Jäsenlehti kevät 2012

golfpiste.com

Jäsenlehti kevät 2012

Sea Golf Rönnäs ry

Jäsenlehti kevät 2012

www.seagolf.fi

Sea Golf Rönnäs – 27 reikää merellistä golfia


Kiitos yhteistyökumppaneille!

Sea Golf Rönnäs kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan, joista moni on jo pitkään ollut vaikuttamassa

SGR:n kehittymiseen erääksi Suomen parhaista kentistä. Golf-lehdessä Rönnäs on

arvioitu nyt kahtena vuonna peräkkäin aivan kärkipäähän, edellä ovat olleet vain ns. suurkentät.

Yhteistyöllä on aina kaksi puolta ja suuntaa. Niinpä SGR suositteleekin jäsenistöään käyttämään

näiden yhteistyökumppaneiden tuotteita ja palveluita, silloin kun niille on tarvetta.


Rönnäs on Rock

Edellinen pelikausi päättyi joulukuun lopulla. Huolimatta hieman

viivästyneestä kauden aloituksesta, kertyi viheriöpäiviä yhteensä

huimat 240. Myöhään syksyllä golfkautta jatkavien osuus

pelaajista on hyvin pieni. Silti pelaajia riitti niille kaikille marrasjoulukuunkin

päiville, jolloin kenttä saatiin pidettyä auki. Joulukuun

alkupuolelle suunniteltu kilpailu, joka lopulta valitettavasti

jouduttiin peruuttamaan kovan yöpakkasen takia, keräsi reilusti

yli 100 ilmoittautunutta. Muun muassa tämä ja palaute syksyltä

kertovat siitä, että pelaajat arvostavat Rönnäsin tarjoamaa pelimahdollisuutta.

Toki kentän kunto ja sen varmistaminen, ettei

pelaamisesta aiheudu vahinkoa seuraavaan kevääseen, ovat aina

etusijalla. Rönnäsin Old Course suljettiin viimeisten hoitotöiden

valmistuttua joulukuun alussa. New Coursea on periteisesti pidetty

avoinna aina sään salliessa. Loppuvuoden pelaamisesta ei

ole huomattu aiheutuneen vahinkoa kentälle.

Suomen Golfliitto on parin viimeisen vuoden aikana kerännyt

ja tilastoinut tietoa golfin aloittaneista ja heidän sitoutumisestaan

lajiin. Suomessa suoritettiin vuonna 2011 yli 11.000

greencardia. Seurojen jäsenmäärä nettokasvu oli samana aikana

noin 3.000 uutta jäsentä. Edellä oleva kertoo jo paljon siitä

aiemminkin tiedossa olleesta ongelmasta, jossa alkeiskurssin

ja greencardin suorittanut jättää lajin helposti jo ensimmäisen

kauden jälkeen. Tämä niin sanottu drop out on nimenomaan

se asia, joka tulee huomioida haettaessa uusia harrastajia lajin

pariin. Rönnäsin New Coursea on jo parin vuoden ajan markkinoitu

vahvasti uusille pelaajille miellyttävä kenttänä, jossa ei

normaalisti ole tungosta ja kovaa kiirettä edetä. Alkeiskurssin

Rönnäsissä suorittaneille tarjotaan kaupan päälle rajoitettua

pelimahdollisuutta NC:llä, jotta kokemus golfista ei jäisi pelkästään

rangelyöntien varaan. Alkeiskurssi ja New Coursen pelioikeus

on myös paketoitu, jotta edellä mainittu drop out -aste

saataisiin mahdollisimman pieneksi.

Se, että New Coursea markkinoidaan uudehkoille ja lajia

aloitteleville, ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että kenttä

olisi jollain tavalla Rönnäsin kakkoskenttä. Panostukset New

Coursen kehittämiseen kasvavat koko ajan ja myös kierrosmäärät

NC:llä ovat lisääntyneet tasaisesti. New Course soveltuu kuitenkin

kenttänä paremmin golfia aloitteleville sen muutamien

lyhyempien väylien ja tasaisen maaston myötä. Toki asiaan vaikuttaa

myös se, että kentän käyttöaste on pienempi kuin Old

Coursella ja näin ollen siellä on paremmin pelitilaa. Uusien ja

nimenomaan aktiivisten pelaajien saaminen lajin pariin ja Rönnäsiin

on jokaisen nykyisen jäsenen ja osakkaan etu.

Rönnäsin imago

Kahtena viime kautena Suomen Golflehden lukijat äänestivät

Old Coursen maamme parhaimpien kenttien joukkoon. Kentän

erinomainen kunto on huomattu myös muuten ja Rönnäsin

Kari Mattila

toimitusjohtaja

Oy Sea Golf Ab

imago on jatkuvasti parantunut. Kenttäarvostelut antavat eri

lehtien toteuttamina kyselyinä varsin erilaisia tuloksia. Myös

se keneltä ja kysytään ja ennen kaikkea missä kysytään vaikuttaa.

On eri asia lähettää vastauslomake kotiin pelaajalle kuin

tiedustella satunnaisotannalla mielipidettä nettisivuilta. Vastaajakunta

on näissä tapauksissa täysin eri. Jos kuitenkin oma

kenttä vertailussa menestyy, on tätä toki käytettävä hyväksi ja

mainittava riittävän usein asiasta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin

kehittää heikommiksi todettuja osa-alueita. GolfDigestin

tekemässä kyselyssä pelaajat arvioivat vaikutelmaa kentistä ensimmäiseltä

pelikerralta. Tässä kategoriassa 89 % ensimmäistä

kertaa vierailleista pelaajista oli saanut joko odotusarvoja

myönteisemmän tai odotusten mukaisen kokemuksen Rönnäsistä.

Jäljellä jäävällä 11% eivät odotukset täyttyneet. Tähän on

syytä kiinnittää huomiota.

Positiivisen Rönnäs imagon rakentamiseen vaikuttavat monet

asiat yhdessä. Kentän hyvä kunto ja pitkä pelikausi ovat

jo laajalti tiedossa. Se, että Rönnäsiin ei aja kuin alle tunnin

pääkaupunkiseudulta ei niinkään, ja vähiten se, että Rönnäs on

tällä hetkellä väylien lukumäärä, kentän kunto ja pelitila huomioiden

hintalaatusuhteessa yksi ruuhka-Suomen parhaista.

Rönnäsin caddiemasterit todistivat jo viime kaudella palvelleensa

pelaajia erittäin kiitettävästi. Tästä mainintana Rönnäsin

caddiemastertoiminta äänestettiin maamme 2. parhaaksi Golf-

Digestin tutkimuksessa. Myös muilla osa-aluilla tullaan tekemiseen

kiinnittämään huomiota ja kehittämään Rönnäsiä entistä

paremmaksi. Anna Sinä osakkaana tai jäsenenä oma panoksesi

ja suosittele Rönnäsiä ystävällesi tai vaikkapa yrityksen golfkerholle.

Me hoidamme loput.

Osakaskortti

Pelioikeuden haltijalle annetaan viime vuosien tapaan keväällä

osakaskortti, joka jatkossa on vuosittain kertakäyttöisen kortin

sijasta pysyvä. Kortille ladataan keväällä osakasedut, jotka

poistuvat kortilta automaattisesti kun niitä käytetään. Kortin

käyttömahdollisuuksia lisään kauden aikana mm. osittaiseen ilmoittautumiseen

caddiemasterin ollessa suljettuna. Kortilla on

yhtenä etuna golfia pelaamattoman ystävän ilmainen kierros

kanssasi New Coursella. Käytä tätä hyväksesi.

Hyvää golfkautta toivottaen,

Kari Mattila

3


Aurinkoisia

golfpäiviä

Jarmo Turtiainen

hallituksen

puheenjohtaja

Sea Golf Rönnäs ry

Kiitän kaikkien yhteisömme jäsenien puolesta Bror-Erik Mattssonia

siitä ansiokkaasta työstä, jota hän on tehnyt Sea Golf

Rönnäs Oy:n eteen toimiessaan vuosia yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Hänen johtajuudellaan yhtiö saatiin tervehdytettyä

taloudellisesti ja samanaikaisesti kentän ja muiden puitteiden

laatua parannettua merkittävästi.

Olemme muutaman vuoden rakentaneet Rönnäsin golfyhteisöä,

jossa sekä yhtiö että seura toimivat yhdessä yhteisön jäsenien

edun mukaisesti, unohtamatta kuitenkaan kummankaan

toiminnan peruslähtökohtia, osakkaat ja jäsenet.

Näin toimien on kaikilla ”mittareilla” mitaten saatu positiivista

kehitystä aikaiseksi pelaajien pelaamisviihtyvyyteen.

Samoin olemme saaneet kaikilla toiminnan alueilla olemassa

olevat käytännöt sellaiselle pohjalle, että niitä on mutkattomampaa

parantaa ja rakentaa uusien muuttuvien olosuhteiden

vaatimusten mukaan.

Yhtiön vakaa talous ja velattomuus antavat mahdollisuuden

toimia siten, että yllättävätkin tapahtumat voidaan hallita ja

kehittämistä voidaan tehdä pitkän aikavälin suunnittelulla ilman

riskejä osakkaille. Yhtiön osakkeen omistaminen ei saa olla

rasite osakkaalle ja siten tavoite on rakentaa yhtiö sellaiseksi,

että osake on arvokas omistajalleen.

Seuratoimintaa voidaan, tehtyjen toiminnan järjestelyjen

pohjalta, vapaasti toteuttaa urheiluseurana ja asettaa sille sellaisia

tavoitteita, joita jäsenistön toiveet edellyttävät. Samoin

edesauttaa ja parantaa golfurheilun kaikkinaista toimintaa kentillämme,

jäseniemme etujen mukaisiksi.

Saamamme positiivinen palaute yleisesti ja erityisesti Suomen

kenttäluokituksissa saavutettu hyvä asema velvoittaa

jatkamaan golfyhteisön laadullista parantamista kentän, rakennusten

ja muiden olosuhteiden osalta unohtamatta palvelutoimintaa.

Toivottavasti tuleva kausi tulee taas olemaan yli 200 viheriöpäivän

mittainen, jotta pääsemme nauttimaan Suomen kenttien

pisimmästä pelikaudesta. Tällöin myös pelaaminen kentillämme

on hinnaltaan erittäin edullinen kun pelioikeusmaksu

muutetaan viheriöpäivämaksuksi. Halvempia tuskin löytyy niiden

kenttien joukosta, joissa pelaaminen tapahtuu oikeilla viheriöillä

yhtä monena päivänä.

Toivotan kaikille erittäin aurinkoista golfkesää sekä runsaasti

miellyttäviä pelikierroksia hyvässä seurassa.

Jarmo Turtiainen

Julkaisija: Sea Golf Rönnäs ry

Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs

Päätoimittaja: Kari Mattila

Toimittaja: Raimo Holopainen

Taitto: Satukonttori Oy

Kuvat: Raimo Holopainen

Markkinointityöryhmä ottaa

mielellään vastaan palautetta

tästä lehdestä.

Yhteystiedot:

Oy Sea Golf Ab/

Sea Golf Rönnäs ry

Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs

www.seagolf.fi

Toimitus-/

toiminnanjohtaja:

Kari Mattila, 0400 462 960

kari.mattila@seagolf.fi

Kenttämestari:

Stig Paakkanen, 0400 672 232

stig.paakkanen@seagolf.fi

Toimisto:

toimisto@seagolf.fi

tel. 020 786 2696

fax. 020 786 2699

Christoffer Salomaa

christoffer.salomaa@seagolf.fi

Sähköpostiosoitteet:

Haluatko

ajankohtaiset

tiedotteet suoraan sähköpostiisi?

Ilmoita meille ajantasainen

sähköpostiosoitteesi.

Yhteystietopäivitykset osoitteeseen

toimisto@seagolf.fi

5


Olli Näri 11.03.1930-05.03.2012

Olli Näri syntyi 11.03.1930 Närin kartanossa Pälkäneellä.

Koulut käytyään hän valmistui agronomiksi Helsingin

yliopistosta ja sai ensimmäisen työpaikkansa virkamiehenä

Pellervo-Seurassa. 1960 hän sai vihiä Pernajassa

myyntiin tulevasta suuresta maatilasta. Olli Näri ryhtyi

toimeen ja erinäisten vaiheiden jälkeen sai rahoituksen

järjestymään ja veljensä yhtiökumppaniksi. 1961 veljekset

ostivat Labbyn ja Rönnäsin kartanot viljelyksineen.

Kun kartanot oli ajan hengen mukaan saneerattu lypsykarjatilasta

suureksi konevoimalla hoidetuksi viljanviljelytilaksi,

otti Olli Näri 1960-luvun loppupuolella viran

maatalouskoneisiin erikoistuneen Koneviesti-lehden

päätoimittajana. Jonkin ajan kuluttua hän yhdessä liikekumppaninsa

kanssa osti koko huonossa taloudellisessa

tilanteessa olleen Viestilehdet Oy:n. Päätoimittajan

työn tuomat kotimaiset ja ulkomaiset kontaktit

alan ihmisiin antoivat Olli Närille tavallista laajemman

perspektiivin tarkastella Suomen maataloutta. 1980-luvun

lähestyessä Viestilehdet Oy oli yrityksenä kunnossa

ja kun ostaja ilmestyi, yhtymä myytiin. Viestilehdet Oy

julkaisee nykyään paitsi Koneviesti-lehteä myös mm.

Maaseudun Tulevaisuutta.

Lehtimiesuran jälkeen Olli Näri keskittyi Rönnäsin

Kartanon viljelyn kehittämiseen. Laajamittaisen viljelyn

lisäksi tilalla harjoitettiin sianlihan tuotantoa ja pihvikarjan

kasvatusta. Tilan pelloilla kokeiltiin ja toteutettiin

jo 1970-80-luvuilla viljelytekniikoita, jotka nykyään ovat

arkipäivää. 1984 Rönnäsissä tehtiin sukupolvenvaihdos.

Eläkkeelle heittäytymisen vaihtoehtona Olli Näri sai idean

golfkentän ja siihen liittyvän laajan vapaa-ajankeskuksen

rakentamisesta. Hankkeen toteuttamiseksi Olli Näri

aloitti määrätietoisen tietojen keräämisen, johon liittyi

golfkirjallisuuteen perehtymisen lisäksi lukuisat Euroopan

ja kotimaan golfkentille suuntautuneet tutkimusmatkat.

Golfkenttien rakentamiseen liittyvä tietämys

oli noihin aikoihin Suomessa vaatimattomalla tasolla.

1986 oli pohjatyö tehty ja Olli Näri alkoi ponnekkaasti

toteuttaa unelmaansa. Tällaisen massiivisen hankkeen

ja uuden aikakauden idean läpivieminen täysin ilman

omaa rahaa uinuvassa pienessä kaavoihin kangistuneessa

maaseutukunnassa olisi monelle muulle ihmiselle ollut

täysin mahdoton tehtävä. Golfkentän perustamiseen

liittyen Olli Närillä oli muutamia periaatteita joista ei

tingitty. Viheriöille tehtiin kunnolliset perustukset, kentän

salaojituksissa ei säästelty ja golfkentän henkiseksi

selkärangaksi perustettu Sea Golf Rönnäs ry sai alusta

lähtien tärkeän roolin hankkeessa.

Kun parhaimmatkin asiantuntijat yllättänyt vuosisadan

lama vuonna 1993 iski myös Rönnäsin golfkentälle,

olikin henkisesti vahva golfseura rahaa arvokkaampi

voimavara, joka jaksoi kantaa hankkeen vaikeiden aikojen

yli. On inhimillistä ja ymmärrettävää, että Rönnäsin

unelmansa eteen valtavan henkisen ponnistelun tehnyt

Olli Näri tunsi turhautumista ja syvää pettymystä, kun

eteen tuli vaikeudet joita ei kukaan yksityinen ihminen

voinut voittaa. Olli Näri vetäytyi yksityisyyteen ja vietti

rauhallisia eläkepäiviä yhdessä vaimonsa Kerttulin kanssa

Rönnäsissä Sabatsbrottetin torpassa ja kaksi viimeistä

vuotta Helsingin Kulosaaressa. 05.03.2012 Olli Näri

nukkui rauhallisesti pois sairaalassa Helsingissä pitkällisen

sairauden uuvuttamana.

Monella meistä on unelmia ja ideoita. Hyvin harva meistä

uskaltaa jättää tutun ja turvallisen ja heittäytyä niitä

täysillä niitä toteuttamaan. Olli Näri oli sellainen ihminen.

Hän oli visionääri ja edelläkävijä, jonka kotimaisten

ja kansainvälisten ystävyyssuhteiden hoitoon kuului tärkeänä

osana gourmet-luokan ”tää on vaan tämmöstä

itse tehtyä” -ruoka, hyvä huumori ja henkevä seurustelu.

Meitä on hyvin suuri joukko ihmisiä, joiden elämänkulkuun

Olli Närin toteuttamat visiot ovat vaikuttaneet

positiivisesti. Sea Golf Rönnäs ry:n kunniajäsen jäsen

numero 1 on poissa.

Mikko Näri

6


Sea Golf Rönnäs –

27 reikää merellistä golfia

Sijainti

Sea Golf Rönnäs on vuonna 1989 perustettu golfkeskus Loviisan

Pernajassa, Porvoon itäpuolella.

Etäisyydet Rönnäsiin:

• Helsingistä (Itäkeskus) 68 km

• Porvoosta 27 km

• Loviisasta 37 km

Golfyhtiö

Oy Sea Golf Ab on perustettu 1989. Golfyhtiöllä on 1020 osakasta,

joiden omistamat osakkeet tuottavat yhteensä 1061 pelioikeutta.

Golfyhtiö omistaa golfkentän maa-alueet, rakennukset

ja konekannan kokonaisuudessaan. Golfyhtiö on velaton.

Pelioikeudet

Golfyhtiöllä on E-, B-, C- ja D-sarjan osakkeita.

• E-sarjan osake tuottaa kausittain nimettävän pelioikeuden,

joka voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa kertapelioikeuksina

(2012 20kpl).

• B-sarjan osake tuottaa kausittain nimettävät pelioikeuden.

• C- sarjan osake tuottaa kausittain 2 nimettävää pelioikeutta.

• D-sarjan osake tuottaa kausittain 4 nimettävää pelioikeutta.

Osakas voi lunastaa hallituksen vuosittain määräämään hintaan

osakkeelleen juniorpelioikeuden perheen alle 21-vuotiaalle lapselleen.

Juniorpelioikeuden hinta vuonna 2012 on 150 €.

Hoitovastike vuonna 2012 on 600 €/ pelioikeus.

Kentät

Sea Golf Rönnäsin kentät koostuvat 18 reikäisestä vuonna 1991

valmistuneesta Old Coursesta sekä vuonna 2002 avatusta 9 reikäisestä

New Coursesta. Rönnäsin kausi on maamme pisimpiä.

Vuonna 2011 viheriöpäiviä kertyi 240. Kierroksia kentillä pelataan

kauden aikana noin 28.000. Monipuoliset kentät tarjoavat

haasteita golftaidoista riippumatta.

Sea Golf Rönnäs ry

Info

Golfyhtiön kentällä toimii golfseura Sea Golf Rönnäs ry, joka on

Suomen Golfliiton jäsenseura. Seuralla on nykyisellään hieman

yli 1000 jäsentä. Jäsenmaksu kaudella 2012 on 70 €/aikuinen

ja 35 €/juniori. Golfyhtiö ja golfseura muodostavat yhdessä Sea

Golf Rönnäsin golfyhteisön.

Hallitukset

Sea Golf Rönnäs ry

Puheenjohtaja Jarmo Turtiainen

Juuso Ihalainen (kapteeni)

Leena Frestadius-Huotari (naistoimikunta)

Leena Engblom (juniortoimikunta)

Raimo Holopainen (klubitoimikunta)

Jorma Ihalainen (seniortoimikunta)

Oy Sea Golf Ab

Puheenjohtaja Jarmo Turtiainen

Jukka Jokinen

John Lönnqvist

Timo Pekkarinen

Greger Salomaa

Patrick Wackström

Organisaatio

Toimitusjohtaja

Kari Mattila

0400 462 960

kari.mattila(a)seagolf.fi

Kenttämestari

Stig Paakkanen

0400 672 232

stig.paakkanen(a)seagolf.fi

Apulaiskenttämestari

Maria Hyttinen

050 380 6873

maria.hyttinen(a)seagolf.fi

Toimistopäällikkö

Christoffer Salomaa

040 761 6431

christoffer.salomaa(a)seagolf.fi

Ravintola

Outi Tervaoja & Pekka Jyry

tjcatering.2(a)gmail.com

044 596 0275

Prot

Arja Sipronen

arja.sipronen(a)sipronen.inet.fi

040 586 7314

Sebastian Kindstedt

sebastian.kindstedt@norcap.fi

0400 575 577

7


Juuso Ihalainen

Kapteeni

Valmistautumisen

maailmanmestari

Olo ja kutina on kuin pienellä pojalla vuosia vuosia sitten kun

fudispelissä sain valmentajalta nauhan vasempaan käsivarteen

ja suuntasin kohti tuomaria seuran edustajana kättelemään. On

siis tullut aika ottaa uusi kunniallinen haaste vastaan ja edustaa

seuraamme kapteenin tehtävässä - kiitos siitä! Maailmaa tai itseä

uusien haasteiden edessä on turha muuttaa. On vain tehtävä

parhaansa, kuljettava eteenpäin hyväksi havaittuja avoimia

polkuja pitkin sekä valmistautua jokaiseen askeleeseen.

Nykyisin on trendikästä kertoa asioita kaikenlaisia lyhenteitä

ja hymiöitä käyttäen. Hymiöt kertoo tunteista ja lyhenteiden

takana on valtavasti sanomaa. Työelämässä suurin puheenaihe

on NPS. Se kertoo yksinkertaisuudessaan asiakastyytyväisyyden.

NPS-arvon nostamiseen tarvitaan paljon systemaattista työtä

ja tahtoa sekä valmistautumista kaikkeen yllättävään. Tyytyväi-

nen asiakas tuottaa hyvän jatkumon tulevaisuuteen. Otetaan

siis mekin golfyhteisössämme jokaisen asiakkaamme, sinunkin,

tyytyväisyysasteen nostaminen yhdeksi pääteemaksi, ei hymiöillä,

vaan ihan todellisella hymyllä ja avoimella asenteella.

Viime vuonna allekirjoittaneella vauhtia riitti ja kaikenlaisia

asioita tapahtui. Ilman toisten tukea, yhdessä tekemistä, asioiden

prioriosointia ja hetkeen keskittymistä ei olisi tullut niin

paljon onnistumisia. Kuluva vuosi tuo taas uusia myötäisiä tuulia

askeleisiin vaatien entistä enemmän hetkeen keskittymistä,

verkostoitumista ja asioihin valmistautumista. Uskoakseni monet

meistä elävät samankaltaisessa elämän vaiheessa eli otetaan

jokaisesta hetkestämme kaikki irti.

Kaikille seuralaisille tärkeät henkilöt ovat kauteemme talvena

valmistautuneet. Klubia on uudistettu, keittiötä on ehostettu ja

kenttää on hieman viilailtu sekä mikä tärkeintä - kaikki on ladannut

virtaa tulevaan kauteen. Ottakaamme siis kaikki uudet

asiat ilolla vastaan ja kehitetään asioita pala palalta eteenpäin.

Allekirjoittanut tulee kirjoittamaan tulevana vuonna säännöllisin

väliajoin Kapteenin Blogia seuramme nettisivuille. Käykäähän

lukemassa ja kommentoimassa sekä tulkaa muutenkin asioista

avoimesti keskustelemaan. Negatiivinen ja positiivinen palaute

rakentaa asioita eteenpäin sekä antaa uudistuksien siemeniä.

Valmistauminen tuottaa asiassa kuin asiassa aina paremman

lopputuloksen. Olkaamme siis kaikki valmistautumisen maailmanmestareita

- pienissäkin asioissa.

Ilon kautta,

Juuso

Palveluhinnasto 2012

GREENFEET

Arki Old Course 40 €

Vkl Old Course 50 €

Arki New Course 30 €

Vkl New Course 40 €

Yhdistelmä kenttä OC 1-9/ 10-18 + New 1-9 ARKI 35 €

Yhdistelmä kenttä OC 1-9/ 10-18 + New 1-9 VKL 40 €

Osakkaan vieraana arki OC 30 €

Osakkaan vieraan vkl OC 40 €

Osakkaan vieraan arki NC 20 €

Osakkaan vieraan vkl NC 30 €

9 reikää arkena New Course, myydään vain NC:lle 25 €

9 reikää vkl New Course, myydään vain NC:lle 30 €

Juniori arkena Old Course 20 €

Juniori viikonloppuna Old Course 25 €

Juniori arkena New Course 20 €

Juniori viikonloppuna New Course 20 €

SGKY, arkena (kertakäyttöinen) -50,00 %

MUUT

Osakkaan Juniorkausipelioikeus (21v) 150 €

Pelioikeudenhatijan Juniorkausipelioikeus (21v) 250 €

Juniorpelaaja, alle 15v. 250 €

Juniorpelaaja, alle 22v. 350 €

New Course pelioikeus KAUDEN TARJOUS! 390 €

Poletti 3 €

Poletti x 10 (osakas, jäsen) 15 €

Golfauto osakas 30 €

Golfauto vieras 40 €

Vuokramaila 3 €

Vuokrasetti 25 €

Bägikaappi 55 €

10-kortti NC arki 250 €

Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.

Oy Sea Golf Ab

8


Tapahtumakalenteri

2012

la 21.4. Wilson Staff Scramble

ke 25.4. Talkoo Golf alkaa (joka toinen keskiviikko)

ma 30.4. Wappukilpailu

ma 30.4. Rönnäs Senior Tour alkaa

(kilpailu joka toinen viikko)

pe 4.5. I Klubi-ilta (alk. 18:30)

la 5.5. Ping Texas Scramble

ma 7.5. UB Viikkokilpailut alkavat

la 12.5. Kauden avajaiset

su 27.5. Fin-Alert Mixed Pair (M+N) Open

1/4-Honda (alk. 13.00)

ma 4.6. Sea Golf Rönnäsin Reikäpelimestaruus alkaa

pe 8.6. II Klubi-ilta, Porvoo Fest

la 9.6. Rönnäs Open

su 10.6. Speed Golf Half (alk. 7.00)

la 16.6. Honda Ladies Open (alk. 12)

su 17.6. Fin-Alert Mixed Pair (M+N) Open

2/4-DirektMedia121 (alk. 13.00)

pe 22.6. Hartwall Novelle Open-Juhannuskilpailu

la 23.6. Yöttömän yön kisa

ma-ti 25.-26.6. Perinteinen Juniorileiri

pe 29.6. Grilli Open Powered by Interoute

su 1.7. Fin-Alert Mixed Pair (M+N) Open

3/4-AC Optik (alk. 13.00)

la 7.7. Kesäpäivän tapahtuma

pe 20.7. III Klubi-ilta, Lähipelimestaruus (alk. 18:00)

la 21.7. Mizunon erikoinen 9+9+9

la 28.7. Honda Open

su 29.7. Speed Golf Full (alk. 7.00)

la 4.8. Klubikvartetti (neljän mailan kisa)

su 5.8. Fin-Alert Mixed Pair (M+N) Open

4/4-Juha-Elektro (alk. 13.00)

la 11.8. Lumene for Ladies Open

la-su 25.-26.8 Sea Golf Rönnäsin Lyöntipelimestaruus

ti-to 4.-6.9. Klubimatka ulkomaille

su 9.9. Unikulma Bestball Open

ke 12.9. Talkoo Golf finaali

su 16.9. UB Viikkokilpailun Finaali 2012

su 23.9. Rönnäs Senior Tour Extra

pe 28.9. Senioreiden päättäjäiset

la 29.9. Titleist Scramble

la 6.10. Kauden päättäjäiset

la 13.10. Peak Performance Scramble

su 21.10. Olle Andersson Greensome

la 27.10. Pro Shop Scramble

la 3.11. Pro Shop Scramble II

Seuran kotisivuilta löydät aina ajantasaisen tapahtumakalenterin:

www.seagolf.fi

Sea Golf Rönnäsin

mestaruuskilpailut 2012

LYÖNTIPELIMESTARUUS 2012

Vuoden 2012 SGR Lyöntipelimestaruus pelataan

25.-26.8.2012 alla olevan suunnitelman mukaisesti.

Sarjoina:

Miehet A (< 12,0), 54 r (valkoinen)

Miehet B (≥ 12,0), 36 r (keltainen)

Miehet Seniorit, 36 r (keltainen)

Miehet Veteraanit, 36 r (sininen)

Naiset A (


Leena

Frestadius-Huotari

naistoimikunnan

puheenjohtaja

Naistoimikunnan

suunnitelmia 2012

Naistoimikunta jatkaa perinteisellä linjalla. Toivon tietysti uutena

puheenjohtajana, että mahdollisimman moni naisgolfari

osallistuisi toimintaan ja tapahtumiin. Muistan, kun itse olin

heti ensimmäisenä kesänä tasoituksella 54 pelaamassa Hyvinkäällä

LadyDuo:a (tasoitus muuten laski). Naisten kauden

avajaisissa ym. tilaisuuksissa tutustuin ihmisiin, joista on tullut

ystäviä, joita tapaan muulloinkin kuin kentällä.

Monet naiset pelaavat miestensä kanssa ja tasoero saattaa

aluksi olla suuri. On mielestäni hyvä pelata välillä pelkästään

naisten kanssa – anteeksi miehet – mutta lyönnit ovat naisilla

melko samanmittaisia ja peli kulkee kuin tikki vanhalla Singerillä

keskellä väylää. Puhetta saattaa olla joskus enemmän ja

keskustelu luiskahtaa muille tärkeille urille, mutta naisethan

tunnetusti voivat keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa.

Tiedän, että ”Rönnäsin naiset” ovat käsite monilla kentillä ja

toivon että voimme ylläpitää tätä hyvää mainetta, jonka luomisessa

on Siprosen Arjalla ollut suuri merkitys. Arjalle vielä

onnittelut meidän naistenkin puolesta Suomen PGA:n Sigge

Nyströmin palkinnosta.

TAVOITTEET:

• Naisten aktiivisuuden lisääminen

• Naisten pelitason parantaminen

• Löytää meidän seuramme naisille sopivia toimintamuotoja

• Toimintaa, joka sopii kaikentasoisille pelaajille

• Mahdollisimman näkyvä tiedottaminen tapahtumista

TAPAHTUMIA:

• Naisten talvitapaaminen

• Kauden avajaiset: peli ja sauna

• Pelimatka heinäkuusa, mielellään jokin uusi kenttä

• Kauden päättäjäiset ja palkitsemiset

KILPAILUJA:

• Honda for Ladies Open 16.6.

• Lumene for Ladies Open 11.8.

YSTÄVYYSOTTELUJA:

• Vierumäki Rönnäsissä helatorstaina 17.5.

• LadyDuo Hyvinkäätä vastaan kesäkuussa (auki)

• Neljän kentän ystävyysottelu: Porvoo, Virvik, Kotojärvi

ECLECTIC: Kesän paras kertymätulos

BIRDIE-kisa: Kenellä kesän aikana eniten

Naistoimikunnan kokoonpano: Ulla-Maj Björses, Satu Konttinen,

Anni Linnavirta, Vilma Konttinen, Arja Sipronen, Sirkka

Tourunen, Leena Frestadius-Huotari (pj)

Naistoimikunta avustaa tarvittaessa muita toimikuntia.

Oletko haluttu

pelikumppani?

Tiesithän, että saat halutessasi nimesi

näkyviin peliaikavarauksessa? Näin

muut rönnäsläiset voivat ilmoittautua

samaan lähtöön – jos kokevat

sinut mukavaksi peliseuraksi.

No kuka sitten on mukavaa peliseuraa?

Talven aikana on tehty aiheesta

laajahko tutkimus, jonka tulokset

ovat nähtävissä lehden sivulla 25.

10


Klubitoimikunnan

toimintasuunnitelma

TOIMINNAN YDINTAVOITTEET

• Järjestää jäsenistöä kiinnostavia tapahtumia

• Nostaa tapahtumilla SGR-klubihenkeä

• Lisätä jäsenten keskinäistä tunnettuutta

• Parantaa sääntötuntemusta ja yleistietoa

• Tehdä yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa

KESKEISET TAPAHTUMAT

• Ma 30.4. Wappukisa

• La 12.5. Avajaiset

• La 23.6. Yöttömän yön kisa

• La 7.7. Kesäpäivän tapahtuma

• Pe 20.7. II Lähipelimestaruuskisa

• La 4.8. Klubikvartetti (neljä mailaa)

• Ti-To 4.-6.9. Ulkomaan pelimatka

• La 16.10. Kauden päättäjäiset

• 4-5 klubi-iltaa eri teemoilla

KLUBITOIMIKUNNAN TOIVOMUSLISTA

• Osallistu, älä ole passiivinen • Kerro toivomuksistasi

• Tule mukaan toimintaan • Anna palautetta

• Pelaa hyvin

• Hymyile

Raimo Holopainen

klubitoimikunnan

puheenjohtaja

KLUBITOIMIKUNNAN JÄSENET

• Jaana Laiho

• Kristiina Toivio

• Elias Huotari

• Kari Laiho

• Tom Blomberg

• Valto Linnavirta

• Raimo Holopainen, pj

YKSI-TEESIMME 2012

• Yksi putti vähemmän

• Yksi voimasana vähemmän

• Yksi sääntöhallinta enemmän

• Yksi uusi pelikaveri kesän aikana

• Yksi loistava lyönti –kehu enemmän

• Yksi putoamisjäljen korjaus enemmän

• Yksi kerta viikossa myös New Course

• Yksi tapahtumiin osallistuminen enemmän

• Yksi kaikkien, kaikki yhden, kaikki SGR:n puolesta

Talkoot ja talkoogolf alkaa vko 17 ke 25.04.

10 tapahtumaa päättyy vko 35 ke 29.08.

Jarmo Ihalainen

senioritoimikunnan

puheenjohtaja

Seniorien toimintasuunnitelma

2012

Senioreiden merkittävimmät tapahtumat ovat kymmenen osakilpailua

käsittävä Rönnäs Seniori Tour (RST) ja joka toinen

viikko edellisen kanssa toteutettava senioreiden organisoimat

talkoot ja heti perään pelattava Talkoo-golf. RST poikkeaa edellisvuosista

siten, että nyt on yhdelle osakilpailulle varattu peräti

kolme pelipäivää! Lisäksi ohjelmassa ovat perinteiset seuraottelut

Uudenmaan senioreiden mestaruuskilpailut.

Talkoo-finaali vko 37 ke 12.09.

Rönnäs Senior Tour alkaa vko 18 ma 30.04.

10 osakilpailua päättyy vko 36 su 09.09.

pelipäivät:

ma – pe – su

Rönnäs Senior Tour Extra su 23.09.

Uudenmaan senioreitten reikäpelimestaruus (sarjavaihe)

SGR - KurK

Kesäkuu

ERG - SGR

Kesäkuu

HG - SGR

Kesäkuu

Rönnäs seniorien seuraottelut:

Rönnäs – Pickala to 24.05.

Hiekkaharju-Rönnäs-Tuusula ti 17.07.

Porvoo – Rönnäs – Virvik-Kotojärvi ti 14.08.

Seniorien päättäjäiskilpailu, pe 28.09.

iltapala ja palkintojenjako

11


Saat parhaat

keskittämis edut,

kun keskität sekä

pankki- että

vakuutusasiointisi

meille.

Yhdessä

rakennamme

tämän päivän huomista

ja tulevaisuutta!

Alkavalla kaudella otetaan käyttöön sähköinen osakaskortti.

Kortille ladataan osakasedut kausittain. Kortille on mahdollista

ladata myös peliliput osakkaan näin toivoessa. Kortin käyttömahdollisuuksia

laajennetaan kesän aikana.

Osakaskortin tarjoukset

1. Putteri - 25 %

Mikä tahansa putteri -25 % suositushinnasta.

2. Wedge, ota 3 maksa 2

Wedget ovat bägisi tärkeimpiä mailoja heti putterin jälkeen.

Päivitä kalusto kerralla kuntoon.

3. Kengät -20 %

Merkkeinä FootJoy tai Mizuno.

4. Rautasetti -20 %

5. Opetustunti 25 min hintaan 15 €

Tunnin teemana ”pelaatko oikeilla välineillä?”.

Edun saat antamalla kortin maksun yhteydessä caddiemasterille.

Huom opetustunnin teemaa ei voi vaihtaa.

6. 3 tusinaa palloja 2 hinnalla, edullisin kaupan päälle

7. 3 hanskaa 2 hinnalla, edullisiin kaupan päälle

Osakaskortti

8. 100 polettia hintaan 100 €

9. Mikä tahansa tekstiili -30%

10. Kipinäkierros

Tuo lajia pelaamaton ystäväsi kiertämään New Coursea

kanssasi ja tutustuta hänet golfiin.

Pysyvät edut:

• Tuo ystäväsi alkeiskurssille Rönnäsiin. in.

Kauttasi hän saa kaupan päälle

4 viikon pelioikeuden New Courselle. e.

Pelioikeus on voimassa arkisin sekä

viikonloppuiltaisin klo 16 eteenpäin. n.

• Osakkaalle kahvi + pulla 3,60 €

(normaalisti 4,30 €). Etu ainoastaan

näyttämällä tätä korttia!

• Ravintolasta 10-kortti lounaaseen

77 € (normaalisti 89 €).

12


Pro Shop

Rönnäsin Pro Shop jatkaa osana yhtiön toimintaa ja palvelua pelaajille.

Pro Shopin liikevaihto oli kaudella 2011 jo yli 100.000 €.

Merkittävän osan liikevaihdosta muodostaa logopallomyynti yrityksille,

jossa hintamme ja tarjontamme ovat kilpailukykyisiä.

Pro Shopista löydät tulevana kautena vanhojen tuttujen

merkkien lisäksi Titleistin mailat sekä merkkinä Adams Golfin.

Kauden uutuuksia tuotteissa ovat napaputterit, chipperit sekä

usealta merkiltä keltaiset pallot, joita on nähty jo huippupelaajienkin

käytössä. Logotekstiilinä shopissa on tulevalla kaudella

Peak Performance, jolta on myös laaja valikoima naisten housuja

ja shortseja. Miesten housuna jatkaa Alberto. Mailojen lisäksi

saat Pro Shopista esimerkiksi myös Bushnellin etäisyyskiikarit,

gripin vaihtopalvelun sekä valmiin palkintopöydän tapahtumaasi.

Mailojen räätälöinti

Kauden aikana järjestetään useita demopäiviä eri mailamerkeiltä.

Näiden lisäksi tarjolla on henkilökohtaista mailojen mitoitusta

Titleistin ja Wilsonin fitting-pakettien avulla. Tarjolla on

useita eri varsi- ja lapavaihtoehtoja niin miehille kuin naisillekin.

Pyydä lisätietoja mitoituksesta keväällä toimistolta ja varaa

oma aikasi.

Nämä merkit

löydät Pro

Shopista:

13

Demopäivät

kaudella 2012

Wilson Staff 11.5.

Mizuno 20.5. ja 6.7.

Titleist päivä selviää myöhemmin

Ping päivä selviää myöhemmin


Ravintola

Tervehdys kaikille myös täältä keittiön puolelta. Taas on yksi talvi

kulunut ja uusi golfkausi on aluillaan. Olemme saaneet huilata

ja kerätä voimia työskennellä taas noin seitsemän kuukautta

hyvinkin intensiivisesti. Olemme yrittäneet kehittää teille taas

uutuuksia maisteltavaksi ja nautittavaksi kesän mittaan. Myös

keittiöön on tulossa mittava remontti uusien laitteiden myötä.

Päivitämme kotisivumme ajantasalle ennen avaamista, joten

niitäkin kannattaa joskus vilkaista.

Ei muutakuin iloisiin näkemisiin ja kuulemisiin.

Outi ja Pekka

Talkooväki kokoontuu ensitalkoisiin

keskiviikkona 25.4. klubilla klo 08.50

Työtä tehdään n. 2 tuntia, jonka jälkeen pelataan ensimmäinen

talkookisa. Tämä toistuu n. 10 kertaa kahden viikon välein. Siis

parittomien viikkojen keskiviikkona.

Talkoolaisille tarjotaan työn lomassa virvokkeita sekä lounas,

joka nautitaan yleensä pelin jälkeen. Ne jotka eivät pelaa saavat

lounaan heti kun ravintoloitsijalla se on valmiina. n. 12-12.30.

Talkookilpailu pelataan siten että talkoolaisille varataan lähdöt

n. klo 11.30 jälkeen. Tämän vuoksi on ennakkoilmoittautuminen

toivottava, jotta caddiemaster voi varata riittävästi aikoja talkoolaisille.

Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoitustaululla olevaan

listaan. Toki voi soittaa caddiemasterille ja ilmoittautua. Kilpailumuoto

on pistebogey täysin tasoituksin yhtenä sarjana. Talkoista

saa 5 pistettä ja sijoituksen mukaan 13 parasta lisäksi

15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pistettä. Säännöt ovat samat

kuin viime vuonna. Kaikki 10 kilpailua lasketaan mukaan lopputulokseen.

Kauden lopussa palkitaan 4 parasta. Osakilpailuihin

Talkoovuosi 2012

pyritään myös saamaan pieniä palkintoja.

Työtä tehdään siellä minne Stigun joukot eivät ehdi ja yllä.

Viime vuonna suoritettiin järeitä metsätöitä, joten tämän vuoden

puunkaatourakka on kevyempi. Moottorisahoja tarvitaan

kuitenkin entiseen malliin. Aluksi on tarkoitus keskittyä klubitalon

ympäristöön. Kevään puunkaato suoritetaan ennen lintujen

pesintää. Keskikesä onkin lähinnä väyläreunojen perkausta ja

klubitalon ympäristön töitä. Itse klubitalo kaipaa korjausmaalausta

joten siihenkin ryhtynemme.

Vaikka meillä on vahva ja sitoutunut ja jo vuosia mukana ollut

perusjoukko, niin kovasti kaivataan myös uutta verta. Senioriikä

ei ole edellytys vaan nuorempikin väki on kovasti tervetullut

kantamaan vastuunsa kentän kiitosta saaneesta

kunnosta.

Senioritoimikunta /Tapani Leppälä, talkoovastaava 0500 520757

14


www.seagolf.fi

Tervetuloa nauttimaan

sekaparikilpailun

rennosta ilmapiiristä!!

Fin-Alert Mixed Pair

Open 2012

(Sekaparikilpailu)

Neljä osakilpailua. Jokaisessa osakilpailussa eri pelimuoto.

Jokainen kilpailu on myös erillinen kilpailu.

Sponsorit:

1/4 SUNNUNTAI 27.5.

Scramble

Sponsored by Honda

2/4 SUNNUNTAI 17.6.

Greensome

Sponsored by DirektMedia 121

3/4 SUNNUNTAI 1.7.

Foursome

Sponsored by AC Optik

4/4 SUNNUNTAI 5.8.

Bestball

Sponsored by Juha-Elektro

Ilmoittautumiset:

Toimistoon

p. 0207 862 696 tai

ilmoittautumiset@seagolf.fi

Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry

Ruukinrannantie 4 ❙ 07750 Isnäs ❙ puh. 0207 86 26 96 ❙ fax 0207 86 26 99 ❙ toimisto@seagolf.fi


Hei Rönnääs!

Talven selkä on taittunut ja kevätesikot kukkii, kertovat lehtiotsikot.

Näitä uutisia on kiva lukea myös täällä aurinkoisessa

Espanjassa.

Rönnäs aukeaa aina jo ennen huhtikuun puolta väliä. Pelikausi

on siis jo ovella. Teeppä tänä keväänä poikkeus rutiineihisi.

Pelaa huhtikuussa jäsenet notkeiksi ja ryhdy sitten ”kertausharjoituksiin”

proon kanssa toukokuussa. Kesästä saattaa tulla

paljon parempi kuin edelliset.

Yksityistunnit sopivat joillekin ja ryhmäopetukset joillekin.

Rönnäsissä on mistä valita. Voimme myös räätälöidä opetuksen

Arja Sipronen

Pro

asiakkaan tarpeen mukaan.

Aina kannattaa kuitenkin parantaa lyöntitekniikkaa sekä

saada uusia ideoita peliin paremman tuloksen rakentamiseksi.

Hyvää pelikautta toivottaa proonne Arja

ALKEISKURSSIT kesä 2012 Sea Golf Rönnäs

Arja Sipronen

Kurssin tarkoitus on antaa oppilaalle tarvittavat tiedot ja taidot

pelikokeen suorittamiseen ja näin ollen pelaamisen aloittamiseen.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssivälineet sekä 2 VIIKON MAK-

SUTTOMAN pelaamisen Sea Golf Rönnäsin New Coursella.

KURSSI I

3.5. to klo 17.00–19.00

8.5. ti klo 17.00–19.30

10.5. to klo 17.00–19.30

15.5. ti* klo 17.00– ≈20.00

KURSSI II

5.5. la klo 11.00–13.00

6.5. su klo 11.00–13.30

12.5. la klo 11.00–13.30

19.5. la* klo 17.00– ≈20.00

KURSSI III naisille

15.5. ti klo 11.00–13.00

17.5. to klo 11.00–13.30

22.5. ti klo 11.00–13.30

24.5. to* klo 11.00– ≈14.00

KURSSI IV

22.5. ti klo 17.30–20.00

24.5. to klo 17.00–19.30

29.5. ti klo 17.30–20.00

31.5. to* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI V

26.5. la klo 11.00–13.00

27.5. su klo 11.00–13.30

3.6. su klo 11.00–13.30

3.6. su* klo 16.00– ≈19.00

KURSSI VI

3.7. ti klo 17.00–19.30

5.7. to klo 17.00–19.30

10.7. ti klo 17.00–19.30

12.7. to* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI VII

10.7. ti klo 11.00–13.00

12.7. to klo 11.00–13.30

17.7. ti klo 11.00–13.30

19.7. to* klo 10.00– ≈13.00

KURSSI VIII

24.7. ti klo 17.00–19.30

26.7. to klo 17.00–19.30

31.7. ti klo 17.00–19.30

2.8. to* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI IX

4.8. la klo 11.00–13.00

5.8. su klo 11.00–13.30

11.8. la klo 11.00–13.30

11.8. la* klo 16.00– ≈19.00

KURSSI X

21.8. ti klo 17.00–19.30

23.8. to klo 17.00–19.30

28.8. ti klo 17.00–19.30

30.8. to* klo 17.00– ≈19.30

Kurssin kesto 10 h, josta:

tekniikkaa harjoittelualueella

7 - 8 h

*säännöt + etiketti

2 - 3 h

Pelikokeet: 28.5. , 5.6. , 14.6. , 18.6. , 5.7. , 30.7. , 16.8. , 14.9.

tai sopimuksen mukaan

Hinta (sis. alv. 23 %):

Kurssi

123 €/hlö

Pelikoe

20 €/hlö

Kurssiohjelma:

1. pvä peruslyönnit, rautamailat ja puttaus

2. pvä peruslyönnit, rautamailat ja lähipeli

3. pvä peruslyönnit, puumailat ja bunkkeri

4. pvä säännöt + etiketti + eteneminen kentällä pelaamalla

Max osanottajamäärä:

6 hlö/kurssi

Yrityksille ja pienryhmille kurssipäivät räätälöidysti. Kysy lisää!

TEHOSTARTIT 2012 Sea Golf Rönnäs

Arja Sipronen

Tehostartit ovat tarkoitettu kaiken tasoisille. Tämä voi parantaa

peliäsi ratkaisevasti! Tervetuloa oppimaan!

Hinta (sis. alv. 23 %):

20 €/kerta

Max osanottajamäärä:

6 hlö/kurssi

Peruslyönti

(raudat ja puut)

8.5. ti klo 10.00–12.00

16.5. ke klo 17.30–19.30

4.6. ma klo 17.30–19.30

Lähipeli

10.5. to klo 10.00–12.00

17.5. to klo 14.30–16.30

1.6. ma klo 17.30–19.30

16


JATKOKURSSIT kevät 2012 Sea Golf Rönnäs

Arja Sipronen

Kurssiin sisältyy VIDEOANALYYSI !

KURSSI I

2.5. ke klo 17.30–19.30 Puut ja raudat

4.5. pe klo 17.30–19.30 Lähipeli

KURSSI II

5.5. la klo 14.00–16.00 Puut ja raudat

6.5. su klo 14.00–16.00 Lähipeli

KURSSI III

KURSSI IV

Hinta (sis. alv. 23 %):

50 €/hlö

29.5. ti klo 10.00–12.00 Puut ja raudat

30.5. ke klo 10.00–12.00 Lähipeli

3.7. ti klo 11.00–13.00 Puut ja raudat

4.7. ke klo 11.00–13.00 Lähipeli

RYHMÄHARJOITUKSET 2012 Sea Golf Rönnäs

Arja Sipronen

Nämä harjoitukset ovat kaiken tasoisille!

Hinta (sis. alv. 23 %):

Ryhmän koko

25 €/hlö

max 7 hlöä

SENIORIT

maanantaisin

klo 11.00-12.00

14.5. Rautamailat

21.5. Lähipeli

28.5. Puumailat

NAISET

perjantaisin

klo 17.30-18.30

11.5. Rautamailat

18.5. Lähipeli

25.5. Puumailat

MIEHET JA NAISET

perjantaisin

klo 18.30-19.30

11.5. Rautamailat

18.5. Lähipeli

25.5. Puumailat

OPETUS- ja KURSSIHINNASTO 2012 (sis. alv. 23 %)

Arja Sipronen

OPETUS:

1 hlö 25 min 28 €

1 hlö 50 min 43 €

1 hlö/opetuspaketti 3x50 min 105 €

2 hlöä 60 min 55 €

3 - 4 hlöä 60 min 60 €

5 - 12 hlöä 60 min 100 €

TUTUSTUMINEN GOLFIIN ryhmille/yrityksille:

LAJIESITTELY • LYÖNTIHARJOITTELUA • PUTTIHARJOITTELUA

max 12 henk. kesto 1,5 h 170 €

YRITYSTAPAHTUMAT ja -KURSSIT

SOPIMUKSEN MUKAAN

ILMOITTAUTUMISET/TIEDUSTELUT/VARAUKSET:

Puhelin:

Sähköposti:

0405 867 314/Arja Sipronen

arja.sipronen@sipronen.inet.fi

sipronen@elisanet.fi / puh (09) 2966 106

tai ilmoittautumiset@seagolf.fi

Tervetuloa oppimaan!

17


www.seagolf.fi

Tervetuloa kisaamaan!

UB Viikkokilpailut 2012

SGR avoimet viikkokilpailut 2012

• 18 osakilpailua 7.5. - 9.9.

Pelipäivät MA-SU (pelaaja voi osallistua vapaavalintaisena päivänä,

kuitenkin vain 1 kerran viikossa)

• Finaali SU 16.9.

Pelimuoto/ palkinnot / finaalin pääsy

• Henk.koht 18r tasoituksellinen pistebogey–kilpailu

• Yhtenäinen sarja miehille ja naisille

• Viikoittain palkitaan 3 parasta pb-tulosta

• Finaaliin pääsee jokaisesta kilpailusta 2 parasta miestä sekä naista

• Myös osallistumalla 13 kertaa lunastaa paikan finaaliin.

UB Viikkokilpailun kokonaispisteytys kaudelle 2012

• Viikkokilpailussa on pisteytysjärjestelmä:

1. 20p; 2. 18p; 3. 15p; 4. 12p; 5. 10p; 6. 8p; 7. 6p; 8. 4p; 9. 2p; 10. 1p.

• Kolme kauden aikana eniten pisteitä keränneet pelaajat palkitaan

sponsorin lahjottamalla palkinnolla.

• 13 parasta pistesijoitusta lasketaan tulokseen

Muuta:

• Kaudella 2012 viikkokilpailuissa ei käytetä CSA-tasoitusjärjestelmää

• Tulospalvelu seuran nettisivuilla ja jälkipelit terassilla

Sponsori:

Ilmoittautumiset:

Ennen kierrosta toimistoon

Kilpailumaksu:

Aikuiset 5 e

Juniorit (alle 18 v) 3 e

Kilpailujohtaja/tuomari:

Christoffer Salomaa

Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry

Ruukinrannantie 4 ❙ 07750 Isnäs ❙ puh. 0207 86 26 96 ❙ fax 0207 86 26 99 ❙ toimisto@seagolf.fi


Sääntömuutokset

2012-2015

Golfin sääntökirja uudistui vuodenvaihteessa, kun uusi sääntöjen

nelivuotiskausi käynnistyi vuodenvaihteessa. Uusittuja

sääntökirjoja on saatavissa caddiemasterilta keväällä kentän

auetessa.

Pallo liikkuu tähtäämisen jälkeen (sääntö 18-2b)

Sääntökohta, joka on määrittänyt tilannetta, jossa pallo liikkuu

ennen lyöntiä pelaajan tähdättyä sitä, on muuttunut. Aiemmin

sääntöjen mukaan pelaaja saa tällöin rangaistuksen, vaikka

pallon liikkumisen olisi selvästi aiheuttanut ulkopuolinen tekijä

kuten vaikkapa tuuli, ja pallo on siirrettävä takaisin alkuperäiselle

paikalleen. Sääntökohtaan 18-2b tulee nyt täsmennys,

joka säästää pelaajan rangaistukselta, jos tiedetään tai on käytännössä

varmaa, että pelaaja ei aiheuttanut pallon liikkumista.

Tällöin peliä vain jatketaan paikasta, johon pallo liikkui.

Palloon tähtääminen

Edelliseen kohtaan liittyy myös tähtäämisen määritelmän yksinkertaistaminen.

Aiemmin pelaaja on tähdännyt palloa, kun

hän on ottanut lyöntiasennon ja asettanut mailansa lavan

maahan. Esteessä tähtääminen tapahtuu pelkän lyöntiasennon

ottamisen jälkeen. Nyt uusittujen sääntöjen mukaan pelaaja

tähtää palloa, kun hän pelkästään laskee mailanlavan maahan

välittömästi pallon eteen tai taakse. Näin ollen tähtäämisen

määritelmää ei enää voida käyttää pelaajan ollessa esteessä eli

tähtäämisen jälkeistä pallon liikkumistakaan siellä ei enää voi

tapahtua.

Pallo esteessä (sääntö 13-4)

Pallon ollessa esteessä on uusien sääntöjen mukaan mahdollista

haravoida hiekkaestettä jo ennen lyöntiä hiekasta silloin, kun

sillä ei pyritä pallon aseman, aiotun lyöntiasennon tai lyönnin

vaatiman alueen ja pelilinjan parantamiseen. Pelaaja voi nyt

muun muassa tasoittaa kävelyjälkensä pallolle heti tai odotellessaan

lyöntivuoroa siistiä hiekkaesteen laitoja, vaikka hänen

pallonsa olisi vielä kyseisessä esteessä.

Myöhästyminen lähtöajasta (sääntö 6-3a)

Startista myöhästymisestä ei enää seuraa pelistä sulkeminen

vaan lyöntipelissä selviää kahden lyönnin rangaistuksella ja

reikäpelissä reiän menetyksellä, jos tiille ehtii viiden minuutin

sisällä lähtöajasta. Aiemmin tämä kohta tuli erikseen ilmoittaa

esimerkiksi kilpailuohjeissa.

Pelaaminen väärästä paikasta, lyöntipeli (sääntö 20-7c)

Sääntöä väärästä paikasta pelaamisesta lyöntipelissä yksinkertaistetaan

niin, että pelaaja useimmissa tapauksissa selviää

kahdella rangaistuslyönnillä vaikka jotain toista sääntöä olisi

rikottu ennen lyöntiä.

Voit tutustua muuttuneisiin sääntöihin Golfliiton YouTube-kanavalla

osoitteessa www.youtube.com – ”Sääntöuudistus 2012

- Tiiltä Viheriölle”.

Tasoitusjärjestelmä muuttuu

Joitakin vuosia käytössä ollut CSA-laskenta tasoituksissa muuttuu

uudeksi CBA-järjestelmäksi (Computed Buffer Adjustment).

Aiemmin CSA-järjestelmässä pelaajien tuloksista on laskettu

CSA-luku, jonka myötä pelaajille on lisätty tasoitukseen vaikuttaviin

tuloksiin 0-3 pistettä. Uuden CBA-järjestelmän myötä

buffer-vyöhyke muuttuu pelattujen tulosten myötä. CBA voi

tuloksista riippuen olla välillä 1 - -4. Kun CBA-luku on miinusmerkkinen,

tarkoittaa tämä sitä, että bufferyöhykettä siirretään

alaspäin kyseisellä luvulla. Esimerkiksi tasoitusryhmässä

3 (11,5-18,4) oleva pelaaja saa 32 pistettä. Normaalisti buffevyöhyke

on 33-36p ja tällöin pelaajan tasoitus nousisi 0,1. Nyt

kuitenkin CBA-luku on ollut -1, joka tarkoittaa, että pelaajan

buffevyöhyke onkin 32-35, ja tasoitus pysyy ennallaan. Vastaavassa

tilanteessa pelaajan pelatessa 36p ja CSA:n ollessa -1,

olisi pelaajan buffevyöhyke 32-35. Pelaaja sai 36 pistettä ja hänen

tasoituksensa laskisi 0,3.

Uusi CBA-järjestelmä huomio jokaisen tasoitusryhmän erikseen

ja laskee näille oman CBA-luvun. Järjestelmä perustuu Euroopan

yhteiseen tasoitusjärjestelmään (EGA). Tarkempaa tietoa

asiasta löydätte keväällä Golfliiton kotisivuilta golf.fi.

19


Kenttä kehittyy

Kuten olemme saaneet parina viime vuonna lukea, Sea Golf

Rönnäs on Suomen parhaimmiksi arvioituja kenttiä. Edellä ovat

vain isolla rahalla tehdyt uudet kentät; Kytäjä, Linna Golf jne.

Me rönnäsläiset olemme jo kaiketi tottuneet kenttämme hienoon

kuntoon, että emme aina osaa itse nostaa sitä siihen arvoon

kuin ulkopuoliset. Kenttä ei vaan kehity itsestään, vaan

vaatii paljon hoitotyötä, mutta myös uudistuksia.

Mutta, oletko sinä tullut ajatelleeksi, kuinka paljon kenttähenkilökunta

on itse asiassa tehnyt viime vuosina kentän pelattavuuden

ja muunkin fiiliksen eteen? Toimitus päättikin haastatella

kenttämestari Stig Paakkasta ja apulaiskenttämestari

Maria Hyttistä. Palauttelemme tässä mieleen asioita, joita on

tehty 1-3 edelliskauden aikana ja utelemme, mitä tullaan tekemään

tai mitä ainakin on suunnitteilla vastaavasti seuraavien

1-3 vuoden aikana.

Näin kävimme läpi Old Coursen 18 reikää:

VÄYLÄ 1

Tehty: • valkoinen teeboxi rakennettu taaemmaksi

• vesiesteen eteen vasemmalle istutettu puita

• teeboxien ympäristön kohennus

• näkymä merelle avattu

• pumppumetsikköä harvennettu viime

kaudella, ruoho kylvetty, droppialue

poistettaneen tulevalla pelikaudella

• greenin oikealle puolelle tehty kiertotie

golfautoille ja -kärryille

Suunnitteilla: • lähtöpaikan viihtyisyyden lisääminen

(avaruutta, penkki…)

VÄYLÄ 2

Tehty: • takateen nurmi uusittu

• hiekkatietä jatkettu punaiselle teelle

• vasemmalla olevaa kuusikkoa harvennettu

• greenibunkkerin ohitustie tehty

Suunnitteilla: • ison bunkkerin kivenympäristön muokkaus

Tehty:

VÄYLÄ 3

• oikeanpuoleinen saareke tehty pelaajaystävällisemmäksi

(peli nopeutuu)

VÄYLÄ 4

Tehty: • teeboxeihin lisätty etäisyysmitat

(kuten muihinkin kolmosiin)

• vesiesteen rajalta poistettu pusikkoa

Suunnitteilla: • keltaisen teeboxin siirtäminen lähemmäs

ykkösen vesiestettä

VÄYLÄ 5

Tehty: • greenibunkkeri uusittu

Suunnitteilla: • punaisen teealueen uusinta

Tehty:

VÄYLÄ 6

• valkoinen ja keltainen teealue yhdistetty

• kuutosen, seiskan ja kasin välialueita raivattu

• greenin oikeanpuoleisen hiekkaesteen

viereistä kumpua madallettu

VÄYLÄ 7

Suunnitteilla: • kahden oikeanpuoleisen hiekkaesteen

yhdistäminen

• teepaikkojen ympäristön siistiminen

• takateen laajennus

Tehty:

VÄYLÄ 8

• oikeaa puolta siistitty ”slaissipuolelta”

• vasemman puolen kummun luo ja viheriön

vasemmalle puolelle on laajennettu kastelujärjestelmää

• kahdeksikon ja yhdeksikön väliä avarrettu

VÄYLÄ 9

Tehty: • takateetä jatkettu

• kastelua lisätty

• golfauton kulkutietä muutettu

• oikeaa puolta raivattu

Suunnitteilla: • etubunkkerin uusiminen

Tehty:

VÄYLÄ 10

• pihlajakumpuun ja väylän 17 viereen

istutettu uusia puita

• teealueen viereistä kulkutietä nostettu

• vasemman puoleista metsikköä harvennettu

VÄYLÄ 11

Tehty: • takabunkkeri otettu pois käytöstä

• kummuille istutettu puita

• teealueet uusittu

Suunnitteilla: • vasemman puoleisten

kumpujen muotoilu

20


VÄYLÄ 12

Tehty: • vesiesteen kivetys ja muotoilu

• greenin takaa poistettu puita

Suunnitteilla: • oikeanpuoleisen takakummun muotoilu

Tehty:

Tehty:

VÄYLÄ 13

• lisätty toinen takatee

• oikealla edessä olevan kummun ja metsikön

siistiminen

VÄYLÄ 14

• oikeanpuoleinen greenibunkkeri uusittu

• greenin takana olevan vanhan tiepohjan täyttö

VÄYLÄ 15

Suunnitteilla: • teealueiden muotoilu

• vesiongelmien poistaminen

VÄYLÄ 16

Suunnitteilla: • kumpujen alentaminen kuivuusongelmien

poistamiseksi

VÄYLÄ 17

Tehty: • viheriön vas. puolen greenibunkkerit yhdistetty

• teen oikeaa puolta siistitty ja puustoa

harvennettu

Suunnitteilla: • teealueen molemmilta puolilta lisäharvennuksia

valon ja ilmankierron lisäämiseksi

Tehty:

VÄYLÄ 18

• teealueen vasen puoli siistitty

• greenin vasemman puolen muotoilu

mm. kiviaidalla

Tehty:

KLUBITALON YMPÄRISTÖ

• golf-autokatos tehty

• pelaajien golf-autoille oma P-paikka

• näkymää kentälle (1 ja 18) avarrettu

• lähipelialueen laajentaminen rangelle päin

• ravintolan huoltotien teko

• istutuksien lisääminen

MUUTA

Tehty: • kastelujärjestelmän sähköjohtojen uusiminen

• sadettimia lisätty

• kaikkiin par 3 –väyliin kiinteät etäisyysmitat

Suunnitteilla: • rangen verkon uusiminen

• sisääntulon vasemman puolen siistiminen

Aika merkittäviä kohennuksia siis. Stig ja Maria ovat iloisia,

että nyt on aiempaa enemmän resursseja tehdä muutoksia.

Toki pääpaino on edelleen normaaleissa kentänhoidollisissa

töissä. Hektisimpään aikaan koko miesvahvuus onkin peräti 15

henkilöä. Tarkoitus on kuitenkin kehittää koko ajan kentän pelillistä

yleisilmettä. Isona asiana on kaikkien bunkkerien läpikäynti,

mm. hiekkaesteitä tullaan kanttaamaan ja tarvittaessa

lisäämään hiekkaa. Luonnonkiviä tullaan myös entiseen tapaan

hyödyntämään kentällä. Totta kai myös uusi kenttä on jatkuvan

korjaus- ja kehitystyön alla. Pelaajatkin saavat heittää ihan

vapaasti toivomuksia ja ideoita molempien kenttien pelattavuuden

ja yleisilmeen kohentamiseksi. Kaksikko kiittää myös

senioreiden organisoimien talkoiden merkitystä erityisesti ympäristön

siistimisessä.

Mutta, tunnetko sinä Stigin ja Marian? Tässä hieman

taustaa:

Kenttämestari Stig Paakkanen tuli Rönnäsiin keväällä 1994 eli lähes parikymmentä vuotta

sitten. Niinpä Stigin aikana on ollut peräti kahdeksan eri toimitusjohtajaa. Toki kenttämestari

osaa myös pelata; tasoitus oli parhaimmillaan luokkaa 15.

–Olen viihtynyt erinomaisesti. Ympärillä on ollut aina hyvä henkilökunta ja aika vapaasti olen

saanut kenttää viritellä. Joka talvi vaan jännittää, että mitähän sieltä tulee. Kuulun FGA Suomen

Kentänhoitajienyhdistykseen ja vaihdamme avoimesti kokemuksia 2-3 vuosittaisella tapaamisella.

Vuodesta 1999 lähtien on Suomessa toiminut koulutusjärjestelmä, joka tuottaa kentänhoitaja-

tai kenttämestaritutkinnon. Tämä tieto ja osaaminen siirtyy sitten kentälle. No, pelaajahan

näkee vain leikkurin päällä olevan henkilön ja hänetkin usein vain aamuhämärissä. Parasta

tässä työssä onkin, että saa olla ulkona!

Apulaiskenttämestari Maria Hyttinen aloittaa hänkin jo yhdeksännen vuoden Rönnäsissä.

Aiempaa kokemusta hänellä on Virvikista ja Bökarsista, mutta Rönnäsiin hän tuli kolmen vuoden

Saksan-keikalta, jossa hän työskenteli niin ikään golfkentällä, kuinkas muuten. Maria kertoo

vastaavansa eritoten kasveista ja istutuksista. Työnjohdolliset asiat on iso haaste, kun täytyy

ohjata eritasoisia kavereita sopiviin töihin.

–Olen viihtynyt Rönnäsissä tavattoman hyvin, sanoo myös kenttämestaritutkinnon suorittanut

Maria.

21


Lue Rönnäsin mökkien

kuulumisia suositusta

blogistamme!

Eräs merkittävimmistä tunnustuksista minkä golfari voi Rönnäsissä

saada, on kapteenin malja. Tosin tunnustus ei tule niinkään

golfkentällä saavutetuista meriiteistä vaan taustatyöstä

golfyhteisömme hyväksi. Tämä tunnustus osui nyt kohdalleni

viime kauden päättäjäisissä ja erityisen mieluista oli tietenkin

se, että ”pytyn” luovutti Rönnäsin ensimmäinen naiskapteeni

Kristina Lönnqvist. Pytyn vastaanottoon liittyi myös tietty

perinteinen rituaali, minkä henki avautunee kuvasta. Kiitos

Kristinalle, viime vuoden klubitoimikunnan jäsenille, toimiston

henkilökunnalle ja tietysti kaikille Rönnäsin pelaajille, joista

harmikseni pelasin kenties vain noin sadan kanssa 138:n vuoden

2011 pelikierrokseni aikana!

Toivon tässä samalla menestystä uudelle, valittavalle kapteenille

Kristinan jäätyä kahden kauden jälkeen sivuun. Kapteeni

on paljon vartijana ja syksyllä hänellä lienee visainen pulma,

kun kiertopalkintoon pitäisi löytää jälleen uusi nimi kenties

kymmenienkin varteenotettavien kandien joukosta. Niiden, jotka

omalla, usein vapaaehtoisella työpanostuksella pitävät yllä

kentän kuntoa, vastaavat asioiden rullaamisesta tai muuten kohottavat

mielestäni mainiota Rönnäsin klubihenkeä.

Rami Holopainen, kapteenin valinta 2011

Kapteenin malja

Kapteenin maljaa on jaettu 90-luvulta lähtien. Vuonna 2004

maljan sai entinen ravintoloitsijamme Rita Reinholm. Vuonna

2011 kapteenin maljaan kirjoitettiin Raimo Holopaisen nimi.

2004 Rita Reinholm

2005 Pasi Mallat

2006 Pauli Tuunainen

2007 Aino Karvonen

2008 Arja Sipronen

2009 Tapani Leppälä

2010 Kerttu Ihalainen

2011 Raimo Holopainen

22


Suomalaiset kentät

kovalla koetuksella

Golfia pelataan kaikkialla maailmassa ja nyt se on myös olympialaji,

kun maailman parhaat golfarit taistelevat olympiakullasta

Rio de Janeirossa 2016. Tietty tasausjärjestelmä mahdollistanee

myös sen, että Suomellakin saattaa olla kaksi nais- ja

miesedustajaa mukana. Suomi onkin ihan maailman kärkimaita

harrastajien määrässä suhteessa väkilukuun, sillä joka 39. suomalainen

pelaa golfia. Ruotsissa peräti joka 17. kansalainen

pelaa. Maailmassa on kaikkiaan noin 35 000 golfkenttää, joita

kiertää noin 60 miljoonaa pelaajaa. Valitettavasti Golfliitossa ei

tiedetä (?) tarkkaa lukua, maakohtaisista tilastoista puhumattakaan.

Kokonaispelaajamääräarvio tarkoittaa kuitenkin, että

maailmanlaajuisesti noin joka sadas ihminen pelaisi golfia.

Eurooppa on kokonaisuutena varsin pieni golfyhteisö, sillä

koko Euroopassa on kylläkin noin 5 500 golfkenttää, mutta

pelaajia vain noin 3,5 miljoonaa pelaajaa. Siis vain kuutisen

prosenttia kaikista. Tämän mukaan joka 150. eurooppalainen

pelaisi golfia – siis golfin syntymantereella. Tämä pistää kyllä

hieman pohtimaan arvioita jopa 60 miljoonasta pelaajasta.

Pohjoismaissa on 920 golfkenttää ja noin miljoona pelaajaa.

Suomen luvut ovat 126 kenttää ja 140 000 pelaajaa eli kenttää

kohden hieman reilu tuhat. Vaikka Ruotsissa on kenttiä peräti

Tilastoja

SUOMESSA SLOPE-RATINGIN SAANEET GOLFKENTÄT:

Reikiä Kenttiä Huom.

6 1 Kuusvaara

9 33 lähin W-Golf

18 62 puolet kaikista

27 12 mm. SGR

36 17 mm. Vierumäki

54 1 Pickala

Yhteensä 126

445, niin kenttää kohden riittää silti noin 1 300 pelaajaa.

Jos tarkastellaan reikien määrää asukaslukuun, niin Suomessa

lasketaan olevan 2 412 reikää, joten reikää kohden on

asukkaita noin 2 200. Vastaava luku Ruotsissa on 1 200, mutta

ylivoimaisen voiton vie 300 000 asukkaan Islanti, jossa on 60

golfkenttää, tosin pääosin 9-reikäistä, mutta reikää kohden on

kuitenkin vain nelisensataa asukasta. Mutta, on Suomi sentään

jossain ykkönen: vaikka meidän pelikautemme on keskimäärin

vain puolisen vuotta, niin kentillämme pelataan enemmän pelikierroksia

kuin muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa. Tämäkin

asettaa kovat haasteet kentän kunnon ylläpidolle – ja tässähän

meillä Rönnäsissä on onnistuttu!

Sanotaan,

että golf on kuin

elämä. Älkää uskoko.

Golf on paljon monimutkaisempaa.

– Gardner Dickinson –

Syy,

miksi pro käskee

sinun pitää pääsi

alhaalla on se, ettet

näkisi hänen nauravan.

– Phyllis Diller –

Parasta

seniorigolfissa on se,

ettet muista huonoja

lyöntejäsi.

– Bob Bruce, seniorigolfari –

Oletko haluttu

pelikumppani?

23


Mikä on Sinun HCP-ykkösesi?

Kuten toisaalla lehdestämme voidaan lukea, on kenttäämme

muokattu viime vuosina melkoisesti. Alkuperäinen HCP-järjestys

ei ole silti kovinkaan paljon järkkynyt: kaiken kaikkiaan 14.

on edelleen kaikkein helpoin ja vastaavasti viitonen keskimääräisesti

vaikein, joskin kuutonen hengittää niskaan.

Listasimme viime kaudelta kaikkiaan 273 oman jäsenen pelikierrosta

ja nimenomaan kilpailukierrosta, jossa tietyt varmistelut

vs. pistebogey-kilpailu saattavat antaa kenties – paino

sanalla kenties – hieman toisenlaisen tuloksen. Seuraavassa

taulukossa on eri kategorioissa pelaavien kilpailukierrosten

HCP-järjestyksiä, jotka poikkeavat keskenään jonkin verran,

jopa suurestikin.

Naiset sotkevat tietysti eniten, sillä kun vedetään yhteen

viikkokilpailuista vain naisten pelit ja summataan ne naisten

A-sarjan ja naissenioreiden mestaruuskilpailut, niin yllätys, yllätys:

vaikeimmat väylät ovatkin kuutonen, kolmonen ja yksitoista

ja vastaavasti helpoimmat nelonen, 14. ja 16. Esimerkiksi

nelosen osalta selitys voisi olla iso ero keltaisten ja punaisten

teepaikkojen välillä, jota tukee myös se, että viitosväylä on

naisilla keskimäärin vasta viidenneksi vaikein. Huomattava on

myös miesten A-ryhmän ”vaikeus” päätösreiällä, mutta käyhän

joskus katsomassa, miltä väylä näyttää takateeltä.

Taulukossa on eri pelaajaryhmien HCP-järjestys kilpailutuloksien perusteella sekä myös bruttotulokset etu- ja takaysi. Tuloksia on säädelty

sen verran, että viikkokilpailussa (PB), viivan merkinnöille on laitettu ko. reiälle +4 –tulos.

Väylä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in

Kisaryhmä/HCP 14 3 4 15 1 6 2 7 13 8 5 12 16 18 10 11 9 17

Naiset A 15 6 2 18 3 1 8 12 5 50 13 3 7 8 17 9 13 11 16 48

Naiset S 2 3 4 18 6 9 1 13 8 59 14 10 11 15 17 16 12 5 7 54

Naiset kaikki 11 7 2 18 5 1 6 12 4 51 15 3 10 8 17 14 16 9 13 48

Miehet kaikki 13 3 4 17 1 2 12 5 10 49 9 6 15 7 18 11 14 8 16 46

Miehet A 12 7 5 14 1 4 8 2 6 45 15 3 10 11 17 13 18 6 9 43

Miehet B 13 3 2 18 1 4 16 5 9 51 7 8 14 6 17 11 10 11 16 48

Miehet S 6 3 7 17 1 2 11 7 13 59 10 4 15 14 18 9 12 5 15 54

Miehet V 17 2 3 16 12 1 11 4 9 50 7 8 14 5 18 10 6 13 15 48

Viikkokisa 14 2 9 17 3 1 8 5 4 52 10 7 15 5 18 12 16 11 13 48

Kaikki pelaajat 13 3 4 17 1 2 11 6 9 50 10 5 15 7 18 12 14 8 16 47

HCP-ERO -1 0 0 +2 0 -4 +9 -1 -4 +2 0 +3 -9 0 +2 +3 -1 -1

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että pisin par kolmosemme

ei olekaan niin vaikea kuin rankkaus. Miesten B-ryhmän osalta

piti laskelmat vielä tarkistaa, mutta näin on. Toisaalta ”kaikki”

tietävät, että väylä 13 ei ole ihan niin helppo kuin sen HCP

on. Ja juuri näillä rei`illä ovat ryhmäkohtaiset erot suurimmat.

Muutenhan erot ovat marginaalisia ja jos mukaan otetaan vieraspelaajat,

olisi tulos taas toisennäköinen. Huomattava on

myös, että joidenkin ryhmien kohdalla otanta oli varsin pieni.

Vielä ysien eroista: kaikissa ryhmissä takaysin selviää 2-5 vähemmällä

lyönnillä.

Tämän ”tutkimuksen” tarkoitus ei ole, että nyt lähdettäisiin

spekuloimaan ja vaatimaan uudelleenrankkausta. Faktahan on,

että kokonaistulokseen HCP-järjestyksellä ei ole lyöntipelissä

mitään merkitystä, eikä myöskään pistebogey-kilpailussa missään

tasoitusryhmässä, jos tulos on tuplabogey tai parempi. Pelataan

siis niin!

Maista niin muistat ...

Smaken du minns ...

www.stefansbageri.com

CAFE LEIPOMO BAGERI

Porvoo – Nikkilä – Koskenkylä

24


Kevätkokous

Sea Golf Rönnäs Ry:n kevätkokous 31.3. vietiin läpi puheenjohtaja

Jarmo Turtiaisen johdolla noin varttitunnissa, mikä kertonee

siitä, että asiat ovat kunnossa. Tämä olikin viimeinen kerta,

kun vuosikokous oli kaksiosainen eli palataan vanhaan käytäntöön

– yhteen kevätkokoukseen.

Varsinaisen kokouksen ulkopuolella keskustelu kävi vilkkaana.

Kari Mattila kävi läpi sääntöuudistuksia, joista keskeisimmistä

on lyhyt yhteenveto toisaalla lehdessä. Jäsenistön kannattaa

käydä uudet säännöt läpi, sillä niitä on viety nyt pelaajaystävällisempään

suuntaan ja oikealla tulkinnalla saattaa säästää

kierroksella lyönnin tai pari. Toinen asia, mikä puhutti kokousväkeä

oli lähestyvään 25-vuotisjuhlaan liittyvä HISTORIIKKIKIRJA,

jonka työstäminen aloitetaan jo tänä keväänä järjestettävässä

avoimessa ideapalaverissa ja historia-aineiston keruulla.

Sea Golf Rönnäsin 25-vuotishistoriikki

Rönnäsin golfyhteisöllä on kohta edessä 25-vuotisjuhlat. Tulossa

olevaan juhlatilaisuuteen, jonka päivämäärää ei ole vielä sovittu,

on tarkoitus tuottaa koko golfyhteisömme kehittymisestä

kertova historiikkikirja. Allekirjoittanut on valittu sen kokoajaksi.

Koska omakohtaiset kokemukseni liittyvät vain viimeisimpiin

kymmeneen vuoteen, tarvitsen paljon taustatietoa ja -tukea.

Tarkoitukseni onkin haastatella niitä kaikkia henkilöitä, jotka

ovat olleet mukana rakentamassa ja kehittämässä kenttää tai

vaikuttaneet muuten yhtiön tai yhdistyksen kautta. Siis kymmeniä,

ellei jopa satoja henkilöitä. Työ alkaa tänä keväänä.

Mikäli haluat auttaa, muistella, kertoa, ideoida ja ennen kaikkea

lainata 80-luvun lopusta kertyneitä dokumentteja: kuvia, pöytäkirjoja,

muistioita tai muuta faktaa, niin ota yhteyttä. Joka

tapauksessa käynnistän hankkeen starttikokouksella alkukesästä

ja siihen tulee tietysti erillinen kutsu. Taustamateriaalin ja

tiedon keruu alkaa kuitenkin jo nyt. Tule juttusille - kentällä,

klubilla tai Meritie 147 - soita tai laita sähköpostia:

Rami Holopainen

GSM 044 540 3232 / rami@holarion.fi

Oletko haluttu

pelikumppani?

Siirryitkö edellisestä suoraan tälle sivulle? Oletko alkanut epäillä,

että et olisikaan haluttua peliseuraa? Jos näin olisikin, niin

mistähän se mahtaisi johtua? Myöhästytkö aina lähdöstä,

neuvotko koko ajan muita, etkö osallistu pallon etsintään, puhutko

jonkun toisen lyödessä, fuskaatko, politikoitko, pelaatko

hitaasti, sadatteletko huonoja lyöntejäsi, oletko muuten vaan

huonolla tuulella, jätätkö pelin joskus kesken, onko sinulla vääränvärinen

paita vai missä mättää?

Jos vastasit 2-3 kysymykseen kyllä, niin älä ihmettele. Jos

vain yhteen, niin luovu siitäkin paheesta ja peliseurassa riittää.

- Golfpsykologi Toivo Bunkkersson

PS. Kuten varmaan arvasitkin, tämä oli tietysti vain leikkimieliseksi

tarkoitettu ”heräte” koskemaan meitä kaikkia. Kyllähän se

hyvä peli ja onnistunut pelikierros lähtee siitä, että itse kukin

keskitymme pääsääntöisesti omaan peliimme katsoen toki mihin

muiden pallot menevät. Ja jos oma peli ei joskus kulje, niin

nautitaan pelikaverien onnistumisista ja kannustetaan heitä.

Vuoroin vieraissa! Pieniä fillisasioita on myös toisen ohi heittämän

käärepaperin nostaminen roskikseen – pidetään kenttä

siistinä! Monelle sopiva pelirytmi on tärkeä tekijä tuloksen kannalta.

Niinpä tulee oppia sopeuttamaan pelinopeus niin, että

jos kenttä on täynnä, ei juosta odottamaan ja jos vastaavasti

edessä on tilaa, niin kiristetään hieman vauhtia. Jos se ei ole

mahdollista, päästetään takana tuleva ryhmä ohitse. Parhaitenhan

kenttä on tasapainossa, kun pelataan kaikki neljän ryhmissä

ottaen tietysti huomioon max. ryhmätasoituksen. Seuraa tilannetta

ja pyydä oma tai vieraspelaaja mukaan ryhmääsi. Näin

ehkä haluaisit itsekin toimittavan pelatessasi muualla?

25


Kuinka pelaat Old Coursen oikein?

Kysymykseen voi tietysti vastata tyhjentävästi, että hyvin, mutta

se on vain pelaajan näkökulma. Jospa asiaa tarkasteltaisiin

myös muiden pelaajien ja kentän perspektiivistä, niin tässä

muutaman väylän vinkki muistutukseksi ja ”vieraspelaajalle”

annettavaksi:

Väylä 1

• Jos avaus aukeaa oikealle (slaissi) niin, että et

varmasti näe putoamiskohtaa, lyö varapallo, koska

tien raja on OB.

• Kun pallosi on greenillä, vie kärry tai auto greenin

taakse tai ainakin oikealla puolella olevalle polulle,

jotta greeni vapautuu nopeasti kaikkien putattua.

• Älä missään olosuhteissa vedä kärryä greenin ja

vesiesteen välistä.

Väylä 5

• Varmista ennen avausta, ettei koko edellä oleva

ryhmä ole oikealle etsimässä jonkun palloa.

• Jos omassa ryhmässäsi menette etsimään palloa –

oikealta tai vasemmalta – jättäkää aina ainakin yksi

bägi näkyviin merkiksi.

• Tässäkin PITÄÄ huutaa fore, jos pallo avautuu

oikealle (polku) tai vasemmalle (harjoitusalue).

• Varapallo, jos lähestyminen menee sivuille tai

pitkäksi. Vaikea usein löytää.

• Ja taas bägit valmiiksi vasemmalle ylös ennen

puttausta.

Väylä 8

• Fore, jos lyönti kääntyy kuutoselle ja varapallo, jos

oikealle (OB), jos putoamispaikka ei varmasti näy.

• Pitkälyöntiset, varmistakaa, että edellä oleva ryhmä

on riittävän kaukana.

• Älä lyö lähestymistä ennen kellon soittoa ja soita itse

kelloa kuuluvasti, kun poistut greeniltä.

Väylä 10

• Varmista, että kaikki edellisen ryhmän pelaajat ovat

ohittaneet pihlajan ennen avausta

• Kuuluva fore-huuto, jos pallo suuntautuu tämän ja

17. väylän välillä olevaan männikköön – koska siellä

on sen väylän slaissarin avaus – ja vielä kovempaa,

jos lyöntisi menee fore-merkin vasemmalta puolelta.

Huomaa myös, että päätösreiän pelaajia saattaa olla

oikealla olevassa metsikössä tai kulmauksessa.

Väylä 12

• Muiden avaus kannattaa usein katsoa teepaikan

aivan oikeasta reunasta, koska sieltä näkee

vasemmalle, kiven yli suuntautuvan avauksen.

• Muista hyödyntää sivuvesiestesääntöä parhaiten

hyväksesi, jos lyöt oikealla olevaan esteeseen.

• Bägit valmiiksi greenin taakse tai sillan yli

(varo 13. avaajia) ennen puttauksia.

Väylä 15

• Huomiothan avauksessa ja eritoten vasemmalta

lähtevästä kakkoslyönnistä 16. väylän avaajien

turvallisuuden.

Väylä 16

• Varmista, että pelaajia ei ole oikeanpuoleisen

kummun takana.

• Fore-huuto, jos avaus tai kakkoslyönti avautuu

vasemmalle.

• Jos pallosi menee oikella olevan OB-rajan ylitse,

kunnioita toisten yksityisyyttä.

• Bägit vasemmalle ennen puttausta.

Väylä 18

• Kättele pelikaverisi greenillä ja tarkistakaa niin

tarvittaessa tulokset ja palauttakaa kilpailussa

tuloskortit ripeästi toimistoon.

Yleistä muistettavaa ja ohjeistusta

• Korjaathan aina lyöntijälkesi väylillä ja greenillä aina

1-2 jälkeä riippumatta siitä, kenen pallonjälki on.

• Olethan huomannut, että par3-väylillä on

jokaisella teellä vihreä laatikko, jossa on multasiemenseos

lyöntijäljen paikkaukseen? Älä koskaan

paikka jälkeä divotilla.

• Haravoithan aina bunkkerit siihen tasoon, jossa itse

soisit niiden olevan ja jätä harava ohjeiden mukaisesti

• pelaa ripeästi, mutta älä kiirehtien ja hätäillen, koska

se todennäköisesti vain lisää peliaikaa

• huomio aina OB-vaara ja harkitse muutenkin vara

pallon lyöntiä

• vie aina kun mahdollista bägi greenin taakse

huomioiden jo seuraavaa tee. Anna kuitenkin

avaajille työrauha.

• huuda sata kertaa ”turhaan” forea mieluummin kuin

yhden kerran liian vähän

• pitkälyöntisillä ja kokeneimmilla pelaajilla on vastuu

aina hieman suurempi – opasta ja näytä esimerkkiä!

Edellinen ohjeistus on tietysti jokaiselle itsestäänselvyys, mutta

mistä ihmeestä tulevat ne pienet vihreät miehet, jotka tekevät

yön tai kierroksen aikana kolhuja kenttään tai greeneille. Ja

mistä tulevat ne hiljaiset pallot, jotka suhahtavat pään ja korvan

ohi kerran tai pari kesässä? Kun kenttämme on joka tapauksessa

pääpiirteittäin aina hyvässä kunnossa, niin hieman lisää henkilökohtaisesti

satsaamalla se on aina erinomaisessa kunnossa ja

pelikierros saattaa olla rahtusen joutuisampi ja viihdyttävämpi.

Ja mikä tärkeintä, hyvällä fiiliksellä se tuloskin on aina parempi.

26


Rönnäsiin

Sävel: Mummolaan (trad.), sanat Rami

Tähän peliin hurahdimme,

sillä pian me pelataan.

Mutta missä? Vaikka siellä.

missä tie vie Rönnäsiin.

Mailat hankin, jonkun pallon

Niin kuin pelaajilla on

vihdoin viimein kurssi alkaa

mielenrauhan siitä saan

Kriinikaadin” Arja meille

käteen viimein ojentaa.

Kurssin jälkeen oluselle,

sillä siitä voimaa saa.

Minä draivaan, sinä chippaat.

Niin kuin proomme opastaa

Puttikin kun uppoileepi

itsetunto jo kohoaa

Kun on kurssi suoritettu

kentän kimppuun Rönnäsin.

Mailat laitan pelin jälkeen

mökin viereen rivihin.

Minä draivaan, sinä katsot

Niin kuin opetettu on.

Rönnäsiss` kun pelailemme

pilvenhattaraa ei näy.

Filosofian professori seisoo luokkansa

edessä. Hän nostaa esiin suuren, tyhjän

lasipurkin ja täyttää sen golfpalloilla.

Hän kysyy opiskelijoilta, onko purkki

täysi? Opiskelijat nyökkäävät myöntävästi.

Professori nostaa pöydälle laatikon,

jossa on pieniä värillisiä kuulia ja

kaataa ne purkkiin. Sitten hän ravistelee

purkkia kevyesti, niin että kuulat

vierivät pallojen välisiin rakoihin. Onko

purkki nyt täynnä? ”Kyllä”, opiskelijat

vastaavat. Seuraavaksi professori ottaa

esiin pussillisen hiekkaa, jonka hän kumoaa

purkkiin. Hiekka valuu pallojen

ja kuulien välisiin rakoihin. Jälleen hän

kysyy, onko purkki täysi? Vastaus on

entistä pontevampi: ”KYLLÄ”. Seuraavaksi

pöydälle ilmestyy iso oluttölkki,

jonka professori kaataa purkkiin, jolloin

neste täyttää pienimmätkin hiekan jyvien

väliin jääneet raot. Naurunremakan

laannuttua professori jatkaa: ”Kuvittele,

että purkki on sinun elämäsi. Golfpallot

kuvaavat elämäsi tärkeimpiä asioita,

kuten terveyttä, perhettä, ystäviä ja

mielipuuhiasi. Vaikka vain nämä asiat

jäisivät jäljelle, elämäsi olisi silti täydellistä”.

”Pienet värilliset kuulat puolestaan

edustavat muita merkityksellisiä

asioita, kuten työtä, autoa ja asuntoa,

Golfpallot, hiekka ja elämä

ja hiekka muita elämän pieniä asioita.

Jos täytät purkin heti aluksi hiekalla,

golfpalloille ja kuulille ei jää lainkaan

tilaa. Sama pätee elämässä. Jos kulutat

liikaa aikaa ja energiaa pikkuasioihin,

tärkeimmille ei jää koskaan tilaa. Keskity

siis golfpalloihin! Kyllä siivoamiselle

ja roskien viemiselle aina aikaa löytyy”.

Eräs opiskelijoista nosti kätensä ja kysyi,

mitä olut sitten kuvasi? Professori

hymyili. ”Hyvä, että kysyit. Tarkoitus

oli vain osoittaa, että on elämä sitten

miten kiireistä tahansa, aina pitäisi olla

aikaa yhdelle isolle huurteiselle ystävien

kanssa …”

27

More magazines by this user
Similar magazines