18.11.2014 Views

Avaa ohjelma tästä - Turku

Avaa ohjelma tästä - Turku

Avaa ohjelma tästä - Turku

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Turun suomenkielinen

TYÖVÄENOPISTO

www.turuntyovaenopisto.fi • www.luuppi.eu

29907 VENÄLÄINEN BALETTI TURUSSA

Aika: lauantaina 26.10.2013 klo 15–19

Paikka: Opistotalo (Kaskenkatu 5), Usko Puustinen -sali, 2. krs

Hinta: 30 €

Ilmoittautuminen: 2.9.–6.10. www.turuntyovaenopisto.fi / p. 02 262 9811

Seminaari tutustuttaa venäläisen baletin historiaan ja nykyisyyteen. Ohjelmassa on

Moskovan Bolšhoi- teatterissa 25 vuotta toimineen entisen balettitanssijan ja nykyisen

koreografin Irina Lazarevan kertomuksia sekä balettiesityksien loistokkuudesta että

teatterin arkielämästä. Luvassa on myös moskovalaisen baletin huipputanssijoiden balettiesityksiä.

Seminaarin jälkeen pidetään ammattitanssijoille master class -tunti, jota yleisön

on mahdollista seurata.

Kuva: Young Russian Ballet

Turun suomenkielinen työväenopisto • Kaskenkatu 5, 20700 Turku • p. 02 262 9811 • tyovaenopisto@turku.fi • www.turuntyovaenopisto.fi


Turun suomenkielinen

TYÖVÄENOPISTO

www.turuntyovaenopisto.fi • www.luuppi.eu

29907 VENÄLÄINEN BALETTI TURUSSA

Aika: lauantaina 26.10.2013 klo 15–19

Paikka: Opistotalo (Kaskenkatu 5), Usko Puustinen -sali, 2. krs

Hinta: 30 €

Ilmoittautuminen: 2.9.–6.10. www.turuntyovaenopisto.fi / p. 02 262 9811

OHJELMA:

– Sergei Djagilev ja Venäläiset sesongit Pariisissa (PowerPoint-esitys)

taidehistorioitsija Elena Levantovskaja

– Kuoleva joutsen -balettiesitys (Musiikki: Charles-Camille Saint-Saëns, koreografia: Mihail Fokin)

Young Russian Ballet

– Bolšoi-teatteri ja sen kehityksen vaiheet

Bolšoi-teatterin koreografi Irina Lazareva

– Koreografi Rostislav Zaharov, Bahtšisarain suhkulähde ja muut baletit / videoesitys

– Koreografi Mihail Lavrovski, Romeo ja Julia -baletti / videoesitys

– Romeo ja Julia -balettiesitys

Young Russian Ballet

– Koreografi Juri Grigorovitš, Spartak-baletti / miesten balettiosuus / videoesitys

– Bolšoi-teatteri tänään, 2013. Kevätuhri-suurfestivaali Moskovassa

Suomen kansallisbaletin esitys Bolšoi-teatterissa / videoesitys

– Young Russian Ballet -esitys

– Master class

Turun suomenkielinen työväenopisto • Kaskenkatu 5, 20700 Turku • p. 02 262 9811 • tyovaenopisto@turku.fi • www.turuntyovaenopisto.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!