laajuisen

päästökaupan siirtymävaiheen

viimeinen

vuosi. Tällä harjoittelukaudeksikin

kutsutulla

jaksolla päästöoikeuksista

oli ylijäämää, minkä seurauksena päästöoikeuden

hinta painui lähes nollaan

euroon hiilidioksiditonnilta.

Kuitenkin loppuvuodesta sähkön

hinta lähti jo nousuun – pitkälti päästökaupan

ohjaamana. Vuosi 2008 merkitsi

nimittäin Kioto-kauden alkua, ja tälle

vuoteen 2012 jatkuvalle päästökauppakaudelle

päästöoikeuksia leikattiin rajusti:

Euroopan unionin komissio kiristi

maakohtaisia päästöoikeuskiintiöitä noin

kymmenellä prosentilla. Nyt kun päästöallokaatio

on pienempi, uskotaan päästöoikeuksista

tulevan vajetta.

Niukkuus näkyy päästöoikeuksien

hinnassa, joka on heilahdellut hermostuneesti,

mutta pysynyt silti loppuvuodesta

2007 lähtien päälle 20 euron per hiilidioksiditonni.

Ja vaikka Pohjoismaissa on vesivoimaa

reilusti enemmän kuin Keski- ja

Etelä-Euroopassa, eurooppalainen sähkömarkkina

on yhä yhtenäisempi, ja yhteisellä

markkinalla sähkön hinnan määrää

kallein käytetty tuotantomuoto – usein

hiililauhdevoima, jonka tuotannossa päästöoikeuksia

tarvitaan.

Polttoaineet

2.

Polttoaineiden hinta

vaikuttaa sekä suoraan

sähkön tuotantokustannuksiin

että sähkön hintaan

päästöoikeuksien

kautta.

Vuoden 2007 alussa öljyn dollarihinta

barrelilta oli 50. Silloin – siis vain puolitoista

vuotta sitten – pohdittiin, voisiko

hinta joskus nousta 70 dollariin. Kovin

moni tuskin uskoi, että vuoden 2008 aikana

öljyn hinta on kivunnut 90 dollarista

päälle 140:n. Ja vaikka hinta on syksyn

aikana dollarin vahvistuttua ja maailman

talousnäkymien indikoitua kysynnän

laskua tullut alas noin 100 dollariin barrelilta,

on se silti tuplasti enemmän kuin

viime vuoden alussa.

Myös hiilen hintaa kuvaavat käyrät

ovat nousseet pystysuorasti. Hiilen hinta

on tuplaantunut siinä missä öljynkin.

Vaikka hinta on

syksyn aikana

tullut alas noin

100 dollariin

barrelilta, on

se silti tuplasti

enemmän kuin

viime vuoden

alussa.

SÄHKÖN

TUKKUHINTOJEN

KEHITYS

EUR/MWh

100

80

Spottihinnat

Futuurihinnat

Hollanti

Saksa

60

Pohjoismaat

40

20

Venäjä

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sähkölaskun kaksi puolta

Sähköenergian lisäksi sähkön kuluttaja

maksaa sähkön siirrosta, josta huolehtii

aina se yhtiö, jonka verkkoalueella asiakas

asuu. Sähkönsiirtoyhtiöllä on lakisääteinen

velvollisuus hoitaa liiketoimintaa

alueellaan, ja toimintaa säädellään muun

muassa asettamalla sille suurin sallittu

tuotto.

Sähköenergian osuus sähkölaskusta

on noin 40 prosenttia. Tämän osan

ostaja voi kilpailuttaa valitsemalla, minkä

energiayhtiön asiakkaaksi ryhtyy. Laskun

loppuosa koostuu paitsi siirtohinnasta

myös veroista.

3.

Vesitilanne

Kuka tahansa Pohjoismaissa

kesälomaa viettänyt voisi

varmasti vannoa, että tänä

vuonna vesivarastojen

täytyy olla täynnä. Siinä

määrin taivaalta on tuntunut tulleen

Itse asiassa 2008 on ollut täysin

normaali vesivuosi.

sadetta.

Mutta itse asiassa 2008 on ollut täysin

normaali vesivuosi. Pohjois-Ruotsissa

sekä Etelä- ja Pohjois-Norjassa, alueilla

joilla suurimmat vesivarastot sijaitsevat,

ei ole satanut sen kummemmin kuin

muulloinkaan.

FORTE 3/2008 19


Yhdentyvä

4.

markkina ja

siirtoyhteydet

Pohjoismaista rakennetaan

yhä enemmän

sähkönsiirtoyhteyksiä

Eurooppaan. Suomesta

on siirtoyhteydet Ruotsin

ja Norjan lisäksi Venäjälle ja Baltiaan,

Ruotsista ja Tanskasta on suorat yhteydet

Saksaan. Toukokuussa Norjan ja Alankomaiden

välille avattiin Norned-merikaapeli.

Kärjistetysti sanottuna uusi merikaapeli

tarkoittaa sitä, että Norjan edullinen

vesivoimalla tuotettu sähkö virtaa jatkossa

Hollantiin, jossa sähkö on selvästi pohjoismaista

kalliimpaa. Kun sähkön SPOThinnat

Pohoismaissa ovat olleet 40 €/MWh

-luokkaa, on vastaava hinta Saksassa ja

Hollannissa ollut 60 €/MWh. Tämä ero

näkyy myös sähkön futuurihinnoissa:

Pohjoismaissa tulevan talven futuurihinnat

ovat viime aikoina olleet 70 €/MWh,

Keski-Euroopan noteerauksissa ne ovat

90 euron tienoilla.

Siirtoyhteydet ja niiden toimivuus

vaikuttavat sähkön hintaan myös Pohjoismaiden

sisällä. Kesän aikana Ruotsin ja

Norjan välisissä siirtoyhteyksissä on ollut

johto- ja kaapelivikoja, minkä seurauksena

vain puolet siirtokapasiteetista on

ollut käytössä. Tämän takia Norjassa on

nautittu halvemmasta sähköstä, Suomi ja

Ruotsi ovat olleet samalla, kalliimmalla

hintatasolla. Toisaalta Tanskassa ja Keski-

Euroopassa hinnat ovat olleet vielä korkeammalla.

Ruotsin ja Norjan välisissä siirtoyhteyksissä on ollut

johto- ja kaapelivikoja, minkä seurauksena vain puolet

siirtokapasiteetista on ollut käytössä.

Mitä järkeä on

eurooppalaisessa

sähkömarkkinassa?

”Koska kallein tarvittava tuotantomuoto

määrää sähkön pörssihinnan, tarkoittaa

markkinan yhdentyminen sitä,

että yhä useammin tuo tuotantomuoto

on hiililauhdevoima. Kuitenkin pitää

muistaa, että Pohjoismaiden ”halpa”

sähkö ei ole ollut Suomen eikä kokonaan

Ruotsinkaan omaisuutta, vaan se

on pitkälti Norjan vesivoimatuotannon

ansiota. Olemme päässeet nauttimaan

siitä viimeiset 10–15 vuotta, kun

sähkömarkkinat ovat olleet Pohjoismaiden

laajuiset. Jatkossa hyötyä

jaetaan useamman kesken. Toisaalta

Pohjoismaissakin hinta on kohonnut

keskieurooppalaiselle tasolle huonoina

vesivuosina. Tällaiset piikit laimenevat,

kun markkinat yhdentyvät, ja sähkön

saatavuus on taatumpaa.

Lotta Forssell, viestintäjohtaja,

Fortumin Portfolio Trading and

Management -yksikkö

Investoinnit

5.

Vaikka esimerkiksi

Suomessa uutisoitiin

elokuun lopussa sähkön

kulutuksen alkuvuonna

laskeneen,

oletusarvoisesti ja

pitkällä tähtäimellä

kulutus kuitenkin edelleen nousee. Samaan

aikaan voimalaitoksia vanhenee,

mikä tarkoittaa, että uutta tuotantoa on

rakennettava. Tämänhetkisten arvioiden

mukaan uutta ydinvoimaa ei alle 50 euron

per megawattitunti tehdä ja tuulivoimankin

tuotantokustannus hipoo sataa

euroa megawattitunnilta.

Ainut asia, joka kulutuksen saisi näkyvään

laskuun, on teollisuuden alamäki

– tai tehtaiden siirto ulkomaille. Jos esimerkiksi

Suomessa paperitehtaiden sulkeminen

jatkuu, sähkön kulutus luonnollisesti

vähenee. Toisaalta on muistettava,

että nimenomaan moni paperitehdas

on energiaomavarainen: sähköä voidaan

tuottaa prosessin sivutuotteena. Näin ollen

tarve investoida uuteen tuotantoon on

ja pysyy.

Kaukolämpö on paikallista – myös hinnaltaan

Kaukolämpö on tuttu lämmitysmuoto erityisesti valtaosalle kerrostaloista. Eikä ihme: kyseessä on ympäristömyötäinen,

huoleton ja luotettava tapa lämmittää kiinteistöt.

Kaukolämpö on myös hinnaltaan kilpailukykyinen muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Näin hinta

muodostuu:

Energiamaksu: Kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat energiamaksun käyttämästään

lämpöenergiasta. Energiamaksu kattaa lämmöntuotannon ja -jakelun muuttuvat kulut, esimerkiksi lämmön

tuotannossa käytettyjen polttoaineiden kustannukset.

Perusmaksu: Kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat perusmaksun tilaamastaan tehosta.

Perusmaksulla katetaan kaukolämpöverkon kiinteitä kuluja, kuten korjaus-, saneeraus-, henkilöstö- ja

pääomakustannuksia, mukaan lukien uuden runkoverkon rakentaminen.

Arvonlisävero: Koska kaukolämpö tuotetaan paikallisesti eri polttoaineilla ja tuotantomenetelmillä,

polttoaineiden ja muiden kustannusten kehitys vaikuttaa eri tavalla eri paikkakunnilla. Siksi kaukolämpö

myös hinnoitellaan aluekohtaisesti.

Voimalaitoksia

vanhenee, mikä

tarkoittaa,

että uutta

tuotantoa on

rakennettava.

20 FORTE 3/2008


PÖRSSI JA SIJOITTAMINEN

Kylmä tuuli

yli Atlantin

Viime aikojen talousuutiset ovat olleet hyytäviä. Valoisia merkkejä on kuitenkin ilmassa,

ja energia-alan luottamus tulevaisuuteen on luja.

TEKSTI: MINNA KALAJOKI

Pankkien holtiton lainananto käynnisti Yhdysvalloista

maailmanlaajuiseksi levinneen luottokriisin.

– Kriisi lähti liikkeelle innovaatiosta, jota ei olisi

tarvittu. Luottoja jaettiin avokätisesti kotitalouksille,

joiden luottokelpoisuus oli riittämätön. Nämä ns.

subprime-lainat paketoitiin osaksi monimutkaisia rahoitusvälineitä

ja myytiin eteenpäin, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen

professori Vesa Kanniainen selvittää.

Pian maksuhäiriöiden määrä alkoi kuitenkin kasvaa ja asuntojen

hinnat romahtivat. Pankkien tappiokirjaukset lisääntyivät

ja omat pääomat hupenivat. Luottokriisin tappiot ovat nousseet

400 miljardiin dollariin, ja lopullinen hintalappu voi olla jopa

tuhat miljardia dollaria.

Rahoitusalan epävarmuus kiristi luottojen saatavuutta ja

ehtoja maailmanlaajuisesti, ja subprime-lainoja ostaneet pankit

alkoivat horjua Euroopassakin. Pohjoismaisia pankkeja kriisi ei

koskettanut kuin välillisesti – ainakaan päinvastaista ei ole paljastunut.

– On outoa, etteivät pohjoismaiset pankit avoimesti tiedottaneet

tilanteestaan. Se olisi puhdistanut ilmaa ja tukenut luottamusta

rahoitusjärjestelmään ja talousnäkymiin yleensä. Pelkkä

epäily saman tapahtumisesta meillä kasvattaa epäluottamusta,

Kanniainen huomauttaa.

Yhdysvaltain pankkikriisin vaikutukset ulottuivat nopeasti

globaaliin reaalitalouteen.

– Asuntojen hinnat ovat laskeneet rajusti Yhdysvalloissa

ja osassa Eurooppaa, osakekurssit ovat syöksyneet alaspäin,

luotto hanat ovat kiristyneet, rakentaminen on lopahtanut,

työllisyys on heikkenemässä ja kuluttajien sekä teollisuuden

luottamus on romahtanut, Kanniainen listaa.

Suhdanteet ja inflaatio syventävät kriisiä

Samaan aikaan öljyn ja elintarvikkeiden hintojen nousu on

kiihdyttänyt euroalueen inflaation neljään prosenttiin, ja monet

EU-maat ovat ajautumassa taantumaan. Suomen kannalta

huolestuttavaa on Ruotsin ja Saksan talouskasvun tyssääminen.

Euroopassa tilanne on kärjistymässä stagflaatioksi eli kiihtyvän

inflaation ja hiipuvan talouskasvun pelätyksi yhdistelmäksi.

EU:n ilmastotavoitteet

muuttavat

sähkömarkkinoiden ja

kulutuksen rakennetta.

Kanniainen on kuitenkin optimisti, sillä merkkejä paremmasta

on ilmassa.

– Öljyn hinta on tullut parikymmentä prosenttia alas

huipputasosta, dollari on vahvistunut, ja inflaation kiihtyminen

Euroopassa näyttää pysähtyneen. Euroopassa odotetaan korkojen

alentamista, mikä voi elvyttää talouskasvua. Globalisaatio pi-

FORTE 3/2008 21


Älä vedä

vesiperää

tänee huolen maltillisista palkankorotuksista, mikä myös hillitsisi

inflaatiota. Työllisyys on edelleen melko hyvällä mallilla, varsinkin

Suomessa, missä myös veronalennukset tukevat talouskasvua.

Luottokriisin ja uhkaavan taantuman mainingit ulottuvat

myös sähkömarkkinoihin.

– EU:n ilmastotavoitteet muuttavat sähkömarkkinoiden ja

kulutuksen rakennetta. Mielenkiintoista on ilmastonmuutoksen

vaikutus säähän ja sitä kautta sähkön tarjontaan. Talouskasvun

hiipuminen leikkaa kysyntää, mutta toisaalta öljyn hinnannousu

lisää sitä, Kanniainen pohtii.

Sähköalan luottamus ei horju

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja

Juha Naukkarinen ei lannistu viimeaikaisista

talousuutisista.

– Totta kai talouskriisi tuntuu myös

sähkömarkkinoilla. Sähkön kysyntä

vähenee taloudellisen toimeliaisuuden

hiipuessa. Suhdanteet vaikuttavat

varsinkin Suomessa, missä teollisuus

käyttää yli puolet sähköenergiasta.

Naukkarinen muistuttaa, ettei kysyntänotkahdusta

pidä tulkita väärin ja

tehdä sen perusteella kauaskantoisia,

uutta tuotantokapasiteettia rajoittavia

päätöksiä. Uhkaava taantuma on ohimenevä

ilmiö. Vaikeutuvassa taloustilanteessa

pitäisi päinvastoin valmistautua

tulevaisuuteen ja luoda samalla

luottamusta sekä uskoa tulevaisuuden

toimintaedellytyksiin maassamme.

– Riittävillä investoinneilla voidaan

turvata hinnaltaan kilpailukykyinen

energia, ylläpitää elinkeinoelämämme

kilpailukykyä, auttaa toimintojen pysymistä

Suomessa sekä parantaa kansalaisten

hyvinvointia ja ostovoimaa.

Vaikka luottokriisi ei suoranaisesti

kosketa Pohjoismaita, niidenkin

taloudet ovat luisumassa taantumaan.

Globaali taloustilanne heijastuu myös

pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin.

– Luottokriisin vaikutukset ovat

globaalit. Myös nopeasti kasvavien

talouksien, kuten Kiinan ja Intian kasvuvauhti

on hiipunut muun maailman

kulutuskysynnän laskiessa. Tämä

vaikuttaa myös pohjoismaisiin energiamarkkinoihin

mm. polttoaineiden

hintakehityksen kautta, Naukkarinen

selvittää.

Optimistinen Naukkarinen ennakoi

kuitenkin muiden tekijöiden kasvattavan

sähkön kysyntää.

– Kysyntä kasvaa monesta syystä:

suomalaisten lukumäärä kasvaa, asumisväljyys

kasvaa, ja kakkosasuntojen

sekä kodinkoneiden määrä lisääntyy.

Yhä useampi talo lämpiää lämpöpumpulla,

joka tarvitsee sähköä. Toivottavasti

myös elinkeinoelämällemme

pystytään turvaamaan kilpailukykyiset

toimintaedellytykset ja näin myös

kasvun edellytykset.

Suuret odotukset liittyvät liikenteeseen.

– Sähköautot voivat mullistaa

markkinat jo parin vuoden kuluttua.

Energiatehokkaat autot parantavat

ilmanlaatua ja leikkaavat hiilidioksidipäästöjä

sekä ajokustannuksia. Muukin

liikenne siirtynee entistä enemmän raiteille,

ja junasta saadaan toivottavasti

lentokoneelle merkittävä kilpailija. Uusi

kysyntä vaimentaa taantuman negatiivisia

vaikutuksia. Samanaikaisesti

sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta

kasvaa, Naukkarinen linjaa.

Asiakas KYSYY:

Meillä kotona ja taloyhtiössä vesilaskut

eivät meinaa millään pysyä kurissa.

Millaisin keinoin veden kulutusta

kannattaisi ryhtyä säätelemään?

FORTUM VASTAA:

Veden kulutus riippuu paljon asukkaan

tavoista. Tämän kertoo myös vuorokausittaisen

kulutuksen vaihteluväli: 90–270 litraa/

vuorokausi/asukas. Keskimäärin suomalainen

käyttää vettä siis 155 litraa vuorokaudessa, 15

ämpärillistä.

Normaalikotitaloudessa vedestä noin

puolet kuluu pesemiseen, neljäsosa keittiöpuuhiin

ja loput wc:hen. Keskimäärin nelihenkisellä

perheellä uppoaa vesimaksuihin lähes tuhat

euroa vuodessa. Merkittäviinkin säästöihin

päästään helposti järkevillä kulutustottumuksilla

ja oikein säädetyllä käyttövesijärjestelmällä.

Lämmin vesi on tuplasti kylmää kalliimpaa.

Lämminvesivaraajassa oleva vesi kannattaa silti

pitää vähintään 70 asteessa bakteerikasvuvaaran

takia. Käyttövettä säätää lähes aina sekoitusventtiili,

jonka lämpötilaa voi laskea jopa 50

asteeseen – maksimirajoitusarvo on 65 astetta.

Sekoitusventtiilin tehtävä on siis huolehtia, että

kuumavesihanasta tuleva käyttövesi pysyy

kuitenkin korkeintaan 50-asteisena.

Kaksiotehanan vaihtaminen yksiotehanaan

tuo säästöä 10 prosenttia. Markkinoilla on

myös vettä säästäviä suihkusekoittimia ja säästösuuttimia.

Taloyhtiön saunaan asennettava

painonappihana tai elektroninen hana johtaa

jopa 50 prosentin säästöihin. Vanha wc-istuin

kannattaa vaihtaa vettä säästäväksi malliksi.

Veden kulutuksen voi saada kuriin myös

korjaamalla vuotokohdat välittömästi niiden

tultua ilmi. Pieni tiputtelukin on selvää

rahaa; yksi tippa sekunnissa tekee kokonaisen

vesilitran tunnissa. Vuodessa tämä 10 kuution

vesimäärä maksaa noin 25 euroa. WC:n

jatkuva vuoto aiheuttaa vuodessa 7 500 euron

kustannukset.

22 FORTE 3/2008


TUTKIMUS JA KEHITYS

Parin vuoden sisällä useat

autovalmistajat tuovat markkinoille

ladattavia hybridiautoja, jotka saavat

virtansa tavallisesta pistorasiasta.

Fortum ja Tukholman kaupunki

ovat aloittaneet yhteistyön, jonka

tarkoituksena on selvittää, mitä

sähköautojen laajamittainen

käyttöönotto kaupungissa edellyttää.

TEKSTI: WESA LEHTO KUVAT: BOSSE KINNÅS

Kiinnostusta sähkökäyttöisiä

autoja kohtaan riittää, kävi ilmi

Humlegårdenissa, jossa Fortum ja

Tukholman kaupunki esittelivät

yhteistyöprojektiaan.

100 KILOMETRIÄ

alle 2 eurolla

FORTE 3/2008 23


70 prosenttia ruotsalaisista sallisi pääkaupungissa vain sähköautot

Ympäristö

kiinnostaa

tukholmalaisia

Tukholman ympäristöneuvos

Ulla Hamilton sanoo, että tukholmalaiset

ovat yhä tietoisempia ympäristöstä.

– Tuoreimpien lukujen mukaan kaikista

tukholmalaisten tänä vuonna ostamista

uusista autoista 41 prosenttia on ympäristöautoja.

Ympäristöautoksi määritellään

bensiini-, diesel- ja hybridiautot, joiden

hiilidioksidipäästöt ovat korkeintaan 120

grammaa per kilometri tai etanoli- ja kaasuautot,

jotka kuluttavat korkeintaan 9,7 litraa

bensiiniä tai vastaavasti 9,7 kuutiota kaasua

sadalla kilometrillä.

Hamilton sanoo, että ladattavat hybridiautot

ovat ihanteellisia Suur-Tukholman

sisällä tehtäviin ajoihin.

– Useimpien tukholmalaisten työmatka

on alle 50 kilometriä. Hybridiauton sähkömoottorilla

voi ajaa koko matkan, ja ajomatkaa

voi pidentää entisestään lataamalla

moottoriin lisää virtaa ympäri kaupunkia

olevissa latauspisteissä. Selvitämme yhteistyössä

Fortumin kanssa, mihin lataustolpat

sijoitetaan ja kuinka paljon niitä tarvitaan.

– Uskon, että hybridiautot saavuttavat

suuren suosion. Monet yritykset hankkivat

niitä varmasti. Siksi on tärkeää, että

infrastruktuuri suunnitellaan tarkoin jo nyt,

sanoo Ulla Hamilton.

”Ladattavat hybridiautot ovat

ihanteellisia Suur-Tukholman

sisällä ajettaviin matkoihin”,

sanoo Ulla Hamilton.

Tulevaisuuden tekniikkaa

Thomas Wallentin on sähköajoneuvojen kannattaja. Hänellä on

sähköauto, ja erityisen tyytyväinen hän on vasta hankkimaansa sähköskootteriin.

– Se on ehdottomasti paras sähköllä toimiva kulkuneuvo, jolla olen ajanut.

Kymmenen kilometrin ajo kustantaa vain viisi senttiä, ja normaaliliikenteessä yksi

latauskerta riittää 75 kilometrin ajoon.

Thomas uskoo hybridiautoihin.

– Uskon, että sähkömoottoritekniikka kehittyy nopeasti. Ladattavat hybridiautot

soveltuvat hyvin kaupunkiliikenteeseen, jossa sähkömoottorilla pärjää hyvin.

Bensiinimoottorille on käyttöä vain pidemmässä maantieajossa. Tietysti olisi hyvä,

että sähkömoottoriakin voisi käyttää pitkillä matkoilla, mutta siinä tapauksessa

akkujen latausväliä täytyisi saada pidemmäksi, sanoo Thomas.

24 FORTE 3/2008


kymmenen vuoden kuluttua.

Kyllä sähköautolle

Ladattava hybridiauto

esittelyssä myös Suomessa

Sähköautojen potentiaali on Suomessakin huomattava

ja Fortum tutkii mahdollisuutta aloittaa sähköautokokeilua

myös Suomessa.

Ladattava hybridi ja lataustolpan prototyyppi

olivat esillä yleisölle kesällä MTV3:n ja Porin kaupungin

järjestämässä SuomiAreena-tapahtumassa. Neljän

päivän ajan auton ympärillä pyöri paljon kiinnostuneita

ihmisiä. Mielenkiintoa herättää ilmastomyötäisyyden

lisäksi myös kustannusten säästäminen; sata kilometriä

sähköautolla maksaa alle 2 euroa.

”Latauspisteiden

sijaintia on hyvä

miettiä jo tässä

vaiheessa”, sanoo

Daniel Tirup.

– Sähkökäyttöiset autot ovat loistava juttu; ei tule

päästöjä, ja lisäksi autot ovat hiljaisia, solnalaiset Gerd ja Bengt

Jonasson sanovat. Heillä on etanoliauto.

– Ostimme etanoliauton, koska se on ympäristö ystävällinen ja

sen polttoaine on edullisempaa kuin bensiini, sanoo Bengt, jota

kiehtoo ajoneuvojen sähkökäyttöisyys. Hän rakensi joitakin vuosia

sitten sähkömopon ja uskoo, että sähköautot ovat muutaman

vuoden sisällä tavallinen näky.

– Harkitsemme ladattavan hybridiauton ostoa, ellei se maksa

paljon tavallista autoa enempää. Tosin korkeamman ostohinnan

säästää nopeasti takaisin, koska polttoaine ei ole niin kallista.

Sähkömoottorilla ei pysty ajamaan vielä pitkiä matkoja, joten

ympäri kaupunkia tarvitaan tarpeeksi latauspisteitä, Gerd ja Bengt

pohtivat.

Ympäristöystävällistä

polttoainetta

– Sähkömoottorilla ajaminen on hyväksi

ympäristölle. Siitä ei aiheudu päästöjä, ja jos

vielä sähkö tuotetaan ilman päästöjä, ajaminen

on todella ympäristöystävällistä, Tukholman

keskustassa asuva Daniel Tirup sanoo.

Danielilla on pieni, vähän kuluttava auto, mutta

hän aikoo myydä sen.

– Tulen koko ajan ympäristötietoisemmaksi.

Hybridiauto vaikuttaa kiinnostavalta vaihtoehdolta.

Toivottavasti akuista tehdään niin kestävät, että voi

sitten pääasiassa ajaa sähkömoottorilla.

– Mielestäni on hyvä, että Fortum ja Tukholman

kaupunki ovat jo alkaneet pohtia latauspisteiden

sijaintia. Infrastruktuuri on siten valmis siinä

vaiheessa, kun hybridiautot tulevat markkinoille,

Daniel sanoo.

FORTE 3/2008 25


Energia

pelissä

Energiakompassi-hankkeen

tavoitteena on saada nuoret

ajattelemaan energiankulutusta

ja keskustelemaan

kestävästä kehityksestä.

26 FORTE 3/2008


Asiakaspalvelun

yhteystietoja

TEKSTI: JULIA KRISTENSEN/COMPOSITOR OY kuvA: SUSANNE KRONHOLM

Fortum tuo tänä syksynä Suomeen uuden

lukioille suunnatun yhteistyömallin.

Energiakompassi-hankkeella halutaan

herättää keskustelua energia-asioista

sekä tarjota kouluille ajantasaista tietoa ja

välineitä käsitellä kestävää kehitystä.

Hanke käynnistyi Ruotsissa Energisnackis-nimellä

syksyllä 2007, kun ensimmäiset lukiolaisryhmät

vierailivat Fortumilla Tukholmassa.

Kolmen tunnin vierailu alkaa kevyellä lounaalla

ja jatkuu energia-asioita käsittelevällä luennolla,

lautapelin pelaamisella sekä energiansäästöön liittyvällä

havaintoesityksellä, esimerkiksi kuinka paljon

veden keittäminen vie energiaa sähkölevyllä ja

vedenkeittimellä.

– Vierailun tarkoitus on saada nuoret ajattelemaan

energiankulutusta ja keskustelemaan

kestä västä kehityksestä, projektipäällikkö Johan

Englund Fortumilta sanoo.

Myös Suomessa keskustelun herättäminen on

Energiakompassin päätavoite, mutta toteutus poikkeaa

joiltakin osin Ruotsin mallista.

– Meillä tapaamisia pidetään kouluissa eri puolella

Suomea, ja kevennetty ohjelma on sovitettu

kaksoistunnin puitteisiin. Energiapelillä on

tapaamisissa tärkeä rooli, kertoo projektikoordinaattori

Sally Londesborough Fortumin

brändiyksiköstä. Hän vastaa konseptin soveltamisesta

Suomeen.

Tapaamisiin voidaan yhdistää laitosvierailu,

jos koulu on sopivan Fortumin kohteen lähellä.

Miten sähkönhinta määräytyy?

Energiapeliin kuuluu pelilauta ja -kortit, ja

sen voi tilata sekä Ruotsissa että Suomessa

ilmaiseksi osallistumatta varsinaiseen tapaamiseen.

Peliä pelataan noin viiden hengen ryhmissä,

mutta siinä ei kilpailla muita pelaajia

vastaan, vaan kysymyksiin mietitään vastauk

sia yhdessä.

– Tärkeintä on varsinaista pelaamista seuraava

jälkipeli eli keskustelu, jossa puretaan ryhmien

ajatuksia ja ideoita. Samalla opitaan erilaisia

energia-alaan liittyviä asioita, esimerkiksi sähkönhinnan

määräytyminen ja Suomessa käytettävät

energiantuotantotavat. Tavoitteemme on saada

nuoret pohtimaan asioita, ei antaa valmiita vastauksia,

Londesborough painottaa.

Jotta keskustelua syntyisi, on kohderyhmäksi

rajattu lukiolaiset, jotka alkavat ikänsä puolesta

olla kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista.

Londesborough huomauttaa kuitenkin, että Energiakompassi

sopii myös ammatillisten oppilaitosten

ympäristökurssien yhteyteen.

Ympäristöystävällinen peli

Pelin suomalaiseen versioon on tehty joitakin

kestävän kehityksen mukaisia muutoksia. Pelilaudassa

on selluloosapohjainen, biohajoava päällys,

johon vastaukset voi kirjoittaa valkotaulutusseilla.

Pelin päätyttyä ne pyyhitään pois, jolloin yhtä

pelilautaa voivat käyttää samassa koulussa useat

ryhmät. Lisäksi kysymyskortteja voidaan päivittää

vanhentuvan tiedon osalta.

– Ruotsissa peliin liittyi kilpailu, ja lukiot lähettivät

suoraan pelilautaan kirjaamansa vastaukset

Fortumille, jossa ne syötettiin tietokantaan

tilastointia varten. Suomessakin järjestetään kilpailu,

mutta pelien lähettäminen edestakaisin on

korvattu verkkosovelluksella, johon pelaajat voivat

syöttää vastauksensa suoraan, Londesborough selvittää.

Kilpailuun osallistuvat syksyn aikana vastanneet,

ja voittanut ryhmä pääsee osallistumaan Fortumin

järjestämään energiateemapäivään tammikuussa

2009. Päivän aikana oppilaat saavat muun

muassa kertoa näkemyksiään energia-asioista ympäristöministeri

Paula Lehtomäelle.

Kysyntää asiantuntemukselle

Ruotsissa Energisnackis-vierailuja on tähän mennessä

tehty yli 30, ja pelejä on lähetetty eri lukioihin

10 000 kappaletta.

– Olemme saaneet meillä käyneiltä ryhmiltä

hyvää palautetta, ja samoista kouluista on tullut

useita ryhmiä. Tulevaisuudessa ryhmien määrää

on tarkoitus vielä kasvattaa, joten meidän täytyy

olla aktiivisia koulujen suuntaan. Yksi ajatus on

tarjota kauempana sijaitseville kouluille tee se itse

-paketti, johon sisältyisivät kaikki vierailun osaalueet,

Englund paljastaa.

Londesborough uskoo Energiakompassin menestyvän

myös Suomessa, ja varauksia on jo useista

kouluista.

– Ainakin pelin osalta konsepti toimii varmasti

hyvin. Tällaiselle yhteistyölle on ollut tilausta,

sillä olemme saaneet säännöllisesti yhteydenottoja

opettajilta, jotka kaipaavat ajantasaista tietoa

energia-alasta. Fortumilta löytyy kattavaa asiantuntemusta

erikoisemmistakin energiamuodoista,

ja sitä kannattaa hyödyntää.

ENERGIAPELIN

ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ

1. Kylpyammeeseen mahtuu noin 250 litraa vettä.

Missä ajassa tavallisesta suihkusta valuu sama

määrä vettä?

2. Totta vai tarua: Tuulivoima ei kannata Suomessa,

koska talvella ei tuule.

3. Kuinka suuret ovat vuotuiset säästöt kerrostaloasunnossa,

kun neljä hehkulamppua korvataan

energiansäästölampuilla?

Yksityisasiakkaat

0800 1 9900 (arkisin 8-18),

faksi 010 452 8224 tai

asiakaspalvelu@fortum.com

Yritysasiakkaat

0800 1 9001 (arkisin 8–17),

faksi 010 452 8224 tai

sahko.yritys@fortum.com

Sähkönsiirron

vikailmoitusnumero

0800 1 95011 (24 h)

Kaukolämmön

vikailmoitusnumerot

020 520 5400

(Espoo, Kauniainen ja

Kirkkonummi)

020 520 4751 (Joensuu)

010 45 24500 (muu Suomi)

www.fortum.fi

Internet-palvelumme

ovat käytössä 24 tuntia

vuorokaudessa osoitteessa

www.fortum.fi. Täällä

voit mm. maksaa ja

selata laskujasi, antaa

mittarilukemat, selata

kulutustietojasi sekä tehdä

muuttoilmoituksen ja

sähkösopimuksen.

VASTAUKSET: 1) 20 minuuttia 2) Tarua. 3) 20 euroa

FORTE 3/2008 27


Fortum tarjoaa ensiluokkaisia sähkö- ja lämpöpalveluita ja

on Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä.

Teemme työmme vastuullisesti, luontoa kunnioittaen.

Tavoitteenamme on olla energiayhtiö, jonka tuotannosta

ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

www.fortum.fi

More magazines by this user
Similar magazines